De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

De verstandelijk beperkte kiezer

jp_ireen3Intrigerende vragen komen soms uit onverwachte hoek.

Voicemail van mijn zwager Jan Peter Ligtenberg. Hij heeft het syndroom van Down en wil een stemadvies. Nu is de politiek voor gemiddeld begaafden vaak al onbegrijpelijk. Welke partij is goed voor mensen met een verstandelijke beperking, is zijn vraag. Tja.. 

Dit jaar mogen voor het eerst 20.000  kiezers die onder curatele staan meedoen aan de Europese verkiezingen. Ze moeten wel zelfstandig kunnen stemmen. Er mag niemand mee om hulp te geven. Het is al een paar jaar zo dat alleen mensen met een lichamelijke handicap geholpen mogen worden. Iemand die blind is of geen potlood kan vasthouden mag een begeleider meenemen om te stemmen. Maar iemand die niet kan lezen of iemand die stembiljet niet begrijpt krijgt geen hulp. Dat is om fraude en beïnvloeding te voorkomen. Het is wel toegestaan om aan de voorzitter van het stembureau te vragen om op het formulier het vakje aan te wijzen van een bepaalde partij of kandidaat.

 Terug naar Jan Peter. Hij kan best goed lezen en zo’n stemformulier is voor hem ook niet al te ingewikkeld. Maar welke partij komt op voor mensen met een verstandelijke beperking?  

Zet Javascript en Flash aan om deze Flash video te zien.

Dit is wat de partijen er zelf op antwoorden:

CDA
Het CDA vindt het belangrijk dat verstandelijk gehandicapten zelf de regie over hun leven kunnen blijven houden. Zo heeft het CDA er voor gezorgd dat er voor iedereen een individueel zorgplan moet worden opgesteld en dat dit in overleg gebeurt met de verstandelijk gehandicapte. Ook vindt het CDA dat gehandicapten gewoon op scholen moeten kunnen komen waar ze willen en in huizen moeten kunnen wonen waar ze willen. Het CDA vindt Europa belangrijk, maar als het gaat om zorg voor (verstandelijk) gehandicapten, dan vindt het CDA dat Europa zich daar niet mee moet bemoeien. Nederland kan als beste zelf inschatten wat Nederlandse gehandicapten nodig hebben.

ChristenUnie en SGP 
ChristenUnie en SGP vinden zorg en onderwijs voor mensen met een handicap onderwerpen waarvoor nationaal beleid gemaakt moet worden. Het is niet aan de Europese Unie om te bepalen hoe zorg en onderwijs voor mensen met een handicap moet worden ingericht. Waar relevante belangen voor mensen met een handicap in Europees verband spelen, kijken we wat we voor hen kunnen doen. Zo brengen we bijvoorbeeld werkbezoeken aan tehuizen voor kinderen met een handicap in Bulgarije en Roemenië. We hebben de Europese Commissie en de lidstaten opgeroepen zich meer voor hen in te spannen. In dat kader hebben we gevraagd om meer geld op de Europese begroting te reserveren voor de kinderzorg in die landen.

Daarnaast heeft Bas Belder namens het Europees Parlement een rapport geschreven dat pleit voor toepassing van de normen om ouderen en mensen met een handicap toegang te verlenen tot internet. Het is namelijk belangrijk dat bij de bouw van websites rekening wordt gehouden met de leesbaarheid van websites en het gebruik van speciale apparatuur zoals brailletoetsenborden.

SP
Mensen met een verstandelijke handicap hebben het recht om zoveel mogelijk  te kunnen nemen aan de maatschappij, dus ook in Europa. Europa moet de rechten van mensen met een verstandelijke handicap dan ook beschermen en discriminatie tegen gaan. Maar Europa moet zich niet bemoeien met de zorg, want het zorgt ervoor dat zorginstellingen met elkaar gaan concurreren. Dat leidt tot minder geld en minder kwaliteit van zorg. Daarom zegt de SP “minder Brussel”, minder bemoeienis vanuit de hoofdstad van Europa. 

