De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Zoektocht naar meetgegevens Moerdijk (6)

De brand woensdag in Moerdijk (beeld: NOS)De NOS probeert sinds de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk de meetgegevens van grondstalen, bluswater en dergelijke op te vragen bij de bevoegde instanties.

Die zoektocht verloopt moeizaam. Hoe moeizaam, kunt u hier dagelijks volgen. Een overzicht van de afgelopen dagen vindt u hier.

Heeft u zelf vragen of antwoorden over de gevolgen van de brand, laat ze dan hier achter.

Woensdag 12 januari

00.19 u: Via Teletekst en NOS.nl komt naar buiten dat in de Mariapolder, vlakbij het terrein van Chemie-Pack in Moerdijk, duizend keer meer lood is aangetroffen dan toegestaan.

06.15 u: Verslaggever Marc Hamer is opnieuw in Moerdijk. Na de persconferentie van gisteren over het RIVM-onderzoek probeert hij opnieuw reacties te halen bij bewoners. Dat rust is nog niet weergekeerd, schrijft hij op zijn weblog. Volgens hem zal het misschien rustiger worden in Moerdijk als er meer  meetresultaten bekend zijn.

Download Moerdijk 1
Download Moerdijk 2
Download Moerdijk 3
Download Moerdijk 4
Download Moerdijk 5
Download Moerdijk 6

11.15 u: We willen een reactie van de burgemeester van Dordrecht over de hoge loodwaarde die is aangetroffen in de Mariapolder in de buurt van het bedrijf Chemie-Pack. Ook vragen we ons af waarom er geen metingen worden verricht bij de boeren daar. De gemeente belt terug.

12.00 u: We krijgen een persbericht van de gemeente Breda waarin ze nog terugkomt op de persconferentie van gisteren met het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ook wordt gezegd dat de Roode Vaart en de Noordelijke insteekhaven Moerdijk zijn afgesloten met speciaal gemaakte kerende schermen die vanaf de bodem tot aan het wateroppervlak reiken.

12.45 u: Naar aanleiding van het persbericht hebben we alle meetgegevens opgevraagd. Verder hebben we aan de woordvoerder van de gemeente Breda de volgende vragen gesteld:

 •  Wanneer zijn de kerende schermen gereed in de Noordelijke Insteekhaven en de Roode Vaart?
 •  Het water in de Roode Vaart stroomt naar Zevenbergen, heeft het vervuilde water ook die gemeente bereikt? Volgens de woordvoerder is dit niet het geval.
 •  Uit oppervlaktemonsters blijkt dat de insteekhavens martens & Van Oord en de insteekhaven Roode Vaart zijn verontreinigd. Volgens het persbericht heeft dit geen invloed op de waterkwaliteit in het Hollands Diep. Wij willen weten of het wel invloed heeft op de gezondheid van omwonenden.
  Volgens de woordvoerder zijn er geen problemen voor omwonenden. Toch raadt hij hen wel aan het water niet aan te raken.

14.00 u: De burgemeester van Dordrecht kan vanmiddag niet meer reageren. Vanavond wel tijdens bewonersbijeenkomsten.

16.41u: In het Radio 1 Journaal betreurt burgemeester Klijs van Strijen dat burgers niet goed geïnformeerd worden:

 Download Beluister het gesprek met Jac Klijs

19.18u: Op NOS.nl wordt een interview gepubliceerd met RIVM-toxicoloog Rolaf van Leeuwen over de metingen:

20.00u: In het Achtuurjournaal zien we het ongenoegen op de bewonersbijeenkomst in Strijen:

22.00u: Minister van Volksgezondheid Schippers zegt in Nieuwsuur dat de overheid geen gegevens achterhoudt:

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


16 reacties op “Zoektocht naar meetgegevens Moerdijk (6)”

