De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Liveblog: rapportage Koninginnedag

cimg02101Wat dreef Karst Tates om op Koninginnedag in Apeldoorn het publiek in te rijden? Vanmiddag probeerde men antwoord te geven op die vraag. Toen vond de presentatie plaats van de uitkomsten van drie onderzoeken naar de gebeurtenissen van 30 april waarbij acht doden vielen.

Verslaggever Paul Sanders was in Apeldoorn en volgde live de persconferentie.
Was u getuige van het drama en hebt u op- en aanmerkingen bij de  rapporten die vanmiddag gepresenteerd zijn. Reageer dan onderaan deze pagina.
Burgemeester De Graaf achter de tafel. Voor hem is het persoonlijk ook een teleurstelling dat het exacte motief van Karst Tates nooit bekend zal worden. Op de vraag van collega Martijn Bink van het NOS Journaal wat de tekortkomingen van de gemeente zijn geweest, antwoordt hij: “Dat er slachtoffers te betreuren zijn”. Alhoewel het niet voorkomen had kunnen worden, trekt de burgemeester het zich persoonlijk aan.

 

15.04 uur

Burgemeester De GraafOver de gevolgen voor de viering van koninginnedag vreest hij dat er toch een aanpassing zal komen. Wellicht zullen de feestelijkheden over minder locaties worden verdeeld, en zal de aard van de lokatie wellicht anders zijn. Het zal een zware wissel trekken op de viering van koninginnedag, en de gezagsdragers hebben een zware taak om zich te buigen over hoe koninginnedag in de toekomst gevierd zal worden.

De burgemeester sluit de persconferentie af, en de raadzaal stroomt langzaam leeg.De conclusie van de Inspectie is dat koninginnedag door de gemeente Apeldoorn voldoende is voorbereid, dat de maatregelen op de dag zelf voldoende waren en dat het incident, zoals de aanslag in Apeldoorn wordt genoemd in de rapporten, goed is afgehandeld. Over de hulpverlening zegt Ric de Rooij onder meer :

14.54 uur

- Na drie minuten was de eerste ambulance ter plekke. In totaal waren er zestien ambulances.
- De slachtoffers werden naar zes ziekenhuizen gebracht.
- Een groot aantal omstanders heeft hulp verleend; indrukwekkend, volgens de inspectie. Het waren niet alleen profesionals, maar ook mensen die wisten hoe ze moesten reanimeren.
- Er is al zeer snel opgeschaald naar rampenbestrijding.
- Er is een calamiteitenroute vrijgehouden

Toch waren er aandachtspunten. :

- Er waren communicatieproblemen tussen de hulpdiensten. Niet alleen inhoudelijk, maar ook technisch. GSM en C2000 werkten slecht.
- De overdacht van de regiorecherche naar de Nationale Recherche was niet goed.
- Slachofferregistratie: de lijst met slachtoffers kwam moeilijk tot stand. Ziekenhuizen waren terughoudend met het geven van persoonlijke informatie, vandaar dat familieleden en nabestaanden problemen hadden bij het krijgen van informatie.


14.39 uur
Aan het woord is Ric de Rooij, hoofd inspectie Openbare Orde in veiligheid. Hij deed samen met anderen, op verzoek van de gemeente Apeldoorn, onderzoek naar de veiligheid en de hulpverlening tijdens Koninginnedag.

Als eerste belicht hij de voorbereidingen die de gemeente Apeldoorn heeft gedaan voorafgaand aan het bezoek van de koningin. Volgens de inspectie is die voorbereiding zeer gedegen geweest; er zijn veel maatregelen genomen. Er is een bomcheck geweest, de route is nagelopen, nummerplaten gescand, safehouses geregeld, wegafsluitingen waren geregeld. Er is één aandachtspunt: niet alle scenario’s van de verschillende hulpdiensten sloten op elkaar aan. Het scenario van een aanslag op de koningin was wél afgestemd tussen de verschillende diensten.

De dranghekken op de kruising bij De Naald waren tijdelijk open. Mensen konden daar oversteken, totdat de stoet ging rijden. Dat bleef niet zo. Mensen hebben de dranghekken geopend, omdat ze graag dichter bij de stoet wilden komen. Verkeersregelaars hebben geprobeerd die mensen tegen te houden, maar uiteindelijk heeft men dat opgegeven. Men liet de mensen langs de kant staan, voor de dranghekken dus. Politiemensen, in grote getale aanwezig, hielden de mensen van de rijbaan. Het was een veilige situatie. Er zijn, volgens de inspectie, geen fouten gemaakt.

