De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Live op Politiek 24: de crisisbeschouwingen

crisisdebat.jpgHet coalitieberaad over de economische crisis is voorbij. Woensdag, met opnieuw een paar uur vertraging, presenteerde premier Balkenende het Aanvullend beleidsakkoord bij Samen Werken, samen leven (Werken aan toekomst) in de Tweede Kamer. Donderdag debatteren de fractievoorzitters erover met elkaar en de minister-president.

Het is nog maar een paar maanden geleden, toen de kredietcrisis nog vooral als een bankencrisis werd beleefd, dat het kabinet ook van de oppositie het voordeel van de twijfel kreeg. Juist in tijden van nood moet er bijtijds opgetreden kunnen worden en dan loopt men degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn liever niet voor de voeten.

Van die schroom is inmiddels weinig meer over. Sinds de alarmerende CPB-prognoses van februari leerden dat iedere kiezer potentieel slachtoffer van de crisis kan zijn, is het debat scherper geworden. Tijdens het wekenlange beraad van de coalitie was er niet alleen kritiek op de duur en de beslotenheid van het beraad maar wemelde het ook van de alternatieve remedies. Het voordeel van de twijfel zit er donderdag in het debat over het Aanvullend beleidsakkoord bij Samen leven, samen werken (Werken aan toekomst), dat om 10.15 uur begint,  waarschijlijk niet meer in.

Voorafgaand aan het debat voert de Kamer vanaf 9.00 uur nog een rondetafelgesprek met de werkgevers- en werknemersorganisaties. De sociale partners speelden in de slotfase van het coalitieberaad een cruciale rol bij het uiteindelijke akkoord tussen de regeringspartijen.

Het is allemaal live te volgen op Politiek 24, het digitale themakanaal van de NOS. Updates over onze live-programmering via Twitter.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


14 reacties op “Live op Politiek 24: de crisisbeschouwingen”

 1. luckybee zegt: 26-03-09 om 10:20

  bericht dat door onze media verzwegen wordt

  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8181

 2. mavado zegt: 26-03-09 om 11:08

  Ze zitten wel te slapen in de kamer. Verdonk haalde tegenover Agnes Kant het voorbeeld aan over de stratenmaker die met zijn 15de jaar gaat werken en dus met zijn 40 jaar werken dus op 55 jarige leeftijd mag stoppen. Het was niet Agnes Kant die het had over 40 jaar werken maar Rutten die dat voorbeeld gaf over iemand die begint op zijn 25ste jaar en veertig jaar werkt op zijn 65ste zal stoppen. Nog Agnes Kant nog Rita Verdonk hebben goed geluisterd naar Rutten. De meeste ouderen van deze dag zijn wel eerder begonnen met werken dan op 25 jarige leeftijd zoals Rutten als voorbeeld gaf. De mensen in ons land worden in de maling genomen door deze regering. Er is een meerderheid voor werken tot je 67ste jaar, dus een staking is in zicht. Het is gewoon poppenkast die vertoning op dit moment in de kamer.

 3. mavado zegt: 26-03-09 om 11:35

  Wilders deed een goed ding weglopen uit de kamer, want zij zullen hun plannen niet veranderen en Agnes Jongerius is in de maling genomen.

 4. ilona zegt: 26-03-09 om 11:58

  Slapen doen ze al vanaf het begin sinds dit kabinet er zit.Ze denken dat wij Nederlanders achterlijk zijn.Nou het tegendeel is waar hoor.Ik volg alles en lees alles wat met Den haag te maken heeft.Ik steun PVV,dit is een schijndebat.stroop op de mond smeren.Totaal lak hebben aan de tweede kamer.pfff

 5. Geert Wilders toont zich een laf en bang en onwaardig kamerlid door uit het crisisdebat weg te lopen.

 6. ilona zegt: 26-03-09 om 12:28

  ik zou die oogkleppen maar eens afnemen,want er is geen een kans om het akkoord te veranderen.alles ligt al vast! dus wilders maakt hier een duidelijke statement door weg te lopen.het is nutteloos om er enige moeite voor te doen om in debat te gaan.laf is vak k!