D66
D66 gaat uit van de kracht van mensen. Steeds meer mensen in Nederland krijgen speciaal onderwijs, omdat ze een licht autistische storing of ADHD hebben. Meer dan de helft van de mensen die van het speciaal onderwijs komt, krijgt nooit een baan. Dat vindt D66 een verkeerde ontwikkeling. Wij willen mensen aanspreken op wat ze wel kunnen en niet op hun beperkingen. Ons uiteindelijke doel is dat mensen zo veel mogelijk hun eigen leven kunnen inrichten en hun eigen beslissingen kunnen nemen. Dit kabinet brengt licht gehandicapte jongeren te veel in een afhankelijke positie en investeert te weinig in hun kracht.

GroenLinks
Het gaat slecht met de economie en het milieu. Bedrijven verkopen te weinig spullen, meer mensen verliezen hun baan en de aarde warmt veel te hard op. Gelukkig staat Nederland er niet alleen voor. Samen met onze buurlanden kunnen we bijvoorbeeld voor meer groene banen zorgen door windmolens te bouwen. Ook moeten we de energie van de zon beter gebruiken. Zo kan Europa de kredietcrisis en klimaatcrisis aanpakken. Want samen sta je sterker.

Ook andere problemen kun je beter samen oplossen dan alleen. De rivier de Rijn stroomt bijvoorbeeld door verschillende Europese landen. Als je in het ene land vergif in de rivier gooit, dan stroomt dat vanzelf naar een ander land. Je kunt dus beter samen afspreken dat je daar mee ophoudt. Maar dat samenwerken in Europa gaat nu niet altijd goed. Nu hebben vooral grote bedrijven er voordeel van. GroenLinks wil dat Europa meer let op andere dingen. Wat is goed voor de mensen in Europa? Wat is goed voor het milieu? Wij willen dat de bevolking veel meer kan bepalen wat er in Europa gebeurt.

Wij vinden het milieu erg belangrijk. Wij willen dat er schone lucht is in heel Europa. Je moet kunnen genieten van de natuur. Ook als de kinderen van nu straks oud zijn, moet de wereld nog steeds mooi zijn. De Noordpool mag niet smelten, de regenwouden mogen niet verdwijnen. Wij willen niet dat het klimaat verandert. Daarom zorgt GroenLinks voor minder vervuiling. Voor beter openbaar vervoer. Voor lekker eten. En dieren verdienen een beter leven: zij hebben ook rechten.

Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. In Europa wonen veel verschillende mensen. Al die mensen moeten met elkaar samen leven. Daarom is het belangrijk dat we respect hebben voor elkaar. Of je nu hier bent geboren of ergens anders. Of je nou verliefd wordt op jongens, op meisjes of op allebei. Wij zijn tegen discriminatie. We moeten leren samenleven met mensen die anders zijn. En tot slot, wij moeten heel goed zorgen voor mensen die zich niet helemaal zelf kunnen redden. Omdat ze ziek zijn, een beperking hebben of heel arm zijn.

GroenLinks kiest daarom in Europa voor mens en milieu. Denk groot, stem groen!

Solidara
Solidara wil rekening houden met ALLE mensen. Respect dient daarbij voorop te staan. De regering moet mensen met een beperking helpen aan werk als dat kan. Meedoen in de samenleving is voor iedereen belangrijk. Solidara wil patiëntenrechten versterken. De zorg moet weer persoonlijk worden met tijd voor de mensen. Dat mag ook meer geld kosten.

Europese Klokkenluiders Partij (EKP)
De lijsttrekker van de Europese Klokkenluiders Partij (EKP) is psycholoog en heeft veel patiënten met psychische klachten of een verstandelijke handicap.

