De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Live op Politiek 24: de crisis en Calvijn

calvijn.jpgHet kabinet bespreekt vrijdag opnieuw maatregelen ter bestrijding van de economische crisis. Want er dreigen in Nederland, net als elders in Europa, massa-ontslagen en een instortende woningmarkt. Maar terwijl in landen als Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië de strenge Europese begrotingsregels (tijdelijk) opzij worden gezet en er over rigoreuze belastingverlagingen van miljarden euro’s wordt gepraat om de consumptie te stimuleren, houden Bos en Balkenende de hand voorlopig nog even op de knip. Tot groeiende ergernis van hun Europese collega’s die vinden dat handelsland Nederland daarmee gratis en voor niets van hun miljardenpakketten profiteert.

Die ergernis gaat bovendien vaak gepaard met verbazing. Want de Nederlandse zuinigheid kan immers niet zo maar uit een verschil in politieke kleur worden verklaard. Nederland wordt geregeerd door een coalitie van christen- en sociaaldemocraten, net als Duitsland. In Groot-Brittannië zijn de sociaaldemocraten alleen aan de macht, terwijl die in Frankrijk juist weer in de oppositie zitten. Kennelijk zit die zuinige houding in Nederland in alle politieke partijen als je ze met hun evenknieën in andere Europese landen vergelijkt.

Zou de rest van Europa wel weten, dat in Nederland dit jaar de 500e geboortedag van Calvijn wordt gevierd?

De persconferentie van de premier na afloop van de ministerraad is vrijdag live te zien op Politiek 24, het digitale themakanaal van de NOS. De persconferentie wordt vrijdag na afloop regelmatig herhaald en is ook te zien op onze site.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


12 reacties op “Live op Politiek 24: de crisis en Calvijn”

 1. bas zegt: 16-01-09 om 12:30

  De Euro die Merkel uitgeeft, terwijl zij die niet heeft, vergroot de inflatie. Niet alleen in Duitsland, maar ook bij ons

  Anders gesteld, doordat wij de euro hebben, betalen wij via inflatie mee aan alle overschrijdingen van het stabiliteitspact. Meebetalingen waar wij vaak niets aan hebben, zoals meer of betere wegen in Zuid Italië.

  Natuurlijk gaat dit niet op voor Engeland, maar zei kozen er toch voor om niet met de euro mee te doen? Wij hebben ze echt niet gewijgerd

  Kortom, ik vind dat dezen die ergenis maar moeten inslikken

 2. Mieke zegt: 16-01-09 om 13:46

  Iedereen weet dat het niet goed gaat met de economie in Ierland… Nu hebben ze hier de ‘Income Levy’ geïntroduceerd. Een soort heffing/belasting dat ‘tijdelijk’ is. Dit om de schatskist van de Ierse regering weer wat te vullen.. Maar draagt dat nou bij aan een beter economie? Mensen moeten vanaf januari (nu dus) 1% ‘Income Levy’ betalen op hun bruto inkomen, als ze tussen de 18.000-100.000 verdienen, daarboven is het 2%.

  Ik vraag me af wat er in NL zou gebeuren indien Bos zegt, sorry onze schatkist is leeg dus we gooien er maar een extra heffing bovenop de salarissen om het weer te vullen…

 3. Erwin zegt: 16-01-09 om 14:08

  De krediet crisis is mede ontstaan doordat met name de Amerikanen en de Britten te lang en te veel op de pof hebben geleefd.
  Nu zou het medicijn tegen de gevolgen van deze crisis meer van het zelfde zijn? Volgens mij kunnen deze landen er alleen bovenop komen door de dollar en het pond te devalueren. Hierdoor wordt de export aangejaagd en de binnenlandse bestedingen gedrukt. Duitsland en Nederland hebben gigantische reserves die we volgens mij best kunnen gebruiken door te investeren in lange termijn projecten zoals onderwijs,infrastuctuur en alternatieve energie vormen ( kerncentrales, windmolens zonneenergie etc.). Wat we moeten voorkomen is dat onze eigen bestedingen terug lopen waardoor we in een recessie belanden of verergeren.

