De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Zoektocht naar meetgegevens Moerdijk

De brand woensdag in Moerdijk (beeld: NOS)

Meteen na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk verzekerden de instanties ons dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid. Zo lieten de burgemeesters van de regio Moerdijk weten dat er geen schadelijke concentraties giftige stoffen gemeten zijn.

In het Achtuurjournaal klonk het woensdag nog minder geruststellend: “In de rook van je barbecue vind je al alles wat God verboden heeft, en dat vind je zeker ook in deze rookwolk.”

Gerustgesteld, dat ben u nog steeds niet. Zo worden er in de sociale media massaal vraag- en uitroeptekens gezet bij de overheidscommunicatie:

De NOS probeert sinds de brand antwoorden te krijgen door de meetgegevens van grondstalen, bluswater en dergelijke op te vragen bij de bevoegde instanties. Die zoektocht verloopt moeizaam. Hoe moeizaam, kunt u vanaf nu hier volgen.

Heeft u zelf vragen of antwoorden over de gevolgen van de brand, laat ze dan ook hier achter.


Vrijdag 7 januari 2011
08.00u: Op Radio 1 verklaart Jack Jonk van het waterschap Brabantse Delta dat de stalen van het bluswater geanalyseerd worden en dat er al ‘behoorlijke concentraties’ werden aangetroffen, maar van welke stoffen is nog onduidelijk. Het bluswater wordt geïsoleerd zodat het niet verder in het milieu terechtkomt. Luister hier naar het gesprek.

10.10u: Waterschap Brabantse Delta hoopt tegen de middag met een nieuw persbericht te komen met daarin de eerste testresultaten.

10.20u: RIVM: in bespreking, ze bellen zo terug

10.25u: Reactie kijker: Met verbazing volg ik de commentaren rond de brand op het bedrijven terrein bij Moerdijk. Zonder in te gaan op mogelijke ontsnapping van gevaarlijke stoffen, wil ik vermelden dat de brandweer controleert op de MAC-waarden voor gevaarlijke stoffen. MAC = maximaal aanvaardbare concentratie. Deze wordt meestal uitgedrukt in PPM (parts per million). Van elke stof wordt hiervoor een getal genoemd. Zolang de vervuiling zodanig verdund wordt dat de MAC-waarde niet bereikt wordt, zou je kunnen stellen dat er geen directe dreiging is voor de volksgezondheid. Misschien dat u bovenstaande in uw vraagstelling aan deskundigen kunt verwerken.

10.50u: De NOS wil inzage in de testresultaten van alle metingen en stelt die vraag expliciet aan de gemeente Moerdijk. Die benadrukt dat de concentraties die aangetroffen zijn, niet schadelijk zijn, maar geleidt alle vragen door naar andere instanties.

11.05: Waterschappen laten weten dat de riolering op hoekpunt oostelijke randweg en zuidelijke randweg  leeg en schoon is gemaakt.

11.10u: Journaliste Anne Marie Hoekstra twittert: Voorlichter Leo den Otter v. Veiligheidsregio Z-Hzuid meldt: omstreeks één uur zijn onderzoeksresultaten roetdeeltjes brand #Moerdijk bekend

11.35u: Veiligheidsregio meldt dat er op drie niveau’s is gemeten: luchtkwaliteit (brandweer, milieudienst, RIVM), bodemkwaliteit/roetdeeltjes (RIVM) en waterkwaliteit (waterschappen).

Om inzicht te krijgen in de testresultaten lucht- en bodemkwaliteit moet de NOS een wob-verzoek doen. Dit wordt dan ook onmiddellijk ingediend.

12.40u: Er zijn op het schadenummer van de gemeente Moerdijk een honderdtal telefoontjes binnengekomen. Vooral veel meldingen van bedrijven die schade hebben (gesloten moesten blijven of schade hadden aan gewassen). 

13.18u: Crisis.nl meldt ‘Geen bijzonderheden gevonden bij laatste metingen’

Milieu ongevallen dienst doet bij 7 akkerbouwers onderzoek - ... on Twitpic

14.00u: Verslaggever Jeroen Wollaars is op pad met medewerkers van de Milieu Ongevallen Dienst en twittert: Milieu ongevallen dienst doet bij zeven akkerbouwers onderzoek. Spruiten worden vermalen en in Bilthoven onderzocht.

14.15u: GGD Zuid-Holland Zuid zegt dat er weinig klachten binnenliepen: gisterochtend 4, vanochtend 2. Veelal klachten van irritatie, maar ook gewoon vragen.

14.50u: Gemeente Moerdijk kan nog niet vertellen wie ons meetresultaten uit de omgeving kan geven.

15.30u: Omdat ook onduidelijk is of we de testresultaten krijgen, wordt een wob-verzoek ingediend.

16.30u: Het telefoonnummer van de gemeente Moerdijk dat omwonenden met vragen kunnen bellen (0800 1351), wordt steeds minder gebeld. Op de dag van de brand waren er nog ruim 2200 bellers, een dag later nog maar 875 en vandaag slechts 105. De meest gestelde vragen gaan over branderige ogen en huid (advies: spoelen met water) en gewassen uit de moestuin.

17.00u: We hebben de  eerste gegevens van de chemische bestanddelen van het bluswater, afkomstig van het waterschap Brabantse Delta.

21:45u: Burgemeester Denie van Moerdijk zegt kennis te hebben genomen van de resultaten van het onderzoek naar het bluswater, maar “wil niet vooruit lopen op de conclusies” van zijn eigen deskundigen. Hij laat weten morgen tijdens een bijeenkomst met omwonenden uitgebreid in te gaan op de actuele stand van zaken rond milieu en volksgezondheid.

Lees het vervolg op het liveblog van zaterdag 8 januari >>

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


76 reacties op “Zoektocht naar meetgegevens Moerdijk”

 1. Rik Klein Entink zegt: 07-01-11 om 13:01

  De meetgegevens van de Brandweer niet vergeten te WOB-en!

 2. Henk zegt: 07-01-11 om 13:11

  Brandende vloeistoffen blussen met water is zo’n beetje de meest elementaire fout die men kan maken. Het loopt alle kanten op, vervuilt grond- en oppervlaktewater.

  Door verspreiding verspreidt de brand zich juist!! De vloeistoffen zijn lichter dan water dus drijft de brand vrolijk alle kanten op.

 3. Ricardo zegt: 07-01-11 om 13:13

  Een heel goed initiatief. Ik verbaas me altijd over de steevaste mededeling dat er ‘geen of lage concentraties gevaarlijke stoffen vrijkwamen’ bij iedere grote brand. Terwijl alleen al een gemiddelde inventaris met talloze (kunst) stoffen anders doet vermoeden. Zeker waar men ook nog geheel of gedeeltelijk in de rook verblijft.

  De vergelijking met de barbecue is wel leuk, ik doe dit ook daarom allang niet meer, maar dit is iets grootschaliger en voorzien van een amalgaam van chemische stoffen. Het is ook begrijpelijk dat men zich niet direct laat geruststellen door autoriteiten die er uren over doen om de mensen hooguit gedeeltelijk te informeren. Waarbij ik begrijp dat onderzoek langer duurt en lastig is. Maar waarom niet gewoon direct waarschuwen voor de rook en roet bij een chemische brand? En dan weer die uitvallende want direct overbelaste voorlichtingssites. Goed dat er ook al jaren adviezen zijn om een radio op batterijen paraat te houden.