Veel patiënten of bijna-patiënten worden gek (gemaakt) van de bureaucratie en snappen er helemaal niets meer van, daar willen wij nu juist wat aan doen!

Gisteren werden we weer gebeld door een meervoudig gehandicapte mevrouw die ook nog eens visueel gehandicapt is die de noodklok luidde over de bureaucratie bij het Persoon Gebonden Budget. Wij van de Europese Klokkenluiders Partij (EKP) lijst 12 willen weer terug naar de menselijke maat.

De Groenen
Het beste wat we voor verstandelijk gehandicapten te bieden hebben is het basisinkomen. Verstandelijk gehandicapten zijn nu afhankelijk van de sociale werkplaats. De Groenen willen een basisinkomen voor alle Nederlanders (vanaf 18 jaar). Gekoppeld daaraan willen we het minimumloon afschaffen.

Verstandelijk gehandicapten komen nu niet terecht in de reguliere arbeidsmarkt omdat ze te weinig productief zijn voor het minimumloon. Bij een basisinkomen en afschaffing van het minimumloon kan wat nu sociale werkvoorziening is tegen een laag loon toch op de arbeidsmarkt aangeboden worden. De verstandelijk gehandicapten nemen dan toch volwaardig deel aan het arbeidsproces. We denken ook dat het aanbod aan eenvoudige, maar wel betaalde, werkzaamheden zal toenemen. Zo krijgen verstandelijk gehandicapten meer mogelijkheden om te werken.

Libertas
De lijsttrekker van Libertas Spanje is vanaf zijn geboorte blind  en een andere Libertaskandidaat in het district London heeft een lichamelijke handicap. Libertas laat mensen met een handicap niet langs de zijlijn staan maar betrekt hen er nadrukkelijk bij. Niet alleen in woord maar ook in daden. Niet het Europees Parlement maar de Tweede Kamer moet voor de vereisten zorgen dat de levensstandaard en de medische hulp voor mensen met een (verstandelijke) handicap in Nederland zich op het juiste niveau bevinden zodat ook zij daadwerkelijk een fatsoenlijk leven met bijbehorende mogelijkheden hebben.

Newropeans
Wat Newropeans betreft is het beleid aangaande verstandelijk gehandicapten primair een zaak van de lidstaten, omdat ook op dat niveau de verschillende zorgarrangementen zijn geregeld. Wel moet dit nationale beleid voldoen aan de Europese en internationale verdragen op het gebied van mensenrechten.

Ireen Oostveen

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


20 reacties op “De verstandelijk beperkte kiezer”

 1. Erwin Teusink zegt: 03-06-09 om 14:11

  Waarschijnlijk ben ik nu wel heel erg politiek incorect, maar ben ik de enige die het nogal vreemd vindt dat verstandelijk gehandicapten uberhaupt stemrecht hebben?

 2. D66 heeft het over mensen met een autistische storing?

 3. Sjoerd zegt: 03-06-09 om 14:27

  Daar waar de NOS pretendeert zo objectief mogelijk aan verslaggeving te doen blijkt uit dit topic wederom het tegenovergestelde. De handicap van een persoon (geoorloofd onder het mom: het is familie van de verslaggeefster) wordt misbruikt om alle socialer georienteerde partijen zich te laten promoten. Het is te gek voor woorden dat we hier met z’n allen belasting voor afdragen.

 4. Ronald zegt: 03-06-09 om 14:28

  wat een leuke zwager heb je! en slim om je aan het werk te zetten…

 5. krook zegt: 03-06-09 om 14:35

  Groen Links heeft de vraag niet begrepen.
  D66 haalt er hele grote groepen bij: ADHD, autisme, op die manier blijven er geen “normale” mensen meer over.
  De Europese Klokkenluiders hebben makkelijk praten: minder burocratie betekent minder regels en dus minder rechten voor speciale groepen.

