De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

De behoefte aan eerlijke politici

ANP

“Ik zou graag van alle zittende en herkiesbare kandidaten op internet inzicht krijgen in hun declareeroverzichten.” Meer dan 100 reacties kregen wij op onze oproep om de belangrijkste onderwerpen te noemen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. En het is niet heel moeilijk om de duidelijke nummer 1 aan te wijzen in de top 10 die daar uitkwam: de behoefte aan ‘eerlijke’ politici. Of, negatiever geformuleerd: politici die niet ‘liegen en bedriegen’.

In het vandaag gepubliceerde onderzoek naar de (lage) opkomst bij de verkiezingen van 3 maart, wordt gesproken over toegenomen cynisme jegens de politiek in de afgelopen jaren. Dat cynisme is in de reacties duidelijk terug te vinden. “Het is beter om niet te stemmen daar men al jaren mooie praatjes verkoopt, maar niets waarmaakt”, schrijft een reageerder die zich op internet ‘Gijs’ noemt. “Daarnaast klopt men ons geld uit de zakken teneinde onzinnige projecten te financieren.”

Dergelijke klachten over ‘megalomane projecten’ met alle bijbehorende financiële risico’s keren veel terug in de reacties. Politici zouden in plaats van zoveel energie te steken in bureaucratie en in ‘blunderputten’ beter naar de burgers moeten luisteren. . “De bewoners moeten kunnen meedenken met onderwerpen die voor hen belangrijk zijn”, vindt ‘Dick’. “Je doet het voor de stad en de bewoners, niet voor het pluche.”

Een andere belangrijk punt voor de kiezer is veiligheid. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken en komt ook weer terug in deze reacties. De lokale politiek zou volgens velen met name meer werk moeten maken van de strijd tegen overlast op straat van vooral hangjongeren. “Criminele groepen en ‘kleine’ criminaliteit hard aanpakken”, is het pleidooi van M. Bosman-De Groot, die overigens tevens pleit voor meer en/of betere voorzieningen voor jongeren.

Andere belangrijke issues die geregeld terugkeren zijn de strijd tegen de (stille) armoede, de (ouderen)zorg en het belang van milieu en groenvoorzieningen. Landelijke onderwerpen worden nauwelijks genoemd, terwijl allerlei studies laten zien dat die voor de meeste mensen bij lokale verkiezingen toch bepalend zijn voor hun stem. Eén van de uitzonderingen is ‘Jurriaan’, die reageert: “Ik stem PvdA (voor het eerst) omdat ze tegen onze aanwezigheid in Afghanistan zijn. Ik weet dat de gemeentepolitiek daar niet voor is, maar ik wil dat signaal geven. “

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


34 reacties op “De behoefte aan eerlijke politici”

 1. seipino zegt: 17-02-10 om 17:30

  We zitten niet te wachten op een stemadvies van u

 2. bas zegt: 17-02-10 om 19:45

  Ik ben een groot voorstander van eerlijkheid in de politiek

  Maar dan bedoel ik vooral dat wat voor de verkiezingen gezegd wordt, ook erna gezegd wordt

  Dat wie voor soldaten naar afghanistan stemde, dit ook durft te erkennen – ook als het zetels kost

  en, natuurlijk, dat indien men fouten maakt – ook als je dat niet wist toen je fouten maakte, dat men dan opkrast

  Dat alles vind ik toch belangrijker als een van gemeentewege verstrekte maaltijd teveel, omdat iemand nu eenmaal vaak laat doorwerkt, of zo

 3. Peter zegt: 17-02-10 om 19:59

  Eerlijke politici zijn er niet, je moet sowieso inbinden en zelfcensuur toepassen, en het achterhouden van dingen die je eigelijk WEL zou willen zeggen, beschouw ik ook als niet eerlijk zijn.

  Als inwoner van Venlo heb ik overigens niets met die gemeenteraadsverkiezingen te maken, die zijn achter de rug bij ons en ik heb op D66 gestemd.

