De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Parlementair onderzoek? Nu even niet!

brandje.jpgWouter Bos is er mee begonnen. Met de metafoor van de brandweerman. Hij is bezig de brand van de kredietcrisis te blussen en daarom is dit volgens de minister van Financiën niet het moment om te gaan zoeken naar de lucifer waarmee de brand is aangestoken. Alle oppositiepartijen (op de SGP na) haken vandaag in een open brief op deze beeldspraak in.

Nee, ze willen Bos geen strobreed in de weg leggen tijdens de bluswerkzaamheden, maar ze kondigen vast aan dat ze na het sein “brand meester” een onderzoek willen doen naar de oorzaak van de brand, de toegepaste blustechniek en de kwaliteit van de  brandpreventie.

Logisch, want ze voelen zich nu in het heetst van de strijd toch enigszins buitenspel staan. Alles draait om brandweerman Bos: Bos betaalt en bepaalt. De controle door het parlement staat tijdelijk op een laag pitje, want de kamerleden begrijpen ook wel dat Bos hen noodgedwongen pas in een heel laat stadium informeert over de koersgevoelige megadeals die hij sluit. Je kunt het zien als signaal van de oppositie, van links tot rechts, van Kant tot Wilders: kiezers, u hoort op dit moment misschien niet zo veel van ons, maar we houden de zaak wel degelijk voor u in de gaten en we komen er op terug!      

Het pleidooi voor een parlementair onderzoek op termijn stelt de regeringspartijen voor een dilemma. Ze zien er niet veel in. De geschiedenis leert dat parlementaire onderzoeken nogal eens uitmonden in parlementaire enquêtes die op hun beurt vaak uitlopen op het zoeken naar schuldigen. Oud-minister Borst van Volksgezondheid hekelde destijds de enquêtecommissie die onderzoek deed naar de Bijlmerramp vanwege de “inquisitie-achtige methodes” die de commissieleden er volgens haar op nahielden. Een parlementaire onderzoek kan voor regeringspartijen riskant zijn. CDA, PvdA en Christenunie voelen er dus weinig voor. Maar ja: hoe zeg je dat, zonder de verdenking op je te laden dat je je ministers uit de wind wilt houden? Dat er zaken zijn die je liever niet onder het vergrootglas van een onderzoekscommissie laat leggen? Daarover hoeven de coalitiefracties niet lang na te denken.    

We zijn principieel niet tegen een onderzoek, maar dit is niet het moment, zegt de PvdA. En over de manier waarop moeten we het ook nog maar eens hebben tegen die tijd. Het CDA grijpt terug op de beeldspraak van Bos: je moet de brandweerman die druk aan het blussen is niet aan zijn jasje gaan lopen trekken. Met andere woorden: een parlementair onderzoek vinden we prima, maar…..nu even niet. 

Bram Schilham

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


2 reacties op “Parlementair onderzoek? Nu even niet!”

 1. bas zegt: 29-10-08 om 20:06

  Maar, heren en dames CUers, CDAers en PvdAers, er werd ook niet om een onderzoek NU gevraagd

  Het ging om een onderzoek straks

  en die opmerking van mevrouw Borst, wanneer leren ministers nu eens dat de kamer de ministers moet controleren, en de ministers de kamer NIET

 2. Een parlementair onderzoekje naar de “pettenaffaire” op het landbouwdossier zou geen kwaad kunnen.
  Zowel in de 1e als in de 2e kamer zitten bijvoorbeeld “volksvertegenwoordigers” met meerdere petten op.
  Zij hebben het landbouwbeleid, en vooral de veehouderij, tot een drama voor de volksgezondheid en het milieu weten te maken door hun bijdrage in, en belang bij de 550 ton antibiotica die jaarlijks in de intensieve veehouderij omgaat.
  Met als voorlopig hoogtepunt, na een extra kostenpost van ca. 100 miljoen voor MRSA-infectiesbestrijding in ziekenhuizen, nu ook al multipel resistente bacterién op onze groenten.

Geef een reactie