 7. @Ilona: Volgens mij wil Wilders alleen maar aandacht trekken want vandaag staat HIJ dus weer volop in de nieuwsprogramma’s. Maar ik meen het ook echt want ik ben het met Rutte (VVD) eens die aan het begin van zijn betoog opmerkte dat hij Wilders wel begrijpt, maar dat de politieke arena in de 2e Kamer nog altijd de plek is om de regering van repliek te dienen en te laten weten hoe jij (de fractie) er over denkt.

 8. Martien van den Heuvel zegt: 26-03-09 om 14:38

  Goed van Wilders cs. Had de gehele oppositie maar het lef om op te stappen. Ze worden al weken, nee maanden door de coalitie niet voor vol aangezien. Hoezo democratie ????

 9. laane zegt: 26-03-09 om 16:39

  Tjonge Jonge, Geert Wilders is weggelopen uit de kamer. Dat is pas nieuws!
  Hoe je het draait of keert, hij zou daar moeten zitten als volksvertegenwoordiger.
  En hij wil ook nog minister president worden?
  Dan zal hij toch eerst moeten leren een debat uit te zitten zonder de hele handel voor rotte vis uit te maken.

  Het debat heeft wel degelijk al wat opgeleverd: geen verhoging collegeleden.

  Daarnaast worden er pittige vragen gesteld.

  Waar ik me zorgen over blijf maken is dat de opvoeding van de nieuwe generaties ondergeschikt is aan de economie.

  Tevens spreekt men toch wel al te makkelijk over het omscholen op latere leeftijd van diegenen die een zwaar beroep hebben.

  Het debat roept meer vragen op dan dat er antwoorden komen.

 10. Hans zegt: 26-03-09 om 20:28

  Is de economie manisch depressief en gaan we daarmee zomaar akkoord?

  Overal in de media en in iedere analyse wordt verteld dat de krediet crisis is veroorzaakt doordat er te veel (hypothecaire) leningen in de VS verstrekt en gebundeld doorverkocht werden waarbij de dekking en draagkracht niet aanwezig waren. Het is dan ook zorgwekkend te noemen dat er momenteel overal een tunnelgebaseerde analyse plaats vindt waarbij symptonen verward worden met oorzaken en dat we standaard geloven in diepe ups en downs van een economische golfbeweging. De oorzaken zouden echter op een niveau dieper geinventariseerd en geanalyseerd kunnen worden; alleen ontbeert het aan kennis, kunde en lef om dit aan te gaan. Momenteel hebben we deze fase overgeslagen met als gevolg symptoonbestrijding waarvan niet is te zeggen wat het zal bijdragen. De gevolgen ervan zijn berekend op basis van modellen waarbij het doel wel vaag bekend is maar het vertrekpunt, dwz. de oorzaken van deze crisis niet worden meegenomen. Hoe kan een model dan tot een uitkomstvoorspelling leiden? De vraag die wij ons allen als eerste zouden kunnen stellen is “wat is nou eigenlijk geld en waar berust mijn vertrouwen hierin op?” en ten tweede “hoe komt het tot stand en wat zijn daarbij de afspraken qua dekking en in omloop brengen?” en ten derde “wie heeft het in beheer en brengt het in omloop en tegen welke voorwaarden wordt dit ruil- en vertrouwensmiddel voor de samenleving geborgd?”. Op het moment dat we bereid zijn onszelf deze vragen te stellen en terug te gaan naar het dieperliggende niveau om de oorzaken te bekijken kunnen we pas over oplossingen praten. Ik hoop dat journalistiek Nederland als luisterend oor en geweten van de samenleving bereid is hieraan haar bijdrage te leveren en haar verantwoordelijkheid te nemen. Natuurlijk kunt u ook de symptonen blijven weergeven (zoals bonusbeleid, schuldigen, miljarden injecties, pensioensgerechtigde leeftijd verhogen of niet, green deals, etc.) alleen zal op een gegeven moment dit gewoon leiden tot verzadigiging in de vorm van media en sensatie moeheid. Daarnaast dient deze inventarisatie en analyse gegarandeerd meer het publiek en kunnen de problemen eens echt aangepakt worden op een gefundeerde wijze.