 4. Maurice Engel zegt: 07-01-11 om 13:38

  Ik woon gelukkig niet in de regio maar volg het wel. Het is toch frapant dat er altijd wordt gemeten bij grote branden en andere calamiteiten waarbij mogelijk stoffen vrij komen die schadelijk zijn voor ons, en dat het nooit gevaarlijk is voor de omwonenden.Ik kan me niet heugen dat er ooit is gemeld dat er schadelijke stoffen zijn gemeten in concentraties die schadelijk zijn voor ons. Wel raar dat de hoogste alarmfase wordt afgekondigd, mensen ramen moeten sluiten etc, maar er is verder niets aan de hand? Hoe naief zijn wij als we dit slikken als zoete broodjes? Tuurlijk wordt dit niet in de media gemeld, stel je eens de gevolgen voor, alleen al de mogelijke schadeclaims en de mogelijke paniek die uitbreekt onder bewoners van een dergelijk groot gebied. Dus in mijn beleving worden wij bewust “dom” gehouden. Als dit echt zo is dan vraag ik me af waar we in godsnaam me bezig zijn………..

 5. Jan Maarten de Mooij zegt: 07-01-11 om 13:39

  Te gek voor woorden dat een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur moet worden ingediend over een urgente publieke zaak. Opdeze wijze kan je op je klompen aanvoelen dat er iets niet klopt

  Jan Maarten de Mooij

 6. Henk op de Berg zegt: 07-01-11 om 13:52

  Als hier de Amsterdamse vuilverbranding zeer geavanceerde en ingewikkelde gaswassers heeft om de schadelijks stoffen m.n dioxine te verwijderen, zou zo’n chemische brand in de open lucht dan ineens ongevaarlijk zijn? Het in de openlucht verbranden van chemicalieen op de Diemerzeedijk zou dan ook onschuldige geweest zijn en de uiterst kostbare operatie om dat te saneren overbodig.
  Kortom er wordt een beetje gejokt, denk ik.

 7. Henk op de Berg zegt: 07-01-11 om 14:01

  Oja, nog een vraagje: hoeveel kubieke meter bluswater is er gebruikt en hoeveel kub. meter is er geruimd? ((riolering zou al schoon zijn)/ zie 11.05. Erg vlot!! misschien té vlot? (Herinnert U zich nog de brand bij Sandoz in Basel en het vergiftigde Rijnwater met de enorme vissterfte?)

 8. Luuk zegt: 07-01-11 om 14:22

  Natuurlijk zijn er bij een brand als deze giftige stoffen vrijgekomen, daar bestaat geen twijfel over. De instanties meten alleen of er een MAC waarde word overschreden. Is dit niet het gavel, dan is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Dat een vuilverbranding dure luchtwassers ed. heeft is natuurlijk een compleet ander verhaal. Dat ding is 24/7 in bedrijf, en stoot 24/7 uit. In dat geval liggen de MAC waardes veel lager dan bij zo’n eenmalig geval als een brand.

 9. Jan den Otter zegt: 07-01-11 om 14:24

  Het is de vraag of de gemeente Moerdijk over een zodanige milieudienst beschikt dat adequaat kan worden opgetreden !!! Wat is de kwaliteit van de milieuvergunning ?
  Waarom is de Provincie Noord Brabant hier geen bevoegd gezag ?
  Een provincie kan beschikken over een ruime milieudienst met vakmensen.

 10. Luuk zegt: 07-01-11 om 14:25

  Daarnaast dienen we eigenlijk niet eens over MAC-waarden te spreken zie ik net.

  “MAC-waarden zijn binnenlucht normen. Voor de buitenlucht gelden MIC-waarden (maximale immissie concentratie), die meestal worden berekend door de MAC-C waarde te delen door een veiligheidsfactor (meestal 100)”
  wikipedia

 11. Jan zegt: 07-01-11 om 14:30

  Onbegrijpelijk dat het nog steeds niet publiek is welke stoffen er bij chemie pack lagen opgeslagen. Lijkt me ook wat zeggen over welke stoffen er evt bij de brand zijn vrijgekomen.
  Kan dat ook ge-wobt worden?

 12. jan taverniers zegt: 07-01-11 om 14:52

  1) rook is inderdaad altijd gevaarlijk en giftig, maar deze brand is niet noodzakelijk gevaarlijker dan een anderen.
  2) de mens moet eens leren geduld te hebben, een meting geeft niet onmiddellijk een resultaat. Het is niet omdat men het nog niet weet, dat men daarom iets achterhoudt.
  3) het is onbelangrijk dat het publiek precies weet welke stoffen er aanwezig waren. Omdat men de meeste niet eens kent en door de brand de meesten zijn vernietigt.
  4)Kankerverwekkende stoffen zijn op zich ook geen gevaar, omdat ze pas na lange termijn kanker veroorzaken in hun originele vorm.

  Nog als laatste wil ik er op wijzen dat een brand qua giftigheid minder gevaarlijk is dan een lek. De stoffen worden ten eerste verbrand en de giftige afbraakgassen worden zeer snel verdund in de lucht tot ongevaarlijke concentraties

 13. Wakwakav zegt: 07-01-11 om 15:01

  Volgens de spits lag er 490 ton aan kankerverwekkende, genmutatie en onvruchtbaarheids creerende chemicalien.
  We worden sowieso dom gehouden.

 14. peter zegt: 07-01-11 om 15:02

  Waar was Mark Rutten om de mensen toe te spreken????

  Nee we kregen info over over hoe het in het plaatsje moerdijk was!

  nee de mensen lopen geen gevaar!?

  SCHANDALIG

 15. J.van Deursen zegt: 07-01-11 om 15:33

  Hulde overheid ….
  Jullie zijn cum laude geslaagd voor de gebrekkige berichtgeving aangaande deze ramp bij Chemie-Pack te Moerdijk.

  Als je doof / slechthorend bent vallen er al snel wat gebreken op.

  TV Rijnmond DE rampenzender bij uitstek.
  1. Teletekstpagina 112 1-4 laat de gehele tijd dezelfde tekst zien zonder ook maar 1 update
  2. De ondertiteling werkt niet.
  3. Wordt ook niet veel wijzer van de lopende banner door het beeld.

  Over Crisis.nl wordt al genoeg geschreven (webwereld.nl)

  Overheid evalueert maar lekker verder “op papier” klopt alles alleen in de praktijk is wederom
  net zoals nu ALTIJD anders, u krijgt van mijn dus ook als rapportcijfer een dikke 4.
  Ben blij dat ik niet onder de “rook” van Moerdijk woont.

 16. M. De Koning zegt: 07-01-11 om 16:09

  Nouw dat is lekker dan, 490 ton aan kankerverwekkende, genmutatie en onvruchtbaarheids creerende chemicalien, die in rook boven onze woonplaatsen heenwaaide.
  Nee, er is helemaal niks aan de hand! dat is altijd wat de overheid zegt, ik ben dat achterhouden van de informatie helemaal zat!
  en trouwens in moerdijk, strijen, strijensas, mookhoek en zelfs zuid- dordrecht ging het luchtalarm af. MAAR in ‘s-Gravendeel, waar ik woon, ging het alarm niet af, en toch kwam de rook over ons huis heen.

  Dit is echt zwaar onder de maat.

