De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Live op Politiek 24: smalende godslastering

rodondendron.jpgDe produktie van nieuwe wetten of wetsartikelen is geen sinecure. Het kost maanden en vaak jaren van ambtelijke voorbereiding voor zo’n wet of wetsartikel de wekelijkse ministerraad bereikt. En daarna kost het nog eens maanden en vaak jaren voor ook de Tweede en de Eerste Kamer er mee ingestemd hebben en de nieuwe wet eindelijk van kracht wordt. En vervolgens rijst de vraag, hoe kom je er ooit weer vanaf.

Deze vrijdag bespreekt het kabinet de afschaffing van artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht, dat de smadelijke godslastering verbiedt. Het artikel werd in 1932 ingevoerd door minister Jan Donner van Justitie, de grootvader van de huidige minister van Sociale Zaken. Aanleiding waren een reeks spotprenten in het communistische dagblad De Tribune, onder meer eentje waarop te zien was, hoe een aantal opstandige proletaren doende waren met een bijl het kruis van Chistus om te hakken. Dat was voortaan verboden, met een maximum gevangenisstraf van drie maanden.

Maar de toepassing van het artikel bleek niet zo gemakkelijk. Vloeken, waarvan minder de helft van de Nederlanders van zichzelf zegt dat nooit te doen, viel er bij voorbeeld niet onder. Het artikel verbood alleen die vormen van godslastering als bij de overtreder een kennelijke bedoeling tot kwetsen kon worden bewezen. Het huis-, tuin- en keukenvloeken werd veel meer als een vorm van zelfverwensing beschouwd.

Ook de al in 1917 opgerichte Bond tegen het Vloeken kon weinig met het artikel. In plaats vloekers strafrechterlijk te vervolgen zag de Bond meer in het aandragen van alternatieve niemand kwetsende krachttermen, zoals bij voorbeeld de rhododendron (zie foto) die qua klankkleur en -ritme even lekker zou bekken als het gewraakte gvd.

Na het spraakmakende ezelsproces in de jaren ’60 van de vorige eeuw waarbij de schrijver Gerard Reve vergeefs voor de rechter was gebracht, werd het artikel een dode letter. Maar van afschaffen kwam het al die tijd niet. Want al werd er sindsdien nooit meer iemand voor smadelijke godslastering veroordeeld, voor de confessionele partijen bleef het artikel van waarde als een soort van morele stok achter de deur.

Die patstelling werd in 2004 nogal merkwaardig doorbroken in de politieke nasleep van de moord op Theo van Gogh. Toenmalig minister van Justitie Piet-Hein Donner opperde toen het artikel van zijn grootvader weer van stal te halen om iets te kunnen doen aan de volgens hem vaak te kwetsende toon in het debat over religie die overigens vaker de God van de moslims betrof dan die van de christenen. De suggestie leidde tot felle reacties van de seculiere partijen die vonden dat Donner daarmee wel erg gemakkelijk voorbijging aan het feit dat er zojuist iemand om zijn islamkritiek was vermoord.

Sindsdien ijveren die partijen, een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, voor afschaffing van het artikel van Donners grootvader. Nu, vier jaar later, lijkt Donners opvolger Hirsch Ballin die wens dan eindelijk te vervullen.

De persconferentie van de premier na afloop van de ministerraad is vanaf 16.45 uur live te zien op Politiek 24, het digitale themakanaal van de NOS. Voor wie niet kan wachten is er dit godslasterlijke filmpje.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


21 reacties op “Live op Politiek 24: smalende godslastering”

 1. M. Timmerman zegt: 31-10-08 om 17:22

  GOD is het waard om gediend te worden, Hij de grote schepper en onderhouder van ons en ons bestaan; maar niet om gelasterd te worden! Hij vraagt dat ook van ons allen in Zijn Woord (Bijbel) en de 10 Geboden. Die geboden te onderhouden is goed voor ons allen. Wij zouden er als land en volk Gods zegen op krijgen. Daarom: “Zoek (dien) God en leef tot Zijn eer want dat is het beste wat wij als mens kunnen doen”!

 2. Marcel V. zegt: 31-10-08 om 19:41

  Godverde Godverde Goverdomme!

 3. bas zegt: 31-10-08 om 20:25

  Ik ben oprecht blij dat dat onzin artikel geschrapt gaat worden, maar vrees het ergste over de aanscherping van het beledigingsverbod

  Straks krijg ik problemen omdat ik koe eet, en een Hindoe daar boos over wordt. Het kan en mag niet zo zijn dat vreemde godsdiensten hier gaan bepalen wat wel en nietmag

  Godsdiensten hebben de nijging de waarheid te preken. Welnu, inmiddels hebben wij in Nederland zoveel waarheden, die elkaar uitsluiten, dat duidelijk is dat ze allemaal ongelijk hebben.