  Ook die partij staat bol van het niet-eerlijk zijn, maar ze staat gelukkig ook bol van mensen met een goede mix tussen intellect vs. praktuijkervaring, elitair vs. burgerlijk, en regulatie vs. de vrije markt.

  Of een politicus eerlijk is of niet, is voor mij geen issue, politiek is per definitie NIET eerlijk, de vraag is alleen welke partij het beste is in het liegen in ons landsbelang.

 4. Tim zegt: 18-02-10 om 09:35

  contradictio in terminis

  daarmee zeg ik voldoende denk ik

 5. Helena zegt: 18-02-10 om 10:28

  @ selpino: ongemeen intelligente opmerking van u! Buitengewoon knap om uit deze tekst een stemadvies te distilleren! Of ben ik nou zo dom?

 6. John zegt: 18-02-10 om 17:02

  Helaas heeft Tim zegt: 18-02-10 om 09:35 contradictio in terminis
  daarmee zeg ik voldoende denk ik, volkomen gelijk.

  De politiek liegt, bedriegt en lapt de mening van de bevolking aan de wel bekende .aars.
  Ons kent ons, en zakkenvullen zijn de standaard uitgangspunten van een politicus.

  Misschien kan het OM wel een zaak aan spannen tegen de eerste en tweede kamer, waarbij de heren en dames politici een lidmaatschap van een criminile organisatie ten laste wordt gelegd.

  Toelichting: de steun operatie aan de banken is niets anders dan diefstal van de gewone man ten gunste van de happy few.

  Een politicus is dus gewoon een variant van Robin Hood, alleen dan omgekeerd.

  Stemmen, waarom dan?

 7. jakob zegt: 18-02-10 om 19:40

  In het Haagse volgen ze hun eigen wetten , ik als burger vind afgelopen week en vandaag een schande.
  Men zit in Den Haag met stront aan hun stoeltje gelijmd, is er dan niemand nog eerlijk in die Stad????

 8. pee444 zegt: 18-02-10 om 21:13

  Groenvoorzieningen is toch een belangrijk punt, ook al lijkt dat niet zo. Het is een soort van 1e indruk als je weer naar buiten gaat. Het is in NL nogal een zootje wat dat betreft, zoveel mogelijk onderhoudsvrij groen, althans dat denkt men (gras hoef je inderdaad niet te maaien, maar 30 cm gras in stads- of dorpsgezicht ziet er echt niet uit). Bomen worden gekapt, want dat geeft maar blad en zo en daarvoor in de plaats komt verwilderd gras of hooguit een betonnen bak met armzalige begonias en meer van dat soort ruimtelijke vulling. Als het gemeentegroen verwilderd is, dan krijg je als burger (waarom gebruiken politici de term burger, het doet mij meteen aan militaire verhoudingen denken) al snel het idee, dat het de gemeente allemaal niet zo heel veel uitmaakt wat er in de wijk aan de hand is.

 9. pee444 zegt: 18-02-10 om 21:28

  Het risico ontwijkende gedrag van het bestuur is ook zoiets: het lijkt wel alsof ieder besluit, zelfs op het laagste niveau, ondersteund moet zijn van een advies van een extern adviesbureau. Mocht het fout gaan, dan wordt meteen geroepen Maar ik was het niet hoor, ik heb advies ingewonnen en het kon gewoon, toch …..?. De ingehuurde consultant is allang weer gevlogen natuurlijk. En heb ik het niet eens over mega-projecten. Het gebeurt bij wijze van spreken ook al wanneer in een openbare ruimte de TL-armaturen moeten worden vervangen. Daartoe raadpleegt de ambtenaar in functie namelijk een extern adviesbureau, het desbetreffende adviesburau neemt vervolgens contact op met de plaatselijke elektro technische installateur, die vervolgens zijn nota naar het adviesbureau moet sturen, waarna het adviesbureau haar adviesnota plus doorberekening van de kosten van de installateur in rekening brengt aan de gemeente. Zo wordt een armatuur van Eur 35,00 een armatuur van Eur 750.
  Het zijn dit soort kleine dingen, waardoor de burger (burger is een militaire term) cynisme ontwikkelt tegen politici.

