De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Diplomafraude, weet u meer?

Hogeschool InHolland Diemen (Foto: sandrosamigos / Flickr / CC by)

Diploma’s van de hogeschool InHolland zouden onterecht zijn verstrekt. Genoemd wordt de opleiding media- en entertainmentmanagement van de hogeschool InHolland Haarlem. Daar zouden studenten zijn afgestudeerd die hun bul helemaal niet verdienden.

Voor ieder behaald diploma krijgt de hogeschool namelijk een vergoeding. En dat zou er toe hebben geleid dat studenten sneller een diploma kregen dan had gemogen.

De inspectie van het onderwijs heeft inmiddels aangekondigd om in het onderzoek naar verkorte trajecten in het hoger onderwijs de focus extra te leggen op langstuderenden, juist vanwege die vermoedelijke diplomafraude.

Maar treft de fraude één hogeschool of zijn er meer opleidingen die te makkelijk diploma’s hebben verstrekt? 
 
De NOS hoort graag van van studenten of anderen die op één of andere manier zijn betrokken bij het hoger onderwijs. Heeft u dezelfde dingen gezien of wellicht zelf meegemaakt? Mail uw verhaal naar diplomafraude@nos.nl.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


16 reacties op “Diplomafraude, weet u meer?”

 1. Jurre zegt: 21-07-10 om 17:34

  jammer dat dit ook in Enschede herkenbaar is. Misschien dat het interresant is om de geldsom die scholen krijgen voor afstudeerders te koppelen aan de cijfermatige prestaties, zodoende wordt de docent geprikkeld voor kwalitatief hoge lesstof aan te bieden, met als doelstelling om die voor een hogere bonus in aanmerking te komen

 2. Frits Franeker zegt: 21-07-10 om 18:21

  O ja, dit is zeker maar het topje van de ijsberg. W.F. Hermans schreef in 1988 (Dinky Toys, p. 23): “Kritiek op de universiteiten door mensen die zelf aan die universiteiten verbonden zijn, hoor je zelden. Dat is zeer begrijpelijk. Wie zijn eigen nest bevuilt, moet immers niet verwonderd wezen als iemand tegen hem zegt: ‘Inderdaad, u komt uit een riool, dat kan ik ruiken.’ Er is geen zelfkritiek, eenduidigheid in accreditatie, en nauwelijks controle op Mbo’s, Hbo’s en Universiteiten als het om toekennen (of juist niet toekennen) van cijfers, studiepunten en diploma’s gaat. Visitatiecommissies die de zogenaamde steekproeven nemen en toetsen op kwaliteit en naleven van regels worden gevormd uit mensen die zelf ooit verbonden waren aan de opleiding die ze visiteren. Dat is niet altijd het geval, natuurlijk. Maar visitaties zijn lang niet altijd onafhankelijk. Dat laat veel ruimte voor misbruik, manipulatie, kwaad beleid en slechte politiek. Onderzoek naar die ruimte is een flinke scriptie of proefschrift waard, maar wie durft dat? Klokkenluiden is een beroep waar men krom van gaat liggen.
  Ik heb tien jaar gestudeerd, meerdere opleidingen aan verschillende faculteiten en universiteiten en me altijd verbaasd over het feit dat niemand structureel toeziet op hoe opleidingen functioneren en accrediteren. Toch wordt er hevig gesubsidieerd, een afgestudeerde levert immers veel geld op. Dat lijkt me een geen lek meer, maar een open sluis. Wie overigens een klacht heeft (student, docent) kan ogenschijnlijk overal terecht, studieadviseur, examencommissie, ombudsman zelfs. Maar dat pad is funest. Ik heb opleidingen om die reden niet af kunnen maken. Er is wel de inspectie van het onderwijs, maar die gaan pas inspecteren, zoals nu het geval is, zodra er interessante belletjes gaan rinkelen en er een verdachte stank voorbij komt. Er komt nu pas een onderzoek. Als er vooraf goede structurele inspectie was geweest dan was onderzoek in – Nederland Onderzoekscommissieland: probeert u ze maar eens op te sommen de vele commissies – niet nodig geweest.
  Komende jaren zal diplomafraude tegen het licht gehouden worden, zij die onterecht hun diploma letterlijk ‘gekregen’ hebben. Er komen ook jaren dat er van de andere kant gekeken wordt, zij die onterecht hun diploma NIET ontvangen hebben, terwijl zij hem wel hadden verdiend. Dit ligt in het verlengde van deze kwestie. Want waar er makkelijk diploma’s worden weggegeven wegens gebrek aan tijd en kwaliteit bij docenten, zo worden ook zeer zwakke, of juist te hard werkende, (te) kritische (?), lastige studenten ‘weggevoerd’ om diezelfde reden. Die studenten worden opgezadeld met een enorme studieschuld. Breng het maar eens ter sprake, zo’n beetje laat op een verjaardag of feestje als de gesprekken wat dieper gaan en vertrouwder worden: “mijn scriptiebegeleider had de pik op mij”, “omdat ik geen begeleiding kreeg en ook niet af kon dwingen of vervangen vanwege de specialisatie, ben ik maar iets anders gaan doen, noodgedwongen.” Die verhalen zijn ook talrijk. Maar zowel studenten die hun diploma ‘gekregen’ hebben of juist niet, zullen niet graag die verhalen laten horen, uit schaamte, angst niet geloofd te worden, angst voor slechte reputatie, gezichtsverlies, baanverlies, bang dat diploma’s worden ingenomen…Ik zou er een goed verkopend boek over kunnen schrijven, sappiger en scherper dan dat van Maria Mosterd. Maar ik bouw liever dan dat ik afbreek; ik bid alleen voor zaken waar ik in geloof.

