De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Corruptie St. Maarten: volgende stap dringend gewenst

Ondertekening van het Statuut in Den Haag op 16 december 1954 | foto: Spaarnestad Photo/Hollandse Hoogte

WILLEMSTAD – Nederland maakt zich sterk als het gaat om mensenrechten en democratie. Binnen het koninkrijk heeft het die terreinen zelfs toegeëigend, onder andere via het Statuut. Dit belangrijke document regelt de onderlinge relaties tussen de eilanden in de West en het moederland in Europa. Hoewel elk land zorg draagt voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur, wordt die gewaarborgd door het koninkrijk.

In de officiële toelichting op het Statuut wordt duidelijk gemaakt hoe deze bepaling in de praktijk werkt. Kort gezegd, wordt daar gesteld: ‘dat het in het belang van het Koninkrijk is, dat goed bestuur inderdaad wordt vervuld. Het Koninkrijk moet de daarvoor geëigende maatregelen kunnen nemen, indien in een land deze rechten en vrijheden, deze rechtszekerheid en dit behoorlijk bestuur niet bestaan. Uiteraard moet bij de beoordeling van de deugdelijkheid van het bestuur volledig rekening worden gehouden met de middelen, waarover het land beschikt. Het spreekt voorts vanzelf, dat niet het te kort schieten van enig landsorgaan alleen zulk een maatregel kan medebrengen. Slechts wanneer in het land zelf geen redres van een ontoelaatbare toestand mogelijk zou blijken te zijn, kan het nemen van een maatregel in overweging komen.’

PWC-rapport
Met deze connotatie in het achterhoofd las ik het PWC-rapport ‘Integrity Inquiry into the functioning of the Government of Sint Maarten‘. Daarin wordt een onthutsend beeld neergezet van de functie van de overheid op het Bovenwindse eiland, dat sinds 1954 onderdeel is van de Nederlandse Antillen en daarna, sinds 2010 autonoom is binnen het koninkrijk. Een land dus, dat ontworpen is door Nederland en dat sinds 1954 min of meer zelf verantwoordelijk is voor zijn bestuur. Eerst onder Antilliaanse hoede en later onder eigen vlag.

De onderzoekers concluderen dat essentiële functies van de overheid, die de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur aangaan niet of nauwelijks functioneren. Checks en balances zijn er niet of worden met voeten getreden. Ministers hebben ongebreidelde macht en worden niet belemmerd in hun persoonlijke verrijkingspogingen door parlement en ambtelijke top. Een goedwillende minister bekende tegenover de onderzoekers:  “I scare myself every day when I realize the power I have – it’s not normal and it’s not good.”

Met deze zin op pagina 46 van het rapport wordt pijnlijk duidelijk waar het probleem en ook de oplossing ligt van corruptie op de Caribische eilanden; waarbij zij opgemerkt dat de observaties van PWC mutatis mutandis inwisselbaar zijn voor alle eilanden in het koninkrijk en zeker voor Curaçao.

Minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties | Foto: Bea Moedt

Goddelijk gezag
Wie het ‘goddelijk gezag’ van een ambtsdrager op St. Maarten niet respecteert, krijgt te maken met de zeis van het gezag. Nergens in het koninkrijk zitten zoveel (hoge) ambtenaren thuis, dan op de eilanden in de West. Omdat zij weigeren spelletjes van hun minister mee te spelen en zich niet schuldig wensen te maken aan een ambtelijk misdrijf. En dat zijn dan de ambtenaren die verzet bieden. Maar het overgrote deel van hen heeft die moed of mogelijkheid niet en accepteert al dan niet gedwongen de grillen van hun minister. Wie wil snappen hoe dat werkt, moet ‘De cultuur van de Angst‘ van Valdemar Marcha en Paul Verweel maar eens lezen.

De Nederlandse regering en de Tweede Kamer hebben sinds 1954 min of meer gekozen voor een hands-off approach, wanneer het aankomt op goed bestuur. Of  in gewoon Nederlands: ‘je niet bemoeien met interne aangelegenheden van de eilanden’. Kern van die benadering is dat er in het betrokken land alleen wordt opgetreden als er niets gebeurd: ‘slechts wanneer in het land zelf geen redres van een ontoelaatbare toestand mogelijk zou blijken te zijn, kan het nemen van een maatregel in overweging komen.’

Het PWC-rapport toont ondubbelzinnig aan dat het koninkrijk op dit punt is aanbeland. Aansprekend daarin is de opmerking van de onderzoekers dat iedere entiteit en individu op St. Maarten een sterk standpunt heeft ingenomen tegen corruptie, maar dat het onderzoeksteam op geen enkele manier een zichtbare betrokkenheid heeft ontdekt, die daar handen en voeten aangeeft: een belijdenis met de mond dus, en niet met het hart.

