De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Kilometerheffing? Ja of nee!

eurlings_204_anp-9160162Jarenlang is er gesteggeld over de invoering van een kilometerbeprijzing. Veel bewindslieden hebben er hoofdpijn van gekregen. Onder Eurlings zou er dan eindelijk een begin mee worden gemaakt.

Maar te elfder ure zegt de minister van Verkeer:  ”Als de gemiddelde automobilist er tegen is, komt de kilometerheffing er niet”.

Wat vindt u? Bent u het eens met Eurlings dat er voldoende draagvlak moet zijn, voordat deze manier van rekeningrijden wordt ingevoerd? En als u ANWB-lid bent, wat gaat u dan stemmen? We zijn benieuwd naar uw mening.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


163 reacties op “Kilometerheffing? Ja of nee!”

 1. Rudie Rieck zegt: 22-01-10 om 16:19

  NEE,geen kilometer heffing wat mij betrefd! Als men een eerlijk systeem wil wat ook nog eens bijna gratis is,dan moet men simpel de heffing verwerken in de diesel, benzine en lpg prijs. Op deze manier betaald iedereen voor zijn eigen kilometer en een “vuile”auto betaald dan vanzelf meer. Wat ik ook belangrijk vind is dat de buitenlandse automobilist die hier rijd op deze manier netjes meebetaald. Moeten wij tenslotte ook in het buitenland.Ook is het zogenaamde “GPS”kastje niet meer nodig. Lijkt me ook wel zo prettig,want waar ik rond rijd houd ik graag voor mezelf. Nu roepen ze in Den Haag wel van er word geen gebruik gemaakt van die GPS door de politie ,maar dat hebben we wel vaker gehoord en ondertussen word er vrijelijk gebruik gemaakt door de politie van de ruimte die geboden word.Dus er is maar 1 conclusie mogelijk lijkt me; NEE geen kilometerheffing,maar wel een verhoging via de benzine e.d. en dan kan de wegenbelasting en BPM gewoon verdwijnen zoals men dat wil.

  Groeten…

 2. L.C.P. Devente zegt: 22-01-10 om 16:19

  Fel tegen de kilometerheffing per kastje. Deze inbreuk op de privacy, het kostenplaatje en onduidelijkheid over de toekomst maken het een gevaarlijk experiment. Als er heffing moet zijn om kosten van (meer) wegenaanleg te dekken, dan “geoon”via een heffing op de brandstof: simpel, doeltreffend, flexibel.
  Ben het met dhr. Eurlings eens wat betreft draagvlak en zal als ANWB lid tegen de deze vorm van heffing stemmen

 3. Roy zegt: 22-01-10 om 16:19

  Wij moeten allemaal tegen de invoering van de kilometerheffing zijn want dit wordt analoog met de OV ook een lasten verzwaring voor de burgers. De CDA kan goed rekenen want zij stellen dat wat hier als verzwaring op treed wordt op een ander traject verlicht maar als geen gebruik maakt van de traject wat goedkoper uit valt blijft het een lasten verzwaring en dat zien wij met de OV gebeuren en dat gaat ook met de kilometerheffing plaats vinden.

 4. L.C.P. Devente zegt: 22-01-10 om 16:20

  Fel tegen de kilometerheffing per kastje. Deze inbreuk op de privacy, het kostenplaatje en onduidelijkheid over de toekomst maken het een gevaarlijk experiment. Als er heffing moet zijn om kosten van (meer) wegenaanleg te dekken, dan “geoon”via een heffing op de brandstof: simpel, doeltreffend, flexibel.
  Ben het met dhr. Eurlings eens wat betreft draagvlak en zal als ANWB lid tegen de deze vorm van heffing stemmen

 5. Patrice Schulte zegt: 22-01-10 om 16:21

  L.S.
  Ik ben tegen kilometerheffing omdat geen evenredige belasting
  plaats vindt. Heffing via de brandstofprijs in combinatie met een goed en laagdrempelig OV-systeem is een beter en eerlijker systeem.
  Het siert de minister dat hij alleen wil invoeren bij voldoende draagvlak;
  echter een beprijzingssysteem om noodzakelijkerwijs te reguleren, zal nooit kunnen rekenen op steun van de gemiddelde Nederlandse automobilist.
  Er zal echter gereguleerd moeten worden om de toenemende drukte op de wegen in goede banen te leiden.

 6. Geert Peeters zegt: 22-01-10 om 16:21

  Dit kabinet blinkt uit in besluiteloosheid.
  Is het niet Irak of Uruzgan, Q koorts, de financiele crisis, de AOW verhoging, nu is het dus de kilometerheffing.
  Die moest en zou er komen, en nu het dan zover is twijfeld de minister.
  Natuurlijk is een breed draagvlak eminent om een dergelijke wet geaccepteerd te krijgen, maar wat is het nu ? Kuit of vis.

 7. Rudie Rieck zegt: 22-01-10 om 16:25

  Wat ik nog even wilde melden; We betalen toch al een dikke kilometer heffing via het”Kwartje van Kok”? Of ziet men dit in Den Haag als een normaal iets. Een kwartje betalen voor iets wat al jaren geleden agfeschaft zou worden?

  Groeten…

 8. Wim Jansen zegt: 22-01-10 om 16:26

  Wel kilometerheffing, maar zonder risico en hoge kosten

  Het doel van de kilometerheffing is om het autobezit vooral naar rato van gebruik en vervuiling te belasten en zo mogelijk op een wijze, dat naast het milieu ook bereikbaarheid verbeterd wordt.
  Niet het autobezit, maar het autogebruik, met name de CO2 uitstoot, dient belast te worden en zo mogelijk ook het rijden op overvolle wegen om de files te beperken.
  Op zich is dit een begrijpelijke doelstelling, waar de meeste autogebruikers volledig achter kunnen staan, mits dit niet leidt tot een hogere gemiddelde belasting voor de autogebruiker.
  Daarom is een juiste keuze van opzet en uitvoering van het systeem van groot belang, met name de kosten, de privacy, de onvoorziene risico’s en de uitvoerbaarheid.
  Het huidige plan met de GSP- kastjes wekt terecht de nodige bezwaren en twijfels op, zoals de grote kans op miljarden onvoorziene kosten, een administratief en juridisch slagveld, ruim 100 miljoen rekeningen per jaar met een complexe incasso- problematiek en het schenden van de privacy.( zie ondermeer De Telegraaf 9-1-2010 en internetsites met ,, km- heffing nee” )
  Vanwege de goede doelstelling dus wel een kilometerheffing, maar zonder onoverzienbare risico’s en extreme kosten, met name de grote kans op aanzienlijke kostenoverschrijdingen.
  Dus is de voor de hand liggende oplossing om van de GPS- kastjes af te zien en de km- heffing te baseren op de km- standen van de kilometer- teller , een instrument dat reeds in elke auto aanwezig is.
  Uiteraard met een betrouwbare procedure van periodieke controle en vastlegging van een verzegelde teller en van de kilometerstand bij elke auto door daarvoor aan te wijzen organisaties, zoals BOVAG garages en/of ANWB.
  De kilometerprijs is afhankelijk van het type auto, oftewel de CO2 uitstoot, dus net als bij het beoogde systeem van onze minister.
  De facturatie en incasso is echter veel eenvoudiger en kan periodiek plaatsvinden volgens inschatting en definitief jaarkilometrage. Dit naar voorbeeld van de inkomstenbelasting en de opgave van meterstanden bij gas en stroom. Het voorkomen van fraude kan geen probleem zijn.
  Vergeleken met het beoogde GPS- systeem zijn de kosten en het risico zeer gering.
  Deze kilometerheffing met de kilometerteller voldoet nagenoeg geheel aan de beoogde doelstellingen. Alleen het extra belasten met een spitstarief voor het rijden op drukke verkeerstrajecten is hierbij niet mogelijk.
  Deze doelstelling is echter uiterst kostbaar vanwege het GPS systeem, het is zeer riskant, tast bovendien de privacy aan, en het is hoogst twijfelachtig of het de files inderdaad zal beperken.
  De overheid zou er goed aan doen om hiervan af te zien en eerst het eenvoudige systeem met de kilometerteller in te voeren om de nodige ervaring op te doen.
  Pas daarna kan men met veel minder risico altijd nog overwegen om de kilometerheffing verder te perfectioneren.
  Het lijkt te simpel om waar te zijn, maar dikwijls biedt eenvoud de beste oplossing.

  W.J.A. Jansen ,
  Vught.

 9. Sander Sassen zegt: 22-01-10 om 16:33

  Ervaringen uit ‘t verleden, oa. het referendum over de Europese grondwet
  laten zien dat de politiek liever niet luistert naar de burger maar ‘wel
  weet wat goed voor Nederland is’ en zodoende haar eigen koers vaart. Hoewel
  ik ten zeerste betwijfel of mijn reactie überhaupt gelezen wordt, laat staan
  dat er daadwerkelijk inhoudelijk iets mee gedaan wordt, stuur ik u toch deze
  email onder ‘t mom van ‘niet geschoten is altijd mis’, in de hoop dat de
  hardwerkende burger in Nederland ook eens gehoord wordt.

  Laat ik voorop stellen dat de doelstelling van de beprijzing per kilometer
  op zich geen verkeerde insteek is, hierdoor is het mogelijk om de kosten
  evenrediger te verdelen, immers iemand die veel gebruik maakt van de auto
  zal ook meer gaan betalen. Echter of dit idee met allerhande peperdure, met
  belastingeuro’s betaalde, technische oplossingen aangepakt moet worden
  betwijfel ik als electrotechnisch ingenieur ten zeerste. Dergelijke
  speerpunt technologie op een dermate grote schaal toepassen kost miljarden,
  zo niet tientallen miljarden, geld dat mijns inziens veel beter ergens
  anders geinvesteerd kan worden, zoals bijvoorbeeld in infrastructuur.

  Eén van de hamvragen is bijvoorbeeld of de kilometerbeprijzing een oplossing
  biedt voor het fileprobleem, of helpt het gebruik van fossiele brandstoffen
  terug te dringen? Ook de positieve gevolgen voor het milieu, CO2, fijnstof,
  broeikasgassen of de opwarming van ‘t klimaat verwijs ik allemaal naar ‘t
  rijk der fabelen, nergens is d’r sluitend wetenschappelijk bewijs te vinden
  dat wij op enigerlei wijze het klimaat beïnvloeden of met het gebruik van de
  auto het milieu direct schade toebrengen. Het grootse knelpunt anno 2009 is
  echter dat Nederland vooralsnog té afhankelijk is van transport van
  personeel en goederen en alternatieven hiervoor zijn er niet of nauwelijks.
  Roepen dat ‘t OV een passend alternatief is gaat alleen op voor bepaalde
  trajecten en zo zijn er nog legio haken en ogen te noemen die er zitten aan
  eventuele alternatieven.

  Als ik goed ben geïnformeerd zou ‘t systeem moeten gaan werken op basis van
  GPS data en voor de burger kosten neutraal moeten zijn, dwz. de burger zal
  niet meer moeten gaan betalen voor z’n woon-werk verkeer. Da’s op zichzelf
  al een pertinente leugen als je de ontwikkelingskosten en de feitelijke
  kosten van gebruik en het uitrusten van auto’s met de benodigde apparatuur
  incalculeert, dit zal toch direct, of indirect, door de belastingbetaler
  moeten worden bekostigd. Dit geld kan mijns inziens veel beter op andere
  manieren besteed worden.

  Het mag inmiddels duidelijk zijn dat ik absoluut tegen de voorgenomen
  kabinetsplannen ben en wel om de volgende redenen:

  1) De gebruiker betaalt?

  Dit klinkt inderdaad als een redelijke oplossing als ‘t gaat om het
  beprijzen van gereden kilometers. Als we echter kijken naar de ettelijke
  miljarden die de afgelopen decennia zijn opgehaald bij de burger door middel
  van accijns, (wegen)belastingen, BTW over accijns, etc. etc. en de hoogte
  van het bedrag dat wordt geherinvesteerd, dan betaalt de gebruiker al
  decennia lang ruimschoots teveel. Momenteel schommelt de prijs voor euro 95
  benzine rond de €1,45, daarvan vloeit pakweg €1,00, bestaande uit accijns
  en BTW, rechtstreeks naar de staatskas. Daarmee is het streven van ‘de
  gebruiker betaalt’ al jarenlang realiteit, bijna nergens in Europa, of
  wereldwijd, heft de regering een dergelijk hoge accijns op brandstof. Dit
  systeem werkt al decennia lang, dus waarom zouden we nu opeens nog een ander
  systeem moeten gaan gebruiken dat feitelijk hetzelfde effect sorteert?

  Als dan blijkt dat minder dan 30% van de hiermee binnengehaalde inkomsten
  wordt geïnvesteerd in infrastructuur, kunnen de vaste kosten (BPM, BTW over
  BPM en wegenbelasting) dus feitelijk moeiteloos worden afgeschaft. Wat
  echter schrijnend is om te zien is dat men het heffen van belastingen en het
  toezien hierop tot in de finesses beheerst maar dat de overheid laks,
  onnadenkend en kortzichtig is met het uitgeven van de gemeenschapsgelden.
  Enkele voorbeelden hiervan zijn projecten zoals de Betuwelijn, de HSL, de
  diverse ICT projecten bij de overheden maar ook de OV-chipkaart en als heet
  hangijzer ontwikkelingshulp. Van ons bruto nationaal product verdwijnt
  jaarlijks zo’n 0.5 tot 1% in een bodemloze put, in de meeste gevallen direct
  in de zakken van één of andere dictator in een derde wereld land of blijft
  op andere wijze ergens aan de strijkstok hangen zonder dat de werkelijk hulp
  behoefenden er ook maar een euro van terugzien.

  Kortom, het punt wat ik hiermee wil maken is dat de voorgestelde technische
  implementatie van de kilometerbeprijzing volstrekt onnodig is, daar het
  heffen van accijnzen op brandstof de meest effectieve en vooral ook de
  simpelste en daarmee goedkoopste oplossing is, waarom ettelijke miljarden
  besteden aan een project terwijl de feitelijke oplossing al decennia prima
  blijkt te werken?

  2) De hardwerkende burger gaat niet minder gebruik maken van de auto.

  Het is een vaststaand feit dat de gemiddelde burger voor woon-werk verkeer
  afhankelijk is van de auto. Het verder beprijzen van het gebruik hiervan zet
  dan ook geen zoden aan de dijk, van de burger wordt nog steeds verwacht dat
  deze gewoon op z’n werk verschijnt. Daarnaast kunnen velen ook niet anders,
  simpelweg omdat ze de auto nu eenmaal nodig hebben voor het werk, d’r zijn
  legio beroepen waarbij mobiliteit een primaire vereiste is. Dat dit geen
  onzinargument is blijkt wel uit extra heffingen in het verleden, zoals het
  kwartje van Kok en de sterke stijging van de brandstofprijzen de afgelopen
  jaren. De hardwerkende burger is er niet minder kilometers door gaan maken,
  ook omdat de alternatieven zoals het OV steeds falen om een passende
  oplossing te bieden voor velen. Dus de vraag is of met deze wetenschap in
  het achterhoofd het beprijzen niet meer is dan een ordinaire
  belastingmaatregel? Die wellicht aan de burger verkocht wordt als zijnde
  kostenneutraal maar waarvoor de kosten voor de burger gaandeweg zullen
  toenemen, immers ook het kwartje van Kok is ondanks beloftes van het
  toenmalige kabinet nimmer teruggegeven. Verder kun je je afvragen wat in het
  kader van kostenneutraal als referentie wordt genomen, zeker als je de
  kosten voor ontwikkeling en dergelijke meeweegt, ook dit komt uit de
  portomonnee van de belastingbetaler, zoals ik eerder al opmerkte.