 6. bas zegt: 03-06-09 om 14:47

  Ik mis er een paar

  Gegeven dat niet alles hierboven terzake is, kan dus niet gesteld worden dat de ontbrekende partijen ‘dus’ niets hebben geschreven

  Slechte beurt, vind ik

 7. Johan zegt: 03-06-09 om 14:47

  Het valt me op dat alleen Groen Links de vraag van Jan Peter Ligtenberg begrepen heeft en daar op in gaat.
  De andere partijen gaan er kennelijk van uit dat ook deze Jan Peter alleen geïnteresseerd is in zijn eigen belang en koppelen dat ook nog eens heel nauw aan het enige dat ze van hem weten: zijn verstandelijke beperking. Dat doen ze ook nog eens allemaal op een manier die een normaal denkend mens, met of zonder verstandelijke beperking, maar heel moeilijk volgen kan.
  Echt jammer dat ik het met GL politiek niet eens ben, anders zou ik mooi op deze partij stemmen.

 8. Gerard K zegt: 03-06-09 om 14:52

  Leuke vraag en de moeite waard om de antwoorden te lezen. Opvallend dat veel partijen lijken te denken dat mensen met een verstandelijke beperking alleen geïnteresseerd zijn in “zorg”…

 9. E.H zegt: 03-06-09 om 15:00

  Geweldig! Groen Links is de enige partij die het begrepen heeft. De andere partijen menen kennelijk dat verstandelijk gehandicapten zich niet interesseren voor vraagstukken die buiten hun eigen “probleem” vallen. En doen dus in de beleving van deze partijen ook niet volledig mee….. Veelzeggend!

 10. Sander zegt: 03-06-09 om 15:34

  Ehm, GroenLinks slaat een beetje de plank mis hier..

 11. Wilco Bakker zegt: 03-06-09 om 22:36

  Groenlinks is de enige partij die in staat is hun ideeen compleet in verstaanbare taal weer te geven. En ik meende dat dat de vraag was van meneer Ligtenberg.

 12. Ineke zegt: 04-06-09 om 10:10

  Haha, volgens mij zijn we het er nog niet helemaal over uit of Groenlinks de vraag juist het best, of het slechtst heeft begrepen!

 13. @ Erwin Teusink
  Je bent niet politiek incorrect, maar je hebt er bar weinig verstand van. Niet elke verstandelijk gehandicapte is ontoerekingsvatbaar of staat onder curatele. Er zijn ontelbaar veel soorten verstandelijke beperkingen, waarvan er waarschijnlijk duizenden personen in Nederland zijn die zeker verstand genoeg hebben om te stemmen (om het zomaar even cru te zeggen). Als deze mensen niet zouden mogen stemmen, dan zou dat toch discriminatie zijn?

 14. léonie zegt: 04-06-09 om 13:08

  Luister gewoon even naar de voicemail. ;-)

  GroenLinks heeft t super gedaan! Hartstikke top dat ze zo’n uitgebreide uitleg geven!

 15. Frans zegt: 04-06-09 om 17:41

  Wat een leuke vraag en wat leren we hier veel van over de partijen!
  In de vraag gaat het over milieu, dieren en mensen: welke partij zorgt daar voor en hoe?
  Alleen Groen Links heeft de vraag begrepen. Groen Links richt zich ook tot de betreffende kiezer zelf. De andere partijen richten zich over het hoofd van de kiezer heen tot zijn familielid en komen niet verder dan het bekende formele geblaat. Door mij nauwelijks te begrijpen.
  En inderdaad: ze denken dat de verstandelijk gehandicapte alleen aan zichzelf denkt. Van mij mogen onder de genoemde voorwaarden gehandicapten net zo goed stemmen als anderen. Ik betwijfel zeer of anderen tot een beter afgewogen oordeel kunnen komen dan zij.

  groeten van Frans,
  GEEN Groen Linkser!

