De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

‘Mosselzaadinvanginstallatie’

03032009188.jpgDoor Rienk Kamer
‘Mosselzaadinvanginstallatie’. Een prachtig woord voor scrabble (of past het niet op het bord?!). Het levert in ieder geval meer punten op dan ‘mosselkor’.

En misschien geldt voor de Zeeuwse mosselkwekers in de toekomst ook wel dat mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) hen meer gaat opleveren dan de aloude mosselkorren. Dat hopen ze wel, want de kwekers hebben beloofd dat ze over dik tien jaar geen korren meer gebruiken bij het opvissen van het mosselzaad uit de Waddenzee. Om te beginnen wordt dit voorjaar twintig procent van de Waddenzee voor de vissers gesloten. In 2020 moet uiteindelijk het hele gebied ‘mosselkor-vrij’ zijn. In ruil daarvoor stapt de milieubeweging niet meer naar de rechter.

Al meer dan honderd jaar geleden zijn de Zeeuwen al actief in de mosselvisserij. Daarbij wordt de mosselkor gebruikt, een stalen frame van bijna twee meter breed, met daarin een ondiep net. De kor sleept over de bodem en vist zo het mosselzaad op, dat op andere percelen in de Waddenzee (en de Oosterschelde) verder wordt opgekweekt. Het gaat jaarlijks om zo’n veertig miljoen kilo mosselzaad.

De laatste jaren maken milieuorganisaties als de Waddenvereniging en Natuurmonumenten steeds meer bezwaar tegen deze manier van vissen. Het beschadigt de bodem te veel en het haalt voedsel voor vogels weg. Dat zijn zo’n beetje de belangrijkste bezwaren. Toen de Raad van State in februari 2008 de vergunning voor de voorjaarsvisserij vernietigde, kwam het voortbestaan van de sector in gevaar. Want zonder visserij geen mossels natuurlijk.
Maandenlang werd er achter gesloten deuren onderhandeld. 1 maart was de deadline, die minister Verburg van LNV de partijen had opgelegd. Het is uiteindelijk 4 maart geworden. Toen zetten de mosselkwekers, de natuurbeschermers en de minister hun handtekening onder de nieuwe afspraken.

Is daarmee het conflict écht definitief uit de wereld? Dat is maar zeer de vraag. Want het grootschalig gebruik van de MZI’s is een experiment. Niemand weet of ze net zoveel opbrengen als de aloude mosselkorren. En wat gebeurt er met de mosselbanken in de Waddenzee, die niet meer bevist worden? Herstellen die zich weer, zoals de natuurbeschermers denken, of krijgen juist andere agressieve soorten, zoals de Japanse oester, de kans om zich daar te vermeerderen? En dan de garnalenvissers. Zij hebben al aangegeven dat er in de Waddenzee wat hen betreft geen ruimte is voor grote gebieden met MZI’s. Want daar willen zij juist vissen, maar als daar allemaal netten hangen, kan dat natuurlijk niet. Vragen, waar nog geen antwoorden op zijn. Het zou er toe kunnen leiden dat, ondanks alle goede bedoelingen, halverwege de rit blijkt dat het tóch niet zo’n goed idee was, om de mosselvissers met hun korren uit de Waddenzee te weren. Maar dat is voor later zorg. De mosselsector heeft weer toekomst en de Waddenzee gaat erop vooruit. Waarschijnlijk

En o ja, er is nog een addertje onder het gras: niet alle milieuclubs doen mee. De faunabescherming (die ook al jarenlang vecht tegen het kievitseieren rapen in Friesland) en Greenpeace bijvoorbeeld zaten niet aan de onderhandelingstafel. Zij kunnen, als de minister een nieuwe vergunning uitgeeft, wél naar de Raad van State om die aan te vechten. Als de vergunning net zo slecht is als de vorige, dan zou de Raad opnieuw tot vernietiging kunnen besluiten. Dan is het convenant in één klap waardeloos geworden.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


Geef een reactie