14.17 uur
De reconstructie is een verzameling van animaties en filmpjes, die een goed inzicht geven van de gebeurtenissen. Tijdens de filmpjes is het moment waarop Karst Tates het publiek raakt, weggelaten.

Karst Tates is eerder op de dag gezien op de kruising met de Jachtlaan. Hij was te voet, de beruchte Suzuki stond elders geparkeerd. Om kwart voor twaalf is hij in zijn auto gestapt, een programma van de feestelijkheden die dag ligt in de auto. Tates had een verrekijker om zijn nek, en heeft waarschijnlijk de bus van de familie geobserveerd. Tates stapt in, en blijft even zitten. Hij komt vrij ontspannen over. Daarna rijdt hij weg. Hij had ook een autoradio naast zich liggen, maar die deed het niet.

cimg02171De bus met de Koninklijke familie nadert de kruising. Die staat vol met mensen die komen kijken. Karst Tates komt van achter het publiek en heeft vanaf het begin vol gas gereden. Hij heeft getoeterd en een verkeersregelaar ontweken. Voordat hij de hekken raakt, toetert hij nogmaals. Hij raakt de eerste hekken met een snelheid van 112 km/u. Daarbij wordt zijn voorruit ernstig beschadigd, waardoor hij niks meer zag. Hij ramde het publiek en komt uiteindelijk tegen De Naald tot stilstand. Hij rijdt dan 48 km/u.

Uit de reconstructie blijkt dat Tates waarschijnlijk de bus had geraakt, als er geen publiek had gestaan. Na de botsing wijkt hij af, richting De Naald. Maar ook, en dat wordt benadrukt, dat Tates NIET heeft geweten dat er mensen op de kruising stonden. Maar hij heeft ook geen poging gewaagd om het publiek te ontwijken.

13.58 uur
Tom Driessen, hoofd Nationale Recherche, over de persoon Karst Tates:

Op de basisschool was Tates een gewone jongen. Na de middelbare school ging het minder, gebruikte drugs, had weinig vrienden, geen computer en belde nauwelijks. Hij had wel contact met zijn familie. Eind jaren negentig was Tates een tijdje dakloos. Hij raapte zich bijeen en kreeg baantjes bij een benzinepomp en een distributiecentrum. waar hij in 2008 zonder reden vertrok.

In maart is Tates in zijn auto aangetroffen door de politie op een parkeerplaats. Hij heeft daar drie dagen gestaan, na zijn tank leeggereden te hebben. Hij was flink in de war. Karst Tates loog tegen zijn familie over het hebben van een nieuwe baan, maar ondertussen zei hij de huur op van zijn woning in Huissen. Tates maakte in de dagen voor de cimg0215aanslag een normale indruk. Hij belde op 29 april nog met zijn moeder, die jarig was. Over het motief van de aanslag is niks bekend. Hij had geen uitgesproken hekel aan het koninklijk huis, maar vond de familie wel geldverspilling.

In de raadszaal in Apeldoorn wordt een reconstructie getoond van de gebeurtenissen die dag. Een reconstructie in 3D, die toont wat het publiek, maar ook wat Karst Tates heeft gezien vanuit zijn auto.

13.44 uur
Fred de Graaf, burgemeester van Apeldoorn neemt het woord en opent de persconferentie. Hij staat nog even stil bij de dramatische gebeurtenissen die dag en bij de slachtoffers.

De hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket, Bart Nieuwenhuizen, vertelt dat in het strafrechtelijk onderzoek de gevoelens en emoties van de nabestaanden in het oog zijn gehouden. “Op de ultieme waarom-vraag kan geen antwoord gegeven worden. Dat antwoord had alleen Karst Tates kunnen geven.”

Maar uit zijn woorden, direct na de aanslag, valt wel op te maken dat het een bewuste daad was. Een bewuste aanslag op de koninklijke familie. De conclusies van het onderzoek, bij monde van KLPD-korpschef Bik:

- Het was een bewuste daad, gericht tegen de koninklijke familie
- Karst heeft, zei het beperkt, voorbereidingshandelingen getroffen
- Het was een eenmansactie
- Aan zijn daad lag geen ideologische- of religieuze grondslag
- Karst Tates heeft geen poging gedaan om het publiek te ontwijken.

