De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

De verkeerde feiten rond de kerkbrand in Al Marinab

Het NOS Journaal bracht op zaterdag 26 november 2011 een verhaal over de religieuze twisten tussen kopten en moslims in Egypte. Verslaggever Lex Runderkamp onderzocht de achtergrond van de kerkbrand in het Nijldorpje Al Marinab, die tot veel ophef leidde in Egypte en erbuiten. In zijn verslag meldt Lex: er zijn “sterke aanwijzingen dat iedereen – ook de internationale gemeenschap – reageert op verkeerde feiten.” Hieronder een gedetailleerd verslag van zijn bevindingen.

Eind november bezoek ik het dorp Al Marinab in het zuiden van Egypte. Ik wil graag uitzoeken hoe de brand in de lokale koptische kerk is ontstaan. Hoe de verhoudingen tussen moslims en kopten in het dorp verziekt raakten. Men leeft al eeuwen samen met de moslimburen in dit dorp. Wat is er precies misgegaan? Want de impact van de kerkbrand eind september 2011 is enorm. Kopten gaan in Cairo de straat op om te protesteren tegen de vernietiging van hun heiligdommen. Politie en leger grijpen zo hard in dat de krant al-Ahram 28 doden en meer dan 325 gewonden telt. De kerkbrand in Al Marinab is daarmee het symbool geworden van de religieuze spanningen in Egypte.

Reportage uit NOS Journaal van 26 november:

Weinig kopten
Al Marinab is een conservatief moslimstadje met een heel kleine koptische gemeenschap. In sommige berichten wordt gesproken van 30 families, in andere van 30 personen. Ze willen allemaal weg, vertellen ze ook aan mij, en ze klagen erover dat niemand ze komt helpen. Als ik zeg dat ik ze in contact zal brengen met Koptische organisaties in Cairo of Nederland stellen ze een lijst op met namen van mensen die weg willen. Op die lijst staan 19 namen. In een brief aan de gouverneur, die ik later onder ogen krijg, spreken de Kopten zelf van 37 mensen. Vandaar dat ik in mijn verslag spreek van “ongeveer 30 mensen.” Hun officiële kerk (Marmina) is 4,5 kilometer verderop in het dorpje Haj Zidan, want ze hebben in hun eigen dorp nooit een echte kerk gehad, vertellen de kopten mij zelf.

We lopen door de smalle steegjes in de koptische wijk in Al-Marinab. Rauf, een man van in de dertig, vertelt ook dat ze altijd naar het naburige dorp gaan, maar hij wijst op een huis vlakbij de kerk in aanbouw. Daar hebben ze ook gebedsdiensten gehouden. Het huis staat op instorten en dus kregen ze toestemming om deze gedoogde gebedsruimte te herbouwen. De kerk die gebrand heeft, staat er naast. Ik zie alleen kale muren en ontbrekende plafonds. Het wordt me duidelijk dat ik hier in een kerk sta waar nog nooit een dienst is gehouden. Het is een kerk in aanbouw dus. Er zijn geen verbrande resten van kerkelijk leven om me heen te zien; geen boeken, geen banken, geen kaarsenstandaards, geen tegelvloer. “Hier had het altaar moeten komen,” zegt Rauf en hij wijst op een lege plek.

Bisschop Hedra
Maar wie bouwt die kerk dan?, vraag ik. Uit papieren van het kadaster blijkt dat het pand in 2008 in handen kwam van de bisschop van Aswan, vader Hedra, zo blijkt uit de gemeentelijke inschrijvingen. Hij kreeg vergunning om “het huis” te verbouwen. Hij vroeg ook elektriciteit en water aan voor “een huis.” Maar de islamitische buren vonden het wel raar, vertellen ze mij, dat zo’n belangrijke kopt zich bemoeide met een huis in hun dorp. En daarom stelden ze er een vraag over, half december 2010, toen moslims en kopten een gezamenlijke traditionele bijeenkomst hielden waar de twee religies hun praktische problemen met elkaar bespreken.

Er was een camera bij. Op de beelden zie je de rechterhand van de koptische bisschop, vader Salib Al-Dik. Hij stelt de aanwezige moslims gerust: het pand zal een ontmoetingsruimte worden. “En als het toch een kerk blijkt te zijn, hebben jullie het recht om hem te vernietigen.”
Ik zie de video in een ontmoetingsruimte van de moslimbewoners in Al-Marinab. Ze buitelen over elkaar heen om te reageren, wijzend met priemende vingers naar de laptop: “Hij beloofde dat het geen kerk zou worden. Dat hebben wij geloofd!”

Koepels
Het bouwprojekt wordt uiteindelijk groter en breder dan volgens de vergunning is toegestaan. Het is 4 meter te hoog en zo breed dat de dorpssteeg er smaller door is geworden. Dat erkennen de kopten ook tegenover mij. Volgens hen bouwt iedereen te hoog en te breed in Al-Marinab en grijpt de overheid nooit in. Maar bij dit gebouw gaat het natuurlijk om een zeer controversiële koptische kerk.

“De koepels zagen we op 30 augustus voor het eerst,” zeggen moslims in het dorp tegen mij. “We namen het onze broederkopten uit het dorp niet eens kwalijk omdat we er van uitgingen dat het een provocatie was van mensen buiten het dorp (hij doelt op de bisschop uit Erdfu /LR). Toen zijn we gaan klagen bij het stadsbestuur en de gouverneur over de koepels op het dak. We vroegen de gemeente om de bouw te inspecteren. En na twee dagen zijn we vreedzaam gaan demonstreren, niet bij die kerk, maar in het dorp om de boodschap aan de bestuurders duidelijk te maken.”

De authoriteiten komen meteen in actie. Het document dat de koptische overtreding van de bouwvoorschiftenbouwvoorschriften beschrijft, is gedateerd 1 september 2011 – een dag later dus al.

Er wordt een verzoeningsbijeenkomst belegd en de kopten geven op de meeste punten toe: ze zullen de koepels verwijderen, afzien van een kerkklok en geen kruis plaatsen. De gemeente eist dat de kopten binnen 15 dagen vier meter van het gebouw afhalen. De deadline is 30 september.

“Binnen vier dagen hebben we die extra meters er vanaf gehaald om te voldoen aan de bouwvergunning,” meldt bewoner Atalla tegen een koptische krant. De bewoners bevestigen tegen mij dat ze met veel pijn in het hart zelf de koepels hebben verwijderd. Dat plaatst de kwestie voor mij wel in een ander daglicht. Want volgens de berichten zouden de moslims de koepels hebben gesloopt.

Brand
Op 30 september staat de bouwplaats van de kerk in Al Marinab in brand. Al Ahram meldt dat “bijna drieduizend moslims” vanuit het vrijdaggebed in de moskee naar de kerk zijn gegaan en het vuur hebben aangestoken. In een gesprek met mij spreken de koptische bewoners zelf over “60 tot 70 jongeren.” Er zou eerst zijn gediscussieerd, maar daarna zouden de moslimjongeren de bouwplaats van de kerk in brand hebben gestoken.

De kopten geven mij twee video-opnames van de brand die ze zelf gefilmd hebben. Daarin doe ik een vreemde ontdekking. Uit de metadata van de video’s blijkt dat de brand al om 12.17 uur aan de gang was. Op datzelfde moment gaan moslims normaal gesproken de moskee in. Pas vanaf 13.00 uur komen zij hun moskee weer uit. Dat zou betekenen dat het kerkgebouw al in brand stond toen de moslims nog in het vrijdagsgebed in de moskee zaten.

Ontkenning
De moslims in het dorp ontkennen dat ze de bouwplaats van de kerk in brand hebben gestoken. “De kopten hebben hun kerk zelf in de brand gestoken,” zegt een van hen met instemming van alle anderen. Ze hebben een advocaat in de arm genomen uit de grote stad Erdfu, Ismail Ahmed, die hun zaak behartigt in procedures tegen de kopten en de lokale overheid.

Als ik hem spreek in Al Marinab vertellen zeker zes van zijn cliënten hetzelfde verhaal: “Toen we de moskee verlieten zagen we een enorme zwarte rookpluim boven het dorp. Dan is het je plicht om te gaan kijken of er hulp nodig is, of het nou bij de moslims of de christenen is. Dus de hele moskee rende die kant op. Het bleek om de kerk te gaan en twee woningen er naast. Wij hoorden van de buren dat er autobanden op het terrein waren gebracht. En we hoorden dat onze christenbroeders de politie belden om te zeggen dat de moslims hun kerk en huizen aan het verbranden waren.”

