De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Onderzoek commissie-Davids, deel 2

davids_overhandiging_anp-11745296_204Het kabinet heeft vandaag een reactie op het rapport-Davids naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Onder meer komen aan de orde Host Nation Support, “material breach” en het ‘Patriots-besluit’. Ingewikkelde thema’s die vrijwel zeker in het debat over de kabinetsreactie zullen terugkeren. Daarom hier wat bladertips in het rapport van de commissie-Davids.

Blz 98
De Amerikanen hadden al in hun algemene verzoek om ondersteuning van 15 november 2002 gezinspeeld op het beschikbaar stellen van Patriots. Het Nederlandse kabinet toonde zich bereid deze vorm van ondersteuning te verlenen, maar meende alleen maar tot verwezenlijking te kunnen overgaan wanneer de Turkse regering haar daarom vroeg. Amerikaanse pressie op Ankara had niet onmiddellijk een Turks verzoek tot gevolg.

Op 31 januari 2003 besloot de ministerraad de gevraagde Patriots ter beschikking te stellen, nog steeds onder de voorwaarde dat Turkije daar formeel om zou vragen. Op 6 februari arriveerde de Turkse ‘note verbale’ met het langverwachte verzoek, dat vrijwel onmiddellijk werd ingewilligd. Met deze directe toezegging hield de regering zich niet aan haar belofte aan de Kamer, zoals gedaan in haar brief van 6 december 2002: ‘Een besluit tot feitelijke terbeschikkingstelling zal de Regering nemen mede op basis van een eigen oordeel of er sprake is van zogenaamde “material breach” door Irak. Deze beoordeling zal worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.’

Blz 369, 370
Omdat deze wapensystemen werden gezien als louter defensieve, preventieve middelen, op verzoek van een bondgenoot (Turkije) ter beschikking gesteld, werd het Nederlandse voorbehoud inzake een material breach door Irak van resolutie 1441 niet van toepassing geacht. De uitgaven die met de uitzending van de Patriots waren gemoeid, ter grootte van 15 tot 20 miljoen euro, werden ten laste van de post vredesoperaties op de Nederlandse rijksbegroting gebracht.

Blz 99
De oppositiepartijen in de Tweede Kamer waren niet overtuigd. Een motie-Karimi-Van Bommel verklaarde dat het stationeren van Patriots in Turkije ‘op dit moment’ alleen maar onderdeel kon zijn van oorlogsvoorbereidingen tegen Irak en dat daarom over de stationering pas beslist kon worden wanneer in de NAVO als geheel hierover overeenstemming zou zijn bereikt. De motie werd verworpen.

Blz 371
Toen de Nederlandse raketlanceerinrichtingen begin maart in Turkije arriveerden, was het plan voor een Amerikaanse invasie in Noord-Irak via Turkije echter al van de baan. De stemming in Turkije was in de aanloop naar de oorlog tegen Irak zeer anti-Amerikaans geworden en die omslag had het Turkse parlement niet onberoerd gelaten. Hoewel de partij van premier Erdogan op een comfortabele meerderheid in het parlement kon rekenen, werd diens voorstel om de Amerikanen doortocht te verlenen op 1 maart 2003 afgewezen.
(…)
Op 3 maart 2003 was de ontplooiing van de Nederlandse batterijen voltooid. Ze zouden nu een taak kunnen vervullen bij de bescherming van de Turkse bevolking tegen Scudaanvallen uit Irak als de oorlog een feit zou zijn. Ook twee Amerikaanse Patriotbatterijen werden met dat doel alsnog in Turkije geplaatst. De Nederlandse Patriots werden op twee plaatsen in Zuidoost-Turkije gestationeerd, te Diyarbakir en Batman, waar ze stad en vliegveld beschermden. De eenheid kwam onder Amerikaans commando te staan, te weten onder het Combined Air Operations Center North te Diyarbakir, dat weer geplaatst was onder CENTCOM.

Mieke van der Valk

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


9 reacties op “Onderzoek commissie-Davids, deel 2”

 1. bas zegt: 09-02-10 om 16:53

  Interessant

  De Commissie Davids heeft zeer zware kritiek op het besluit van het kabinet uit 2002.

  De kritiek is inmiddels overgenomen door het kabinet. Zelfs Balkenende erkent dus, dat er geen mandaad was voor de inval in Irak, die hij, indertijd, steunde

  Maar hij denkt blijkbaar dat zijn geloofwaardigheid, ondanks dat hij eigenlijk erkend heeft medeplichtig te zijn aan een illegale oorlog, geen schade gelopen heeft

  Men drinkt een glas, doet een plas
  en alles blijft zoals het was????

  In wat voor land leven we? In een bananenrepubliek loopt altijd nog wel een generaal met aspiraties rond. Zelfs dat niveau halen wij niet

 2. Karin van Hout zegt: 09-02-10 om 17:24

  “Het kabinet herhaalt in de brief wat het vorige maand ook al toegaf: met de kennis van nu was voor de oorlog in Irak een adequater volkenrechtelijk mandaat nodig geweest.”

  Deze zin in de brief maakt de rest van de ‘mooie’ woorden volkomen overbodig en ongeloofwaardig. De lessen die getrokken worden voor de toekomst, laat me niet lachen, de eerste politi/cus/ca die dat doet, moet nog geboren worden. Het is de laatste weken weer een prachtig toneelstuk geweest om het volk de ogen dicht te plakken.