 16. Freya zegt: 04-06-09 om 17:52

  Als ik nog twijfelde..Groen Links krijgt nu ook voor deze Euopa Verkiezingen mijn stem. Wat hebben ze hun standpunten mooi verwoord en hoe serieus nemen ze de vraag van Jan Peter. Natuurlijk wil hij niet alleen weten hoe de partijen denken over zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, maar ook hoe ze denken over het milieu, de economie, discriminatie. Een pluim voor alle partijen die deze vraag serieus hebben genomen. Ik ben benieuwd wat hij gestemd heeft..

 17. Bram zegt: 04-06-09 om 18:15

  Groen Links geeft inderdaad niet alleen antwoord op de gestelde vraag; ‘welke partij komt op voor mensen met een verstandelijke beperking’, maar geeft ook veel andere informatie waar de geestelijk gehandicapte zijn voordeel mee kan doen. Dat is toch prima? Verder vind ik wel de vraag gelegitimeerd of mensen die bijvoorbeeld stemmen op een partij omdat de naam van de partij met dezelfde letter begint als hun voornaam(ik ken een Dirk met syndroom van Down die daarom D66 stemt) zouden moeten mogen stemmen. Aan de andere kant; er zijn heel veel mensen zonder verstandelijke handicap die extreem slecht geinformeerd (en dus met weinig verstand) hun stem uitbrengen. Ten slotte een vraag aan de schrijfster; hebben PVV en VVD niet gereageerd?

 18. Monique zegt: 05-06-09 om 01:40

  Kiezen wij niet allemaal op basis van onze eigen, soms voor anderen, vreemde, niet sociale, te sociale, onbegrijpelijke voorkeuren. In mijn ogen zijn er teveel mensen die Geert heten. Ik begrijp wel waarom deze ‘Geerten’ zich zo aangetrokken voelen tot deze man, ik zie hun beperking tot het maken van deze keuze.Ik heb niet de behoefte, nog de arrogantie of onwetendheid om de ‘Geerten’ in dit land uit te sluiten van het recht tot stemmen op hun voorkeur. En ik zou tegen alle mensen die denken dat Jan Peter alleen maar geïnteresseerd is in Zorg voorstellen om op de link van Jan Peter te klikken, er valt een hoop te leren van en over ‘mensen als Jan Peter’.
  Ik heb niet gestemd voor Groen Links, en vind het wat dit onderwerp betreft jammer dat ik Monique heet.

 19. martino zegt: 05-06-09 om 02:37

  Naar mijn idee heeft de betreffende journalist zelf voor verwarring gezorgd.
  Jan Peter zelf vraagt “op welke partij hij morgen het beste kan stemmen met het oog op het milieu, dieren, mensen en financiën.”
  Maar de journalist voegt er nog een slecht geformuleerde vraag aan toe: “Welke partij is goed voor mensen met een verstandelijke beperking, is zijn vraag. Tja..”
  De vraag van Jan Peter zelf wordt duidelijk het best begrepen door GroenLinks. Deze partij probeert in begrijpelijk Nederlands antwoord te geven welke onderwerpen er bij de verkiezingen spelen en licht dit toe met goede voorbeelden.
  Werden alle partijprogramma’s maar in een soortgelijke stijl geschreven, dan zouden de kiezers ze misschien nog eens lezen.
  Opvallend bij de andere partijen is dat iedereen die maar een beetje ‘anders’ qua denk- en leervermogen op de grote hoop wordt gegooid. Blijkbaar weten ze niet dat ook bij mensen met Down ontzettende grote verschillen optreden. Er zijn ook mensen met dit syndroom die een academische opleiding afronden. Dus laten we alsjeblieft even voorzichtig zijn met etiketjes plakken.

 20. janpeterligtenberg zegt: 28-11-12 om 14:53

  beste tweedekamer hebben jullie nog reaktie op m’n tellefoon
  interview van heletijd geleden

Geef een reactie