 10. Had-je-me-maar zegt: 18-02-10 om 22:35

  De democratie in Nederland is op dit moment op sterven na dood.
  Het walgelijke optreden, wederom, van deze Regering, is van een dusdanig niveau dat het op één lijn komt met het niveau van de politiek in Zimbabwe.
  Ik verwacht dus ook van de Regering van Zimbabwe dat men bij de aankomende verkiezingen de stembusgang wil observeren om te garanderen dat het CDA en de PvdA niet gaan sjoemelen met de uitgebrachte stemmen, waar ik dit zooitje toe in staat acht.

 11. Ze maken weten die niet kloppen en draaien er om heen en niet duidelijke taal in het nederlands en veel links lobby in nederland dat moet eens afgelopen zijn, of er moet een burger partij komen die wel beslissing durft te nemen want alles wordt tegen gewerkt door links ,en de midde inkomen zijn weer de duppe ervan mensen moeten lokaal stemmen en het woord rasme moet ook eens afgelopen zij wij als nederlander orden daar steeds mee gepakt worden, en nos moet minder links worden dat vindt ik als burger

 12. coco zegt: 18-02-10 om 23:29

  Als iemand het nodig (?)vind om op de PvdA te stemmen, wegens hun houding t.o.v. afganistan, is dat erg dom.
  Bijna drie kwart van de kamer denkt er zo over en er dus keuze te over
  van vvd en pvv tot sp en groen links.

 13. hoe wil of kun je nu zeggen of weten of iemand nog eerlijk is in de politiek, ze provileren zich in een hogere ambtenaren taal, maken gebruik van achterkamer politiek , lobie lui die hun belangen voor de grote bedrijven er door proberen te duwen, dus ook de wapen industrie, als we nu eens met ons allen zeggen, we gaan niet, en alle wapens en oorlog onze wereld uit, in plaats van ons er ook nog druk om te maken,de politiek is alleen maar bezig om zijn eigen dozen te vullen, stelletje parasieten en uitnemers,de meeste mensen hebben wel hun hele leven betaald,maar zijn nu te oud om samen nog een vuist te maken, kristen noemen we dat , je wil er gewoon een dikke poep op laten, tuig