Motief
Het is moeilijk voor te stellen dat kopten hun eigen kerkgebouw in brand steken. Maar helemaal ondenkbaar is het ook weer niet. Na de val van Mubarak ging de koptische kerk Shahedin in vlammen op in de provincie Helwan, ten zuiden van Cairo. Er kwamen volgens tv-berichten 13 kopten om het leven tijdens de gevechten. Het tijdelijke militaire bewind bood de kopten meteen compensatie aan en liet de kerk herbouwen, op kosten van het leger, meldt CNN. De kopten in Marinab ontkennen tegenover mij dat ze hun eigen kerkgebouw in brand hebben gestoken.

“Er is geen enkele kopt een haar gekrengt tijdens het zogenaamd aansteken van hun kerk,” zegt de moslimbuurman van de kerk tegen mij op een bijeenkomst met meerdere bewoners. “Vindt u dat niet raar? Als een menigte de kerk belaagt en in de brand steekt wordt er dan geen enkele klap uitgedeeld?” De kopten kunnen mij geen enkele anekdote vertellen over hun confrontaties met de moslims tijdens de brandstichting. Ik vraag er meerdere keren naar. Iemand haalt een baby te voorschijn en zegt dat het jongetje bijna gestikt is tijdens de brand, zoveel rook was er. En ze wijzen tijdens een rondwandeling op de materiële schade die ze hebben geleden: tv-toestellen, een stofzuiger, een airco, een printer, een computer, maar niemand beschrijft een herinnering aan de uitzinnige menigte van bijna drieduizend moslims die zich aan hun heiligdom moet hebben vergrepen.

Het incident in Al Marinab lijkt op een religieus conflict in Izbet Bushra, 120 kilometer onder Cairo, waar in 2009 gevechten uitbraken over een kerk in aanbouw. Na onderzoek concludeerde het onafhankelijke religieuze tijdschrift West Arab Report van de Nederlander Cornelis Hulsman: “Alhoewel het waar is dat er geen formeel kerkgebouw bestaat in Izbet Bushra, en dat de procedures om toestemming te krijgen voor de bouw van zo’n kerk enorm moeilijk en ondoorzichtig zijn, hebben de christelijke bewoners opzettelijk zowel het lokale bestuur als de islamitische buren misleid door te verklaren dat het gebouw in aanbouw een fabriekje zou worden.”

Dat is in Marinab volgens mij ook gebeurd. Beide partijen zwaaien weliswaar met een flinke stapel papieren om te bewijzen dat het wel of niet was toegestaan om een kerk te bouwen, maar feit is dat pas eind augustus het dorp doorkreeg dat het echt om een kerk ging. De bouw was toen al maanden aan de gang.

Slot
Ik heb het dorp Al Marinab bezocht omdat ik zag dat de berichtgeving over de religieuze strijd bij ons gedomineerd wordt door bestaande stereotypen en angst voor islam. Maar ik denk dat die ‘religieuze conflicten’ soms ook terug te leiden zijn tot sociale omstandigheden ter plaatse. De kopten hebben het inderdaad zwaar in Egypte. Maar de kopten zijn in conflicten niet altijd alleen maar slachtoffers.

Tags: ,

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


35 reacties op “De verkeerde feiten rond de kerkbrand in Al Marinab”

 1. Zozo, de NOS gaat gedetailleerd verslag van dingen doen? About time!

  Jammer dit nooit gedaan wordt bij onderwerpen als de (invoering van de) Euro, ESM, Mauro, DionGraus/enquetecomissie etcetera.

 2. Karen de Vries zegt: 04-12-11 om 10:28

  Ik geloof gerust dat de berichtgeving niet altijd even adequaat is, maar ook dit is puur anekdotische bewijsvoering. Feit blijft dat Kopten (en andere niet moslims en overigens ook islamitische stromingen die niet erkend worden) het zwaar hebben in Egypte omdat er geen werkelijke vrijheid van religie is. Zie dit rapport uit 2010: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/148817.htm

  Oorzaak: de – traditionele – islam ‘gedoogt’ mensen van het boek (christenen en joden) maar kent andere religies nooit een gelijkwaardige positie toe. De islam is – volgens eigen geschriften althans -namelijk de superieure eindversie die is voortgekomen uit het christen- en jodendom. Dat waren zeg maar de betaversies. Andere geloven mogen dan ook geen zieltjes winnen – want mensen proberen van de islam af te halen is blasfemie. De islam stelt afvalligheid van moslims bovendien strafbaar (zie rapport). Christenen mogen maar een bijbel in huis hebben en bijbels in het Arabisch zijn zelfs verboden. Op evangeliseren staat gevangenisstraf of deportatie. Dit is in 2010 nog gebeurd (zie rapport).

  Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat daar onder het Moslimbroederschap verandering in zal komen.

  Als de positie van andere religies wel gelijkwaardig was, zouden deze Kopten hun islamitische ‘broeders’ niet hebben hoeven te bezweren dat ze geen kerk aan het bouwen waren en dat ze hem in brand zouden mogen steken als het dat wel zou worden. Als die positie wel gelijkwaardig was dan zou dit namelijk helemaal geen issue zijn.

  De conclusie dat deze ellende grotendeels te danken zou zijn aan ‘sociale omstandigheden’ lijkt me op zijn zachtst gezegd voorbarig en riekt – excusez le mot – enigszins naar politiek correcte goedpraterij. Het zou eens aan ‘de islam’ liggen…

  Doe me een lol en spit dat rapport eens door.

  En schrijf daar ook een blog over.

 3. Bram Blok zegt: 04-12-11 om 15:28

  Iets baseren op “metadata” van een video of foto is linke soep.

  Een ervaren rot als Runderkamp moet toch weten dat de juistheid van deze metadata, voor wat betreft datum en tijdnotatie, voor de volle 100% afhankelijk zijn van de instellingen van het filmapparaat. Datum en tijd kunnen door de apparaatbediener ingesteld / gewijzigd worden.
  Wie zegt dat deze juist zijn ingesteld?
  Om automatisch uit te gaan van een juiste tijds-instelling en daar een hypothese rond te fabrieken vind ik erg tricky en zeker niet professioneel.

 4. Lex, je verdrinkt ons in interssante weetjes. Maar FEIT blijft dat moslims in Egypte, de gouverneur van de provincie, de eerste getuigen ter plaatse (inclusief bewaking) en egyptische journalisten van moslim en koptische achtergrond, allemaal zonder twijfel weten dat moslims de kerk in brand hebben gestoken.

  wat is een kerk? een gebouw waar mensen al tientallen jaren kerkdiensten houden, daar ging het om. dat het legaal geen kerk was – of wel? is irrelevant. Waar het om gaat is dat moslims in het dorp het recht in eigen hand namen en de kerk in brand zetten. De enigen die dat ontkennen zijn de daders. en jij. erbarmelijk vind ik dit.

 5. Pieter zegt: 04-12-11 om 18:59

  Ik dacht aanvankelijk dat er nu eens op de juiste feiten gewezen zou worden over wat mijn medechristen in andere landen voor hun kiezen krijgen. Elke dag bid ik voor onze broeders en zusters, maar ook voor de moslims en de leiders van die landen. Ik hoop dat ook de ogen van die leiders opengaan, al houdt ik mijn hart vast na de uitslag van de verkiezingen. Wat ik me wel afvraag is op welke kosten deze “onderzoeker” op onderzoek is uitgegaan.. Ik hoop op zijn eigen kosten.

 6. Gert zegt: 04-12-11 om 19:01

  Beste Lex,

  Jou stelling dat de kopten de kerk zelf in de brand hebben gestoken vind ik slecht onderbouwd. Maar daar wil ik hier verder niet eens op reageren.

  Wat me echt steekt is dat je lijkt mee te gaan met de houding van de moslims ter plaatse.
  Deze is namelijk, heel kort samengevat, dat als een christen een kerk mag bouwen, dit een gunst is van moslimzijde, van enige vorm van gelijkwaardigheid is dus geen sprake.
  Dit leg je ook uitgebreid uit hier, zonder daar echt aanstoot aan te nemen
  Vind je het zo en zo normaal dat christenen in Egypte in huizen moeten samenkomen omdat kerkbouw meestal niet is toegestaan ?