 1. Marco zegt: 12-01-11 om 14:30

  Als milieuadviseur verbaas ik me weer over de communicatie die plaatsvind rondom een dergelijk incident. Het begon uiteraard zoals altijd met de mededeling dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Elke milieudeskundige kan vertellen dat dat onzin moet zijn, omdat er bij een brand naar mijn mening ALTIJD gevaarlijke stoffen vrijkomen. De concentratie waarin ze vrijkomen bepaalt of er sprake is van een acuut gevaar of niet, maar dat de stoffen an sich gevaarlijk zijn (voor de volksgezondheid en het milieu) staat buiten kijf. Het is als de brand zelf: als we een kaars aansteken met een lucifer is vuur ongevaarlijk, maar in Moerdijk is gebleken dat vuur wel degelijk een gevaar kan opleveren…
  Wat mij echter op dit weblog doet reageren is de communicatie van het RIVM omtrent de loodverontreiniging die is aangetroffen. De eerste meting betekende een acuut gevaar (actueel risico) maar na een tweede lagere meting lijkt het RIVM te verklaren dat de concentratie is afgenomen. Elke bodemonderzoeker in Nederland weet dat dit niet waar kan zijn. Lood degradeert uitermate slecht, dus een afname na 1 dag is uitgesloten. Wat wel klopt is dat een paar meter verschil tussen twee metingen enorm veel uit kan maken. De opmerking zou dan moeten zijn dat er blijkbaar plekken voorkomen die volgens de wettelijke normen een direct gevaar opleveren, maar dat de schaal en verdeling waarop dit het geval is nog niet duidelijk zijn (in tegenstelling tot: er is na 2 (!) metingen sprake van een afname dus niets aan de hand…). Wat het RIVM zou moeten doen is in haar doen en laten de wet handhaven. Er is hier sprake van een nieuw geval van bodemverontreiniging (ontstaan door de brand) waarvan de gevolgen volgens de Wet Bodembescherming terstond zoveel mogelijk ongedaan gemaakt moeten worden. De omvang en concentratie maakt daarbij niet uit, de verontreiniging is ontstaan en moet opgeruimd worden. Dus RIVM, niet afdekken met: het valt wel mee, maar actie: aanpakken.

 2. wim dijkema zegt: 12-01-11 om 15:49

  heel goede journalistiek!

 3. Wanneer ben je jarig, Overdiek, vraag dan een karaokeinstallatie, dan kun je ook thuis pluggen en zelf meejanken.

 4. Arian zegt: 12-01-11 om 19:08

  Hebben ze al eens gemeten hoeveel voor de volksgezondheid schadelijke stoffen er vrijkomen in de nacht van oud en nieuw als iedereen moedwillig al die viezigheid staat te inhaleren.

 5. Hebbeb jullie de pluimgegevens bekeken?
  -Volgens mij heeft er een veel groter deel dan 10 km in nnw richting een flinke laag gekregen. Moeten hier ook niet voorzorgsmaatregelen voor gelden?
  - Volgens mij liggen de meetpunten ten noorden niet direct onder de pluim. Ik verwacht op lokaties iets ten westen hogere concentraties, al ben ik (behalve het lood) niet gealarmeerd. Jammer dat de rapportage de meetpunten niet relateerd aan de pluim
  - de pluim ligt ook over de Brabantse Biesbosch. de drinkwaterinname van Evides en Dunea is daarmee niet ongetroffen (zoals wel de webberichten suggereren)

 6. Hydrino zegt: 12-01-11 om 21:32

  Er lag ook ca 600 kg nikkelpoeder opgeslagen en bij de brand kwam zeer veel koolmonoxide (CO) vrij als gevolg van onvolledige verbranding van brandbare vloeistoffen. Nikkel en CO vormen onder bepaalde omstandigheden de verbinding nikkeltetracarbonyl. Dit is een uitermate longkankerverwekkende stof en bovendien gasvormig en inadembaar. Het is een van de gevaarlijkste stoffen die men kent.
  De veilige concentratie van deze verbinding is 50 keer lager dan uranium ! (U weet wel, waar ze die “veilige” munitie van maken……waardoor veel blootgestelden nu blaaskanker hebben) Na inademing valt de stof in de longen uiteen waardoor agressief atomair nikkel in de longblaasjes de DNA schade veroorzaakt met(zeker)longkanker als resultaat.Bij de brand zal deze stof wel niet zijn vrijgekomen en was dit verhaal maar onzin natuurlijk. Er zaten immers geen schadelijke stoffen in de rook, toch? Alle hulpverleners en journalisten veel sterkte toegewenst !!