  3) Investering in infrastructuur

  Jaarlijks wordt pakweg €17 miljard opgehaald bij de automobilist, waarvan
  slechts €5 miljard wordt geherinvesteerd in infrastructuur. Hier vallen ook
  investeringen in o.a. het OV onder. De rest verdwijnt in de algemene
  middelen. Decennia lang is er vrijwel niets gedaan aan verder uitbreiding
  van het wegennet, terwijl de voorspellingen met betrekking tot de groei van
  het autogebruik toch altijd zeer accuraat zijn geweest, kortom met het goed
  plannen van een betere infrastructuur en een tijdige uitvoer van dergelijke
  plannen zouden we anno 2009 niet met het huidige fileprobleem omgezadeld
  zitten toch?

  Inmiddels kan het gedateerde wegennet het aanbod aan verkeer niet meer
  verwerken door jarenlang wanbeleid wat infrastructuur betreft en wat is de
  reactie van de regering? Mensen moeten de auto uit, dus men wil het
  autorijden duurder maken. Met andere woorden, ondanks de ettelijke miljarden
  die zijn binnengehaald de afgelopen decennia, miljarden die niet zijn
  geinvesteerd in de infrastructuur maar besteed zijn aan algemene middelen
  betaalt de burger als het aan de regering ligt straks voor de gevolgen van
  dit wanbeleid

  Mijns inziens is de enige manier om het fileprobleem op te lossen investeren
  in infrastructuur, door middel van het herinvesteren van de afgelopen
  decennia opgehaalde inkomsten. Een dergelijke maatregel heeft draagvlak bij
  de burger en dit zal als prettige bijkomstigheid ook een positieve invloed
  hebben op het zelf verkozen paradepaardje van het kabinet, namelijk het
  milieu. Rijdende auto’s verbranden hun brandstof namelijk efficienter
  waardoor deze minder fossiele brandstoffen verbruiken en daarnaast heeft
  dit alleen maar positieve effecten op de economie, door afname van de schade
  die files de economie toebrengen.

  4) De leugens met betrekking tot het milieu

  Van het doen van voorspellingen dat ons, of onze kinderen, vreselijke dingen
  staan te wachten in de toekomst als we vandaag geen actie ondernemen zijn
  legio voorbeelden te vinden in de geschiedenis. Altijd was het de
  verkondiger(s) van dergelijke boodschappen het erom te doen om iets van de
  burger gedaan te krijgen, of speelden er geldelijke belangen. Ik schaar de
  hetze met betrekking tot het milieu, en de insteek van de regering hierin,
  ook onder deze noemer.

  Wellicht herinnert u zich nog de voorspellingen van de club van Rome, de
  verwachting van een kleine ijstijd ongeveer 30 jaar geleden, de zure regen
  problematiek van de jaren ’80 en zo zijn er nog legio voorbeelden. Al deze
  onheilstijdingen zijn altijd gebruikt door de politiek onder andere om
  (meer) belasting te kunnen heffen.

  Zo geeft men hoog op over de klimaatverandering, de stijgende zeespiegel en
  meer onheilspellende zaken waar wij als burger en overheid nu direct actie
  op dienen te ondernemen. Echter de invloed van de mens op de opwarming van
  de aarde is op zijn minst omstreden. Toch worden gerenommeerde
  wetenschappers die het broeikaseffect openlijk bekritiseren, ofwel uit de
  publiciteit gehouden ofwel ouderwets verketterd. Geen subsidies voor het
  wetenschappelijk onderzoek van deze wetenschappers, maar allerlei
  milieugroeperingen worden wel aan alle kanten gesubsidieerd om vooral maar
  deze onheilsboodschap kracht bij te zetten.

  De angst regeert en wordt benut om (extra) belastingheffingen te
  rechtvaardigen. Organisaties zoals milieudefensie worden van
  gemeenschapsgelden gesubsidieerd om vooral onze angstgevoelens verder aan te
  wakkeren. Verbetering van de infrastructuur wordt door dit soort
  organisaties op allerhande wijze tegengewerkt, uiteraard op kosten van de
  belastingbetaler. De ironie wil echter dat het milieu hierbij geenszins
  gebaat is als het gaat om files. Daarmee is de cirkel feitelijk rond,
  stilstaand verkeer is een grotere belasting voor het milieu dan doorstromend
  verkeer.

  Kortom, wat hebben we nodig om de huidige fileproblematiek een halt toe te
  roepen? Forse inversteringen in infrastructuur, bij voorkeur met uit in ‘t
  verleden verkregen gelden, wanbeleid is namelijk geen excuus om de burger
  meer te gaan laten betalen. Gebruik eenvoudigweg een groter deel van de
  accijns voor investering in infrastructuur. Zorg ook voor wetgeving die
  organisaties zoals milieudefensie of anderen belet om te procederen tegen
  investeringen in infrastructuur, want dat is wat Nederland nodig heeft na
  decennia van wanbeleid.

 10. piet frissen zegt: 22-01-10 om 16:37

  als ze de wegen belasting in de benzine en gas en diesel doen betaal iedereen naar gebruik ook de vacantie ganger en de oldtimer dat zou eerlijk zijn.
  maar hier moet men altijd moeilijk maken.
  dat is met vele zaken zo.
  piet frissen

 11. Amme zegt: 22-01-10 om 16:39

  Nee geen kilometerheffing.
  Wie wil er nou zon kastje in zijn auto die alles registreerd, ook als je te hard rijd. Straks 2 rekeningen op je deurmat 1 voor de gereden kilometers en da andere voor de boetes van 3km of meer. Ook wordt dit duurder vooral voor auto’s van 8 jaar en ouder i.v.m de co2 tax die over de 3 cent heen komt. BPM verdwijnt niet wordt straks alleen anders genoemd juist ja de CO2 tax. Dus nieuwe auto’s worden niet goedkoper.

 12. Dave van Assen zegt: 22-01-10 om 16:40

  Wat vindt u?

  Het kilometereheffingsplan zal zeker niet leiden tot minder file’s en een lagere CO2 uitstoot. De afgelopen jaren is de kilometerprijs al flink gestegen door de oplopende brandstofprijs. Echter is door deze significante stijging in de kosten voor mobiliteit (OV is een summiere vorm van mobiliteit) de automobilist geen kilometer minder gaan rijden.

  Daarnaast is de privacy niet te waarborgen. Het kastje in de auto zal inderdaad niet de afgelegde GPS coordinaten per GSM naar de overheid zenden, maar deze worden wel in het kastje opgeslagen. Inbraak in de auto kan dus leiden tot schending van persoonlijke data.

  Desalniettemin verbaas ik mij over de genoemde kosten. 4000 miljoen euro wordt geschat voor de invoering van dit (niets oplossende) plan. De techniek is zeker niet onveilbaar en er zullen hoe dan ook hogere kosten gamaakt worden. Ik verwacht dat de uiteindelijke kosten nooit te verantwoorden zijn en alle automobilisten tezamen vele malen duurder uit zullen zijn.

  Bent u het eens met Eurlings dat er voldoende draagvlak moet zijn, voordat deze manier van rekeningrijden wordt ingevoerd?

  Ik vind niet dat elk wetsvoorstel middels een referendum op draagvlak getoetst dient te worden. Echter wordt bijna iedere automobilist (die meer dan 10.000 km per jaar rijdt) door de kilometerheffing fors in zijn portomonnee geraakt. Onderzoek naar draagvlak voor dit plan kan niet uitblijven. De groep die zeer zwaar financieel geraakt zal worden is buiten proportioneel.

  En als u ANWB-lid bent, wat gaat u dan stemmen?

  Tegen/nee (punt)

 13. Martin Sinot zegt: 22-01-10 om 16:41

  Met rekeningrijden willen we toch dat auto’s die meer vervuilen ook meer betalen? Dan zal ik u allen een geheimpje verklappen, dat u vast nog niet wist: dat hebben we al. En het heet (tromgeroffel): accijns op brandstof! (Applaus). Dat doet precies wat het rekeningrijden beoogt te bereiken: wie meer brandstof verstookt, en dus meer CO2 uitblaast, betaalt meer belasting. Voor zover ik weet heeft dat nooit geleid tot ook maar een auto minder op de weg, hoezeer we ook met zijn allen klagen. De enige zin van rekeningrijden lijkt dan te zijn dat je een spitstarief kunt invoeren. Daar zijn goedkopere alternatieven voor: plaats bijvoorbeeld een aantal tolpoortjes op strategische plaatsen. Dat schijnt in het buitenland tenminste redelijk te werken.

 14. Bamo zegt: 22-01-10 om 16:43

  Eurlings speelt een vies, achterbaks spelletje. Hij dreigt met extra heffingen (tolpoorten, etc) indien het km-rijden geen doorgang vindt. M.a.w. Hij laat kiezen tussen twee kwaden, waarbij hij doet voorkomen dat het rekeningrijden geen extra kosten voor de automobilist zou opleveren. En dat in tijden van een recessie, waarbij veel gezinnen financieel tegen de muur staan. Bah, wat een gluiperd…….

 15. WnvDorp. zegt: 22-01-10 om 16:44

  wij zijn tegestander van de kilometerheffing inbreuk op de privacy dit gaat ons allemaal heel veel geld kosten .Dus kort samengevat geen km heffing Groeten Fam.W.N.v.Dorp

 16. Amme zegt: 22-01-10 om 16:45

  Nee geen kilometerheffing
  Vervolg
  Daarom snap ik ook niet dat ze al in 2008 zijn begonnen met het verhogen van de MRB om het wegvallen van de BPM te compenseren. Die verhoging van de MRB wordt 200% tot 300%. Ook gaan we straks inplaats van opcenten een provinciale belasting betalen en dit geld voor iedere inwoner wel of geen auto. Ook zal dit zal de files ook niet oplossen als ze de afgelopen jaren de MRB hadden gebruikt waar het voor was, waren er minder files geweest. Mensen moeten naar hun werk en OV is niet altijd alternatief.

 17. Marius zegt: 22-01-10 om 16:46

  Natuurlijk ben ik tegen de kilometerheffing , niet omdat het mij veel meer geld zal kosten dan wat nu het geval is .
  Maar ook omdat het voor Elke burger geld gaat kosten, de provinciale en gemeentelijke belastingen zullen fors omhoog gaan.
  Maar over het laatste en over de ouder auto`s wat daarvan de km prijs zal worden hoor je ze niet over.
  Ik vind dat er een landelijk referendum er moet komen met betrekking tot de km heffing. want heel veel mensen zijn geen lid van de anwb of hebben geen auto. Dus misleiding van de bovenste plank.

 18. Roy zegt: 22-01-10 om 16:50

  Er zit nog een addertje onder het gras. Als de wegenbelasting komt te vervallen dan verliezen de provincies ook inkomsten. Waar gaan ze dat weer halen….

 19. nee, geen KM heffing totaal overbodig,duur en onveilig. Bovendien vind ik de boete’s absurd hoog en belachelijk.

 20. kdekat zegt: 22-01-10 om 16:51

  Ik ben zeer zeker tegen, het gaat ons allen veel geld kosten en het systeem betekent een gigatische inbreuk op de privacy. Als ANWB lid zou ik zeker tegen de km heffing stemmen, maar het is nog maar de vraag of die vraag op de ledenraadpleging wel gesteld gaat worden. De ANWB heeft eerder aangegeven dat niet te doen omdat ze de materie te complex vindt voor haar leden om deze vraag te beantwoorden. Dat er draagvlak moet zijn wil het plan doorgaan lijkt mij logisch, de minister heeft dit zelf gesteld. Het is wel vreemd dat hij de bal nu neerlegt bij de ANWB, niet iedereen is daar lid van. De enige correcte draagvlakmeting is een landelijk referendum, zoals kilometerheffing-nee dit vraagt, de petitie op deze site is al bijna 155.000 maal ondertekend dus er zijn veel meer mensen die dit vinden. Maar dan moeten de minister en de ANWB wel volledige openheid van zaken over het plan geven.

 21. marielle zegt: 22-01-10 om 16:52

  Wat een slapzak is die Eurlings zeg. De gebruiker betaalt, dat is een veel eerlijker systeem dan nu. Als de grootververbruikers dan massaal NEE zeggen dan mogen de weiniggebruikers dus betalen voor de veelgebruikers???? Kom op Eurlings zet door nu, niet afhaken bij de eerste de beste die zich aangetast voelt in zijn portomonaie omdat ie zoveel rijdt.

 22. Jos zegt: 22-01-10 om 16:53

  Gewoon via de benzineprijs doen. Al dat technische geneuzel dat een hoop poen kost. Gaat gewoon nergens over. Als je de vervuiler wilt laten betalen kán dat ook gewoon via de benzine, minder omslachtig net zo doeltreffend.

 23. H.M.Huizinga zegt: 22-01-10 om 16:53

  dit lijkt op het kwartje van kok.
  dit kost ons alleen maar geld.
  dus ben ik tegen de kilometer heffing

 24. Tegen de kilometerheffing ben ik. Het wordt uiteindelijk toch weer een lastenverzwaring, ondanks de veelbelovende praatjes.

 25. klaus zegt: 22-01-10 om 16:54

  TEGEN !!!

  denk maar eens na, vlgs dhr Bos mag het de staat geen geld kosten. dat betekent dus automatisch dat de kastjes, de inbouw, de ifrastructuur, het betalings traject etc allemaal extra ten laste komt van de burgers.
  ook is er geen duidelijkheid hoe en hoeveel geld de provincies gaan heffen.
  en kijk eens naar de brandstof prijzen en hoe die opgebouwd zijn, de gebruiker betaald nu toch ook al.
  en stel je eens voor als er minder gereden zou worden, hoeveel duurder moet het dan worden per kilometer om dat te compenseren??
  en dan de privacy??? komt nooit goed. dit systeem is te misbruiken en zal dus ook misbruikt worden.

 26. Stokebrook zegt: 22-01-10 om 16:55

  KM Heffing mag van mij best door gaan …

  op de voorwaarde dat het openbaar vervoer BETER en GRATIS word …

  Dan gaat direct mijn auto de deur uit !

  Zolang het openbaar vervoer 1 bende blijft en je niet fatsoenlijk van A naar B kan komen ben en blijf ik tegen de KM heffing !

 27. Vincent Bruinink zegt: 22-01-10 om 16:56

  Ik snap niet dat er mensen zijn die zeggen van: “stop het maar in de benzineprijs”

  Enig idee hoeveel accijns er al op de benzine zit?

  Kijk eens hoe onze Duitse buren het doen, benzineprijs ongeveer gelijk aan hier en geen BPM. Zij kunnen van de accijnzen het wegennet onderhouden, waarom wij dan niet? Omdat onze kamerleden het grotendeels voor iets anders gebruiken dan voor het Wegennet.

