De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Brand koptische kerk: de feiten

Er zijn heel veel reacties gekomen op het blog over de kerkbrand in Al Marinab (Egypte). Verslaggever Lex Runderkamp berichtte op zaterdag 26 november 2011 dat er vraagtekens te plaatsen zijn bij het verhaal dat die brand zou zijn gesticht door fundamentele jonge moslims. De brand is zo belangrijk omdat het de religieuze tegenstelling in Egypte tussen kopten en moslims op scherp zette in de aanloop naar de verkiezingen. Het blog dat Runderkamp schreef, leidde opnieuw tot veel reacties. Die zijn in de afgelopen dagen verzameld en bestudeerd. Hieronder geeft onze verslaggever antwoord, waaruit volgens hem blijkt dat de critici de belangrijkste feiten over het hoofd zien.

De Engelstalige website Arab West Report van de Nederlander Kees Hulsman vat uitstekend samen wat er in Marinab gebeurd zou zijn volgens de algemene lezing.

“The church of Mar-Girgis in Merinab, which has housed religious services for some 80 years, was demolished by a group of Muslim extremists who claimed the church was non-licensed. In what amounts to complicity on the part of Aswan governor and the local security officials, the rule of law was not upheld. Nothing was done to implement the law by deterring or penalising the offenders, culprits, or instigators. Instead, the security officials held ‘reconciliation meetings’ between the victims and offenders, during which the victims had to relinquish their rights and the aggressors were allowed to get away with their crime, no questions asked.”

Ik loop de feitelijke mededelingen na:

“The church of Mar-Girgis in Merinab, which has housed religious services for some 80 years, was demolished…”

Dit is feitelijk onjuist. Het huis waar 80 jaar religieuze diensten zijn gehouden is niet aangevallen, niet in de brand gestoken, het staat er nog steeds, ongeschonden. Er is in het dorp sprake van twee locaties die bijna iedereen door elkaar haalt. Het gebedshuis is een laag gebouw op ongeveer  60 – 70 meter van de kerk in aanbouw. Geen moslim heeft zich vergrepen aan de erkende gebedsruimte van de kopten.

Het traditionele gebedshuis, waar dus al 80 jaar religieuze diensten werden gehouden, stond op instorten. De autoriteiten gaven toestemming om op die plek nieuwbouw te plegen, mits de kopten instemden met de geldende beperkingen: geen koepels en geen kruizen. Maar de kopten zijn hun kerk gaan bouwen op een andere plek. Toen er verzet rees tegen de bouw eind augustus probeerden de kopten een vergunning voor een kerk in een ander dorp (Khur Al-Zaq) geaccepteerd te krijgen op de nieuwe lokatie in Al Marinab, maar dat pand stond geregistreerd als een “huis”. Vandaar dat de moslims steeds met documenten bewijzen dat het om een “huis” gaat en niet om een “kerk”. Dus alle bewoners tonen papieren waaruit hun gelijk moet blijken, maar de waarheid zit ertussenin: er is vergunning voor herbouw, maar niet op de plek waar de kerk nu is neergezet. Alle critici op mijn blog vergissen zich als ze zeggen dat er al een kerk stond op de plek waar gebouwd werd. 

“…demolished by a group of Muslim extremists.”

Hebben moslims de brand gesticht, zoals iedereen aanneemt? Zes rechters uit Caïro hebben in oktober feitenonderzoek gedaan in Al Marinab (commissie Omar Marawan). De commissie concludeert dat niet is te bewijzen dat mosliminwoners van het dorp het gebouw in brand hebben gestoken. Ten eerste, volgens de commissie, omdat er in de kerk nauwelijks brandsporen zijn! Dat klinkt vreemd, maar bekijk mijn video-opnames en je ziet inderdaad dat er in de kerk alleen schone muren, pilaren en vloeren te zien zijn:

De grootste brand was naast de kerk in een winkel en een kantoortje van de rondreizende priester Makarios. Op de video van de brand die de kopten zelf maakten, zie je duidelijk brandhaarden, ook in de kerk, maar het is absoluut geen vuurzee. Ten tweede concluderen de zes rechters dat de kopten geen ondersteunend bewijs hebben voor hun claim dat moslims de brand hebben gesticht. De commissie was tegen een (moslim)getuige aangelopen die beweerde dat hij een kopt zelf een autoband had zien aansteken in het gebouw naast de kerk. De moslim was zelfs gaan helpen om de brand te blussen. Kees Hulsman, hoofd van Arab West Report, die kort na de brand in het dorp was, erkent inmiddels dat moslims inderdaad meteen met het verwijt kwamen dat kopten de brand zelf hadden gesticht. Het gaat er mij niet om dat de kopten de schuld krijgen, maar de verwarring en twijfel die ook de zes rechters hebben over de oorsprong van de brand hebben nooit de internationale media gehaald.

“Nothing was done to implement the law by deterring or penalising the offenders, culprits, or instigators. Instead, the security officials held ‘reconciliation meetings’ between the victims and offenders, during which the victims had to relinquish their rights and the aggressors were allowed to get away with their crime, no questions asked.”

Het is waar dat er verzoeningsgesprekken zijn gevoerd omdat er onvoldoende duidelijk was wie schuld had. De beschuldigingen gingen over en weer. Er is door niemand aangifte gedaan, ook niet door de kopten, zegt de advocaat van de moslimbewoners.

