De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Live op Politiek 24: herdenking Apeldoorn

haagse-nieuwe-2Na het hevige rumoer rond de JSF was het de afgelopen twee weken nogal stil in de politiek. De Tweede Kamer was twee weken met meireces. En hoewel de Europese lijsttrekkers het rijk dus even alleen hadden, slaagden zij er nauwelijks in de stilte te doorbreken. Met nog dik drie weken campagne te gaan lijkt de kiezer zich nog niet zo druk te maken over de samenstelling van het Europees Parlement. Dinsdag komt de Tweede Kamer na het meireces voor het eerst weer bijeen.

Voorafgaand aan het wekelijkse mondelinge Vragenuur herdenkt de Kamer dinsdag vana 14 uur eerst de gebeurtenissen in Apeldoorn op Koninginnedag waarbij acht mensen omkwamen. Na het Vragenuur volgt de beëdiging van het nieuwe PvdA-Kamerlid Patricia Linhard die de opvolger wordt van Jacques Tichelaar die kort voor het rece s afscheid nam van de Tweede Kamer om Commissaris van de Koningin in Drente te worden.

De te behandelen vragen voor het mondelinge Vragenuur worden rond 13 uur bekend gemaakt. Vanaf 16 uur behandelt de Kamer een aantal technische wijzigingen rond de milieueffectrapportage en vanaf 19 uur debatteert de Kamer met minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken over de snelheid waarmee de overheid over zaken als vergunningen e.d. beslist. Het gaat o.m. over de invoering van dwangsommen als de overheid vastgelegde beslistermijnen overschrijdt.

p24twitterHet is allemaal live te zien op Politiek 24, het digitale themakanaal van de NOS. Updates over onze live-programmering via Twitter.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


Geef een reactie