KLPD-korpchef Bik vertelt verder dat op dit moment familierechercheurs bij de nabestaanden zijn om hen te begeleiden en te ondersteunen. Dat geldt ook voor de familie van Karst Tates

Verder feitjes:
- 215 rechercheurs zijn ingezet
- Honderden getuigen gesproken, 175 verklaringen opgenomen.
- Publiek heeft massaal foto- en filmmateriaal via internet beschikbaar gesteld
- 250 nuttige tips zijn binnengekomen

13.22  uur
Een twintigtal cameraploegen, radioverslaggevers en een leger journalisten van de schrijvende pers. Kortom: er is massale mediabelangstelling voor de resultaten van het onderzoek naar de gebeurtenissen op 30 april 2009.

Over enkele ogenblikken wordt bekend wat er precies gebeurd is, welke maatregelen zijn genomen en vooral wat de beweegreden waren van Karst Tates om te komen tot zijn daden.

De voortekenen wijzen erop dat het een weloverwogen daad was van Karst Tates. Hij handelde alleen en zijn doelwit was de koninklijke familie.

cimg0214Zijn laatste woorden:

Op de vraag “Wat is er gebeurd?” zei Karst: “De Koningin, de Koningin”

Op de vraag: “Waarom?” antwoordde Karst:  “Willem Alexander is een facist, hij is een racist en ik wist dat de koningin hier zou komen.”

Op de vraag of het een bewuste actie was, antwoordde Karst: “Ja

13.09 uur:
Om 13.15 uur start de persconferentie. Achter de tafel zitten A.L. Driessen (Hoofd Dienst Nationale recherche), A.J.A.M Nieuwenhuizen (Hoofdofficier van Justitie Landelijk parket) en R.G.C. Bik (korpschef KLPD).

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


42 reacties op “Liveblog: rapportage Koninginnedag”

 1. Wim ten Hove zegt: 04-09-09 om 13:47

  Gisteravond stoorde ik me aan het veelvuldig gebruik van de familienaam van Karst T. Daarover diende ik een klacht in. Als reactie werd ik vanochtend doorverwezen naar een redactieblogdiscussie van mei-juni j.l.
  Ik vind de gebruikte argumenten niet overtuigend. Blijkbaar is de intentie van de dader doorslaggevend:
  “er zijn misdrijven die (beogen) de maatschappij te schokken, dan wel een politieke achtergrond hebben. De dader neemt de facto deel aan het ultieme debat met de maatschappij (en wil onderdelen daarvan vernietigen).
  Daarin kan het argument gevonden worden om de dader met naam en toenaam te noemen: het algemeen belang (publicatie van meer gegevens, inclusief naam, van betrokkene) kan groter zijn dan het belang van de dader of zijn omgeving met betrekking tot privacy-bescherming.”
  Wat in deze argumentatie ontbreekt is de afweging van belangen van verschillende slachtoffers.
  In veel gevallen is de familie van de dader (Folkert v.d.G., Kart T.)ook slachtoffer, ook zij zullen de rest van hun leven moeten boeten terwijl hen geen enkele schuld treft.
  Ik kan de meerwaarde (van het gebruik van de achternaam) voor de maatschappij en de nabestaanden van de slachtoffers niet zien terwijl ik de schade voor de nabestaanden van de dader wel kan zien. Gelukkig waren er vanochtend nog veel media die zorgvuldig de initialen gebruikten. U dient Uw argumentatie te herzien.
  Groet
  Wim ten Hove

 2. Jannenman zegt: 04-09-09 om 14:12

  Eens.
  Als men bij Volkert en Mohammed de achternamen achterwege liet, dient men dat hier ook te doen.

 3. Gert zegt: 04-09-09 om 14:14

  Er is in de hele reconstructie een fout gemaakt.
  Dit is momenteel de gewoonte bij de politie maar dat terzijde.
  Het publiek stond op de kruising ook nog achter dranghekken.
  Deze worden nergens genoemd of getoond.