Gecheckt

Bovenstaande feiten zijn nogmaals gecheckt in de afgelopen dagen. Wie dit verhaal naast de lezingen van met name Jan Dirk Snel en Kees Hulsman legt, zal toch moeten erkennen dat het beeld van de brand dat in de eerste dagen werd geschetst de internationale gemeenschap op het verkeerde been heeft gezet. Dat punt wilde ik graag maken in mijn reportage. Ik ben niet voor moslims of tegen kopten. Ik ben een journalist die kwesties onderzoekt, ongeacht waar de sympathie van de meerderheid naar uit gaat.

Naschrift:
De Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Joël Voordewind  (CU) hebben Kamervragen over de kwestie gesteld.

Tags:

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


37 reacties op “Brand koptische kerk: de feiten”

 1. Mike_DB zegt: 07-12-11 om 16:55

  Wat is dat met die Lex Runderkamp? ‘Feiten zijn nogmaals gecheckt’? Er is in bovenstaande tekst nauwelijks ‘n feit te vinden. Dat ‘n onderzoek van Egyptische rechters niets heeft opgeleverd is bepaald geen groot nieuws. Onderzoek van de autoriteiten in mohammedaanse landen naar conflicten tussen mohammedanen en non-mohammedaanse minderheden levert nooit iets op. Of dat nu in Egypte, Turkije, Pakistan of Marokko is.

  De conclusies dat ‘de internationale gemeenschap op ‘t verkeerde been is gezet’ en dat LR ‘n journalist is die, boven alle partijen en sympathiën verheven, kwesties onderzoekt en rapporteert, zijn te potsierlijk voor woorden. En bovendien in tegenspraak met eerdere verklaringen van LR. Waarin ‘ie stelt de reportage te hebben gemaakt “omdat ik zag dat de berichtgeving over de religieuze strijd bij ons gedomineerd wordt door bestaande stereotypen en angst voor islam”. LR had dus ‘n binnenlands politieke reden voor zijn verslag. Dat bij hem prioriteit had boven ‘t lot van kopten in Egypte. En feiten.

 2. Mike_DB zegt: 07-12-11 om 17:02

  Hé, de tijd van mijn vorige reactie wordt weergegeven als 16.55. Terwijl ‘t in werkelijkheid 15.55 is in NL. Ongetwijfeld bewijst dat iets over de (on)betrouwbaarheid van deze website.

 3. L.Harms zegt: 07-12-11 om 17:13

  Ik vrees dat met dit verhaal de media in de islamitische landen als Pakistan,Iran etc dit soort reportages aangrijpen om de bevolking nog maar eens te laten zien dat nu ook de westerse journalisten inzien dat “de christenen” niet deugen.
  Minderheden hebben het al zo verschrikkelijk moeilijk in die landen ( praat maar eens met gevluchte Iraniers) en als “wij” in het westen daar ook zo nodig nog even wat dingen recht willen zetten dan heeft dat verstrekkende gevolgen voor die minderheden en ik denk dat de journalist dat niet kan overzien, die is al weer op weg naar zijn volgende kwestie.( ga er over een jaar nog eens heen om te kijken hoe de situatie is)
  Ik wil best aannemen dat u niet voor of tegen iemand bent maar zo makkelijk ligt dit niet. Dit soort artikelen/reportages heeft gevolgen voor hun toekomst.

 4. Evert te Winkel zegt: 07-12-11 om 17:16

  Het is jammer dat de heer Runderkamp hier in het geheel niet ingaat op de bronnen die de heren Snel en Hulsman aandragen. Een door Arab West Report vertaald en overgenomen artikel wordt wel genoemd, maar de gedetailleerde rapporten van AWR worden voor het gemak maar genegeerd. Daarmee wordt het beschadigde vertrouwen in de NOS zeker niet zomaar hersteld. Een serieuze reactie van de NOS op de vraagtekens die bij de reportage en de hierop volgende blogs van de NOS gezet worden, is inmiddels serieuze noodzaak om het imago van NOS Nieuws als serieus te nemen journalistiek overeind te houden.

 5. Oversluizen zegt: 07-12-11 om 17:34

  Dit bericht geeft in ieder geval meer weer van de werkelijke gebeurtenissen die lijken te zijn gebeurt. Het geeft echter aan dat ook de Koptische kerk zwaar achtergesteld blijft bij de rechten die moslims hebben.
  Hoe we de officiële rapporten moeten lezen van bevooroordeelde rechters dat weet ik niet. Voor de rechtspraak in Egypte geef ik nl. niet zoveel.

  Het lijkt me overigens helemaal niet noodzakelijk als christenen een gebouw te hebben. De kerk is niet het gebouw, maar de verzameling van volgelingen die Jezus dienen. Je kunt dus ook zonder officieel kerkgebouw kerk zijn, lijkt me in deze situatie ook de voorkeur hebben. Maar wie ben ik om mijn broeders en zusters, die zwaar onderdrukt worden in Egypte, te veroordelen.

 6. Terecht kwam er veel commentaar over deze reportage van Runderkamp. Ook dit verhaal doet geen enkele afbreuk aan de kritiek die aan Lex gegeven werd. Iedere simpele ziel weet dat de Islamisten dit op hun geweten hebben, en dat zij altijd ontkennen en de schuld op een ander schuiven. Dit deden de islamitische kindertjes zelfs, die in mijn buurt woonden. Geef nu eens toe NOS dat de Christenen in Egypte het verschrikkelijk moeilijk hebben, en de Kerk van Jezus Christus daar vervolgd wordt door de Islam/Moslims. We weten dat dat voor de gekleurde NOS heel moeilijk is (net als CNN). Het is niet te hopen dat Lex Runderkamp verslag gaat doen over Israel en het zgn. M.O. conflict want aan anti-Israel verslaggevers als Sander van Hoorn en destijds Joris Luyendijk hebben we al genoeg ellende!