 17. ron zegt: 07-01-11 om 16:15

  er word je afgeraden groenten uit je eigen tuin te eten………is de rest van de groenten dan wel goed wat van het land komt

  lijkt me sterk

 18. prof dr Robert Kreis zegt: 07-01-11 om 16:51

  In mijn functie als voormalig hoofd van het brandwondencentrum te Beverwijk, heb ik mij intensief bezig gehouden met rampenanalyse en de effecten van rook. Ik verbaas mij over de gang van zaken. Puntsgewijs het volgende:
  - met name het interview met 2 deskundigen op afgelopen woensdag, was van een bijzonder laag niveau en kenmerkte zich door een gebrek aan basiskennis
  - rook is altijd giftig
  - waarom duurt het zo lang voordat de gegevens van de rookanalyse bekend zijn en als ze niet bekend zijn wie kan dan zeggen dat de rook niet gevaarlijk is?
  - De gifgas ramp van Bohpal heeft aangetoond hoe gevaarlijk de benedenwindse gebieden zijn
  - wist de brandweer nu wel of niet welke stoffen opgeslagen waren?
  - het is schandalig dat gegevens moeten worden verkregen via een WOB-procedure
  - mensen en honden moeten binnen blijven, groente uit tuinen mag niet gegeten worden, maar de rook was onschuldig?
  - was er een eventueel evacuatieplan voorbereid?
  Kortom meer vragen dan antwoorden.

 19. Tim zegt: 07-01-11 om 16:52

  @M de Koning, J van Deursen

  Mja, maar niet de schuld van de NOS dunkt me?

  En verder heb je groot gelijk. Ik geloof er niets van dat er niets aan de hand was of is. Kreeg een beetje Tsjernobyl gevoel tbh.

 20. Pieter zegt: 07-01-11 om 17:08

  Welke soorten en hoeveelheden chemicaliën stonden er opgeslagen bij dit bedrijf in zowel vloeibare als vaste vorm ?

 21. Jan zegt: 07-01-11 om 17:14

  Kan iemand mij vertellen waarom de lijst stoffen ivm strafrechtelijk onderzoek geheim moet blijven. Openbaarmaking beinvloed dat onderzoek toch niet? Ik snap hier niks van.

 22. Peter zegt: 07-01-11 om 17:17

  Koning, je moet wel kijken! Want als je niet zoekt zul je ook niets vinden. Dat geldt voor de supermarkt, je koelkast, je sleutels en ook informatie over gevaarlijke stoffen. Er is een risicokaart en daar kun je alles op vinden wat je nodig hebt.

 23. bas zegt: 07-01-11 om 17:20

  80 blz stoffen in rook opgegaan – helaas waarschijnlijk gedeeltelijk verbrand, en de lijst is geheim

  Wie dat bedenkt, kan niet geschikt zijn voor welk publiek ambt dan ook

 24. Bart zegt: 07-01-11 om 17:33

  De Efteling is daar in nabijheid, daar gelooft ook iedereen in sprookjes.

  Waar een zo groot land in regelzucht o zo klein in kan zijn, keer op keer ………..

  Nederlands volk gaat u gerust slapen, er is helemaal niets aan de hand, een zwart rookpluimpje, veelheid aan experts die over elkaar heen vallen, niets in de lucht te bekennen, spoelt vanzelf met de regen weg.

 25. jjvroom zegt: 07-01-11 om 18:20

  Jullie hebben het over MACwaarde = maximaal aanvaardbare waarde. Dit klopt niet. Het is Maximaal aanvaarde waarde. Wel een groot verschil: blootstelling aan gif is nooit aanvaardbaar, maar we ‘aanvaarden’ het tot een bepaalde hoogte.

 26. Alice zegt: 07-01-11 om 18:29

  En er is een nieuw sprookje geboren: “Slaap lekker Nederland”.
  Er MOETEN nu toch echt koppen gaan rollen, Nederland wordt op grote schaal voorgelogen! Hier in Papendrecht zouden geen roetdeeltjes zijn neergekomen…..
  Ik heb een drinkbak staan voor mijn zwerfkatjes. Heb al diverse keren de bak schoongemaakt en nog altijd komen er nieuwe deeltjes in! Deze komen met de regen naar beneden, dus er zit nog altijd zooi in de lucht. Veluxdakramen zitten onder de zwarte smurrie, er ligt zelfs een gele waas op! Nooit eerder gezien. Morgen eerst met de Kärcher aan de slag, bah, alles zit met zwarte troep. Moeten wij echt geloven dat alles zo onschuldig is als de hoge heren ons doen geloven. Mensen, denk na, over een aantal jaren zullen de gevolgen pas écht zichtbaar worden!
  Als ik vanmorgen in het AD lees dat er wéér is geblunderd en dat de boel daar echt NIET op orde was vraag ik me af hoe lang het duurt eer de volgende ramp zich aan dient.
  Of wordt het net zoals na de Volendambrand: Als het kalf verdronken is….
  Laten we hopen dat de regels zeer streng worden en belangrijker nog: nageleefd worden want zo iets mag NOOIT meer gebeuren.

 27. Rini zegt: 07-01-11 om 18:31

  De onderzoeksraad moet nog met de resultaten komen maar vanaf de zijlijn constateer ik enkele elementaire fouten in de communicatie. Geen structuur vanuit het beleidsteam, geen eenduidige communicatie (diverse voorlichtingsfunctionarissen komen ieder met hun verhaal), te veel de burgemeester die naar buiten treedt zonder daarin de andere partijen zoals GGD, Waterschap, Brandweer et cetera te betrekken. Wat is in zo’n situatie, gelet op de opschaling omdat het meerdere gemeenten en provincies betreft, de rol van de provincie en de rijksoverheid. Waarom niet meteen de gegevens van de laatste controle openbaar ? Als uit de laatste controle blijkt dat alles in orde was dan hadden speculaties over eerdere controles voorkomen kunnen worden. Vertel geen fabels als je geen zekerheid hebt; het is beter om te stellen dat je het nog niet weet maar dan voorzichtigheid geboden is dan te suggereren dat er geen risico’s zijn. Met de berichten van heden over de verontreiniging van het water en daardoor ook de bodem heeft iedereen meteen twijfels over de eerdere berichten.

 28. harry zegt: 07-01-11 om 19:17

  Op de site risicokaart.nl kunnen (konden, want het is spoorloos verdwenen) we nalezen dat de opslag bestond uit: bulkopslag, giftig‎ /‎zeer giftig ‎/‎ licht ontvlambaar‎ /‎ oxiderend, 1134‎ ton, cpr‎15‎-‎2‎,‎1.

 29. Bart zegt: 07-01-11 om 19:45

  een MAC waarde is een Maximala Aanvaardbare Concentratie, is veelal van toepassing voor een enkel stofje bij controle metingen, gezien de z.g. geheime lijst, is het dus moeilijk voor 600 verschillende stoffen nu even de MAC waarde te meten.

  Dit is een ramp van extreem grote proporties.

 30. Antoine zegt: 07-01-11 om 19:51

  Ik vraag mij af hoe het gesteld is met ons drinkwater in de regio: bijvoorbeeld de spaarbekken De Beerenplaat naast Oud Beijerland en spaarbekken De Grote Rug naast Dordrecht. Als het roet neerslaat, en we mogen geen voedsel van het land, mogen we dan wel het drinkwater uit de spaarbekkens drinken ? Aan de andere kant wordt er wel veel water daar opgespaard en mogelijk is de verdunning dan groot, maar wie onderzoekt dit en geeft ons antwoord ?

 31. robert zegt: 07-01-11 om 20:08

  Zo boos en verontwaardigd zijn velen…. dit is de wereld waar we in leven. Vol gif en kankerverwekkende stoffen die we allemaal willen gebruiken in vanalles wat we zo nodig denken te hebben. De economie moet draaien, kennis moet verworven worden, veel voor weinig, met z’n allen op een kluitje en maar hopen dat het goed gaat. Natuurlijk gaat dat niet goed, alle regels, kennis en zgn. goede bedoelingen ten spijt. We gaan lekker door zo en roepen “dit mag nooit meer gebeuren”……. struisvogelpolitiek….. “dit zal blijven gebeuren!!!”
  Neem het maar voor lief, dit is de wereld waar we in leven.