 4. homme krol zegt: 04-09-09 om 14:18

  Ik ben het met de heer Ten Hove eens. In dit geval wordt met het noemen van daders achternaam het algemeen belang niet gediend, daarentegen wel de privacy van de familie in kwestie ernstig geschaad.
  Groet, Homme Krol

 5. Arno zegt: 04-09-09 om 14:25

  Mij bevreemd het volgende:
  De animaties geven aan dat de bus nog in de bocht rijdt op het moment dat Karst T tegen de “Naald” rijdt, dus direct links van de bus. Echter was op diverse foto’s destijds te zien dat leden van het Koninklijk Huis om hun linker schouder heen kijken naar wat er gebeurde. Dat houdt in dat de bus op dat moment al verder was dan de “Naald”. Derhalve lijkt het mij dat de animatie niet de juiste toedracht weergeeft.

  arno

 6. david corper zegt: 04-09-09 om 14:28

  ik heb een vraag over zijn motivatievorming die gedeeltelijk beantwoord is tijdens de rapportage.. er word gesproken over brieven met uit naam der koninging, heeft de recherche gekeken naar brieven van de belastingdienst en of cjib die als men te laat betaald oid een grote kop hebben “met uit naam der koninging” wellicht is dit een psychologische niet verantwoorde kop voor brieven waarmee er door de lezer van deze brieven zou kunnen gedacht worden dat het schrijven afkomstig zou zijn van de koninging zelf en daardoor eventueel de koninging en haar familie als schuldige zou aanwijzen van hun betalingsprobleem. verder vind ik dat naam en toenaam bekend moeten zijn van alle verdachten in dit soort situaties ook mede doordat anders terroristen en of verkrachters zich hierop beroepen.. verder wil ik mijn deelneming betuigen aan alle slachtoffers van deze dag die feestelijk hoort te zijn.
  David Corper

 7. joris zegt: 04-09-09 om 14:39

  Ook Volkert werd op een gegeven moment met achternaam genoemd. Hoe weet men immers dat hij van de Graaf heet.
  De privacy van Karsten heeft hijzelf geschaad, dus wat dat betreft is er geen enkel bezwaar tegen het noemen van zijn naam, wat mij betreft. Hij wilde graag bij een publiekelijke happening een statement maken (bleek door aan de hand van het vraaggesprek dat nog even plaatsvond tussen Karsten en een politie agent).
  Volkert werd altijd vd G genoemd, omdat hij een verdachte was. Dat ben je in nederland totdat schuld is bewezen. Daarna is hij de media ingeslingert als Volkert van de Graaf. Immers zijn schuld was bewezen en zijn motivatie bekend.
  Dat een dader zijn of hoor familie schaad door de dingen die hij/zij doet staat hier eigenlijk best wel los van, lijkt me. Dus wel of geen achternaam doet niet ter zake voor de familie. Natuurlijk is het heel vervelend voor de familie dat het gebeurd, maar ook al weet ik de achternaam van Volkert en Karsten, daardoor ken ik de familie nog niet. Mensen die dicht bij de familie staan hebben die achternaam niet nodig om iemand te hekennen…

 8. John zegt: 04-09-09 om 14:43

  @ de heer ten Hove: in uw verhaal wordt 1 ding over het hoofd gezien. De heer Tates leeft NIET meer. Dus omwille van hem hoeft men de privacy-argumenten niet aan te voeren.
  Wat betreft de familie: dat is geen steekhoudend argument. Hen wordt neits aangerekend.

 9. Jannenman zegt: 04-09-09 om 14:48

  Goed punt Joris; onschuldig tot schuld bewezen is.

  Verder maakt me ook niet zoveel uit of die achternaam er nu wel of niet bij staat, maar ik vind wel dat men soortgelijke gevallen hetzelfde dient te behandelen (daar is ergens een arbitraire grens). Maar goed, dat gaat door jouw terechte punt niet op, omdat de gevallen aldus niet gelijk zijn.

 10. Jana zegt: 04-09-09 om 14:52

  @ Gert: De dranghekken op de kruising bij De Naald waren tijdelijk open. Mensen konden daar oversteken, totdat de stoet ging rijden. Dat bleef niet zo. Mensen hebben de dranghekken geopend, omdat ze graag dichter bij de stoet wilden komen. Verkeersregelaars hebben geprobeerd die mensen tegen te houden, maar uiteindelijk heeft men dat opgegeven. Men liet de mensen langs de kant staan, voor de dranghekken dus. Politiemensen, in grote getale aanwezig, hielden de mensen van de rijbaan. Het was een veilige situatie. Er zijn, volgens de inspectie, geen fouten gemaakt.

 11. Zou Karst T. medewerking van binnenuit gekregen kunnen hebben? Dit lijkt een relevante vraag gezien de vraag hoe hij zomaar door heeft kunnen rijden.

  drs. G.H.M.M. Beumer MA, historicus
  Kekerdom

 12. henk schattenberg zegt: 04-09-09 om 15:17

  Ik vraag mij af wat hij voor had met deze actie. Een aanslag met zo’n auto op een zware speciale bus in rijden,en raken, wat is dan het effect? zelfmoord actie?