 3. ariaen zegt: 21-07-10 om 19:17

  jammer, maar dit is onvermijdelijk een gevolg van de prikkel die uit gaat van dit systeem.

  Een beter alternatief zou zijn om de prikkel van de kwaliteit van onderwijs te koppelen aan de scholen en de prikkel van het al dan behalen van een diploma te koppelen aan de student.

 4. Kenneth zegt: 21-07-10 om 21:19

  In sommige landen (bijvoorbeeld Japan, VS en Engeland) is een diploma, dat is behaald aan een opleidingsinstituut met zware toelatingseisen en hogere studiebelasting/exameneisen aantoonbaar meer waard dan hetzelfde diploma van een kwalitatief minder instituut. In die landen is ambitie en de wil tot uitblinken maatschappelijk normaal. Daar steunt men het principe, dat je hard moet studeren en moet proberen met zo hoog mogelijke cijfers te slagen. In Nederland heerst de zesjescultuur; een voldoende is genoeg. Je studieresultaten zijn niet belangrijk; als je je diploma op zak hebt is dat voldoende. Ons hele hoger onderwijs is hierop ingericht. Deze diploma-affaire past daar jammer genoeg in. De betrokken docenten zijn ongetwijfeld zelf opgegroeid in deze cultuur, en handelden dienovereenkomstig. Gelukkig beginnen (goede) werkgevers steeds meer te selecteren op studieresultaten en niet langer op alleen het (geïnflateerde) diploma. Het is erg jammer dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs zo is afgegleden ten opzichte van andere landen.

 5. Jos zegt: 21-07-10 om 23:05

  Hoezo ‘fraude’? Dit is toch volkomen normaal tegenwoordig? Dit gebeurt niet alleen op hogescholen, maar op alle scholen, m.n. in het beroepsonderwijs. De scholen bepalen zelf de afstudeernormen en worden beloond naargelang het aantal leerlingen dat een diploma haalt. Wat kun je dan verwachten?
  Een diploma is nog minder waard dan het papier waarop het is gedrukt.

 6. Thomas zegt: 21-07-10 om 23:34

  Helaas een bekend fenomeen dat ook aan de HU waarneembaar is. Niet zozeer openlijke fraude, maar gewoon totale bestuurlijke chaos. Cijfers die bijna een jaar lang kwijt zijn, tentamens over hele andere stof dan is opgegeven.

  En wat doe je als je door je eigen falen een hoop kwaaie studenten bij de examencommissie hebt staan?

  Helaas te vaak een absurd grote verhoging van de cijfers voor iedereen, of een herkansing waarvoor men niets hoeft te doen om die te verdienen. In het grofste geval verzint men een cijfer waar een docent cijfers heeft kwijtgemaakt. Geef de student een willekeurig uit de lucht gegrepen cijfer dat voldoende is om het vak te halen als vervanging voor de kwijtgeraakte toets, en de klachten gaan vanzelf weg.