 32. In de gemeente Binnenmaas waar ook ‘s-Gravendeel en Puttershoek onder vallen wordt geklaagd over kortademigheid en ‘piepende’ luchtwegen.
  Het zou de instanties sieren om naar buiten te komen met hun bevindingen. O.a. de Hoekse Waarders weten dan ook waar ze aan toe zijn! Schoolkinderen spelen gewoon buiten op het schoolplein; er worden boodschappen gedaan; de hond wordt uitgelaten; jongelui gaan op de fiets naar de middelbare school etc.
  Mogen we het pas weten als het te laat is en er gezondheidsproblemen onstaan????
  Gif hoopt op in het menselijk lichaam. Over een aantal jaren horen we: Sorry, het was niet zo best om je kinderen buiten te laten spelen…..

 33. beer zegt: 07-01-11 om 20:39

  Dat de overheid wil voorkomen dat er paniek uitbreekt en dat de bevolking op de vlucht slaat,wat tot gevolg zal hebben vele doden want het wegennet is niet berekent op een zeer grote toevloed van voertuigen, is te begrijpen.
  Maar de opstelling van de overheid ontrent dit grote ongeluk en de daaruit uitgegeven mededelingen word iets bereikt wat niemand wil.
  Op het moment dat er wel een evacuatie moet plaats vinden reageert er niemand.
  Een overheid die iemand een bekeuring geeft omdat er wat snoeihout word verbrand en enkele dagen later als er een giga brand woed doen of er niets aan de hand is, is men niet geloofwaardig bezig.

 34. Eric zegt: 07-01-11 om 20:54

  Ook ik heb mijn twijfels bij de meetresultaten van de diverse overheidsinstanties. Tienduizenden liters chemicaliën in vlammen, verbranden niet allemaal tot water en koolstof zoals vandaag op de radio werd beweerd. Ik ben het met Antoine eens; als de roet zo giftig is dat kinderen niet naar buiten mogen, het vee niet mag grazen en groente niet gegeten kan worden, hoe wordt dan voorkomen dat het gif in dit roet in het grondwater en vervolgens in het drinkwater terecht komt? Gezien de oppervlakte waarop de roet is neergekomen is het m.i. onmogelijk om te voorkomen dat het neergeslagen gif in het grondwater komt. Ik heb overigens wel het idee dat men de situatie rooskleuriger heeft voorgesteld omdat ze niet in staat zijn om Dordrecht in korte tijd te evacueren. Dus wil men paniek en een vlucht van de bevolking voorkomen. Heb me wel geërgerd aan de mensen die ondanks de sirene’s toch de dijk opgingen om toch even de vlammen te zien. Dan moet je later ook niet klagen over gezondheidsproblemen!

 35. Gerard zegt: 07-01-11 om 21:11

  Er is daar in Moerdijk bij Chemie- Pack iets goed misgegaan. Personeel niet goed opgeleid, veiligheids voorzieningen? Een vonk? Gechloreerde koolwaterstoffen daarbij de benzeen, tolueen etc. En daarbij de onvolledige verbranding met al dat cloor.Dan moeten er wel DIOXINES gevormd zijn. En die zijn zeer, zeer, zeer, giftig. Alleen niet morgen, dat duurt een tijdje.! Als over een poosje zich mensen melden met CLOORACNÉ is er echt een probleem.

 36. Dat ben ik wel met je eens. De overheid maakt zich wel druk over de nieuwjaarsbranden maar de gezondheid van burgers lijkt nu van minder belang te zijn. Later zullen ze zich gaan verschuilen achter het advies wat ze gegeven hebben m.b.t. het eten van groente uit eigen tuin, speelplaatsen vermijden enz.
  Onwillekeurig moest ik denken aan iets van een heel andere orde: het zomaar opeens kwijtgeraakte fotorolletje in Sebrenica……

  En: niet alleen de groenten die nog op het land staan ( vnml. Spruiten en Wintertarwe) zullen vervuild zijn maar ook de teeltlaag waar in het voorjaar weer gezaaid gaat worden!

 37. Eric zegt: 07-01-11 om 21:33

  Harry, (en geïnteresseerden) op risicokaart zijn de gegevens nog wel terug te vinden. Probeer de volgende url eens:
  Http://prdcrs.risicokaartinvoe.....UkNOb5jQ9Q

 38. jan zegt: 07-01-11 om 22:10

  De analysestaat van het afvalwater laat een hoog gehalte aan Eox zien.
  Met Eox wordt het gehalte bepaald van een groep aan chemicaliën.

  Wanneer hoge gehaltes hiervan worden aangetoond, wordt vastgesteld om welke stoffen het gaat. Bij bodemonderzoeken wordt dan onder andere gekeken naar bestrijdingsmiddelen.
  Het hoge gehalte aan Eox zou kunnen wijzen op de opslag aan en/of verpakkingen met bestrijdingsmiddelen. Dit is mogelijk omdat het bedrijf eerder (nog?)heeft gewerkt met bestrijdingsmiddelen.

  Het zal mij zeker niet verbazen wanneer op de stoffenlijst bestrijdingsmiddelen zullen voorkomen.

 39. Antoine zegt: 07-01-11 om 22:23

  De gegevens over de op het terrein opgeslagen stoffen zijn door het openbaar ministerie in beslag genomen, en worden niet bekend gemaakt in verband met het lopend strafrechtelijk onderzoek. Kan iemand mij uitleggen wat het woord “OPENBAAR” van het openbaar ministerie betekend?
  Schijnbaar zijn de gegevens erg belangrijk voor het aanwijzen van de schuldige, belangrijker dan de volksgezondheid ? In ieder geval kan men dan, als de onschuldige burgers na jaren ernstig ziek worden, met hulp van datzelfde ministerie bij de “dader” een schadevergoeding kan opeisen.

 40. Henk zegt: 07-01-11 om 22:26

  Volgens het persbericht van de Brabantse delta zou er maar liefst 50 tot 100 duizend MILLIgram per liter aan zuurstofvragende stoffen in het water zitten! Oftewel 50 tot 100 gram per liter. Dat lijkt me wel heel erg veel. In de bijlage van het lab blijkt dat er vooral aromaten in voorkomen met een concentratie van circa 50 tot 130 duizend MICROgram per liter. Dat scheelt een factor duizend.
  Heb ik het nou helemaal mis of blundert het waterschap hier?

 41. Suus zegt: 07-01-11 om 22:37

  En dan heb je wat. Een lijst met stoffen die (behalve chemisch geschoolden) niemand kent en alleen maar ‘heel eng’ klinken. Dan raakt iedereen nog meer in paniek. Wat heb je er aan om dat als leek te weten? En wat daar opgeslagen stond is niet hetzelfde als wat er nu in het water en de grond zit. Dit zijn verbrandingsproducten en mengsels die weer hele andere eigenschappen hebben dan de afzonderlijke stoffen.

  Waarom is iedereen toch altijd zo wantrouwig t.o.v. de overheid en wetenschappelijke instanties? Waarschijnlijk omdat het over dingen gaat waar bijna niemand wat vanaf weet. Ga er toch vanuit dat de mensen die er verstand van hebben allang weten wat daar stond en weten wat ze nu moeten doen. Als er echt niks gevonden is in de lucht, dan is er echt niks gevonden in de lucht. Het is gelijk hoog de atmosfeer in gegaan en daar verdund. Die vuurwerk en BBQ dampen, daar staat iedereen vrolijk in.