  Nee geen kilometerheffing! Geen Big Brother bij mij in de Auto!. Er is nog zoiets als privacy!

 28. gj hiltjesdam zegt: 22-01-10 om 16:57

  ik ben tegen de kilmeterheffing omdat alles wat de overheid wil veel geld kost en het toch geen resultaat heeft. waarom makkelijk als het moeilijk kan!

 29. Folkertsma zegt: 22-01-10 om 16:58

  De meesten gaan er niet op vooruit: rekent u alstublieft zelf even uit hoeveel u betaalt. Uw
  verreden kilometers per jaar maal 3 cent, en dan nogmaals uitrekenen voor 6,7 cent.
  Telt u daarbij op de extra (nog onbekende) provinciale belasting en spitsheffing, maar hou
  er wel rekening mee dat uw nieuwe of tweedehands auto mogelijk goedkoper wordt door
  de weggevallen BPM. En wat betaalt u nu aan wegenbelasting?
  Stel: U betaalt €50 per maand aan wegenbelasting, dat is €600 per jaar en u rijdt 15.000
  km per jaar. Op den duur betaalt u met de kilometerheffing 15.000 * €0,067 = €1005. Nog
  even los van spitsheffing en provinciale belasting en indirecte kosten (zie (*) hieronder)
  gaat u er €405 per jaar op achteruit. U heeft in ieder geval rente-derving van uw
  spaarcenten en moet nu uw voordeel na een aantal jaren zien te behalen door een
  goedkopere auto aan te schaffen met BPM-voordeel, en dus zo hopelijk evenveel auto
  krijgen voor uw minder sterk gegroeide spaarcenten.
  · De kans is groot dat autofabrikanten de in Nederland kunstmatig laag gehouden “kale”
  autoprijs gaan verhogen om een beter rendement te halen. Daar gaat het beoogde BPMvoordeel!
  · (*) €4.000.000.000 aan opstartkosten, dat is voor elke Nederlander eenmalig €250 die we
  niet kwijt zijn als belasting, maar ‘gewoon’ kwijt zijn voor het opbouwen van een systeem tot
  belastingheffing! Verder €500.000.000 per jaar, dat is per Nederlander per jaar €31
  kostenverhoging sowieso. Dit heeft de overheid niet meegenomen in haar berekening en
  dat zou wel moeten. De belastingbetaler financiert de B.V. Nederland immers!
  We betalen dus (indirect) om te kunnen betalen! Waarom kunnen we niet gewoon direct
  betalen?
  · (IT-)Projecten uit het recente verleden hebben bewezen dat budgetten voor technisch
  complexe projecten ruimschoots overschreden worden. En wie draait er dan voor op: het
  volk, want een weg terug is er niet meer. We kunnen de overheid helaas niet houden aan
  de gepresenteerde ‘offerte’.
  Wat is het gemiddelde percentage waarmee de laatste megaprojecten budgettair zijn
  overschreden? Voeg dit graag ook toe aan de kostenindicatie van de kilometerheffing! Doe
  dan wat de overheid niet doet: reken het vervolgens wel mee in de kostenvergelijking! Dat
  pakt zeer, zéér ongunstig voor iedere Nederlandse burger uit!
  · Kosten die samenhangen met de inbouw, onderhoud, het verhelpen van storingen aan het
  kastje, de vervanging ervan, registratie, administratie, fraudecontrole en handhaving dienen
  allemaal direct of indirect gedragen te worden door het Nederlandse volk. Die krijgt hier
  niets voor terug.
  · De belastingdruk voor de Nederlandse automobilist is al bijzonder hoog (in bedrag maar
  ook vergeleken met andere landen). De overheid heeft de laatste tijd allerlei regels
  geïntroduceerd inzake slurptax, CO2, roetuitstoot, bijtelling enz. voornamelijk met het doel
  het milieu te sparen, maar zeker ook om de weggevallen BPM te compenseren onder een
  andere noemer. Het is krom om een kilometerheffing te willen introduceren met het doel de
  BPM af te bouwen, terwijl deze gaandeweg al in andere autobelastingen is of wordt
  opgenomen.
  · De overheid betaalt het eerste kastje. Juist ja, en wie betaalt de overheid?
  Eurlings meldt dat de kilometerheffing “lasten neutraal” wordt ingevoerd. Dat klinkt
  geruststellender dan het is. Lasten neutraal betekent in de politiek dat de schatkist er niet
  onder mag lijden. Gaat er écht minder gereden worden,dan gaat het kilometerheffingstarief
  gewoon omhoog. Indien de overheid in haar rekenmodel uitgaat van een verminderd aantal
  verreden kilometers totaal, dan betekent dit dus dat bij gelijkblijvende kilometers als heden,
  het autorijden dus (weer) duurder gemaakt wordt.
  · Het is nu volstrekt onduidelijk wat de B.V. Nederland volgens de overheid straks precies
  moet laten om de €4 miljard eenmalig en €500 miljoen per jaar te bekostigen.
  · De provincies mogen nieuwe belastingen gaan heffen omdat te compenseren dat de
  provinciale opcenten (van de wegenbelasting) verdwijnen. Deze kosten worden niet
  meegerekend in de kostenvergelijking van de overheid.
  · Wie garandeert dat in het overgangstraject niet (deels) dubbel betaald wordt door grote
  groepen automobilisten?
  Komt er BPM-teruggave? In de kilometerprijs zit namelijk een deel BPM! De overgang naar
  het nieuwe systeem vindt plaats op basis van willekeurige afroep dus er is geen invloed op
  uit te oefenen als je nog jaren in een voor jou ongunstig regime blijft, of andersom als je
  meteen al in het ongunstige regime geplaatst wordt. Wat gebeurt er met de animo voor en
  prijs van voertuigen zonder kastje?
  · De huidige massale aanschaf van kleinere milieuvriendelijke auto’s zorgt ervoor dat er per
  kilometer minder brandstof verbruikt wordt. En dus minder accijns/inkomsten bij de
  overheid binnenkomt. De opkomst van elektrische auto’s brengt de inkomsten van de staat
  helemaal in gevaar. Wat gebeurt er bijv. als morgen iedereen voor altijd met de fiets zou
  gaan? Juist, dan zullen de inkomstenbelastingen wel omhoog moeten gaan. Dat is niet zo
  heel erg, maar wat wel erg is, is dat de overheid nu krampachtig vasthoudt aan een
  automobilisten-melkkoe systeem dat nu al achterhaald en scheef is. En dat zij dit koste wat
  koste in stand willen houden, en daar als enige methode voor denken te zien: het extra
  investeren in een peperduur dubieus systeem zodat er in de toekomst op een nieuwe
  manier belastinggeld binnengehaald kan worden.

 30. Noot46 zegt: 22-01-10 om 16:59

  Camiel hou je zelf eens de spiegel voor.
  Een HSL die niet rijdt.
  Een Betuwe goederenlijn die niet rijdt.
  Een carpoolspitsstrookproject wat mislukt is.
  Een plaatselijk probleem in Amsterdam, waar de N/Z lijn financieel gigantisch uit de klauw gaat lopen en dan heb ik nog geen eens over de opleverdatum.
  Een dramatisch georganiseerd OV die op dagen dat ze nodig zijn, niet thuis geven.
  Maar wel de hoofdprijs vragen (net weer verhoogd) voor niet bewezen diensten.
  Miljarden investeringen die uit de portemonnee van de burger geklopt worden.
  En zo zijn er nog wel een paar te noemen.
  Nu weer een zinloze miljardeninvestering met het kilometerheffingsproject.
  Eens is het genoeg en dat is nu. We moesten toch bezuinigen?
  Of geldt dat alleen voor de burgers en niet voor de staat?
  Zaterdag a.s. begint een estafette van protest.
  Beste burgers van dit land kom, zaterdag 23 jan. a.s. naar Den Haag en protesteer mee tegen dit gedrocht. Kijk op kilometerheffingneepuntnl voor info.
  Het gaat om Uw eigen portemonnee.
  p.s. Mogen de weggelopen leden (Om reden ANWB steun aan dit gedrocht) ook stemmen?

 31. Ik stem fel tegen de KM-Heffing.
  Het principe van betalen naar gebruik is prima, maar is al van toepassing aan de pomp.

  Project kost miljaren, privacy weg, het gaat voor velen die geen alternatief hebben veeeel meer geld kosten, ook tijdens de overgang veel dubbel betalen en andere oneerlijkheden.
  Betrouwbaarheid techniek, foute nota’s etc etc
  The list is endless!!

  Men wil gewoon koste wat kost een verkeersmanagement en volgsysteem invoeren waar naar believen aan gedrags-sturende tariefsknoppen gedraaid kan worden, nou dan weet U het wel. Kassa!

  Nu maar hopen dat de ANWB enquete niet ‘sturend’ op gewenst positief
  resultaat wordt opgesteld, maar dat je echt open en eerlijk ja of nee
  mag zeggen, dat is objectief.

  We hebben nu de kans om dit gedrocht definitief weg te stemmen.
  DOEN!

 32. bas zegt: 22-01-10 om 17:02

  Ik ben geen lid van de ANWB, omdat ik het niet eens ben met enkele beleidsdingen van die ANWB, Zoals de bebouwing van het IJmeer te Amsterdam. Omdat ik het pretting vind bij pech onderweg geholpen te worden, dat wilt niet zeggen dat ik een bepaalde mening heb.

  Als Eurlings vindt dat de km heffing afhnakelijk moet zijn van de gemiddelde automobilist, dan moet hij ook naar die 3 miljoen NIET ANWB leden kijken.

  Maar eigenlijk vind ik het een zeer slappe houding: meer auto’s betekent meer gevaar op de weg voor nietautomobilisten, en meer vervuiling

  De voordelen van KM heffing liggen (dus) ook bij niet automobilisten, die uiteraard ook mee mogen praten.

  Inhoudelijk zou ik het veel beter vinden als de KM heffing via de brandstof geheven zou worden – eenvoudig en wie een niet zuinige auto rijdt – dus teveel vervuilt – die betaalt meer

  @ BPM, mijn auto is 10 jaar oud, en wil ik over 2 jaar verkopen. Toen ik hem kocht, was de BPM voor ca 70 % afgeschreven, bij verkoop voor ca 80 %. Alleen, wordt de BPM nu afgeschaft, dan krijg ik die laatste 20 % BPM niet meer terug – subsidie voor de rijken, ten koste van de anderen, dus.

 33. Boris zegt: 22-01-10 om 17:04

  Tegen,
  kilometerheffing = het onnodig ingewikkeld maken van een belasting.
  kilometerheffing = weer een stap verder in de politiestaat van het 24/7 monitoren van de burger.
  enz enz

 34. Jeroen de Jager zegt: 22-01-10 om 17:10

  Voor, Voor, Voor
  Sinds wanneer ben ik lid van de ANWB om mijn belangen te behartigen. De ANWB is de Wegenwacht, niets anders.
  Dit is gewoon een marketingstunt van de ANWB, om de Wegenwacht onder de aandacht te brengen.

  Als er geen betere beprijzing van de weg komt, DUS kilometerheffing, dan stel ik voor dat wij in plaats van autorijden het werkwoord WEGENWACHTEN gaan invoeren.

 35. paniet zegt: 22-01-10 om 17:11

  goh , als de ANWB een soort 2e kamer wordt , dan maakt het niet zoveel meer uit hoe het kabinet is geformeerd , wat een rare toestand eigenlijk , anyway weg met die km-heffing

 36. Henk Righolt zegt: 22-01-10 om 17:16

  NEE! Ik hoop dat de ANWB leden MASSAAL tegen zullen stemmen. De regering is onbetrouwbaar gebleken in het verleden en zal dat ook in de toekomst zijn. Kijk hun beloftes uit het verleden maar na. Het tijdelijke kwartje van Kok is wel de meest bekende. Het tarief van de kilometerheffing lijkt redelijk maar wie GARANDEERT dat die niet verhoogt wordt. Bij geldnood zal dat voor de regering zeer aantrekkelijk zijn om sterk te verhogen.
  Blijft over dat het kastje heel simpel te kraken blijkt en dat is natuurlijk FUNEST voor de werking ervan en betrouwbaarheid.

 37. Wim Jansen zegt: 22-01-10 om 17:28

  Alle bovenstaande reacties zijn tegen de km-heffing. Voorstellen, als bereken het in de brandstofprijs en mijn suggestie, bereken het met de km-teller per type auto,want in de brandstofprijs geeft het problemen met de brandstofprijzen in omringende landen,dus compromisvoorstellen tussen ja en nee verdienen meer aandacht om het ja en nee bij elkaar te brengen in een zinvolle aanpak van de km-heffing.

 38. wilco br zegt: 22-01-10 om 17:30

  Natuurlijk wel kilometerheffing, betalen naar gebruik. Veel eerlijker dan een vaste belasting.

  En waarom mag de ANWB feitelijk bepalen of de km heffing er komt? Het moet toch niet gekker worden. Volgens mij kennen we in nederland een parlementaire democratie en geen “auto”-cratie (kon niet nalaten deze flauwe grap te maken). Als de beste ANWB-leden het niet met de km heffing eens zijn, dan stemmen ze maar op een politieke partij met een gelijk standpunt.

 39. J. Jetten zegt: 22-01-10 om 17:31

  Nee, natuurlijk geen kilometerheffing. Te duur en te ingewikkeld. Alle rekenvoorbeelden zijn onbetrouwbaar, want de fileheffing is onbekend en je weet niet wanneer deze je treft.

  Het uiteindelijke doel, het aanpakken van de files, wordt eerder bereikt als het openbaar vervoer substantieel goedkoper wordt gemaakt. Pas dan ben ik bereid de afweging te maken om de auto te laten staan en de ongemakken van het openbaar vervoer voor lief te nemen. Met mij vele anderen, vermoed ik.
  En dan ben ik nog iemand die in het Noorden van het land woont, waar openbaar vervoer een schaars goed is.

  Maak vooral gebruik van de ANWM enquete. Ik zal het zeker doen.

 40. Peter zegt: 22-01-10 om 17:36

  Nederlanders worden al zoveel jaar opgelicht aan de pomp door opeenvolgende kabinetten. Nergens is de accijns op brandstof zo hoog als hier. Om dan daarnaast nog die idiote kilometerheffing te willen invoeren is een gotspe van Camiel & co. Bovendien zullen de kosten enorm uit de klauw lopen, want overheid en automatisering gaan domweg niet samen (voorbeelden noemen overbodig toch?).

  Kortom: NEE tegen dit gedrocht van een plan. Ga het geld wat je nu al steelt van de automobilisten maar eens besteden aan de zaken waarvoor ze bestemd zijn.

 41. j ems zegt: 22-01-10 om 17:37

  wij kunnen dan als bouwvakkers uit het noorden het werk richting het westen wel vergeten want wie gaat dat betalen en met de huidige km vergoeding is het bij langena niet te betalen a.22 cent p km ik hoop dat jullie beseffen dat er straks een paar honderd extra in de ww komen wij hopen dat het niet doorgaat

 42. Peter zegt: 22-01-10 om 17:45

  Bij de eerste sneeuwvlokken vriezen de wissels vast, de OV-kaart blijkt zo lek als een mandje en de kosten van een bescheiden metro lijn gaan een paar keer over de kop dus wij mogen aannemen dat het de overheid ook niet zal lukken om autorijdend Nederland te voorzien van een kastje.