  Waarom ga je hier niet op in ?
  Dat vind ik een kwalijke zaak, omdat je hier gewoon discriminatie lijkt te accepteren

  Zelfs al zou je bewering over de oorzaak van de brand waar zijn, dan zou dit in verhouding nog niets voorstellen.
  Kopten in Egypte zijn vaak vogelvrij.
  Hoe vaak worden ze niet gedood, hun huizen of kerken in de brand gestoken zonder dat dit voor de betreffende daders consequenties heeft.
  Waarom is het onmogelijk je van moslim tot christen te bekeren of met een moslimvrouw te trouwen.

  Besteed hier eens aandacht aan, of ben je soms bang dan in het PVV hoek gedrukt te worden ?

  Trouwens als je een beetje googeld op de omgeving van dit dorpje, dan weet je dat vijandigheden naar kopten toe, daar aan de order van de dag zijn.

 7. Gert zegt: 04-12-11 om 19:52

  Beste Lex,

  Ik heb mijn woorden nog eens overgelezen en wil graag nog wat toevoegen.

  Wat ik bedoelde is :
  Het is duidelijk, dat in het conflict rond de kerkbouw ansich, de christenen niet als gelijkwaardige partner werden behandeld.
  Van jou kant geen onvertogen woord hierover.

  Dit wekt op zijn minst de suggestie dat je dit conflict niet objectief benaderd.

 8. Ik ben het met de motivatie voor het onderzoek van Runderkamp alsmede de slot tekst volledig eens. De berichtgeving vandaag wordt inderdaad heel veel gedomineerd door bestaande stereotypen en angst voor de islam. Het is ook waar dat religieuze conflicten inderdaad vaak terug te leiden zijn tot sociale omstandigheden.

  Ik was enkele uren na de kerkverbranding in Marinab en heb dezelfde mensen gesproken die Runderkamp heeft gesproken. Maar, zoals gebruikelijk in Egypte, veranderen verhalen over conflicten naarmate de tijd vordert. We hebben een heel nauwkeurig verslag gemaakt van die gesprekken. Runderkamp had er goed aangedaan om ons rapport eerst te lezen voordat hij naar het dorp ging.http://www.arabwestreport.info.....ab-village

  Abdallah beweerde op 1 october niet dat Kopten de kerk zelf in brand hadden gestoken. De politie officier ter plaatse was duidelijk: enkele honderden jongeren hebben dit kerkgebouw in aanbouw aangevallen. Wel hadden waren er tegenstrijdige beweringen over het aantal betrokken Moslim jongeren, aantallen Christenen en of Christenen nu wel of geen vergunning voor kerkbouw hadden. Het ging hier om een poging van Christenen om een eenvoudige gebedsruimte (niet geregistreerd als kerk) te veranderen in een formeel kerkgebouw. De uitspraak van de priester Salib dat Christenen geen plannen hadden hier een kerkgebouw te bouwen was natuurlijk onhandig en dat wordt nu door Abdallah en de zijnen uitgebuit. Die uitspraak was ongetwijfeld omdat de priester wist hoe moeilijk de plannen voor kerkbouw te realiseren als hij daar toen voor uit was gekomen. Maar dat Moslims zich misleid voelen is duidelijk.

  Runderkamp beschrijft de plek van de brand: “ Ik zie alleen kale muren en ontbrekende plafonds. Het wordt me duidelijk dat ik hier in een kerk sta waar nog nooit een dienst is gehouden. Het is een kerk in aanbouw dus. Er zijn geen verbrande resten van kerkelijk leven om me heen te zien; geen boeken, geen banken, geen kaarsenstandaards, geen tegelvloer.”

  Dat klopt. Kopten hebben eerst het zaaltje afgebroken waar kerkdiensten werden gehouden om op de plaats daarvan dit nieuwe gebouw neer te zetten.

  Maar als Abdallah beweert dat Christenen geen kerk hadden is dat fout. Vraag een willekeurige Moslim wat een moskee is en hij antwoordt dat dat een plaats is waar mensen voor gebed bijeenkomen. Hier kwamen Christenen al decennia lang bij elkaar voor gebed en dus was dat een kerk ook al was het gebouwtje niet als zodanig geregistreerd. De wijze waarop de rapportage in elkaar zit lijkt erop dat Runderkamp zich door Abdallah heeft laten inpakken en zich niet heeft laten informeren door de priester Salib. De gewone Christelijke gelovigen in het dorp zijn geen partij in de propaganda oorlog die daar plaats vindt; het zijn gewone boeren en arbeiders die de details niet kennen, en zeker niet de juridische haarkloverij waarin Abdallah en Salib lijnrecht tegenover elkaar staan. Overigens is het goed te weten dat we een aantal Moslims in het dorp ontmoet die het niet eens zijn met de campagne van Abdallah tegen dit kerkgebouwtje. Abdallah wordt door sommige Moslims in het dorp een Moslim Broeder genoemd. Dat lijkt waarschijnlijk omdat hij zijn sympathie voor de broeders niet onder stoelen of banken steekt. Journalisten die onvoldoende zijn voorbereid kunnen zich makkelijk door of de ene of de andere partij laten inpakken. Dat is ook hier gebeurd en dat is jammer omdat de insteek van Runderkamp op zich goed is: je niet mee laten slepen door Islamophobie. Er is inderdaad veel te veel berichtgeving dat vanuit een angst voor de islam dingen anti-Islamitisch inkleurt. We hebben op Arab-West Report tal van voorbeelden waar we Westerse media flink op de korrel hebben genomen voor foutieve berichten over spanningen tussen Moslims en Christenen.

  Runderkamp noemt ook dingen die geheel terecht zijn: het aantal Kopten in het dorpje is heel klein. Ook is er een kerkje vlakbij in Haj Zidan. Daarin lagen ook de bezwaren van Abdallah. Het aantal Christenen is al zo klein en ze hebben ook nog eens een kerkje in een buurdorpje en dus waarom zouden ze nog een kerk nodig hebben?

  De verwijzing naar ons onderzoek naar Ezbet Boushra is correct. De vermelding dat een Koptische kerk in Helwan in vlammen opging is wel juist maar onvolledig. Zie: http://www.arabwestreport.info.....-sul-atfih

  De 13 doden vielen in in Helwan maar, net als bij Marinab gebeurde, bij opgewonden Koptische jongeren in een sloppenwijk in Cairo die de straat op gingen tegen het advies van hun priester in. Zie: http://www.arabwestreport.info.....-village-1 and my comment on this: http://www.arabwestreport.info.....-village-2

  Voor het door Runderkamp gesignaleerde politieke misbruik van problemen tussen Moslims en Christenen zie mij kritiek op PVV parlementslid De Roon: http://www.arabwestreport.info.....acts-thugs

  Ik heb de Roon deze tekst ge-emailed met de toelichting dat ik graag bereid was mijn kritiek op zijn notitie toe te lichten maar hij heeft het niet nodig gevonden daarop te reageren (PS andere kamerleden doen dat wel als ik ze berichten stuur). Tja, als het doel is om te laten zien hoe slecht Moslims zijn dan moet je vooral geen informatie inzien waaruit blijkt dat enige nuance toch wel noodzakelijk is. Dat geldt ook de Arabist Prof. Hans Jansen die n.a.v. Marinab beweerde dat de Sharia geen kerkenbouw toestaat, http://www.arabwestreport.info.....g-churches Het vervelende met de Sharia is dat daar onder Moslims heel verschillend over wordt gedacht en als je alleen de radicale uitleg als uiting van de “ware Islam” ziet ga je daar natuurlijk flink de fout in.

  Kortom de verhoudingen tussen Moslims en Christenen is niet in termen van goed en slecht, zwart en wit te omschrijven. Toch is er uit alle conflicten na de omwenteling van 25 januari wel een rode lijn te ontwaren. Kopten en Moslims, ook in Marinab, leven over het algemeen in goede harmonie samen ALS Kopten (juist: Kopten alleen!) maar niet besluiten de status quo te veranderen. Zodra Kopten iets veranderd willen zien, is er een grote kans dat er verzet komt, zeker als die verandering voor een grote gemeenschap duidelijk zichtbaar is. Het doet er dan niet toe, schrijft Jansen terecht over Marinab, dat het niet alle Moslims betreft. Maar van die Moslims die zich verzetten tegen veranderingen van die status quo hebben ze verrekt veel last.