  M.a.w., de essentiële conclusies van de commissie-Davids worden hierbij voor de tweede keer in de prullenbak gegooid. Bravo CDA, PvdA en CU. Nu maar snel oprotten!

 3. frank de hoge zegt: 09-02-10 om 18:12

  Ik vind het jammer/niet goed dat de NOS-redactie in Den Haag mee gaat in het ondergraven van het vertrouwen in de politiek. Het kabinet moet een besluit nemen over het al dan niet blijven in Den Haag. “dat zal ook wel weer weken duren” meent de verslaggeefster te moeten zeggen. Alsof het niet om een belangrijk en moeilijk besluit gaat. Zelfde geldt voor het gezeur eind vorige week, begin deze week over “de brief”. Het kabinet heeft toegezegd dat die brief er begin februari zou zijn, maar de zich vervelende politieke verslaggevers gaan een paar dagen aan de deur staan jengelen waarom de brief er nog niet is. En dan steeds met dat zinnetje erbij dat het kabinet “had” beloofd begin februari met een brief te komen, daarmee suggererend dat die belofte is verbroken. Zouden zij zich niet beter kunnen bezig houden met de inhoud. Bijvoorbeeld het verhaal van Fasseur zoals dat vanmorgen in de Volkskrant stond. Hadden journalisten dat niet zelf moeten opduiken?

  ik weet best dat het moeilijk is om je in de Haagse kaasstolp te onttrekken aan de gezelschapsspelletjes van je collega’s. Maar het zou wel goed zijn.

 4. Dan zegt: 09-02-10 om 18:21

  Blz 371
  Toen de Nederlandse raketlanceerinrichtingen begin maart in Turkije arriveerden, was het plan voor een Amerikaanse invasie in Noord-Irak via Turkije echter al van de baan. De stemming in Turkije was in de aanloop naar de oorlog tegen Irak zeer anti-Amerikaans geworden en die omslag had het Turkse parlement niet onberoerd gelaten. Hoewel de partij van premier Erdogan op een comfortabele meerderheid in het parlement kon rekenen, werd diens voorstel om de Amerikanen doortocht te verlenen op 1 maart 2003 afgewezen.

  het was nog erger.
  In Nederland werd de stemming tegen de oorlog van de tafel geveegd!
  Dat had in Turkije ook kunnen gebeuren, ware het niet dat de Turkse regering bang was dat als de VS alleen Iraaks Koerdistan hadden bevrijd daar een Koerdische staat was gevestigd en dat de VS voorlopig genoegen hadden genomen met de olie die zich daar bevond.
  Voor Turkije was een mogelijk Koerdistan aan hun grens niet acceptabel, vandaar dat de regering de stemming aannam en het omkoopbedrag van 16 miljard dollar van de VS afsloeg.

 5. Karin van Hout zegt: 09-02-10 om 20:16

  Ja Bas, en ze wassen allen hun handen in onschuld. De 600.000 vermoorde Iraki’s worden als collateral damage gezien. Balkenende is personnlijk mede schuldig aan volkerenmoord, oorlogsmisdaden etc., etc., maar in Nederland kom je daar ongeschonden mee weg, zoals ook in de VS en de UK.
  Dat noemen ze in de brief integer handelen.

 6. Heden verscheen op “NOS Teletekst” het bericht “Kabinet akkoord over reactie ‘Davids’” (sic) met daarin de zinnen “Volgens de brief waren er ruim zeven jaar diepe verschillen in de politiek over Irak. Die bestaan nog en het is de vraag of ze overbrugd kunnen worden, zegt het kabinet.” (sic).

  Misschien kunnen we die “bevalling” een keer bij een winkel van “Albert Heijn”, alwaar ik (eens) één van de presentatoren dan wel presentatrices van het “NOS Journaal” had ontwaard, doen.

  Inmiddels heb ik (‘ook’ (in het kader van de (zogeheten) “mystiek”)) ‘begrepen’, dat er vandaag (‘zeker’) “geen muziek” zal zijn. Dat betekent, vond en vind ik, dat het één en ander aan vastomlijnde voorwaarden zal moeten voldoen.

  De “Nederlandse Omroep Stichting” (“NOS”) was en/of is “tenslotte” ‘maar’ … een medium.

 7. Rick Wetsteijn zegt: 10-02-10 om 16:22

  Misschien is het handiger een bericht leesbaar te maken,”((Newspuls)*”. Een opeenhoping van leestekens doorvlochten met een stellige toon en afgemaakt met een ‘rake’ slotzin heeft mij alleen doen denken: “Wat zeg je nou eigenlijk!?”

 8. Dan zegt: 10-02-10 om 21:36

  http://society.guardian.co.uk/.....18,00.html

 9. Een foto, die ik in dit geval al kende (en zelfs in mijn geheugen gegrift staat), kan (inderdaad (soms)) meer zeggen dan 1000 [duizend] woorden.

  En … naar aanleiding van het laatste “NOS Journaal” wil ik u (met een “stukje muziek” erbij), zoals ik (al) eerder heb geschreven, het gezegde “Wie de draad (maar) heeft, vindt ook het kluwen” (toch) niet onthouden.

  Dat zal een Minister van Staat, denk ik, wel begrijpen. Het doel heiligt immers de middelen (niet).

Geef een reactie