 7. David Vertegaal zegt: 07-12-11 om 17:58

  Dat is wat een journalist vroeger deed; het ‘nieuws’ onderzoeken in plaats van anderen kritiekloos na te blaten wanneer een verhaal de vooroordelen bevestigt. Ik was aangenaam verrast dat er nog zoiets als onderzoeksjournalistiek blijkt te bestaan. Een echo uit het verleden of de aankondiging van een revival van de intelligente journalistiek? Ik hoop op het laatste en alleen al daarom zou dit verhaal mij een prijs waardig zijn. Natuurlijk pleiten de vakbroeders zich nu vrij van oppervlakkigheid en papegaaigedrag. Maakt niet uit, ik hoop dat zij en anderen er wat van hebben geleerd. Dat zou mijn respect voor de beroepsgroep aanzienlijk doen toenemen. Het zou sowieso mooi zijn als de NOS hierin haar onderscheidende waarde weet te vinden.

 8. Jan zegt: 07-12-11 om 19:19

  Nog even afgezien van het feit dat er op veel van de kritiek van Hulsman en Snel NIET wordt ingegaan blijft overeind dat in de verslaggeving het element WEDERHOOR totaal genegeerd is. Zowel toen als nu vindt Runderkamp het irrelevant de andere partij aan het woord te laten, de documenten van die partij in ogenschouw te nemen en de eigen bronnen – zoals R’s getuige en zijn wisselende getuigenissen – kritisch te toetsen. Los van de feitelijkheden lijk me dat een journalistieke misser, die – juist bij zo’n brisant verhaal met OOK en VOORAL in Egypte direkte gevolgen voor mensen (zie hoe R’s verslag gebruikt wordt in de sectarische strijd!!) – onacceptabel is.

 9. J.A.J. Pater zegt: 07-12-11 om 21:10

  Het enige wat er dus overblijft van het verhaal van de heer Runderkamp is: Wacht even, is het wel zo zeker dat moslims een vuur aangestoken hebben in die kerk? Dat is een terecht punt.

  Het enige wat blijkt uit de uitspraak van die rechters en ontbrekende aanklachten is dat dit blijkt niet juridisch hard valt te maken.

  Als iemand door een rechter wordt vrijgesproken bij gebrek aan bewijs dan is het goed om iemand voor onschuldig te houden. Maar het is natuurlijk nog geen definitief bewijs dat die persoon niets heeft gedaan.

  De kerk ziet er wel redelijk beschadigd uit. Heeft de heer Runderkamp daar ook een verklaring voor?

  Of ik lees niet goed, maar hij voert hier boven geen enkel bewijs aan dat de kopten zelf aan het vernielen zijn geweest. En dat terwijl hij gezegd heeft “sterke aanwijzingen” te hebben dat zij zelf brand gesticht hebben.

  Kom op Lex en NOS, geef gewoon toe dat jullie dit niet zo hadden moeten brengen!

 10. piet zegt: 07-12-11 om 21:19

  een journalist hoort een weergave te geven van de feiten.
  in dit geval stuurt de journalist aan het einde van zijn verslag
  een bepaalde richting in zoals hij persoonlijk tegen deze zaak
  aankijkt. Het staat buiten kijf dat hij die mag hebben, maar het
  versterkt in dit geval het gevoel van eenzijdige berichtgeving, ook
  te zien aan bijvoorbeeld de interviews van één kant.
  Dit verslag heeft niet alleen gevolgen voor het publiek in Nederland
  (het opdringen van een bepaalde mening) maar kan ook verstrekkende
  gevolgen hebben voor de koptische bevolking aldaar!

 11. Lex Runderkamp zegt: 07-12-11 om 21:37

  Heer Pater doet me tekort “Het enige dat overblijft…”. Ik stel dat de kerk waar de kopten decennia lang hun diensten konden houden (onder alle islamitische beperkingen) niet vernield is. Het gebouwtje staat op 60-70 meter van de omstreden kerk in aanbouw. Daar heeft nog geen enkele criticus iets feitelijks over gezegd. Ook niet Kees Hulsman, de man die er een dag na de brand was. Zijn site voedde de wereld met het bericht dat de kerk, waar kopten al 80 jaar gebedsdiensten houden, vernield is. Ik spreek dat tegen. Zo simpel is debat over feiten.

 12. Mike_DB zegt: 07-12-11 om 23:14

  En omdat de oude (niet als zodanig herkenbare) kerk er nog staat, is ‘t dus niet onredelijk om te veronderstellen dat de kopten hun eigen kerk-in-aanbouw hebben verbrand. Dat begrijp ik in elk geval uit bovenstaande reactie van LR.

  Het begrip ‘ongeloofwaardig’ schiet eigenlijk tekort om de redeneringen van LR te duiden.

 13. Lex Runderkamp zegt: 07-12-11 om 23:24

  Dan begrijpt u het volkomen verkeerd, Mike_DB. Omdat de oude kerk (niet als zodanig herkenbaar) er nog staat is de alom gepubliceerde mededeling dat de kerk die al 80 jaar gebruikt wordt in vlammen is opgegaan, niet juist. Zo simpel is het.

 14. W. van der Wal zegt: 07-12-11 om 23:36

  Er zijn (genoeg) vraagtekens te zetten bij beide partijen die aan het woord komen. De een ontkent, waar de ander dit met overdrijf de brand bevestigt.. Een plek kan snel hersteld zijn om sporen te wis-sen, maar hoeft niet! Ooggetuigen wederzijds zijn vaak erg gekleurd,
  hoewel er ook arabieren zijn die de brand bekennen en kopten die ‘t niet zeker weten..

