De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Waarom is Uruzgan eigenlijk een probleem?

204_verhagen_anp-6527774Al zestien keer hebben de ministers tegenover elkaar gezeten. Om een oplossing te vinden voor het dilemma Afghanistan. Kan Nederland nog een ronde meedoen of moeten de militairen naar huis?

Al zestien keer. Dan weet je ongeveer wel van elkaar waar je staat, lijkt me zo. Dan is alle informatie wel een keer over tafel gegaan. En dan is ook helemaal duidelijk dat je het onderling domweg niet eens bent.
 
Al maanden is de discussie vergelijkbaar met een slagveld in de Eerste Wereldoorlog. Over en weer wordt af en toe een loopgraafje veroverd, maar per saldo is er nauwelijks beweging. De PvdA wil weg, de ChristenUnie eigenlijk ook en in het CDA zijn ze verdeeld.
 
De ministers Verhagen en Van Middelkoop zijn allebei voor een nieuwe missie. Kleiner, dat wel, wat anders kan het leger het niet aan, maar wel doorgaan in Uruzgan. Zonde om alle opgebouwde ervaring daar weg te gooien. En met het plan van Obama in het achterhoofd is het een zaak van afbouwen in Afghanistan, dus dat jaartje kan er ook nog wel bij. Maar de PvdA hamert op de afspraak van vroeger: we zouden weggaan, dus gaan we ook weg. Simpel en duidelijk, afspraak is afspraak.

Even los van de loopgraven, zoals het Navo-verzoek, wie wie heeft misverstaan of opgelicht: Uruzgan wás geen probleem. Het grootste deel van Den Haag wilde daar weg. Het was overduidelijk dat Nederland er wel klaar mee was.
 
Uruzgan is een probleem gewórden. Maanden geleden begon Verhagen aan een reuzenklus: op de agenda krijgen wat niemand erop wilde hebben. En het is zuiver en alleen aan zijn vasthoudendheid toe te schrijven dat nu heel Den Haag zich achter het oor krabt hoe het kabinet uit het probleem Uruzgan gaat komen. Binnen de regeringsfracties wil de overgrote meerderheid stoppen in Uruzgan. Binnen het kabinet ook. En toch wordt er nu al maanden getobd. Alleen dat al is een prestatie van Herculische proporties.
 
Of het hem ook lukt? Verhagen heeft de naam om lichtpuntjes te zien waar anderen in het duister tasten. Of hij eindigt als Marianne Timmer of als Sven Kramer zal de tijd leren. Eén ding staat vast: de Olympische gedachte is aan Verhagen niet besteed. Hij wil meedoen én winnen. Het zou een verbluffende prestatie zijn.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


98 reacties op “Waarom is Uruzgan eigenlijk een probleem?”

 1. Tim zegt: 16-02-10 om 17:28

  Ik vind het persoonlijk een hele slechte gewoonte als mensen ten kosten van anderen hun zin door willen drammen. De heer Verhagen doet zichzelf in mijn geval dus geen plezier en bevestigt alleen maar mijn mening over het overgrote deel van de huidige CDA politiek:

  Weinig water bij de wijn, spelen met woorden terwijl ze anderen onduidelijkheid verwijten, hierbij balancerende op een dunne rand tussen leugen en onvolledige waarheid.

  Het enige dat mij verwondert, is dat iedereen het maar schijnt te slikken. Ik zal dan ook niet verbaast zijn als we toch blijven maar wil wel heel graag weten WAT het CDA heeft dat ze kan misbruiken tegen bijvoorbeeld het PvdA waardoor die steeds weer mee gaan in het woordspelletje. We weten inmiddels dat de SP niet in deze poppenkast wenste mee te doen waardoor de eerste formaties met hen niet lukten. Het zal mij benieuwen of het bij de volgende verkiezingen (vroeg of niet?) weer zo gaat zijn want alhoewel de PVV misschien de grootste partij zou kunnen worden, de Koningin gaat uiteraard nooit Wilders aanwijzen als formateur. Dat zal wel weer een CDA-er gaan worden.

 2. Dan zegt: 16-02-10 om 18:24

  Nogmaals,
  Het CDA bestaat uit opportunistische geschoolde leugenaars.
  Instemmen met een oorlog terwijl daar klip en klaar geen mandaat voor is!
  Daarna de redenen erbij liegen en het volk misleiden.

  Nederland is medeplichtig aan de ellende in Irak en de vele honderdduizenden doden, de meer dan een miljoen gewonden en verminkten, de honderduizenden wezen, de miljoenen vluchtelingen.

  De enige reden waarom Nederland meedeed was om de verovering van Irak door de VS te rechtvaardigen zodat dezen zich eindelijk aan ‘s lands olierijkdom konden vergrijpen.

  Nederland is vervallen van een kritische voorbeeldstaat tot een opportunistische handlanger van het VS Emperium

 3. Waarom is Uruzgan eigenlijk een probleem?…

  Bedankt voor het publiceren van dit artikel – Trackback van PartijPolitiekNieuws.nl…

 4. bas zegt: 16-02-10 om 19:34

  Volgens mij vertegenwoordigt het kabinet het gehele land

  Welnu, in CDA kringen is grofweg de helft voor doorgaan, in VVD kringen wellicht een nog groter percentage

  Voor de rest is het gehele land zowat tegen.

  Dan lijkt mij de keuze eenvoudig

  Daarnaast, afspraak is afspraak. De vorige keer dat het verblijf in Uruzgan is verlengd is erbij gezegd ‘daarna gaan we ook weg’. Dat zal vast overal aangekomen zijn, en om de geloofwaardigheid van Nedelrand in stand te houden, zal ook deze afspraak nagekomen moeten worden

  Ooit, lang geleden, is in Srebrenica een groep Nederlandse militairen genegeerd toen de Serviërs binnenvielen. Men was er aan gewend, dat Nederlanders weliswaar morren, maar altijd blijven doorgaan. Helaas, het was nu echt ernstig. De rest is bekend

  Nederland heeft deze les niet willen leren, en nog steeds mort Nederland, maar het gaat niet weg als er geen opvolges zijn

  Nederland moet leren met de vuist op tefel te slaan. Geen opvolgers? In 3 jaar tijd gen opvolgers kunnen vinden? Dan hebbne jullie, NAVO, niet goed genoeg gezocht

  en weg wezen

 5. Ed Harms zegt: 17-02-10 om 11:31

  “Maanden geleden begon Verhagen aan een reuzenklus; op de agenda krijgen wat niemand erop wilde hebben.” WHY?

 6. Ed Harms zegt: 17-02-10 om 13:32

  Antwoord: ik verdenk Verhagen ervan het kabinet te willen laten vallen. CDA heeft dan een nieuwe leider nog. Guess who.

 7. Ed Harms zegt: 17-02-10 om 13:33

  nog = nodig

 8. Hwb zegt: 17-02-10 om 16:20

  Behalve politieke gebruiken, snap ik niet waarop het kabinet hier koste wat kost een besluit over moet nemen. Waarom niet gewoon 2 of 3 of 4 of desnoods 16 scenario’s opstellen, dat naar de Kamer sturen en vervolgens de Kamer laten besluiten. Is volgens mij staatsrechtelijk gewoon mogelijk, brandt het kabinet er zijn vingers niet aan, wordt een kabinetscrisis voorkomen en moeten alle partijen met de billen bloot omdat ze zélf hun standpunt moeten bepalen, ipv dat de ocalitiepartijen voor gaan stemmen en de oppositiepartijen (mogelijk -SGP) tegen.

 9. Er wordt nauwelijks gesproken over de kosten van de oorlog(zo zie ik dat). Is het bekend wat de kosten per jaar zijn voor de nederlandse belastingbetaler en dat dan ten opzichte van de andere E.U. landen. Toch geen raar onderwerp in deze crisistijd, waarbij overal op bezuinigd moet worden.

 10. Had-je-me-maar zegt: 17-02-10 om 18:57

  Premier Jan Peter Balkenende roept de PvdA op ,,zorgvuldig” om te gaan met het besluit over een toekomstige Nederlandse rol in Afghanistan.

  Zeker net zo zorgvuldig als hijzelf toen hij door het gebruik van leugens en bedrog de Tweede Kamer zover kreeg om politieke steun te verlenen aan de foute oorlog tegen Irak.

 11. Ricardo zegt: 17-02-10 om 19:39

  Genoeg is genoeg en afspraak mag eens een keer gewoon afspraak bijven. Zeker ook omdat de strategie van Obama niet gaat werken en ‘wij’ lang genoeg ons best deden. Wat mij betreft trekt het CDA de stekker uit het kabinet en houdt Bos zijn poot nu eens wel stijf. Het gaat verhagen en Balkenende vooral om hun plaats in de G20, de rest wordt er met veel christelijk gemoraliseer bijgehaald. In zekere zin is het jammer dat er niet veel meer Nderlandse slachtoffers vielen, dan hadden deze o zo principiële heren allang eieren voor hun geld gekozen. De Nederlandse militaire traditie laat immers vrij weinig heldhaftigheid zien, in dat geval was het gemor ook vanuit het leger zo groot geweest dat niemand nog een dag langer in dat niet te hervormen middeleeuwse land wilde blijven.

 12. Peter K zegt: 17-02-10 om 20:31

  En vreemd dat een christelijke partij over lijken gaat. Staat christelijk zijn, gelijk aan oorlog voeren?

 13. Doortje Messing zegt: 17-02-10 om 21:29

  Dit bericht relateren aan de verontwaardiging van Rob de Wijk, vandaag op NOS.nl, dat zou goed zijn voor Den Haag Vandaag. Jammer genoeg gaat het daar meer over het politieke spel, dan over deze iets diepere overwegingen.
  En toch: als Verhagen vanaf het begin als beleidslijn had gekozen aan de wereld duidelijk te maken dat het niet ging lukken, met de PvdA in Uruzgan blijven, dan was de wereld misschien nu minder geirriteerd geweest. Zeker als we uitleggen dat we al een relatief grote bijdrage leverden (kijk naar aantal troepen/aantal doden per hoofd van de bevolking).

  Dat in overweging nemende, wie laat dan deze weken het kabinet klappen. Bos/Hamer en de halsstarrigheid, of Verhagen en de inschattingsfout?
  Ik weet het niet zo goed. Maar met dit ( http://extra.volkskrant.nl/opi.....vertrouwen ) in het achterhoofd, nijg ik ernaar Verhagen kriticher aan te kijken.
  Het CDA hobbelt constant te snel door, slinks met half mislukkende machtspolitiek. En blijkbaar mag de PvdA de ondankbare taak op zich nemen op de rem te trappen.