  En beste M., ik ben ervan overtuigd dat er geen god is. Ik vind het best dat anderen een god hebben bedacht, maar laten we gewoon op argumenten discussiëren, en dan neuzen tellen

  Met bijbelcitaten zal je weinig mensen overtuigen

 4. Marcel V. zegt: 31-10-08 om 21:33

  KLASSE, NOS…dat jullie mijn bijdrage geplaatst hebben. Getuigt van lef!

 5. Rogier B zegt: 01-11-08 om 00:00

  Beste Marcel V,je hebt het over klasse. Helaas getuigt jouw (terecht geplaatste) opmerking daar niet van. Wat wil je daar in ‘s hemels naam mee bereiken? Wil je iemands kwetsen of beledigen?
  Je gevoel voor humor kun je beter in een kroeg botvieren; dit hier lijkt me een discussieforum.
  Het verbod op Godslastering heeft in mijn ogen overigens inderdaad wat anachronistische trekjes. Door de mate van geseculariseerdheid van onze samenleving heeft het weinig zin meer. Ik vind het een goede zaak dat ze het verbod op beledigen hebben aangescherpt. Strikt genomen is het verbod op godslastering daar ook in opgenomen.
  Misschien verkomt deze aanscherping dat mensen naar platte beledigingen ipv argumenten grijpen, zoals onze vriend Marcel.

 6. Rogier B zegt: 01-11-08 om 00:01

  *voorkomt

 7. bas zegt: 01-11-08 om 10:13

  Marcel,

  Die laatste, die lijsten we in :)

  maar je hebt gelijk

 8. Juist het artikel bood bescherming tegen idioten als Marcel V. NOS, dat jullie jezelf zo verlagen hierin mee te gaan verbaast me wel. Veel lef is daarvoor niet nodig trouwens, aangezien Christen niet zo snel individuele wraakacties zullen plegen of zo. Zij hebben een God die voor Zichzelf kan opkomen.
  Als je iemand niet kent wil dat nog niet zeggen dat hij niet bestaat. Daarom wil ik me graag aansluiten bij M. Timmerman. Het verbaast mij steeds meer dat de ontevrdenheid in Nederland met name heerst bij degenen die God hebben “afgeschaft”. Blijkbaar brengt dat geen geluk. Maar dat wisten we al….

 9. Marcel V. zegt: 01-11-08 om 13:21

  Je hebt altijd mensen die hier voor de eerste keer komen en Marcel V. niet kennen. Ook weten ze niet dat hij nooit iets zonder reden doet. Plat zijn (zonder reden) is dom, makkelijk en onsmakelijk. Maar net zo vulgair is een samenleving waar gelovigen een (wettelijk) streepje voor hebben en een discriminerden bescherming genieten. Een kort en krachtig protest hiertegen wordt keurig samengevat in “Godverde Godverde Godverdomme”, waarmee politiek incorrect wordt afgerekend met de schandalige pogingen om andersdenkenden te vervolgen als zij zich beledigend uitlaten over andermans geloof. In die zin is mijn uitlating niets anders dan de actie van Gerard Reve, die als reactie op dit (sinds kort zeer vrije) blog gerechtvaardigd is.

  Voor wie wil weten waarom, leze eerst dit: http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=6039 en daarna dit: http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=6053

 10. Marcel V. zegt: 01-11-08 om 13:28

  De reactie van Brian geeft in een notedop aan wat de krankzinnigheid is van de bescherming tegen Godslastering. Nu blijft hij weliswaar nog even keurig “aangezien Christen niet zo snel individuele wraakacties zullen plegen of zo”. Vooral dat “niet zo snel” is hilarisch! Zo van: u bent gewaarschuwd, maar als u doorgaat kan het wel eens gebeuren dat u een kopje kleiner wordt gemaakt. Brian bewijst, zonder dat hij het in de gaten heeft, mijn gelijk!
  Goed ook om te weten dat Brian vindt dat de vorige wet tenminste nog bescherming bood tegen idiote types als Marcel V. Hier past maar een reactie op: Brrrrr…! Godsamme, zeg!

 11. bas zegt: 01-11-08 om 17:26

  Brian,

  Ik ben, zoals jij het zou zeggen, opgevoed ‘met god’.

  Alleen, het gehele boek geneisis dat zou moete nverklaren waar de aarde vandaan komt, daar staat geen woord waarheid in

  De dominee leert dat god goed is, en vervolgens worden in Iran vrouwen vermoord omdat ze naar een man glimlachen. Een goede god zou dat niet laten gebeuren. In kongo vluchten mensne voor moordbendes, maar god is goed

  Sorrie, die god, die bestaat niet.