  Authoriteiten zijn corrupt of hebben belangen of ‘n aantal is toevallig (h)eerlijk; “welcome in de pr-holywood vh mid’oosten. Wat Lex deed vind ik heel moedig en incl. zelfkritiek (lézen),
  maar als ik redacteur mocht én kon(ben ongeschikt nog) wezen,
  valt wel op dat kopten minder (in zin en minuut getal) a/h woord zijn,
  en mis ‘n beetje soms (journalistiek) minimaal 2x bron vermelden is feit bij beiden. Kees Hulsman is erg eenzijdig, snel, met zaken tot
  feiten te stellen met ook gevolgen.
  Lex geeft veel gedeeltelijke feiten en dringt geen mening op, geeft wel ‘n visie maar zegt niet dat iets de volledige waarheid is. In dit 2e stuk lijkt ditlaatste heel even wel,
  om te makkelijk ‘bijna’ te stellen dat ‘moslims’ geen dader waren..
  De arabier die zegt ‘n kopt met vuur te hebben zien lopen.. Dit is niet onpartijdig, da’s mak’lijk en staaft diens mening erg verwachrbaar; ‘n kopt die ‘n kopt dit ziet doen; da’s onpartijdiger, die is nog niet gevon-den. Mensen uit elk vd groepen of zelfs gezamenlijk blijv.verdacht;
  alvast ‘n partij de schuld geven op gammele feiten (= geen helefeiten)
  zij gewaagd:

  Er is ‘n 3e (zie mijn vorige brief bij Lex’stuk deel-1; ‘overheid’-dader) en 4e (onverlaatte extremisten). De oude kerk is ongeschonden (al hoort in fikgezette kantoor, indirect hier, deels ook tot kerk(..)), de echte brand was kleiner en elders; hier heeft Lex ‘n heel goedpunt!

  De waarheid ligt elders dan de zgh. 2 mogelijkheden Kopten en Moslem, nl. genuanceerder, onbekender; niet alle feiten weten we;
  oúde (echte) journalisten (en ook Lex -wel te voorzichtig-) zeggen dit
  en ook doen ze dit om hun rol die ze weten, dat ‘n bericht ‘gebruikt’
  kan worden met goede of kwade intenties.
  De houding v. Kopten om niet aan-te klagen (in beperkte context die we zagen in video) en de te ‘vloei-end’ ontspannen (emotiearme(re)) sfeer bij arabieren, riekt n. pressie. Beide groepen gedragen zich dus enigzins verdacht, ..ho, niet ieder maar wel ‘n deel in elke groep!

  De ‘overheid’ die vaker in Egypte deze én andere groepen tegen elk.
  uitspeelt en de dubieuze rol vh moslimbroederschap en extreme
  kopten (die heb je ook).. – hier is naslag over, maar is misschien
  gewaagd dat als westerling te doen; infiltreer bij de kopten en mos-lem via locale journalisten (als ‘n GüntherWallraven) en benader mensenrecht activisten die dit nl. weten. Die basis die ik nl. wel zie,
  blijft onderbelicht. Er is ‘n punt té makkelijk het geweldbegin bij moslem, joden of christenen te leggen; vaak ligt dat aan te domi-nante redactieleden. Er zijn ook extreme joden en christenen (N.Ierl.) en ongelovigen (franse revolutie kreeg ook doel gelovigen te elimi-neren en pers in 1 -andere- richting te ‘persen’..; meer dan miljoen gelovigen vielen.. onder joden en christenen; chapitre oubliée..).

  Nogmaals mooie reacties van burgers en journalisten, natuurlijk kan het altijd beter, maar het is ‘n probeer stuk. En, ik zie hier meer partijen a/h woord. Op dit soort nietes-welles zaak/locaties werd vroeger vaak 2 of 3 (evt. enkele ingehuurd) journalisten ingezet, soms met verschillende achtergrond, bv ‘n jood, arabier en christen -hier-,
  er komt dan ‘n symbiose (intelligente wisselwerking tot -stabieler- product). Juist hier moet ‘n mening juist wegblijven, durf ‘we weten ‘t niet te concluderen’: harde consequentie-mogelijkheid mbt Kopten,
  journalistiek is er te weinig dubbele-bron of openheid lokaal dus de
  gegeven feiten (ook door hr Kees Hulsman) zijn ‘halve-feiten’.

  Op zich is ‘n halve feit onzin; iets is feit(=gestaafde waarheid) of niet, máar als feiten voor ‘n deel waar zijn – zoals hier, en de volledige waarheid niet geefbaar is, dan moet je ‘t benoemen kunnen, daarom is”halve” met streepje in betekenis van “er ‘n beetje tussen in”; waar halve ook voor kan staan, nl. positioneel ipv. louter op wáarzijn gebaseerd. In de journalistiek behoort soms onvolledigheid, nl. om anderen te prikkelen beter of meer te berde te brengen; nu doen publiek en sommige andere journalisten v. “buiten” dit, dat is goed,
  want het proces ervan loutert het stuk, eruit komt dan makkelijker ‘n
  ‘beter uitzicht’ voort, mogelijk vd huidige ‘halve’ later ‘helewaarheid’.

  Kopten en Moslem dagen elkaar soms ook erg uit en spelen beiden
  gevaarlijk, Lex belichtte beide groepen op dit punt (1e.. video),
  dat bemoeilijkt waarheidsvinding en maakt verzoening nodig, wat de
  ouderen zoals vaker deden.
  In Israel (neutraal voorbeeld) werden in 1928 (diverse versies!) ‘n groot deel vd joden in (Ch=h)Hebron uitgemoord door ‘n déel vd arabieren (meeste, ook arabi versies), toen 1/3 nog joods, erna niet meer.

