De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Chaos met criteria borstkankerzorg

ziekenhuis-bethesdaAfgelopen najaar werd via de NOS bekend dat zorgverzekeraar CZ in 2011 zes ziekenhuizen niet meer zou contracteren voor het leveren van borstkankerzorg.  CZ vond die zorg in de betrokken ziekenhuizen ondermaats.

Intussen is het oordeel van CZ over het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en het ziekenhuis in Hardenberg bijgesteld. Die komen toch in aanmerking voor een contract. Het Slotervaart Ziekenhuis is zo boos over de handelwijze van CZ dat het ziekenhuis bedankt heeft voor die eer. Onder de vier ziekenhuizen die dit jaar niet door CZ voor borstkanker gecontracteerd zijn is onder meer het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen.

Topzorg
Gek genoeg werd datzelfde ziekenhuis door een andere zorgverzekeraar juist gelauwerd vanwege zijn uitstekende borstkankerzorg. Menzis verleende het Bethesda Ziekenhuis het predikaat topzorg op het gebied van borstkanker en negen andere aandoeningen. Op alle tien de terreinen van zorg waar Menzis werkt met dat predikaat topzorg is het Bethesda in de prijzen gevallen.
Ook Achmea had het Hoogeveense ziekenhuis al eerder aangewezen als voorkeursziekenhuis voor borstkankerzorg.
“Ondermaats”, “topzorg”, “voorkeurszorg”. Drie nogal verschillende kwalificaties voor dezelfde borstkankerzorg. Op zijn minst verwarrend voor de patiënten om wie het  toch allemaal hoort te gaan.

Kwaliteit
De criteria die CZ en Menzis hanteren voor goede borstkankerzorg verschillen. Voor CZ is het getalscriterium doorslaggevend. Ziekenhuizen die minder dan een door CZ vastgesteld minimum aantal behandelingen doen, komen niet in aanmerking voor een contract met de zorgverzekeraar, ongeacht de kwaliteit van de behandelingen.

Voor Menzis speelt dat getalscriterium een minder belangrijke rol. De verzekeraar heeft in overleg met patiënten en artsen criteria opgesteld die vooral over de inhoud van de zorg gaan. Ook Achmea hanteert zijn eigen criteria als het gaat om vast te stellen wel ziekenhuis goede zorg levert, welk betere en welk de beste zorg.
Alsof het nog niet genoeg is komt ook de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) met een eigen set criteria  voor wat goede borstkankerzorg is.

Resultaten
Als wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten criteria opstellen waaraan zorg moet voldoen, neemt de Inspectie voor de Gezondheidszorg die doorgaans over. Die criteria worden dan de standaard voor goede zorg waaraan alle ziekenhuizen en artsen moeten voldoen. Maar ook als de IGZ de criteria voor borstkankerzorg gaat overnemen waaraan de NVvH nu de laatste hand legt, verandert er niet veel. Zorgverzekeraars mogen doorgaan met het hanteren van eigen aanvullende criteria.

De IGZ is blij dat zorgverzekeraars eindelijk de kwaliteit van de zorg betrekken bij het afsluiten van contracten met ziekenhuizen. Maar het gaat allemaal nog niet ver genoeg. Want de uiteindelijke resultaten van de behandelingen wegen niet mee in de kwaliteitsbeoordeling. De gegevens over het aantal patiënten dat vijf jaar na een borstkankerbehandeling nog leeft of bij wie de kanker terugkeert zijn geheim. Geen ziekenhuis geeft die cijfers vrij.

De IGZ wil dat die gegevens wel gepubliceerd worden omdat die écht iets zeggen over de kwaliteit van de behandeling in een bepaald ziekenhuis. Als ze tenminste onderling vergelijkbaar gemaakt worden door ze te corrigeren voor toevallige effecten.

Regie
Dat er op weg naar het beschikbaar komen van gegevens over de resultaten van behandelingen verwarring en chaos ontstaan waar patiënten toch onmogelijk bij gebaat kunnen zijn, doet er blijkbaar niet toe. En wat nu geldt voor borstkankerpatiënten, gaat straks spelen voor andere patiëntengroepen. Dezelfde discussie komt er op korte termijn voor allerlei aandoeningen.

Het lijkt dat er dringt behoefte is aan regie. Zodat er eenduidige criteria komen waaraan goede (borstkanker)zorg moet voldoen. Zorgverzekeraars zouden daarbij samen moeten optrekken met de wetenschappelijke verengingen. En de politiek moet ervoor zorgen dat ziekenhuizen hun kwaliteitsgegevens openbaar maken.

Tags: , , , ,

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


1 reactie op “Chaos met criteria borstkankerzorg”

 1. In bovenstaand artikel “Chaos met Criteria Borstkankerzorg” wordt helaas niet over de Monitor Borstkankerzorg geschreven. Graag wil ik een toelichting geven.

  BorstkankerVereniging Nederland heeft ruim een jaar geleden de Monitor Borstkankerzorg gelanceerd. Een webbased instrument waarin van bijna alle ziekenhuizen de gegevens zeer overzichtelijk en vergelijkbaar zijn te vinden: hoe is de zorg georganiseerd, welke voorzieningen biedt het ziekenhuis, indicatoren die kwaliteit en uitkomsten van zorg aangeven (bijv. hoeveel re-operaties worden er gedaan), hoeveel patiënten worden in dat ziekenhuis behandeld, door hoeveel artsen, is er multidisciplinaire aanpak? etc.
  Naast deze informatie zijn de zogenaamde CQ Indexgegevens (Consumers Quality Index) beschikbaar. Patiënten vullen vragenlijsten in over hoe zij de zorg in het ziekenhuis hebben ervaren en beoordeeld. In de Monitor worden deze beoordelingen gepresenteerd door sterren.
  Het ziekenhuis zelf krijgt via deelname aan de Monitor Borstkankerzorg regelmatig een managementrapport waarin gedetailleerd de CQ index uitkomsten staan. In dat Management rapport is een benchmark opgenomen, waarin de ziekenhuisvergelijking eenduidig wordt gepresenteerd. Deze geeft een stimulans aan de ziekenhuizen t.b.v. het opzetten van verbeterprojecten t.a.v. de minpunten die de CQ index laat zien.
  De Monitor wordt binnenkort met meer kwaliteitsindicatoren uitgebreid.
  Inmiddels volgen andere kankerpatiëntenorganisaties met ziekenhuisvergelijkingen, er zijn Patiëntenwijzers opgezet voor verschillende Bloed- , Lymfeklierkanker en Darmkanker

  Nieuwsgierig geworden? Kijk op http://www.borstkanker.nl, klik op “Monitor”, kijk rond in de gegevens van de 92 ziekenhuizen. En lees de Nieuwsbrief Monitor Borstkankerzorg (aan te klikken), waarin o.a. over het managementrapport aan de ziekenhuizen. Bekijk ook de ‘mouse over’ teksten met uitleg van alle begrippen, klik op woorden en de tekens + – ? etc.
  Voor de patiëntenwijzers, zie http://www.nfk.nl
  Jammer. dat de Heer Schellekens de Monitor niet heeft genoemd in zijn reacties naar de media. De heer Schellekens weet dat dit instrument bestaat, het Ministerie van VWS kent het ook en bureau Plexus de Monitor Borstkankerzorg als een zeer vooruitstrevende ontwikkeling heeft beoordeeld.
  Gelukkig is BorstkankerVereniging Nederland een assertieve organisatie.

  G. van der Heide-Schoon, Amstelveen
  borstkankerpatiënte

Geef een reactie