  Het bijkomende probleem is dat de overheid vrijwel overal in Egypte de grote afwezige is. Zowel Kopten en Moslims maken daar gebruik van om dingen aan hun status quo te veranderen, hier een gebouw, daar een muur en daar nog weer wat anders. Vaak is dat zonder vergunning, soms is er een vervalsing van documenten in het spel en weer elders is er inderdaad een vergunning maar ook verzet van lokale Moslims. Het lijkt er in Marinab op dat Christenen hun hand hebben overspeeld maar dat verandert niets aan het feit dat het wel degelijk lokale Moslims waren die flink tegen het gebouw te keer zijn gegaan.

 9. erik zegt: 04-12-11 om 19:59

  @Gert
  als Moslims in Nederland een Moskee mogen bouwen zien we dat toch ook als een gunst?

 10. Ik heb mijn reactie wat te snel geplaatst. In de eerste alinea van mijn antwoord had na de stelling dat ik het met Runderkamp eens ben over zijn algemene houding moeten schrijven dat ik het niet eens ben met de bewering dat Kopten deze kerk in aanbouw in brand hebben gestoken. Dat blijkt wel uit de rest van mijn verhaal maar dat het duidelijker in de kop kunnen staan. Verder zie de vele rapporten n.a.v. ons onderzoek naar gerapporteerde conflicten tussen Moslims en Christenen. Het is vaak veel gecompliceerder dan media helaas vaak aangeven. De algemene conclusie is:
  Groepen Moslims verzetten zich tegen een verandering van status quo door Kopten, gebruiken daarbij vaak ook geweld.
  De overheid is vaak de grote afwezige bij de conflicten.
  Met recht heeft dit allemaal heel weinig te maken, wel met een falende overheid in Egypte.

 11. W. van der Wal zegt: 04-12-11 om 21:27

  Een journalist doet het nooit goed voor iédereen (en ook niet altijd voor mij – bij dit item verschil ik soms van mening en deel enkele punten vd kritiek hierboven, maar niet alles!).. Wees ten 1e blij dat ‘n journalist (zeldzaamheid na 1988) heronderzoek doet en zelfs aan 2-3 kanten uitvoerig en ook aan zelf kritiek doet en eigen eerdere bericht-geving kritisch her-beziet.

  – Over de meta data; kan inder-daad mee manipuleerd zijn maar de film was van Kopten zelf die dan in eigen vlees snijden betreffend tijdstip(..), want meeste(niet alle!) zitten dan in Moskee.. Niemand in deze gemeenschap zou gebaat zijn bij nieuwe spanningen gezien harmonie bij ‘n deel en gevaarlijke ergernis bij ‘n anderdeel (beide in deze regio present!). Het is bekend dat er ‘n 3e stroming (mijn visie;) is die gebaat bij onrust, geheim -agente- en -soldate- eenheden ((‘n deel v.)moslims én kopten die voor het ouwe Mubarakregime en/of Milititairewereldje vd Junta v. “opper-” Maarschalk Tantawi werken.. Zou zeker kunnen! Vreemd is ook dat mòslims (w.o. kopten-vijandiggezinden) melding deden van groepen moslim-brandstichtdaders (vd regering El Ahram maarook egyptische onafhankelijke..!), ik vermoedt kopten+moslims in dienst vd Junta om onrust te gebruiken om druk om regime te doen tanen(verminderen), die tégen andere moslem en kopten zijn die wel in vrede willen leven, ongeveer de helft.

  Ikzelf heb christelijke, joodse en arabische roots en zie/vindt dat deze inbreng z’n best deed, -soms kort door bocht qua metadata bv, soms erggoed ‘aantal dadersverschil, bouwplan vraagtekens(erg logisch + rottig dat ‘t zo in onvrijheid moet..)-. Ook hij geeft wel degelijk aan dat moslims nét als kopten soms ook niet helemaal kloppen in hun nieuws. Wel mag meer gewezen worden op ‘t feit dat hier wel ‘n moskee of budahuis bv. kan, maar ‘n kerk of synagoge vaak niet; Marokko is daarin veel liberaler, al zijn daar ook discriminatieve en aanslag excessen v. holy-ego’ organisatie van
  “only me&my-religion(muslim)–group” fanatics.. die geen ander geloof ernaast verdragen(self-apartheid).

  Hoofdstuk 5 vd Koran is bij deze laatste minderheid vast niet geliefd; het geeft christenen en joden ook ‘n plek in de hemel als zij hùn eigen boek góed volgen(!),
  ‘er staat dus ook iets heel goeds in de Koran!’ (retorisch), terwijl dit van vrede tussen dezen spreekt, doen Bijbel en Thora/Tenach dat ook in hoofdstuk 19 van Jesaja/Yesajahoe(Tenach) +Joh.15-17; ook
  ‘verdraagzaamheid’ vind je hierook. Vaak ‘niet(genoeg)weters vd (on)gelovigen die vaak mak’lijk tot geweld komen.

  Vaak is er ‘n derde factoor of overheid’s onderdelen zelf in het spel.
  Huidige journalistiek is m.i. niet genoeg kritisch n.d. overheid of zichzelf (de eigen heilige huisjes..). Antwoord, de waarheid lag/ligt nog dynamischer. Proficiat journalist! Voer wel wat verbetering of aanvulling door. Oprechte reageerders trouwens ook bedankt!

 12. Magdy Ramzy zegt: 04-12-11 om 22:16

  Ik heb uitvoerig gereageerd op uw bericht in de NOS Journal. Uw uitvoerig verslag veranderd niets. Mijn betoog staat nog overeind. Ik heb hier talloos filmpjes en artikelen die uw beweringen ontkrachten. Uw vermoedens zijn op een Egyptische zender geuit en onmiddellijk met bewijs ontkracht. Laat de documenten en de YouTube filmpje van Amro Adieb die ik u gestuurd heb vertalen, misschien ziet u dat veel van wat u gehoord hebt leugens zijn die u zonder controle voor waar hebt aangenomen.
  Heeft u ook gedacht dat het niet de kopten maar anderen het geheel in scene hebben gezet? Is het niet mogelijk dat het magazijn met rubber banden door een verdwaalde moslim in brand is gestoken terwijl zijn mede gelovigen in de moskee waren? Is het ook niet mogelijk dat de kopten die u hebt gesproken bang waren u de waarheid te vertellen? Waarom bent u niet met de priester of de bisschop in Edfu gaan spreken? Ten goede van wie is uw onderzoek? Wie bent u aan het diskwalificeren? De Kopten in El Marinab? De Kopten in Nederland? Of misschien de Politiek in Nederland? Wij de Kopten in Nederland controleren onze feiten alvorens wij die naar buiten brengen. Hebt u dat gedaan?
  Ik hoef niet veel meer te zeggen anderen hebben het al gedaan.

 13. Bram Blok zegt: 04-12-11 om 22:57

  @ W. van der Wal.
  Je stelt: met “metadata” kan inderdaad gemanipuleerd worden. Dat is een mogelijkheid, maar zo heb ik het zeker niet gesteld en ook niet bedoeld in mijn eerdere reaktie. Tijd en datumnotaties kunnen, behalve indien radiogestuurd gecorrigeerd, gewoon in de loop der tijd afwijkingen gaan vertonen. O.a. afwijkingen in de tijdsaanduidingen bij gsm-toestellen en ook fototoestellen zijn daar voorbeelden van. De digitale klokjes in dat soort apparatuur zijn zeker niet van een onberispelijke kwaliteit en vergen regelmatige handmatige correctie.
  Zo ook bij video-apparatuur en of smartphones waarmee is te filmen / te fotograferen. Het is dus alleszins aannemelijk dat hier sprake is van een “niet gecorrigeerd tijdsverschil”.
  En juist deze veel voorkomende tijdsafwijkingen gelden bij heer Runderkamp als “bewijsvoering” van zijn stelling dat de moslims de boel daar niet in de fik hebben gestoken.
  Vind ik, nogmaals, niet professioneel bedacht en als bewijsvoering flinterdun.