  Vergelijk dat eens met hun buurman de UU, waar je alle colleges aanwezig moet zijn en minstens een 4 moet halen om überhaupt in aanmerking te komen voor een herkansing…

 7. erik zegt: 21-07-10 om 23:50

  allereerst onderwijs is goed en, ten tweede, moet de student geprikkeld blijven om het beste uit zichzelf te halen. maar heeft u wel eens die bak met oud papier gezien die een student moet produceren en lezen waarbij uiteindelijk blijkt dat de 90 procent extra ballast is.
  persoonlijk zie ik graag dat er ook meer gericht wordt op de kwaliteiten van een persoon en niet dat er een “pakketje” afgeleverd wordt, wat in mijn geval een verpleegkundige is.
  je bent op school om een vak te leren en niet om in een vakje gestopt te worden.

 8. Sharon zegt: 22-07-10 om 00:49

  Hier is aan de orde: wat heeft u zelf meegemaakt? Nu gaat het om diploma’s van een groep studenten die niet in de tijd die er voor staat het diploma bemachtigen en dat kost opleidingen veel geld blijkbaar, terwijl ze dat wel zelf moeten investeren.
  Misschien dat er ooit een bekostigingssysteem komt, gebaseerd op kengetallen en dat moet dan niet moeilijk zijn om vast te stellen wat een norm is voor bijv huur van een gebouw, nutsvoorzieningen, methoden, itc et cetera. Dan hoef je geen outputfinanciering te regelen. Het gaat hier blijkbaar om een dweilgroepje of dweilgroepjes die op een bijzondere manier toch aan een diploma wordt geholpen. Dat is herkenbaar in vele vormen van onderwijs want overal hanteert men outputfinanciering naast de lumpsum die onderwijs ontvangt. Binnen het hbo herken ik het niet maar wel in het mbo, vooral wat zwakkere leerlingen die in bepaalde vakken niet scoren en dan maar even voor die vakken aan een zes worden geholpen zodat niemand meer last van hen heeft en de school het geld kan opstrijken. Maar er gebeuren zoveel zaken die niet kloppen. Het is mij trouwens een raadsel waarom mensen, wanneer ze eea signaleren, niet anoniem de inspectie bellen zodat die onderzoek doet. als er fraude is, dan wordt er door de politie proces verbaal opgemaakt en de verantwoordelijken vervolgd. het feit dat dit nu zo aan de orde is en vele mensen dit weten betekent dat vele mensen hun mond houden en geen actie ondernemen. Niet te geloven.

 9. henk zegt: 22-07-10 om 06:53

  Helaas, dit verrast mij niet. Ook in het MBO komt het voor: docenten die benaderd worden om een half puntje extra te geven zodat de uitstroomfinanciëring geïncasseerd kan worden. Daarnaast was er ook sprake van vervalsen van presentielijsten daar waar presentie bepalend was voor de financiëring. Het betrof door het management georganiseerde fraude met sancties voor wie medewerking weigerde. Jammergenoeg ging/gaat het niet om een enkel incidentje.

 10. Toine zegt: 22-07-10 om 09:24

  Wat ik jammer vind aan het verloop van de discussie is dat één van de middelen die gebruikt worden in het studietraject, het ECTS-puntenstelsel, door velen wordt verheven tot een doel. Mijns inziens staat voorop dat bij elke opleiding van tevoren leerdoelen opgesteld worden die horen bij een bepaald niveau. Als dan blijkt dat een student die doelen behaald heeft en op niveau kan functioneren, heeft hij zijn diploma verdiend, ook al staat er ergens nog een studiepunt of 10 open. In dat kader vind ik dat vooral afstudeeropdrachten of -stages meer aandacht verdienen; dit zijn de onderwijseenheden die echt aantonen of een student een goede verpleegkundige, geschiedenisdocent of constructeur is. Niet het succesvol afsluiten van die drie tentamens die binnen je opleiding, maar buiten je interesseveld liggen. Het systeem van nu verwacht dat je 180 of 240 puntjes gesprokkeld hebt, ook al zijn sommigen al met drie kwart van die puntjes geschikt voor de arbeidsmarkt.

 11. bas zegt: 22-07-10 om 09:49

  Een ding is in elk geval duidelijk: Het systeem, waarin scholen betaald krijgen voor een afgegeven diploma, corrumpeert.

  Het doel van het ministerie van onderwijs is niet het goed opleiden van mensen, maar ze zo snel mogelijk door de opleidmachine jagen

  Vorbeeld: een universiteit krijgt geld per ingeschreven student. DAARDOOR kost een student die, bijvoorbeeld, ziek is, toch geld, hoezeer die student, die immers geen college loopt, practica doet of tentames aflegt, eigenlijk niets kost

  Het systeem zou moeten zijn dat als een student die zich inschrijft voor een college, of een tentamen, dat deze dan geld kost. Want dan wordt er iets afgenomen.