 43. Ilona zegt: 22-01-10 om 17:46

  “Gelukkig” ben ik nog lid van de ANWB, dus mag stemmen!
  Had liever een parlementaire enquete gezien voor alle nederlanders, omdat niet alleen de autobezitters de dupe gaan worden als de kilometerheffing door gaat.
  Iedere burger gaat namelijk extra ingezetenenheffing betalen, omdat de opcenten in de MRB komen te vervallen.
  Als ANWB lid zeg dus NEE!

 44. inge zegt: 22-01-10 om 17:55

  nee niet door laten gaan weer een apperaat in de auto wat niet voledig te vertrouwen is en de consument draait weer voor de kosten op ten aller tijde

 45. inge zegt: 22-01-10 om 18:02

  richard zegt nee prive rijden kost mij 200 euro meer per jaar met km heffing en ik ben vast niet de enige laten de mensen het maar eens goed na rekenen want als het er eenmaal is gaat het er nooit meer af kijk maar naar het kwartje van onze vriend kok

 46. Hans K zegt: 22-01-10 om 18:09

  Nee,
  zie argumenten hierboven.

  Daarnaast vind ik het niet leuk dat ik via de km-heffing de afgeschafte BPM voor mijn buurman moet betalen. Ikzelf rijdt 10 jaar met mijn auto en betaal over een periode van 10 jaar dus 1 keer BPM, terwijl hij gedurende die 10 jaar, 10 maal met BPM wordt geconfronteerd.
  Met km-heffing betalen we beide evenveel en mogen we samen de gemiste BPM van zijn Mercedessen op gaan brengen.

 47. nooit niet zegt: 22-01-10 om 18:10

  Mensen zijn naief over hun privacy. Privacy is een belangrijk goed en daar moeten we met zijn allen voor waken dat dit gewaarborgt blijft. Onze privacy wordt stukje bij stukje van ons afgepakt. Het begon vorige eeuw met ons sofinummer tegenwoordig burgerservice nummer. Nu hebben we al vingerafdrukken in ons paspoort samen met een chip. Ze willen een kinddossier aanmaken dit wordt minimaal 35 jaar bewaard. OV chipkaart ze weten precies waar wanneer en hoe. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard. De volgende logisache stap wordt een chip in je lichaam en dan…. is het gedaan met onze vrijheid. Alles is te hacken of te kraken Hier een link naar wat er mogelijk is. http://video.google.nl/videopl.....889330920#
  Dus kilometerheffing nee wil geen big brother in mijn auto. http://www.kilometerheffing-neepuntnl

 48. Ik ben fel tegen de kmheffing omdat het weer een ordinaire lastenverzwaring van die snaai en graaiclub uit den haag is – tevens ben ik tegen tolpoorten en verhoging van de wegenbelasting en of verhoging van de brandstofprijzen – genoeg is genoeg – STOP NU MET HET VERDER UITMELKEN VAN DE NL NBEVOLKING – het wordt tijd voor een opstand

 49. Johanna W. zegt: 22-01-10 om 18:28

  Geen kilometerheffing. Extra kosten voor iedereen die auto rijdt, maar ook voor de burgers die niet auto rijden via de (zeer-waarschijnlijke=extra) provinciale belasting! Extra km-vergoeding via benzineaccijns is minder omgewikkeld, maar die is toch ook al onwaarschijnlijk hoog. Verder ben ik er nog steeds niet van overtuigd dat mijn privacy niet geschonden wordt.
  Het OV zou weer eens onder de loep genomen kunnen worden, want daar waar de regionale bus nauwelijks rijdt wordt de auto genomen. Ik zou graag een autoloos bestaan willen leiden, maar dat wordt lijden omdat ik dan elke avond om halftien thuis moet zijn en op zaterdag en zondagmorgen niet voor elf uur naar de stad/station kan gaan. Wel interessant dat er misschien een referendum komt waarnaar geluisterd gaat worden. Daar kun je ook niet zeker van zijn, want misschien wordt het net als bij ‘Europa-Nee’, een jaar – of twee – later, km-heffing-ja.

 50. Koos zegt: 22-01-10 om 18:39

  NEE: Veel te duur. In verband met het mislopen van het Provinciale deel van de wegenbelasting moeten Provincie’s ook andere wegen zoeken (bijv.Provinciale belastingverhogingen) om de inkomsten op pijl te houden. Diegene die veel kilometers rijden(bijvoorbeeld vertegenwoordigers en goederenvervoerders) zijn duurder uit en compenseren dat weer in hun produkten,die duurder worden.Dus ook mensen zonder auto zijn hierdoor duurder uit.
  Die GPS zal ook niet gratis zijn.

  Groetjes Koos

 51. hans zegt: 22-01-10 om 18:47

  fijn dat wij een menning mogen geven dus nee want wij worden op een andere manier dubbel terug gepakt met andere opcenten dus nee en nooit bedankt anwb dus spoor u leden aan om nee

 52. Bas Reijnen zegt: 22-01-10 om 18:47

  Het kiezersvolk wil geen autobeperkte maatregelen. En dus went het kabinet zicht tot de belangenbehartiger van Koning Auto.De ANWB. Milieu is in dergelijke kringen totaal ondergeschikt. Maar dat terzijde; het gaat mij om de afwezigheid van daadkracht en moed om een besluit te nemen op basis van onderzoek. wetenschappelijk onderzoek welteverstaan. geen populisme zoals nu.Heb lef en zorg dan voor de invoer van een wetgevend referendum, dat is pas democratie.

 53. Will zegt: 22-01-10 om 18:52

  Kastje in de auto verstoort de privacy van iedereen!
  Je bent dan ten alle tijde vindbaar.

 54. Gwen zegt: 22-01-10 om 18:56

  Kilometerheffing NEE : Ik ben TEGEN de kilometerheffing, omdat: het de privacy ongelooflijk aantast, het systeem nooit onfeilbaar kan zijn, elke maand wel 9 miljoen rekeningen verzonden moeten worden, er achteraf moet worden betaald. Het kastje gehackt kan worden, de BPM in de wegenbelasting wordt opgenomen en daardoor wel 250% hoger wordt, waarna dit hoge bedrag wordt omgezet in de kilometerprijs. Je betaalt dus je hele autoleven lang BPM. In plaats van de BPM de CO2 tax wordt ingevoerd. Nieuwe auto’s dus helemaal NIET goedkoper worden! Je als een crimineel behandeld wordt, durf eens een kilometer te rijden! Camperaars ongelooflijk worden gepakt. Betalen wel 20 tot 70 cent per kilometer. Het ministerie zelf zegt: Dan moet je maar niet teveel kilometers in Nederland rijden! Zodoende : Lekker weg buiten eigen land!! Het brengt de economie in een neerwaartse spiraal, omdat mensen nog minder kunnen uitgeven aan andere dingen dan aan de kilometerprijs. En last but not least! De overheid voert de kilometerprijs ‘budgetneutraal’ in. Dat betekent dat bij de invoering hetzelfde bedrag aan autobelastingen wordt geheven als nu. Als automobilisten minder gaan rijden, zou dat leiden tot minder inkomsten voor de overheid. Immers, in de nieuwe situatie geldt het principe ‘betalen naar gebruik’. Om dat te compenseren wordt de kilometerprijs verhoogd.

 55. TimA zegt: 22-01-10 om 19:03

  het merendeel heeft al precies hetzelfde gezegd maar…

  …als overtuigd OV-fan en auto-hater moet ik ook zeggen: geen Km heffing. Het lijkt me een overdreven ingewikkeld systeem, met misschien als enige voordeel dat ze het duurder kunnen maken om in de spits te rijden, en zo het verkeer een beetje te spreiden. Maar in hoeverre dat effectief zal zijn valt ook nog maar te bezien; de meeste bedrijven zijn toch nog steeds van 9 tot 5, dus veel mensen zullen geen alternatief hebben en fijn veel gaan betalen om in de file te staan. En zoals al vele malen gepost is hier: het hele “hoe meer je rijd hoe meer je betaalt” gebeuren kan ook gewoon via de benzineprijs.

  De nadelen van het systeem zijn duidelijk: duur, ingewikkeld, veel dingen die gegarandeerd mis gaan, enorme privacy vraagstukken, etc.

  Maar als we dat allemaal even vergeten: ik vind het idee dat de ANWB mag gaan beslissen wat voor beleid de regering voert ronduit belachelijk. Er zijn zat automobilisten die geen lid van de ANWB zijn; die hebben dus blijkbaar geen stem meer? Echt het toppunt van democratie..

 56. jan zegt: 22-01-10 om 19:04

  wel km heffing wand anders krijg je allemaal eletrische auto,s die de accijnzen gaan ontlopen. en het is makkelijk zelf in de hand te houden met km heffing gewoon meer de fiets of anders gaan werken of leven ben er helemaal voor

 57. Bart zegt: 22-01-10 om 19:06

  Draagvlak? Ik dacht altijd dat men volksvertegenwoordigers koos om besluiten te nemen, die niet alleen de meerderheid maar in eerste instantie het landsbelang zouden dienen?
  Kilometerheffing via kastjes aangesloten op het GPS-systeem ben ik fel op tegen (in verband met privacy/misbreuk) vooral ook omdat dit het fileprobleem niet zal verlichten of oplossen wat uiteindelijk het doel schijnt te zijn van deze onderneming maar om dit dan af te laten hangen van “draagvlak” onder de bevolking is ronduit stuitend. Vroeg men ten aanzien van Irak/Afghanistan en de maatregelen van de kredietcrisis toen ook om “draagvlak” onder de bevolking?

 58. ludwig kuijlen zegt: 22-01-10 om 19:07

  kijk ik zeg nee
  ik ben blij dat ik nog een oud autotje kan rijden van 20 jaar oud wegenbelasting gaat net lukken etc nou zult u wel zeggen doe hem weg dan
  kan ik doen maar dat zit mijn vrouw aan huis gekluisterd kan niet ver lopen long emfyceem suiker stolsel in aorta ok ze heeft scootmobiel maar met koud weer niet te doen

 59. Bart zegt: 22-01-10 om 19:10

  Shit, “misbruik” en “inbreuk” op onze privacy. Niet misbreuk

 60. F. Bakker zegt: 22-01-10 om 19:17

  Minister Eurlings lijkt niet te begrijpen hoe de parlementaire democratie werkt. De regering regeert en het gekozen parlement controleert de regering en beslist over voorstellen van de regering. Deze minister wil het parlement buiten spel zetten en laat zijn beleid afhangen van de mening van een deel van de bevolking, namelijk de leden van de ANWB, in plaats van de gehele bevolking. Hij durft blijkbaar niet de discussie aan met het parlement. Om deze reden zou hij wat mij betreft moeten aftreden.

 61. G.J.H.Hofstra zegt: 22-01-10 om 19:22

  Wij worden er alleen maar slechter van. U begrijpt dat nu bij ingaan van de kilometerheffing betaalt men € 0,03 per km. Dit wordt meer en meer. Totdat men het dubbele betaald aan heffing, welk is afgesproken. De melkkoe wordt maar uitgemolken, als er meer geld nodig is. Nederland wil wel nog een beetje zorgeloos auto willen rijden. Ik ben 76 jaar en wil wel in mijn auto blijven kunnen rijden, ik zie dat als de heffing komt, de auto onbetaalbaar wordt. Files worden niet minder door de heffing. De mensen, welke in de files rijden moeten hun auto gebruiken om naar hun werk te komen en worden evtle. gecompenseerd door hun werkgever of rijden in een leasewagen.
  Dus mijn reactie is NEE _ NEE _ NEE-. Groeten Jan.

 62. rico zegt: 22-01-10 om 19:25

  Mijn dierbare landgenoten. We bevinden ons in een land, dat steeds meer afglijdt, besluiteloosheid is aan de orde van de dag. Afijn naar de orde van de dag. De grondslag voor iedere heffing is dat het een zuiver doel dient. Wel, de vervuilers betalen voor de CO2-uitstoot hoor ik de propaganderende politici zeggen. Echter mijn beste slapende landgenoten, u betaalt al dmv energietax o.a. de CO2-energieuitsoot(die uiteraard door geldslurpend Brussel wordt ingesteld en Nederland wederom als het braafste jongetje van Europa alvast hier als 1e heeft ingevoerd)en ieder jaar wordt dit behoorlijk geindexeerd. Kijk eens op uw energierekening!!
  Niks als alternatief, minder files kunnen we niet garanderen, nee natuurlijk niet zegt Eurlings zich alvast indekkend. Want een ieder weet ook wel dat het puur is om de staatskas te spekken. Nederland is op het gebied van de auto het ALLERDUURSTE land ter wereld mbt allerlei heffingen my dear Dutch fellows.
  Stelt u zich eens voor dat u gezien uw werk de auto wel moet gebruiken, vrachtwagenchauffeur, vertegenwoordiger etc etc. De werkgever zou dan die extra kosten die hij daarvoor moet betalen weer afwentelen op zijn produkt c.q geleverde dienst. Juist dan gaat de kostprijs per eenheid produkt omhoog, de consument (die hier toch al financieel wordt uitgezogen) moet NOG meer betalen voor die produkten c.q diensten. En ja daar profiteert de overheid wederom van dmv de BTW-heffing. In de pornoindustrie betekent dit driedubbel genomen worden dames en heren!!!
  Laten we dit allemaal maar klakkeloos over ons heen gaan? NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Ik hoop dat de meerderheid niet die mooie praatjes geloofd mbt CO2. Die komt nl ook via onze buurlanden ons luchtruim binnen stelletje gapers en die betalen geen ene mallemoer, laat die domme Hollanders dat maar doen. Dit kan en mag niet, nooit

 63. Gert zegt: 22-01-10 om 19:42

  De ANWB-leden beslissen over de kilometerheffing…?
  Dan ook graag het volgende:
  De ANBO-leden bepalen de rollatorvergoeding…
  Cannabis gebruikers beslissen over legalisering van drugs…
  De Bond van grote gezinnen gaat over de hoogte van de kinderbijslag…
  Vereniging Eigen Huis bepaalt de makelaarskosten…
  De leden van de Basketball Bond stellen de hoogte van de deurposten vast…
  ..enz..

 64. evelyne zegt: 22-01-10 om 19:48

  Tegen!
  Die tarieven worden na invoering van die dure apparaatjes natuurlijk verhoogd, de investering moet immers terug verdiend worden.
  En wat een onzin over de weinige gebruiker betaalt minder. Dit kastje duwt iedereen in een systeem dat we niet willen.
  Met de huidige benzineprijzen denk je toch al na voor je de weg op gaat.
  Flexible werktijden zouden meer files oplossen dan dit stomme kastje.

 65. Bert zegt: 22-01-10 om 19:49

  Ik ben voor het milieu. Dat er iets aan de files gedaan moet worden staat vast.Maar wel op een eerlijke manier. Dat wil zeggen dat iedereen, dus alle gemotoriseerde weggebruikers, in Nederland daaraan mee moeten betalen.
  Volgens mij moet daarom de prijs van de brandstof voor deze voertuigen verhoogd worden. Dat is een echte en eerlijke kilometerheffing. Dan betaald elke vervuiler naar rato.
  Dus GEEN kilometerheffing zoals Eurlings wil. En een GPS volgsysteem is uit den boze.