  Wat vaak niet bekend is (goede joodse bron, ‘Jerusalem ..news’ ))
  dat 1/4 ofwat meer gered is door.. moslem gelovigen(!) die hen lieten
  geheim onderduiken, met kans op represaille. Er waren ook helaas extremist- christen en moslim militanten, met aanvallen.
  Egypt.geheime dienst heeft ook “kopten” en “moslem” in dienst waar andere kopten en moslem weer onder leiden; verdeel en heers politiek; al bij Romeinen bekend en soms in’t klein(e) in Holland.

  NOS belicht soms ook enorm pro joods, arabi, christelijk of koptisch (1e berichten! over dit item bijv.) en -wel iets vaker- anti joods of -chrl. – dit mag verbetering; daarop leunt ‘n deel vd reacties, maar deze schieten wel teveel door en teveel op de persoon die nu ‘n heel goed iniatief genomen heeft, laat de nederlander niet te gauw rechter weer willen zijn, dat gebeurt al overvaak.

  Dit keer iets langer. Voor 2/3 mooie 2e bijdrage, voor 1/3.. genoeg werk a/d winkel. Ook goede reacties. Eindelijk meer ‘beter’ ‘spel’!

 15. Wim Bakker zegt: 08-12-11 om 00:03

  kortom, het 80 jaar oude kerkgebouw staat er nog en het kerkgebouw waarvan men hoopte over 80 jaar te kunnen zeggen dat er al 80 jaar diensten worden gehouden is vernield, hertzij door kopten, hetzij door islamieten, afhankelijk aan wie men dat vraagt, LR is genegen om eventueel de islamieten te geloven, KH is meer genegen de kopten te geloven, de rechters weten het niet , en denken aan misschien een goddelijk ingrijpen vanwege ontbrekende vergunningen en hebben dus
  beide groepen uitgenodigd daar eens over te komen praten.

 16. Rolf zegt: 08-12-11 om 00:19

  Dus van het verhaal van LR blijft volgens hem zelf slechts één feit over. En zelfs dat ene feit kun je nog op verschillende manieren interpreteren en duiden. Anderen (zoals JD Snel) weerleggen het feit eenvoudig. Flinterdun dus. Het was ook niet te verwachten dat Lex iets zou terugnemen. Ik heb dat nog nooit meegemaakt bij een journalist. De meeste journalisten vinden namelijk dat ze een opvoedkundige taak hebben. Feiten worden dan gebruikt om de eigen mening voor het voetlicht te brengen of om de mening van de ander te neutraliseren. Lex geeft dat zelfs expliciet toe; hij heeft, zo zegt hij zelf, met deze reportage één zin van Kees Hulsman weerlegd. En is daar nog trots op ook. Zowel links als rechts gebeuren deze dingen. Is het een journalist van de Telegraaf of de Volkskrant dan is het nog acceptabel omdat je je abonnement kunt opzeggen, maar de NOS werkt met publiek geld en heeft een publieke taak. Dat vraagt journalisten van zeer goede kwaliteit en die qua objectiviteit boven alle twijfel verheven zijn. Die twijfel heeft Lex met zijn antwoord niet weggenomen.Integendeel. Vanaf nu zal iedere reportage van hem omgeven zijn door twijfel en dat mag bij een publieke omroep nooit gebeuren.

 17. Nee meneer Runderkamp u gooit ons zand in de ogen. Wie heeft er een issue gemaakt van 1, 2 3 of 8 kerken? De ECHTE issue is dat u beweert dat de moslims helemaal geen schade hebben aangericht, dat Kopten hun eigen gebouw hebben vernield en in brand gezet, en dat de moslims dus niets te verwijten viel.

  DAT is uw verhaal. U overgiet ons nu met details die ons van de kwestie afleiden.

  Bovendien suggereert u ook nog eens dat het minder erg is als moslims een ‘gebedshuis’ in brand zetten dan een ‘kerk’.

  Een eenvoudige vraag: denkt u nog steeds dat niet moslims maar christenen voor de vernielingen en de brand in Merinab verantwoordelijk waren? En dat de moslims daar dus ten onrechte van beschuldigd zijn?

  Reactie Lex Runderkamp
  Om uw vraag te beantwoorden: ik heb niemand verantwoordelijk gesteld voor brand en vernielingen. Ik heb gezegd dat er sterke aanwijzingen zijn dat de zaak anders zit dan wij dachten. Natuurlijk zijn moslims verantwoordelijk voor de meeste vernielingen van bouwsteigers en pilaren in de kerk in aanbouw. Dat past in het beeld dat in Nederland bestaat van de intolerante islam. Maar de kopten hebben ook een rol in het betreurenswaardige incident die je niet mag onderschatten. Die lokale spanningen in Al Marinab maken het verhaal veel gecompliceerder dan simpelweg een conflict over religieuze kwesties. Dat er in heel Egypte kopten zwaar in de knel zitten, dat weet ik ook. Ik heb vanuit Edfu oa BISS gebeld om ze te wijzen op de benarde positie van de kopten in Edfu. “We kunnen niet veel doen. We kennen de situatie in Al Marinab maar al te goed,” zei BISS. Vreemd, dacht ik nog, want de kopten hadden mij verteld dat helemaal niemand contact met ze had gehouden. Dus uw poging om mij af te schilderen als een onbekwame en ongevoelige journalist raakt mij wel.

