De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Somber beeld MIVD over Afghanistan

Een opvallend woord in het net uitgekomen jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is dat het aantal veiligheidsincidenten in Uruzgan in 2008 ‘licht’ is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Opvallend, omdat de indruk wordt gewekt dat het zo veel rustiger is geworden in Uruzgan.

Nadat het aantal veiligheidsincidenten in Uruzgan in 2007 sterk was toegenomen, is dit aantal het afgelopen jaar licht gedaald,’ schrijft de MIVD, ‘De Taliban bleken in 2008 niet in staat tot het voeren van grootschalige gevechtsoperaties in Uruzgan; dit in tegenstelling tot het optreden van de Taliban in het zuiden en oosten van Afghanistan. Wel zijn de Taliban in staat geweest een zeker (militair) evenwicht tussen hen en de International Security and Assistance Force (ISAF) in stand te houden. Dit ondanks de internationale militaire presentie en de door ISAF uitgevoerde operaties tegen de Taliban. Dit evenwicht werd mede bereikt, doordat de Taliban onder delen van de bevolking in het zuiden van Afghanistan kon rekenen op voldoende steun of acceptatie, dan wel deze kon afdwingen.’

‘De Taliban richtten zich in toenemende mate op asymmetrisch optreden dat zich onder andere kenmerkt door efficiëntie en effectiviteit. Voorbeelden van asymmetrisch optreden zijn onder andere het gebruik van IEDs (bermbommen, PTV) en zelfmoordaanslagen; het aantal zelfmoordaanslagen nam in 2008 toe ten opzichte van 2007. De MIVD verwacht dat de bevolkingscentra in Uruzgan, waaronder de plaatsen Deh Rawood, Chora, Mirabad en Tarin Kowt, ook in 2009 doelwitten van de Taliban zullen blijven. Dit betekent overigens niet dat de MIVD grootschalige aanvallen op deze bevolkingscentra verwacht. De Taliban hebben in het verleden door infiltratie onder de lokale bevolking greep op bepaalde gebieden kunnen verkrijgen. Het voor zich trachten te winnen van de lokale bevolking enerzijds en intimidatie anderzijds zal naar verwachting een belangrijke strategie zijn voor het optreden van de Taliban in 2009.’

De MIVD schetst een vrij somber beeld over de ontwikkelingen in Afghanistan: ‘De Afghaanse Taliban waren in 2008 vooral actief in het zuiden van Afghanistan, maar hebben hun invloed ook uitgebreid in de provincies rond Kabul en in het noordwesten van het land. In een aantal provincies en districten hebben de Taliban een schaduwbestuur ingesteld met eigen rechtbanken, controleposten, veiligheidseenheden en een eigen belastingsysteem.’

De situatie zal er dit jaar volgens de inlichtingendienst niet beter op worden: ‘De MIVD voorziet dat 2009, net als 2008, in het teken zal staan van voortdurend verzet van de Taliban tegen de coalitietroepen. Interne fricties binnen het leiderschap van de Taliban en ontwikkelingen in Pakistan zullen het veiligheidsbeeld verder compliceren. Daarnaast zullen politieke en veiligheidsontwikkelingen, ook binnen hetgewapende verzet, in het teken staan van de presidentsverkiezingen in 2009. Tribale tegenstellingen, corruptie, de gebrekkige ontwikkeling van nationale (veiligheids) instituties en de drugsproblematiek zullen in 2009, evenals in voorgaande jaren, ten koste gaan van het tempo van de (weder) opbouw van Afghanistan. Daarom zijn de opbouw van een goed functionerend nationaal bestuur, een positieve ontwikkeling van de (veiligheids)instituties en drugsbestrijding essentiële aspecten die aandacht behoeven, omdat anders de veiligheidssituatie en de mogelijkheden voor een duurzame stabilisatie negatief worden beïnvloed.’

Helaas wordt in het MIVD-jaarverslag met geen woord gerept over de komst van een kleine 20.000 Amerikaanse militairen naar Afghanistan en de verwachtingen die de inlichtingendienst daarvan heeft: zal het militair evenwicht tussen de Taliban en ISAF met de komst van de Amerikanen kantelen? Hoewel de dienst veel aandacht besteed aan Afghanistan, is er geen analyse te vinden over ontwikkelingen in de regio (bijvoorbeeld Pakistan) die de situatie in Afghanistan sterk beïnvloeden.