 42. Satya. zegt: 07-01-11 om 23:30

  Defensie was van plan Dordrecht te evacueren. Dit is afgeblazen omdat de A16 al was afgesloten en de 120.000 bewoners toch niet op tijd weg konden komen.
  Is het dan ernstig?
  Slaap lekker.

 43. Erik zegt: 08-01-11 om 00:02

  @Henk

  Zuurstofvragende stoffen is niet een optelsom van de aromaten en andere stoffen die gevonden worden.

  Het begrip geeft weer hoeveel zuurstof bacteriën nodig zullen hebben om 1 liter water-met-stoffen te zuiveren. 50 tot 100 g/l is een zeer grote hoeveelheid zuurstof die benodigd is. (Achtergrondwaarde is meestal rond de 7-9 mg/l, afhankelijk van het water waar je bent, hoelaat je meet etc.).

  Als je het naar een rioolwaterzuivering zou sturen, moet je dus erg veel zuurstof toevoegen om de bacterien de kans te geven alles te verteren. (Ware het niet dat die dood gaan van de verschillende stoffen die in dit bluswater zitten.)

  Komt er eigenlijk op neer dat, verrassend genoeg, moeilijk afbreekbare stoffen, moeilijk afbreekbaar zijn…

 44. maurice zegt: 08-01-11 om 00:47

  beste suus
  u hebt gelijk met betrekking tot de verschillen tussen opgeslagen en gemeten producten.
  En met betrekking tot de grote wantrouwigheid naar de overheid toe heeft deze dit vooral aan zichzelf te danken immers voor de gewone burger is de nederlandse staat nu niet bepaalt de meest transparante en vertrouwenswekkende partner in deze onze rechtstaat. immers besluiten die wij de burgers via referendum opleggen worden via allerlij sluipweggetjes omzeilt en maatregelen waar de burger in grote maten voor zijn worden via allerlei onbegrijpenlijke wetsteksten zo lastig gemaakt dat alleen de multi nationals gebruik kunnen maken van subsidie potjes en zodra deze hun graai rekeningen afgetopt hebben worden de subsidie regelingen afgeschaft net voordat de gewone burger toehappen kan.

 45. `k Woon helemaal niet in de omgeving, zelfs niet in Nederland. Heb wel alles goed gevolgd.
  Wel, ik kan er inkomen dat men niet 1 2 3 op alle vragen een antwoord heeft na een dergelijke ramp. Dat ook nog niet alles deftig gemeten en gekend kan zijn qua concentraties en dus al of niet giftigheid van de stoffen . Gevolgen voor de gezondheid enz. Maar dat die er op korte of langere termijn pas echt zich laten gelden… Er kunnen zelfs jaren overheen gaan…
  `k Heb er nu niet echt een idee van hoe groot en hoe dicht Dordrecht en onmiddelijke omgeving bevolkt is, maar het verbaast me enigszins dat tenminste het meest nabij gelegen gedeelte daarvan niet geëvacueerd is en dat
  daar, terwijl de brand nochtans in volle gang was, in de dag het gewone leven
  gewoon vrolijk zijn gangetje ging ( winkelen, schoolgaan, buiten spelen…)
  Was de bevolking daar toen nog niet ingelicht ??? Was er nog geen sprake van deuren en ramen dicht houden ??? Als dat wel zo was weet toch elke mens dat het dan ook niet zo raadzaam is gewoon naar buiten te gaan alsof er niks aan de hand is…
  Nou haalt uiteraard ook niets uit om paniek onder de bevolking te gaan zaaien,maar raadgevingen zouden toch wel duidelijker mogen zijn en elkaar wat minder tegenspreken…
  Als `k nu alles zo nalees weet men vandaag eigenlijk weinig of niets meer dan de eerste dag, alleen dan dat de onmiddellijke gevolgen wel schijnen mee te vallen… Maar daarmee is dan ook alles gezegd. Eerlijk gezegd begrijp `k de mensen die zich toch zorgen maken echt wel… Die geheimdoenerij van het openbaar ministerie maakt het er niet beter op.

 46. Peter zegt: 08-01-11 om 07:57

  Stel nu eens dat de lijst wel openbaar gemaakt wordt.
  Iedereen weet dan dus wat er opgeslagen heeft gelegen. Althans, waarvan justitie weet wat er lag.
  Stel nu eens dat er meer lag dan op die lijst staat. Dat het bedrijf zich dus niet aan de regels heeft gehouden.
  Ook zij weten dan wat justitie weet en kunnen dan dus hun “administratie” aanpassen om zo uit de problemen te blijven.
  Lijkt me voor justitie een goede reden om niet alles te vertellen wat ze weten.

  Wat betreft die meetgegevens: het is me al vaker opgevallen dat “leken” denken dat deskundigen veel meer kunnen dan ze werkelijk kunnen. Geloof me, die gasten zijn God niet. Het zou zo maar wel eens tijd kunnen kosten om alle gegevens die ze hebben te verwerken…..

 47. bas zegt: 08-01-11 om 10:33

  Hierboven is het begrip MAC waarde langsgekomen.

  DE MAC waarde is de concentratie van een schadelijke stof die aanvaardbaar wordt gevonden, bij blootstelling gedurende 40 uur in de week. Het is, ander gezegd, een arbonorm

  Van benzeen is de MAC waarde 1 ppm in de lucht. Zit er 1 ppm benzeen in mijn huis, waar ik ongeveer 160 uur in de week ben (ik werk thuis) dan zit is dus 4 maal te lang in de smurrie, en zal de waarde dus ongeveer 4 maal te hoog zijn.

  daarnaast is de MAC waarde gebaseerd op blootstelling aan 1 stof. Hoeveel benzeen kan ik hebben als ik verder geen rotzooi binnenkrijg, dus. In de moerdijk ligt inmiddels van alles.

  Voor de mensen in de Moerdijk is de MAC waarde van de stoffen dus niet relevant, want veel te hoog.

  @ openbaarmaking van de lijst, als de politie iemand op strat aantreeft met bloedende wonden in de hals, dan gaat de politie het bewijs niet veiligstellen, dan proberen ze het leven te redden.

  Hier is de situatie net zo: er is iets gebeurd, dat wellicht een strafrechtelijk gevolg zal hebben, maar nu moet eerst geprobeerd worden te voorkomen dat er mensen ziek worden

  En daarvoor is openbaarheid nodig.

 48. De hoogste Alarmfase was bij deze chemiebrand afgekondigd.
  De leiding komt dan te liggen bij de Commissaris van de Koningin en de Minister van Binnenlandse zaken.
  Je kan je afvragen of de gevaarlijkestoffen in deze combinatie wel te meten zijn?
  En/of is deze meetapparatuur hier wel gechikt voor?
  Of werden de burgers in dit rampgebied kalm gehouden om paniek te voorkomen?
  Wie het weet mag het zeggen, verder wens ik alle hulpverleners heel veel sterkte toe en hoop dat zij hier verder geen ernstige gevolgen van overhouden.

 49. aat zegt: 08-01-11 om 11:26

  In het analyserapport staat vermeld dat het complete analyserapport moet worden gereproduceerd. Ik mis echter bijlage 2.In het gepubliceerde rapport niets over de pH. Ook niets over het methanol, ethanol en propanol-2 gehalte. De aanwezigheid van deze alcoholen kan het verschil verklaren tussen het hoge CZV en het relatief lage gehalte aan tetrachlooretheen en aromaten. Ik ben ook benieuwd naar de geleidbaarheid en zware metalen.

