De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Live op Politiek 24: officieel geen voorkeur

stars-stripes.jpgTerwijl de Tweede Kamer dinsdag de week gewoontegetrouw begint met het mondelinge Vragenuur, kiezen de Amerikanen een nieuwe president. Ook voor de Nederlandse politiek een bijzonder en belangrijk moment. Want het mag tegenwoordig dan wat minder gaan met de Verenigde Staten, ook de komende president van onze machtigste bondgenoot heeft bij tijd en wijle meer invloed op de Nederlandse politieke agenda dan onze eigen gekozen volksvertegenwoordigers. Toch is er het afgelopen jaar in de Tweede Kamer nauwelijks met een woord over die verkiezingen gerept.

Zelden stond Nederland zo massaal achter één presidentskandidaat als deze keer. Bijna negen op de tien Nederlanders hopen (en verwachten) dat Barack Obama vannacht gaat winnen. Ook al bleek vorige week dat Obama lang niet zo ‘links’ is als veel Nederlanders, zowel voor- als tegenstanders, schijnen te denken. Hoe dan ook, Nederland maakt zich massaal op Obama’s verkiezingsoverwinning woensdagochtend tijdens een van de vele election-breakfasts te vieren.

Die overweldigende meerderheid voor Obama vind je terug bij de Nederlandse politieke partijen. Ook daar zijn McCain-aanhangers zeldzaam. Een enkele CDA’er en VVD’er, de SGP en de PVV, de rest is voor Obama. Met als enige uitzondering het kabinet, dat officieel geen voorkeur heeft voor een presidentskandidaat. Premier Balkenende riep zelfs tot twee keer toe een van zijn kabinetsleden tot de orde, toen die (eerst vice-premier Bos en later staatssecretaris Bussemaker) wel een voorkeur uitspraken. In het laatste geval moest de premier daar zelfs Kamervragen van de VVD over beantwoorden.

De Tweede Kamer begint Election Day zoals gezegd om 14.00 uur met het mondelinge Vragenuur. Daarna wordt een begin gemaakt met de behandeling van de begrotingen van het ministerie van Justitie (15.30 uur) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (20.30 uur) die allebei later deze week worden voortgezet.

De debatten in de Tweede Kamer zijn live te volgen op Politiek 24, het digitale themakanaal van de NOS. Voor het laatste nieuws over de Amerikaanse presidentsverkiezingen zie de website Amerika Kiest.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


5 reacties op “Live op Politiek 24: officieel geen voorkeur”

 1. eduard zegt: 04-11-08 om 13:58

  Barack Obama, jij loog tegen Amerika. Niet één keer, niet twee keer, maar vele malen. Hier een opsomming van een aantal van jouw bewezen leugens, misleidingen en onwaarheden. Ga jij hiermee stoppen als je eenmaal president bent?

  - The New York Times plaatste op 4 oktober de resultaten van een onderzoek waaruit bleek dat je een veel hechtere band had met de links-radicale, anti-Amerikaanse terrorist Bill Ayers, dan jij deed voorkomen. Hoewel die relatie zelf jouw eigen zaak is, is het van veel grotere zorg dat jij hierover loog tegen Amerika.

  - De Chicago Sun berichtte op 8 mei dat FBI-dossiers aantonen dat je een veel nauwere band had met Tony Rezko en ACORN (Associaton of Community Organisations for Reform Now) dan jij gezegd hebt. Rezko werd niet alleen veroordeeld voor verschillende zaken van omkoperij en fraude, maar hielp jou ook financieel toen je in de Senaat probeerde te komen. Hij doneerde honderden duizenden dollars aan jouw campagnes, terwijl hij ondertussen miljoenen van de staat Illinois, waar jij Senator van was, achterover drukte. Je sluisde geld weg naar Rezko en ACORN en je gebruikte deze organisatie om duizenden fake-Democraten stemmers te laten registeren. Dat Tony Rezko een goede vriend van je was kunnen we best vergeten, maar niet dat je hierover loog tegen Amerika.

  - In je speech op 18 maart in Philadelphia over de ‘rassenkwestie’ sprak je je eigen verklaring van 4 dagen eerder tegen, toen je nog beweerde dat je niets wist van de uitspraken van jouw voorganger Wright en zijn ‘God verdoemme Amerika’ uitspraken. Het feit dat jij 20 jaar lang in zijn kerk zat is jouw eigen zaak, maar wat wél zorgwekkend is dat jij hierover loog tegen Amerika.