  Hoop hier nog antwoord op te krijgen.

 13. joris zegt: 04-09-09 om 15:22

  @Mark,

  Conspiracy theory?
  Lijkt me niet, gezien het feit dat e.e.a nogal ‘klungelig’ voorbereid lijkt te zijn.
  Daarbij komt dat de beveiling pre-Karsten zo was geregeld dat men in een straal van 100m kennelijk gewoon met een auto kon rijden. Ben benieuwd of dat ook kan in het post-Karsten tijdperk

 14. REACTIE OP DRANGHEKKEN

  - tijdelijk een hek openen voor doorgang = prima
  - daarna hek dicht en alle burgers weg na een dranghek
  - een dranghek staat er niet voor niks, dat wil zeggen dat deze bewaakt dient te worden en als deze geopend wordt gelijk gedicht wordt door de beveiliging. Dit is niet meer gedaan. Regel is regel. Dus de beveiliging die daar stond is nalatig geweest. Men had niet mogen besluiten de burgers daar na de hekken te laten staan en het hek op te houden.
  Dit had gewonden en overleden kunnen voorkomen.

 15. Vanessa zegt: 04-09-09 om 15:32

  Een paar vragen die me te binnen schieten:

  1. waarom zijn op de vier toegangswegen naar de naald op plm. 100 meter afstand geen autobussen (met chauffeur/beveiliger) dwars over de weg geplaatst, waardoor dader(s) met hun auto geen doorgang konden krijgen en snelheid volledig kon worden afgeremd; kost weinig en zeer effectief als preventiemaatregel;

  2. hoe zat het met de toegang tot de naald vanaf de andere toegangswegen tot de naald ?

 16. Adri zegt: 04-09-09 om 15:52

  @ Henk

  Ja, mijn vermoedens gaan ook in die richting.

  Ik dacht toen diezelfde middag al: wat moet je aanrichten tegen een beveiligde bus met zo’n prutsautootje?
  Zonder het publiek wat daar stond was hij er tegenaan geknald ook (dat is vanmiddag wel overduidelijk gebleken). En dan? Wat gewonden bovenin, met waarschijnlijk enkel zichzelf als enige dodelijke slachtoffer.

  Als het de bedoeling was een échte aanslag op het leven van de koninklijke familie te plegen was een wat betere voorbereiding genoeg geweest. Auto met meer vermogen, explosieven erin en het voltallige koningshuis was gedecimeerd. (zelfs mét publiek in de weg)

 17. joris zegt: 04-09-09 om 15:52

  @Vanessa,
  Waarom de straten blokkeren? Er was toch geen dreiging? Blokkeren wil ook zeggen dat de ambulances er niet door kunnen…de koningin zal maar een toeval krijgen en met spoed naar een ziekenhuis moeten. Sta je dan voor een geblokkeerde straat. Nee, hermetisch afsluiten is geen optie. Dan kun je niks meer organiseren. Dan zul je het luchtruim ook moeten afsluiten. Er zal maar een idioot met een vliegtuig een aanslag beramen…

  @M,
  Dranghekken zijn er ook voor om de doorstroom van mensen te bemoeilijken, niet perse om de doorgang te verbieden.

 18. Ondanks dat Kart T. weinig voorbereiding heeft gepleegd, vind ik het bijna geniaal hoe hij heeft kunnen timen welk moment hij volgas moest vertrekken vanaf de Boslaan om ter hoogte van de naald tegelijkertijd met de bus te kunnen arriveren, zonder dat hij zicht had op plaats en snelheid van de bus op het moment dat hij vertrok en op de Jachtlaan reed. Tijdens de persconferentie hoor ik die verbazing niet en wordt er ook geen aandacht aan besteed. Wie gaat die vraag stellen vanavond?

 19. Adri zegt: 04-09-09 om 16:08

  Over dranghekken etc:
  Bij de meeste evenementen is dit een gewone gang van zaken, niks bijzonders en ook niet nalatig. Alleen omdat dit nu is gebeurt kijkt men er met andere ogen naar.

  En om nu alles te gaan focussen op hekken en auto’s, ach. Dan sluiten ze dat de volgende keer beter af, maar loopt er iemand rond met een bomgordel. Die houdt je dan met een hek weer niet tegen want die rennen daar niet door met honderd km per uur.