  Op dat moment heeft de opleider natuurlijk een belang bij lage cijfers (in plaats van nu hoge) maar een beetje mondige student, of leerling, kan zich daar wel tegen weren, zeker met voldoende ombudslieden

  Terzijde, kan een hogeschool wel fraude plegen door toch maar een diploma te verstrekken? Is het oordeel of een diploma verdiend is niet uitsluitend aan de examencommissies?

 12. Gedurende mijn werkzaamheden in het Hoger Onderwijs, viel ik van de ene verbazing in de andere. Ik durf hier echter geen ruchtbaarheid aan te geven, mijn positie is daarvoor te zwak.

 13. Wouter zegt: 22-07-10 om 13:13

  Ik heb vier jaar aan Inholland Rotterdam gestudeerd. Tijdens het derde studiejaar heb ik een half jaar aan de Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin gestudeerd. In dat halve jaar heb ik meer geleerd dan in twee jaar aan Inholland.
  De fraudegevoeligheid van het Nederlandse systeem was in die jaren (2001-2005) maximaal. Docenten die vakken gaven waar ze zich ook pas een week over hadden ingelezen; Heel veel uitvallende lesuren; Cijfers die min of meer gratis werden verstrekt. Overigens was er wel degelijk veel kritiek van studenten en docenten op de organisatie, maar die werd gebagatelliseerd of compleet genegeerd. Volgens een oud-docent is de situatie sinds mijn vertrek alleen maar erger geworden. Ik vraag me af hoe dat nog kan. Dan moet het nu dus wel heel, heel erg zijn.

  Op de Fachhochschule (‘HBO’) in Duitsland was het anders: De docent was altijd de baas in de klas. De docent was universitair geschoold, ervaren in onderwijs en bedrijfsleven en dus zeer vakkundig. Zonder uitzondering. Te weinig aanwezig? Je werd uitgesloten van het tentamen. Of de antwoorden op het tentamen kloppen? Wordt puur en alleen bepaald door de docent, zeuren heeft geen zin. Dit alles is misschien enigszins autoritair maar van levensbelang bij een opleiding die vakkundigheid wil onderwijzen. Dat kan alleen als de docent een voorbeeld is van die vakkundigheid, en hij respect afdwingt. De in Nederland heersende gedachte dat de docent dat respect zelf, zonder hulp van de structuur moet afdwingen slaat volledig de plank mis. De structuur is een essentiële partner voor de leraar met zelfrespect.

  Ik denk nog regelmatig terug aan de vakken die ik op Inholland heb mogen volgen. Veel interessante vakken. Maar mijn kennis schiet nog ernstig tekort, want ik ben er zelden uitgedaagd. Gelukkig heb ik daarna nog een universitaire studie afgerond aan de UU. Ook daar werden wel eens cijfers opgehoogd, en deadlines verschoven als er gezeurd werd. Ongelofelijk eigenlijk.

 14. Bas zegt: 22-07-10 om 13:59

  Ik merk hier niks of nauwelijks iets van bij mijn eigen opleiding (aan de Universiteit Leiden). Voor zover ik weet, worden hier nauwelijks studiepunten cadeau gedaan. Ik ken hierop slecht één uitzondering. Een paar jaar geleden hebben ze de studiepunten gestandaardiseerd – een vak geeft of 5 studiepunten of 10 studiepunten. Daarvoor was het aantal studiepunten per vak sterk wisselend: dan weer 6; dan weer 4; dan maar 3; etcetera. Nu bestond er dus de mogelijk dat als je een verplicht zespuntsvak niet haalde in jaar A, dit vak in jaar B nog maar 5 punten waard was (terwijl de inhoud vrijwel hetzelfde bleef). Omdat dit niet meer goed te maken is, kwam je als student dan uiteindelijk 1 punt te kort (59 ipv 60). De officiële oplossing was het volgen van een volledig extra keuzevak van 5 punten (waarbij er dus 4 punten ‘teveel’ werden gehaald). Na een lange strijd met de examencommissie van de faculteit en uiteindelijk zelfs universiteitsbreed werd besloten de student in kwestie een extra opdracht te laten maken bij de afstudeerscriptie zodat deze niet met 20 maar met 21 punten werd beloond. Dit lijkt me geen diplomafraude. N.B. Ik ben trouwens niet deze student.