  Hydrino

 7. maurice zegt: 12-01-11 om 21:56

  bste buis ik denk dat het rivm expres de mogelijke vervuiling van de biesbos stil houd om mogelijke harde matregelen die de provinciale politiek dan zou eisen al in de kiem te smoren schijnbaar heeft het rivm liever een drinkwater vervuiling dan dat men de goed betalende lobby clubs tegen de haren inwrijft door haar werk als hoeder van de kwaliteit van de levens omgeving te waarborgen.

 8. Het is goed dat er aandacht is voor de brand en de gevolgen. Maar is deze zoektocht niet een camouflage voor de blamage dat de NOS zelf niet snel reageerde in deze situatie?

 9. Als belangstellende met een agrarische achtergrond vraag ik me af wat er met de besmette tuinbouw- en grasland moet gebeuren.
  Is dit te saneren? Tientallen hectares groot.
  Ook vraag ik me af, waarom een onveilig groot bedrijf mag doorwerken, terwijl een bijv.kleine zalenverhuurbedrijf zich wel aan de brandvoorschriften moet houden na de ramp in Volendam?
  De economie schijnt het altijd te winnen van de logica.
  De industrie is belangrijker dan mens en dier en milieu……

  Waarom zeggen woordvoerders als wij de inktzwarte rookwolken op tv zien, dat dit alles onschadelijk is ?
  Dit was een gewenst, maar veel te vroeg antwoord.
  Meten is weten, maar er was nog niks gemeten, , want de wolk was plotseling weg.
  We schijnen dus afval op een totaal onverantwoorde manier weg te werken, zeer gevaarlijk.
  Dioxine is kankerverwekkend en loodvergiftiging tast het brein aan.

  Terwijl elke grote en kleine agrarier er een mineralen( uitstoot) boekhouding op na moet houden. Hoeveel vreemde stoffen laten hun dieren na op het grasland.
  Iets kleins kun je controleren, door ministerie van landbouw maar een groot bedrijf niet door een ministerie van milieu, wat in dit kabinet samen in een ander ministerie zit.

  Werk aan de winkel

 10. Bart zegt: 12-01-11 om 23:12

  De reacties van overheid, en de eerste z.g. experts aan het woord, geven een typische neoliberale houding van dit soort kritiek negeren wij gewoon door ons hoofd weg te draaien, en in eerste berichtgeving en reacties wartaal te gaan spreken.

  De strategie is afwijzend reageren op alle mogelijke speculaties, van vervuiling, groot schalige schade voor gezondheid en milieu.

  Dit zou n.l. wel een GELD kunnen gaan kosten , en de het meeste simpele Nederlandse Overheid reeactie is ; Als u zich niet lekker voelt, ga gewoon naar de huisarts, krijgt u een asperientje !.
  De huisartsen waren niet geinformeerd wat er voor mogelijk effecten bij dit type chemische rampen zich kunnen openbaren.

  Ja wat voor soort verhaal ( wartaal) mogen wij horen nu vele vele hectaren landbouwgrond zwaar verontreinigd is, evenals oppervlakte wateren, bodem, woonwijken en natuur gebieden.

  Manipulatie en dwaling , meer is het niet.

 11. Ik woon in Puttershoek en ben bij de bijeenkomst geweest, en heb ook een paar keer het word gehad. Ik zou graag zoals ik al aangaf een onafhankelijk onderzoek laten doen. Ik verzoek mensen die daarbij willen helpen (op welke manier dan ook) contact met mij op te nemen via 1001sp@gmail.com Hopelijk kunnen we dan zeker zijn van onze zaak.