 14. Gert zegt: 05-12-11 om 00:22

  He mijn tweedeaanvulling is verwijderd.

  als ik maar 1 x mag reageren laat dan deze staan.

  Wat me vooraal steekt is dat duidelijk word in het verhaal van Lex, dat de christenen in
  het conflict rond de kerkbouw, door moslims niet worden behandeld als gelijkwaardige parner.
  s. Dit terwijl dit het kern van het probleem is, nl. de tolerantie voor een kerkbouw in Egypte.
  Geen onvertogen woord van Lex hierover.

  Dit suggereerd op zijn minst dat hij dit conflict niet objectief benaderd.

 15. I Italo zegt: 05-12-11 om 01:09

  Heel goed, meneer Runderkamp, dat onderzoek van u.

  Maar het moet ook worden uitgezonden, in beknopte vorm , op het NOS-journaal.

  Ik lees zelf alleen de NOS-website want die is redelijk betrouwbaar.

  Maar het NOS-journaal is een journalistieke indoctrinatie, die zijn weerga niet kent.

  Maar ja, The Voice is een culturele indoctrinatie die zijn weerga niet kent.

  De mens is dom en dat blijft hij.

 16. JW Hueting zegt: 05-12-11 om 09:47

  Meneer Runderkamp kan zich vanuit zijn eigen rationele postmoderne opvattingen niet voorstellen hoe radicaal gelovigen kunnen denken. Iedere gelovige (en hier spreekt er één) zal herkennen hoe soms de neiging kan bestaan om jouw waarheid op te leggen aan anderen. In de Westerse wereld hebben we daar het filter van de parlementaire democratie en de rechtsstaat over gezet. In Egypte kennen ze dat niet. Het zal er met de moslim’broeders’ niet beter op worden. Christenen zijn er vogelvrij. Nee, meneer Runderkamp. Dit heeft met sociale of economische omstandigheden niets te maken. Daarvoor komen er inmiddels teveel van dit soort berichten naar buiten. Het is religieus fanatisme. Het is moslimfundamentalisme en uw poging dit te vergoelijken zegt heel veel over de crisis waarin de Westerse wereld verkeert.

 17. Xaz zegt: 05-12-11 om 10:17

  Journalist/historicus Jan Dirk Snel is Runderkamps verhaal gaan onderzoeken:
  “Klopt het verhaal van Lex Runderkamp (NOS) over de kerkbrand in El Marinab?”
  http://jandirksnel.wordpress.c.....l-marinab/

  En lees deze 2 artikelen hierover van de AP ook eens:
  http://www.amsterdampost.nl/le.....-journaal/

  Islam apologie:
  http://www.amsterdampost.nl/islam-apologie/

 18. Op mijn weblog had ik vorige week al een uitvoerige analyse van de NOS Journaal-reportage door Lex Runderkamp gegeven – http://jandirksnel.wordpress.c.....l-marinab/ Die blijkt nog bijna geheel te staan; alleen mijn datering van het filmpje met pater Salib klopte niet: dat blijkt van december 2010 te zijn.

  In een uitvoerige analyse heb ik nu aangegeven waarom de uitleg hierboven van Lex Runderkamp niet overtuigt http://jandirksnel.wordpress.c.....l-marinab/

  Ik heb daarbij uitvoerig gebruik kunnen maken van waarnemingen van de ook in het stuk genoemde Cornelis [Kees] Hulsman, die al op zaterdagmorgen 1 oktober, dus enkele uren later, in El Marinab arriveerde en uitvoerig onderzoek heeft gedaan. Alle personen die Runderkamp heeft gesproken, sprak hij ook. En hij sprak er meer.

  Runderkamp heeft slechts één getuige voor de bewering dat de kopten de kerk in aanbouw zelf in brand zouden hebben gestoken: Abdallah. Die beweerde op 1 oktober zoiets echt nog niet. Alle getuigen, moslims, kopten, en ook de gouverneur van Aswan meldden dat de daders onder moslims waren. Anderen die de bewering van Abdallah ondersteunen, zagen de kerk al in de fik staan, toen ze uit de moskee kwamen. Zij kunnen dus niets van de brandstichting gezien hebben.

  Inzake het meest omstreden punt overtuigt het verhaal van Lex Runderkamp niet. Maar zie vooral de beide stukken op mijn weblog en mijn verwijzingen daar.

 19. Jelle Hiemstra zegt: 05-12-11 om 16:15

  Als een mes in de rug.

  Zo voelde het toen ik afgelopen zondag (27 november 2011) naar het 20.00 uur journaal keek. Vanuit Egypte werd een reportage over het in brand steken van een kerk belicht. De christenen in Egypte zouden de brand zelf wel eens aan gestoken kunnen hebben volgens de verslaggever. Wat erg, als er één groep mensen het wel heel moeilijk hebben dan zijn het wel de christenen. Trouwen waarom is er nooit een verslag van al die moorden in Nigeria. Tot mij grote spijt moet ik constateren dat de makers van jullie radio- en televisieprogramma’s geen enkel respect kunnen opbrengen voor God, het christelijk geloof en gelovigen, en ook niet voor de klassieke waarden en normen of simpel voor fatsoen. Zo missen de media veel kansen een constructieve bijdrage te leveren aan onze samenleving. Veel programma’s vergroten ook de kloof die er is tussen bepaalde groepen in de samenleving. Hoe platter de TV hoe platter het journaal. Ook zet ik een vraagteken bij de onpartijdigheid van deze verslaggever die in dienst is van de NOS.

 20. Het is triest dat de NOS bijna 24 uur nodig had om mijn bovenstaande kritiek op Runderkamp te plaatsen. Maar toch dank aan de NOS dat het alsnog, na enig aandringen, gedaan is. Het is natuurlijk niet leuk dat Runderkamp kritiek krijgt van iemand die ook ter plekke was maar dan wel enkele uren na de aanval van Moslim jongeren op de kerk in aanbouw. Zie boven mijn argumenten.

  Het is nog triester dat Runderkamp’s foutieve bewering dat Christenen de kerk hadden aangestoken nu ook op de voorpagina van het Salafistische al-Misriyun, met banden naar de Gama’at al Islamiya, wordt opgevoerd als bewijs dat Christenen Moslims in het dorp hebben belazerd. Omdat Runderkamp geen Arabisch leest hebben we dit maar voor hem vertaald. Zie: http://www.arabwestreport.info.....ed-muslims

  Wat denkt Runderkamp nu dat Moslims die dit lezen gaan doen? Juist meer aanvallen op de zogenaamde leugenachtige Christenen van Marinab want die hebben hen volgens Runderkamp belazerd. Verkeerde berichtgeving kan op deze wijze conflicten aanwakkeren. Uiterst onverantwoordelijk en triest is dat!

 21. John van Dokkumburg zegt: 06-12-11 om 12:44

  Moslims , en andere geloofsgroeperingen zouden met name eens diep moeten kijken naar de Bron , dwz de rede die achter de talloze godsdiensten verscholen ligt . In de loop van enkele duizenden jaren zien we dat er in de verschillende kenmerkingen dus karakters voor met name gedragingen en of rituelen, macht en hebzucht er door s,mensen eigen verzuchting zijn ingeslopen en later weer opgeheven zijn . Ik weet net als ieder mens dat wij moeten leren om terug te keren naar de liefde . Liefde kun je niet uit een ander claimen , ook niet met een verbond of huwelijk , liefde is een eenheid die de volmaaktheid van Gods wezen weerspiegeld , en hierin past geen veroordeling ( God veroordeeld zichzelf niet ) Kijk eens voor enkele goddelijke eigenschappen van de liefde in de Bijbel .

  Wij mogen concluderen dat liefde het laatste woord heeft , dit is omdat er zonder deze liefdes krans geen mens iets goeds doet, maar slechts handeld naar de aard van het onbewuste het onwetende gods wezen .. En in die aard is er geensinds kennis over een verlossing uit eeuwige slaafsheden , dus levens onzekerheden dus, verstokte afhankelijkheden. ( )

  Hoe de geschiedenis zich verder door ongodsdienstige waarheden verder ook uitwist ( zie Kopten en Moslims), voorop : wij mogen en mochten niet van God eisen dat deze zich door ons de mond liet danwel laat snoeren … de toekomst is voor ons samen de kwaadheid los te laten om te leven en te werken als een éénheid , en de kern voor u is liefde , al zou u hiermee denken in de hel te belanden denk eerst , kan Gods goede daden u en mij schaden ? En wij samen zijn bij God bekent !