 18. Bas zegt: 08-12-11 om 09:13

  Het mag duidelijk zijn, dat de Kopten zwaar beperkt worden in hun vrijheid. Dat wil ik niet goedpraten

  Maar als ze afspreken om het ene te doen en ze doen het andere – toch een kerk bouwen, bijvoorbeeld – dan zijn ze natuurlijk ook verkeerd bezig

  Wie dat gebouw in de fik gestoken heeft zullen we natuurlijk nooit weten, want ik heb zeer weinig vertrouwen in de rechtsgang in Egypte – inderdaad, omdat de rechters in dit geval zeer gekleurd zijn

  Maar Lex geeft aan dat er een verhaal om het verhaal zit, en dat vertelt hij ook

  Dat is zijn toegevoegde waarde.

 19. luckybee zegt: 08-12-11 om 09:34

  Als de kopten zeggen dat de brand door moslims wordt veroorzaakt , dan moet ik dat wel geloven. Net als bij ons is ook daar liegen een zonde.Jedoch niet voor moslims, liegen tegen Kafirs is toegestaan.
  Soera 5 vers :” 89. Allah zal u niet ter verantwoording roepen voor uw ijdele eden, maar Hij zal u ter verantwoording roepen voor de eden welke gij in ernst aflegt. De boetedoening er voor is: tien armen te spijzigen met het gemiddelde voedsel waarmede gij uw huisgezinnen voedt, of hen te kleden, of het vrijmaken van een slaaf. Maar wie dat niet kan doen zal drie dagen vasten. Dit is de boete voor uw eden, wanneer gij zweert. Maar houdt uw eden. Zo legt Allah u Zijn tekenen uit, opdat gij dankbaar moogt zijn.

  Quote:
  Soera 2 vers:” 225. Allah zal u niet ter verantwoording roepen voor uw ijdele eden, maar Hij zal u ter verantwoording roepen voor hetgeen uw hart heeft verdiend. Allah is Vergevensgezind, Verdraagzaam.

  Quote:
  Soera 16 vers :” 106. Wie Allah verwerpt, na te hebben geloofd – behalve hij die wordt gedwongen terwijl zijn hart in het geloof vrede blijft vinden – en zijn hart voor het ongeloof opent, op hem rust Allah’s toorn; en er zal een grote straf voor hem zijn.

  Lex Runderkamp moet nooit alles geloven wat Moslims vertellen ook hij is in de ogen van Moslims een Kafir, dat je beliegen mag.

 20. Marvin zegt: 08-12-11 om 09:45

  Het is toch typisch om te zien hoe men hun woord klaar heeft zonder dat een ieder daar daadwerkelijk is geweest en zelf heeft gezien laat staan gesproken te hebben met de mensen daar. En toch heeft men kritiek op het verslag van de heer Runderkamp. Het is voor mij duidelijk aan de hand van de meeste negatieve uitspraken die woorden gemaakt dat het eerder een op gevoel geörienteerde uitspraken zijn. Doe de ogen open en vraag je af waarom deze gebeurtenis in Egypte niet meer de aandacht krijgt zoals je zou verwachten? Aan de heer Runderkamp “keep up the good work……eindelijk eens een objectieve journalist aan het woord die de feiten probeert te belichten dan met de meute mee te lopen.

 21. Rolf zegt: 08-12-11 om 10:11

  @ Marvin: mag ik je erop wijzen dat de belangrijkste critici van deze reportage van Runderkamp, Kees Hulsman en Jos Strengholt, al jaren in Egypte wonen en de situatie beter kennen dan Runderkamp. Beide zijn ook journalist (geweest). Ik ben helemaal niet zo’n fan van Strengholt en Hulsman en wel van de NOS, maar in dit geval ben ik na alles gelezen te hebben er van overtuigd dat Runderkamp en de NOS de plank volledig hebben misgeslagen en dat nu niet meer willen toegeven.

 22. Marvin, zowel Kees als ik wonen hier zo’n 20 jaar. We spreken de taal. We snappen een beetje hoe de cultuur in elkaar zit. We zien ook hoe Kopten fouten maken. We doen helemaal niet aan alles van Kopten goed praten.

  Objectieve journalistiek? Iemand die even in en uit vliegt en wiens enige arabische woord kebab is? En dat is dan nog turks ook.

 23. Marvin zegt: 08-12-11 om 12:34

  @Rolf Ben je wel eens in Egypte geweest? Heb je kennissen, familie en/of vrienden die daar wonen? Ik wel, en mijn beeld over wat daar gebeurt is gevormd aan de hand van een combinatie van dit gegeven EN wat er via de media ons land bereikt. Het is spijtig om te zien hoe wij in het zogenoemde moderne westen alles blindelings na praten wat ons voorgeschoteld wordt omdat een critici of journalist dit zegt. Negen van de tien keer zal de media alleen datgene presenteren wat verkoopt of bij de beeldvorming past. Het is makkelijk om namen te noemen van zogenoemde critici of journalisten alsof we zelf niet meer na kunnen denken. Stel jezelf eens de volgende vraag: Hoe komt het dat we nu zo weinig over dit onderwerp horen terwijl het eerst de headlines bereikte?!

 24. Marvin zegt: 08-12-11 om 12:49

  @ jos strengholt Ik begrijp je punt, maar waar het mij eigenlijk om ging is dat er zo hersenloos gereageerd wordt zonder enige persoonlijke inbreng, maar alleen maar roepen van namen van mensen die het zouden moeten weten!

