De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Uruzgan: blijven of niet – deel 2

Nederlandse militairen willen snel duidelijkheid van de politiek over een eventueel vervolg van de missie in Uruzgan. Een hoge officier zegt dat uiterlijk aan het eind van dit jaar duidelijk moet zijn of Nederland in Uruzgan blijft:  “De what if’s worden uitgewerkt, maar dat betekent dat er nog wel voorbereidingstijd nodig is. En een half jaar is minimaal”.

De NOS heeft contact gezocht met diverse militairen, hun achterban en nabestaanden van omgekomen militairen om na te gaan wat er leeft nu de politieke discussie over Uruzgan is losgebarst. Er is geen sprake van een eenduidige mening.  Hier een bloemlezing van een aantal van de reacties:

Eigenlijk vind ik niet dat we er moeten blijven,ondanks het feit dat de bevolking onze hulp goed kan gebruiken.
Nederland heeft nu enkele jaren de kastanjes uit het vuur gehaald tbv de andere (Europese) landen. Laat nu een ander land het maar een paar jaar opknappen.
En daarbij had de regering vanaf het begin al duidelijk moeten zijn, en er niet lafjes omheen moeten draaien. “We blijven voor onbepaalde tijd in een oorlogsgebied” en niet enkele jaren geleden beloven dat we onze ‘opbouwmissie’ in Afghanistan na 2010 zouden stoppen, vervolgens roepen dat we definitief na 2010 uit Uruzgan vertrekken, en nu beweren dat we wellicht na 2010 nog blijven in Kandahar, Helmand of wat dan ook. Heel typisch.

Het is nu ook waarschijnlijk dat ik straks voor een 4e keer naar Afghanistan moet. Mijn thuisfront trekt dat niet.
Een andere missie (bijv in Afrika) zou voor mij veel uitdagender zijn. Ik ben inmiddels een beetje ‘Afghanistan-moe’ geworden.

In de eerste plaats, ik ben tegen: m.i. verliest de politiek de rest van haar geloofwaardigheid als we nu alsnog verlengen. Wat voor mij nog wel begrijpelijk zou zijn als een klein aantal militairen langer blijft dan overeen is gekomen in 2006/2008 voor bijvoorbeeld een fatsoenlijke redeployment, en een stuk kennisoverdracht naar de opvolgende eenheden. Ik denk wel dat er vooruitgang is geboekt in Uruzgan, maar ik denk ook dat dat komt omdat wij dat zo graag willen, en niet de Afghanen zelf. Als er een bataljon naar Afghanistan wordt gestuurd met een duidelijke opdracht, een duidelijke endstate en een duidelijke politiek doel, zeg ik: gaan! Een voorbeeld zou zijn door een bataljon te sturen als reserve van RC/S of een van de andere RC’s, voor een bepaalde tijd. Dan komen de opdrachten ook van een militair ter plaatse, en niet uit het Haagse. Doen wij waar we goed in zijn, en dragen we ook ons steentje bij.

Persoonlijk heb ik Uruzgan wel gezien en hoef ik er niet meer perse heen, net zoals het thuisfront. Verder zou een pauze van een jaar zou de Landmacht goed uitkomen, voor opleiden en trainen en onderhoud.

Lekker militair, in volgorde van je vragen (uiteraard alle antwoorden op persoonlijke titel, niet de mening/visie van Defensie en anoniem):

1)Wat is er bereikt tot nu toe?
Rondom Tarin Kowt en Deh Rawod maximaal 5 km daadwerkelijke aanwezigheid van ISAF en ANA en ANP en zeer relatieve veilgheid. Veel snelle, kleine projecten en aantal structurele langere termijn projecten. Dreiging/aanwezigheid tegenstanders fluctueert, “ze” zijn er te allen tijde, in wisselende sterktes en structuren.

2)hoe leeft deze politieke discussie bij de militairen en/of hun achterban?

