De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Live op Politiek 24: Het Nationale Jeugddebat

stembureau.jpgNederland telt ongeveer 1,2 miljoen mensen van 18 tot en met 30 jaar. Zij gaan bij verkiezingen aanzienlijk minder naar de stembus dan oudere kiezers. Terwijl de opkomst bij de laatste verkiezingen in 2006 in totaal zo’n 80 procent bedroeg, was dat bij jongere kiezers onder de 30 ongeveer tweederde.

Maandag nemen 120 jongeren van 12 tot 18 jaar plaats in de blauwe stoelen van de Tweede Kamer. Zij gaan onder leiding van Kamervoorzitter Verbeet de hele dag in debat met minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) en staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs). Want politici horen niet graag dat zij jongeren niet serieus zouden nemen.

Toch heeft het even geduurd. Toen in 1917 het algemeen kiesrecht voor mannen werd ingevoerd, gold dat alleen voor mannen boven de 25. Die leeftijdsgrens bleef ook van kracht bij de uitbreiding van het algemeen kiesrecht naar vrouwen, twee jaar later. Voor het passieve kiesrecht, het recht om gekozen te worden, moest je zelfs de dertig zijn gepasseerd.

Dat is lang zo gebleven. Pas met het ontstaan van een koopkrachtige jongerencultuur in de jaren ’60 werd de minimumleeftijd om te stemmen in 1972 drastisch verlaagd naar de huidige 18 jaar, nadat die eerder in 1946 al naar 23 jaar was gegaan. Van het recht gekozen te worden bleven veel jongeren nog veel langer verstoken. Dat mocht na 1963 vanaf je 25e en pas sinds 1986 vanaf je 18e jaar.

Bij de Kamerverkiezingen van 2006 werden met Tofik Dibi, Sander de Rouwe, Lea Bouwmeester, Renske Leijten, Attje Kuiken, Ed Anker en Martijn van Dam zeven twintigers in de Tweede Kamer gekozen, tot dan toe een record. Inmiddels staat het aantal twintigers op acht, omdat Manja Smits en Farshad Bashir een oudere fractiegenoot kwamen vervangen en Attje Kuiken precies deze maandag 31 is geworden.

De strijd voor de jongerenemancipatie lijkt overigens nog niet gestreden. Zowel GroenLinks als D66 pleiten met enige regelmaat voor een verdere verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar, de leeftijd waarop gemotoriseerde rijwielen mogen worden bestuurd en er voor eigen gebruik alcoholhoudende consumpties mogen worden aangeschaft. Zoals dat elders in de wereld tot nu toe alleen in Brazilië, Cuba, Nicaragua, Oostenrijk en Iran het geval. In dat laatste land geldt zelfs een leeftijdsgrens van 15 jaar.

Het Nationale Jeugddebat is een jaarlijks evenement dat dit jaar voor de twaalfde keer wordt georganiseerd door de Nationale Jeugdraad, waarin een groot aantal (niet alleen politieke) jongerenorganisaties samenwerken. De Jeugdraad organiseert ook de verkiezing van de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties en reikt ieder jaar na de Algemene Beschouwingen de Zwetsprijs uit.

Het Nationale Jeugddebat is vanaf 13.15 uur live te zien op Politiek 24, het digitale themakanaal van de NOS.

 UPDATE: Het debat begint niet om 13.15 uur maar om 14.00 uur.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


Geef een reactie