 66. patty smulders zegt: 22-01-10 om 19:50

  nee geen kilometerheffing het leven is al duur zat de rijke worden er rijker van en de gewone mens wordt overal de dupe van of het leven al niet duur genoeg is we moeten ondehand overal voor betelen
  patty

 67. nico zegt: 22-01-10 om 19:57

  Wat een onzin om dit besluit van de ANWB leden te laten afhangen. Moet hij ook RouteMobiel nog eens raadplegen. Hoeveel procent van alle automobilisten is eigenlijk lid van deze organisaties? Zwakke rug die minister!

 68. jan bakker zegt: 22-01-10 om 20:09

  het getuigt van een onzinnige naiviteit van deze minister! Een soort “volksraadpleging”uitbesteden aan de grootste “lobby-club” op het gebied van het autorijden , de ANWB ! En dan ook nog op voorhand stellen dat als deze club “nee” zegt, de plannen te schrappen!

  Het heeft iets van het Ministerie van Defensie een referendum onder zijn personeel te laten houden naar de vraag of het leger afgeschaft moet worden!En dan ook nog de uitslag bindend te verklaren.

  WE wisten al dat deze regering werk maakt van de privatisering, maar blijkbaar privatiseert ze nu zichzelf ook nog. De volgende stap is de politiek afschaffen en de besluitvorming overlaten aan de maatschappelijke- en belangenorganisaties! Te belachelijk voor woorden en het toppunt van onkunde!!!

 69. Peter Maastricht zegt: 22-01-10 om 20:09

  Nee,
  KM heffing met smart systems (electronische tolpoorten en wisselende tarieven afhankelijk van drukte op de weg ) lossen het file probleem niet op. Iemand die ergens moet zijn calculeert dit in zowel qua tijd als qua geld.

  Bovendien hebben we al een perfect en sluitend systeem dat per kilometer belast namelijk de accijns en btw die gerekend wordt over elke liter benzine. Derhalve betaalt degene die veel rijdt meer en degene die minder rijdt uiteraard minder.

  Met rekening rijden komt er weer een organisatie bij en de ervaring leert dat al dit soort overheidsdiensten vaak onbeheersbare autonome groeipolen worden. Niet aan beginnen dus.

 70. Rob K zegt: 22-01-10 om 20:12

  waarom moet het in Nederland altijd moeilijk, als het makkelijk kan.
  laat men het voorbeeld van Duitsland volgen, hoe meer km’s hoe meer men betaalt.
  Dus…. fel tegen, een onzinnig plan, wat tot op dit moment al teveel heeft gekost vanwege alle voorbereidingen, en wie betaalt dat….ja juist WIJ!!!

 71. MARCEL zegt: 22-01-10 om 20:14

  NEE, WAAR ZIJN ZE MEE BEZIG DE HEREN IN DEN HAAG ZE HEBBEN AL EEN MELKKOE

 72. iljin zegt: 22-01-10 om 20:18

  Ik begrijp niet waarom mensen voor deze kilometrheffing kunnen zijn.
  Hebben jullie dan niks geleerd? Nu zou toch iedereen wel moeten weten dat dit fout gaat.
  Het zal miljarden meer gaan kosten dan ze nu zeggen en een streef (ingangs) datum kan je nu al om lachen want dat gebeurt toch niet.

  Belangrijker is dat we nu wel met zijn allen weten dat dat zooitje in Den Haag er niet voor ons zijn. Tot nu toe kost alles duurder en duurder en gaan wij, de burgers, meer en meer betalen.
  Ik voorspel dat de voorstanders van rekeningrijden binnen 1 of 2 jaar na invoering spijt gaan krijgen als haren op hun hoofd.
  Want dan zal blijken dat autorijden veel en veel meer kost dan nu. Nu wordt door het rekeingrijden alvast het bedje opgemaakt om later de kosten per kilometer steeds meer te laten oplopen.

  Ik begrijp niet dat mensen nog steeds denken dat ze in Den Haag er voor ons zijn. De politici zitten alleen maar in Den Haag voor zichzelf als springplank naar het bedrijfsleven waar ze echt geld kunnen gaan verdienen. De burgers staan achteraan. Worden leeggetrokken en leeggemolken. De echte problemen in deze maatschappij worden niet aangepakt. Buitenlanders en de al jarenlange schandalige behandeling van ouderen en zieken. Gevangenen hebben het beter dan oude mensen in een bejaardentehuis.

  De redenen om rekeningte gaan rijden zijn uiterst lachwekkend. CO2 verminderen? Iedereen moet toch naar zijn werk, maar als je in dit land werkt wordt je gestraft.
  Daarnaast is er geen enkel bewijs tussen de opwarming van de aarde en toedoen van de mens zoals dat tuig in Den Haag ons wil doen geloven.
  Minder file’s? Hahaha.

  Er is maar 1 remedie voor het bestrijden van files: wegen aanleggen en verbreden. En tegelijkertijd goed openbaar vervoer en gratis. Dan denk ik dat je 50 tot 60% minder files heb.
  Dan is iedereen eerder op plaats van bestemming en wordt er minder CO2 uitgestoten als dat dan zo nodig moet.

  Als je wilt dat treinen gewoon rijden met 2cm. sneeuw dan moet je mensen van het spoor aantrekken uit Finland, Noorwegen, Canada. Daar rijden de treinen gewoon. Ookal ligt er altijd een halve meter sneeuw.

  Onbegrijpelijk dat voorstanders van rekeningrijden nog zo’n goed vertrouwen hebben in de regering. When are they gonna learn?
  Maar we willen toch allemaal zo graag een kapitalistische samenleving? Nu zie je wat er door komt. En dit is nog maar het begin.

  Geld telt in de politiek. Niet de mensen.

 73. Pieter zegt: 22-01-10 om 20:21

  Zoals al eerder voorzien is dit de exit-strategie van Eurlings, waarmee hij denkt met opgeheven hoofd via de achterdeur te kunnen verdwijnen! Zou meneer Eurlings s.v.p. bekend willen maken hoeveel millioenen er al over de balk gegooid zijn bij de voorbereiding/onderzoeken m.b.t. dit monsterlijk gedrocht?

 74. jakob zegt: 22-01-10 om 20:25

  Neen , tegen ik rij iedere dag weer of geen weer.
  maarom het in tevoeren kost het meer om in te voeren dan dat het oplevererd.
  DUS,dus reageert Eurlings volgens de Balkende norm, niets , afwachten en het liefst de schuld op de ANWB afschuiven.
  Voor de minister die het leest ik werk in de Logistiek en kort gezegd u heeft ons tijdens de crisis in de steek gelaten ,dus wij verachten dit niets doen kabinet.

 75. Wat zwak van Eurlings, het lijkt wel een derderangs ambtenaar

 76. geen kilometerheffing fel op tegen!!

 77. Dick W van Donselaar zegt: 22-01-10 om 20:32

  Afgezien of die heffing er wel of niet komen: zo’n raadpleging valt of staat met de methode, wordt je actief gevraagd om mee te doen, of wordt alleen maar gewezen op het bestaan van die enquete. Hoe luidt de vraagstelling?
  De ANWB heeft al aangegeven, dat het geen eenvoudige JA/NEE enquete wordt, maar een enquete gebaseerd op vragen die inhoudelijk op de voor- en nadelen ingaan. Daar ligt het gevaar! Zo’n enquete laat enorm veel ruimte voor interpretatie. Daar kan de ANWB ALLE kanten mee op! Dus mensen: BOYCOT die enquete!!

 78. Geert zegt: 22-01-10 om 20:32

  Eurlings wordt verstandig, laat eindelijk het volk beslissen. De uitkomst laat zich wel raden.

 79. Het moet niet gekker worden. Gaan we straks LTO leden laten beslissen over dier aangelegenheden, de bond van belastingbetalers over de belastingen en de slijters over de accijnzen? Het wordt steeds duidwelijker dit is geen regering maar een bestuur van de carnavals vereniging. Oh ja laat die maar beslissen over het drankverbod voor minderjarigen. Blijkbaar zijn alleen Groen links en D66 nog in staat na te denken. Gelukkig zijn er straks verkeizingen. Ten minste nog 2 partijen om straks uit te kiezen al ios dan lokaal

 80. peter zegt: 22-01-10 om 20:40

  Helemaal tegen, al 20 jaar zijn we in dit land bezig met kilometerheffing. Wat heeft het tot nu toe gekost om alleen al het idee te onderzoeken. Verder is er naast de kilometerheffing geen alternatief ( bus en trein zijn duur, rijden niet altijd en overal, niet aangepast aan werktijden ). Een systeem zoals in Frankrijk lijkt me wel een goed idee ( snelwegen tol en secundaire wegen vrij dus een keuze om wel of niet in de file te staan). Alleen denk ik dat het in nederland niet haalbaar is en de files lossen er echt niet mee op ( er komen alleen maar meer auto,s op de weg terwijl nederland niet groter wordt).

 81. johan zegt: 22-01-10 om 20:45

  NEE, niet nog meer belasting betalen !
  wat een idiote uitvinding trouwens.
  onze privacy wordt nog meer aangetast en de slimme jongens omzeilen zón kastje wel.
  o ,’t is zo safe ! geloof u het ook ?

 82. Harm Pot zegt: 22-01-10 om 20:46

  Géén KILOMETERHEFFING!

  1. wil je dat toch doen kan het via de APK, dat scheelt al € 4 miljard aan kosten (overheidsramingen kan je x 3 doen dus 12 miljard!)

  2. hoe o hoe kan het niemand iets meer kosten? Installatie kost toch ‘slechts’ (gepretendeerd) 4 miljard?!

  3. in Duitsland reeds geprobeerd, zij zijn gestopt = NIET uitvoerbaar!

  4. Milieu-aspect? Waarom is LPG rijden dan toch zo duur? Treinen vallen uit of zijn maximaal belast, dus vol

  5. Leegloop platteland; goeie actie, die mensen kunnen nog minder zonder auto

  6. Italië, daar zit alles in de brandstof, dus vervuiler betaald, tsja hun brandstofprijs is ongeveer gelijk aan de Nederlandse, dus ga door met de fabel!

  7. hoe kan je privacy garanderen (zie de garanties van JPB in andere zaken!) terwijl het MOET worden vastgelegd anders kan je succesvol bezwaar aantekenen!

  8. wellicht bedacht door een paar ambtenaren met een NSpas 1ste klasse en een minister die OV promoot maar zelf een dienstauto heeft ZONDER bijtelling en een IB-vrij inkomen

  9. Superieur plan, zeker in crisistijden! Komend jaar 500.000 werkeloos en zeg dan vooral dat de filebestrijding werkt.

  10. het meest irritant is dat het Nederlandse volk voor gek, dom en naief wordt versleten en het Haagse zich volksvertegenwoordigers durven te (blijven) noemen.

  Raar he dat veel Nederlanders hun heil maar ergens anders gaan zoeken?

 83. H. Kouwen zegt: 22-01-10 om 20:49

  Ik ben het volkomen eens met de minister, democratie heet dat, meeste stemmen gelden etc. Hetgeen in regeerakkoorden is afgesproken/bekonkeld is tussen de verschillende gekozen partijen geweest om een kabinet te kunnen vormen,en per definitie niet nadrukkelijk de mening van de stemgerechtigden. Rekening rijden is slechts zo’n zelfde idioot plan als de hypotheekrente aftrek, betuwelijn, noordzuidlijn etc.etc., alleen doorgedrukt of nog niet doorgedrukt om naam te maken of naam te behouden, machtsvertoon, mannetjesmakerij, walgelijke vertoningen. Rekeningrijden ben ik op tegen,vanwege de ondoordachtheid en nutteloosheid van een omslachtig systeem, het kost (de auto-eigenaar uiteraard uiteindelijk) een belachelijke hoeveelheid extra geld om de electronica voor elkaar te krijgen,volkomen perfect werkend is het systeem bij lange na niet, zal het ook niet worden, buitenlandse voertuigen (toeristen, vrachtvervoer, etc.) kunnen dan ook niet meebetalen aan het gebruik van o.m de wegen hier, hetgeen wij zoals eerder genoemd wel doen in verschillende buitenlanden, fraude is een grote uitdaging voor de creatievelingen onder ons, in welke vorm dan ook. En hoe te verrekenen met landbouwvoertuigen? Scheepvaart? Er zal zonder twijfel een volgende minister z’n naam in de geschiedenisboeken willen hebben en ook snor en bromfietsen,motorfietsen, grasmaaiers, heggescharen etc. met verbrandingsmotoren een heffing gaan berekenen (snoeiheffing oid) Oftewel het voorgestelde rekeningrijden is een onvolkomen, niet ver genoeg doordacht systeem. Het meest logische is afschaffen van wegenbelasting en de brandstof-literprijs verhogen. De Anwb heeft zonder twijfel de cijfers wel klaarliggen wat de verhoging zou betekenen, en is dan een helder systeeem waar alle brandstofverbruikers onder vallen.

 84. K.J. Venendaal zegt: 22-01-10 om 21:19

  Rekening rijden direct invoeren. Als lid van de ANWB: ANWB heeft het hier toch niet voor het zeggen in Nederland.??

 85. Direkt invoeren die kilometerheffing . Hoe eerder hoe beter.
  de ANWB, hiervan ben ik ook lid, heeft het toch niet voor het zeggen in Nederland.

 86. Gerard Voorn zegt: 22-01-10 om 21:46

  De suggestie van minister Eurlings om de ANWB via een referendum te laten bepalen of hij al of niet doorgaat met de kilometerheffing vind ik onjuist en onredelijk. Ik ben automobilist en bewust geen lid van de ANWB ( en met mij nog vele automobilisten) en krijg derhalve geen mogelijkheid aan dat referendum mee te doen. Laat het besluit zonder referendum derhalve aan de Tweede Kamer over.

 87. Ale zegt: 22-01-10 om 22:05

  Ongeacht of ik voor of tegen rekeningrijden ben, zit Eurlings ernaast als hij de mening van ANWB-leden als leidend beschouwd.

  Draagvlak moet er uiteraard zijn. Het mooie woord daarvoor is democratie, en in onze democratie is het de volksvertegenwoordiging die het laatste woord heeft, niet de minister – en zeker niet een belangengroep als de ANWB. De leden van de ANWB peilen _lijkt_ democratisch, maar _is_ het niet. Natuurlijk heb je dikke kans dat de mening van ANWB-leden overeenkomt met die van de gehele kiesgerechtigde bevolking, maar die mening moet dan ook via de overeengekomen democratische mechanismen gepeild worden.

  Dat betekent dus parlementaire goedkeuring, want de vertegenwoordiging van het volk is het parlement en niet de ANWB en haar leden. En als de vertegenwoordiging niet goed genoeg is en het volk moet direct geraadpleegd worden, moet er gewoon een referendum komen. Dat neemt ook de schijn van achterkamertjespolitiek weg waar sommige mensen last van hebben.