Militairen “merken” als geen ander dat defensie op materieel en personeelsgebied piept en kraakt. Slijtage van materieel en uitzenddruk nemen toe, nogmaals verlengen is als “schieten in de eigen voet”.

3) Duidelijkheid.
De mogelijk uit te zenden eenheden moeten m.i. wederom zeer laat gaan horen dat ze worden uitgezonden bij een mogelijke verlenging, in welke vorm dan ook. Ik refereer naar 2005/2006, ook toen tilde de regering de besluitvorming van nov 2005 over het Kerstreces naar feb 2006, slechts vijf maanden voor de missie. Van deze vijf maanden gingen voor de militairen de maanden juni (verlof met gezin) en mei af (logistieke voorbereiding). Hierdoor bleven slechts drie/vier maanden voorbereidingstijd over, veel te weinig voor een missie hoog in het geweldsspectrum in een zeer complexe omgeving. Militairen zijn gewend aan deze “duidelijkheid”, ……..

4) Blijven of weggaan.
Na twee missies in hetzelfde gebied en zichtbare, wisselende omstandigheden: NL dient vanwege genoemde materiële en personele uitdagingen/knelpunten niet met complete TFU te blijven. NL dient specialistische expertise, contacten met locale bestuur, intel, etc in Uruzgan te houden, totdat onze opvolgers (wie?……..?) gereed zijn voor overname. Gedane inspanningen, opgebouwde contacten, etc zijn te kostbaar om te snel over te dragen en “maar te geloven” dat een opvolger het ook wel goed zal doen.

Mijn mening: Uruzgan kan niet zonder steun en ik denk dat de internationale gemeenschap er zeker moet blijven. denk dat het ook goed is. de opbouw gaat langzaam maar gestaag. en daarbij mag afghanistan geen broeinest van terreur meer worden. nu houden we ze bezig op hun eigen grondgebied. bosnie kostte ook 15 jaar en dat was een meer westers land. echter.. wij zijn maar een klein land en daar moeten onze ambities ook naar zijn. we gaan ons gewoon een te grote broek aantrekken. kijk maar naar nu. je weet hoe slecht het ervoor staat met materiaal en hoevaak mensen nu worden uitgezonden. ff rust en dan weer door.. das mijn mening. overigens is de missie uruzgan heel goed geweest voor defensie. eindelijk iedereen eens wakker geschut uit hun ‘koude oorlog’ slaap..

Voor de discussie over verlenging ben ik niet verrast, de statement was ooit: weg als LEAD nation dus dat geeft alle ruimte om te blijven. De politiek is begonnen met de rituele paringsdans tot een nieuw besluit waar waarschijnlijk NL militairen maar in veel kleindere aantallen bij betrokken zijn.
Wat ik zou kunnen waarderen als de discussie tenminste eerlijk wordt gevoerd(ik heb op dit moment een zure kijk om andere redenen) maar ik heb niet het idee dat er mensen echt verrast zijn met de uitspraken van Verhagen, iemand moest de eerste steen werpen. In het schaken heet dit geloof ik een offerzet.
Wel vond ik dat de minister president zich erg makkelijk liet vangen om daarna te verwijzen naar diezelfde Verhagen.

 
Persoonlijk vind ik dat de politiek eerst eens de afgesproken doelstellingen moet bekijken van deze missie.
Wat is hiervan behaald, dan kun je bijna concluderen dat er weinig vooruitgang is geboekt, het is marginaal.
Is er voldoende politiek draagvlak voor verlening van de missie? Persoonlijk denk ik van niet, geluiden uit de oppositie en bij diverse ministers is helder en duidelijk, missie eindigt 2010.
Natuurlijk ben ik persoonlijk van mening dat onze troepen daar goed werk verrichten en zal ze altijd steunen.Of dat echter ook vanuit de maatschappij zo wordt bekeken valt te betwijfelen, daar zijn toch duidelijke geluiden dat er weinig steun meer is voor deze missie, zeker omdat vooruitgang nauwelijks wordt geboekt, frauduleuze verkiezingen, flink aantal gewonden/doden aan Nederlandse kant etc.
Daarnaast vind ik dat met deze missie de belasting voor de troepen enorm hoog ligt, veel eenheden beginnen al aan hun derde tour (sommige iets minder en andere iets meer).
Als ik dan het hele plaatje zo eens bekijk dan vindt ik persoonlijk dat er te weinig argumenten zijn voor verlening van deze missie en vindt ik dat deze eind 2010 afgerond dient te zijn.
 