  De simpelste dingen werken het best, dat is wel weer bewezen.

 20. joris zegt: 04-09-09 om 16:09

  @Ad,
  Hij kon op de radio (niet diegene die naast hem lag) op de seconde nauwkeurig horen waar de bus was. Ik neem daarbij wel aan dat deze auto een werkende autoradio aan boord had. tijdens de persconferentie wordt duidelijk dat er ook een niet werkende autoradio naast hem lag.
  Ben niet goed in rekenen, maar 100km per uur is 1,6km per minuut en dat is 26m per seconde?

 21. Vanessa zegt: 04-09-09 om 16:10

  Ambulances e.a. kunnen ongehinderd passeren bij calamiteit, omdat de in de “blokkadebus(sen)” aanwezige beveiliger/chauffeur gewoon even de bus optrekt om de ambulance te laten passeren. Effectiever kan niet.

 22. joris zegt: 04-09-09 om 16:20

  @Vanessa,
  Ja klopt, maar het risco dat zo’n bus niet direct start is onacceptabel.

 23. Adri zegt: 04-09-09 om 16:26

  Ja Ad, inderdaad in al zijn simpelheid bijna perfect uitgevoerd.

  Die vraag zal niet gesteld worden, hoéft ook niet, het is overduidelijk. Ik vraag me ook nog wat dingen af maar daar komt toch nooit antwoord meer op.

 24. Jasper zegt: 04-09-09 om 16:54

  Achter de reden dat Karst deze aanval heeft gepleegd hoor je net zoveel als waarom een koninging elk jaar naar een geheime Bilderberg conferentie gaat.

 25. @Joris: hoor je het jezelf zeggen: 26m/seconde, op de radio horen waar de bus is: dan zou hij horen ‘ de bus is ter hoogte van de zijstraat …”, dan moet Karst T. gaan rekenen hoeveel meter de bus nog te gaan heeft, waar Karst zelf rijdt, en dan ook weten hoeveel afstand hij nog af te leggen heeft, de afstand in tijd en rijsnelheid omrekenen…Het vraagt om een rekenmachine of een autist om zo snel, zo accuraat dat te bepalen en je afstand/snelheid op die informatie aan te passen. Ik hou het er maar op dat hij globaal heeft berekend en dat redelijk is uitgekomen..

 26. Henry zegt: 04-09-09 om 17:01

  Er zijn met het onderzoek van de Nationale Recherche 215 mensen bezig geweest. En dan nog zo’n onbevredigend rapport! Het roept meer vragen op dan antwoorden zijn gegeven. Want de kern van de daad van Karst Tates worden niet blootgelegd. Dat aspect komt er wel heel belabberd af in de conclusies. Waarom mogen we niet weten wat er in het arbeidsconflict met zn ex-werkgever speelde? De werkgever had daar geen enkele notie van volgens het rapport. Op zn minst raar. Was Karst T. iemand die zn emoties dan opkropte en daardoor tot zn daad is gekomen? Droeg zn ex-werkgever het predicaat ‘koninklijk’ en misschien daardoor de link met het Koninklijk Huis? Karst T. heeft zn ongenoegen(haat?)daarover tegen meerdere mensen geuit. Ik hoor in het verslag van de Nat. Recherche daar niks over. Ondanks de ‘gelikte’ beelden en animaties (top hoor!)staan er nog vele vragen open. Voor mij heeft Karst T. een bewuste actie ondernomen om door een zelfmoord toch in ieders herinnering te kunnen blijven. Ik geloof niet dat hij bewust de mensen heeft overreden die in zn pad stonden. Maar daarmee is hij wel de dader geweest van een veelvuldige moord. Dat heeft hij moeten bekopen met zn eigen dood. Maar volgengs mij had hij dat laatste wel ingecalculeerd. Temeer omdat hij zn huis niet had ontruimd voor 1 mei, terwijl hij toch een goede relatie met zn huurbaas had. Hij wist dat hij niet zou terugkeren naar zn huis omdat ie dood wou. Hij wilde beroemd worden en op de tv komen. Dat is hem gelukt hoe tragisch ook.
  Er schijnt een rust uit te gaan van iemand die (eindelijk) heeft besloten een einde aan zn leven te willen maken. Naar buren en omstanders schijnt hij dat ook te hebben uitgestraald. Ik vraag me af in hoeverre daarover bijv. vooraanstaande psychiaters zijn geraadpleegd door de Nat. Recherche. Dus veel vragen. Want veel is niet onderzocht.
  Ik denk dat iemand als Karst T. nooit is tegen te houden ondanks alle voorzorgsmaatregelen. En dat wordt ook toegegeven door experts.
  Ik wens de ouders van Karst T. en de nabestaanden van alle slachtoffers heel veel sterkte voor nu en in de toekomst.