  Aan de andere kant: iets meer erkenning voor het internationale aspect, durven uitleggen dat we niet alleen in Uruzgan zijn voor de Afgananen, of onze veiligheid (en voor deze beide doelen is het de vraag of onze missie er ook maar iets aan bijdraagt, maar dit terijde), maar ook om mee te tellen in de wereld, en dat dat misschien wel een legitiem doel is… Dat zou de PvdA zich iets meer moeten beseffen, en het CDA mag er wel eens eerlijker over zijn.

 14. Peter zegt: 17-02-10 om 21:43

  Weet je waarom Uruzgan een probleem is? Omdat wij Westerlingen zo dom en naief zijn om ons aan allerhande ethische normen te houden, terwijl de tegenstander daar keihard om lacht.

  Nou, ik heb nieuws voor jullie: een vijand die niet schroomt om peuters met een AK47 te laten spelen, en die jongetjes van 12 jaar aanmoedigt om met een luide knal afscheid te nemen van hun leven (en dat van een paar Amerikaanse of Nederlandse soldaten) KAN je niet aanpakken met ethisch en volkenrechtelijk verantwoorde middelen.

  Wat wil je doen, een paar honderdduizend strijders allemaal doodslaan met een hardcover editie van het Verdrag van Geneve?

  De enige kans op een zege is er optijd opsodemieteren, een weg die voor ons Nederlanders, als meelopers en tweede violisten, open staat.

  Of, en dat levert op militair gebied een zege op maar op humanitair gebied niet, je gaat ze met hun eigen middelen bestrijden. Maar aangezien dat gelijkstaat aan het loslaten van het equivalent van 10x de SS, Ustasa, en de Milice (geheime politie in Vichy Frankrijk) op de burgerbevolking daar, hoop ik van harte dat men NIET krampachtig een militaire overwinning na streeft.

 15. Newspulse. zegt: 18-02-10 om 01:40

  Het is voor mij via het medium voor (mijns inziens) “contact gestoorden”, dat ook wel internet heet, “blessuretijd”. Maar … in antwoord op de vraag “Waarom is Uruzgan eigenlijk een probleem?” is het antwoord (heel (erg)) simpel. De “Commissie van onderzoek besluitvorming Irak” [Hierna: "Commissie Davids"] heeft veel onderzocht, behalve de (internationale) “context” (voor een (breder) militair ingrijpen). Verder dan de maatschappelijke context in (met name) Nederland kwam de commissie (op hoofdlijnen) niet.

  Alhoewel het begrip “context” in de rechtsgeleerdheid een bekend begrip is [Zie meerdere arresten van de Hoge Raad {bijvoorbeeld HR 11 februari 1986, NJ 1986, 689 (Van Gogh); HR 11 maart 1986, NJ 1986, 613; HR 18 oktober 1988, NJ 1989, 476; HR 11 december 1990, NJ 1991, 313 (Van Gogh); HR 18 mei 1999, NJ 1999, 634 (Janmaat); HR 6 mei 2003, LJN AF7895}], stond de (internationale) “context” (‘eenvoudigweg’) niet in het “Instellingsbesluit commissie van onderzoek besluitvorming Irak” [Nummer 3075101] gedateerd vrijdag 6 [zes] maart 2009 [tweeduizend negen]. De “Commissie Davids” heeft onderzoek gedaan naar de voorbereiding en besluitvorming over de politieke steun (!) van Nederland aan een oorlog.

  De “Commissie Davids” heeft (ook) wijselijk zijn handen niet willen branden aan de (internationale) “context”. Dat is namelijk hele weerbarstige materie.

  Het was natuurlijk wel ‘aardig’, dat de “Commissie Davids” het (zogeheten) “volkenrechtelijke mandaat” behandelde (en refereerde aan een (!) begrip “context”). Maar … in het geval van een “Wereldoorlog” is dat mandaat er per definitie niet. Dan is het (afgezien van neutrale en/of andere [Lees (vooral): "minder interessante"] landen) “de één” tegen “de ander”. Anders heette het geen “Wereldoorlog”.

  De vraag of wij anders (!) al dan niet in de “Derde Wereldoorlog” waren beland óf daarin (alsnog) zullen belanden, werd kortom niet behandeld. In dat verband kan over “broddelwerk” worden gesproken.

  En … dan geldt het adagium: “In het land der blinden is één oog koning”!

 16. Hans zegt: 18-02-10 om 09:49

  “Reacties worden gemodereerd. … De spelregels zijn eenvoudig: De reacties moeten over het onderwerp gaan, de discussie bevorderen en met wederzijds fatsoen zijn geschreven.”

  Daar merk ik hierboven weinig van.

  PvdA ziet een kans om een spel te winnen, dus zetten ze de boel op scherp. Helaas gaat het politieke spel blijkbaar vóór de inhoudelijke discussie.

 17. Hwb zegt: 18-02-10 om 09:56

  @ Doortje Messing:
  Nou vond ik dat De Wijk zijn eigen discipline wel overdreven veel belang toekende. Hij bleef maar hameren op de internationale positie van Nederland, alsof dat één van de belangrijkste dingen is die er is. Op een gegeven moment zei hij dat er “een direct verband is tussen onze internationale positie en welzijn en welvaart in ons land”. Dat is gewoon aantoonbare onzin. Het verband daartussen is allereerst altijd indirect (verloopt namelijk via economische/handelsbelangen oid) en is ook minder groot (zeker waar het welzijn betreft) dan hij met deze uitspraak suggereert. In die zin is het een politieke uitspraak die een wetenschapper of deskundige niet past.
  Daarnaast kan je je wel altijd laten bedonderen en nooit je poot stijf houden vanwege je internationale positie, maar de vraag is wat je daar aan hebt. Als je nooit voor jezelf opkomt en over je heen laat lopen, heb je dus niets aan die internationale positie, dan bereik je nooit iets. Soms dwing je ook respect af door een keer voet bij stuk te houden, dat kan (zeker op de langere termijn) je internationale positie ook versterken. Heeft het veroordelen van de inval in Irak Frankrijk, Duitsland en België zoveel gekost?

  Hiermee zeg ik niet dat we weg moeten uit Uruzgan, ik vind alleen dat we de discussie zuiver moeten voeren en dat onze internationale positie geen (doorslaggevende) reden is om maar akkoord te gaan. Ik zou het een kwalijke zaak vinden als we uit Uruzgan vertrekken en elders in Afghanistan aan de slag gaan. Dan verdwijnt namelijk de kennis de wij over de regio hebben, en komen we in een regio waar we geen kennis van hebben. Opties zijn wmb dus blijven (in één of andere vorm) in Uruzgan of weg uit Afghanistan.

 18. joost zegt: 18-02-10 om 11:57

  Ik vind het persoonlijk jammer dat er zo star wordt omgegaan met ‘afspraak is afspraak’. Ook al is het goed om ook aan de Internationale gemeenschap duidelijk te maken dat Nederland niet met zich laat sollen, toch vraag ik mijzelf af of de PVDA deze halstarrigheid meer met het oog op de verkiezingen doet dan dat ze heel Nederland meenemen.
  Er wordt erg gehamerd op het geld, op de slachtoffers en wat het ons als belastingbetaler allemaal kost met als argument dat de crisis al genoeg van ons vergt.
  Maar als er in Uruzgan mensen worden bedreigd en sterven. Als er honger wordt geleden omdat de eerste levensbehoeftes zodanig verstoord zijn dat zonder buitenlandse hulp geen verbetering mogelijk is, waar hebben we het dan over?
  Het is vreselijk dat Nederlandse soldaten sneuvelen. Maar was dat niet de consequentie van het beroep? Ik denk zelf dat als we ons nu terugtrekken, terwijl we daar hartstikke goed werk leveren, dat dam juist geen recht wordt gedaan aan al de gewonde en overleden soldaten. Want waar hebben zij al het werk dan voor gedaan. Waar hebben ze dan hun leven voor geriskeerd? Om terug te trekken als je juist wat goeds aan het opbouwen bent?

 19. Peter Batist Spijkenisse zegt: 18-02-10 om 13:46

  Balelende is uitgeregeerd das duidelijk nooit echt geregeerd ook, Verhagen zit in zijn nek das ook nie erg. nooit cda gestemd dat gedraai zal ik ook nooit doen das wel duidelijk…wat ik wel ga stemmen is plaatselijke party

 20. Tim zegt: 18-02-10 om 13:54

  @joost

  Afspraak IS afspraak. Dat is niet star, dat is een feit. Is het niet het CDA dat elke keer weer zegt dat met de PvdA alles opnieuw moet worden onderhandeld, en dat ze dat irriteert? Dat gaat om kleine dingetjes, dit is een veel groter ding. Het feit dat het CDA zich niet aan een afspraak wenst te houden, is voor mij een hele grote reden om ze niet meer te vetrouwen, ook niet in wat ze ook beweren over andere kwesties. Het is toch niet zo moeilijk te snappen dat een zakenpartner die zich niet aan zijn afspraken houdt, niet bovenaan een lijstje van betrouwbare partners komt te staan? Jij dus ook niet, dat bewijs je door te stellen dat jij afspraken dus ook niet zo nauw neemt. Je zegt dit jaar het ene, maar volgend jaar het andere omdat het je dan beter uitkomt. Zo kan je geen afspraken maken? Ik weet het, dat is politiek. Maar het is gewoon laf om je daarachter te verschuilen en dus maar weer toe te geven aan de wil van de minderheid die toevallig even een paar jaar “de baas” zijn.

  Het heeft voor mij niets met militairen te maken. Even lullig gezegd, het is hun werk en ik zou het heel naar vinden als ze morgen allemaal doodgeschoten worden maar dat is part of the job. Ik zou er meer moeite mee hebben als het dienstplichtigen zijn. niet eerlijk tegenover zij die gestorven zijn heb ik dan ook even helemaal niets mee te maken. We zijn er niet “guns blazing” 100% ingedoken met volledige steun van iedereen om de wereld te redden. We hebben een taak voor een bepaalde tijd geaccepteerd. We hebben al overuren gemaakt, en hebben nu dus even welverdiende rust.

  Het heeft voor mij te maken met de aanwezigheid van militairen, terwijl je zegt een land op te bouwen. Militairen die niet met een blauwe helm op daar zijn, en dus niet door de hele internationale gemeenschap gesteund worden. Dus geen opbouw missie, maar een militaire operatie.

