De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Net een formatie

foto_bram_vraag_aan_dh_2041.JPGAls de onderhandelingen over de crisismaatregelen eigenlijk een soort formatiegesprekken zijn, waarom halen de partijen oud-informateur Wijffels er dan niet opnieuw bij? Dat wil Hans Gerritsen weten. Bram Schilham geeft antwoord.


 
Misschien zou het voor de voortgang van de onderhandelingen goed zijn als CDA, PvdA en ChristenUnie een onafhankelijke voorzitter van buiten zouden uitnodigen om de gesprekken te leiden. Of dat nu Herman Wijffels is of iemand anders met veel gezag en grote afstand tot de partijpolitiek. Toch is het begrijpelijk dat de coalitiepartijen daar niet voor kiezen. Ze zouden het signaal geven dat ze het zelf niet aankunnen, dat ze hulp moeten inroepen als het écht lastig wordt. Dus is er voor gekozen om premier Balkenende de rol te laten spelen van voorzitter-boven-de-partijen.
 
Wat zich deze en volgende week in Den Haag afspeelt, heeft inderdaad veel weg van een kabinetsformatie. Al doen de regeringspartijen er alles aan om dat beeld af te zwakken om de druk niet onnodig op te voeren. Maar hoe je het ook wendt of keert: een deel van het regeerakkoord wordt opnieuw uitgevonden en niet het onbelangrijkste deel: de financiële fundamenten. De onderhandelingen daarover hebben dezelfde status als formatiebesprekingen en zijn net zo ingewikkeld en politiek gevoelig. Niet voor niets wordt er gewerkt met onderhandelingsteams van de drie partijen die bijna dagelijks bijelkaar komen. De fractievoorzitters van de drie partijen spelen een beslissende rol en ook dat is logisch: een regeerakkoord is een afspraak tussen fracties, dus de aanpassing van het akkoord ook.
 
Premier Balkenende moet het proces in goede banen leiden. Als een soort vader des vaderlands, zo wordt door bronnen uit zijn omgeving geschetst. De andere partijen aan tafel, de PvdA en de ChristenUnie, vertrouwen het toch niet helemaal. Zal Balkenende als het er op aankomt niet toch gewoon als CDA-leider handelen? Ze bekijken de onafhankelijke voorzitter met argusogen. De eerste irritaties over de manier waarop hij invulling geeft aan zijn rol worden al gemeld vanuit de andere partijen, maar ook dat kan onderdeel zijn van de psychologische oorlogsvoering. Inderdaad, net een formatie.    

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


3 reacties op “Net een formatie”

 1. In het kader van de vraag [Lees: "het duivelse dilemma"] over “bezuinigen” òf “stimuleren”, waarbij het middel voor een bestrijding van de huidige economische situatie vanzelfsprekend niet erger moet zijn dan de kwaal, wil ik een gedeelte van een uitspraak van een toenmalige minister van Defensie van de Verenigde Staten van Amerika de dato dinsdag 12 [twaalf] februari 2002 [tweeduizend twee] in herinnering roepen:

  “(…) as we know, there are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns — the ones we don’t know we don’t know. And if one looks throughout the history (…), it is the latter category that tend to be the difficult ones.” (sic).

  Bron: U.S. Department of Defense.

 2. Heijnen zegt: 11-03-09 om 12:31

  Waarom zit Maria v/d Hoeven van economische zaken niet aan bij het overleg? Economische zaken zou volgens mij een hoofdrol moeten spelem in het overleg.

 3. Tjitte van der Veen zegt: 16-03-09 om 23:04

  De Financiële Crisis !!!

  Geachte lezer,

  Wij kunnen geen krant openen of het gaat wel over de recentelijke financiële – Crisis.
  Banken hebben zich exorbitant op de aandelen markten schuldig gemaakt aan het maar luk raak aan – en verkopen van aandelen dan wel financiële hypothecaire -producten.

  Toch leeft er onder de vele burgers zoiets als hoezo nu pas een crisis die van mij is al veel eerder begonnen en laat mij al jaren in wanhoop kijken naar de toekomst.

  Om dit te begrijpen is het goed om te weten in welke categorie u valt qua inkomen om zo te bepalen in hoeverre u lang dan wel kort in van deze crisis last heeft en zal hebben.

  Er zijn namelijk volgens mij 2 soorten crises :” 1 de minima tot modale crisis, en 2 de boven modale crisis”.

  1 * De minima tot modale crisis !!

  Deze is vind zijn oorsprong in de herinrichting van Europa in het algemeen en daarin die van Nederland in het bijzonder.

