De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Bezuinigen… Maar hoe?

kaasschaaf11Negentien werkgroepen heeft het kabinet ingesteld om te kijken waar gesneden kan worden in de uitgaven. De crisis heeft een groot gat geslagen in de schatkist, dus wil het kabinet vanaf 2011 zo’nm 35 miljard per jaar bezuinigen.

Het kabinet wil niet dat de “kaasschaaf methode’ wordt gebruikt – overal een beetje bezuinigen. Dus broeden ambtenaren en deskundigen nu op ingrijpende maatregelen.

Hier ziet u een overzicht van alle werkgroepen, op welke terreinen ze moeten bezuinigen en hoeveel.

Er wordt dus naar alles gekeken – energie, klimaat, mobliteit, wonen, kindregelingen, onderwijs, werkloosheid, zorg, asielzoekers en nog veel meer. Heiliger huisjes zijn er niet meer, alles is bespreekbaar.

Leest u de aanpak van de werkgroepen.

Wij zijn benieuwd naar uw mening? Wat stelt u het kabinet voor?

De Haagse redactie

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


15 reacties op “Bezuinigen… Maar hoe?”

 1. Helena zegt: 25-09-09 om 18:28

  Als ze nu eens begonnen met bezuinigen op allerlei werkgroepen en commissies….

 2. bas zegt: 25-09-09 om 20:27

  Kan iemand mij misschien uitleggen waarom er bezuinigd moet worden?

  Even toelichten: Eerst ging het hier prima, en de overheidsfinanciën waren ongeveer in evenwicht.

  Toen sloeg de crisis toe, en werden de banken gesteund. Eenmalig. Daarnaast loopt de werkgelegenheid terug – maar om te beginnen is er sprake van een verzekering met eigen pot geld, daarnaast kan iedereen die een demografische tabel van Nederland voor zich neemt zien dat over 5 jaar (bij ongewijzigd beleid) zoveel mensen met pensioen gegaan zijn, dat de huidige arbeidsreserve hard nodig is.

  Dan zijn er nog meer steunmaatregelen, maar alweer, de noodzaak daarvan houdt redelijk vlotjes wel weer op.

  Vandaar – wat mis ik

  Wellicht meer inhoudelijk, 35 miljard met de kaasschaaf gaat niet lukken, daarvoor moet echt gekozen worden. Bijvoorbeeld geen defensie, of zo. Maar een kaasschaaf leidt tot niet sociaal beleid

 3. Altijd wat hier zegt: 25-09-09 om 21:01

  Ik stel voor dat de kabinet zelf ook maar moet inleveren van hun inkomen en niet alleen de burger.Dus iedere minister,òòk de minister-president en de 2 vice-presidents staatssecretaris etc.,inleveren!!!
  En laten ze ook maar gaan bezuinigen op de jaarlijkse toelages van het koningshuis.Want dat is wel de belastinggeld van de bevolking wat daar heen gaat.Maar ja,dat zal toch wel niet gebeuren,(zoals gewoonlijk)het is altijd wèèr de gewone burger die de rotzooi weer kan opruimen.Dus de bevolking ligt straks dubbel krom van het werken:voor de rotzooi,en voor de koningshuis.

 4. Peter Peereboom zegt: 25-09-09 om 21:50

  Ik ben van mening dat de werkgroepen op 1 januari 2010 met voorstellen dienen te komen. Drie maanden (oktober, november en december) zijn lang genoeg om met voorstellen te komen. Ik mag er vanuit gaan dat de werkgroepen uit vakmensen bestaan. Tevens wordt dan duidelijkheid geschapen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen.
  De troonrede sprak over het nemen van initiatief. Er is pas sprake van initiatief wanneer per 1 januari 2010 de voorstellen op tafel komen te liggen.

 5. iedereen die meer dan modaal verdiend moet de komende twee jaar inleveren
  tot modaal .dat zet zoden aan de dijk , dan dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.dus niemand meer dan modaal 2 jaar lang , reken de winst maar uit ….