  En ja, dan wordt ik erg principieel. Ik zie op dit moment nog steeds geen verbetering. Ik zie een oorlog die voortduurt en voortduurt. Landen met een 10x grotere militaire macht zie je er niet. In wezen zie ik een wereldoorlog die uitgevochten wordt over de rug van een volk: de Afghanen. Terroristen van over de hele wereld verenigen zich omdat het DE plek is om op militairen te schieten en wapens die door notabene Nederlandse handelaren aan de terroristen verkocht worden leeg te schieten op alles wat beweegt (inclusief burgers).

 21. Ruud zegt: 18-02-10 om 14:07

  Reactie als burger en militair.

  Waarom nu al terug trekken uit uruzgan als zoveel collega’s en jongen vaders hun leven hebben gelaten tijdens de gevechten en laffe aanslagen van de Taliban. En ook niet te vergeten de vele jongens die voor de rest van hun leven getekend rondlopen of rollen in hun rolstoel. Vraag aan deze mannen en vrouwen eens wat zij er van vinden.

  Mijn mening:

  Blijf in afghanistan echter wel in een afgeslankte vorm. Zorg bijvoorbeeld ervoor dat het kamp in DEH RAWOD opgeknapt word en dat daar met ongeveer 400 militairen een missie voort gezet kan worden. In DEH RAWOD kan namelijk relatief makkelijk winst geboekt worden op het gebied van wederopbouw en het ontzeggen van het gebied aan de Taliban. Dat gebied is ook een belangrijk gebied van de Taliban omdat Mullah OMAR en Mullah BERADER daar geboren en getogen zijn. Het is dus een heel groot succes als je daar als eerst een zelfstandig Afgaans bestuur kan installeren met een eigen economie (niet afhankelijk van opium).
  Daarnaast betekent dit dat het leger daadwerkelijk verlicht word en er meer energie, tijd en geld gestoken kan worden in het invoeren van alle nieuwe gevechts systemen en voertuigen.

  Daarnaast zou het potje van de ontwikkelings samenwerking eens moeten investeren in alle projecten die uitgevoerd worden in Afghanistan in plaats van miljoenen te schenken aan vage organisaties in Haiti en Indonesie. Als dit geld aan PRT teams gegeven word voor de wederopbouw betekent dat dit ministerie beter kan controleren waar hun geld aan word uitgegeven en word het niet voor niets betaalt door de burger (wij dus).

  vriendelijke groet

  Ruud

 22. Joan Lempens zegt: 18-02-10 om 14:07

  Alle Nederlandse politici zijn in Uruzgan poolshoogte gaan nemen, Karzai heeft zijn gezicht daar nog nooit laten zien. Ik mag toch aannemen dat Uruzgan een Afgaans probleem is? Wanneer we besluiten daar te blijven, dan wel met zichtbare steun (en niet alleen lippendienst!) van de lokale overheid. Verder maken onze Amerikaanse bondgenoten de klassiek fout door de vijanden van hun vijanden automatisch als hun vrienden te beschouwen. In dit geval de krijgsheren. Deze gewetenloze roofridders zijn de ware gesel voor de Afgaanse bevolking. Iedere instantie die de krijgsheren weet aan te pakken wint “the hearts and minds” van de bevolking. Amerika doet het tegenovergestelde: vele van deze krijgsheren staan op de loonlijst van de CIA. Door de krijgsheren te steunen, vergroot Amerika het bestaansrecht van de Taliban en als neveneffect ondermijnen ze hiermee het gezag van de centrale regering.
  En Maxime Verhagen?? Die ziet voor zichzelf wel een baantje bij een grote internationale organisatie weggelegd. Zoiets als Jaap de Hoop Scheffer gedaan heeft. Tja, en dat kan niet zonder de goedkeuring van Washington. Zie hem eens zijn best doen, de schat! Maar ook zonder dat: de gemiddelde CDA-politicus komt niet verder dan er laf tegenaan hangen bij Amerika. Zelfrespect, mijne heren, is geen paranormaal verschijnsel . Het bestaat echt en houdt in dat je ook wel eens “nee” moet zeggen. Ook tegen Amerika.

 23. Jacques zegt: 18-02-10 om 14:20

  Ik ben in hart en nieren CDA-er, maar in deze situatie ben ik het eens met de PvdA. 2 jaar geleden is de afspraak gemaakt: “wij verlengen ons verblijf in Uruzgan tot 2010″. Nu dus stoppen daar, maar ik verwacht van de PvdA dat ze wel ruimhartig meedenken hoe we in de nabije toekomst elders in Afghanistan onze bijdrage kunnen blijven leveren.

 24. Anton zegt: 18-02-10 om 14:32

  Arme Afghanen, arme families en gezinnen die hun vader, broer en vriend hebben verloren voor de goede zaak die nu door het PvdA aan de kant wordt gezet als; afspraak is afspraak. Een slappe stuiptrekking van een partij in nood, die met angst en beven richting 3 maart afstuift! Doodsbang om op een verkiezingsnederlaag af te racen, die zijn gelijke niet kent. Bah! Ze zouden volwassen meeregeren mt hun grootste tegenstander in de verkiezingen, propten het Generaal Pardon er doorheen in ruil voor het niet toestaan van een rapport over de oorlog in Irak, maar braken het regeerakkoord. Eiste een knieval van Balkenende n.a.v. zijn reactie op dat rapport in ruil voor een verlenging in Uruzgan. Ging 16 keer in debat met de ministerraad en stelde voorwaarden aan een nieuwe missie, getuige de inhoud van de brief van de NAVO, maar werd toch doodsbenauwd en schendde alweer een afspraak. Het CDA onbetrouwbaar? Ja, vast. Halstarrig? Zeker!
  Maar het PvdA heeft wel bewezen de meest onbetrouwbare regeringspartij te zijn die er is, door afspraken net zo makkelijk te schenden als dat Balkenende het rapport Davids aan de kant schoof. Die is nog teruggekomen op zijn schreden. Vanmiddag Wouter Bos nog. Maar ik vrees, ik vrees samen met Rob de Wijk, dat we ons vanmiddag gigantisch voor schut gaan zetten.

 25. Sjoerd Slager zegt: 18-02-10 om 14:54

  Waarom wil men niet inzien, dat een godsdienstoorlog niet te winnen is,
  zonde van de mensenlevens,geld en materiaal.
  Ga daar weg en help de mensen die geholpen willen worden.

 26. peter zegt: 18-02-10 om 14:57

  Zijn wij weer het braafste jongentje van de klas. De Belgen zitten nauwelijks in Afghanistan. Nu is hen gevraagd iets meer te doe, binnen een dag kwam de reactie NEEN. Dat geld ook voor andere landen. Onze inzet die al honderdenmiljoenen heeft gekost betalen wij volledig zelf. Geen bijdrag van de vele NAVO-partners die thuis blijven zitten.
  Waarom is het dan inmoreel om na 1 keer verlengen volgens afspraak te stoppen.
  Gaat de NAVO als santie uit Brussel weg?

 27. Peter zegt: 18-02-10 om 15:21

  @Tim

  Door de boel in Afghanistan op te bouwen, dmv een militaire operatie, kan de samenleving veel veiliger worden – en kan de internationale gemeenschap het terrorisme beter in de gaten houden, hetgeen waar we in eerste instantie voor zijn gekomen.

  Maar wat hebben wij kort-door-de-bocht-ingestelde Nederlanders die geen verantwoorde beslissing hoeven nemen weer te zeuren als er op koninginnedag 2014 een terroristische aanslag plaatsvindt, gepleegd door terroristen afkomstig van een trainingskamp in Uruzgan?
  Zullen we de schuld dan maar volledig afschuiven op premier Bos?

 28. L.N.'t Jong zegt: 18-02-10 om 15:35

  Het CDA en de CU maken er een probleem van omdat hun de gemaakte afspraak in het coalitie akkoord willen verbreken en de PvdA nu eens eindelijk een keer voet bij stuk houd. Dus als ze er niet uitkomen dan veroorzaken de CU en het CDA de kabinetscrisis en NIET de PvdA.

 29. Gregoire zegt: 18-02-10 om 15:40

  Waarom Uruzgan eigenlijk een probleem is? De vraag is niet moeilijk te beantwoorden als men de artikel-100 brief leest die het kabinet op 30 november 2007 presenteerde. Met wat Googlen is die zo te vinden op het web. Daarin staat klip en klaar het volgende:

  “Dit alles afwegende is de regering bereid de leidende Nederlandse verantwoordelijkheid ter ondersteuning van de Afghaanse autoriteiten in Uruzgan, zowel militair als op het gebied van opbouw en bestuur, te behouden voor een additionele, in de tijd begrensde, periode van twee jaar, dat wil zeggen van 1 augustus 2008 tot 1 augustus 2010.

  Een en ander betekent dat Nederland hoe dan ook zijn leidende militaire verantwoordelijkheid in Uruzgan per 1 augustus 2010 zal beeïndigen. Zowel de last die wij als Navo-lid dan hebben gedragen, als een verantwoorde belasting van de eigen krijgsmacht liggen hieraan ten grondslag. Vanaf 1 augustus 2010 zal de terugtrekking van de TFU zo spoedig mogelijk geschieden, zodat deze per 1 december 2010 is afgerond. De regering benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van de Navo is de vigerende behoeftestelling voor ISAF, inclusief Uruzgan, tijdig te vullen.”

  Een ‘fraai’ politiek compromis dus, gestoeld op het kabinetsmotto ‘regeren is vooruitschuiven’. Ja, het behelst een in tijd begrensde leidende verantwoordelijkheid, dus zonder leading nation te zijn kunnen inderdaad gewoon we door (Verhagen c.s.), maar ook: ja, we trekken de militairen van Taskforce Uruzgan terug vóór 01-12-2010 (Bos c.s.). Voor elk wat wils; het ligt er maar aan waar je het accent legt al vraag ik me af wat er dan sindsdien aan de genoemde grondslag (genoeg gedaan; verantwoorde belasting krijgsmacht) is veranderd.

  Alles overziend, met de kennis van nu, was de kabinetsval over dit onderwerp in november 2007 dus eigenlijk al een feit…

 30. Hans zegt: 18-02-10 om 15:41

  @Tim:
  Er zijn wel degelijk verbeteringen in Uruzgan en de rest van Afghanistan.
  Ik zou het heel redelijk vinden dat Nederland nog even in Uruzgan blijft om een ander land de kans te geven om zich “in te werken”. Sowieso heeft Obama onlangs laten doorschemeren (indirect) dat terugtrekking van de eigen troepen niet heel lang meer gaat duren en Afghanistan het zelf overneemt.