 11. André zegt: 26-03-09 om 20:50

  Beste mensen, laat de actie van Wilders een voorbode zijn van zijn toekomstig lot: weg uit de kamer, weg uit het parlement. Het is precies wat Van Geel zei: het is een vooropgezette actie om hem weer in de picture te brengen. Hopelijk doorzien we dit. Het is een laffe man.
  Weg ermee. Het is een grote schande dat zo iemand, met dat stelletje marionetten van hem in de kamer zit. Als er één dictator is, dan is hij het wel. In plaats dat we nu ook eens wat positiefs zien in de plannen die gemaakt zijn en dat we achter de maatregelen staan om ons land door de crisis te loodsen, maakt die praatjesmaker weer zo’n theater.
  Oprotten met dit ranzige kereltje en z’n miezerige clubje.

 12. Erik Jansen zegt: 26-03-09 om 21:47

  Het zg. crisisdebat gaat vooral ook over verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar. Dat vindt ‘de poltiek’ blijkbaar belangrijk. Hoe staat het met de eventuele praktische invulling hiervan, gezien het feit dat de werkgevers anno 2009 in het algemeen werknemers van ouder dan 50 jaar nu al liever kwijt dan rijk zijn. Hebben VNO/NCW en de MKB-werkgevers zich in het recente ‘Torentjes-overleg” al onomwonden bereid verklaart wernemers van bv. 60 tot 65 en 66 jaar (opnieuw) in dienst te hebben of te nemen??

 13. Op zich heeft Wilders wel een statement gemaakt met zijn vertrek uit het debat. Want als je het objectief bekijkt was het natuurlijk een farce, zoals zovele keren hiervoor.
  7 uur debatteren over niets [want de uitkomst lag allang vast] is nu niet echt eenbezigheid waar je als belastingbetaler vrolijk van wordt.
  Ik denk dat de rol van Agnes Jongerius hier en daar ernstig wordt onderschat. Ik ken haar als een dame die zich niet laat gebruiken en zich zeker niet met een kluitje in het riet laat sturen.
  Erik plaats hierboven een terechte kanttekening. De AOW-leeftijd verhogen, waar gezien de gefaseerde invoering pas over jaren iets van te merken is en uiteindelijk slechts de jongeren, die nu met veel drukte aandringen op doorvoering van die verhoging, zal raken schept een heel ander probleem waar de politiek zich muisstil over houdt.
  Want omdat de werkgevers zullen blijven weigeren om werknemers van 50+ jaar makkelijk in dienst te nemen ontstaat er een situatie, dat diezelfde oudere werknemers, eenmaal hun baan verloren, 2 jaar langer in de bijstand [WW is dan al teruggebracht naar max 1 jaar] mogen blijven hangen. Of 2 jaar langer moeten doen over het opeten van hun met hard werken verkregen eigen woning.

 14. Jan zegt: 27-03-09 om 17:19

  Dat doorwerken tot je 67ste is zo oneerlijk! De pensioenfondsen hebben ons geld (ik heb er al jaren aan betaald) verkwanseld, en nu moet ik dat gelach betalen door door te werken tot ik 67 ben? Als mij dat overkomt heb ik er zo’n 52 jaar opzitten. Is 50 niet genoeg? Ik weet wel dat de bevolking gemiddeld steeds ouder wordt, en dat de vergrijzing zienderogen toeneemt, maar dat leerde ik al 20 jaar geleden op school tijdens de les over demografie. Dan hadden onze bestuurders dat toch ook kunnen zien aankomen? En ze hébben het ook zien aankomen hoor, maar zoals gewoonlijk (ik ben van die lui niks anders gewend inmiddels) er niets maar dan ook niks mee gedaan. Regeren was toch vooruitzien? Nou daar heb ik de laatste jaren maar weinig van gemerkt als het om onze volksvertegenwoordigers gaat!

Geef een reactie