 22. Geachte heer Runderkamp, ik heb Lamis Yehya gevraagd om naar ons kantoor in Cairo te komen en in telefoontjes met Merinab het e.e.a. verder uit te zoeken. Ik moet nu ook 1 ding in mijn eigen beweringen corrigeren. Ik heb eerder in een reactie op uw film geschreven dat niemand in Marinab op 1 october beweerde dat Christenen de kerk hadden aangestoken. Die bewering van mij was fout en daarvoor excuses. Lamis schreef n.a.v. ons 1e bezoek “They (Muslims) saw one of the Christians burning a tire from an abandoned house, and they had to put out the fire.” De beschuldiging dat Christenen de brand zelf hebben aangestoken was dus toen al genoemd. Dat u die beschuldiging hebt opgepikt is niet vreemd. Maar de imam maakte opnieuw duidelijk dat het Moslim jongeren waren die massaal naar de kerk waren getrokken. Het geweld is dus daar begonnen, los van het verhaal van wie de brand heeft aangestoken. Ik werk aan een verdere uitwerking hiervan op onze eigen website http://www.arabwestreport.info Het blijft natuurlijk triest dat Salafisten in Egypte met uw bericht aan de haal zijn gegaan waardoor het er voor in iedergeval de Christenen in Marinab niet makkelijker op wordt.

 23. joep zegt: 06-12-11 om 22:03

  Het meest bizar is toch wel dat hr. Runderkamp weet of kan weten hoe zwaar minderheden het in Moslimlanden hebben en hij op deze manier hun lot nog even flink verzwaard heeft. Voordat je zulke beweringen doet mag je het wel 200% zeker weten. Een opmerking en een manipuleerbaar tijdgegeven lijken mij nog geen 10% bewijs.

 24. Max zegt: 07-12-11 om 11:30

  Lex Runderkamp schrijft aan het eind “Ik heb het dorp Al Marinab bezocht omdat ik zag dat de berichtgeving over de religieuze strijd bij ons gedomineerd wordt door bestaande stereotypen en angst voor islam.”

  Zijn insteek was a priori al niet objectief omdat hij op “onderzoek” uitging vanuit de houding om tegenwicht te bieden aan berichtgeving die gedomineerd wordt door bestaande stereotypen en angst voor de islam. Angst voor de islam zal in Runderkamp’s visie eerder gerelateerd zijn met een politiek programma (PVV) dan met de werkelijkheid. De werkelijkheid die hij met zijn flodderige onderzoek heeft blootgelegd, is eerder gerelateerd aan Runderkamp’s politieke motieven (het zal toch weer niet aan de islam liggen) dan aan journalistieke waarheidsvinding.( wát is er werkelijk gebeurd?)

 25. Jan zegt: 07-12-11 om 13:05

  Waarom mogen Christenen geen kerk bouwen in Egypte?

  Het lijkt wel alsof de NOS persé positieve berichten over moslims wil plaatsen. Maar wie heeft er nou geen vrijheid om een kerk te bouwen?

  Zolang wij dit gedrag van Egyptenaren onder de mat vegen en hun gedrag tollereren, ontkennen en goed praten, dan zal er nooit vrijheid zijn voor iedereen.

 26. Jay zegt: 07-12-11 om 16:01

  De NOS moderators zullen vast niet het lef hebben om mijn comment te plaatsen maar ik durf gerust te stellen dat ik geen snars geloof van wat Lex Runderkamp zit te beweren. Christenen die hun eigen kerk in brand staken ??? Ja vast, als dat zo is dan kunnen varkens vliegen.
  Het is jarenlang bekend dat NOS geinfiltreerd is door linkse ‘jounalisten’ die niet alleen pro-islam zijn maar ook nog eens een hekel hebben aan het christendom en christenen. Deze flut reportage van Runderkamp bevestigd dat beeld maar weer eens, de bewering van een moslim (wiens geloof liegen toestaat – Taqiyya) en de metadate van een camera (iedere leek weet dat de aangegeven tijd niet perse de juiste tijd hoeft te zijn) is voor Runderkamp al gelijk het grote bewijs dat moslims eigenlijk onschuldige lieverdjes zijn en dat de christenen hun eigen kerk in de fik hebben gestoken en de moslims daarvoor hebben laten opdraaien. Tja, iemand met zo’n visie kan niet anders dan een links geindoctrineerde nep journalist zijn.
  Het alles behalve onafhankelijke, leugenachtige en ronduit links getinte NOS verdient het niet om gesubsidieerd te worden met belastinggeld.

 27. maas zegt: 07-12-11 om 19:35

  Hulde aan lex runderkamp en de n.o.s.
  om iets verder door te zoeken in de feiten, in plaats van klakkeloos de berichtgeving van de ‘mainstream media’ over te nemen.
  Natuurlijk is het hier in nederland, en opzich het hele ‘westen’ makkelijk om alles wat moslims in een kwaad daglicht zet, en de christenen weer als zielige minderheid neerzet te geloven.
  Het verslaan van tegengestelde berichten zal je waarschijnlijk niet populair maken.
  Maar goede journalistiek gaat wel vaker over dingen die mensen liever niet horen.
  Daarvoor….hulde.

 28. Filmpjes van ‘Kopten’ die hun kerk verwoesten
  (via de link kom je op de site om de links te kunnen aanklikken)
  http://www.cip.nl/nieuwsberich.....E4.hotmail

  Lex Runderkamp suggereerde twee weken geleden op televisie in Nederland, in het NOS journaal, dat een kerk in Merinab, Zuid Egypte, niet door moslims was verwoest en in brand gezet, maar door… ja…. door wie. Hij suggereert klip en klaar dat de Kopten het zelf hebben gedaan. Ik heb wat filmpjes opgeduikeld die ons misschien wat van die kwaadwillige Kopten laten zien.

  HIER een fragment van mensen die door de puinhoop van de kerk-in-aanbouw lopen, en die af en toe nog iets proberen los te rukken, naar het lijkt. Eenvoudige kwestie om na te gaan of dit de Kopten waren die hier hun eigen kerk molden, want in zo’n dorp kennen we elkaar allemaal.

  He! Wie loopt daar ineens in beeld? Niemand minder dan het hoofd van de recherche in de regio Edfoe, waar Merinab onder valt. Dat is Aymen Fathi. De man in het shirt op de foto. ‘We zijn klaar hier’, zegt hij tegen de mannen. Die hebben duidelijk nog geen zin om weg te gaan.

  Het filmpje is van een lage kwaliteit, helaas. Maar de Kopt die het maakte, verschool zich in een gebouw pal tegenover de kerk, dus we moeten hem dit maar vergeven. Waarvoor was de Kopt die dit filmde eigenlijk bang?

  Dit filmpje werd trouwens ook op Coptic TV (CTV) getoond, met commentaar van een priester. Die vertelt dat dit beelden zijn van de verwoesting van de kerk, en hij beschuldigt de politieman Aymen Fathi van actieve betrokkenheid. Deze televisiebeelden zijn in heel Egypte te zien geweest – en vaak herhaald. Niemand ontkende de interpretatie van de priester.

  En dan filmbeelden van brand. Nou ja, van rook. En je hoort het vuur. Dat was op het moment dat dit filmpje werd gemaakt geen wereldbrand, maar hoe dan ook, er was sprake van een brand. Was de kerk nog niet voldoende verwoest? En wat voor vrolijke geluiden horen we op de achtergrond? Allahoe Akbar. Allah is Groter, de strijdkreet van de Islam. Gebruikt de islamitische brandweer dat ook, als ze een vuur willen blussen?

  De brand ontstond naar het lijkt nadat de mannen de kerk hadden stukgemaakt. Anders hadden we wel rook gezien bij het eerste filmpje. Ook lijkt die brand niet in de kerk maar dichtbij gesticht, gezien de manier waarop de rook over de kerk waait. Maar zeker is dit niet. Een tweede filmpje – het begin ervan – laat zien hoe op zeker tijdstip ook in het vernielde gebouw, brandjes waren.