Wie het hele MIVD-jaarverslag wil lezen kan terecht op: http://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2009/04/29/46130792/MIVD_publiceert_jaarverslag_2008

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


2 reacties op “Somber beeld MIVD over Afghanistan”

 1. ‘is er geen analyse te vinden over ontwikkelingen in de regio (bijvoorbeeld Pakistan) die de situatie in Afghanistan sterk beïnvloeden.’

  Het is toch al een beetje de verkeerde volgorde; eerst een land binnenvallen en 7 jaar later eens gaan denken aan de regionale omstandigheden en gevolgen.

  En nu is het te laat. Weggaan is anarchie in Afghanistan, blijven is chaos in Pakistan, de lachende derde (en soms instigator van het één en ander) is altijd India.

  In de goede oude tijd van de Koude Oorlog had men op het Pentagon een wereldbol en had men dit van te voren kunnen zien. Met GoogleMaps zien ze alleen dan kleine schermpje.

 2. John van Dokkumburg zegt: 09-07-09 om 09:36

  Cijfers zeggen mij steeds minder. tegenwoordig kan iedereen met een buidel geld makkelijk symphatie kopen, doe er een woordje lege ideologie bij en ze zijn niet meer te houden !

  Vandaag hoorde ik van een gekantelde houtvervoerende bomvrachtwagen die 25 doden maakte .. je ziet dat godsdienst , bevrijding en ethiek niet het ideaal is in deze oorlog , vooral in de nog aanwezige overleden hoofden met overleden ideologieen is elk weerloos slachtoffer gerechtvaardigd .. zonder twijfel hoopt en strijd de losbandeling voor zijn eigen macht ( zoveel als mogelijk van wortel en ziel los ), zij hebben geen hoop voor het leven in God – de enige waarop legaal gehoopt – mag – worden ! want er bestaat domweg geen andere hoop voor een mens dus laat staan of er een rechtvaardige strijd betaat , PUNT . De enige strijd dat toto bekering mag gevoerd worden moet eerst tot eerbiedige neutraliteit leiden – maw , er moet een reden zijn waaraan mensen kunnen weten dat God goed is .. wees niet een vergif en gods slang .

  Nieuwe Goden zijn nodig om gebiedsafscheiding te creeren tussen inwoners bokken en schapen en dit gebied moet met hand en tand worden verdedigd ! Dat is de Islam die het recht heeft , maar deze Islam heeft geen ( aardse )grondrechten maar alleen aardsgebonden plichten .

  Niet alles te willen moet altijd genoeg zijn voor vrede , want haatdragers , tegenstanders van God (en miliue) en zij die in hun huichelaars wil een sukkel willen blijven voeden zich naar een zelf gekozen hel .

Geef een reactie

 

  • Over dit weblog

   Dit is het weblog Defensie van de NOS. Verslaggever Peter ter Velde schrijft over militaire kwesties. Dat varieert van de Nederlandse missie in Uruzgan tot andere operaties elders in de wereld, van militair beleid tot opvattingen van de soldaat in het veld. Reacties en suggesties zijn meer dan welkom! U kunt dat doen door een reactie te plaatsen op de site of door een mail te sturen aan Peter ter Velde. Het e-mailadres is: defensieweblog@nos.nl
  • Peter ter Velde

   Klik op de foto voor een korte biografie Peter ter Velde
  • Reageren?

   Reacties op dit weblog zijn uiteraard van harte welkom.
   Wel is er een aantal spelregels:

   1) Alle reacties worden gemodereerd. Wij doen dat zelf. Het kan soms even duren voordat een reactie geplaatst wordt.

   2) Let op: Eenmaal geplaatst blijft geplaatst. Bijdragen aan een discussie worden door ons niet achteraf verwijderd, ook niet op verzoek. Schrijf dus geen dingen waar u later spijt van kunt krijgen.

   3) De blogs zijn een platform voor reacties en discussie, geen uitlaatklep voor scheldkanonnades. Houd het aub beschaafd. Reacties die beledigingen of scheldwoorden bevatten worden niet geplaatst.

   4) Houd het ook zakelijk, dat wil zeggen: niet nodeloos op de man spelen.

   5) Alleen inhoudelijke reacties op het onderwerp van een blogpost worden geplaatst. Met andere woorden: blijf on-topic.

   6) Het is de bedoeling dat reacties de discussie bevorderen. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij met nieuwe argumenten.

   Reacties die niet aan de spelregels voldoen worden niet geplaatst.