  Maar goed, de gevolgen van de afstudeerrichtlijnen merk ik wel: een andere mogelijkheid om meer studenten binnen de tijd af te laten studeren is het verlagen van het niveau. En dat gebeurt dan ook. Dit heeft nog een ander nadeel: het selecteren op cijferlijsten, zoals hierboven wordt gesuggereerd, wordt minder valide. Het wordt makkelijker om een hoog cijfer (een acht of negen) te halen, maar vanwege het plafond-effect wordt het bijna onmogelijk voor een erg goede student om zich nog eens van die gemakkelijke gehaalde achten en negens te gaan onderschijden. Het gevolg: studenten in de regie tussen 7.5 en 8.5 gemiddeld zijn een mix van excellente en iets-beter-dan-gemiddelde studenten en die zijn niet meer op basis van cijfers alleen van elkaar te onderscheiden.
  En aangezien er binnen een bepaalde tijd moet worden afgestudeerd, worden extra studieonderdelen, zoals het volgen van extra vakken of programma’s, nou ook niet echt meer aantrekkelijk. Excelleren wordt dus steeds moeilijker. Maar we hebben straks wel allemaal op tijd een flutdocumentje met gemakkelijk gehaalde hoge cijfers. Nou dat vergroot mijn motivatie echt.

  Bas
  PS Ik heb ervoor gekozen om mijn bachelortraject met een halfjaar te verlengen, niet omdat ik het niet had kunnen halen, maar omdat ik dan extra projecten doen en extracurriculaire activiteiten kon ondernemen, zoals student-assistent functies in het lab bij onderzoeken, student-assistent functies bij practica-begeleiding en deelname aan een tijdvretend Honours-research project. Dit lijkt me alleen bijdrage aan mijn uiteindelijke opleiding, maar toch kreeg ik prompt een standaardbrief van de universiteit die heel dwingend sprak tegen mensen die langer dan bedoeld (de standaard 3 jaar) aan het studeren waren. Echt heel motiverend, dat afstudeer-doorduw-systeem. Goed voor de kwaliteit van onderwijs ook!

 15. Ricardo zegt: 24-07-10 om 12:58

  Uit mijn eigen (korte) studietijd begin jaren tachtig herinner ik me dit ook al. Het waren in mijn geval nog meestal mondelinge tentamens waarbij min of meer persoonlijke willekeur gekoppeld aan retorische gaven een eigenlijk iets te prominente rol speelden. Maar je diende wel aan bepaalde basisvaardigheden te voldoen en de universiteit leek nog wat meer een socratische instelling te zijn waar eigen initiatief en onderzoek door betrokken docenten aangemoedigd en gerespecteerd werd. Wij lazen vooral boeken, weinig excerpten. Daarover gingen de toetsen. Het was wel een levensbeschouwelijke studie, niet helemaal vergelijkbaar met zeg maar de meer harde vakken.

  Wat ik hierboven lees en in de media hoor stemt niet vrolijk. In mijn studietijd werd het managementdenken juist ingevoerd om rendement en kwaliteit te verhogen. Het geen overigens met veel protesten begeleid werd. Toen was er wellicht iets doorgeschoten inspraak en kon je erg lang al of niet studeren.

  Nu lijkt het erop dat managers veel creatief gesjoemel meebrengen om en aan eisen van de overheid te voldoen en het eigen instituut goed te runnen als ware het een financiële instelling gericht op winstmaximalisatie en eindeloze groei. Een keerzijde van het neoliberale marktdenken dat ook in andere (semi) overheids sectoren zichtbaar is geworden. Opnieuw goed doordenken van nut en noodzaak van marktwerking lijkt dus geboden. En misschien net als in mijn tijd studenten objectiever toetsen op kennis en geschiktheid aan het begin van de rit. Maar dat lijkt weer erg lastig als eigenlijk het hele onderwijs vanaf de basisschool al verziekt is door dit gesjoemel met eisen naar gelang de kwaliteit van het leraren- en leerlingen aanbod..

 16. Paul zegt: 23-12-11 om 16:12

  Volgens mij is de oorzaak niet alleen de druk op de doorstrrom. Ik denk dat de manier waarop het hoger onderwijs bestuurd en gecontroleerd worden niet meer van deze tijd zijn.
  Bestuurders die meer verdienen, naarmate ze meer studenten op het instituut hebben. Ze worden aangesteld door raden van toezicht, die het vaak als extraatje doen en er eigenlijk niet echt verstand van hebben. Er is geen enkel toezicht op benoemingen in de raden van bestuur en de colleges van bestuur op hoger onderwijs instellingen.

  Misschien is het tijd dat er weer mensen met passie voor onderwijs en de inhoud van de studies de leiding krijgen in het hoger onderwijs?

Geef een reactie