Ik vind dat de politiek in ieder geval duidelijk moet zijn of we blijven of we blijven niet.
Als we blijven met hoeveel mensen en waar en met welke middelen, ik merk aan een heleboel mensen om mij heen dat er vooral behoefte is aan duidelijkheid en dat is nu juist vaak het manco in de politiek er spelen zoveel verschillende belangen mee dat er op de werkvloer vaak geen touw meer aan vast te knopen is. waar ik me overigens mateloos aan kan storen is dat er altijd weer een beroep gedaan wordt op de loyaliteit van de militair dat is schijnbaar het toverwoord bij zowel de politieke als zeker ook de militaire leiding, maar die zogenoemde loyaliteit werkt helaas vaak maar een kant uit.
 Samengevat; tuurlijk is het een moeilijke kwestie met een heleboel verschillende gezichtspunten maar wees vooral duidelijk als leiding en geef op tijd aan wat je wil zodat men zich erop kan instellen en hou eens op met al die woordspelingen op politiek nivo waardoor er altijd weer ontsnappingsmogelijkheden zijn om een eerder genomen beslissing weer te kunnen terugdraaien.
 
Als we blijven laat het dan in Uruzgan zijn met een PRT of OMLT zodat we het werk dat we al hebben gedaan kunnen blijven voortzetten. Vertrouwen win je daar niet in een dag zoals je weet.
Voor Uruzgan is het niet per se nodig dat WIJ blijven maar het zou wel een stijgende lijn blijven ipv een pas op de plaats als we alles moeten over geven.
Verwachting  onder een aantal collega’s is een PRT met 2 cie-en bescherming onder een nieuwe Task Force.

Ik begrijp de moeilijkheid voor de politici wel. Enerzijds maken we internationaal een goede beurt in Uruzgan en hebben we een hoop geïnvesteerd, anderzijds trekt de missie een grote wissel op de krijgsmacht en kost het veel geld.
Persoonlijk maakt het me niet uit wat we doen: voor ons is Uruzgan professioneel gezien een mooie uitdaging, maar de nadelen zijn ook zichtbaar in de vorm van slijtage van alles waar we mee werken.
Voor ons is duidelijkheid belangrijk, of we nu blijven of weggaan! Hoe langer er gedraald wordt hoe minder voorbereidingstijd voor wat er komen gaat.

Ik ben van mening dat het goed is voor Uruzgan en de mensen die er wonen als we daar blijven. Ik geloof in de Dutch approach. De missie zet ons op de kaart in internationaal verband. Er is veel lof over de manier waarop we de zaken daar aanpakken en sommige zaken worden zelfs overgenomen.
Alles staat of valt echter met geld. In de huidige crisis met de bezuinigingen die ook defensie treffen wordt het moeilijk om het daar nog langer vol te houden als krijgsmacht. Zeker als de missie wordt voortgezet in de huidige vorm.
    