 27. Jannenman zegt: 04-09-09 om 17:08

  Dit is eerder een publiciteitsstunt dan een aanslag. Ja, een aanslag op nietsvermoedende burgers, dat wel. Hij heeft zichzelf vereeuwingd en dat zal wel het doel zijn geweest. Ik kan me niet voorstellen dat een volwassen mens niet weet dat een autootje van nog geen ton niet echt impact heeft op zo’n bus. De resultaten van autootje vs vrachtwagen of bus zijn regelmatig te aanschouwen in het normale verkeer.
  Als hij nou echt een deuk in een pakje boter had willen slaan, had ie een tank moeten jatten. Of toch minimaal een flinke vrachtwagen.
  Dit nog los van timingproblemen (mn in een bocht). Het is al een wonder dat ie uberhaupt zover kwam en dat toen ook de bus nog net in beeld was.
  Zulk geklungel kun je moeilijk een aanslag noemen op het koninklijk huis.

 28. Gerdi zegt: 04-09-09 om 17:56

  Ik denk dat Karst door zijn financiele problemen is doorgeslagen.
  Je hoort heel vaak van mensen dat ze zich storen aan het feit dat ons belastinggeld naar het Konigshuis gaat.Als je het financieel zwaar te verduren hebt kan ik me indenken dat de stoppen een keer dooslaan.
  Het uiterlijk vertoon van het koninghuis kan iemand met financiele problemen op verkeerde gedachten brengen.Gelukkig zit ik zelf niet in die situatie maar kan me voorstellen dat mensen in crisistijd hiervan kunnen doorslaan

 29. adam zegt: 04-09-09 om 18:29

  Balkenende weer eens misselijk makend, zichzelf eindeloos herhalend in slecht nederlands met zalvend maar ‘kordaat’ gewauwel over de Koninklijke Familie en hun band met het ‘Volk’.
  Opgeklopt leed, dat ook in de media breed wordt uitgemolken. We leven nu eenmaal in een spektakel-maatschappij. Weet je wat, we doen vanavond nog maar eens een lekkere stille tocht met kaarsjes, bloemen, beertjes en lullige briefjes ‘aan de koninging…….’
  Nu graag weer echt nieuws !

 30. bertil zegt: 04-09-09 om 18:35

  @Wim ten Hove

  U dient Uw argumentatie te herzien. (zie 1e reactie/bovenaan)

  Op de vraag “Wat is er gebeurd?” zei Karst: “De Koningin, de Koningin”
  Karsten let op de privacy, je moet zeggen De K. , de K.
  Op de vraag: “Waarom?” antwoordde Karst: “Willem Alexander is een facist, hij is een racist en ik wist dat de koningin hier zou komen.
  Nee Karsten,nu doe je het weer…je moet zeggen W.A.van O.N.v.L.B. is een…en de K.hier zou zijn…

  wel consequent blijven he….

 31. Kees zegt: 04-09-09 om 19:06

  Hoe vaak moeten we nog gaan horen dat het systeem C2000 heeft gefaald? Waarom is er niks gezegd over het onderzoek van het Pieter Baan centrum? Vallen er niet meer dingen te leren voor de toekomst als alleen dat de beveiliging scherper moet? Waar blijft het áppel dat we moeten omzien naar mensen in onze omgeving? Er waren toch signalen zat dat het niet goed ging met die man? Geven we dan helemaal niks meer om elkaar? Het had niet voorkomen kunnen worden, we hoeven ook niks goed te praten, maar ik vindt wel dat er erg passief gereageerd wordt. Als we uit deze gebeurtenis alleen kunnen leren dat de beveiliging beter moet vindt ik dat erg arm!

 32. Adri zegt: 04-09-09 om 19:50

  Het antwoord stond toch op dat briefje aan zijn kastdeur:

  Door … zijn mensen goederen. (eerste stukje ben ik even kwijt en het is niet meer herhaald)

  Maar ze hadden niet begrepen wat hij daarmee kon bedoelen.