 25. Mike_DB zegt: 08-12-11 om 13:27

  De argumenten van LR en z’n medestanders zijn eigenlijk non-existent. De essentie van de reportage van LR was de melding dat ‘t allesbehalve ondenkbaar was dat kopten hun eigen kerk in brand hadden gestoken. Feiten om die lezing van de gebeurtenissen te ondersteunen heeft LR, toen en nu, niet geleverd. Terwijl dit toch bepaald geen voor de hand liggende conclusie is.

  LR heeft zelf verklaard dat hij de reportage maakte: “omdat ik zag dat de berichtgeving over de religieuze strijd bij ons gedomineerd wordt door bestaande stereotypen en angst voor islam”. Voor LR ging ‘t dus om de bevestiging en promotie van zijn bredere perceptie van de werkelijkheid. Of de bestrijding van ‘n andere perceptie van de werkelijkheid. Eén pot nat. Feiten waren in elk geval ondergeschikt aan de ideologisch ‘correcte’ duiding van de gebeurtenissen.

 26. John van Dokkumburg zegt: 08-12-11 om 14:08

  Marvin, Quote : Het is toch typisch om te zien hoe men hun woord klaar heeft zonder dat een ieder daar daadwerkelijk is geweest en zelf heeft gezien laat staan gesproken te hebben met de mensen daar. En toch heeft men kritiek op het verslag van de heer Runderkamp.

  Kritiek … is er ook op zichzelf , maar dan heb ik het over kritiek op het betere deel van eigenwaarde , we denken vooral waardeloos als we ergens over moeten oordelen , bang om iemand af te vallen .. tja, een mens is nooit kernvast maar behoeftig aan een veilige omgeving , de kudde, of zoals ik het oppervlakkig bekijk, gemeenschap met elkaar in de aard van een dier .

 27. Het is jammer dat Runderkamp niet zakelijk op de geleverde kritiek ingaat, maar juist een artikel dat totaal irrelevant is, gaat becommentariëren. En het is jammer dat hij meent insinuaties te moeten gebruiken.

  Wel goed is dat hij nu impliciet erkent dat de bewering dat er nooit een kerk in El Merinab was, intrekt, al zegt hij dat er niet bij.
  Kern blijft: er was een grootscheeps aanval van misschien wel 1.000 jongeren op de kerk in aanbouw. Brand was slechts een onderdeel van de vernieling.

  Op mijn weblog is gisteren een eerste reactie geplaatst en vandaag nog twee, waaronder een gastbijdrage. Ik verwijs even, dan kan men daar verder lezen:

  1. Lex Runderkamp (NOS) misleidt de boel
  http://jandirksnel.wordpress.c.....t-de-boel/

  2. Kees Hulsman reageert op Lex Runderkamp (NOS) bij Dit Is De Dag
  http://jandirksnel.wordpress.c.....is-de-dag/

  3. Lex Runderkamp (NOS) en zijn moeizame verhouding tot de waarheid
  http://jandirksnel.wordpress.c.....-waarheid/

 28. Rolf zegt: 09-12-11 om 00:10

  @ Marvin; Nee, ik ben nooit in Egypte geweest, vandaar dat ik mijn mening niet wil en kan baseren alleen op basis van de reportage van Lex Runderkamp. Ik heb wel jaren in andere landen buiten Nederland gewoond en daardoor ben ik me bewust geworden van de eenzijdige manier waarop wij informatie krijgen en de macht van de media, met name van die journalisten die letterlijk even een land aandoen en dan feiten poneren terwijl het eigenlijk niet meer dan een waarneming is of erger, hun mening. Vandaar dat ik in deze situatie niet alleen op de reportage van Lex wil vertrouwen, maar die naast de feiten leg van Jos Strengholt en Kees Hulsman die daar jaren wonen en de situatie beter kennen. Daarna trek ik mijn eigen conclusie. Wat is daar mis mee? Ik hoef Lex toch niet te geloven alleen omdat hij NOS is?

  Correspondenten als Marjon van Rooijen (Zuid-Amerika) en Connie Keessen (Griekenland) doen dat beter en ik wens Lex toe dat hij het ook zo gaat doen.

 29. Dan zegt: 09-12-11 om 07:06

  Het is kennelijk moeilijk te verkroppen door de fundamentalistische christenen hier op het weblog dat er geen overtuigend bewijs is dat het ingestorte bouwwerk niet door een woedende menigte moslims werd neergehaald.
  Wat een ontnuchtering, nietwaar?

 30. Bas zegt: 09-12-11 om 09:05

  @ Rolf

  Van De criticasters weet ik helemaal niets. Of ze – zie Dan – fundamentalistische christenen of niet, dat is onbekend. Ik krijg overigens wel de indruk dat ze zelf heel partijdig voor de Kopten zijn.

  Van Runderkamp, die dus inderdaad effe ingevlogen is en daarna weer vertrok weet ik in elk geval zeker dat hij met geen van de partijen een band heeft

  Soms kan je zo deel uitmaken van een conflict dat je er niet meer objectief over kunt praten. Het is steeds meer de tijdsgeest dat alleen de mensen die in een situatie zitten er over kunnen oordelen, maar dat is natuurlijk onzin

  Eenvoudig voorbeeld: sinds de invoering van satelieten weten we veel meer over wat er op onze wereld gebeurt. Bijvoorbeeld wietplantsages in het mais. Omdat ze van een afstand naar de aarde kijken. Met de situatie Kopten – moslims in Egypte moet dit gezichtspunt niet vergeten worden

 31. Rolf zegt: 09-12-11 om 10:15

  @ Dan: Jan Dirk Snel een fundamentalistische christen? Je weet echt niet waar je het over hebt. Jos Strengholt en Kees Hulsman dan misschien? Ook niet. Leuk dat je hier probeert te polariseren maar je hebt je duidelijk niet in de inhoud verdiept.