 31. peter K zegt: 18-02-10 om 15:44

  Maar ach waarom is Uruzgan een probleem? Zeg nou zelf de wereld kàn niet eens zonder oorlogen. De populatie der mensheid moet zo nu en dan ook ingedamd worden, anders wordt het helemaal een volle boel. En de natuur kan het niet alleen met een paar natuurrampjes, daar moeten ook een paar CDA ers aan te pas komen. Die heren verdienen een lintje met een schouderklop! maar mag die klop dan een beeeetje harder!!?

 32. Conitjo zegt: 18-02-10 om 15:44

  Het CDA en de CU maker er een probleem van. Gemaakte afspraken in het coalitie-akkoord willen ze nu verbreken en houd de PvdA eindelijk eens een keer hun poot stijf. Als ze er dus niet uitkomen is het het CDA en de CU die de val van dit kabinet veroorzaken en NIET de PvdA. Uitstel van een beslissing heeft geen zin omdat het NEE nu ook dan een NEE zal zijn. Dit is toch begrijpelijk. Ik hoor het Balkenende nog zeggen tegen Bos ……u liegt en u draait….. en dat een paar keer. Wel….. NU draaien ze niet. Goed he.

 33. Waarom in vredesnaam mogen de burgers van Afghanistan niet zelf uitmaken onder welk bestuur zij zitten?
  Waarom wil iedereen daar een oorlog voeren die toch niet te winnen is.
  Kijk naar Korea, Vietnam en de Afghaanse pogingen van Rusland.
  Zeker een minister van een christelijke stroming moet afstand nemen van de moordpartijen die een oorlog met zich meebrengt.
  Krijg bovendien de indruk dat Verhagen niet fris bezig is ten koste van zijn eigen imago.

 34. Waar de Amerikanen met hun exit-strategie voornemens zijn om met een kortdurende maar finale actie Afghanistan zo ver schoon te krijgen van de Taliban dat Kabul het verder zelf zou moeten kunnen, is het niet moeilijk te voorspellen dat het daar in Afghanistan na die ‘schoonmaakactie’ gaat uitdraaien op een heel groot drama. De Taliban zal terugkeren op haar oude plaatsen en zal zeker de touwtjes nóg strakker gaan aantrekken, óók letterlijk. En wij zullen dan van afstand kunnen waarnemen hoe dat land steeds verder afglijdt naar een bijna pre-historische barbaarse heksenketel, want zeker is dat de bevolking groots zal gaan lijden onder onderlinge stammenoorlogen met bijbehorende wraakacties. En dan maar hopen dat het buurland Pakistan overeind blijft…..? Ook wij zullen dan – als ex-deelnemer aan de Afghanistanmissie – onze handen niet in onschuld kunnen wassen want wij hebben immers bijgedragen aan de ‘opbouw’ van dat land….

 35. philippe zegt: 18-02-10 om 15:55

  Beetje jammer dat gezeik in Den Haag…. ik zou zeggen stop ermee en gewoon verkiezingen… Balkenende helaas maar je bent gezakt voor je examen… na zoveel jaar van plakken en knippen zou je toch wel moeten weten dat je niet geschikt bent voor dit vak !!! En Bos als je na 3 maart ook nog zegt “voor het eind van het jaar weg uit Uruzgan”" dan heb je ballen en ben je de eerste politicus die doet wat ie zegt en niet zegt wat ie doet !!! geluk ermee

 36. Adri Kwakkenbos zegt: 18-02-10 om 15:59

  In 2006 heeft Nederland in meerderheid besloten te gaan helpen in Afghanistan met en opbouwmissie, die vanwege de feitelijke oorlogsituatie natuurlijk zwaar militair moest worden ondersteund. (we hadden misschien wel wat geleerd van Sebrenica) Nederland ging opbouwen en kwam natuurlijk in zware gevechten en smerige tactieken van tegenstanders terecht. Gevolg ook verliezen. Na twee jaar was de klus niet geklaard en werd gevraagd verder te willen gaan. In meerderheid werd daartoe besloten met de aantekening dat Nederland dat nog twee jaar zou doen maar dat dan de grens van de Nederlandse hulpcapaciteit zou zijn bereikt.
  En waarom is er nou geen draagvlak te vinden om toch nog verder door te gaan? Dat komt omdat er wel wordt verteld door (belanghebbenden?) dat er resultaten zijn maar dat die nauw juist onvoldoende zichtbaar worden gemaakt. Er zouden wel tien scholen zijn, met veel meisjes die nu wel onderwijs kregen. Maar foto materiaal die dat “bewijzen” worden niet vertoond, als je beelden ziet zijn het militairen die ploeteren in een onafzienbare zandbak, al of niet vergezeld van zwaar materieel.
  Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Defensie, Laat zien dat je een goed product afleverd. Een onderneming die een goed product heeft en dat in geuren en kleuren laat zien, verkoopt het en dan is het niet onmogelijk dat velen die nu ( niet ten onrechte) vasthouden aan weg uit Afghanistan want dat hadden we eerder besloten, bereidt tot iets anders, zelfs als je aanhanger van de P.v.d.A. bent.

 37. Oscar zegt: 18-02-10 om 16:04

  Het CDA lijkt Uruzgan ook vooral als prestigeproject te zien en zijn meer bezorgd over het aanzien van Nederland (maar meer nog Verhagen en Balkenende zelf) ten opzichte van de NAVO en VS dan de fantastische resultaten die geboekt worden. Die resultaten hadden moeten zijn dat de Afghanen het nu zelf af kunnen. Het steeds moeten verlengen van de missie is een teken dat het doel dat men voor ogen had niet bereikt is, of helemaal niet realistisch was (nog een leugen in de stijl van de Irak-besluitvorming). Dan moet je gewoon conclusies trekken en wegwezen of juist de inzet internationaal dermate verveelvoudigen totdat het doel wél haalbaar is.

 38. van zanten zegt: 18-02-10 om 16:08

  Voor de eerste keer in zijn leven is Bos nu eens niet de draaikont die hij altijd is (en wel zal blijven), en nu valt het CDA (oh ja ook de Gristelijken) over hem heen omdat zij hun belofte willen breken. Ook draaikonten dus. Gekke wereld hoor, die politiek.
  Bij de eerstvolgende kamerverkiezingen (in juni hopelijk) in ieder geval stemmen op iemand die geen draaikont heeft (Wilders?)

 39. Robert zegt: 18-02-10 om 16:13

  Nederland is destijds met de beste intenties naar Uruzgan gegaan om de Afgaanse bevolking veiligheid en welvaart te brengen en bij te dragen aan de wederopbouw. Als 4 jaar later blijkt dat er van al die goede voornemens bar weinig terecht komt en ook de Afgaanse bevolking de Nederlands liever kwijt dan rijk is moet het kabinet daaruit z’n conclusies trekken. Stop ermee en haal onze jongens en meiden naar huis!

 40. @Pierre zegt: 18-02-10 om 16:22

  Iedere aanleiding om dit flutkabinet af te laten gaan door de zijdeur is er één.
  Ik vind dat je niet weg mag lopen van je verantwoordelijkheid om de Afghanen een democratisch en vrij leven te bezorgen, ik vind ook, dat je het aan de gesneuvelde soldaten (niet alleen de Nederlandse) verplicht bent om af te maken, waar zij voor zijn dood gegaan en tenslotte vind ik, dat je het niet goed moet vinden, dat een terroristische islamitische boevenbende het wint van beschaafde mensen.
  Dat neemt niet weg, dat ik vurig hoop, dat dit onderwerp er voor zorgt dat het kabinet valt met een oorverdovende klap. We hebben lang genoeg voor joker gestaan ten overstaan van de eigen bevolking en de rest van de wereld.

 41. henk berends zegt: 18-02-10 om 16:29

  Mensen waar zijn we mee bezig? De ouders van onze troepen worden vergeten!
  Er moet duidelijkheid komen,nee, die was er. Onze dochters en zonen in 2010 terug! Het wordt mij ontzettend moeilijk gemaakt hoe ik mijn stemgedrag moet gaan bepalen. Laat iedereen nu eens voor zijn of haar gedachten uitkomen!!!!! Het is steeds verschuilen achter! Ik heb de laatste dagen alleen maar “lege zakken “,een hoop gekrakeel zonder inhoud gehoord! Zo niet, dan zullen vele met mij hun partij waar ze jaren op hebben gestemd wijzigen!!Jammer, jammer, jammer!

 42. Roy zegt: 18-02-10 om 17:36

  Als men ooit samen afspreekt om de missie in Uruzgan na dit jaar te stoppen dan moeten onze politici (de volksvertegenwoordigers) daar niet meer op hoeven terug te komen. Afspraak is afspraak. Hiermee schaad met het vertrouwen van de kiezer. Daarnaast hoeven we niet het schoothondje te zijn van de Amerikanen. Dat de PvdA nu voet bij stuk houdt is niet meer dan normaal. Eindelijk toont de PvdA eens dat ze ook een ruggegraat heeft.

 43. w nijman , zegt: 18-02-10 om 17:49

  watvreselijk dat in deze tijd kamerleden een minister zo onfatsoenlijk kunnen aan spreken mevrouw halsema heeft twee op groeiende kinderen laat ze die beter opvoeden en ze heeft haar 8 jaar gehad in de kamer weg er mee.

 44. edwin zegt: 18-02-10 om 18:14

  Ik zit dat debat zo’n beetje te volgen. Zo irritant. Al die schreeuwers. Zowel links als rechts en over blondie gan we het maar niet eens hebben. Ik zeg mijn vertrouwen in deze 2e kamer op. Ze zitten me daar een partijtje te hitsen en te jammeren. Agnes kant voorop gevolgd door Pechtold en Halsema. Rutten er ook nog bij. Ze verdringen elkaar met ach en wee en hel en verdoemenis. Op deze manier ga ik toch nog PVDA stemmen of Bas van der Vlies voor mijn part. Wat een stelletje bloedhonden bij elkaar. En allemaal uit op eigen gewin. Ze doen precies wat ze een ander verwijten

 45. Frans zegt: 18-02-10 om 18:30

  Afgesproken was nee, dus nee. Terug naar Nederland! Die mannen en vrouwen kunnen hier in Nederland heel goed werk verrichten bij politie en douane. Nederland veiliger? Meer blauw op straat? Juist ja, haal onze mensen weg uit Afghanistan en zet ze in voor ons eigen Nederland!