 14. sokrates zegt: 19-02-10 om 05:53

  Velen van u, overeenkomstig leeftijd, hebben verschillende crisissen mee- en doorge-maakt. Weinigen zagen ze aankomen, velen zagen ze voorbijgaan. Zij die helder van geest waren en zijn wisten ook te voorspellen dat het wachten was op de volgende. Veelal afhankelijk en op het vlak van economie en politiek ontstonden en ontstaan ze nog steeds. Velen [her]kennen ook dit, maar weinigen zien in dat de politiek altijd gefaald heeft. Mensen blijven immers stemmen, daarmee hun stem weggeven. Het heeft dan ook altijd tot conflicten geleidt. Gelijk aan elke godsdienst kan de politiek namelijk niet zonder strijdt en vijanden. Waarom willen we dat, gezien het feit dat we dit in stand blijven houden?
  Is deze wereld, en daar bedoel ik ons allen mee, want wij zijn de wereld, niet louter barbaarser en wreder geworden? Ja, dat is ze. Politieke geschillen zijn dan nog wel weg te poetsen, of een kabinet komt ten val en zien we een ander theater van Ego’s. We zijn die grens echter gaandeweg gepasseerd. Nu is het zo dat de angst regeert. Vrees doordat de wereld kleiner is geworden en ideeën van voornamelijk godsdienstige, religieuze groeperingen zich hand in hand met politieke motivatie nu tot achter de voordeur bevinden.
  De crisis van vandaag gaat dan ook om ideeën. Ontastbare, abstracte ideeën waardoor de vrees voor morgen regeert. Een onzekere toekomst doordat fanatici zich enkel baseren op een boek dat elk middel heiligt. Dus ook moord en doodslag. Het is zelfs zo dat mensen die daartoe in staat zijn zich niet meer laten bestraffen, want het doel is zo heilig en hoog gesteld, dat geen wet, geen democratie hen kan weerhouden
  Kan het ons angstiger vergaan? Nou en of. De foute mens, slechts denkideeën van dergelijke groeperingen, is ervan overtuigd dat het de hele wereld ten goede zal komen en waarvoor zij beloont zullen worden… later. Beloften voor ná dit leven? Ja. Ja, men offert vandaag voor morgen op en ook dat schept de angst. Het slechts ‘geloven in…’ heeft niet eerder deze vormen aangenomen.
  Ik weet dat de mens altijd al is uitgezogen en uitgeperst omwille van politieke ideeën, maar nu worden, dan wel láten mensen zich uitbuiten door gevaarlijke waanideeën.
  We behoeven ons alleen maar de voorstelling te maken van: in een ander land, een andere cultuur en een andere godsdienst/religie geboren te zijn, om te doorzien hoe makkelijk de mens zich laat hersenspoelen, geestelijk ontvoeren en verkrachten. Hierdoor wordt niet ingezien dàt ze dat zijn, ideeën belangrijker geacht worden dan de mens en dat de mens een wegwerp artikel is geworden.

  Dat mensen überhaupt stemmen?
  Het is mij een raadsel. Op een totaal onbekende nog wel. Vraag of ze de komende vier jaar op hun partner stemmen en ze kijken wel uit.

 15. linssen zegt: 19-02-10 om 06:22

  dit zooitje met hun noormen en waarden welke de gulden of de euro dieven bende eers een euro teken voor hun loon en dan nog een loonsverhoging hoezo noormen

 16. George Genderstid zegt: 19-02-10 om 07:12

  Ik wens die hypothetische eerlijke politicus veel sterkte met opklimmen in zijn partij en verkozen worden.

 17. john van leeuwen zegt: 19-02-10 om 09:16

  De politiek in denhaag heeft zijn beste tijd gehad, Wouter Bos en Balkenende moeten wat mij betreft gaan werken in een snackbar, Wouter Bos gebruikt ineens zijn morele verplichting naar zijn kiezers toe, wat hem politiek gezien mooi uitkomt.
  ik heb geen enkel vertrouwen meer in dit kabinet, het volgende ect ect.
  jammer.

 18. Dave zegt: 19-02-10 om 10:49

  Ik volg met toenemende zorgen de politiek, maar ik vrees oprecht dat in geen jaren de afstand tussen politiek en kiezers zo groot is geweest. Uit frustratie keren steeds meer mensen de democratie de rug toe. Apathie kan echter een dodelijk gif zijn in een democratie en vooral populisten zullen daar wel eens gebruik van kunnen maken.
  Als docent geschiedenis zie ik het als een belangrijke taak de leerlingen te laten zien dat de menselijke geschiedenis een verhaal van vallen en opstaan is; we dienen te leren van onze fouten. Dictatuur en politiestaat moeten koste wat het kost vermeden worden. Voor het opnieuw in stand brengen van de democratie in ons land is in het verleden al een veel te groot offer gebracht.Ik hoor echter de laatste tijd uit kringen waarin een degelijke opleiding vanzelfsprekend is helaas vaker de opmerking: “Het wordt tijd dat er nog eens een oorlog komt.” Iemand die dat zegt weet niet wat hij zegt, maar als steeds meer mensen dit gaan zeggen kan een dergelijke gedachte gemeengoed worden.
  Derhalve een dringende oproep aan onze VOLKSVERTEGENWOORDIGERS: draag de verantwoordelijkheid die zij krijgen van de burger en gebruik deze niet te meerdere glorie van zichzelf.Vooral het woord idealisme begint in deze maatschappij te verwdwijnen…