  Eerst verwoesting van de kerk, dan brand. Dat is nou precies wat de gouverneur van Assoean, waar Merinab onder valt, ook erkende. Zo was het precies. Hier een filmpje van die gouverneur. Wat zegt hij? Het gebouw was eerst een guesthouse, maar daarna werd het een kerk. En hij zegt dat de moslims na hun vrijdaggebed naar die kerk gingen om die kerk te vernietigen. Omdat ze er niet in slaagden de koepel stuk te maken hebben ze de zaak toen in brand gezet. Aldus de gouverneur die verantwoordelijk is voor de politie in Merinab, en ook voor het hoofd van de recherche, Ayman Fathi.

  Omdat de moslims geen zware materialen hadden om de kerk kapot te maken, ‘hebben onze jongens het afgemaakt met vuur’, zegt de gouverneur. Onze jongens de Kopten, aldus Lex Runderkamp. En de NOS maar volhouden dat Runderkamp een keurig en evenwichtig journalistiek verhaal heeft opgehangen.

 29. Flora zegt: 12-12-11 om 10:21

  Het staat internationaal bekend dat andere religies in Egypte geen vrijheid hebben. Het is evengoed bekend hoe erg de ingreep van 9 oktober op de kopten is geweest.

  Het stuk van Runderkamp van 26 november is in deze zware context van onderdrukking (die mensenlevens heeft gekost) volledig misplaats. Daar wordt ingegaan op de oorspronkelijke reden van de demonstratie (brandstichting van een kerk) en er wordt gesteld dat, aangezien de oorzaak wellicht onjuist is onze algemene verontwaardiging op verkeerde basis berust. Maar er zijn 26 doden gevallen op 9 oktober en meer dan 300 gewonden, ongeacht de oorzaak van de demonstratie is de reactie daarop schandalig en barbaars geweest.

  Het gaat er niet zozeer om of de kopten op een specifiek juist feit protesteerden maar om het feit dat zij recht zouden moeten hebben om te protesteren zonder massaal afgemaakt te worden. Het is onacceptabel en misplaats, in deze contekst, om uit te zoeken of de manifestatie er in eerste instantie wel of niet had moeten plaatsvinden. Door dit nieuws te verspreiden werkt de NOS mee aan de onderdrukking van een minderheid die al vele slachtoffers heeft moeten tellen.

  Het slot van deze blog “Maar de kopten zijn in conflicten niet altijd alleen maar slachtoffers.” vind ik des te meer ongepast. Wat zou u er van vinden als men in de context van de tweede wereld oorlog zou willen onderzoeken of er ook foute joden er tussen te vinden zijn?
  Vrijheid van meningsuiting kan niet betekenen desrespect voor mensenlevens. Bovendien heeft de NOS als publieke omroep vanuit de overheid de taak gekregen alle inwoners van Nederland onafhankelijk en betrouwbaar nieuws aan te bieden.

 30. Lex Runderkamp zegt: 12-12-11 om 11:38

  Er zijn veel doden gevallen nav de berichten over de kerkbrand in Al Marinab. Het incident leidde tot veel emoties. Daarom ben ik juist gaan kijken wat er precies gebeurd is in dat dorpje. Overigens is er heel veel WOII-onderzoek gedaan naar joden die kritiek kregen, van Joodse Raad tot muzikanten bij de gaskamers. Als je die onderzoeken leest raak je het simpele goed/fout beeld behoorlijk kwijt. Dus elk feitenonderzoek helpt, zou ik zeggen.

 31. Flora zegt: 12-12-11 om 17:13

  Als men rekening wilt houden met de emoties zoals u claimt, dan zou men juist rekening houden met de onderdrukte minderheid.
  Berichtgeving op het journaal dient het publiek allereerst een algemeen beeld te geven van de situatie, uw reportage doet dit niet. Onder het mom van het onderzoek naar uw waarheid (waarover trouwens blijkt uit de verschillende reacties dat velen ook daar hun twijfels over hebben) raakt u wellicht opnieuw hel beeld van goed/fout kwijt, zoals u toegeeft het kwijt te zijn geraakt in het onderzoek van WOII. Elk feitonderzoek helpt wanneer men het in zijn juiste context plaatst. De kerkbrand is misschien in deze specifieke tijd symbool geworden voor de religieuze spanningen in Egypte zoals u zegt. U kunt gaan onderzoeken tot hoever het symbool klopt maar de spanningen, veroorzaakt door de onderdrukking op de kopten zijn het voornamelijk feit. Als men dit niet eerst duidelijk naar voren brengt dan is het risico groot dat men zich verdwaald in een enkel feit en het grotere overzicht mist.

 32. Bas zegt: 12-12-11 om 20:00

  @ Flora

  Persoonlijk heb ik liever feiten dan emoties

  Het grote probleem met emoties is, je kunt allebij oprecht woedend zijn op elkaar, maar toch heeft er een als eerste geslagen- al dan niet geprovoceerd. Daamree bedoel ik, emoties leiden veel minder dan feiten tot een oplossing

  En dat wilt dus zeggen dat deze koude, emotieloze Nederlander inderdaad graag ziet dat anderen ook over hun emoties heen stappen. Wie er ook gelijk heeft of zich verongelijkt voelt

 33. Jochem zegt: 12-12-11 om 22:14

  Ook ik heb notie genomen van de verslaggeving van L. Runderkamp aangaande de brand van de Koptische kerk. Zoals anderen hierboven stellen, is het zonneklaar dat dit vrucht is van een beleid van systematische onderdrukking van de Kopten/Christenen in Egypte. In de top-50 van landen waar Christenvervolgingen plaatsvinden, staat Egypte op nr. 19. Wanneer bekend wordt dat Salafistische Moslims in Egypte de reportage aanwenden om het beeld te vestigen dat Kopten onbetrouwbaar zijn, dient de NOS daarin een signaal te herkennen, zijn verantwoordelijkheid te onderkennen en corrigerend op te treden. Anders bent u niet betrouwbaar en werkt u doelbewust mee aan deze vervolging.

 34. Ik ben net terug van een aantal dagen reizen door zuid-Egypte waar ik tal van kerken heb bezocht. Wat kom je daar bijvoorbeeld tegen? Dat een Koptische Orthodoxe priester campagne voert voor een Salafistische sheikh, niet omdat hij het eens is met Salafisten maar omdat deze sheikh zijn persoonlijke vriend is van de tijd dat hij een klein kind was. Ze komen beiden uit hetzelfde dorpje. De Salafistische sheikh heeft de priester geholpen met het bouwen van een muur bij de kerk en bij het handhaven van het Christelijke dorpshoofd in een dorpje waar 85 procent van de bevolking Moslim is en 15 procent Christen. Kortom Jochem het verhaal van een SYSTEMATISCHE onderdrukking van Kopten is onzin maar er zijn wel degelijk veel Salafisten die anti-Christelijk zijn en is wel degelijk veel geweld tegen Christenen. Hierop is Runderkamp dan ook de fout in gegaan. Hij had moeten melden dat de kerk in aanbouw door zo’n duizend Moslim jongeren was aangevallen. Doordat hij dat niet heeft gedaan en ook andere belangrijke feiten weglaat is een totaal verkeerd beeld ontstaan waar anti-Christelijke Salafistische Moslims nu mee aan de haal gaan.