Mijn inziens moeten we niet weggaan uit Uruzgan, ook mijn achterban is hier hevig van overtuigd, de offers die nu gemaakt zijn mogen niet voor niets zijn geweest, maar een uitzending in dat gebied mag ook niet doorgaan alleen op basis van de geleden offers.
Ik vind dat een we afspraak moeten nakomen die we gedaan hebben ongeacht de tijd die dit met zich meebrengt,
we hebben het Afghaanse volk beloofd een degelijk leger te trainen en los te laten zodra deze er klaar voor is, dat was ook de insteek van de missie oftewijl onze ”Exit strategie” voor de gehele Navo.
Ook ik kan me voorstellen dat het financiele plaatje parten speelt hoewel….. ik denk dat dat het enige is dat parten speelt, anders kies je er niet voor om je rug toe te keren naar de Afghaanse bevolking, het doet mij echt verdriet om te horen dat de gewone burger denkt dat er geen vooruitgangen zijn geboekt terwijl ik van mening ben dat dit wel gebeurt alleen wordt daar geen aandacht aan besteed, we horen alleen wat als het niet goed is of er weer een dode te betreuren is en op die basis gaat een niet militair een conclussie trekken terwijl ze niet weten hoe de taart gesneden is.
Je hebt gezien hoe het gaat: we moeten onze Afghaanse krijgers niet in de steek laten en onderhevig stellen aan mogelijke corruptie of desertie want dat gaat gebeuren als er straks geen invloed van westerse militairen en motivatie meer is. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen maar we mogen deze mensen niet de rug toekeren en doen alsof we er nooit geweest zijn.

Het zou doodzonde zijn als alles voor niks is geweest. Er is zoveel ingezet (mensen, materieel, financieel) dat je een waardige opvolger moet hebben; als er geen ander land komt in plaats van ons is het de vraag of je niet moet blijven na al die inspanningen. Je moet wel een kleinere missie hebben met personeel dat het aan kan; een andere invulling dus. Je loopt risico’s als materieel en personeel niet goed meer functioneren.
Er is een half jaar voorbereiding nodig minimaal. Hoe invullen, wie leidt de nieuwe missie, wat wordt de commandostructuur, hoe zit dat internationaal. Er zijn plannen voor alles, er zijn de what if’s, die worden uitgewerkt, maar eind dit jaar heb je wel een besluit nodig.

Zus en partner van militairen: Het is voor mij moeilijk om een antwoord te geven op je vraag. Ik kan de kwestie niet goed objectief bekijken. Mijn eerste ingeving als vriendin ( en zus ) van een uitgezonden militair is “haal ze daar weg, het is genoeg geweest”. Geef de krijgsmacht, en hun thuisfront even rust, en tijd om bij te komen.
Ik merk dat veel jongens er graag heen willen, dat is waar ze het voor doen. Maar na hun uitzending zijn ze er wel klaar mee. Zo lang van huis, de cultuur van het land, de omstandigheden. Al is dit natuurlijk niet op iedere militair van toepassing. En na een tijdje komt misschien toch ook weer de drang om terug te gaan.
Je wilt je ook niet dat alles voor niets geweest is. Wat gebeurd er in Uruzgan als Nederland zich gaat terug trekken? Zijn we wel klaar om het over te dragen aan anderen? Vallen de gebieden die nu onder controle zijn, straks niet weer in handen van de Taliban?
Ik denk dat Nederland heel erg goed werk doet in Afghanistan. Maar ik denk ook dat het rust geeft als het even niet meer meer hoeft. En het is lang, misschien niet voor iedereen. De een zal het makkelijk vergaan dan de ander. Maar het is een lange tijd om als gezin gescheiden te zijn. In ons geval gaat het gelukkig relatief goed, maar eigenlijk is het geen “normale” situatie om als gezin zo lang niet bij elkaar te zijn. Toch hebben de jongen binnen defensie naar mijn mening wel iets nodig om naar toe te werken. Zoals bijvoorbeeld een missie naar Afghanistan.
Als laatste valt mij op dat op het moment dat er iets gebeurd in Afghanistan, als er bijvoorbeeld een militair sneuvelt. Dat ineens iedereen zich ermee bemoeit. Heel Nederland heeft een mening. Ook mensen die geen uitgezonden relatie hebben, of er zelfs niets vanaf weten. Maar waar zijn die mensen als er even niets in het nieuws is? Dan denken ze er niet eens over na. Ik als thuisfront, ben 24 per dag, 7 dagen in de week met Afganistan bezig. Je leeft, slaapt, eet, drinkt Afganistan. Je hebt pas rust als je relatie weer veilig thuis is. Dan pas kun je het even loslaten. En zelfs dan blijf je het nieuws volgen, en wil je weten wat er gebeurd.
Ook daarom zou het fijn zijn als Nederland zich terug trekt, zoals afgesproken. Zodat je je niet meer zorgen hoeft te maken of je vriend of broer weer uitgezonden wordt of niet. Maar dan bekijk ik het heel egoistisch hoor! 