 46. Kees Kast zegt: 18-02-10 om 18:36

  Het is geen keuze blijven of niet blijven. Wil je meedoen op internationaal niveau moet je blijven, anders wordt je het lachertje van de NAVO en kan je elke positie van invloed gedag zeggen. Ook enige gekoesterde hoop voor leuke internationale banen die goed zouden zijn voor het land is weg. Dus is dit een non-discussie, de PvdA stelt in deze partij belangen voor lands belangen, en is daarmee een slap aftreksel van een politieke partij geworden. Nu is het dat al jaren maar dat terzijde.
  Wat betreft de militairen is het duidelijk, ze verdienen duidelijkheid maar als militair weet je dat je het risico loopt dat je wordt uitgezonden. Uit een overwegend militaire familie komend zie ik in deze het probleem ook niet. Ik denk persoonlijk dat men liever zijn missie succesvol afrond, maar dan moet er tegen de taliban een hardere aanpak volgen, maar dat terzijde.

 47. jeetjezeg zegt: 18-02-10 om 19:22

  Wat een gekrakeel, en natuurlijk heeft iedereen gelijk dat het een rommeltje is geworden. Het ergerlijke is alleen dat de oppostie zich nu van grote woorden bediend. Oppassen lijkt mij, volgende week zijn ze aan de macht en komen over 4 jaar weer andere grote problemen die zij zelf ook niet aan kunnen en gaat de oppostie, die nu in het kabinet zit, weer lopen schelden op “die van toen”. Bizar spelletje…politiek.
  Nee een coalitie van LN, TON, LPF en PVV gaan het even allemaal oplossen. Zo simpel gaat het niet hoor.
  Boter op het hoofd….allemmaal !

 48. Paul zegt: 18-02-10 om 19:45

  Is nee überhaupt een optie, vraag ik mij af? Dit kamerdebat is een rookgordijn voor de werkelijkheid. De werkelijke belangen liggen in de sfeer van de internationale betrekkingen. Een ordinair handjeklap wordt simpelweg gespeeld tussen de NAVO en het kabinet. In die situatie is het natuurlijk erg naïef van dhr. Bos om zo publiekelijk stelling in te nemen en z’n eigen kabinet ernstig in verlegenheid te brengen. Het laatste waar Nederland in de huidige situatie behoefte heeft is een impasse in het bestuurlijk orgaan. Een excuses van de PvdA lijkt mij dus op z’n plaats.

 49. oskar zegt: 18-02-10 om 19:47

  1. Bos valt van zijn geloof bij regeer-akkoord, door onderzoek naar Irak oorlog te laten vallen, de PvdA wil regeren.
  2. Balkenende wil naar Brussel, en verwaarloosd zijn huidige funktie.
  3. Bos profileert zich tussentijds als premier.
  4. Balkenende kan niet naar Brussel.
  5. Onderzoeken komen (oorlog/crisis)
  6. Reactie op rapport (let op, welgeteld 1 brief = 3 weken) moet af Balkenende moet naar Vancouver.
  7. Balkenende zit in Vancouver en Bos roept weer eens van alles (kat van huis…)
  8. PvdA moet volk aantonen na voortdurende draaikonterij, zij geen draaikont meer te is, vlak voor gemeente verkiezingen.
  9. Voortschreidend inzicht leert dat we niet blijven als militaire macht maar als opleider, kompleet andere taak dus dan waar het getouwtrek over gaat.

  Conclusie, Uruzgan, onze Navo bondgenoten en de rest van de wereld kunnen niet op de nederland (lees PvdA) rekenen als er in dit heeeele kleine landje gemeenteraadsverkiezingen aankomen.

 50. Hans zegt: 18-02-10 om 20:08

  Ik begrijp al helemaal niet wat de Navo daar moet. Dat de Navo is opgericht voor verdediging van Europa/Nederland kan ik nog een beetje inkomen. Wanneer je wilt ingrijpen over the whole world, nou maak je borst dan maar nat. Wat is ons belang in Afghanistan? Het credo van vrede en democratie brengen, lijkt mij baarlijke nonsens, gezien de locale machthebbers en president. Bovendien er ligt dan in Afrika nog heel wat werk te wachten. Dat je dat als militair wel ambieert is tot daar aan toe. Als zgn. christelijke partij is het m.i. voor het CDA geen aanbeveling om zich op te werpen als pleitbezorger om er te blijven.

 51. Joost zegt: 18-02-10 om 20:18

  De NAVO is een organisatie opgezet om de lidstaten te beschermen tegen aanvallen van buiten af. Een ‘militaire opbouwmissie’ (bombarderen, schieten, praten en scholen neerzetten) in Afghanistan staat veel te ver af van de kerntaken van de NAVO.

  De NAVO moet zo snel mogelijk terug in zijn hok en de militairen moeten weer rustigjes oefenen in het verdedigen van het eigen grondgebied.

  Aan de merkwaardige verbetenheid van Verhagen en andere elementen binnen het CDA kan je zien dat de invloed van het militaire apparaat binnen ons openbare bestuur door toedoen van de operaties in Bosnië, Irak en Afghanistan veel te groot aan het worden is.

  (Wie weet wat voor mooie internationale worst Balkenende en Verhagen wordt voorgehouden)

 52. mar zegt: 18-02-10 om 20:28

  Bos is een draaikont,hij wist door met deze coalitie in zee te gaan,dat hij eensgezind dit land zou moeten helpen besturen.door het nu voortijdig en moedwillig te laten knallen(ik zag vanmiddag zijn achterbakse gelach)denkt hij stemmen te winnen.Femke zei valse dingen voor de radio,maandag,(boek schrijven over haagse en vooral cda minkukels)ze haten het cda en zijn gewoon uit voor eigen gewin.Maar uit haat een land besturen????Mijn stem krijgt ze niet meer,bos al helemaal niet,Balkenende probeerde vanmiddag bos nog te redden,door niet hard op te zeggen dat Bos de 11e loog toen hij zei niks van de Navobrief te weten.Dat aardig en heer willen blijven hangt me echter ook de keel uit,vroeger was politiek een spel,nu is het voortdurend beentje lichten om de ander ten van te brengen,bah

 53. Alex zegt: 18-02-10 om 20:41

  De afspraak staat en dus moet die motie worden uitgevoerd. Ik ben echter van mening dat men geen verkiezingen wil anders zou men er toch niet omheen draaien? Het is een echte soap aan het worden waarbij het taalgebruik en emoties soms de overhand hebben.
  Er lijkt geen charisma meer vanuit het Kabinet te stralen. Laten we gewoon op 3 maart twee stemmingen houden, gemeente en Tweede Kamer.
  Ik stem op de dierenpartij. Wie volgt.

 54. Alex zegt: 18-02-10 om 20:47

  In Afghanistan is men de NAVO en VN meer dan zat! Interview met een parlmentslid in Nova… In het parlement zitten boeven en moordenaars, aldus het parlementslid dat is geslagen en op ruwe wijze het parlement heeft moeten verlaten.
  Met ons belastinggeld is geen ontwikkeling tot stand gekomen. De warlords hebben hun zakken gevuld.
  En wij maar geloven dat onze ministers de waarheid vertellen. Het CDA is niet alleen naief maar pleegt ook nog demagofgie.

 55. Herman vd Bergh zegt: 18-02-10 om 20:51

  De NAVO heeft een verzoek gestuurd aan de Nederlandse regering. De inhoud van die brief van Radmussen is in overleg met de grote partijen gemaakt. Nu als Nederland het verzoek afwijzen zou zo dom zijn. Straks niet meer in de G20, geen verdere verzoeken meer om mee te doen in NAVO verband? en ja meneer Bos wat moeten die goed opgeleide militairen dan gaan doen? Aardappelen rooien? Hou toch op.Vraag het die vrouwen en mannen die daar gewerkt/gevochten hebben wat ze tot nu toe al hebben bereikt met hun bijgedrage en verblijf aldaar. Zij verdienen een grote pluim! En een langere bijdrage lijkt mij geen probleem, we hebben de kennis en power om daar nog heel veel voor de Afghanen te doen. En waar de PvdA nu allemaal mee bezig is mag joost weten, het zal ze m.i. weinig opleveren. Zeker niet meer zetels en zeker geen premier Bos in een nieuw kabinet!

 56. Richard zegt: 18-02-10 om 21:37

  Waarom moeten Balkenende en Verhagen zo nodig in hun zin doordrijven. In de Kamer en onder het volk is een zeer ruime meerderheid tegen een vervolg missie in Uruzgan en Afghanistan. Waarom moeten ze in vredesnaam hun zin hebben? Is dit nu een democratie of wordt er met een meerderheid geen rekening mee gehouden. Weg uit Uruzgan, weg uit Afghanistan en weg met het CDA pluche. Ik hoop dat Bos nu wel voet bij stuk gaat houden!!

 57. Bos is een slinkse jakhals.
  Bij de (mede door hem veroorzaakte) kredietcrisis kwam hij met de schijnoplossing om geld te geven aan de banken en nu doet hij weer zoiets. Hij probeert weer de held uit te hangen met de meest kortzichtige oplossing.
  Aanvankelijk had het kabinet twee opties: niet naar Afghanistan of langdurig naar Afghanistan. Nu we er zijn moeten we er dus blijven. Anders is alles daar voor niets geweest. Bos heeft daar geen oog voor en gebruikt de kwestie om zelf de ster in de Tweede Kamer te lijken. Leuke stunt, hoor, meneer Bos. Beetje jammer alleen, dat anderen weer moeten betalen voor zijn glimlach op de posters.

 58. edwin zegt: 18-02-10 om 22:04

  Wat een walgelijke vertoning. Zowel van de kamer als van de heren. Je zegt toch je geloof in de hele politiek op. Wat een onfatsoen. Je kunt maar zeggen en schelden en beledigen wat je wilt. Het maakt allemaal niet meer uit. Met dank aan Pim Fortuyn. Gevolgd door blondie en de rest doet jammerlijk mee met deze onbeschofte manier van doen. En dan moet de jeugd het beter doen en normen en waarden leren. Gat verdamme

 59. Ronald zegt: 18-02-10 om 22:18

  Dat de Nederlandse regering in 2007 zegt dat het in 2010 afgelopen moet zijn in Uruzgan, wordt bij de NAVO voor kennisgeving aangenomen. Zo ook de notie dat de NAVO voor een opvolger moet zorgen. O, vindt Nederland dat? Wie denken we wel niet wie we zijn? We doen daar goed werk, opbouwen (je ziet er weinig van) en ook goed vechten (ja dat is ook belangrijk). Nog altijd is het niet tot de mensen doorgedrongen dat sins 2001 de derde wereldoorlog woedt. Hij ziet er alleen anders uit dan Wo1 en Wo2. Zeventien doden, daar deden ze vroeger tien seconden over. Waar hebben we het over. Wilt u soms gesluierd over straat?