  God is een bedenksel dat debacht is om mensen steun te bieden om het harde leven aan te kunnen. In die functie voldoet het godsbesef ook prima. Maar zij die het niet nodig hebben, die dus sterker zijn, verlichten respect te hebben?

  Wie twee benen heeft, dient respect te hebben voor het feit dat anderen een been missen. Ze dienen ze te helpen, en te steunen.

  In mijn ogen zijn de mensen die geen god nodig hebben sterk, en gelovigen zwakker. Niet omgekeerd

 12. Peter Korsten zegt: 03-11-08 om 13:42

  Alle wetten zouden wat mij betreft een houdbaarheidsdatum moeten hebben. Na bijvoorbeeld 10 jaar zou geëvalueerd moeten worden of die wet nog zin heeft en zo niet, vanzelf weg ermee. Zo raak je vanzelf een boel bureaucratie kwijt. Beginnen op EU-niveau (omdat Nederlandse wetten vaak daarvan zijn afgeleid) en vervolgens in de lidstaten zelf.

  Het verbod op moord, diefstal en dergelijke mag een onbeperkte houdbaarheid hebben, maar verder, sticker erop en wegmikken als het te oud is.

 13. Tim zegt: 03-11-08 om 14:10

  Ha, maar dan mag ik mijn Wodan > God t-shirt nu weer dragen zonder dat mensen me meewarig aanstaren ?

  Ik vond de wet vreemd, maar wel terecht. Niet om de bescherming van Godsdienst alszodanig, maar wel om verloedering en onnodige belediging tegen te gaan. Ik weet dat dat met fatsoen te maken heeft maar *wijst naar boven*, er zijn altijd mensen die provocatie als middel gebruiken om hun eigen frustraties op anderen te botvieren en ik vind dat persoonlijk niet nodig. Ook ik gooi er geregeld een GVD uit, maar uiteindelijk zie ik dat niet als belediging. Tenslotte vraag ik een hogere macht mij te verdoemen, dat is dan toch mijn eigen keuze ?

  Verder niets dan respect voor mensen en hun Godsdiensten. Zolang ze ze op een manier beleiden die integer en persoonlijk is, precies dat waar religie in eerste instantie voor bedoelt is. Hoop op iets dat je kan helpen in donkere tijden en naar je luistert als je problemen hebt, en niets meer dan dat. En dat in ruil voor een beetje respect.

  Voor mij is de bijbel een samenraapsel van andere religies, omgebouwd tot een compromis. De data zijn geleend uit andere religies, de gebeurtenissen en de personen voor een groot deel ook. Maar als iedereen zich er in kan vereenzelvigen, dan moeten ze dat lekker doen. Ik kan het niet helaas, ik geloof in meer dan een iets. Laat me lekker.

  Nu ja, ik zal me niet anders gedragen dan hiervoor.

 14. bas zegt: 03-11-08 om 15:41

  Wodan > god zal nog steeds bijzoder gevonden worden.

  Godsdienst is iets persoonlijks. welnu, val anderen daar dan ook niet mee lastig.

  Op het moment dat belediging verschillend wordt opgevat afhankelijk van wie het betreft, op het moment dat ‘kutmarokkaan’ niet kan maar ‘teringmof’ wel, zijn wij heel erg verkeerd bezig.

  Zolang er geen objetieve regels voor belediging te stellen zijn, zou het zo goed als onmogleijk noeten wezen om iemand te beledigen.

  Maar wat ik mij afvraag ,stel, iemand schaamt zich (terecht) voor wat hij gedaan heeft, zoals een verkrachting. Is het dan beledigend om hem ‘verkreachter’ te noemen? Volgens mij is het een waarheid

  Het is alleen lastig nu vrijheid van menigsluiting wel beschermd is, maar vrijheid van waarheid vertellen (behoudens waarheden die geheom moeten blijven, natuurlijk) niet

 15. beste mensen,
  Inderdaad heb ik het voorrecht gehad van een Christelijke opvoeding. Ik ben daar nog steeds zeer dankbaar voor.
  Het artikel waar het hier om gaat was al een dode letter, dat weten we allemaal, maar er ging wel een belangrijk signaal vanuit inzake algemeen fatsoen. Beste Marcel, je reactie was wel degelijk zonder aanleiding, dus lees je eigen oordeel over jezelf.

  Christenen gevaarlijk? Mijn stelling dat christenen “niet zo snel” een confict zullen aangaan heeft een eigen kader: Ik zou willen zeggen dat die kans 0,0% is. Dan was het namelijk al veel eerder gebeurd. Maar zelfs Hitler beriep zich op de Bijbel om de Joden uit te roeien, terwijl na de Joden de kerken aan de beurt zouden komen. Daarom moet je altijd voorzichtig zijn in je woordkeuze. Naar mijn bescheiden mening is in een goed ingerichte maatschappij de overheid verantwoordelijk voor de rechtshandhaving, en niet jij of ik prive. Ook het bevorderen van een respectvol omgaan met elkaar lijkt me een goede zaak. Daar zijn normen voor nodig, onder anderen het tegengaan van onnodig kwetsen en/of stigmatiseren. Vrijheid van meningsuiting, Ja!, Elkaar onnodig beledigen en/of kwetsen, nee!
  Daarbij moeten we inderdaad een moordenaar een moordenaar kunnen blijven noemen, enz.