Nabestaande: In 2005 hebben we alle politieke partijen aangeschreven maar nee hoor de missie moest en zou doorgaan. Nu 4 jaar later groeit de politieke discussie naar het negatieve en het doel van de missie en dat komt hard aan,persoonlijk wordt ik er niet goed van en komt er woede in me. Net wat ik zeg wie A zegt moet B zeggen en kun je de bevolking niet laten zitten met de ellende, dan is alles voor niets geweest! Je weet nu hoe wij er over denken en dat
mag je zeker meenemen!

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


17 reacties op “Uruzgan: blijven of niet – deel 2”

 1. “Toch hebben de jongen binnen defensie naar mijn mening wel iets nodig om naar toe te werken. Zoals bijvoorbeeld een missie naar Afghanistan.
  Als laatste valt mij op dat op het moment dat er iets gebeurd in Afghanistan, als er bijvoorbeeld een militair sneuvelt. Dat ineens iedereen zich ermee bemoeit. Heel Nederland heeft een mening. Ook mensen die geen uitgezonden relatie hebben, of er zelfs niets vanaf weten. Maar waar zijn die mensen als er even niets in het nieuws is? Dan denken ze er niet eens over na.”

  helemaal mee eens!
  Plus, ik vind dat nederlandse troepen ook moeten terugvechten als er op hun geschoten word, dat ze niks mogen doen behalve opbouw in een oorlogsgebied is belachelijk aangezien de opbouw toch weer teniet gedaan
  word op het moment dat ze verdreven worden van een bepaalde plek omdat ze niet terug mogen schieten. En trouwens, 21 doden en iedereen is in rep en roer, belachelijk. Dit is niets vergeleken met het totale aantal doden en dit hadden we toch allemaal kunnen verwachten in een OORLOGSGEBIED!!! Hallo mensen weten we nou helemaal niet waar we uberhaupt in de eerste plaats voor gestemd hebben toen we de missie begonnen???!!! Dit is wat soldaten doen, sterven voor anderen in oorlogen waar alleen de thuisblijvers wat aan hebben (of de bevolking ter plaatse)…

  Rik Rissewijck.

 2. Natuurlijk is er geen verandering in de politiek. Waarom zouden ze? Het loopt toch lekker zo voor Karzai en de zijnen. Maar er is wel degelijk verandering op andere vlakken. Er is weer sprake van scholing, vrouwen krijgen meer en meer (al is het zachtjes) weer een stem. En die opbouw komt mede door de geboden veiligheid óók door nederlandse militairen. Dan kun je niet zomaar de deur achter je dicht trekken. En dat die verantwoording niet meer als leidende natie genomen gaat worden is iets anders dan volledig vertrekken. Ook al is het dan misschien zo dat mijn man opnieuw op uitzending moet.