  Kortom, dat NL besluit uit 2007 getuigt van een grenzeloze zelfoverschatting en naiviteit van Nederland. We zitten in een bondgenootschap en dat bondgenootschap is in oorlog. For better or for worse…

 60. Carel zegt: 18-02-10 om 22:45

  Als ik het gekrakeel in bovenstaande reacties leg naast het ordinaire gekrakeel in de kamer ben ik van plan mijn lidmaatschap van Groen Links op te zeggen en de komende gemeente verkiezingen maar op Plaatselijk Belang te stemmen. Ik krijg een oprechte afkeer van het politiek theater en vind het onderhoud van mijn stoep,straat en speeltuin voor mijn kleinkinderen veel en veel belangrijker en bovendien heb ik het gevoel dat ik er dan tenminste nog énige “grip”(?) op zou/kan hebben. Van af het begin was mijn mening dat we NIETS in Afghanistan hebben te zoeken en moeten we doen wat de PvdA destijds beloofde: WEG UIT AFGHANISTAN. Het hele krakeel heeft niets meer te maken met een of andere moreel gevoel maar alles met (persoonlijke) macht. Dat het kabinet dan valt is erg jammer maar we moeten dan maar weer door de zure appel heen bijten en zien dat de komende vier jaar er een BETER(????????????) komt. Ben echter bang dat we dan Wilders krijgen en zullen er weer vier jaar(?) naar de verdommenis gaan maar zullen op die puinhopen wellicht weer van voren af aan beginnen. ( Een optimist met weinig illusies)

 61. Anita zegt: 18-02-10 om 22:52

  Als moeder van een militair (uitzending maart – augustus 2009 afghanistan) vraag ik mij af waarom wij nog moeten gaan stemmen.
  Ons word beloofd dat ze eind 2010 weg zijn daar, maar als het dan zover is verzinnen ze weer iets anders , maar ze doen tenslotte gewoon hun eigen zin en nooit wat ze beloven.
  Dat onze jongens daar niet beschikken over voldoende wapens en middelen om in een oorlog zich zelf te verdedigen vergeet iedereen terwijl dat toch zeer recentelijk ook in een program op tv is geweest , vertelt door een peleton die ook daar waren geweest.
  Ik hoorde vanmiddag op tv dat in de kamer hard geroepen werd, wij doen goed werk daar in Afghanistan, vooral dat wij,als de minister door onze jongens daar te laten al goed werk doet.
  De kamer is op dit moment in vergadering maar in mijn ogen zijn er meerdere die rechtstreeks naar de peuterspeelplaats zouden kunnen gaan.
  Zo is het Afghanistan verhaal wel heel makkelijk voor dit kabinet maar vraag maar eens de militair zelf hoe het daar is.
  En geef dat geld van Afghanistan aan defensie hier zodat ze de eigen jongens die een contract hadden van 5 jaar ,verlenging en zet ze niet op straat.
  Einde contract en defensie moet minderen, staat haaks op de reclame maar banen zijn er niet meer.
  sorry maar deze premier heeft er niets van gemaakt, alleen laten zien dat hij van de winterspelen houd en vertrekt op momenten dat die hier moet zijn.

 62. Gert-Jan zegt: 19-02-10 om 12:34

  Laten we – op een kleinere schaal- in Uruzgan aanwezig blijven en daar vooral de training van het Afghaanse leger en politie op ons nemen en zorgen voor zelfbescherming.
  Weggaan betekent de Afghanen in de steek laten.
  Iedereen die zichzelf beschout als vredelievend en pacifistisch, zal toch moeten beamen dat wij daar heel goed werk doen om zowel de vrede in Afghanistan terug te brengen als om de Taliban en Al Quaida – als terroristen – hun thuisbasis te ontzeggen en zo ook de kans op aanslagen in de Westerse wereld – let wel dus bij ons! – te verminderen?
  Terugtrekken = laf gedrag en partijpolitiek bedrijven over de levens van mensen!

 63. Peter Van den heuvel zegt: 19-02-10 om 13:07

  Er wordt hier in een debat bewust geen onderscheid gemaakt tussen inhoudsniveau en betrekkingsniveau. En ik denk dat er niemand liegt.
  Als Verhagen aan Bos zegt : “ik laat de NAVO een brief schrijven met hun wensen”, dan zegt Bos : “Je doet maar wat je niet laten kan”. We weten wat de NAVO wenst, dus weet je mijn finaal antwoord op een brief die van de NAVO komt. Kan mij zo’n brief (en jouw verlangens) wat schelen. Waarop Verhagen herhaalt : “Ben je er zeker van dat ik een gewenste brief mag vragen” (en je weer een draaikont kan laten noemen)”? Ieders val is gezet en nu maar afwachten wat de Premier, afwezige in de zaak, gaat doen. En de primus inter pares zegt : “vecht het maar uit, ik heb in en met “Nederland toch geen plannen meer”. (denk aan een verloren voorzitterschap van Europa, het in de schijnwerpers staan van sommige wel-geïnteresserden, thinktanks en co.)
  Duidelijk is de strijd om het gelijk krijgen, maar gelijk inzake “wat”? Niet Uruzgan, wel om de volgende premier te (mogen/kunnen) worden, invloed te mogen gaan uitoefenen in hogere “wereld”organen. “Over my dead body” is de leus. Maar met de peiling in de hand zou de strijd op leven en dood wel eens twee lijken kunnen opleveren. Ik kan er als Belg niet mee lachen want ook in de Belgische politiek gaat het geregeld om de “persoon” in plaats van “de zaak”. Het weze voor jullie Nederlanders een schrale troost in een bij lange na niet voorbije crisis – voor iedereen.

 64. ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat minister Bos door het CDA is belazerd, met de zoveel besproken brief, dat hij daardoor furieus is geworden en in zijn woede voor zijn beurt sprak en niet de ministerraad afwachtte.Niet verstandig, maar als het CDA voor de zoveelste keer weer eens het bloed onder je nagels vandaan haalt door achterbaks handelen….
  Dat vervolgens de kamer daar boven opspringt laat je raden, maar dat er onder hen personen zitten die zich verlagen tot het aller slechtste allooi vind ik schandalig, ik begreep dan ook niet waarom de kamervoorzitster niet ingreep.
  nmm moeten we blijven als opbouwwerkers.

 65. s. boer zegt: 19-02-10 om 13:56

  Hoe heeft het kabinet een brief van de NAVO kunnen laten komen, terwijl het kabinet wist dat er verschillende
  standpunten over deze kwestie waren en er nog een kabinetsberaad over zou komen. Die brief van de NAVO
  betekende immers dat er al duidelijkheid was, want je “kan niet weigeren”. Hebben sommige kabinetsleden
  op deze manier een besluit willen forceren omdat dit verzoek van de NAVO “niet geweigerd kan worden”?
  Hebben sommige kabinetsleden willens en wetens collega-kabinetsleden in een onmogelijke en kwetsbare
  positie willen brengen?

 66. Tim zegt: 19-02-10 om 14:40

  @s.boer:

  Een woord, drie lettergrepen,

  eerste lettergreep: Niet dichtbij
  tweede lettergreep: Eerste twee letters van een algemeen gebruikt begroetingswoord
  derde lettergreep: Aanduiding van een deeltje in een cel van je lichaam met een specifieke erfelijke eigenschap

  Ver-Ha-Gen

  Is toch zo duidelijk als wat, de gemene broer van Balkenende

 67. M. Bergsma zegt: 20-02-10 om 11:39

  HET BEGIN VAN GEERT

  Het is eindelijk zover; het kabinet in Nederland is gevallen. Het zat er aan te komen, een regering zonder leiderschap kan niet lang bijeenblijven. Het toenemende populisme en de invloed van de media op de politieke agenda zou het voor geen enkele premier eenvoudig gemaakt hebben, maar Balkenende stond niet genoeg boven de partijen en de media. Hij was geen leider en daarmee verwerd Balkenende zelf tot bron van het populisme. Hij was de premier van de angst; gekozen door een meerderheid van angst-stemmers tegenover de steeds groter wordende groep protest-stemmers. Maar angst is een slechte leidraad, is maar weer eens bewezen.

  Weet u het nog? Fortuyn was vermoord en daar stond Wim Kok, een leider, de vader van de natie die het volk bedroefd toesprak. Ik voelde toen zijn zorgen, zijn angst voor wat er ging gebeuren. Wel, we hebben het geweten; een decennium vol oorlog, vreemdelingenhaat, financiele chaos, en de grootste crisis van na WOII. Dank u Mr. Bush, u heeft een niet onbelangrijke bijdrage geleverd.

  Zonder echt leiderschap gaan we nu de zoveelste verkiezingen in, ik hoop dat de angst het dit keer niet zal winnen van het protest. Het wordt namelijk tijd dat Nederland op z’n falie krijgt. Dat we weer leren met verlies om te gaan, met minder, omdat de samenleving niet maakbaar is, omdat pijn bij het leven hoort. In de kern is dát namelijk het probleem van Nederland. Als je zo rijk bent als Nederland en je je bijna tegen het on-geluk kunt verzekeren, dan maak je je druk om de verwarmingen op de wissels van het spoor, om het vakantiehuisje van de koninklijke familie. Enig perspectief is ons volkomen vreemd geworden. Als student vond ik al dat de militaire dienstplicht niet afgeschaft had mogen worden, ik vond dat je alle 18-jarigen minimaal 6 maanden naar bijv. Afrika moest sturen. Om hulp te verlenen, om begrip te krijgen, om je horizon te verbreden en om ‘jouw’ Nederland te leren waarderen.

  In alle oprechtheid wens ik Nederland de regering toe die ze verdient; die van protest, haat, afgunst, eigenbelang en de gulden. Ik wens Nederland een internationaal isolement toe opdat wij ooit zullen leren dat “Geert” geen alternatief is.

 68. Jemaintiendrai zegt: 20-02-10 om 12:36

  Uruzgan is uitgevochten als was het een verkiezings thema.
  Met one-liners en aan geven van standpunten.
  Met name de PvdA en andere linkse partijen hebben daarbij met de rug naar de werkelijkheid gestaan.

  Telkens blijven roepen “Dat is het kabinets besluit van 2 jaar geleden.”
  Maar ik stel iedereen de vraag, Is het daarmee ook een goed besluit?
  Waarschijnlijk 2 jaar geleden wel, maar anno 2010 ook nog?
  Wie kent de feiten, wie kent de omstandigheden?