  - In je eerste publieke debat met John McCain beweerde je dat je nooit gezegd hebt dat je de leiders van Cuba, Venezuela, Iran en Noord Korea ‘zonder voorwaarden vooraf’ zou willen ontmoeten. Joe Biden herhaalde je woorden in zijn debat met Sarah Palin. Een video-opname van jouw debat afgelopen februari laat echter duidelijk zien dat jij de vraag of je met deze leiders binnen 12 maanden ‘zonder enige voorwaarde vooraf’ zou gaan praten, duidelijk met ‘ja’ beantwoordt. Hoewel het geheel jouw eigen beoordeling is dat de VS best zonder enige voorwaarde vooraf kan gaan praten met haar vijanden, is het een ernstige zaak dat je in het debat met McCain hierover loog tegen Amerika.

  - Op 14 juli 2008 zei je dat je ‘altijd al wist’ dat de militaire ‘surge’ operatie in Irak zou gaan werken. Tv-opnames van ruim een jaar geleden laten echter zien dat je zei dat de ‘surge’ juist níet zou gaan werken. Hoewel jouw capaciteiten als militair strateeg en mogelijk opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten voor jouw verantwoording zijn, en je best eens van mening kan veranderen, is en blijft het feit overeind staan dat jij op 14 juli hierover loog tegen Amerika.

  - Barack, je beweert nu dat de reden dat je tegen het financieren van de troepen in Irak was dat het voorstel geen tijdstip van terugtrekking bevatte. In een tv-opname van een jaar eerder zeg je echter dat je tegenstemde omdat je wilde dat de troepen onmiddelijk zouden worden teruggetrokken, niet 16 maanden na jouw verkiezing zoals je nu beweert. Het is jouw eigen zaak als je de Amerikaanse troepen unilateraal en onmiddellijk had willen terugtrekken, maar ontkennen dat je dit nu ooit gezegd hebt is weer een bewijs dat je loog tegen Amerika.

  - Je beweert dat je heel vaak samengewerkt hebt met de Republikeinen bij het indienen en aannemen van wetten, maatregelen etc.. De statistieken tonen echter aan dat je dit slechts éénmaal gedaan hebt. Sterker nog, dezelfde cijfers tonen aan dat je stemgedrag voor 97% in overeenstemming was met de Democratische partij en dat je daarmee de meest liberale stemmer ooit bent. Je was het slechts in 13% van de gevallen met de Republikeinen eens en dan nog alléén nádat de Democratische partij het over deze steun eens was. Hoewel je helemaal zelf moet weten dat je niets moet hebben van conservatieven en je de meest liberale politicus ooit bent, is het voor de kiezer van groot belang te weten dat je de waarheid verdraaide over je stemgedrag en dus loog tegen Amerika.

  - Tijdens één van de voorverkiezings-debatten in februari beweerde je dat je ‘net’ nog een gesprek had gehad met een kapitein van een militair peleton in Afghanistan. Uit navraag bleek dit niet te kloppen; in 2003 bleek je een discussie gehad te hebben met een luitenant die nét in Afghanistan was aangekomen. Opnieuw:je loog tegen Amerika.

  - In het voorjaar beweerde je in je debatten dat je een ‘professor in de grondwettelijke rechten’ bent. Onderzoek wees uit dat je dit niet bent en dat je dit ook nooit bent geweest. In het laatste debat zei je dat je ooit ‘rechtencolleges’ hebt gegeven en vermeed je dus te zeggen dat je een professor bent, wat je inderdaad niet bent. Ook hierover loog je tegen Amerika.

  - Jij en Joe Biden hebben allebei beweerd dat John McCain tegen het extra financieren van onze troepen was, maar uit de officiële gegevens blijkt juist dat het tegendeel waar is. Dat betekent dat jij ook op dit punt loog tegen Amerika.

  - Je beweert dat John McCain net als jij voor belastingverhoging heeft gestemd voor de mensen met een inkomen van $ 42.000. Ook hier geldt dat de officiële gegevens uitwijzen dat John McCain hier juist tégen heeft gestemd. Wederom verdraaide je de waarheid en loog je tegen Amerika.