Redres
Minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties heeft met de opdracht aan gouverneur Eugene Holiday om dit rapport te maken, een eerste stap gezet om het redres te adresseren. Een vervolgende stap, in de geest van het Statuut, is dringend gewenst.

Tags: , , , , ,

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


12 reacties op “Corruptie St. Maarten: volgende stap dringend gewenst”

 1. Bas van Stapelberg zegt: 30-09-14 om 07:40

  Ronald zit duidelijk met zijn wetenschappelijke handen in het haar omtrent al deze moeilijke kwesties. Waarschijnlijk zal deze doortastende dienaar weer een commissie instellen. Wat een blamage deze mensen.

 2. Gerard zegt: 30-09-14 om 11:42

  Een commissie instellen. Op de eilanden is dat meestal de aanzet tot het niet nemen van een beslissing en blijft vervolgens alles bij het oude!

 3. Bas van Stapelberg zegt: 01-10-14 om 07:52

  Las vandaag dat hij toch doortastend gaat optreden, althans er gaat iets doorgelicht worden. Veranderen zal er helaas niks, het blijven, zowel de ABC als de SSS, eilanden in handen van de drugsmaffia.

 4. G.B. zegt: 02-10-14 om 17:44

  Met die eilanden is niets mis.
  Wat er mis is, is dat ze bij Nederland horen.
  We moeten er gewoon afscheid van nemen.
  Dat zou de laatste stap zijn in het afscheid nemen van ons koloniale verleden.
  En als het dan misgaat daar? Ieder volk heeft het bestuur en de regelneven waar het zelf actief of passief – door te laten gebeuren wat er gebeurt terwijl je lekker aan het strand in de zon ligt – meer passief dus eigenlijk, voor gekozen heeft.
  Hun probleem. Hun taak om hun eigen rotzooi op te ruimen – of niet…

 5. Peter zegt: 05-10-14 om 23:05

  Hoog tijd om het zelfbestuur van dat corrupte zooitje te schrappen en orde op zaken te stellen. De complete politieke en economische elite moet doorgelicht worden, wie iets op de kerfstok heeft de bak in draaien, en tot de grote schoonmaak voltooid is, moeten de lokale zaken vanuit Nederland draaiende gehouden worden.

  Liever tijdelijk geen zelfbestuur, dan de verkapte kleptocratie die er nu heerst.

 6. G.B. zegt: 06-10-14 om 18:41

  @moeten de lokale zaken vanuit Nederland draaiende gehouden worden@
  Op wiens kosten? Die van ons?
  Laat ze hun eigen zaken regelen, onder eigen bestuur, als zelfstandige landen, ongesubsidieerd.

 7. Bas zegt: 06-10-14 om 19:36

  Voor mij zijn er 2 opties
  1 wij zijn uiteindelijk de klos als er schulden zijn. Dat betekent dat de financiën dus op onze manier – voor ons aanvaardbaar – geregeld worden.
  2 De financiën zijn voor ons niet afdoende verantwoord, begroot of goedgekeurd. Dan passen wij dus ook de tekorten niet bij

  Optie 1 komt er feitelijk op neer dat de Antillen wit geregeerd worden, optie 2 betekent dat ze Zuid Amerikaans kunnen zijn, en los komen van Nederland

  Optie 2 heeft mijn voorkeur, maar een optie 3 – zij maken op hun manier schulden en wij passen bij – is niet bespreekbaar

 8. Huub zegt: 12-10-14 om 11:04

  Een grote corrupte bende daar op die eilanden.
  Ik snap de mensen niet, die daar op vakantie gaan in die zogenaamde ressorts. Daar steunen ze de hele corrupte bende mee, afgezien van het feit dat je met allerlei types uit de buitenwijken in het vliegtuig zit en dan met een reismuts, die je vertelt dat het buiten het hek van het resort gevaarlijk is.
  Als je erheen wil ga dan lekker bij iemand thuis een kamer huren. Dit in plaats van met elkaar tijdens de all in vreetpartijen te mopperen over de toestanden daar. Het geld wat je betaalt om daar te verblijven gaat alleen maar naar de foute types.

 9. Corruptie, europa stikt ervan, maarja daar word niks aan gedaan

 10. @micheal echt he over de hele wereld eigenlijk alsof het nieuw is daar in St. Maarten.

 11. Iemand moet daar duidelijk de leider worden en een beslissing nemen.

 12. Corruptie op de Caribisch gebied is niet anders dan de corruptie dat plaats heeft gevonden in Europa en Amerika tijdens de ontwikkelingsperiode. Toen was het normal.Het aanpak van corruptie is een gevecht van ons allen en de gevolgen zijn ook voor ons allemaal.

Geef een reactie