 6. Frank Penson zegt: 26-09-09 om 00:03

  geachte Redactie,
  bezuinigingen okë, maar dan wel met zorg, fatsoen en gezond verstand. In de mix van beleidsterreinen en geld kostende onderwerpen zit veel zin, maar ook veel onzin. Bezuinigen op alweer diverse vormen van zorg en onderwijs? Zonder fundamentele inhoudelijke kwaliteitsverbeteringen? Dat moet toch anders kunnen. De zorg die we aan ouderen, zieken en kinderen horen te bieden mag niet uitgekleed worden met “budget” als voornaamste reden. Pak de “fundamentals” aan, zoals bijv. de wildgroei aan “zorgkantoortjes” en “budgetbeheerders”. Pak de ongebreidelde reklames voor pseudo-geneesmiddelen aan die ondermeer leiden tot een onvoorstelbaar massaal (en kostbaar) gebruik van middelen tegen (veronderstelde) depressie en “tekorten”. Schrap alles uit de vergoedingen wat niet de meest fundametele werkzaamheidsstests heeft doorstaan. Doek de VWA op als die nog langer zich laat subsidiëren door het bedrijsleven. Stop met maken en najagen van “beleid” dat vooraf aantoonbaar niet handhaafbaar is zonder massale inzet van bijv. opsporingsambtenaren en inspecteurs. Voed alle gemeentelijke zorg-ambtenaren eens echt op zodat ze vooral naar de noden en niet naar “hun geldpotje” kijken. Zit de uitvoerende instanties eens echt structureel achter de broek en zorg voor correcte afhandeling. Dat scheelt minstens 2 slokken op de bezuinigingsborrel. Want we geven veel uit aan (terecht) zorg etc maar o zo verschrikkelijk in-efficient en met veel te veel ambtelijke/uitvoerende vingers in de pap.
  Huursubsidie kan echt afgeschaft maar dan moeten de verhuurders zoals woningcooperaties aan een max gedwongen worden om te voorkomen dat ze zoveel reserves kweken (een normaal bedrijf zou dat winst noemen) dat er idiote dingen mee gedaan kunnen worden. Overigens: huurtoeslag aan personen die ver boven hun financiële draagvlak huren sowieso niet.
  Vergelijkbaar met hypotheekrente: tot max 400.000, want daar kun je overal een huis voor krijgen als je het maar niet te hoog in de bol hebt. Overigens zouden de nieuwbouw-kosten eens goed moeten worden bekeken (en gemaximeerd) want zowel gemeentes als ontwikkelaars als investeerders als uitvoerders verdienen daar veel te veel aan. (Schrap ook de zgn gemeentelijke “welstandscommissies” die zeer onterecht menen te mogen bepalen of jij een puntdak mag hebben of niet.)
  Wie desondanks een huis van 5 ton of meer wil : doe je best maar niet op kosten van de gemeenschap.
  En, om af te ronden, onderwijs. Onderwijs ? Hoezo, Pabo-ers die niet kunnen rekenen en nauwelijks schrijven (dat doet het ergste vrezen voor hun algemeen inzichtelijk denken). Maar ook uw eigen redactie bezondigt zich aan onnodige taalfouten (“woordvoerster” ipv “woordvoerdster”; “x miljoen mensen hebben honger” ipv “x miljoen mensen heeft honger” (want x miljoen geldt als één groep; meervoud is wel bijvoorbeld “miljoenen mensen lijden honger”) ). Er wordt veel gepapegaaid over “kennis-economie” en dergelijke, maar de tijd dat het succesvol afronden van de lagere school niet voor iedereen was weggelegd, laat staan dat elke scholing daarna (uitgebreid dan wel hoger dan wel voorgezet onderwijs) nog echt iets voorstelde in de maatschappij ligt denkelijk betreurenswaardig ver achter ons. We verzinnen elke keer weer nieuwe schoolvormen (met helaas telkens weer verdere uitkleding van pakket en inhoud) en als er (te) veel leerlingen niet (b)lijken te slagen, leggen we de lat steeds lager. Dat is niet bouwen aan kennis-economie, maar mijns inziens regelrechte kennis-inflatie.
  En niet beter kan dit geIllusteerd worden dan door al die studie-commissies die zich maandenlang op de meest elementaire misstanden mag gaan beraden.