 12. Flip zegt: 13-01-11 om 03:33

  Prima journalistiek! Zijn we niet gewend van de lokale krant. De burgemeester Wim Denie heeft wel erg veel boter op zijn kale kop… Als vergunning verlener, (niet) handhaver, en baas van de brandweer lopen verkondigen ‘geen gevaar voor de volksgezondheid’. Pensioen afnemen en wegsturen die man. Dat kunstje burgers negeren heeft hij bij de andere ernstige incidenten in de Gemeente Moerdijk ook geflikt. Pappen nathouden en vooral niks doen dat oproer kan veroorzaken.
  Zie zware lood bodemverontreiniging in vesting Willemstad, nasleep Uniser-verontreiniging Hollands Diep, lege langsvarende nafta tankers zijn Havenfront Willemstad uit veiligheid plan gelaten en bekijk de recente eerdere grote branden op industieterrein (sirenes bleven steeds uit)

 13. Spuit11 zegt: 13-01-11 om 04:38

  Wie heeft de brandweerlieden de opdracht gegeven om water op al die in brand staande troep te spuiten, terwijl de meeste voorraad artikelen juist NIET met water geblust moeten worden?

 14. Jacqueline Wieman zegt: 13-01-11 om 07:53

  De RIVM zegt ook dat vaccinaties veilig zijn, zit ook kwik in!!!
  Dus RIVM en overheid vertrouw ik zo ie zo niet meer, er wordt te veel onder het tapijt geveegd, ook nu weer. Melk gaat wel naar de fabriek van de boeren in het gebied, maar wordt “apart gehouden”? Kun je het bere gelijk het riool op de boerderij laten inlopen toch? Kortom ben blij er niet te wonen, vind het verschrikkelijk.Eerst BP nu dit weer.
  Ze hielden zich daar ook niet aan de regels net als dit K bedrijf.

 15. Beste Bart,
  Wat het effect van geld is op de berichtgeving. Als je duidelijk stelt dat er mogelijk (lange termijn)risico is, omdat je niet weet om welke stoffen het gaat, dan moet je eigenlijk voorzorgsmaatregelen gaan nemen en kan er veel meer economische schade ontstaan. Zeer ongewenst, zeker als achteraf blijkt dat dit niet nodig was geweest. De toxicoloog zegt:
  ‘eigenlijk zeg je dat er geen acuut risico is’. Dit betekent dus dat ze tot nu toe nog niks hebben gezegd over de mogelijke risico’s op lange termijn.

 16. @ E. Buis: …als achteraf blijkt dat dit niet nodig was geweest…. In de Hoekse Waard noemen ze dat: “van achteren kijk je een koe in z’n kont”.
  Je moet gewoon altijd je voorzorgsmaatregelen nemen ook al weet je dat dit veel geld gaat kosten! Dit is inherent aan het toelaten van al deze “gevaarlijke” bedrijven. Volgens mij kan je beter onnodig voorzorgsmaatregelen nemen dan dat je het nalaat en grote problemen krijgt. Oftewel zwart-wit gezegd: geen snelle dood maar een lange pijnlijke dood. Voor velen zal dit een ver-weg-van-m’n-bed-show zijn maar voor de mensen die onder de rook wonen een hele onruststellende gedachte kan ik je verzekeren.
  De overheid moet gewoon veel beter voorlichten! Ook als ze iets niet weten moeten ze dat gewoon melden!!
  Overigens is het toch een kleine moeite voor de overheid om een kaartje te maken met het gebied waar de rookpluim overheen getrokken is met daarop de vermelding in b.v. kleur hoe schadelijk en waar deze stoffen aangetroffen zijn. ( Zijn er uberhaupt in de bebouwde kom van de dorpen metingen gedaan?????)
  Op deze manier haal je een stuk ongerustheid weg doordat de ‘gewone’burger deze gegevens wel kan begrijpen in tegenstelling tot de gegevens van het RIVM.
  Vandaag met mijn dochter naar de longarts geweest: OOK DEZE ARTSEN WETEN NIETS MEER AAN INFORMATIE ALS U EN IK !!!!! Zij moeten het ook hebben van TV en kranten……!!!!

Geef een reactie