 4. bas zegt: 16-01-09 om 17:07

  @ Erwin

  Ik dacht dat de Nederlandse staatsschuld, die ongeveer 60 % van het BNP bedraagt, iets van 200 miljard is

  Nu zijn er landen met een staatschuld van dik 100 % van het BNP, dus je zou kunnen zeggen, we kunnen 200 miljard opnemen, maar los van die uitleg hebben we geen reserves

  Wel zijn er in Nederland pensioenfondsen. Deze fondsen zijn vrij hun geld naareigen inzicht te beleggen, en terecht

  Duitsland heeft geen pensioenfondsen, net als de meeste eurolanden, en daarmee een enorme uitgave op termijn – want het Duitse pensioensysteem is gebaseerd op een omslagsystem: de pensioenpenningen worden direct uitgekeerd.

  Daarom, reserves zijn er niet

  overigens, er was een eiland, iets met ijs ( ;) ), waar men veel meer op de pof leefde. Dat is voor de NL situatie ook iets actueler

 5. Erwin zegt: 16-01-09 om 21:40

  @ Bas, per hoofd van de bevolking staat er voor Nederland $10467, voor Duitsland $7510, en voor de VS $5517 en Engeland $4722 op de spaarrekeningen. De ruimte om de spaartegoeden aan te spreken zijn dus in Duitsland en Nederland een stuk gunstiger.

 6. Ferry zegt: 17-01-09 om 01:22

  Waar ik nu zo moe van wordt is dat de ene maatregel nog niet afgeroepen wordt of de pers komt geheid met iemand die tegen is. En die zijn er gewoon altijd wel te vinden. Irritant, zielig, naargeestig. Nu dus weer een voorzitter van VNO-NCW die het niet eens is met de mate waarin de regering de crisis aanpakt. Het zou nuttiger zijn als hij als werkgeversvoorzitter het beleid zou steunen en zelf ook eens een duit in het zakje zou doen. Maar niks ervan. Gewoon verontwaardigd doen en net doen alsof het bedrijfsleven het lijdend voorwerp is. Terwijl het bedrijfsleven toch altijd de ultieme verdediger is van het marktprincipe. Hoe verrot kan het zijn.

 7. bas zegt: 17-01-09 om 10:12

  @ Erwin

  Het geld dat op mijn spaarrekening staat, dat is van mij, en daar mag jij geen bestemming voor zoeken.

  Ik heb overigens geen dollars, maar Euro’s. Daarmee bedoel ik, dat gebruikers van de euro deze munt eens echt zouden moeten steunen, en dan zouden moeten schrijven dat in de VS het saldo dus ongeveer 4000 euro is

 8. Ted zegt: 17-01-09 om 13:14

  Dat Duitse plan is te belachelijk voor woorden, je krijgt 2500 euro als je een auto van 9 jaar of ouder inruild, nu wordt gevreest dat auto’s massaal omgecat worden.
  Bovendien is het slechte reklame voor de Duitse auto, na 9 jaar mogen ze vernietigd worden…

  Het enige wat ze in NL moeten doen is het Urencristerium een jaar eerder schrappen, daarmee help je de 900000 zelfstandigen.

 9. bas zegt: 18-01-09 om 09:58

  Dat zou inderdaad ee ngoede zaak zijn

  Ik ben een van die zelfstandigen, en heb het idee dat ik inderdaad moeite ga krijgen om het 1225 uur criterium te halen

  Als ik het haal, heb ik een goed jaar, haal ik het niet, een slecht jaar. Dus heb ik mij reeds voorgenomen tijd te besteden aan marketing – die nu effe niet werkt, maar dat hoeft ook niet. Het gaat om de teller