  Als laatste is het helemaal niet aan Eurlings om te zeggen “Als de gemiddelde automobilist er tegen is, komt de kilometerheffing er niet” – want hoewel hij kan besluiten zelf geen initiatief tot wetgeving te nemen, kan dan nog altijd de Kamer dat initiatief nemen en een wet aannemen, waardoor die heffing er komt – en dan heeft Eurlings die gewoon uit te voeren, of anders ontslag te nemen. Vetorecht heeft hij, als Nederlandse minister, namelijk niet.

 88. n.a.m. zegt: 22-01-10 om 22:51

  Wat een belachelijke suggestie van deze minister
  Ik kan dit alleen zien als een vreemde manier. Eurlings was altijd al tegen, en zo probeert hij via de “Wegenwacht-centrale” zijn gelijk te halen.
  Ik ben lid geworden van de ANWB voor de wegenwacht, niet voor haar standpunten over asfalt, olieprijs of kilometerheffing.
  Daarvoor hebben we een regering en een tweede kamer. Laat een besluit aan de kamer over

 89. Piet zegt: 22-01-10 om 23:02

  NEE,

  Het is weer een truc om meer geld in het laatje van Den Haag te laten stromen. Want zeg nou zelf: hoe kan het, zaols mr Eurlings het zo mooi zegt, dat beiden er op vooruit gaan? Minder belasting betalen, en toch meer inkomsten naar de schatkist? Meer inkomsten: misschien; minder belasting: zal er nooit van komen!

 90. Willem Vrijlandt zegt: 22-01-10 om 23:09

  ANWB als super kamer. Een prachtig plan. Tweede en eerste kamer gewoon opheffen.
  Dat is besparen. Overigens vind ik de kilometer heffing per GPS prima. Ook meteen de parkeer kosten mee nemen. Privacy is natuurlijk weg, maar is allang een illusie.We laten permanent een electronisch geur spoor na. Achterhoede angst.
  Te hard rijden, meteen een bon. ga zo maar door. Willen we het recht om stiekem misdrijfjes te plegen? Wat een onzin. Gebruik moderne middelen voor eerlijke heffingen.

 91. M. Jansen zegt: 22-01-10 om 23:13

  Als je gewoon naar de feiten kijkt is kilometerheffing een veel beter en rechtvaardiger concept dan het huidige belastingstelsel.

  Veel gezinnen is het erg praktisch om twee auto’s te hebben, waarvan de tweede auto eigenlijk nauwelijks wordt gebruikt. Is het dan niet gewoon eerlijk dat deze tweede auto, anders dan wat met wegenbelasting wordt bereikt, ook evenredig weinig wordt belast?
  Tel uit wat je hier mee wint!

  Misschien hebben we gewoon een ander systeem nodig hebben om de grote massa mensen te laten nadenken over mobiliteit op lange termijn.

  Ik heb zelf nu nog twee zware benzineslurpers waarvoor we veel wegenbelasting en naar rato van werkelijke vervuiling accijnzen betalen. Dat tweede vind ik zeer terecht, dat eerste niet.

  Natuurlijk zorg je dat je volgende auto wel vriendelijk is voor het mileu, zelfs als dit ten koste zou gaan van acceleratie! Ik hoop dat dit voor iedereen vanzelfsprekend is.
  Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat het gewoon gekkenwerk is als je 120km van je werk af gaat wonen! Er is vast een leuke baan in de buurt, zodat je ook nog tijd over houdt voor sociale contacten.

  Alles op accijnzen kan natuurlijk niet. Over een paar jaar zal de electrische auto zijn intrede doen. Gaan we dan ook accijns heffen op electriciteit?

  Wat extra tips:
  Pak gewoon eens de fiets voor afstanden waarvoor dit goed kan.
  Neem een motor voor afstanden die je in je eentje aflegd.
  Neem een auto als je je hele gezin moet verplaatsen.

 92. Peter zegt: 22-01-10 om 23:20

  Ja natuurlijk, invoeren die kilometerheffing, als de sodemieter.
  Jan Modaal wordt er op nog niet genoeg fronten onder getrokken:

  Minister Eurlings is van plan de km heffing in te voeren. Volgens hem gaat 70 procent van de Nederlanders er op vooruit. Natuurlijk!! Er word een belasting technische verandering ingevoerd. En de Nederlander gaat er op vooruit? Dat betekent dan dat de belasting minder inkomsten krijgt. Geloof dat dus maar niet. Nee hier komen een aantal feiten zoals het voor de gemiddelde Nederlander zal gaan.

  Vanaf 2011 krijgt iedereen een kastje in de auto met GPS. Die registreert u elke seconde dat u rijd. Waar u rijd. En hoeveel u rijd.

  U gaat straks ongeveer 6,7 cent per Km betalen. Van woonerf tot snelweg.
  Dan komt wel uw wegenbelasting te vervallen . En de BPM.

  Dat betekent: Als u nu een auto rijdt met een gewicht van 1000 Kilo en u rijdt 30.000 Kilometer dan betaald u nu € 356 per jaar aan wegenbelasting.

  In de nieuwe situatie betaalt u geen wegenbelasting, maar 6,7 cent per gereden kilometer. Dat is: 30.000 x 6,7 is €2.010 per jaar.

  365 Euro wegenbelasting -€ 2.010 euro Kilometerheffing = € 1.654 in de min.

  Wel gaat de bpm van de auto af. Dat scheelt natuurlijk heeeeel veel geld. Ja inderdaad, als u een auto kan betalen van 40000 of meer .

  Bijvoorbeeld: U koopt een Porche 911 Carrera voor de prijs van maar € 119.250,00. Daar gaat dan 40 procent BPM van af. Dat is € 47.700,=
  U betaald dus maar € 71.550,=

  Dat is toch snel verdiend die € 47.700 korting. Geweldig toch?

  Helaas kan 90 procent van de Nederlander geen auto kopen van € 71.550,=

  De gemiddeld werkende Nederlander rijd een tweedehands auto van tussen de € 5.000 tot 8000.
  Daar zit natuurlijk weinig of geen BPM meer op, dus die wordt niet goedkoper.

  Wie word er dus beter van de Kilometer heffing? De bedenkers en de fabrikanten van de kastjes. O ja. En de staatskas natuurlijk. U bent n.l. 24 uur per dag te volgen, waar u bent. Maar ook hoe hard u rijd. Dus rijd u te hard, heeft u binnen 2 weken de boete in de bus.

  Zeg nee tegen de nieuwe plannen van de regering voor de kilometerheffing en rekening rijden.

  http://www.kilometerheffing-ne.....uiging.php

  Als je dit niet ondertekent, zul je via GPS door de staat volgbaar zijn en tevens ook de staatskas nog meer spekken. Trajectcontrole op iedere meter weg in Nederland, zie je het al voor je? BIG BROTHER IS WATCHING YOU!!!

  Voorkom een zinloze verspilling van onze belastingcenten aan projecten die toch gedoemd zijn. Neem een betuwelijn, de Noord Zuid lijn en ga zo maar door.

  Welke mongool kan er nu toch voor invoering zijn?

 93. R. Wennink zegt: 22-01-10 om 23:34

  tegen!!, als mijn auto uit 1987 dan tenminste wel weer belastingvrij wordt, maar dat zal ongetwijfeld niet. Christenunie bedankt!! dat besluit zal wel niet meer teruggedraaid worden, terwijl de oldtimerregeling is afgeschaft om problemen met KM-heffing te voorkomen

 94. zou het helpen als men tegen is ?
  ze doen in Den Haag toch wat ze willen………….

  wat niet zeggen wil dat ook WIJ tegen de km heffing zijn.

 95. sjef zegt: 22-01-10 om 23:46

  Je denkt toch zeker niet dat Eurligs zich ook maar iets van de ANWB aantrekt. Waar ze ook mee komen, het nooit representatief worden gevonden voor de gemiddelde automobilist. Hij wekt alleen de indruk en dat doet ie blijkbaar goed als ik zo eens door de berichten hierboven scroll.

 96. Stan van der Heijden zegt: 23-01-10 om 00:03

  Los van kilometerheffing Ja of Nee, is het toch wel een kwalijke zaak als een minister voorgenomen beleid laat varen door een gedirigeerde internetpeiling van een belangenclub.
  Deze man kan inderdaad zo in de voetsporen van Balkenende treden.

 97. rob zegt: 23-01-10 om 00:03

  Pertinent tegen kilometerheffing. het een regelrechte aanslag op je privacy. En de wegenbelasting zit al sinds 1973 bij de brandstofprijs in, na de oliecrisis is dit beslist. En als overgang even tijdelijk de wegenbelasting aanhouden en zo als het kwartje van KoK. En je ziet het niets is zo permanent als tijdelijk. je kunt geen een politici vertrouwen, ze liegen, bedriegen en verdraaien de werkelijkheid en ze presenteren ons constant de rekening in de vorm van belastingen van hun gepruts.

 98. Johan de Jong zegt: 23-01-10 om 00:06

  Toen de regering besloot om de (rampzalige) OV-chipkaart in te voeren is die beslissing niet afhankelijk gesteld van een referendum onder OV-gebruikers of onder een club van OV-gebruikers zoals ROVER. Waarom nu ineens een club van automobilisten (waar ik principieel geen lid van ben) uit mag maken wat dit in dit land gebeurt is te gek voor woorden.

 99. Cees zegt: 23-01-10 om 00:32

  Belachelijk!! Dit is een boze droom, een peiling als basis voor regeringsbeleid? Dit heeft even niets met voor of tegen te maken.

  De regering regeert en het parlement legitimeert en controleert de regering. Op deze manier kunnen we Maurice de Hond als premier aanstellen. Hij hoeft alleen maar te peilen en hoepla we hebben een wet of regeling.

  Het is ‘management by the moment’ en het heeft niets te maken met een strategie op lange termijn. Als dit de normale gang van zaken wordt in Nederland zal democratie leiden tot anarchie.

  Misschien toch maar de raad het Goede Doel opvolgen: België!

 100. Willem Vrijlandt zegt: 23-01-10 om 00:35

  Voor
  Ik vergat nog even te zeggen dat het natuurlijk een fantastisch exportproduct is. De technologie is zeer verkoopbaar en de investering een stimulans voor de werkgelegenheid. Als de kilometerheffing niet werkt ligt er een infrastructuur die prima gebruikt kan worden voor parkeren, boetes voor te hard rijden, bumperkleven en ga zo maar door. Veiligheid is er erg mee gediend. doen.

 101. d.knight zegt: 23-01-10 om 02:39

  de files zullen niet minder worden.
  het gaat enorm veel geld kosten en financieel voor de overheid geen verschil, behalve in de begin jaren–dan verdient de overheid er aan
  net zoals de nieuwe ziektekosten regeling van een paar jaar geleden–alleen maar kosten verhogend voor de burger
  stem nee

 102. tom zegt: 23-01-10 om 08:09

  dit kan echt niet
  Eurlings is toch minister van verkeer
  en niet de ANWB
  hij beslist anders kan hij net zo goed opstappen

 103. J.W.Dimmendaal zegt: 23-01-10 om 08:17

  Hou toch op met het in elkaar knutselen van de zoveelste moloch op verkeersgebied. Of is dit systeem bedoeld om 13.000 ambtenaren te behoeden voor de eerder afgesproken personele bezuinigingen. Als je mensen wilt beletten om in een auto te rijden, dan moet er een mobiliteits ommekeer komen. Maar daar heeft men achter het bureau van Den Haag geen kaas van gegeten. Oplossingen: spitsstroken worden permanente rijbanen voor auto’s met 3 of meer inzittenden. De naastliggende baan in de spitsuren alleen voor auto’s met 2 inzittenden. In de spits auto’s met alleen de bestuurder, samen met het vrachtverkeer op de rechterbaan. In de spits een algeheel inhaal verbod en een minimum snelheid.

 104. J.W.Dimmendaal zegt: 23-01-10 om 08:19

  Hou toch op met het in elkaar knutselen van de zoveelste moloch op verkeersgebied. Of is dit systeem bedoeld om 13.000 ambtenaren te behoeden voor de eerder afgesproken personele bezuinigingen. Als je mensen wilt beletten om in een auto te rijden, dan moet er een mobiliteits ommekeer komen. Maar daar heeft men achter het bureau van Den Haag geen kaas van gegeten. Oplossingen: spitsstroken worden permanente rijbanen voor auto’s met 3 of meer inzittenden. De naastliggende baan in de spitsuren alleen voor auto’s met 2 inzittenden. In de spits auto’s met alleen de bestuurder, samen met het vrachtverkeer op de rechterbaan. In de spits een algeheel inhaal verbod en een minimum snelheid.

 105. Bart zegt: 23-01-10 om 08:25

  NEE NEE geen kilometerheffing, dit kabinet kan helemaal niets goed regelen, dus wat zouden wij moeten vewachten van dit voorstel ?
  Dit is de zoveelste misser van een minister van verkeer en waterstaat, enige voorbeelden.

  -Neelie Smit -Kroes : > gele 100 km. bordjes aan de vangrails, na vervuiling nimmer vervangen, miljoenen verkwisting !

  - Hanja Mai Weggen : > – Spitstrook Diemen, onbruibaar , miljoenen verkwisting.

  - Annemarie Jorritsma : > – Rapporten Schiphol ca. 2. mtr. rapport, Nu meer vliegbewegingen, meer lawaai, meer vervuiling, en onveilige situatie op luchthaven zelf.

  - Onbeduidend figuur : > Tolpoortjes , miljoenen verkwistende proeven.

  - Camiel Eurlings : > Rekening rijden , miljoenen verkwistend project.

  En dan de OV – ship kaart EEN MILJARD EURO !!???, voor het tegengaan van enige zwart rijders, MEGA voorbeeld van dom project met extreme verkwisting.
  Zo ook : Noord -Zuid lijn, HSL en Betuwe lijn.

 106. kim zegt: 23-01-10 om 08:35

  Ik ben eigenlijk VOOR alles wat het milieu spaart. En door deze heffing zal men minder gaan rijden denk ik. Of althans het rijden wordt voor de rijken en het geld kan ingezet worden voor goede doelen ten gunste van het milieu. Maar… omdat ik neit tot de rijken behoor en afhankelijk ben van mijn auto voor mijn werk ben ik toch tegen. uit nood geboren dus. Omdat ik anders niet rondkom!

 107. toon zegt: 23-01-10 om 08:50

  Het vrachtverkeer in een groot probleem laat een bedrijf maar weer een magazijn hebben .En zorg ervoor dat mensen-weer met de fiets naar het werk kunnen,zoals vroeger in eindhoven DAF PHILIPS.Laat ze daar maar eens goed over naar denken.

 108. ouwens zegt: 23-01-10 om 08:52

  laten we de sukkels die nog geen bandje kunnen vervangen, laten we die sukkels nou bepalen of de kilometerheffing doorgaat, ja of nee?

  en maar klagen dat de files steeds langer worden…

  bewust GEEN-ANWB-lid

 109. Henk zegt: 23-01-10 om 08:54

  Punt 1 GEEN kilometerheffing dat kost ons gewoon WEER meer geld,.!!
  Doe het net als in Duitsland gewoon bij de brandstof in dan betaal je als je rijdt, en ben je het KASJE niet nodig, Eurlings en ANWB zo simpel is het.