 32. Evert te Winkel zegt: 09-12-11 om 10:39

  @Dan
  Ik heb hier tot nu toe alleen maar meegelezen. Je reactie is voor mij reden hier toch even op te reageren.
  Om te beginnen probeer je iedereen die moeite heeft met de reportage van Lex Runderkamp in een hokje te stoppen door ze ‘fundamentalistische christenen’ te noemen. Dat is oneerlijk, vooral omdat jij ze helemaal niet kent. Ik kan je vertellen dat in ieder geval de heren Strengholt en Snel over het algemeen zeker niet onder de noemer ‘fundamentalistische christenen’ vallen. Strengholt is zelf onderdeel van de Koptische Kerk, als er een kerk is die niet fundamentalistisch, maar juist ontzettend tolerant is, dan is dat de Koptische Kerk wel.
  Daarnaast is juist aangetoond dat er wel overtuigend bewijs is dat de kerk (in aanbouw) door moslims aangevallen en ernstig beschadigd is. De discussie spitst zich in feite alleen nog toe wie die laatste lucifer heeft aangestoken. Een onbelangrijk detail dus.

 33. Bas van den Heuvel zegt: 09-12-11 om 12:20

  Ik heb de afgelopen dagen samen met collega’s gekeken naar de beelden van de beschadigde kerk in Al Marinab (Egypte).
  Bij het bestuderen van de beelden valt het volgende op:
  1. Het betreft een gebouw in aanbouw zonder inventaris.
  2. Het gebouw heeft mechanische schade aan het dak in het bijzonder aan de bogen en de koepels.
  3. Het gebouw heeft mechanische schade aan de centrale pilaren; op bovenbeen hoogte ontbreekt beton c.q. is het betonijzer in meer of mindere mate zichtbaar.
  4. In de buurt van de mechanische beschadigingen zijn geen rook of warmtesporen aanwezig.
  5. Op de muren zijn geen roet, rook of brandsporen zichtbaar.
  6. Op de video-opnames van tijdens de gebeurtenis zijn meerdere kleine / lokale brandhaarden zichtbaar. Het betreft hier kleine brandjes, waarvan één buiten het gebouw en een drietal in het gebouw. Deze brandhaarden hebben een zeer beperkte omvang.
  7. De bladen van ! of 2 plafonventilatoren zijn door warmte gedeeltelijk gesmolten en hangen omlaag. Deze ventilatoren zijn in beperkte mate blootgesteld geweest aan warmte maar niet in direct contact geweest met vuur.
  8. Andere objecten zoals bekabeling en kunststofleidingen vertonen geen warmte of brandsporen.

  De bovenstaande waarnemingen geven geen ondersteuning voor de geformuleerde hypothese dat de kerk door brand is verwoest, dit omdat de schade aan het gebouw niet is en niet kan zijn veroorzaakt door een brand.

  Bas van den Heuvel

 34. Helena zegt: 09-12-11 om 15:30

  @ Bas van den Heuvel

  Of het nou door brand of op een andere manier is gebeurd: feit is dat het gebouw zwaar beschadigd is door toedoen van een aantal kwaadwillende mensen. En er heeft wel degelijk een brand gewoed, of die nou groot of klein was.

  Wat in jouw bijdrage wordt gesuggereerd is opnieuw een issue die van ondergeschikt belang is en hierbij krijg ik het gevoel dat ook jij de discussie een richting op wilt duwen die afleidt van de kern van de zaak.

  Wat is in ‘s vredesnaam het belang ervan om te willen ‘bewijzen’ hoe groot deze brand was? Is het niet erg genoeg dat het gebouw zwaar beschadigd is geraakt?

  Gelukkig is er met een ooggetuigenvideo vastgelegd wie meededen om dat gebouw af te breken.
  Dat is heel wat meer bewijs dan de vage verklaringen van één enkele persoon.

 35. John van Dokkumburg zegt: 09-12-11 om 17:05

  Ik geloof niet dat dit voorval zomaar veel zal veranderen tussen christenen en moslims , daarom mijn standpunt dat een journalist niet alleen informatie moet inwinnen maar ook informatie geven, andere gezichtspunten van heer of meester nederland kunnen uitdragen als we tenminste ook iets verder willen kijken dan de waan van de dag .

  Het blijkt maar al te vaak dat , als gevolg van onwetenheid over een grens , veel kleinzieligheid over een eigen overtuiging blijft bestaan, of onbewust met de opvattingen van nederland, een journalist deze situaties instand blijft houden.

  Wie beter kan met deze mensen praten dan zij die hun verhaal aan de wereld willen tonen ?

 36. Magdy Ramzy zegt: 10-12-11 om 12:18

  Hoe weet Rolf zo zeker dat Lex geen band heeft met een van beide partijen? Zijn verslag is zo partijdig dat het veel mensen opriep om te reageren over zijn partijdigheid. Lex had op zijn minst zijn bevindingen kunnen bespreken met de Kopten in Nederland en hun mening daarover te vragen, misschien was hij met een wat neutraler mening uitgekomen en was zijn verslag voor iedereen aanvaardbaar geweest.

 37. Pepijn Elsenbrink zegt: 12-12-11 om 23:48

  Dan toch maar even wat echte feiten, afkomstig uit Egypte, van een Egyptisch-islamitische topjournalist, Ibrahim Issa. Die zegt dat het niet christenen waren die de kerk in El Marinah in brand hebben gestoken, maar moslims.

  Bron: http://strengholt.blogspot.com.....mpjes.html

Geef een reactie