  Je moet wel heel goed zoeken en luisteren, wil je ergens flarden van een inhoudelijke discussie oppikken.
  Maar als je dat dan doet, en ik vind van me zelf dat ik dat heb gedaan, komen er andere zware argumenten te voorschijn om anders te beslissen dan 2 jaar geleden.

  Kort gezegd, komt het hier op neer.
  1/ De nederlandse aanpak in Uruzgan, “The Dutch Approche” begon duidelijk zijn vruchten af te werpen. Hier voor is ook internationale erkening, maar vooral ook in Afganistan. Met het vertrek van Nederland, is het maar zeer de vraag of deze benadering stand houd!

  2/ De situatie in Afganistan is juist de laatste maanden sterk veranderd.
  Er is een offensief in gezet, om het laatste bolwerk van de Taliban en daarmee een groot deel van de moggelijkheden van het Internationale terrorisme te breken. Cijfers wijzen ook duidelijk uit, dat de Internationale aanpak succes krijgt, als het gaat om het terrorisme.

  3/ Er zijn eigenlijk maar een paar landen in de wereld, die ook daadwerkelijk een bijdrage kunnen en of willen leveren aan internationale missies. Het gaat om een stuk of 5 landen, die een leading rol kunnen spelen. America (ca 20.600) GB (8.330) Italië (2.350)Frankrijk (2.730) Duitsland (3.310)En Canada (2.500)

  4/ De laaste paar maanden is onder 2 genoemd gaande. Er wordt veel gevraagd van de internationale troepen macht om hieraan een bijdrage te leveren. De meeste landen, met uitzondering van Nederland sturen juist in deze finale fase extra troepen. Met uitzondering van Nederland, wij dragen niet mee in het laatste offensief.
  Maar nu met het terug trekken van Nederland, zal die positie in gevuld moeten worden met anderen. Dat gaat ten koste van genoemd offensief.

  5/ Nederland, heeft zich met een op deze manier omgaan met het bondgenootschap op een nadrukkelijke achterstand gezet. Daarbij zal het voor mijn worst zijn, dat er baantjes niet aan Nederland worden gegund. Maar de invloed van Nederland op Internationaal beleid is daarmee ook terug geworpen. Al die mensen die het zo goed voorhebben met de zwakkeren in de wereld, hebben eigenlijk deze mensen nu in de kou gezet.

 69. Jop Hoogenboom zegt: 20-02-10 om 20:56

  Het is wel weer typerend dat bij de socialisten het partijbelang boven het landsbelang gaat. Zo is het altijd al geweest. Als Bos nu eens echt voor de arbeiders gegaan was dan had hij gewacht met zijn drammethodiek. Nu zullen veel mensen uit de onderste regionen werkeloos worden, de prijzen sterk stijgen en ons land met de nek aangekeken worden. Het is een schande dat dit allemaal ondersneeuwt voor zijn arrogante nietszeggende politieke onkunde. Schaamteloze vertoning.

 70. Dietmar van Harten zegt: 20-02-10 om 21:51

  @ s. boer

  Ik heb het idee dat minister Verhagen op eigen houtje heeft gehandeld om die brief van de NAVO te laten komen, om daarmee vice-premier Bos onder druk te zetten. Terwijl hij wíst, of kon wéten, dat de meningen binnen het kabinet verdeeld waren, en het kabinet zich nog moest beraden over het al dan niet aanwezig blijven in Afghanistan.
  Hiermee heeft Verhagen niet alleen de PvdA belazerd, maar mijns inziens óók de NAVO zelf voorgelogen m.b.t. het al dan niet verlengen van de huidige militaire missie in Uruzgan.

  Dit laatste vind ik misschien nog wel het ergste. Het liegen tegen je eigen militaire bondgenoten. Want die brief van de NAVO, waarin Nederland werd gevraagd om langer in Uruzgan te blijven, hád niet hoeven te komen. Áls de NAVO maar geweten had dat er binnen het kabinet grote verdeeldheid was over het al dan niet langer blijven in Uruzgan.

 71. a.dekker zegt: 21-02-10 om 08:57

  Zeker niet meer dhr Balkenende voor de 5e keer als minister president. De man die het altijd over daadkracht en normen en waarden heeft, zijn cda clan hebben er overdaad van gemaakt. Altijd weer mensen verplichten zijn “wetten”en ideeen te volgen. Afspraak is afspraak december 2010 uit Uruzgan, en nu moet perse dhr. Verhagen met “opties” komen. de Navo wist dat Nederland eind 2010 uit Uruzgan gaat, en hebben wrs. toch nog even geprobeerd dhr. Verhagen met nieuwe ideeen zoals verlengen of een andere post voor opties te benaderen.Tijd voor andere landen zich te melden

 72. van den Berg zegt: 21-02-10 om 09:35

  Helemaal eens met de vorige schrijver. Verhagen heeft gedacht de PvdA onder druk te kunnen zetten met een NAVO verzoek. Machtsspelletje van het CDA is mislukt.
  Jammer dat de PvdA ministers opstappen; naar mijn idee hadden de CDA ministers moeten opstappen
  Balkenende krijgt nog een kans als leider; Het vooruitzicht dat we straks nog een keer Balkenende als premier krijgen ; daar worden weinig mensen vrolijk van

 73. Ricardo zegt: 21-02-10 om 12:08

  Het is terecht een groot probleem, in feite hebben we het hier over tamelijk willekeurige en illegale acties van de Vs en GB waar met name CDA en VVD blindelings en vol vertrouwen achteraan liepen. Vazallen van een onder Bush in regelrecht christelijk-fascistisch vaarwater gekomen VS. Een inmiddels onherkenbare ‘bondgenoot’ die zelf een gevaar werd voor de wereldvrede. Intussen zien steeds meer mensen dat ook en vallen de resultaten aanhoudend tegen, ook al probeert de NAVO propaganda ons voortdurend iets anders te laten geloven. Kijk je ook nog naar de besluitvorming in Kamer en kabinet dan kon de PvdA op dit punt echt niet opnieuw toegeven aan ‘blindgangers’ als Balkenende, Rouvoet en Verhagen.

 74. In Buitenhof, vandaag op de tv koppelt Balkenende wederom de inzet van Nederland in Uruzgan met de deelname aan de G20 en het belang van Nederland om mee te mogen met praten met de grote landen over internationaal beleid. Trots meldt de ex-premier de internationale prestaties van Nederland. O.a. de financiële sector. Het selectieve geheugen van Balkenende even opfrissen: welke kabinet zag de amerikaanse crisis telaat aankomen en zag juist veel telaat de koppeling met de Nederlandse nutsbanken? Juist Bos en Balkenende. De oogkleppen en de arrogantie van deze ex-premier spraken wederon boekdelen. Balkenende ging niet twijfelen aan zijn leiderschap, nee, hij werd juist weer uitgedaagd en zag zichzelf als de uitverkoren man die Nederland verder moet helpen. In het Nederlands belang uiteraard. Een ex-premier die machts politiek bedrijft van het ergste soort en die totaal geen zicht heeft op de kredietcrisis en kosten van de ISAF Mission impossible. Het CDA staat voor oorlogsgeweld: de YF16′s moeten blijven in Afghanistan wat betreft de ex-premier. In de Vrij Nederland van deze week is te lezen welke omstreden taken deze vliegtuigen uitvoeren: echte oorlogstaken. Verkenningsvluchten, steun operaties met geweld, waar de NAVO OEF bondgenoten hen maar nodig hebben. Burgerslachtoffers zijn niet te voorkomen mede omdat de verkenning op de grond nooit sluitend is en geweld op afstand niet zelden disproportioneel is.
  Het CDA bedrijft pure machtspolitiek.

 75. William Balk zegt: 21-02-10 om 13:44

  Hoe `Yes we can` zijn onze ministers eigenlijk? Wat is er over van de euforie die Obama teweeg bracht? Het begint er steeds meer op te lijken dat het enthousiasme van toen een oprisping was.
  Blijkbaar is `Yes we can` achter de schermen allang `Yes, well… we can, but not always and not everytime you want us to` geworden.
  Beetje teleurstellend.

 76. Het is een beschamende en schofterige houding van Bos en ze club.Één groot spel van verkiezingsbedrog. Voor de zoveelste keer.JP. mag gewoon geen enkele rit uitzitten. Nou dan kan die M de Hondt wel een leuk overzicht maken met al zijn ”neutrale” meelopers en zeggen dat Bos 4 zetels wint.Daar gaat het ook alleen maar om. Ze staan er vreselijk beroerd voor en dan pak je alles om je kop boven water te houden.Volk van Nederland.Wordt toch eens wakker en laat het gezonde verstand, voorzover aanwezig,eens werken en denk maar eens GOED door hoe en wat er gestemd gaat worden. Die ROZEN van Bos zijn met ”BLOED” besmeurd.Hij was een beetje DOM………net als de oppositie.Die staan gelijk als een zootje betweters te schreeuwen om verkiezingen.Nou die komen er nu.En hoe zou het straks gaan als die mijnheer, met zijn blonde haren, de grootste partij wordt en wat doet de oppositie dan? Zijn ze dan nog zo blij dat er verkiezingen zijn gekomen? Denk het niet.

 77. S. Winder zegt: 21-02-10 om 21:51

  Nederland bevrijd!
  Eindelijk zijn we (wederom?) verlost van de dictator die zich niets van het volk aantrekt. Op het museumplein werd het duidelijk. Wensen van het volk, gewoon negeren. En dat is het enig wat hij gedurende zijn premierschap heeft gedaan:
  Het volk genegeerd!

  Hopelijk krijgt het merendeel van de nederlandse bevolking dit keer niet weer koudwatervrees om op het laatste moment niet op iets nieuws te stemmen.

  Daarom! Stem dit keer eens op iets wat nog niet bewezen heeft een mislukking te zijn. Stem op iets nieuws!

 78. Jan zegt: 21-02-10 om 22:30

  Heb Buitenhof ook gezien en die JPB heeft wel een heel selectief geheugen zijn overtuiging is véél gevaarlijker dan de leugens. De aanhangers van deze zielige man maken zich blind om zijn lof beter te kunnen bezingen.
  Niets maar dan ook niets gaat de man te ver of liever gezegd het CDA. Er waren in 2007 al hele sterke aanwijzingen dat de banken op ontploffen stonden en niemand die ook maar iets deed.
  Nu zit ons land met de brokken samen met Wilders een kabinet vormen is een werkelijkheid die eindigt in een betekenisloze chaos.
  JPB haat niemand maar kiest vaak voor een slinkse aanval en maakt vijanden om te verbergen dat hij zelf zwak staat en hoort slechts die vragen waarop hij in staat is te antwoorden.