 50. arjan zegt: 08-01-11 om 11:36

  Overal was op tv tezien dat er lucht metingen gedaan werden met kleine handheld meetapparaatjes.
  Het lijkt erop dat daarmee bepaald werd of de situatie schadelijk is of niet.
  Weet iemand wat er mee gemeten word? Ik kan me zo voorstellen dat het CO meet en nog wat stoffen die bij een gemiddelde brand vrijkomen en gevaarlijk zijn.
  Het is in iedergeval onmogelijk om de totale samenstelling van de lucht met zo’n kasje te meten. Dus is het onmogelijk om te concluderen dat bij deze verre van gemidddelde brand er geen gevaar is voor volksgezondheid.
  Daar heb je een gaschromatograaf o.i.d. voor nodig en dat past niet in zo’n doosje.

  Weet iemand wat deze kastjes exact meten?

 51. Anita zegt: 08-01-11 om 11:37

  Antoine zegt: 07-01-11 om 19:51
  Ik vraag mij af hoe het gesteld is met ons drinkwater in de regio: bijvoorbeeld de spaarbekken De Beerenplaat naast Oud Beijerland en spaarbekken De Grote Rug naast Dordrecht. Als het roet neerslaat, en we mogen geen voedsel van het land, mogen we dan wel het drinkwater uit de spaarbekkens drinken ? Aan de andere kant wordt er wel veel water daar opgespaard en mogelijk is de verdunning dan groot, maar wie onderzoekt dit en geeft ons antwoord ?

  Gelukkig zal dit komende tijd geen probleem zijn, in geval van nood kan Nederland een week of twee drinken van de voorraden, en dus hoeft er nu geen oppervlaktewater gebruikt te worden. Ook hebben we nog water in gebieden waar de rookwolk niet boven heeft gehangen, dus zorgen over het water dat uit de kraan komt, hoeft niemand zich te maken. Organisaties als Dunea etc controleren hun eigen watervoorraden zeer streng en zullen met een ramp als deze ook meteen ingrijpen, zodat er helemaal niets fout kan gaan.

 52. Martin zegt: 08-01-11 om 13:36

  Wat mij opviel is dat bij de waarschuwing over de ‘gif’wolk, gesproken wordt over “ga naar binnen,sluit deuren en ramen en stem af op …rampen-zender…”.
  Wat ik in mis is het UIT-zetten van de mechanische-ventilatie die tegenwoordig in veel woningen zit verwerkt.

  Het uitzetten van sommige ventilatie-systemen is soms niet simpel en soms zelfs nagenoeg onmogelijk. Dan werkt alleen de desbetreffende groep of hoofdschakelaar uit te zetten!
  Moet volgens door een eenvoudige schakelaar, in bijvoorbeeld de meterkast op te lossen zijn. Bij centrale systemen in grote gebouwen is de beheerder verantwoordelijk voor het uitzetten lijkt mij!?

  NB: zet ook geen afzuigkap aan!! (deze suggestie hoorde ik van de week)

  een gezond 2011 toegewenst

 53. We controleren ons suf en vertellen vervolgens doodleuk, dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid!!! Hoe komen we erbij!
  Natuurlijk komen er gigantisch veel gevaarlijke stoffen vrij bij zo’n brand.
  WAT CONTROLEREN WE EIGENLIJK?
  En WAT DOEN WE MET DE EERLIJKE UITSLAG VAN DEZE CONTROLES?

 54. Jef zegt: 08-01-11 om 14:52

  Let op: de analyseresultaten van het vervuilde slootwater zijn nog niet volledig. Is het bekend wanneer deze ge-update worden? Of moeten er opnieuw WOB-verzoeken worden ingediend?

  Uit de analyses van de NEN-tox blijkt dat het slootwater giftig is voor bacteriën in een biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie. Da’s op zich niet vreemd, gezien de hoge waardes van EOX; beide resultaten duiden op de aanwezigheid van bestrijdngsmiddelen.

  Daarmee een pluim voor het waterschap: door snel indammen van sloten en gemalen is erger voorkomen.

  Wat zat er in de lucht? Niemand kan mij (en zo te lezen ben ik niet alleen)wijsmaken dat er geen schadelijke stoffen in de lucht zaten. Wel snap ik dat de concentratie door verdunning is verminderd. Graag ook hier openbaarheid van zaken!

  Zeer benieuwd naar de oorzaak. Waarom is de loods niet direct volgeschuimd met de automatische schuimblusinstallatie? Maar da’s een vraag voor de club van Mr. Pieter.

 55. bas zegt: 08-01-11 om 14:56

  Goed punt, Anita. het probleem is, het grootste deel van de drinkwatervoorraad is opgeslagen in kunstmatige meren, die aan de bovenkant wel degelijk open zijn

  En als daar vervuilde roet in valt, is dat water net zo vervuild als het rivierwater

  Nor meer redenen voor openheid

 56. walter zegt: 08-01-11 om 16:33

  Trek zelf je conclusie adhv onderstaande Emergency Response Intervention Card voot tolueen

  Substantie TOLUEEN
  UN nummer 1294
  Gevaarsidentificatienummer 33
  ADR label 3
  ADR Klasse 3
  Classificatiecode F1
  Verpakkinggroep II
  ERIC 3-11

  Informatie voor ongevalbestrijding
  ZEER BRANDBARE VLOEISTOF

  1. Kenmerken.
  •Geeft gevaarlijke dampen af.
  •Vlampunt lager dan 23°C.
  •Schadelijk voor ogen en luchtwegen.
  •Onmengbaar of slecht mengbaar met water (minder dan 10%) en lichter dan water.

  2. Gevaar.
  •Verhitting van containers veroorzaakt drukstijging met de kans op openbarsten, gevolgd door een explosie.
  •Kan explosieve mengsels met lucht vormen
  •Geeft bij brand of verhitting giftige en irriterende dampen af.
  •De damp kan onzichtbaar zijn en is zwaarder dan lucht. De damp verspreidt zich daarom over de grond en kan kelders en rioleringen binnendringen.
  •Kan bedwelmend werken en bewusteloosheid veroorzaken.

  3. Persoonlijke bescherming.
  •Gebruik ademlucht.
  •Gebruik chemicaliën-overall als er kans is op contact met de stof.
  •Overweeg het dragen van standaard uitrukkleding onder de beschermende kleding.

  4. Bronbestrijding.
  4.1 Algemeen.
  •Blijf bovenwinds.
  •Verwijder alle ontstekingsbronnen (rookverbod).
  •Omgevingsgevaar! Laat mensen in de directe omgeving binnen blijven met ramen en deuren gesloten en alle ventilatie gestopt. Overweeg evacuatie van mensen in direct gevaar.
  •Betreed gevarenzone met zo weinig mogelijk mensen.

  4.2 Lekkage.
  •Stop de lekkage indien mogelijk.
  •Gebruik elke mogelijkheid om verspreiding van het gelekt product te voorkomen.
  •Gebruik explosiemeter.
  •Gebruik vonkarm en intrinsiek veilig gereedschap.
  •Absorbeer de vloeistof in zand of aarde of elk ander geschikt materiaal of bedek de stof met schuim.
  •Laat de verantwoordelijke autoriteit waarschuwen als de stof in het water of in het riool terecht is gekomen.
  •Ventileer kelders en riolering, indien dit zonder risico´s voor personeel en omstaanders kan.

  4.3 Brand (waarbij de stof betrokken is).
  •Koel container(s) met water.
  •Blussen met schuim of poeder. Vervolgens afdekken met een schuimdeken.
  •Nooit blussen met een gebonden waterstraal of sproeistraal.
  •Gebruik sproeistraal om de rook neer te slaan.
  •Voorkom onnodig wegstromen van blusmiddelen. Denk aan het milieu!