 19. Bert Stokwielder zegt: 19-02-10 om 12:50

  Beste John, Jouw opmerking dat Balkenende en Bos maar in een snackbar moeten gaan werken vind ik denigrerend voor onze patatbakkers.
  Zelf kom ik oook uit de voedingssector, maar bij mij zouden ze zelfs de vloer niet mogen schrobben. Hun eigen straatje is meer dan vuil genoeg en daar hebben ze m.i. hun hele leven voor nodig om schoon te krijgen.
  Zulke prutsers a;s genoemde ‘partijleiders’ heb ik in mijn bedrijf niet nodig.

 20. Paul zegt: 19-02-10 om 13:03

  als een politicus niet naar MIJ luistert, luistert hij dus niet! En daarom is het een zakkenvuller en een dief en een bedrieger. Logisch, evidente conclusies, nietwaar?
  Als iedereen in nederland hetzelfde zou denken: volstrekt waar. Maar iedereen heeft eigen mening (hoeveel partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen?) en verandert die ook nog continu. In Utrecht werd bv kort geleden in een referendum de koopzondagen massaal verworpen, de stemwijzer zegt nu dat 80% voor is. Wie is nu betrouwbaar?

 21. ilse zegt: 19-02-10 om 14:21

  Bos wil de hoge inkomens (>150K per jaar) aanpakken dmv belastingverhoging. Dit geldt maar voor een hele kleine groep burgers en levert relatief weinig op voor de schatkist. Maar hij geeft vervolgens in een tvdebat in een tussenzinnetje aan, dat hij dat mede doet zodat hij daarna ook bij de rest van de inkomensgroepen bezuiningsmaatregelen kan doorvoeren. Met andere woorden: het gaat om brede bezuinigingen en niet om het aanpakken van de hoge inkomens. Terwijl hij enkel met dat laatste ‘de boer’ opgaat. Zo vermoeiend om de werkelijke achterliggende motieven te achterhalen. Kan het niet directer?

 22. Willem zegt: 19-02-10 om 16:44

  Wat een geklaag. Als je nu een goede politicus bent of niet je krijgt bakken met vuil en verwensingen over je heen. Als je de opositie in de 2e kamer hoort is het al niet anders. Ze spreken er allemaal schande van, waarvan eigenlijk? Dat Bos zich op voorhand uitspreekt dat hij er niet mee instemt om langer in Uruzgan te blijven? Moet je daar als oppositie zo’n stampij over maken, nee maar in de aanloop van verkiezingen is kennelijk alles geoorloofd.
  En de media die elke dag de kranten en journaals maar weer moeten zien te vullen, spreken er ook schande van maar ondertussen smikkelen en smullen ze want er is weer werk aan de winkel en de kijkcijfers zitten weer in de lift, dus aandikken die zaak.

  Als een ieder zo doorgaat zijn er over een poosje geen goede mensen meer in de politiek te krijgen en wie blijven er dan over?

  De slechte.

 23. rangdangdoodle zegt: 19-02-10 om 17:01

  nederland verrechtst dat vind ik het ergst en links gaat daardoor naar het midden toe en het linkse geluid is te zacht ze zijn te bang om maar iets sociaals te roepen en daar voet bij stuk te houden.
  nederland is een rechts bedrijf geworden waarbij de cijfers belangrijker zijn dan het volk wel jammer dat het grootste deel van het volk links verdient maar rechts stemt.