 16. Ruben zegt: 03-11-08 om 22:06

  Ik vind dat de goddelijkeleer zelf verantwoordelijk is, waarom de mensheid steeds minder geloof in god/allah hebben.

  In het verleden hebben ze de ontwikkeling van de mens erg vertraagt.
  Denk maar hoe het geloof eerst over de vork dacht.

  Dat iedereen monddood maakt die zei dat aarde om zon daait, want ze woude mensen laten geloven dat zon op de aarde draaide.

  Er zijn nog veel meer dingen, als ik die nu ga op noemen ben ik nog wel een tijdje bezig.

  Ik vind dat geloof alleen de gaten op vult wat de wetenschap nog niet of nooit zal kunnen verklaren(denk bijvoorbeeld aan, wat na de dood met ons gebeuren zal).

 17. bas zegt: 04-11-08 om 10:12

  Brian

  Ik krijg de indruk dat jij vindt dat het recht over fatsoen gaat. Dat is niet juist, fatsoen kun je niet afdwingen

  Onfatsoenlijke mensen kun je negeren, maar niet laten opsluiten

  en daar ben ik overigens heel erg blij om

 18. Marcel V. zegt: 04-11-08 om 13:17

  Brian begrijpt heel weinig van de fundamentele discussies die hieraan ten grondslag liggen.

 19. Brian begrijpt heel erg goed welke fundamentele discussies hieraan ten grondslag liggen. Vandaar mijn reacties.
  Ik ben het trouwens met Bas eens dat je fatsoen niet kunt afdwingen, zou ook niet zo’n goed plan zijn denk ik. Vandaar ook dat ik aangeef dat het artikel in de praktijk niet meer dan een papieren kwestie was. Wel was het een duidelijk signaal vanuit de overheid elkaar niet onnodig te kwetsen en zeker in het aller heiligste wat er bestaat. Dit om de dialoog open te houden. (Een beetje respect voor elkaar is niet verkeerd denk ik). Blijkbaar was dat nodig, en is dat nu nog meer nodig dan ooit. Daarom gaat van het afschaffen een verkeerd signaal uit denk ik.

  Overigens vreemd dat Marcel V. de christenen als potentieel gevaar ziet en bang is voor geweld vanuit die hoek. Ik heb zijn site bekeken waarheen hij verwijst. Blijkbaar is er weinig voor nodig juist hem tot aktie te brengen als de meerderheid iets zou beslissen wat tegen zijn mening is. (Brrr…).
  Marcel, ik denk dat wij het op dit punt niet eens zullen worden. Op andere punten weer wel trouwens, ik volg deze rubriek namelijk al een poosje.

 20. Marcel V. zegt: 05-11-08 om 09:43

  Het feit dat ik de strijd wil aangaan tegen mensen (politici) die mijn grondrechten verkrachten, beschouwt Brian als ongerechtvaardigd. Ik moet het maar accepteren als de meerderheid van de bevolking beslist mij te kortwieken en te vervolgen. Wederom toont Brian aan geen snars van de Grondwet en de principes van de democratische rechtstaat te begrijpen.

 21. michael zegt: 11-11-08 om 18:16

  geloof en wetgeving dienen gescheiden te worden :zoals in turkije , het mislukken van de integratie is voor een heel groot deel aan het cda te danken door voor elk geloof ander onderwijs te geven en zo ook hun eigen ding er door te kunnen drukken .de meeste misdrijven door de tijd heen zijn altijd uitgevoerd ivm geloven lees de krant maar het houd niet op zolang als de mens bestaat !ik wens geen christelijke of joodse of islamitische wetten opgelegd te krijgen daar het verleden, het heden en de toekomst er op zal wijzen dat een combinatie van geloof en wetgeving tot haat zal aan zetten , nu proberen ze zelfs de bevolking monddood te maken met zogenaamde fatsoens normen !!fatsoen is niet een ander land aanvallen met leugens ( may god be with us)en vervolgens als je er op aangesproken wordt eerst liegen en ontkennen en daarna elk onderzoek ernaar tegenhouden !alsjeblieft regering kijk eerst eens naar jezelf eer je mensen die een gvd niet kunnen onderdrukken aan wilt pakken jullie zijn zelf de oorzaak!!!

Geef een reactie