  5. Eerste hulp.
  •Als de stof in de ogen is gekomen eerst minimaal 15 minuten spoelen met water. Daarna de ogen zo snel mogelijk laten onderzoeken door een arts.
  •Personen die in contact zijn geweest met de stof of die dampen ingeademd hebben moeten direct onderzocht worden door een arts. Geef alle beschikbare productinformatie door.
  •Bij brandwonden de aangetaste huid onmiddellijk en zo lang mogelijk spoelen met koud water. Geen vastzittende kleding verwijderen.
  •Verwijder verontreinigde kleding onmiddellijk. Was daarna de besmette huid met zeep en veel water.

  6. Voorzorgsmaatregelen bij opruimen stof.
  •Zorg voor een goede aarding van de pompen.
  •Gebruik explosieveilige pompen. Indien elektrisch aangedreven, minimaal klasse T3.
  •Gebruik gereedschap dat bestand is tegen minerale oliën.
  •Verzamel product in een vat met een ventiel voorzien van een absorptiefilter.

  7. Ontsmetting na bronbestrijding.
  7.1 Ontsmetting personeel.
  •Spoel besmette kleding en de adembescherming af met water en zeep voordat het gelaatsscherm of kleding uitgetrokken wordt.
  •Gebruik een chemicaliënoverall en adembescherming bij het ontkleden van ontsmetten van besmette collega´s of bij het werken met verontreinigd gereedschap.
  •Vang de spoelvloeistof op.

  7.2 Ontsmetting materieel.
  •Afspoelen met water en zeep vóór het verlaten van de plaats van het incident.

 57. Nico zegt: 08-01-11 om 16:35

  Ik vind dat er een beete huilerig wordt gedaan over de informatie die door de overheid wordt verstrekt.
  Volgens mij geven ze voldoende openheid en informatie op basis van gegevens waar ze nu zekerheid hebben. (een van de randvoorwaarden bij calamiteiten) Als ze alles zo maar gaan publiceren krijgt de goede gemeenschap nog meer jeuk en schijft fantasieverhalen over wat er allemaal wel niet kan gebeuren.
  Mijn advies : Gebruik je gezond verstand mensen. Ga niet nadenken, fantaseren en vermoeden wat er allemaal wel niet voor giftige stoffen kunnen zijn vrijgekomen.

 58. Jeroen zegt: 08-01-11 om 16:51

  Er is al op de middag van de brand bekend gemaakt dat er geen water uit de spaarbekkens meer gebruikt wordt totdat de kwaliteit ervan gegarandeerd kan worden, dus dat zit wel goed. Daarnaast is de controle hiervan altijd al adequaat.

  Daarnaast vind ik, als chemicus, dat de hulpdiensten wel erg onverantwoord bezig zijn geweest. Het was van begin af aan duidelijk dat er grote hoeveelheden risicovolle stoffen aanwezig waren, en toch zijn er de compelete blusperiode beelden te zien geweest van hulpverleners die zonder gasmaskers bezig zijn op nog geen 10 meter van de brand. Daarnaast zijn ze ook gelijk met water op de brand gaan spuiten, wat zoals nu ook weer blijkt erg onverstandig is bij een chemische brand. Want zoals nu blijkt hebben die mensen meerdere uren in een 100 g/L organochloor oplossing gestaan.

  Elk (chemisch) bedrijf heeft een uitgebreid calamiteitenplan waarin ook instructies staan voor brandbestrijding. Het lijkt er op dat deze bij dit bedrijf niet aanwezig, in orde of niet nageleefd zijn.

 59. arjen zegt: 08-01-11 om 17:38

  arjan zegt: 08-01-11 om 11:36
  Weet iemand wat deze kastjes exact meten?

  Zeer waarschijnlijk een soort massaspectrometer. Daarmee meet je binnen 1 seconde hoeveel chloor, fluor, broom, koolstof atomen er in de lucht zit. En met een simpele berekening kan je in diezelfde seconde aan de hand van het aantal chloor atomen aangeven hoeveel dioxine er maximaal in de lucht zit. (Wat dat betreft, meet men misschien wel het hele periodieke systeem wel meten.)
  Alleen als je wil weten of en welke dioxine dit is, dan moet je naar het lab om een cinematografische meting uit te voeren en dat duurt even.
  De brandweer kon dus tijdens de brand precies vertellen hoe hoog de concentratie dioxine [u]maximaal[/u] zou kunnen zijn. Nu zijn ze aan het uitzoeken wat het daadwerkelijk is, zodat men een eventuele rechtszaak niet verpest met het te vroeg geven van onjuiste informatie.

 60. arjen zegt: 08-01-11 om 17:41

  cinematografische meting = chromatografische meting (spellingchecker van Firefox is een beetje in de war)

 61. arjen zegt: 08-01-11 om 17:52

  Voor een ieder die wil weten wat de vele stofjes zijn die misschien daar nog opgeslagen stonden (waarschijnlijk in kleinere hoeveelheden om ze dan te verdunnen in the tolueen, xyleen en overige oplosmiddelen), adviseer ik eens de inhoudsbeschrijving op de achterkant van de schoonmaakfles, shampoofles, wasmiddelfles, waspoeder, verfblik te lezen. Het zal er niet veel van afwijken en klink eng terwijl je het dagelijks door je haar doet. (Ooit wel eens die rare reclames van bijv. Andrélon gezien waarbij allerlei moleculen en extracten op je haar afkomen. Een chemicus komt niet meer bij van het lachen bij die onzin reclames.)

 62. Henk op de Berg zegt: 08-01-11 om 18:11

  “Dat heeft milieuarts Henk Jans tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst gezegd.” Wat is een milieuarts? “Dokter, ik heb zo’n last aan mijn milieu!”
  Nee, mensen zijn morgen nog niet terminaal van de een of andere kanker. Deze man spreekt ook al voor zijn beurt. Welke nevenfuncties heeft hij?

 63. Henk zegt: 08-01-11 om 19:23

  @Erik
  Ik snap het begrip van zuurstof vragende stoffen. Ik vraag me echter af of dit altijd zo wordt weergegeven. In de brief staat: “Het oppervlaktewater is sterk vervuild met zuurstofvragende stoffen. De concentratie bedraagt 50.000-100.000 mg/l.” Maar niet de concentratie aan stoffen is 50.000-100.000 mg/l maar het chemisch zuurstof verbruik is 50.000-100.000 mg/l. Dat is volgens mij toch even iets anders. Wat overigens niet wegneemt dat het water zwaar vervuild is.
  Ik wens een ieder die daar in de buurt woont sterkte.

 64. Het is zoals altijd bij de overheid. Of het nu strooizout, C2000, tunnels of een oefening is

  Er is altijd een bovenlaag “managers” die de boel bij elkaar liegt. We burgers worden altijd met een kluit het vervuilde riet in gestuurd.

  Zo ook hier.
  Probeer maar een een kerstboompje te verbranden, ben je milieucrimineel, fikt een hele chemische fabriek af komt er geen onrustbarende hoeveelheid gif vrij, wie kunt je dat nu nog wijs maken…?
  Bill

 65. linda zegt: 09-01-11 om 00:26

  Dit ruikt naar een mooi klusje voor Wikileaks.

  Iemand heeft het er over dat de Efteling dichtbij is, ik wil niet veel zeggen maar hebben jullie de burgemeester van Moerdijk gezien?