 24. en wij brengen democratie in een ander land? zegt: 19-02-10 om 19:00

  2 van deze partijen domineren de nederlandse politiek jarenlang , vallen elke partij aan die anders denkt ( pim fortuyn, nu wilders)hoe zit het met naar het volk luisteren en stoppen met liegen , en sterker nog stoppen met het helpen van zij die heel veel gelogen en bedrogen hebben, de banken. in al die tijden heeft er niemand het landsbelang voor ogen gehouden maar slechts dat van de eigen partij achterban ,het wordt de hoogste tijd dat nederland politici krijgt die een compleet land of stad bekijken deze ouwehoer en ruzie soap bewijst wederom mijn gelijk en nos, waarom moet er wederom een stemkeuze van jullie partij genoemd worden ik dacht dat dit een open opinie gelegenheid was???????
  gek he dat alle actualiteitenprogrammas hetzelfde uitzenden en door velen uitgekotst worden .

 25. lejo zegt: 19-02-10 om 22:31

  Ook ik ben op zoek naar eerlijke politici maar vind er geen. De circusvoorstelling, gevolgd op TV en Internet over Uruzgan, heeft mij alleen maar duidelijk gemaakt dat ik die niet in Den Haag moet zoeken.Het gedraai om de hete brij, het beluisteren van bezwerend uitgesproken toverformules vanachter de regeringstafel was vermoeiend, ergerlijk en niet overtuigend.De lichaamstaal van een aantal ministers sprak voor mij wel boekdelen.Er zijn wonden geslagen tot op het bot, en partijpolitieke belangen gaan momenteel (altijd?) boven het landsbelang.

  In het bedrijfsleven waren toestanden zoals die zich in Den Haag afspelen allang gestopt door ingrijpen van bv. een Raad van Commissarissen en waren er koppen gerold. Maar helaas het enige controleapparaat dat de regering kan corrigeren is machteloos. Het is een verpolitiekt instituut dat met handen en voeten gebonden is aan allerlei afspraken. De echte Raad van Commissarissen zijn wij – inwoners van Nederland -. Jammer genoeg hebben wij de controletaak voor 4 jaar uit handen gegeven aan de Tweede Kamer die zich in fractiekamertjes in allerlei bochten wringt om die controletaak maar niet te hoeven uitvoeren.
  Ik denk dat wij – als commissarissen – moeten streven naar een halvering van de termijn van 4 jaar, zodat er sneller ingegrepen kan worden en het tevens verplicht wordt over belangrijke zaken een referendum (bindend!!) te houden.
  M.i. dwingt dit de politici tot meer openheid.

 26. Martin zegt: 20-02-10 om 07:56

  Hoe kan dat een minister van buitenlandsezaken niet weten wat er in een party als de Pvda niet voor verlenging is van Uruzgan.
  En dat als de Pvda in het kabinet het onderwerp wil bespreken , want als je er over praat dat je het niet ziet zitten om langer in Uruzgan te zijn. Is het besperken van dit onderwerp. En als de rest van de regering vindt dat er toch een kans van slaggen heeft in de Tweedekamer, zijn ze op donderdag in deze Tweedekamer toch aan het slapen geweest, want er is door een meerderheid verteld dat dit er niet in zit.
  Dus ik vind het gek dat deminister van buitenlandsezaken zegt als ik weet dat het geen nut heeft om over dit onderwerp te praten dit toch over dit onderwerp wil praten. Wie staat er nu in zijn hemd.

 27. luna zegt: 20-02-10 om 10:22

  Ben erg benieuwd hoe nu verder. Buiten al onze meningen over het vermeende liegen, bedriegen,slechte politci,beroerde partijen en nog beroerdere beslissingen moeten we toch weer met “elkaar” verder.