  Kortom, kappen met die 1225 uur norm. In elk geval voor bestaande ondernemers

 10. mavado zegt: 18-01-09 om 11:34

  Beste lezer; Deze economische crisis is het begin van uw zorgen en ellendigheden die over u komen zullen omdat u schatten heeft vergaderd in de laatste dagen. Jacobus 5:1-6 Welaan nu, gij rijken, Uw rijkdom is verrot, en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde, en wellusten gevolgd; gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood den rechtvaardige; en hij wederstaat u niet. De arme mensen bedrogen zijnde door de euro hebben geen aandelen en onder groot gejuich van deze armen, zien en horen ze nu dat de rijken hun gestolen vermogen aan het verliezen zijn,. Het einde van deze crisis zal zijn in laatste 42 maanden van de Grote verdrukking, wanneer het merkteken van het beest een wet gaat worden en dat u dan niets kunt kopen of verkopen in die tijd, dan die dat merkteken heeft. Opb 13:16-18. Degene die daarvoor gaat zorgen, zit in Rome op zeven heuvels, die beweert de plaatsvervanger van Christus te zijn. Er zijn er maar twee in de wereld die de economische macht bezitten: één de Rooms Katholieke Kerk die het goud van de wereld bezit en de rest (aandelen etc) is in de handen van de op geld beluste politieke Joden in Wallstreet.

 11. mavado zegt: 18-01-09 om 12:29

  Johannes Calvijn gedenken omdat het 500 jaar geleden is, waarom? Wij kunnen beter aan Golgotha denken wat daar gebeurd is 2000 jaar geleden. Calvijn valt onder al die andere hervormers die de waarheid, waarvan de kerk van was afgeweken, mochten terugbrengen voor hun dag. Zoals Maarten Luther, John Knox, John Wesley, Huldrych Zwingli die voor hun dag de waarheid van Gods Woord, voor Gods gemeente (niet de kerk) voortbrachten, zoals de leer over “rechtvaardiging, heiliging, uitverkiezing, eeuwige zekerheid en voorbestemming. Deze hervormers hadden ondanks hun roeping, wel wat fouten dingen in hun leven, ondanks dat hun ogen waren geopend wat betreft de valse leer van de Roomse Katholieke Kerk. Luther predikte dat de Joden, de Antichristen waren en dat je hun synagoge in de brand moest steken. Hitler vervulde deze onwetendheid van Luther. Calvijn zorgde ervoor dat Michael Servet (die de Godheid beter zag dan Calvijn en al de andere reformatoren) tot ketter werd verklaard en werd met goedkeuring van Calvijn op 27 oktober 1553 op de brandstapel levend verbrand. Dus gedenkt Servet zou ik zeggen die niets wilde weten van de onzinnige drie personen in de Godheid, waar Rome mee aankwam op het concilie van Nicea in 325. Er is maar één persoon in de Godheid en dat is Jezus, de Christus in welke de Eeuwige en Onzichtbare God woonde ná zijn doop in zijn Volheid. Onze IMMANUEL, God met ons. Calvijn en de zijnen stelden de Heidelberger Catechismus op en hun geloofsbelijdenissen, en het heeft net als ook de Dortse Leerregels en alle andere rommel, over wat kerkvader Augustinus gezegd heeft, de mensen geen goed gedaan. Vandaag de dag zijn alle kerken en denominaties afgeweken van het zuivere woord van God. Laat de mensen niet hangen bij Calvijn of wie dan ook. De farizeeërs zeiden wij hebben Mozes en de profeten, maar zij geloofden niet in Hem die voor hen stond, waarvan Mozes gesproken had. Zij (de farizeeërs en Schriftgeleerden) verwierpen en kruisigden Hem in de allerheiligste stad ter wereld Jerusalem. omdat zij Hem niet kenden,en zo is het met de kerk,zij kennen Hem niet en daarom verwerpen ze alles wat God hen op hun pad zendt. Zij schreeuwen: wij hebben Calvijns geschriften, wat goed was voor die dag, maar niet nu. Blijft niet in een ossenkar rijden als er ruimtevaart is. Want het wordt tijd dat we omhoog gaan.

 12. Erwin zegt: 19-01-09 om 14:31

  @ Bas, Wat ik bedoelde is dat in ons land meer op de plus zijde van de balans staat dan in de VS of UK per hoofd van de bevolking. Er is hier dus meer ruimte om ons uit de crisis te financieren. Dit heeft niets te maken met het aan de spaarrekeningen komen van individuele spaarders.

Geef een reactie