  - Je beschuldigt John McCain ervan dat hij in 90% van de gevallen met George Bush meestemde. Feit is echter dat de Democraten eveneens in 90% van de gevallen met Bush meestemden! Dat jij dit niet deed komt niet omdat je tegenstemde maar omdat je vanaf het moment dat je verkozen werd vrijwel altijd afwezig was in de Senaat (de aanwezigheidslijsten tonen dit aan). Het is natuurlijk je eigen zaak dat je nooit op je werk verscheen, maar je vervormd en verdraait de feiten wat eens te meer aangeeft dat je voortdurend loog tegen Amerika.

  - Je nam geen actieve houding aan bij het recente financiële reddingsplan. Je beweerde dat dit kwam omdat de Senaat jou niet nodig had, maar de werkelijke reden dat je je afzijdig hield is het feit dat je nauwe banden hebt met de directie van failliet gegane en uitgekochte Fannie Mae & Freddie Mac en Countrywide. De directeuren die een zeer groot aandeel hadden in het ontstaan van de huidige financiële crisis, hebben allen contributies gedaan aan jouw campagne. Het feit dat je 3 jaar lang nauw met hen omging en hen in de Senaat beschermde geeft aan dat je het publiek bewust hebt misleidt hierover en je dus loog tegen Amerika.

  - Gedurende je campagne heb je het telkens gehad over die ‘typische blanken’. ‘Ze klampen zich vast aan hun geweren en hun religie’. ‘Ze zullen zeggen dat ik een zwarte ben’. JIJ hebt de rassenkwestie erbij gehaald, en elke kritiek op jouw persoon bestempelde je onmiddellijk als ‘racisme’. Jij brengt ons niet samen. Jij verdeelt Amerika.

  - Je beweert dat je voor 95% van de Amerikanen de belastingen zult verlagen, maar je vergeet erbij te zeggen dat je éérst de eerdere belastingverlagingen van George Bush ongedaan wilt maken. Jouw programma’s kosten Amerika zo’n $ 1 biljoen extra per jaar en je beweert dat de bezuinigingen op de oorlog in Irak ($ 100 miljard per jaar, minder dan 1% van het BNP) dit kunnen financieren. Barack, jouw economische plannen om onze rijksoverheid maar liefst 30% te laten groeien zijn zorgwekkend, maar zorgwekkender is nog dat je Amerika hierover misleidt. Je loog dus tegen Amerika.

  - De Amerikaanse economie is zo’n $ 700 miljard per jaar kwijt aan buitenlandse olie (5% van het BNP). De laatste 3 jaar heb je tegen meer oliewinning gestemd én tegen meer kernenergie. Maar de laatste tijd beweer je ineens dat je altijd al voor meer oliewinning en meer kernenergie bent geweest. Gaan we weer: Je loog tegen Amerika.

  - Obama, je beweert dat je ten aanzien van het publieke financieren van jouw campagne van gedachten bent veranderd omdat de Republikeinen in 2004 zoveel geld zouden hebben besteed. De statistieken tonen echter aan de zowel in 2004, 2006 als in 2008 de Democraten twee keer zoveel uitgaven aan de campagnes als de Republikeinen. Je loog tegen Amerika.

  -Je zegt dat je Israël steunt, maar in 2003 was je nog samen met Bill Ayers aanwezig op het afscheidsdiner van professor Rashid Khalidi, waar je regelmatig met je vrouw bij bent wezen dineren. Khalidi is een felle anti-Israël criticus en steunt de Palestijnse terreuraanslagen tegen de Joodse staat. Khalidi en zijn vrouw waren de oprichters van het anti-Israëlische Arab-Amerikcan Action Network (AAAN), waar jij samen met Bill Ayers, toen je met hem zitting had in het uiterst linkse Chicago Wood Fund board, tienduizenden dollars aan toekende. Ook wat betreft Israël loog je tegen Amerika.

  Barack Obama, president Roosevelt zei ooit dat de Amerikanen vóór alles het karakter van een leider moeten beoordelen. En hoewel je geweldige, motiverende speeches houdt, komt je karakter totaal niet overeen met je rethoriek.