  Partijen zoals die van Wilders beloven veel, juist in deze tijden schreeuwen ze het hardst, maar get real,prik flink in die babbelende luchtbel en deze spat nog harder uiteen dan die van alle anderen.Wilders staat er ook met name voor zichzelf met zijn ehhh… ideeen. Hoop lucht babbels om daarna weer zo af en toe te moeten onderduiken, daar creeeren we zeker geen stabiel Nederland mee. :S

 28. sjors bos van vredensteijn zegt: 20-02-10 om 13:51

  Hoe kan het toch dat iedereen weet dat de oorlog in Afghanistan een vuile oorlog is, begonnen over de aanleg van een oliepijpleiding, gepland al lang voor 11 sept.2001, dat het alleen maar gaat over oliewinning en papaverteeltopbrengsten, waar 21 jonge Nederlandse jongens voor gesneuveld zijn en dat er nog steeds mensen en politici bestaan die door willen gaan met die onzin onder het mom dat het goed voor de bevolking daar zou zijn. Nou, die willen wel graag af van die onderdrukkende bezettingsmacht en hun eigen land weer heropbouwen in vrijheid.. En deze leugens worden nog steeds niet ontmaskerd. En ook het sprookje van 11 september wordt nog steeds doorverteld, ook al stapelen de bewijzen zich op de de Amerikaanse regering met hulp van de CIA zelf deze gebouwen heeft opgeblazen met thermiet. En de schuld van de krediet-crisis? Die ligt toch zonneklaar bij de FED, een stelsel van privé-banken die samen veel geld uit de zakken van de Amerikaanse belastingbetaler kloppen en gigantische winsten maken dankzij deze crisis. En dan de milieuvervuiling: waarom zegt er niet één politicus iets over de chemtrails die kunstmatige wolken vormen, maar onze lucht ernstig vervuilen en over HAARP, een gigaproject in Alaska wat trots op zijn website vertelt hoe ze de ionosfeer vervormen en het weer kunnen beïnvloeden. Zulke politici die dat vertellen ken ik niet. Eerlijke politici die iets vertellen over al deze achtergronden zijn er niet in Nederland. Wel mensen die kissebissen over punten en komma’s, die hebben we genoeg. Gelukkig is er nu eindelijk weer eens iemand die stand durft te houden tegen de enorme druk (onderdrukking mag je wel zeggen langzamerhand) door Amerika via de NATO. Maar het wordt tijd voor een nieuwe partij, niet een partij die in naam schreeuwt dat ze de vrijheid wil om haat te verspreiden (en gek genoeg nog stemmen daarmee krijgt ook, niet te geloven!), maar een partij die zoekt naar de essentie en de achtergronden van wat er gebeurt in de wereld. Een partij die niet zoveel mogelijk zieltjes wil winnen bij verkiezingen (en daar alles voor over heeft…), maar een partij die de waarheid zegt, onverbloemd, zoals het is…

 29. Peter (GLD) zegt: 20-02-10 om 20:44

  Ik heb altijd eerlijke politiek bedreven, vanuit het hart. Niet voor mezelf of de partij maar uit liefde/compassie voor mijn mede mens die te vaak tegen allerlei bureaucratische muren op loopt die er helemaal niet horen te zijn.
  Veel van onze regelgeving is er naar mijn bescheiden mening om de burger dwars te zitten en ambtenaren hebben veel te veel macht en misbruiken die ook wanneer het hun uitkomt. Ik heb een zaak meegemaakt waarbij de rechter uitspraak had gedaan en de ambtenaar nog zei, daar heb ik geen boodschap aan.
  Ik hou van snelle, simpele en recht door zee politiek waar het niet gaat over hoe pakt dit uit voor mij of mijn partij maar waar zaken worden opgelost of verbeterd voor de burgers. Ik ben ook al jaren voorstander van een kleine efficïente overheid met minder departementen, ambtenaren, ministers en staats secretarissen.
  Ik ben ook voor een beter politie apparaat waarbij de politie of straat en in de wijken is en bijv. herintredende vrouwen het schrijf werk doen. Waar ik falikant op tegen ben is de inbreuk die er wordt gemaakt op de privacy middels vingerafdrukken, irisscans en camera’s op iedere hoek van de straat en in winkels.
  Hoe kan het bestaan dat wij uit aangepraten angst onze vingerafdrukken afstaan en irisscans laten maken die worden opgeslagen in een criminele data base?
  Dat is in mijn overtuiging een grove schending van onze grondwet (art.10 tot 13) en heeft naar mijn mening ook niets meer te maken met veiligheid maar met het opmaken van profielen van al je burgers iets waar wij als westerlingen en Nederlanders fel tegen gekant waren ten tijden van de DDR. Ja de tijden zijn veranderd sinds het verdwijnen van die DDR maar dat wil nog niet zeggen dat er ook maar iemand “de overheid in dit geval” het recht heeft om mijn “en die van andere” privacy te schenden.

