De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Over de doden meestal niets dan goeds

Grafzerk (Foto: ANP)Dinsdag werd in de Tweede Kamer het overlijden van oud-PvdA-fractievoorzitter Thijs Wöltgens herdacht. Met toespraken van Kamervoorzitter Verbeet en vice-premier Bos waarin veel werd verwezen naar zijn verdiensten voor het parlement in het algemeen en de sociaaldemocratie in het bijzonder. De regels voor zulke herdenkingen zijn vastgelegd in een protocol waarvan slechts hoogst zelden wordt afgeweken.

De regeling Herdenking Overledenen onderscheidt drie categorieën die ieder op eigen wijze worden herdacht. De overledenen in de eerste categorie krijgen in de Tweede Kamer de meeste aandacht. Zij worden herdacht aan het begin van het dinsdagse Vragenuur als de plenaire zaal van de Tweede Kamer helemaal vol zit. De voorzitter van de Tweede Kamer vraagt dan iedereen te gaan staan en houdt zelf een toespraak, die wordt gevolgd door een toespraak van de premier of een van de vice-premiers. Daarna neemt de Kamer een minuut stilte in acht en wordt de vergadering voor korte tijd geschorst.

Tot die eerste categorie behoren de leden van het Koninklijk Huis, de zittende Kamerleden, de leden van het zittende kabinet, de ministers van Staat, de vice-president van de Raad van State, de voorzitter van de Eerste Kamer, de voorzitter van de Algemene Rekenkamer, de president van de Hoge Raad, de Nationale Ombudsman, de burgemeester van Den Haag en de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland en staatshoofden van onze meest bevriende naties, met name de leden van de Europese Unie en de Navo.

De tweede categorie bestaat uit het personeel van de Tweede Kamer (van hoog tot laag), medewerkers van de verschillende fracties en parlementaire journalisten. Zij worden in geval van overlijden op dezelfde wijze herdacht als de eerste categorie maar dan met alleen een toespraak van de Kamervoorzitter en niet op dinsdag maar op woensdag of donderdag als de plenaire zaal doorgaans minder bezet is, omdat Kamerleden in andere zaaltjes in kleinere specialistische commissies actief zijn.

Oud-Kamerleden en oud-bewindslieden worden niet herdacht. Zij moeten het doen met een melding van overlijden die door de Kamervoorzitter wordt voorgelezen. De Kamervoorzitter deelt verder mee dat een bericht van deelneming is verzonden aan de nabestaanden. Alleen in het geval van oud-fractievoorzitters (zoals Wöltgens) of oud-premiers geldt dan weer een uitzondering. Zij worden herdacht volgens de regeling van de eerste categorie.

Zoals gezegd wordt er van deze regels hoogst zelden afgeweken. Dat gebeurde wel in het geval van de vermoorde LPF-lijsttrekker Pim Fortuyn die bij het aantreden van de nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen van 2002 volgens de eerste categorie werd herdacht, ook al was hij formeel nooit lid van de Tweede Kamer, laat staan fractievoorzitter, geweest.

Een maand later overleed Hans Janmaat, oud-fractievoorzitter van de indertijd omstreden Centrumdemocraten. Hoewel hij volgens de regels van de eerste categorie had moeten worden herdacht, gebeurde dat slechts ten dele. De herdenking vond niet plaats op een dinsdag, maar op woensdag en er werd alleen gesproken door de Kamervoorzitter, die de nabestaanden van Janmaat in een opmerkelijke volzin sterkte wenste met de herinnering aan de overledene.

Nog een tandje killer ging het toe bij Hendrik Koekoek, in de jaren ’60 en ’70 fractievoorzitter van de Boerenpartij. Toen hij in 1987 overleed, besloten de zittende fracties na ampel beraad Koekoek iedere vorm van herdenking te onthouden vanwege het in hun ogen vaak onparlementaire optreden van ‘Boer Koekoek’ die na zijn parlementaire loopbaan bovendien een aantal keren voor dierenmishandeling in aanraking met justitie was gekomen.

Zet Javascript en Flash aan om deze Flash video te zien.

Toof Brader

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


1 reactie op “Over de doden meestal niets dan goeds”

  1. De “Haagse redactie” had hierboven best wel wat achtergrondinformatie over de bejegening van de nog levende Hans Janmaat door zijn collega-Tweede Kamerleden mogen geven. Dan is het immers veel beter te begrijpen wáárom de overleden Janmaat door dezelfde mensen nauwelijks werd herdacht. Volgens de zéér linkse politicoloog Meindert Fennema werden Hans Janmaat en zijn (door een aanslag) gehandicapte partner en secretaresse Wil Schuurman op het Haagse Binnenhof namelijk vreselijk bejegend. In een column van Max Pam, die vorig jaar in de Volkskrant verscheen, kan men er alles over lezen:
    http://www.maxpam.nl/2007/03/d.....ecretaris/

Geef een reactie