De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Onderzoek commissie-Davids, deel 1

rapport_davidsHet rapport van de commissie-Davids leest als een spannend geschiedenisboek. Het beslaat bijna 20 jaar: van de invasie van Koeweit door Saddam Hoessein in 1990, tot het besluit van premier Balkenende in 2009 om oud-president van de Hoge Raad Davids het Irak-onderzoek te laten uitvoeren.

Het beschrijft de geschiedenis van besluiten van de verschillende kabinetten Balkenende die leidden tot steun aan de inval in Irak in 2003 onder leiding van de Verenigde Staten. Voor veel van de hoofdrolspelers van toen, voelt het vast niet als ‘geschiedenis’. Want zij zijn ook nu betrokken bij het moeizame proces dat moet leiden tot een kabinetsreactie op het rapport.

Deze passages gaan over de dagen voorafgaande aan het debat op 18 maart 2003 waarin het Irakbesluit van het kabinet werd besproken. In die zelfde periode waren CDA en PvdA aan het onderzoeken of zij samen een kabinet konden vormen.

Pag 130
Bij reguliere besprekingen met de informateurs schoven behalve de hoofdonderhandelaars van CDA en PvdA (naast Bos was dat Crone) ook regelmatig anderen aan. Voor het CDA waren dat Van der Knaap, Wijn en Jack de Vries. Voor de PvdA zijn genoemd: Timmermans, Van Nieuwenhoven, Samsom en Koenders. Overleg over Irak vond plaats in ‘bilateraaltjes’ van Balkenende en Bos.

Pag 135
Bos en Balkenende spraken pas de volgende ochtend (17 maart) met elkaar, in de marge van een informatiebijeenkomst over sociaal-economische onderwerpen. Tussen de bespreking van de onderwerpen ‘Zorg’ en ‘Integratie/immigratie’ – zonderden Balkenende en Bos zich af voor een overleg onder vier ogen over de kwestie-Irak.(48) Diezelfde avond zou een vergadering van de Ministerraad plaatsvinden, waar de regering haar standpunt zou bepalen. Het is de Commissie niet gebleken dat er in dit bilaterale overleg ondubbelzinnige afspraken zijn gemaakt over ‘de mate van politieke steun’ die zou worden uitgesproken. Bos en Balkenende geven in ieder geval tot op de dag van vandaag verschillende antwoorden op de vraag of er iets door Bos zou zijn toegezegd, en zo ja, wat deze toezegging inhield.

Pag 148:
Het Kamerdebat van 18 maart laat zien dat het niet mogelijk was de kwestie-Irak buiten de formatie te houden en vice versa. Tijdens en na het debat liepen de gemoederen hoog op. Bos en Verhagen stonden in de wandelgangen als kemphanen tegenover elkaar. Er vielen woorden als ‘verraad’.(130) Verhagen had op dat moment genoeg van de formatie, waar hij, zo is wel beweerd (maar niet door hem bevestigd), nooit echt in had geloofd. Balkenende wilde echter proberen uit de crisis te komen.

Op 24 maart kwamen Bos, Balkenende, Donner, Leijnse, Koenders, Timmermans, Verhagen en De Hoop Scheffer bij elkaar voor een overleg waarnaar in dit hoofdstuk al verschillende malen is verwezen. In dit ‘zweetkamertje’(133) stond de kwestie van de ‘rechtmatigheid’ van de inval in Irak centraal. Na zeven uur praten werd een persbericht de wereld in gezonden. Daarin verklaarden de partijen ‘het beroep op resolutie 1441 als feitelijke grondslag voor de interventie (…) te accepteren’.(134)

Een kabinet van CDA en PvdA kwam er toen niet. Ook al was er een compromis bereikt over Irak, de meningsverschillen over bezuinigingen bleken te groot.

Mieke van der Valk

Lees morgen deel 2 van het weblog Onderzoek commissie-Davids.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


4 reacties op “Onderzoek commissie-Davids, deel 1”

 1. Dan zegt: 08-02-10 om 20:07

  In dit stuk wordt dus de kwestie Irak gebruikt om de PVDA medeplichtig te maken aan hetgeen Balkenende en De Hoop Scheffer alleen met de VS delegatie hebben besproken.

  Wat buiten beschouwing wordt gelaten is het feit dat NL totaal fout zat en dat willens en wetens en dus medeplichtig aan het schenden van internationaal recht, een aanvalsoorlog steunde en daarbij in belangrijke mate medeplichtig aan de dood van vele honderdduizenden onschuldige burgers, de vernietiging van een door het internationaal recht beschermd verdedigingsleger, het creeeren van een miljoenen mensen tellende vluchtelingenstroom en het destabiliseren van een land.

  In ieder geval is door NL morele steun verleend aan bovenbeschreven misdaden tegen de mensheid en is door de agressieve houding van NL het moorden en doden gelegitimeerd.

  Tot nu toe neemt niemand daar zijn verantwoordelijkheid voor.

  Nogmaals: bovenstaande misbruikt de Irak leugen enkel om de PvdA te besmeuren, niet dat ik met die partij iets opheb.

 2. Deze kabinet is van Davis is op gelos ?
  Maar deze kabinet is op gelos van irak en Afganistang kwestie dat vanaf 2003 twee oorlog op tavol dat elke keer woorden deze lande nog onvelig.
  Wanner gaan de hofverdachten voor de RECHTER schijn ?
  ik denk dat deze missi sta lang onder onvranwoordelijk bestuur.
  Deze kabinet en deze minister kunnen verklaren hoevel slagtover in oorlog van irak en afganistan zijn gevalen ?
  kunnen verclaren geven over de transport ilegal van oorlog gevangenen naar Guantanamo B ,was en aeroport van Nederland in dienst van ilegale transpor van oorlog gevangenen ?
  Kunnen verklaren geven, hoevel miljarden euros uit gegeven vanaf 2002 allen in oorlogen van irak en afganistan ?
  wij moeten nog diep onderzoeken ? alles is duidelijk .
  oorlog misdadeg moeten aan hoftrechter uit legen
  groete
  R.Castellanos Salazar

 3. peter.halleen zegt: 12-02-10 om 13:04

  Het is wel een beetje langzaam maar eindelijk zinkt het er in we (heel nederland) dus worden door de mensen waarvoor we moeten stemmen ons belazeren.En ze zijn nog duur ook.zij zijn welcitizens van nederland en ze hebben de wetten gebroken.Het moet gebeuren ze (en ik bedoel alle politiekers die mee gewerkt hebben aan deze criminele act.We zijn dus allen medeplichtig gemaakt aan oorlogs misdaden bij het stemmen.
  in alle landen die megedaan hebben,zijn de politiekers schuldig. Internationale bedrieging dus.Het volk kan zig niet permieteren dit door te laaten gaan,Want dat geeft ze het groenelight om het nog eens te doen.Er moet justice komen en nu. Het is HEEL belangrijk

 4. Dan zegt: 13-02-10 om 23:05

  Inderdaad,
  revolutie en guillotine op het binnenhof.

  Dood een persoon en je bent een moordenaar, doodt er 650.000 en je gaat vrijuit

Geef een reactie