 30. Peter van t Westeinde zegt: 22-02-10 om 21:08

  Eerlijke politici zijn inderdaad een must. Het grootsteprobleem is echter dat partijpolitiek veel te vaak de boventoon voert. Laat het eens over problemen gaan in plaats van het eeuige profileren van personen. Het zal nu in ieder geval zo zijn dat er het komende 1/2 jaar weer niets gebeurd om de crisis op te lossen. Een flink deel van het bedrijfsleven wat afhankelijk is van overheidsuitgaven zal op de fles gaan. En ondertussen worden zij zowat verplicht om investeringen te doen om duurzaam te werken. Veel bedrijven kunnen dat niet meer. Een bedrijf moet eerst gezond zijn om weer vooruit te kunnen. Jammer dat er weer een hele tijd niets gebeurd. Al hoop ik wel dat het daarna beter zal gaan en dat de politiek zich wat van de burgers aan zal trekken.

 31. harry lentjes zegt: 24-02-10 om 18:24

  na 7 jaar in spanje te hebben geleeft is mijn conclusie dat hier geen plaats is voor de nederlander.
  wij laten ons de wet voor schrijven door anderen .
  en als wij dan ook een ministerpresident hebben die er op uit is om alleen voor zich zelf te scoren geef mij dat ????? om nog te gaan stemmen

 32. Jannenman zegt: 28-02-10 om 21:22

  Liegen neemt sinds WO2 in elk geval steeds grotesker vormen aan, zozeer zelfs dat het niet meer wordt bestraft en bijna tot waarde is geworden. Politici geven daarin, middels hun leidersrol, het verkeerde voorbeeld.
  Ze vinden het dan vervolgens vreemd dat normen en waarden niet meer zijn wat het ooit was…

  En ze vinden het dan ook nog gek dat mensen niet meer zo geloven in de ‘democratie’.
  Ja, nee, mensen vinden het lekker om steeds genaaid te worden.

  Duh… ?

 33. herman zegt: 28-04-10 om 11:39

  Als de grote linkse partijen samen gaan is er hoop dat de normale burger er niet te veel last van krijgt. Deze hebben allen belooft dat de zakkenvullers hun geld moeten terug storten bij de belastingdienst. Bonus inleveren ,salaris boven€135000. inleveren en aandelen inleveren. Het totaalbuget van alle bedragen komt op €10 miljard aan ingeleverde en onrechtmatig verkregen gelden en aandelen. Zo zie je maar de oplossing is niet moeilijk.

 34. Heeft u nog onbetaalde facturen? Heeft u schulden die u wilt verwijderen? Bent u financieel beneden en je nodig hebt om een bedrijf te starten? Heeft de bank afgewezen op basis van uw slecht krediet? Geen zorgen meer als de Progressieve Financial Services is bereid om een zachte lening rate.If u geïnteresseerd bent in onze lening aanbieden geven en willen aanvragen voor een lening, contacteer ons vandaag om te reageren op dit bericht of stuur ons een e-mail
  Volledige naam :………
  Land :……
  Staat :……
  Plaats :…….
  Sex :……..
  Leeftijd :……
  Beroep :…………
  Benodigde bedrag als lening :………
  Telefoon :………..
  Maandelijks Inkomen :………….
  Lening looptijd ……………….
  Doel voor de lening :…….

Geef een reactie