De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Live op Politiek 24: Davids’ Irak-team

bagdad.jpgHet heeft even geduurd maar nu is het zover. Woensdag presenteert oud-president van de Hoge Raad Willibrord Davids zijn Irak-team. De mensen waarmee hij in opdracht van premier Balkenende de gang van zaken rond de Nederlandse besluitvorming over Irak in 2002 en 2003 gaat onderzoeken.

De politieke gevoeligheid van het onderzoek is groot. De Tweede Kamer kijkt argwanend mee en veel fracties houden de optie van een eigen parlementaire enquête met openbare verhoren nadrukkelijk achter de hand als de commissie-Davids niet met heldere antwoorden komt.

 Het zit dan al gelijk niet mee als waar is dat Davids de afgelopen weken niet een van de negen ministers van Staat bereid heeft gevonden deel te nemen aan zijn commissie. Balkenende’s oproep van een paar weken geleden dat vooral wel te doen om de commissie het nodige gezag te verlenen dus ten spijt.

 Dat Davids zich in de tussentijd naast zijn Irak-team ook van professioneel media-advies heeft voorzien, lijkt vooralsnog geen overbodige luxe.

 

p24twitter2.jpgDe persconferentie van Willibrord Davids over de samenstelling van zijn commissie is woensdag vanaf 11.00 uur live te zien op Politiek 24, het digitale themakanaal van de NOS.Updates over onze live-programmering via Twitter.

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


1 reactie op “Live op Politiek 24: Davids’ Irak-team”

  1. Onder het (ook) in de rechtsgeleerdheid bekende motto “Suum Cuique” [Jedem das Seine; To each his own; A chacun son dû; Ieder het zijne; A cada uno lo suyo] zal een commissie met betrekking tot een onderzoek naar de voorbereiding van én de besluitvorming over de “politieke steun” (sic) van het Koninkrijk der Nederlanden voor de inval in de Republiek Irak in het jaar 2003 [tweeduizend drie] onder voorzitterschap van een oud-president van de Hoge Raad der Nederlanden (hierna: “HR”) met kennisname van het begrip “context”, dat in meerdere arresten van de HR een essentiële rol speelde [zie bijvoorbeeld HR 11 februari 1986, NJ 1986, 689 (Van Gogh); HR 11 maart 1986, NJ 1986, 613; HR 18 oktober 1988, NJ 1989, 476; HR 11 december 1990, NJ 1991, 313 (Van Gogh); HR 18 mei 1999, NJ 1999, 634 (Janmaat); HR 6 mei 2003, LJN AF7895], het adagium “Vrede gedijt, oorlog verslijt” [Friede ernährt, Unfriede verzehrt; Peace maintains, war destroys; La paix amasse, la guerre dissipe (Lees: "Vrede brengt voorspoed, oorlog ellende")] ongetwijfeld gekend hebben dan wel (nu) kennen.

    Over de “objectiviteit”, dat uiteraard niet verward moet worden met “eenrichtingsverkeer”, kunnen de archieven worden geraadpleegd.

Geef een reactie