  Deze kenmerkt zich door de ingrijpende omstandigheden qua inkomens en lastendruk en uiteraard ook de invoering van de Euro mag hierbij niet worden vergeten.

  Zorgstelsel :

  Door de herinrichting van ons zorgstelsel zijn wij van een ziekenfonds-premie van een €60,- gegaan naar een marktconforme premie van €200,- tot €250,-.
  Hierdoor kan je stellen dat de zorg met een verdeel sleutel van een 20ste deel van je inkomen van €1200,- per maand is gestegen naar een kwart tot eenvijfde van je inkomen van €1200,- per maand.

  Je kan dan vraagtekens gaan stellen bij wat er uiteindelijk van deze dure premie werkelijk ten goede komt aan de zorg.

  Daar deze gelden verdwijnen naar meestal private verzekeraars welke raden van commissarissen en al wat niet meer hebben.

  Denkt u daarbij ook aan managers die zogenaamd zijn aangesteld om een probleempje op te lossen en hier dik voor betaald krijgen .

  Ps 7 van de 10 zorginstellingen staan door mis-management in de vette rode cijfers hoe zou dat nu kunnen ?

  Conclusie : zorg is armoede wat niet thuishoort in een marktwerking -omgeving
  Maar tegen kostprijs zonder dure managers moet worden uitgevoerd, waardoor dit op een verantwoorde manier kan worden verleent aan de burger.

  Betaal niet langer veel te veel aan mensen die fermenteren op de zorg maar voor daadwerkelijke zorg in een eerlijker systeem voor een ieder naar draagkracht te bekostigen !!

  Energie :

  Door weer de invoering van marktwerking en de koppeling van de gas aan de olie-prijs zijn de energie prijzen zo exorbitant gestegen dat men zich niet meer druk maakt om de vorm van energie maar om hoe dit in de toekomst te betalen.

  Door verkapte prijs-afspraken over de olieprijs door de OPEC en de koppeling daaraan door overheden van de prijs voor het gas zijn ook de verdeel sleutels voor de energie-lasten op ons maand inkomen er fors in gaan hakken met een prijs van € 90,- voor gas en licht is dit nu € 190,-

  ook weer een flinke aderlating op een inkomen van €1200,- netto per maand.

  Ik dacht in mijn domheid wat erg voor die arme NUON en ESSENT die hoge olie-prijs uiteraard is jullie prijs omhoog gegaan tot dat ik in de krant las : ” record winsten door de energie bedrijven dankzij de hoge olie prijs toen dacht ik regering wanneer grijpt u in nooit dus !”

  Conclusie :

  De marktwerking in de zorg en energie zet burgers met een minimum aan inkomen tot een modaal inkomen normen loos en waardeloos in de maatschappij tegen over de nieuwe private grootmachten, om de woorden van onze premier maar eens toe te passen.

  Door een eerlijker zorg en een normale energie prijs stelling geeft dit aan burgers een financiële ruimte van €100,- tot €250,- om producten te kopen en weer eens een beetje te genieten van het leven wat het niveau van welzijn en de economie ten goede komt daar er dan weer vraag ontstaat naar producten en producenten.

  Latere conclusie :

  de regeringen in Europa in het algemeen en in Nederland in het bijzonder hebben als katalysator mee gewerkt aan de latere financiële crisis door dat mensen door deze enorme lastendruk de financiële verplichtingen niet meer konden na komen en de geld verstrekkers met waardeloze producten met een risico niveau van hoog moesten weg zetten.

  Ik heb mij destijds dood ge ergert aan de web-site blijf positief punt nl net of was het mijn eigen schuld dat ik rood kwam te staan.

  2 De boven modale crisis :

  Is sinds kort gaande dit is de crisis van `t grote geld bij de banken en de bedrijven welke ons pensioen aantasten en weer onze loon ontwikkeling zal doen krimpen waardoor de lasten druk partieel verder toe zal nemen.

  Gevolgen desastreus voor de minima welke op allerlei manieren dit gemis moeten ondergaan en hier de rekening voor krijgen gepresenteerd.

  Conclusie :

  Had u last van de crisis 1 de minimale tot modale crisis van sedert begin 2000 dan bent u het slechtste af daar u dan ook nog eens last krijgt van de boven modale crisis daar u ook door een ieder dit gelach mag betalen !!

  Keert het tij en stem de volgende keer op een partij welke publiekelijk afstand doet van deze NEO-Liberale dwaling en laat ons weer pijlers bouwen onder de ECONOMIE welke soelaas bieden als een stevig fundament in onze samenleving in het bijzonder en in Europa in het algemeen !!

  Was getekend Tjitte van der Veen.

Geef een reactie