  Dus geen kasje, en weg met de wegenbelasting!

  En mensen wat kan de regering nog meer met dit kasje in jou auto denk hier maar eens overna..

 110. P.T.Bakker zegt: 23-01-10 om 09:29

  voor minder file behoeft het niet,dat heeft geen nut.Voor het beetje vrijhei dat we nog hebben moet het zeker niet.verrekening in benzine diesel en gas accoord. groetend P.T.B.

 111. ernst zegt: 23-01-10 om 09:56

  1) waarom alleen ANWB leden geraadpleegd?? Tel je niet meer mee in nederland als je geen ANWB lid bent?? Waar slaat dit op? Ik ben al jaren geleden gestopt met betalen aan de ANWB folders / boekjes / reclamecampagnes e.d. Inmiddels zoveel uitgespaard dat ik mezelf 5 x kan laten wegslepen en vervangend vervoer kan betalen!! Het steeds maar noemen van deze commerciele organisatie op tv wordt, neeem ik aan, toch ook beboet door de reclame code commissie??
  2)hieronder al een paar keer geopperd: accijns aanpassing aan de pomp: veel gebruikers betalen per direkt aan de pomp! Schone brandstof gebruikers-prikkel beter in te zetten! € 0,00 extra kosten voor invoeren dit systeem!! Wat er uitgespaard wordt(miljarden) wordt ter compensatie gerbuikt (verdeelsleutel) voor inkomstenverlies aan de pomp in de grensstreek!! Iedereen snapt dit, iedereen betaald, geen onevenredigheid wannneer je in de randstad woont enz….

  ik had eigenlijk in de politiek moeten gaan met dit inzicht!

  ernst

 112. ik vind laat ze maar de prijs verrekenen in de benziene ,eerst het kwartje van kok terug en dan de verhoging

 113. alles wat ze in den haag aanpakken gaat fout
  of het nou over tolpoortjes gaat ,of over betuwelijn ,hoge snelhiedlijn ,bankwezen ,o.v kaart, los geslagenjeugd,en zo kunnen we wel door gaan en dan denkt eurlignsdit wel even te doen ze redden het
  niet dat het goed gaat .en dan de kosten komen weer op de auto terecht
  want betaald moet er worden

 114. michiel zegt: 23-01-10 om 10:26

  Logisch zo’n kilometerheffing. Wie meer rijdt, betaalt meer. De vervuiler betaald. En dat doen automobilisten: uitlaatgassen, steeds meer asfalt, de sociale en milieuproblemen die door oliewinning komen….

  Raar dat Eurlings zoveel waarde hecht aan het oordeel van ANWB-leden. Dit zijn toch over het algemeen automobilisten, het oordeel van andere Nederlanders lijkt mij net zo belangrijk. Het valt me mee dat hij niet de garagehouders – bijv. in de gedaante van de BOVAG-leden vraagt.

  Maar deze zijn natuurlijk al fiks gesteund met de slooppremie, die je alleen kan krijgen als je weer een nieuwere auto bij een autodealer koopt. De milieuwinst is veel groter als je een slooppremie geeft als mensen hun auto helemaal wegdoen en het openbaar vervoer en de fiets verkiezen.

  Met vriendelijke groet,

 115. Zoete zegt: 23-01-10 om 10:45

  TEGEN KM HEFFING. Hoezo kunnen alleen ANWB leden stemmen, stuur iedereen die Wegenbelasting betaald een brief JA of NEE. Wel zo eerlijk en je krijgt een goed beeld. Dit is gewoon weer ordinaire geld klopperij.

 116. J.B. zegt: 23-01-10 om 10:51

  Absolute tegen en wel om de volgende redenen:
  - De werkende kan haast niet anders dan in de spitsuren van de snelweg gebruik te maken en is zo verplicht extra te betalen. Deze forensen zijn op weg naar hun werk om een inkomen te verwerven waar vervolgens weer loonbelasting over geheven wordt. Zo wordt werken wederom bestraft en niet werken beloond.
  - Niemand gaat voor zijn plezier in de file staan, zij moeten dit doen omdat alternatieven zeer slecht en onbetrouwbaar zijn. Bussen en trienen kunnen niet reiden bij een klein beetje sneeuw of bladeren op het spoor. Het openbaarvervoer is te duur, te traag, zeer onbetrouwbaar, onveilig en vervoert je van een plek waar je niet bent naar een plaats waar niet wil zijn op tijden dat te vroeg of te laat is.
  - De overheid dient de burger het leven gemakkelijke en plezieriger te maken niet lastiger en moeilijker. Zo krijgt de overheid weer een middel in handen om belasting te heffen en zal de groene leugen weer worden toegepast om de burger uit te melken en nu tot zijn 67 jaar.
  - Dichterbij het werk gaan wonen is niet de oplossing omdat in heel veel gezinnen twee personen werken waarvan er één moet reiden. De keuzen die de huidige forensen hebben gemaakt is bijna altijd de optimale keuze qua reizen.
  - Thuiswerken blijkt bij onderzoek helemaal niet goed voor het milieu te zijn, en werkgever heeft zo geen controle. Werkgevers zullen besluiten het werk te verplaatsen naar andere landen waar wel een goede infrastructuur is.

  Jan

 117. eric zegt: 23-01-10 om 11:01

  NEE!!! weg met de km heffing we betalen al genoeg

 118. Bob zegt: 23-01-10 om 11:07

  NEE,geen km-heffing. Als men een eerlijk systeem wil dan moet men de heffing verwerken in de brandstofprijs. Op deze manier betaald iedereen voor zijn gereden kilometers en vervuilende en/of zware auto’s betalen vanzelf meer. De buitenlanders die hier rijden betalen op deze manier ook netjes mee, dat moeten wij ook in het buitenland. Het GPS-kastje is dan niet nodig en de wegenbelasting kan vervallen.Scheelt een hoop administratie en rompslomp.

 119. A.ter Haak zegt: 23-01-10 om 11:12

  Nee ik ben tegen.

 120. Als het duurder wordt, wat ik nu betaal ben ik tegen.

 121. Kilometerheffing is weer een goede melkkoek voor de regering.
  De burger moet weer geld opbrengen,dan kan de regering weer de beste leerling spelen naar het buitenland o.a.naar USA met ons geld.
  Dat zie je al weer met de aktie voor Hahiti.

 122. T.Rispens zegt: 23-01-10 om 12:13

  Als in het verleden alle door de automobilist opgebrachte centen, gebruikt zouden zijn geweest bij aanleg en onderhoud van de wegen, was deze poppekast beslist niet nodig geweest. Onze volksvertegenwoordigers – al dan niet terzake deskundig- weten zelf nog niet eens of alle problemen die er thans op de wegen ontstaan, door de invoering van deze kilometerheffing worden opgelost. Laat de regering er eens mee beginnen, de automobilist niet als melkkoe te zien – denk eens aan alle belastingen en accijnzen die men betaald- maar gebruik de door deze automobilist opgebrachte gelden daadwerkelijk waarvoor ze zouden moeten dienen. Juist…. voor aanleg en onderhoud van de wegen.

 123. voor kilometerheffing zo spoedig mogelijk. Ik rij weinig kilometers en betaal altijd het volle pond aan weg belasting.

 124. leny enthoven zegt: 23-01-10 om 13:02

  Nee, tegen kilometerheffing
  Verder wil ik mij er niet over uitlaten.

 125. Martin zegt: 23-01-10 om 13:10

  Het einde is zoek als in dit land belangengroepen gaan beslissen over het al of niet invoeren van een wet. Eurlings denkt op deze manier makkelijk onder een moeilijk uitvoerbare wet uit te komen. “Ik wilde wel maar er was geen draagvlak voor”. Een bijzonder zwakke minister. Een paar maanden geleden stond hij nog vierkant achter de kilometerheffing die er persé zou komen. En nu? Het referendum is door het CDA verworpen, meneer Eurlings.

 126. J Kindermann zegt: 23-01-10 om 13:27

  Nee geen km heffing het word wel duurder voor ons ouderen kunnen we helemaal niet meer weg.of is het de bedoeling dat jan met de pet van de weg af moet.dus nee geen heffing

 127. J Kindermann zegt: 23-01-10 om 13:31

  Geen kilometer heffing

 128. Han Nieuwland. zegt: 23-01-10 om 14:21

  Waarom moet er zo lang worden gewikt en gewogen. Minister, wat u ook beslist, doe het snel. Dank U.

 129. Ja voor kilometer heffing en de minister moet doen wat de Tweede Kamer zegt.

 130. k.g.klijnsma zegt: 23-01-10 om 15:04

  Nee geen kilometerheffing,wij worden al genoeg gepakt door deze regering.
  Of zoals J.Kinderman zegt,jan met de pet moet de weg af,en de mensen die zo al genoeg hebben, ja die lachen in hun vuistje, want die vinden wel een manier om de kosten die zij maken weer op een of andere manier terug te vorderen.
  DUS NOMAALS GEEN KILOMETERHEFFING!!!!!!

 131. Hans zegt: 23-01-10 om 15:16

  Eerlijkheid is dat per gerekend k/m afgerekend MOET worden…!!…dus in de brandstof [ lees uitstoot ]en NIET in aankoop nieuwe auto of k/m heffing. Hou het simpel en niet duurder als het nu is en stimuleer het openbaar vervoer……M.v.g. Hans.

 132. jansma kgj zegt: 23-01-10 om 15:59

  Geen kilometerheffing.

  Laten ze inderdaad de prijzen maar verhogen, dan betaalt iedereen wat hem toekomt.

  K.G.J.Jansma

 133. Neeeeeeeeeeeeee. Nu niet en nooit niet.

 134. Teun zegt: 23-01-10 om 16:14

  Nee, nee, nee, geen kilometer heffing verwerk de wegenbelasting en de kilometerheffing in de brandstofprijs, hij/zij die veel rijden betalen, hij/zij die weinig rijden betalen minder, ook alle europeanen zonder zo’n kastje die ons land over-bevolken,denk maar aan alle toeristen, die mede ook zorgen voor de drukte betalen (gebeurt dit met een kilometer heffing???)

 135. van Hoof zegt: 23-01-10 om 16:15

  Geen volg kastje! in de auto gaat later ook gebruikt worden voor te hard rijden, zoveel Km in zoveel tijd dus te hard gereden alstublieft wildt u € ? overmaken.Ik leen mijn auto uit voor Hoeveel?
  Het zou niet duurder worden Ahum Kwartje van KOK ? niet terug gekregen.
  Extra Kosten worden door ondernemers doorberekend aan U, voorrijkosten.
  Als alle voorgaande decennia de MRB alleen daar voor was gebruikt hadden we nu betere wegen gehad m.a.w. ook dit zal op snelle wijze een methode worden om extra geld uit uw zak te kloppen MAAR DAN WEL AUTOMATISCH.
  Altublieft doe het niet.
  Er is al drama genoeg onderweg.
  Want ik sta in de SPITSheffing ook niet voor de lol maar ik moet wel!!

 136. will zegt: 23-01-10 om 16:26

  NEE geen km. heffing wij wten allemaal dat de gewone man daar de dupe van wordt. de minister declareerd wel daar hoeven wij niet over na te denken.absurt plan. NEE

 137. A.W. de Rozario zegt: 23-01-10 om 17:38

  Ik ben lid nummer 0 120 287 358

  Ik ben absoluut tegen kilometer heffing!!
  Als gewone man wil ik niet weer de dupe worden van het beleid in dit laand! Schaf de wegenbelasting volledig af en breng deze over in de benzine prijs. Dan wordt er betaald na gelang van het aantal km dat er gereden wordt. Natuurlijk moet een reële prijs toegepast worden. Mensen die dus weinig rijden betalen dan minder dan toen ze nog wegen belasting bestaalden. Mensen die uit het buitenland komen, zoals de touristen, betalen dan eindelijk ook mee voor het weggebruik.

 138. Speelman zegt: 23-01-10 om 17:48

  We werden al genoeg uitgezogen dus NEE tegen kilometerheffing

 139. lidy zomer zegt: 23-01-10 om 18:00

  De grote jongens declaren wel. De gewone man betaald wel. Nee en nog eens nee!!!

 140. ben er tegen

 141. Noi zegt: 23-01-10 om 18:36

  kilometer heffig!!! Nee! Nee! natuutlijk Nee!!! Bedank wij hebben genoeg van alles betalen.

 142. Maan Arkenbosch zegt: 23-01-10 om 18:36

  De meeste mensen uit de bevolking hebben duidelijk te kennen gegeven dat ze geen KM. heffing willen.Wij worden zo als altijd door dit CDA/PvdA/CU regieme bedonderd! Ik heb vanaf 1-1-2009 bijna 20% meer wegenbelasting opgelegd gekregen. Het zou toch kosten-neutraal worden??Voordat er iets van de grond komt zijn wij al te grazen genomen!Waarom probeert de ANWB die toch er door te manipuleren? De ANWB vragen zijn zo gesteld dat, zoals v,Woerkom zegt, dat hier oplossingen voor gezocht kunnen worden.Dus de leden worden misleid.Hierdoor heeft dit referendum weinig waarde.Er dient gewoon gesteld te worden of iemand er voor of er tegen is!!!! Overigens is het wel toevallig dat Eur(link)s/het CDA met deze truc op de proppen komt zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen.Kiezers laat je er niet in luizen door het CDA en PvdA!!!!!!!!

 143. martin zegt: 23-01-10 om 19:05

  De minister heeft zijn huiswerk niet goed gedaan,anders stond hij achter zijn plan,en zijn reactie zeer twijfelachtig,,,,Dus voor ons een duideluk NEE.

 144. Sander zegt: 23-01-10 om 19:10

  We betalen voor onze auto toch nu al teveel, de auto is voor onze leeftijd-genoten echt geen hobby,nee,nee,nee

 145. mama Noi zegt: 23-01-10 om 19:15

  aub, in deze moeilijke tijd vergeet het maar—-nee ,niet doen

 146. j.n.spiering zegt: 23-01-10 om 20:15

  Als U vier jaar na invoering Uw auto gaat inruilen komt U er
  wel achter dat de inruilwaarde met 40% is gedaald.

 147. N.Siccama. zegt: 23-01-10 om 22:02

  VOOR MIJ ALS GEPENSIONEERDE IS HET VOORDELIGSTE OM JA TE ZEGGEN,OMDAT
  HET VOOR ONS DIE NIET VEEL KILOMETERS MAKEN HET EEN STUK VOORDELIGER
  WORDT.

 148. Endeman zegt: 23-01-10 om 22:07

  GEEN Kilometerheffing, pakt zeker duurder uit als dat ze ons voor houden, of gewoon motorrijtuigenbelasting of in de brandstofprijs de belasting verwerken.

 149. douwe zegt: 24-01-10 om 00:46

  hallo alle LS oke denk er even aan he het is niet alleen de kilometers naar het werk ook alle anderen ook he daaarom zeg nee he wat al meer ge dan hebben dus ge aan dat wij de nederlanders neee zeggen en niet weer een van de eerts hoofen zijn of zo om de balkeniende weer wat wil en zo wand wie bauw het in wie betaalt het en o wacht even we kunnen ook even kijken waar je te hard rijn een zo wand ze zegen wel nee maar na een tydje doen ze het toch en zegen oo dat was even en test of zo hoe kom ik aan meer geld na ja ik ratel door dus zeg neeeeee
  met ze allen

 150. duivjuh zegt: 24-01-10 om 01:16

  NEE geen kilometerheffing. Dit is gewoon een nwe belastingvorm om de staatskas te spekken. Alle redenen waarom dit gedrocht niet leidt tot minder files staat in alle reacties hierboven al duidelijk beschreven.