 3. Had-je-me-maar zegt: 04-10-09 om 22:55

  De inzet van Nederlandse militairen is niet voor niets geweest. Jaap de Hoop Scheffer hield er een baan bij de NAVO aan over en onze premier mocht aanschuiven bij de G20. Dat er daarnaast iets ten goede in de levens van de inwoners van Uruzgan is verandert is mooi meegenomen. Ik ben van begin af aan tegen het steunen van de oorlog in Irak geweest en steunde de NAVO inzet tegen de Taliban en Al Queeda met mate. Onze krijgsmacht heeft, gezien zijn omvang, zich goed van zijn taak gekweten. Maar als er een besluit is genomen om voor een verlenging te kiezen en je zet in datzelfde besluit dat in Augustus 2010 de missie eindigt dan is dat volgens mij duidelijk. Dat Verhagen nu de boel weer op scherp zet, heeft voornamelijk met zijn toekomst te maken. Als het CDA na de verkiezingen een Premier mag leveren is Verhagen, naar alle waarschijnlijkheid, de nieuwe Premier. En dan wil Verhagen natuurlijk wel bij de grote jongens blijven zitten. Dat er militairen zijn die al drie of vier keer zijn uitgezonden en de Krijgsmacht aan slijtage onderhevig is maakt Verhagen niets uit. De huidige generatie politici, enkele uitgezonderd, is bereid over lijken te gaan om de mooie sier te maken. Het enigste wat ons als kiezers te doen staat, is om aan deze praktijken een einde te maken.

 4. Dan zegt: 04-10-09 om 23:55

  Totaal onbelangrijk wat soldaten vinden, die hebben ervoor gekozen om bevelen op te volgen.
  Wat ik vind is dat we nooit dat land hadden moeten bezetten, waren er ook niet zoveel onschuldige burgers gedood en verminkt.

  Is Osama Bin Laden nu nog gepakt of niet?
  Wie jagen ze nu na?
  Al Qaeda? Jihadisten? Verzetsstrijders? Lokale krijgsheren? Gewoon mannen met een baard? potentiele concurrenten van Karzai?

  Een rechtsgeldige motivatie om daar te zijn is er niet, we zijn een soeverein land binnengedrongen met als doel oorlog tegen de Islam.
  Uit de asymmetrische media aandacht betreffende de slachtoffers (Afghanen versus NL) blijkt overduidelijk de minachting voor een Afghaans leven.

  Ik zie niet wat het voordeel is (geweest) voor de Afghaanse bevolking, of er nu Taliban of whatever voor gewapend gespuis uit bijvoorbeeld VS of NL rondloopt.

  Terugtrekken, we kunnen die miljarden van defensie uitgaven nu beter besparen.

 5. sjoerd zegt: 05-10-09 om 00:19

  alle buitenlandse troepen dienen afganistan (en elk land dat ze bezetten) te verlaten. als wij hun met rust laten, dan laten zij ons met rust (niet meer de kans dat er aanslagen gepleegd kunnen worden). er zijn al meer dan genoeg slachtoffers gevallen en alleen de verenigde naties zouden zich met het land moeten bemoeien en helpen met de (weder)opbouw. geen enkel land/volk wil een systeem door buitenlanders opgedrongen krijgen en wil in alle vrijheid zijn eigen weg willen kiezen.

 6. Wibo zegt: 05-10-09 om 06:17

  Dit soort discussies is erg pijnlijk voor de nabestaanden van de gesneuvelden. Laat de politiek zich voornamelijk leiden door de mening van de mensen die er verstand van hebben of ons leger nog langer dit soort missies aan kan. De internationale politieke ambities van oa de heren Balkenende en Verhagen (CDA!!!) spelen nu een te grote rol.

 7. bas zegt: 05-10-09 om 09:04

  Het leger is de knuppel, voor het geval diplomatie niet lukt. Daarmee is reeds aangegeven dat het leger niet moet zeuren, en doen wat gezegd wordt.

  Persoonlijk ben ik voor het beëindigen van elke militaire actie, binnen en buiten de Nederlandse grenzen. Maar in elk geval moeten militairen zich niet bemoeien met deze debatten.

 8. Brian zegt: 05-10-09 om 09:34

  Het wordt tijd dat we weer eens ons defensie apparaat op sterkte gaan brengen. Ik denk dat er nog meer missie nodig gaan zijn in de nabije toekomst.