 66. Erress zegt: 09-01-11 om 01:05

  Tijdens mijnngoede middelbare schooljharen was er een IR-scheikunde die ons ervan doordrong dat “een chemische reactie niet compleet is als niet alle stoffen er aan mee gedaan hebben’. Nu laat ‘men’ ons weten dat er vele tientallen op zich gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen in opslag lagen. Een ieder heeft vast kunnen stellen dat er van een gecontroleerde chemische reactie tussen die stoffen geen sprake is geweest. Niet van de stoffen onderling, niet van de verbranding en niet van de bluswerkzaamheden met water en schuim. Welke nieuwe -niet eerder ontdekte- chemische varianten met ziekmakende kenmerken hier ontstaan zijn zullen de ons opvolgende generaties maar uit moeten vinden. Opa, oma, papa, mama en de rest van de familie zijn er allemaal aan doodgegaan. De volgende generatie heeft er met deze ‘opwarming’ van de aarde weer een gedegen probleem bij.

 67. Rien zegt: 09-01-11 om 01:14

  Alle goedbedoelde uitlatingen ten spijt zijn wij weer door de ‘overheid’ op een aardig portie ‘gebakken’ lucht getrakteerd!

 68. Siemp zegt: 09-01-11 om 05:40

  Ik ben vaak in het gebied geweest i.v.m. mijn werk, mij is altijd verteld dat de sloten die om de terreinen liggen “buffers” waren die een speciale bodem hadden waar door vloeistoffen opgevangen werden en niet in het milieu terecht kunnen komen. is dat nu wel of niet waar?

  Ik kan ook niet helemaal begrijpen dat gister in het journaal verteld wordt dat er hulpverleners zich gemeld hebben met klachten, en dat je dan vervolgens gewoon chauffeurs bij hun truck ziet staan (die het blus water ophalen) zonder pakken aan….. chemische troep kan ook via de poriën binnen komen lijkt mij!

  Ik verwacht over een jaar of 10 weer allerlei mensen in documentaires te zien die geholpen hebben met het bestrijden van de brand of het opruimen van de rotzooi, met allerlei aandoeningen, achteraf zal er wel weer een beerput open getrokken worden, en men leert hier NOOIT van! Weer een schandaal erbij!

 69. Het is inmiddels 9 september, hopelijk komt er nog een vervolg c.q. update van de zoektocht naar een falend beleid. Pas wanneer ik volledig en juist geïnformeerd ben kan ik voor mezelf een juiste en verantwoorde beslissing nemen. Bewust onvolledige informatie verstrekken verhoogt mijns inziens juist het risico voor paniek omdat ik immers onwetend moet handelen terwijl ik wel weet dat er direct gevaar dreigt. Als ik al een taak zie voor de overheid (ik maak liever zelf een verantwoorde beslissing over mijn gezondheid red.) dan is het juist om ervoor te zorgen dat er volledige openheid is en alle betrokkenen over volledige en juiste informatie (kunnen) beschikken. Gezondheid gaat in mijn ogen altijd vóór het economische belang en het is een schande dat het hier toch weer andersom is, alle beloften ten spijt.

 70. Luuk zegt: 09-01-11 om 15:47

  Op de plek van het bedrijf stroomde 100 jaar geleden het Hollandse Diep (www.watwaswaar.nl). Tegenwoordig ligt het maaiveld op NAP +3,2 m (www.ahn.nl). Het waterpeil in het huidige Hollands Diep staat op NAP +0,2 m. Het terrein is dus voor het bouwrijp maken met minimaal 3,2 m opgespoten en dat is niet gebeurd met klei. De isolerende kleilaag die volgends sommige “deskundigen” in de bodem aanwezig is, zit dus op een grote diepte, maar is waarschijnlijk helemaal niet als afsluitende laag aanwezig. Bovendien trekken zaklagen met Per zich op den duur weinig aan van kleilagen en zakken ze er letterlijk doorheen. De verontreinigingen verspreiden zich eenvoudig in de opgespoten zandlaag.

  De manier van monstername van het oppervlaktewater is hier sterk bepalend voor de resultaten van de chemische analyses. Is alleen de drijflaag in de sloten bemonsterd, of is ook, of misschien alleen de waterkollom daaronder bemonsterd ?
  De analyseopdracht gaat uit van een zeer beperkt aantal verwachte verontreinigende stoffen. Beschikte Hollandse Delta op de dag van monstername al over de lijst met aanwezige stoffen ? Een volledige screening op een zeer groot aantal stoffen had hier meer verantwoord geweest. Het is jammer dat zuurgraad en geleidingsvermogen (heel goedkoop uit te voeren) niet zijn bepaald.

  De analyseresultaten zijn nog steeds onvolledig. Veel stoffen konden vanwege de forse verdunningen niet worden gemeten. De sterk verhogde detectiegrenzen willen echter niet zeggen dat die stoffen niet in zeer hoge concentraties aanwezig zijn. Er zal zeker sprake zijn van meer verontreinigende stoffen dan nu opgegeven door Hollandse Delta.
  Kortom de analyseresultaten vertellen nog niet de helft van wat er aan de hand is en we kunnen ons beter afvragen waarom die onvolledige gegevens zijn verstrekt.

 71. Bas van den Bosch zegt: 09-01-11 om 19:11

  @Jan en @Jef : EOX zijn niet alleen bestrijdingsmiddelen maar alle extraheebare organische halogenen. De halogenen zijn chloor, fluor, broom en jodium. Bij bodemonderzoek treffen we voornamelijk chloorhoudende bestrijdingsmiddelen aan, vandaar dat bij de splitsing voornamelijk naar PCB’s en OCB’s wordt gekeken. Het is echter niet zo dat EOX staat voor bestrijdingsmiddelen, dioxines geven eveneens een hoge waarde voor EOX. Ook zouden in het in geval van Moerdijk ook van nature chlorides in de bodem aan koolstof gebonden kunnen zijn wat bij een bepaling van EOX ook een uitslag geeft.

 72. bas zegt: 10-01-11 om 09:09

  Inmiddels is de lijst met stoffen door het OM vrijgegeven

  Eigen inzicht – of toch een gevolg van de maatschappelijke onrust die door het OM veroorzaakt is, en die geuit is hier en waarschijnlijk op nog veel meer plaatsen

  Mijn stelling: zonder internet lag de lijst nog in de kluis

 73. Tim zegt: 10-01-11 om 11:06

  Tweede Vogelmeerpolder. Over 20 jaar alle mensen die het opgeruimd hebben of erbij zijn geweest als hulpverlener allemaal zwaar ziek of dood. Want er was toch “niks aan de hand”.

 74. Ricardo zegt: 10-01-11 om 17:03

  Opmerkelik was toch ook dat de brandweer eigenlijk geen moeite deed om zich optimaal te beschermen omdat dat zo lastig werkt. Weinig discipline of cursus vergeten?

 75. Winter zegt: 11-01-11 om 00:38

  Prettige bijkomstigheid voor de ‘ overheid’ en vervuiler.

  Door het winterseizoen met smeltwater aanvoer via de rivieren zal de verontreiniging van alle met het Hollands Diep in verbinding staande wateren minder dramatisch voorgesteld hoeven te worden.

  Alle flora en fauna onder, op en langs het water krijgen met deze verontreiniging te maken.

  Is er iemand die zich daar al openlijk zorgen over gemaakt heeft?

 76. Aad de Jeu zegt: 12-01-11 om 01:12

  Waarom wordt de brandweer de hemel ingeprezen terwijl ze de brand alleen maar hebben vergroot door met water te spuiten op vloeibare stoffen welke drijven op water.
  Is het gezag van de brandweer groter dan van deskundigen bij een ramp?

Geef een reactie