 7. Dan zegt: 26-09-09 om 08:49

  stop de JSF 22 miljard
  Eis geld terug van de VS net zoals van IJsland 10 Miljard
  Eis geld terug van ING, Fortis, ABN-AMRO etc 20 miljard
  stop de bonussen 1-2 miljard
  stop onze militaire acties in Afghanistan en elders 3 miljard
  stop landbouwsubidies, dus ook geen melksteun 1 miljard
  stop ontwikkelingshulp en stel onze grenzen open voor goedkopere landbouwproducten uit de derde wereld 2 miljard

 8. Dan zegt: 26-09-09 om 08:50

  Stop wachtgeldregeling 500 miljoen

 9. belarbi zegt: 26-09-09 om 10:51

  Zakenvullers hard aanpakken

 10. michael zegt: 26-09-09 om 13:19

  Onacceptabel, zij hadden deze crisis met goed bestuur moeten voorkomen denk ik. Ik ben eigenlijk niet bereid om ook maar 1 euro te moeten betalen, maar schijnbaar wordt dat toch even zo geregeld. Dat terwijl aan de bonussen bij banken nog geen duidelijke perken worden gesteld.

 11. keuleniscool zegt: 26-09-09 om 23:28

  De oplossing….
  Stuur 50% van de ambtenaren naar huis , ze storen echt !
  En stop de multi culti waanzin .
  Want met 200.000 x 1 miljoen euro , is al genoeg verkloot !

 12. Janneman zegt: 27-09-09 om 00:13

  Weer lees ik, heel gemakkelijk, “stop ontwikkelingshulp”. Een mooier bewijs van de kern van het probleem is er niet; Ikke, ikke ikke, en de rest kan stikke!!!!!! Voorstellen om, juist nu de allerarmsten het meest leiden onder de niet door hen veroorzaakte economische crisis, te bezuinigen op ontwikkelingshulp is wel erg gemakkelijk en daarmee ben ik nog wel heel erg mild…..
  Ik hoorde pas dat mijn broer en mij zus subsidie kregen voor de organisatie van hun een buurtfeesten (allebei in een andere buurt). Leuk! Nu wonen zij allebei in prima wijken waar de gemiddelde bewoner, volgens mij, best 25 euro over had gehad als bijdrage. En ik denk dat 90% van de bewoners helemaal niet verwacht had dat ze subsidie zouden krijgen.
  Echt: Zo arm zijn we nog niet in dit land. Meer hulp voor ontwikkelingshulp, NU!

 13. Had-je-me-maar zegt: 27-09-09 om 16:01

  Niet de crisis heeft het gat in de begroting veroorzaakt, maar de miljarden die Wouter Bos aan zijn vriendjes de bankiers heeft gegeven.
  Als een bedrijf dat thuiszorg levert, failliet dreigt te gaan dan komt er geen Euro los van Woutertje want dan is het marktwerking.
  In ruil voor de staatssteun had Woutertje moeten afdwingen dat de heren bestuurders van de banken met een minimaal salaris genoegen moeten nemen.
  Maar nee hoor, nog geen jaar later is het grote graaien weer begonnen, en Woutertje doet weer eens niks.
  Wat hij wel doet, is al die kiezers die PvdA hadden gestemd en behoren tot de groepen die straks dubbel en dwars worden geraakt door de oplossingen die de werkgroepen gaan voorstellen, een mes in de rug steken.
  Weg solidariteit.
  Rijken nog rijker.
  De kleinste schouders de grootste lasten laten dragen.

  En ondertussen er voor zorgen dat de baantjes en commissariaten, als hij zich terug trekt na de verkiezingen, niet in gevaar komen.

  Dus Wouter, straks bij het PvdA congres niet meer als een schijnheilige de Internationale zingen.
  Ik stel voor het lied te vervangen door het lied van Rene de Haan dat zo bij jullie partij en bestuurders past: Vuile huichelaar!

 14. Dan zegt: 28-09-09 om 13:45

  @Jannenman,
  Niet alleen de ontwikkelingshulp stoppen maar ook alle (!) barrieres afschaffen die gericht zijn tegen import van landbouwproducten uit de derde wereld zodat dáár de productie op gang komt en zij welverdiende inkomsten hebben en wìj goedkoper kunnen eten en bovendien niet meer onze miljarden EU steun zien verdwijnen in bijvoorbeeld de productie van tomaten in Spanje die dan vervolgens in Africa gedumpt worden.

 15. Dan zegt: 28-09-09 om 13:47

  Subsidie van buurtfeesten ben ik ook op tegen, ik was laatst nog bezoeker , uitgenodigd door een collega die een groots feest had opgezet in een zeer gegoede buurt in Arnhem.
  Naast de subsidie werd er ok nog eens een flinke winst gedraaid.
  De buurten waar het sociaal economisch minder is zouden mogelijk wel voor zo’n regeling in aanmerking moeten blijven komen.

Geef een reactie