 9. Tim zegt: 05-10-09 om 10:16

  Het enige dat ik lees in de krant is “goed werk” tegenover “verkiezingsfraude” en “bermbom slachtoffers”. Face it, die mensen daar willen wel geholpen worden om er beter van te worden, hebben allemaal een automatisch geweer maar steken zelf geen poot uit tegen hetgeen “wij” proberen te “verbeteren”. We zijn er onze maatstaven aan het implementeren omdat wij vinden dat het beter is en iedereen knikt er JA. Maar als het even wind van links is wordt JA toch weer NEE en zijn wij de boosdoeners. Dus laat ze het lekker zelf oplossen. Je bent erheen gegaan om een punt te maken tegen terrorisme. Opbouwen van een land had al moeten gebeuren toen ze er in eerste instantie een eeuwenoude cultuur over de kling jaagden maar toen gaven we allemaal “niet thuis”. Nu opeens wel, dus er zit een andere reden achter dan dat alleen. En ik heb weinig zin om mee te betalen aan de agenda van een stel politici. Olie? Macht…Wapenhandel! Om die drie dingen draait de wereld. En we zijn slechts speelballen van de hoge heren (nee, geen dames. Zover is de emancipatie nog niet doorgedrongen…)

 10. Tim zegt: 05-10-09 om 10:23

  Wil nog even toevoegen voor de goede orde: Mijn sympathie gaat wel uit naar zij die dit moeten doen. Tenslotte krijgen ze een order van hogerhand en wil ik absoluut geen Vietnam of Srebrenica taferelen. Als je er als blauwhelm zit, soi. Maar verder is defensie “verdediging” en niets anders.

 11. Ted zegt: 05-10-09 om 10:36

  vreemd deze discussie, de EU is er toch voor de vrede,maar in bijna elk EU land speelt deze discussie.
  Maar het belang van de Balkenende brothers staat voorop, en de ‘journalistiek’ speelt het spelletje trouw mee.

 12. Erwin Teusink zegt: 05-10-09 om 15:23

  Dit wordt ons Vietnam. En waarom? Omdat een paar criminelen de aanslag op 11 september 2001 hebben gepleegd. Inplaats van dit op een politionele en justitiele manier aan te pakken ,desnoods met steun van militairen ,zijn twee landen binnen gevallen , honderdduizenden onschuldigen vermoord en de landen van de NATO in een onwinbare oorlog gesleept. Wegwezen dus en Bush, Blair en Balkenende achter de tralies.

 13. Dan zegt: 05-10-09 om 18:59

  @Erwin,
  vietnam was 60000 VS militairen dood en +/- 6 miljoen Vietnamezen met nu nog veel verminkte kinderen tgv Agent Orange (Dioxine ontbladeringsmiddel)

  Over die Vietnamese doden hoor of lees je nagenoeg niets, die memorial muur in Washington met die dooie VS m ilitauiiren komt natuurlijk jaarlijks wel eens in beeld.

 14. Erwin Teusink zegt: 06-10-09 om 15:10

  @ Dan, als ik Vietnam zeg, bedoel ik dat we een onwinbare guerilla oorlog aan het voeren zijn. We mogen hopen dat we 54000 dode militairen niet meemaken maar zoals je al zei, de gedode onschuldige Afghanen en Iraki’s worden niet genoemd noch geteld.