  1. Je loog tegen Amerika. Je loog héél vaak. Je verdraait voortdurend de feiten, zowel over jezelf als over je tegenstander(s).

  2. Je had en hebt banden met zeer dubieuze personen, die jou gesteund hebben, ook financieel.

  3. Jij hebt de rassenkwestie ter sprake gebracht. Jij verdeelt Amerika hiermee. Elke kritiek wijs je als ‘racisme’ van de hand.

  Niet dat John McCain perfekt is. Zeker niet. Maar vergelijk jezelf eens objectief met hem. McCain, oorlogsheld en 22 jaar operationele leidersschapservaring bij de Amerikaanse marine. 26 jaar lang in de Senaat. Stemde in 54% met de Democraten mee, in totale tegenstelling met jouw statistieken.

  Obama, op de Harvard Law School moet je geleerd hebben dat meineed, oneerlijkheid, valse getuigenissen en het verdraaien van de feiten nooit getolereerd mag worden. Toch is jouw oneerlijkheid onthutsend. Het is véle malen erger dan de oneerlijkheid van Bill Clinton, die werd veroordeeld voor het liegen in een verklaring. Je zou je moeten schamen.

  Het is tijd dat de Amerikanen hun onderlinge verschillen opzij zetten en stemmen voor eerlijkheid. En dat betekent dat je tégen jou moeten stemmen, vanwege jouw oneerlijke en misleidende karakter.

  Waarom gaan dan toch zoveel mensen op jou stemmen terwijl de bewijzen dat je zo vaak hebt gelogen, overweldigend zijn? Dat is omdat ze bang zijn voor de economie, bang voor de toekomst, bang voor hun financiële veiligheid. En jij teert op hun angsten met het geven van valse beloftes, en omdat met name de jongere generatie overweldigd is door jouw persoonlijke flair, je stijl, je uitstraling en belofte dat er verandering komt, ‘change’.

  Barack Obama, jouw presentatie verhult jouw oneerlijkheid. Maar wat ga je doen als je president bent? Zul je blijven liegen? Zul je blijven misleiden? Of gaan op een bepaald moment de maskers af en zal Amerika, zal de wereld eindelijk zien wie Barack Obama wérkelijk is: een leugenaar, een bedrieger, een meestermisleider en een volksdemagoog met een verborgen agenda. De grote vraag is echter of je dán nog te stoppen bent.

 2. bas zegt: 04-11-08 om 14:10

  Terecht heeft de regering geen voorkeur

  Een verkiezing is een interne aangelegenheid, en buitenlanden zijn daarbij niet gewenst. Zo ver ik weet, mag ik, als Nederlander, niet eens een kandidaat in de USA steunen, en zou het wel mogen, dan zou ik toejuichen dat dat zou veranderen.

  Zelfs als al de leden van onze regering hopen dat een bepaalde kandidaat wint, dan nog, niet bemoeien

  en ook als de verkeerde wint, de winnaar feliciteren. Politieik is een vies vak, ik denk dat als ik daar zou zitten, ik best wel eens behoefte zou hebben om mijn handen te wassen. Tsja, daarom die ik iets anders.

 3. bas zegt: 04-11-08 om 16:03

  Vreemd

  Twee enorm lange, identieke verhalen, van twee verschillende mensen

  of doe ik nu naïef? :)

 4. Michiel zegt: 04-11-08 om 16:49

  Raffe/Eduard,

  Mooie copy/paste tekst maar liegen is iets wat elke presidents kandidaat doet, heeft gedaan en in de toekomst niet zal veranderen. Beide kandidaten zijn bang om impopulaire uitspraken te doen want ze weten dat de ander ook niet al zijn kaarten op tafel legt. Ook McCain is niet vies van een leugentje…kijk maar eens op http://www.mccainpedia.org/ind.....t_the_Lies

  Naast dat de tekst direct gekopieerd is de nuance ver te zoeken, een beetje zoals FOX news – Fair and Balanced!!

 5. Hallo kan iemand mij vertellen of de NOS verkiezingsnacht ook op internet te volgen is? Wordt het doorgeprikt door Politiek24???

  Dit i.v.m. met geen TV op ‘t werk vannacht. En ik wil het ook aan Amerikaanse vrienden tonen.

Geef een reactie