  Hm

 33. Rinus zegt: 04-09-09 om 19:51

  @ Vanessa

  Brilant plan! Nou nog vrijwilligers vinden om achter het stuur van zo’n “blokkadebusje” te gaan zitten. Je staat zelf vast niet vooraan…

 34. trudy hermans zegt: 04-09-09 om 20:22

  De helft van het journaal gaat over de vermeende aanslag, hij zou mogelijk tegen de bus zijn aangereden, tjonge tjonge… De slachtoffers zijn degene die het niet overleefd hebben. Graag aandacht voor de nabestaanden, niet het koninklijk huis. Zoals gezegd is er nog nieuws?

 35. Jannenman zegt: 04-09-09 om 22:05

  Het zijn allemaal incidenten, tot men het patroon wil zien.

 36. Casper zegt: 04-09-09 om 22:43

  Beste Wim ten Hoven,

  Wat mij stoort is dat pennelikkers als u zich eerder druk maken over de persoon zijn achternaam, i.p.v. de schade die deze debiel heeft aangericht.
  De zorg en aandacht moet uitgaan naar de nabestaanden, u legt de nadruk teveel of de “familie” T. Tja, dat zijn nu eenmaal consequenties die aan zo’n drama vastzitten en dan nog, die achternaam was al binnen een uur bekend.
  I.p.v. de mensen (politie, burgers, nabestaanden) hun woord te laten doen die dit mee hebben gemaakt, zit u vanuit een luie stoel kritiek te uiten.
  Ik ben, met zoveel andere mensen, aanwezig geweest en heb dit dus allemaal van dicht bij meegemaakt, dus houd aub uw waardeloze kritiek voor u en pak weer een biertje met chips. dank u

 37. adam zegt: 04-09-09 om 22:45

  En het houdt maar niet op…..
  Nu ook nog het exhibitionistische leed van nabestaanden en gewonde slachtoffers voor de camera’s van elke nieuwsrubriek, waar velen ogetwijfeld van genieten.
  Het schijnt erg therapeutisch te zijn, maar val mij er niet mee lastig.
  Daarbij gevoegd nog alle open deuren van alle deskundige panels.

 38. De presentatie van het drama laat te wensen over. Er is veel sprake van zogenaamde if-history, speculatie. Dit helpt het onderzoek niet. Recherce en historici moeten in principe hetzelfde werk doen: de waarheid of gebeurtenissen zo objectief mogelijk reconstrueren met betrouwbare feiten. Speculeren kan erg interessant zijn, zij het dat deze zaken nooit bewezen worden. En tja, als bepaalde worden achterhouden, krijgen we te maken met argumenten silencio en daar is niemand mee gebaat. Iedereen wil toch dat dit in de toekomst niet meer voorkomt?

 39. Menno zegt: 05-09-09 om 02:55

  Goede morgen allemaal,

  Ik heb wellicht een niet heel erg opbeurende mededeling maar dranghekken waar mensen achter staan worden vaak wel degelijk gerekend tot een “veiligheidsmaatregel” Het hoort tot een van de veiligheidsringen.

  Groeten, Menno

 40. wieger zegt: 05-09-09 om 09:52

  Wij zullen nooit de exacte reden weten, waarom de dader zulke aanslag pleegde.Maar gevoelsmatig denk ik,dat dat hij gefrustreerd was, door gebrek aan geld (in tegenstelling met b.v. leden koninklijk huis ) en gebrek aan eigenwaarde.(erkenning door medemensen)Hij heeft op deze manier, zich belangrijk willen maken, voor dit moment en de verre toekomst. Het is triest,dat een mens heel moeilijk in positieve zin beroemd kan worden en geschiedenis kan schrijven. En dat het in negatieve zin zo eenvoudig is(zoals door deze aanslag)Ik heb niet de indruk, dat hij iets tegen het koningshuis als zodanig had.Maar met een aanslag op een willekeurige groep mensen, bereik je niet hetzelfde doel.

 41. Gerdi zegt: 05-09-09 om 11:32

  Inderdaad Janneman,

  Ook al heeft een drama zich meerdere malen herhaald,men blijft het incidenten noemen.

 42. Henry zegt: 05-09-09 om 15:36

  Een 2e ring, zoals nu het plan is voor volgende K-dagen, lijkt me een uitstekend idee. Voor zulke betonblokken moet je idd een tank mee nemen om die te overbruggen. Ik hoop dat aanstaande K-dagen nog steeds het open karakter behouden die ze altijd hebben gehad. Ik hou nl. van ons Koningshuis als bindende factor in onze samenleving.

Geef een reactie