 15. Ik raad iedereen aan om Zeitgeist te kijken! Daar vindt je alle antwoorden

 16. André zegt: 06-10-09 om 23:12

  Met alle respect: ik vind deze discussie zo raar. We hebben gezegd dat we weggaan in 2010. En daar moeten we ons aan houden. We hebben onze bijdrage geleverd, dat hebben we goed gedaan en dan is het klaar. We hebben de missie verlengd en nu gaan we gewoon weg. Ruim 20 mensen hebben er het leven gelaten en wij hopen en bidden dat er tussen nu en de einddatum geen nieuwe slachtoffers bijkomen. Ik snap Verhagen en Middelkoop wel. Aan hen wordt natuurlijk gevraagd of we alsjeblieft willen blijven. En als je al je spullen daar al hebt en je weet er de weg en de mensen vinden je inmiddels een beetje aardig. Maar het is gewoon niet goed. Dit is nu precies waarom mensen balen van de politiek; er is een keiharde toezegging dat we weggaan en als het moment nadert gaat de politiek lopen draaien. De één zegt dit, de ander dat. Doe dit nu gewoon niet. Mannen als Wilders spinnen hier garen bij. Een man een man, een woord een woord. Voor de militairen is dit politiek bedrijven ook frustrerend.
  Gratis advies voor meneer Verhagen: Zeg tegen uw buitenlandse vrienden dat de regering een belofte gedaan heeft om weg te gaan en dat u zich daar aan hebt te houden. Zeg in Nederland: dat u onder druk gezet wordt om door te gaan en dat dit best lastig is en dat er ook best wel goede argumenten zijn om te blijven, maar dat de regering ondanks alles voet bij stuk houdt. We gaan weg. Is dit nu zo moeilijk?
  En die 2 kamerleden uit de regeringscoalitie met hun ingediende motie? Ach ik heb ze vandaag op de radio gehoord; wat een draaikonten. Waarom is een motie ineens op twee verschillende manieren uit te leggen? Wat is dat voor een motie? Iedereen valt over jullie heen en dat is volkomen logisch. Het enige wat je moet doen is ervoor zorgen dat de regering zich aan de afspraken houdt.
  Werk aan de winkel en wees eerlijk en oprecht en trek dat door in alle beleidsterreinen. Daar win je veel meer stemmen mee.

 17. Tim zegt: 07-10-09 om 11:34

  @Andre

  Ben niet gelovig, het is vast heiligschennis maar van mij een luidkeels Amen. Niet alleen hier, maar overal is eerlijkheid het belangrijkste middel om vertrouwen te winnen en te houden. Dat, en je aan afspraken houden.

Geef een reactie

 

  • Over dit weblog

   Dit is het weblog Defensie van de NOS. Verslaggever Peter ter Velde schrijft over militaire kwesties. Dat varieert van de Nederlandse missie in Uruzgan tot andere operaties elders in de wereld, van militair beleid tot opvattingen van de soldaat in het veld. Reacties en suggesties zijn meer dan welkom! U kunt dat doen door een reactie te plaatsen op de site of door een mail te sturen aan Peter ter Velde. Het e-mailadres is: defensieweblog@nos.nl
  • Peter ter Velde

   Klik op de foto voor een korte biografie Peter ter Velde
  • Reageren?

   Reacties op dit weblog zijn uiteraard van harte welkom.
   Wel is er een aantal spelregels:

   1) Alle reacties worden gemodereerd. Wij doen dat zelf. Het kan soms even duren voordat een reactie geplaatst wordt.

   2) Let op: Eenmaal geplaatst blijft geplaatst. Bijdragen aan een discussie worden door ons niet achteraf verwijderd, ook niet op verzoek. Schrijf dus geen dingen waar u later spijt van kunt krijgen.

   3) De blogs zijn een platform voor reacties en discussie, geen uitlaatklep voor scheldkanonnades. Houd het aub beschaafd. Reacties die beledigingen of scheldwoorden bevatten worden niet geplaatst.

   4) Houd het ook zakelijk, dat wil zeggen: niet nodeloos op de man spelen.

   5) Alleen inhoudelijke reacties op het onderwerp van een blogpost worden geplaatst. Met andere woorden: blijf on-topic.

   6) Het is de bedoeling dat reacties de discussie bevorderen. Steeds weer hameren op hetzelfde punt heeft geen zin, tenzij met nieuwe argumenten.

   Reacties die niet aan de spelregels voldoen worden niet geplaatst.