  KM heffing in de plaats voor houderschapsbelasting? Laat me niet lachen, de provincies raken dan inkomsten kwijt, maar mogen als tegen prestatie, van de overheid daarvoor in de plaats een nwe belasting verzinnen. Dit is ze al toegezegd.

  En nu doet Eurlings alles verkopen met een lage kmprijs. Wacht maar even, een spitstarief eroverheen en dan in de volgende 2-3 jaar elk jaar 1 ct erboven op per km. Lijkt een beetje, maar wordt opgeteld erg veel geld.

  En dan heb ik het nog niet over privacy gehad. De overheid is niet eens in staat om gevoelige informatie van de straat te houden in de vorm van usb sticks. Of gevoelige locaties afdoende te beschermen, zoals een vliegbasis. Of een document afdoende beveiligen zoals het paspoort. Of een gestoorde mensenhandelaar van de straat te houden zoals de turk die nu lekker cafebaas is in zijn eigen land.

  Nee vreest u niet, uw gegevens, zoals uw continue locatie op elk willekeurig tijdstip vd dag, worden bijgehouden maar zijn in de handen vd overheid absoluut veilig.

  Welterusten NL, er is nog niet eerder in de geschiedenis van NL zo’n incompetente verzameling clowns bij elkaar gezet in Den Haag.

  Dus NEE! geen kilometerheffing. En nu allemaal de ANWB ook mailen!

 151. John van Dokkumburg zegt: 24-01-10 om 13:36

  Benzineprijs uniform maken , dan is er geen enkel probleem , want een auto maakt bij ons net zo veel vervuiling als bv in Denemarken . Het zou hier allereerst over moeten gaan : milieu enzo daar gaat het toch over …, In het algemeen doorredenerend : dan hoef je alleen belasting te vangen voor die dingen waar we het samen als wereld(deel) / niet over eens zijn .. Zorg dat het / dit soort zaken / standaard van het loon worden ingehouden dan kan het bruto naar netto loon ook sneller worden aangepast zonder ingewikkelde ingrepen via een milieu investering en hieraan gekoppeld teruggavebeleid . Milieu taxs voor uw overgewaardeerde (luxe) bezittingen is het beste . Kies eerst een hogere waarde (en Godsdienst) voordat u ergens iets veranderen gaat .

 152. Ik ben zwaar tegen invoering van de km heffing en ga zekre de Anwb enquete invullen.
  Wegens fraude gevoeligheid, implementatie van een heel duur systeem, privacy en vrijheid en tegengestelde bewijslast verdedigen tegen de Belastingdienst, indien er spookrekeningen verstuurd worden.
  Bovendien lost het de files niet op ( gebrek aan snelweg-capaciteit blijft t.o.v economische groei ) en stimuleer je stilstand.

  Camiel Eurlings haalt alvast bakzeil.

 153. Peter zegt: 24-01-10 om 17:51

  Prima systeem dit, beter voeren ze het vandaag nog in!

  Ik rijd een Peugeot 406 coupé, deze was zeer goedkoop in de aanschaf, maar de wegenbelasting is aanzienlijk. Ik woon echter in Venlo, en werk 10km over de grens in Breyel en dat betekent dat ik van mijn woon-werkverkeer ipv voor 24km per dag, nog slechts voor 4 km per dag, wegenbelasting betaal.

  Nu is het de volle mep zoals iedereen, straks met dat rekeningrijden betaal ik alleen voor de KM’s in Nederland.

  Voor mensen op pak ‘m beet Ameland ofzo, die 100% van hun kilometers in NL maken, is het jammer, maarja daar heb ik geen medelijden mee. Ik werk in Duitsland en heb dus weer andere nadelen (op fiscaal gebied en met de AOW) die voor hen weer winstgevend uit pakt omdat zij er wél van profiteren.

 154. karin zegt: 25-01-10 om 06:46

  NEE!! We betalen al te veel in dit land.
  En ze verzinnen steeds weer wat nieuws.

 155. Het is de vraag of de ANWB een onafhankelijke partij in de km-heffings plannen is. Gezien de uitspraken van minister Eurlings niet. De ANWB is een adviseur en verleent diensten in opdracht van de overheid en is kennelijk mede ontwikkelaar van de ideeën over zo’n digitaal multifunctioneel “Stasi”kastje.
  De ANWB ziet natuurlijk kansen om diensten te ontwikkelen zoals alarmservice en pechonderwegservice. De ANWB rijdt permanent met u mee, track & trace bij ongelukken of pech is handig, maar ook het einde van de vrijheid als automobilist. Na het invullen van de lange enquete van de ANWB begon het mij steeds meer te dagen dat de ANWB een verlengde arm van de overheid lijkt als medeontwikkelaar van het kastje. In de ANWB volksraadpleging-enquete wordt ook duidelijk geschetst dat het “Stasikastje” is ingegeven door het inbouwen en linken aan meer functies dan het registreren van km’s.
  Voor km registratie heeft elke auto n.m.l al een km teller en belasting per km wordt al betaald via de accijnzen op benzine.
  Bovendien vind ik dat er een solidariteits beginsel moet gelden tussen veelrijders en weinigrijders. De ziekenzorg wordt ook niet alleen opgebracht door de zieken. Weinig rijders hebben profijt van bijvoorbeeld zakelijke veelrijders die alle goederen en diensten in Nederland verzorgen. Het straffen van het rijden in oude tweedehandsauto’s en het voorstellen dat nieuwkoop altijd beter zou zijn en bereikbaar voor iedereen schiet tekort. Het bouwen van nieuwe auto’s kost ook energie en grondstoffen. Die worden niet meegerekend.
  Fraudegevoeligheid, bureaucratie, omgekeerde bewijslast ten laste van de km-consument. Iedereen wordt verplicht een km administratie bij te houden ingeval er spookrekeningen van de belastingdienst opduiken.
  Onverwachte aanhoudingen door de politie omdat de vorige eigenaar van je auto een crimineel bleek te zijn etc…
  etc, etc.

 156. Tim zegt: 25-01-10 om 16:27

  Waardeloos systeem.

  Wie denkt nu werkelijk dat dit systeem eerlijk is? Een bestuurder van een leaseauto krijgt zijn kilometers gewoon van zijn bedrijf en gaat dus niet minder rijden. Iemand die niet in die gelukkige positie is, maar met een heel gezin met een auto doet gaat zich het lazarus betalen maar moet wel blijven rijden omdat je toch naar je werk moet.

  Het doel moet zijn om meer auto´s van de weg af te krijgen. Als ik verderop in mijn straat kijk woont daar een gezin met 6 (!) auto´s. Kinderen wonen nog thuis, meeste hebben een lease auto, en maar vervuilen. Wij hebben er 1, en daar moet ik krom voor. Het is de enige manier om met mijn 5 koppig gezin afentoe op visite te kunnen bij Oma die 30 kilometr verderop woont. Bus is te duur, kost veel te veel en dus zouden we 1x per maand aan anders. Auto is er voornamelijk omdat we naar het werk moeten. Vrouw gebruikt hem soms omdat ze slecht ter been is en dus niet alles lopend/fiets kan doen.

  Expres een diesel met roetfilter gekocht. Want door het roetfilter zou het schoner zijn dan benzine. Resultaat: Dieselprijs omhoog gegaan, nu met kilometer heffing nog meer de pisang. En het enige gevoel dat ik erbij heb is dat het MOET omdat het leuk op de CV van Eurlings staat. Laat hem maar een andere oplossing verzinnen, maar niet dit.

  En ik heb niets te verbergen, ze moegn best zien waar ik zit. Dat kan me nu net even niets schelen.

 157. Klaas Westra zegt: 26-01-10 om 08:55

  Hoe kan het toch dat de journalisten van de NOS -Lara Rensen voorop- zo onkritisch zijn? Met name over de privacy-aspeceten had ik wel wat kritischer vragen verwacht. Het kan toch niet zo zijn dat de overheid een crimineel eerst even gaat vragen of ze zijn kastje mogen uitlezen? En de grens tussen crimineel en onschuldig is vaag!

 158. Quint zegt: 26-01-10 om 18:01

  Eigenlijk is er geen anwb nodig om te kijken of er een brede draagvlak is voor de kilometerheffing(lees alle reacties hier), maar helaas gaat ie er toch komen, want de kamer beslist en de kamer is er voor. Is de kamer vergeten dat zij namens de burgers daar zitten en DE KAMER DUS NAAR DE BURGERS MOET LUISTEREN. Maar nee hoor en als er 1 iemand is die dat wel wil…oh oh de hele kamer staat op zijn kop. Nee Eurlings je moet geen dingen gaan roepen die de kamer geld gaat kosten hoor…nee Eurlings je moet niet kiezen voor de burgers, want dan ben je geen goede minister…dus wat gaat hij doen: hij gaat braaf luisteren naar die slimme mensen in de tweede kamer, want anders is ie zijn baan kwijt en krijgt ie maar een schijt loontje via een achterlijke regeling.
  Als de kamer beter naar de burgers had geluisterd, dan waren de burgers waarschijnlijk zelf met de kilometerheffing gekomen….
  en de kamer maar doen alsof al die ministers daar hoog opgeleiden zijn…misschien ook wel: in de economie…ze weten in iedergeval hoe ze hun zakken kunnen vullen over de rug van anderen….
  Dit doet me denken aan de toen zo belangrijk zorgstelsel…ze hebben de burgers genaaid daarmee ohja dan hebben we niet eens over de euro…i rest my case.

 159. Jannenman zegt: 27-01-10 om 05:34

  Ik ben TEGEN:

  - Als men autorijden al extra wil en moet belasten (mileu???), dan kan dat simpelweg verrekend in de brandstofprijs. Men betaalt dan meer naarmate men meer rijdt. Dat is eerlijk. Niet iemand die net de auto kan betalen volledig laten meebetalen voor deze belastingverhoging (want dat is het). Men rijdt als men het kan betalen en betaalt DAN pas belasting over het verbruik. Eerlijker dan dat kan niet. Rijdt men niet, dan betaalt men ook die belasting niet. Simpel. Is het geld even op, dan fiets je. En dat is dan ook beter voor ‘het milieu’.
  Zoals het nu voorgesteld is, is het niet alleen een totaal oneerlijk ding, maar een grove schending van de privacy EN nodeloos op kosten jagen van de autobezitter wegens aanschaf en verbruik van het apparaat (waar alleen bepaalde bedrijven weer winst op maken) en later zal dan ook nog blijken dat het niet werkt.
  Gewoon niet doen en als Den Haag meer centen wil kan het simpelweg in de brandstofprijs verrekend.

  Mijn anwb lidmaatschap zeg ik op als zij een positief advies geven over dit idiote plan van de overheid.

 160. Tom zegt: 27-01-10 om 10:16

  Tegen de kilometerheffing. De benzineprijs is al kilometerheffing genoeg.
  Een Nationaal referendum zou een goed idee zijn, maar dat zal wel weer niet gebeuren.

  Mijn vertrouwen in de politiek, het beetje wat er nog was is nu wel volledig weg. De volgende partij waar ik op stem zal de PVV worden. Misschien gebeurt er dan eens wat.

 161. Frank zegt: 28-01-10 om 09:32

  Ik zou wel eens willen weten wanneer Nederland eens wakker gaat worden.
  Het enige wat we de laatste jaren horen is dat wat we niet meer kunnen en mogen en dat in de vorm van bezuinigen.
  Er wordt al genoeg belasting en BTW verkregen en nu moet de automobilisten nogeens exstra gaan betalen. Een simpele rekensom kan iedereen zien dat hij op jaarbasis meer gaat betalen. En dan nog maar te zwijgen over de Nederlanders die de auto voor hun werk nodig hebben.
  Deze worden zo zwaar getroffen dat ze er met het inkomen op achteruit gaan. BPM is ook onzin want wie koop er nou elk jaar een nieuwe auto dus dit zet geen sodden aan de dijk. Nee kabinet het moet eens afgelopen zijn met die ontzin ga eens echt regeren en probeer eens het volk eerlijk voor te lichten.
  Balkenende is alleen maar een hoop elende dat hebben we wel gezien met de IRAK kwestie.

 162. Hugo Freutel zegt: 28-01-10 om 18:58

  Het “Stasikastje” van Guido van Woerkom, zal de vertrouwde gele-blauwe kleur krijgen van de ANWB. Met een dik ANWB servicepakket inside. “De ANWB rijdt altijd met u mee en houdt u rijdend op de weg”.
  De nieuwe minister van Verkeer: Guido van Woerkom zal dit kastje feestelijk aanbieden aan zijn staatssecretaris Eurlings.

  Het ANWB kastje zal verder bevatten ( al of niet verborgen):
  Track & trace files, track & trace S.O.S., track & trace pech onderweg, track & trace omleiding, track &trace crime, track &trace bumperkleven, track & trace
  lease and insurance fleetowners, track & trace CBS, track & trace rijgedrag, track & trace CO2 uitstoot, track & trace toeristen info, track & trace werkegevers, track & trace belastingdienst, track & trace douane, track &trace EU, track &trace AIVD.

  Direct of indirect te koppelen aan km-beprijzing en automatische boete-incasso’s.

  Ik ga e.e.a. maar eens in een cartoon verwerken. Een politieke prent zegt meer dan duizend woorden

 163. Kay Neven zegt: 31-01-10 om 14:21

  Een absolute NEE. Betalen voor gebruik is goed, maar niet op deze manier. Het kastje maakt me nog niet eens heel veel uit, maar vooral de overgangsperiode is absurd. Ik ben / was van plan een gebruikt auto (2001) uit Duitsland te importeren. Met die auto rijd ik 8.000 km per jaar. Vakantie, familiebezoek en hobby. De komende jaren betaal ik echter een belachelijk bedrag aan MRB en heb 0,0 voordeel aan de afbouw van BPM. Mijn kosten bij import worden zelfs hoger. De co2-taks gold tot vorige maand bij import alleen voor auto’s vanaf 2008. Nu geldt dat voor alle importauto’s.
  Kort gezegd betaal ik de komende jaren heel veel geld voor heel weinig kilometers. En dan laat ik helemaal buiten beschouwing dat dit hele systeem veeeel minder opbrengt voor de volksgezondheid en het milieu dan nu wordt gesuggereerd. Voor ‘zuinige’ auto’s betalen we straks minder als consument, maar niemand spreekt over de wijze waarop deze auto’s geproduceerd worden en welke schade dit oplevert voor het milieu. Toyota gebruikt veel van de onderdelen van de Prius accu’s opnieuw. Prima! Echter de productie en sloop van een Prius kost het milieu meer dan we in de gaten hebben. Om auto’s met elkaar te vergelijken, moet ook een totaalbeeld geschetst worden. Niet een beeld alleen op basis van gebruik….

Geef een reactie