 79. Tim zegt: 22-02-10 om 10:38

  Ik ben ervan overtuigt dat JPB alles dat hij gedaan heeft met de beste bedoelingen gedaan heeft. Hij geloofde er zelf ongetwijfeld in, en soms zal hij misschien best gelijk hebben gehad maar vaak ook niet. Toch bleef hij halstarrig zijn weg volgen en dingen zo draaien dat wat hij wilde gebeurde (JSF, Europeesche grondwet, formatie zonder SP etc etc). En als er dan krtiek kwam dan wist hij hetzo te draaien dat een ander altijd ongelijk had en hij gelijk, of dit nu zo was of niet. Helaas voor hem was Uruzgan een brug te ver, en pikte men het niet langer.

  Of dit goed is voor ons land? Vast niet, de volgende regering geef ik niet langer dan een jaar. Als dit onze G20 plek kost dan zou ik zeggen: steek die G20 maar in je derriere want schijnbaar zijn we dan het enige west europeesche land dat niet een keer NEE mag zeggen.

  Maar hoe het ook is, we zijn in ieder geval even verlost van machtsmisbruik voor ons eigen bestwil. En voor eventjes zit ik daar niet zo mee want het liep wel de spuigaten uit.

 80. Henkie zegt: 22-02-10 om 13:58

  Wat een poeha over 35km2 en de z.g. internationale blamage.
  Wat een fabels allemaal. Volledig doorgeschoten CDA pionnen van het nederlandse militaristische complex. Ben blij dat onze jongens weer gezond en levend naar huis gaan.

 81. Henkie zegt: 22-02-10 om 14:09

  Ik moest helemaal lachen toen Balkenende zei in buitenhof dat dit geld ging kosten en orders. Hij bedoelde waarschijnlijk dat dit de burger niets meer kost aan die zwendelaars en zakkenvullers: the warmakers.

 82. Henkie zegt: 22-02-10 om 14:34

  Er zijn zat boeken over Armitage, de Bushes, geheime clubs, opium, olie.
  Maar kennelijk lezen ze in Den Haag en op Soestdijk niet veel….Zal wel in de familie zitten.
  De geschiedenis zit niet zo in elkaar als wij op school kregen voorgeschoteld. WO1 en 2 zijn opgezet door VS en UK bankiers.
  Rusland 1917 idem.
  Dus over onze lijken en ons gezwoeg lopen ze de boel te flessen en uit te roeien. Nog steeds.
  Verdiep u hier eens in en ga dan nog eens naar de stembus.

 83. Henkie zegt: 22-02-10 om 15:07

  De grootste fout…wij waren immers bevrijd en blij…was dat men na WO2
  de direkte daders hebben veroordeeld in Neurenberg proces en de financiers vergeten zijn. Daar is Amerika doodziek van, tegenwoordig nog steeds. Na WO2 zijn 130.000 nazi’s naar de VS gehaald en kregen een nieuwe identiteit. Een gedeelte daarvan bekleedde decennia lang hoge posities en hun kroost nu weer. Dat gedachtengoed is geperfectioneerd en vulde de evil-elite daar mooi aan. Er zijn in 1944 al 750 bedrijven in de VS gekocht en 750 in Zuid Amerika met nazi goud en geld. Alle vormen van banken, industrieeen, en inlichtingendiensten zijn hiermee besmet.
  Lees Jim Marrs maar eens en je schrikt je de ziekte. En stel je eens de volgende vraag: wie had er goud en waar stond/staat dat?
  En de volgende vraag: wie heeft er voorkennis?
  Hoe doen ze dat?
  Die Balkenende zit een wespennest.

 84. Henkie zegt: 22-02-10 om 16:10

  Eerst Golfoorlog 1 en 2 en depleted uranium gooien, max 1 miljoen doden, onbewoonbaar land en dan:
  Als de VN sancties op Irak toepast en er stierven 1,5 miljoen Irakezen..
  En dan nog gaan we het eens dunnetjes overdoen in 2003?
  Wat heeft dit nou nog met Sadam zelf te maken?
  Deze wilde oliebeurs niet meer in dollars doen….
  Royal Shell e.a.hadden bronnen in Irak en wie weet waar nog meer…want dat zetten we niet op de balans, anders betalen we belasting. Dus alle olie is z.g. op?
  Somalie heeft nog geen centrale bank, zo zijn er nog maar 7 landen op de wereld, waaronder Korea. Zuid Korea cb is van Bush kartel..
  Die lui zijn niet wijs man!
  Er is free energy zat op de wereld. Omscholen!
  NAVO en VN zijn kennelijk ook ordinaire uitroeiclubs.
  Of dacht u dat dit niet zo was?
  En dan onder het mom van menslievendheid Irak nog verder uitroeien?
  Je zit voor een uiterst merkwaardig karretje JP!

 85. H bouyeure zegt: 22-02-10 om 16:55

  Aan de voorstanders van deze heilige oorlog
  U hoeft alleen maar even de laatste heldendaden van de ISAF te lezen in het nieuws van vandaag .
  Probeer u te verplaatsen in het verdriet en de pijn van de nakomelingen van deze zinloze slachtoffers van het ISAF optreden.
  Zouden dit onze F16s zijn die dit werk zogenaamd ten behoeve van het Afghaanse volk “per ongeluk” hebben verricht.

  Dan zijn onze jongens vanaf dat moment in de ogen van de nakomelingen van de Burgerslachtoffers m.i terecht vijand en anders ben je na het na dit voorval wel geworden
  Wat zou u doen als u dit overkomt?
  Durft u dan nog zonder schaamte te zeggen dat wij daar zitten om de Afghaanse bevolking te helpen?

 86. Henkie zegt: 22-02-10 om 17:14

  Bekijk het voor de lol eens van deze kant:
  Dit was een NAVO etc. staatsgreep.
  Wat is de kans, dat Nederlands een rechtse regering krijgt?
  Ik hoop dat ze fout gokken!

 87. Henkie zegt: 22-02-10 om 18:16

  Uruzgan probleem? welnee. film op http://www.beyondtreason.com
  Maar 2200 ton depleted uranium op Afghanistan.

 88. Ruud zegt: 22-02-10 om 19:41

  Houden wij nog bondgenoten over?
  Als Nederland in Afganistan zijn bondgenoten in de steek laat, kan het dan nog rekenen op bondgenootschappelijke hulp wanneer het zelf in de knoei komt? Hypothetisch? Wat te denken van de ontwikkeling in het Caribisch gebied? Venezuela zou zijn territoir graag uitbreiden met een flink stuk Caribische Zee met bodemschatten. Alleen liggen daar de nu nog Nederlandse Antillen, in de loop van dit jaar echter het onafhankelijke Curaçao en Aruba en de Nederlandse gemeente Bonaire. Als de Heer Chavez die drie eilanden zou annexeren en toevoegen aan Venezuela, kan Venezuela het territoir uitmeten vanaf de ABC eilanden en dat is een aardige lap zee erbij.
  We hebben veel rijksgenoten waaronder veel Nederlanders, enkele daarvan militair, op deze eilanden die bij een bezetting onder Venezolaanse zeggenschap zouden komen.
  Als wij de VS en de NAVO in de steek laten kunnen we dan nog op hulp van de VS en van de NAVO rekenen ter voorkoming van bezetting en in het ergste geval ter bevrijding van onze land- en rijks-genoten?
  Vreemd dat de Tweede Kamer dit niet signaleert. De enige die het misschien door heeft is onze Minister van Buitenlandse Zaken, ja die zelfde die voor voortzetting in Afganistan is.

  Er is nog iets, Nederland heeft zelf ervaring met een recente vijandelijke bezetting (’40-’45). Een bevolking blijkt niet in staat zich te ontdoen van een georganiseerde krijgsmacht. Wij zijn bevrijd door Amerikaanse, Canadese en Britse troepen. Mag de bevolking van Afganistan op haar beurt rekenen op bevrijding door buitenlandse troepen, van overheersing door de Taliban?
  Ruud.

 89. Brian zegt: 23-02-10 om 10:41

  De NAVO is de beste vredesorganisatie die de wereld ooit gekend heeft.

 90. Henkie zegt: 23-02-10 om 16:55

  De hele kamer maakt zich nog belachelijker als ze geen parlementaire enquete gaan houden. Waarom zou Bos toch gestopt zijn?
  Dit gaat een juridische berg narigheid opleveren.
  Met zo’n stelletje wil en mag je niet eens regeren, maar dat gaat nog wel blijken.

 91. Henkie zegt: 23-02-10 om 17:09

  http://www.youtube.com/watch?v=n4Sf4HKe3TU
  prima serie en: zie hier de reactie van oud premier van Agt en vergelijk dit eens met van Agt op de laatste CDA bijeenkomst na de val van het kabinet…

 92. Henkie zegt: 24-02-10 om 01:37

  Ruud, je weet niet eens wie de taliban zijn. En de VS zit met Haiti al halverwege Chavez ramkoers. En Iran…Dus het gaat hartstikke goed met de wapenhandel! Ga meevechten joh!

 93. Dan zegt: 25-02-10 om 20:27

  @ Henkie,
  Ze hoeven het niet te lezen want ze zijn zelf lid van die Bilderberg-achtige clubs.

 94. Dan zegt: 26-02-10 om 20:40

  Als Van Agt terug zou keren in de 2e kamer zou ik gelijk op hem stemmen, al was ie lid van van de CU of zelfs van het CDA.

 95. we hebben geen kanjers meer die tot besluiten kunnen komen,sjoemelen in de marge,patatje kopen met de pas van het ministerie.
  ministers zijn net boeken in mijn boekenkast,de minst belangrijkste is het hoogst geplaatst.
  we schelden op de imans,maar deze blijven wel van handen af,het cda zou eens een voorbeeld kunnen nemen.

 96. “Wij” moeten weer naar huis, omdat wij een verantwoordelijkheid thuis hebben.
  Als er iets gebeurt, dan staan wij binnen no time paraat.
  Dus een geheime offensief om het defensieve.

 97. jordans 2013…

  Weblog Den Haag » Blog Archief » Waarom is Uruzgan eigenlijk een probleem?…

 98. http://ontopoftheworld.kwikket.....at/…

  Weblog Den Haag » Blog Archief » Waarom is Uruzgan eigenlijk een probleem?…

Geef een reactie