 35. Durk zegt: 02-02-12 om 10:00

  Zeker, kopten hebben nog altijd bepaalde rechten in Egypte. Maar als de volkswoede zich tegen hen keert, beginnen ze niets. Hanan Saleh Saad kan ervan meepraten. Ze werd afgelopen jaar weduwe, met dank aan de opmars van de salafisten. „Hij belde nog terwijl ze eraan kwamen, maakte grapjes. Nu is hij martelaar.” Imbaba is een stad op zichzelf. De volkswijk, onderdeel van Caïro, telt een kleine 400.000 inwoners. Die zijn, eufemistisch uitgedrukt, niet allemaal in even goeden doen. Hoge appartementencomplexen worden slechts door nauwe, zanderige straatjes van elkaar gescheiden. De zon weet nauwelijks door te dringen tot op de grond. Wapperend wasgoed absorbeert ieder straaltje dat het toch probeert. Kinderen spelen op straat; twee mannen takelen een kruiwagen aan een kabel naar boven. Vrouwen kijken verscholen vanaf de balkons naar de dagelijkse drukte. Een blik in een van de smalle steegjes levert een verrassend beeld op. Twee grote gele koptische kruizen, bevestigd op een betonnen koepel, steken af tegen de felblauwe lucht. Imbaba is het thuis van heel wat koptische christenen in Egypte. Maar niet alleen van hen. Islamitische militanten vinden vanouds eveneens een thuis in het dichtbevolkte stadsdeel. Als het aan bepaalde groepen radicale moslims ligt, verandert dat echter vandaag nog. Ze hebben het eerder geprobeerd. In de vroege jaren negentig wist de islamistische groep Jama’a Islamiya tijdelijk de macht over te nemen in Imbaba. De Islamitische Republiek van Imbaba was een feit, zij het voor korte tijd. In december 1992 marcheerden meer dan 12.000 militairen de wijk binnen en herstelden in zes weken tijd een fragiele orde. In de vroege ochtend van zondag 8 mei 2011, enkele maanden na het aftreden van president Mubarak, gaat het opnieuw mis. Grote groepen salafisten verzamelen zich voor een van de kerken in de wijk. De reden: het nooit bevestigde gerucht dat de kopten een meisje in de kerk vasthouden dat zich tot de islam heeft bekeerd. „Een moslimjongen zou met haar trouwen”, zegt Hanan Saleh Saad, lid van de betreffende kerk. „Maar dat meisje is nooit gevonden. Ze bestaat helemaal niet.” Saleh Saad doet haar verhaal in haar armoedige appartement midden in de wijk Imbaba, waar ze al jaren woont. Het behang is gescheurd; de ruimte waar ze haar gasten kan ontvangen is maar een paar vierkante meter groot. Teruggetrokken zit ze in een hoekje van de bank. Haar twee dochters Miryam (14) en Mirna (7) zitten dicht tegen haar aan. Zoon Mina (17) is niet thuis. De inkomsten waar het gezin van leefde, kwamen van haar man, Saleh Aziz Salieb. „Hij was bewaker en schoonmaker van de kerk, al vijf jaar”, legt Saleh Saad met zachte stem uit. „Hij werkte er ook ’s nachts. Op zondagavond kwam hij terug; de maandag bracht hij altijd met ons door.”Maar op zondag 8 mei kwam Aziz Salieb niet terug. Hij zou nooit meer terugkomen. Honderden moslims verzamelen zich in de nacht van zaterdag op zondag bij de kerk. Molotovcocktails vliegen door de lucht, er wordt met messen gezwaaid. Volgens ooggetuigen lopen kopten wanhopig over straat. „We offeren onze zielen en ons bloed voor het heilige kruis”, roepen ze. „We offeren onze zielen en ons bloed voor de islam”, roepen de belegerende salafisten terug. Op dat moment belt Aziz Salieb nog één keer met zijn vrouw. „Het was eigenlijk een heel normaal gesprek”, herinnert ze zich. „Hij lachte en maakte grapjes met me, terwijl de salafisten al voor de deur stonden. Tot het laatst toe bleef hij heel luchtig. Hij zei: Als ze me aanvallen, word ik martelaar. Maar we zullen elkaar hoe dan ook terugzien!” De deur van het kleine appartement gaat open. Mina, de enige zoon van Saleh Saad en haar man, stapt binnen. Hij gaat zitten op een wankele stoel. Toen zijn vader zijn laatste telefoongesprek voerde, is hij naar de kerk gegaan. „Ik kwam er rond middernacht aan. Overal rond de kerk zag ik mensen met lange baarden; salafisten. De kerk was juist in brand gestoken; het vuur begon op te laaien. Mensen zaten opgesloten in de kerk. Sommige salafisten gingen naar binnen en staken de kerk ook aan de binnenkant in brand. Met anderen heb ik geprobeerd de kerk in te komen, maar de moslims die voor het gebouw stonden, lieten ons dat niet toe.” Even is hij stil. „Ik wist dat mijn vader binnen was. Ik kon niet denken, ik móést naar binnen.” Maar toekijken was het enige wat overbleef. Drie brandstichters konden niet meer terug naar buiten omdat de ingang in lichterlaaie stond, zag Mina. „Zij zijn toen naar het dak gegaan. Eén sprong naar beneden en stierf direct. De twee anderen zijn ook overleden.” Pas uren later, toen de brand over het hoogtepunt heen was en de meeste salafisten waren weggetrokken, lukte het Mina om met andere christenen de kerk binnen te komen. „Mijn neven vonden mijn vader bij het altaar.” Zijn moeder, met monotone stem: „Dat was zijn plek. Zijn keel was doorgesneden. In zijn hoofd zat een kogel. Zijn lichaam was verbrand.” In die zwarte meinacht vielen in totaal twaalf doden, zowel christenen als moslims. De beelden van de brandende kerk gingen in de week die volgde de wereld over. Kopten in Egypte maakten zich kwaad over de afzijdigheid van het Egyptische leger en de andere veiligheidsdiensten, die wel aanwezig waren maar pas ingrepen toen het te laat was. Toch denken de weduwe van Aziz Salieb en hun kinderen niet aan wraak. „God zal wraak nemen”, zegt zoon Mina stellig. „Dat is al gebleken. Drie van de daders zijn zelf gedood doordat ze in de val kwamen te zitten.” Maar hoe het verder moet, weten ze eigenlijk niet. „Ik denk niet aan de toekomst”, fluistert Saleh Saad. „Ik maak geen plannen zoals toen hij nog leefde. Als ik dat wel doe, lijkt het soms alsof ik mijn verstand verlies. Dan weet ik niet hoe het verder moet. Ja, ik geloof dat hij op een betere plek is, maar tegelijkertijd kan ik niet zonder hem leven.” Mina knikt. „Ik wil doorgaan met mijn opleiding, dat was de droom van mijn vader. Maar tegelijkertijd weet ik niet goed hoe. Ik heb minder tijd nu ik de man in huis ben.” Hoeveel de aanvallers ook hebben verwoest, één ding hebben ze niet kunnen aanwakkeren in het gezin van Saleh Saad: de vlam van de angst. Sterker, die vlam is uitgedoofd, zegt Mina. „Ik ben niet bang meer voor wat er komt. Zelfs als de aanvallers terug zouden komen en mij doden, weet ik dat ik bij mijn vader zal zijn.” Zijn moeder ervaart het net zo. „Een gek gevoel is dat. Vóór zijn dood was ik bang voor wat er met ons als christenen in Egypte zou kunnen gebeuren. Maar dat is weg. Zelfs mijn dochter Mirna is niet bang meer. We weten nu dat we een zwakke minderheid in Egypte zijn, en dat dit soort dingen vaker gebeurt. Ik besef nu heel goed dat iemand zijn leven in een seconde kan verliezen. Dat besef heeft me dichter bij God gebracht. Dat is het enige wat zeker is: Zijn armen zijn om ons heen.” Dat christenen in Egypte aangevallen worden door radicale moslims is niet uitsluitend het gevolg van de revolutie waardoor president Mubarak –die radicale groepen keihard aanpakte– het veld moest ruimen. Al vóór diens aftreden ging het in Egypte herhaaldelijk mis, met als dieptepunt de bomaanslag op een kerk in Alexandrië op 1 januari 2011 waarbij enkele tientallen kopten het leven lieten. Wel is er in de maanden sinds de val van Mubarak duidelijk meer geweld tegen christenen geweest dan in dezelfde periode daarvoor. Meestal betreft het aanvallen van groepen salafistische moslims, waarbij de overheid niet of pas laat ingrijpt. Voorbeelden daarvan zijn de aanval op een kerk in Marinab in het zuiden van Egypte en de verstoring van een christelijke demonstratie door moslims half november. Maar niet altijd zijn islamitische groepen de aanstichter; ook het leger zelf grijpt soms hard in. Het beruchtste voorbeeld daarvan dateert van 9 oktober 2011, toen christenen bij het televisiegebouw in Caïro demonstreerden tegen de eerdergenoemde aanval op de kerk in Marinab. Veiligheidstroepen beëindigden de demonstratie door onder meer over de aanwezigen heen te rijden met legervoertuigen en door gericht te schieten. Er vielen bijna dertig doden en enkele honderden gewonden.

Geef een reactie