De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Oordeel vooral zelf

DEN HAAG-RAADZAALDe speech van PvdA-leider Cohen van gisteren heeft veel reacties ontlokt aan politieke tegenstanders en journalisten. Velen zeggen de speech nietszeggend en vaag te vinden. Hebben zij gelijk of waren hun verwachtingen te hoog?

Het succes van een speech is aan van alles en nog wat af te lezen. Het is maar hoe je het bekijkt. Wie waren het beoogde publiek: de mensen in de zaal of over de hoofden van die mensen heen de journalisten? Wat was het doel: op alle terreinen deskundig overkomen of één simpele boodschap afgeven.

De Rijksvoorlichtingsdienst van premier Balkenende heeft voor alle Nederlanders de Tien Geboden voor speechschrijvers op internet gezet. Een objectieve checklist om de speeches van de lijsttrekkers van afgelopen weekend te beoordelen. Oordeel dus vooral zelf. Ondertussen een quizje. Van wie zijn de volgende uitspraken uit de speeches van Jan Peter Balkenende en Job Cohen?

1. Veiligheid:
“Ik wil leven in een land waar beschaving geen ouderwets woord is. Waar ambulancebroeders zonder te worden aangevallen hun werk kunnen doen, waar ouderen met een gerust hart over straat kunnen om hun kinderen te bezoeken, waar niemand wordt uitgescholden, joden niet, homo’s niet, en ook moslims niet. Daarom geloof ik zo in onze rechtsstaat. De rechtstaat die grenzen stelt en kansen biedt, die respect heeft en geeft voor ieders vrijheid, die de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en alle andere grondrechten respecteert.” 

“Het gaat de goede kant op met de veiligheid in ons land. De harde aanpak, de laatste jaren ingezet, loont. De gevoelens van onveiligheid nemen af, zaken worden vaker opgehelderd. Er is echter meer te doen. We willen meer veiligheid. Daar heeft Nederland recht op. Veiligheid op straat is een van de speerpunten van ons programma. Reltrappende jongeren moeten hard aangepakt worden. Als tegen iets zal worden opgetreden is het tegen geweld tegen hulpverleners, politieagenten, buschauffeurs en conducteurs. Want van ‘onze’ mensen blijf je af!”

Antwoord A. 1e Cohen, 2e Balkenende
Antwoord B. 1e Balkenende, 2e Cohen

2. Onderwijs
“Economische potentie en innovatie begint bij goed onderwijs. Onderwijs is van levensbelang. Dat is niet alleen maar theorie, maar ook praktijk. Wij willen eigentijdse ambachtsscholen, waar jongeren vakmanschap en trots meekrijgen. En we binden de strijd aan tegen schooluitval. Wij willen meer vakscholen, een doorlopende leerweg van VMBO naar MBO. Dat kost weliswaar extra geld, omdat ze meer praktijklokalen nodig hebben.”

“Investeren in onderwijs, dus investeren in goede leraren, ervoor zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf haalt, geen genoegen nemen met matige kwaliteit. Kennis wordt steeds meer de banenmotor. En als je niet wilt dat die kennis veroudert, dat mensen meekunnen in de nieuwe tijd, dan is het gebod: scholing, scholing, scholing! En zo komen we in een nieuwe tijd terecht.”

Antwoord A. 1e Cohen, 2e Balkenende
Antwoord B. 1e Balkenende, 2e Cohen

3. Energie & Milieu
“Alternatieve energiebronnen zijn nodig. Voor de economische zekerheid, maar zeker ook om de afhankelijkheid van olieproducerende landen te verminderen. We zullen verder moeten investeren in wind- en zonne-energie. Maar ook de mogelijkheid van kernenergie benutten. Laten we ook op dat punt de boot niet missen. We zijn daarin te afwachtend en te besluiteloos als Nederland.”

“Met onze kennis en vakmanschap kunnen wij hier een prachtige bijdrage leveren. Met onze ingenieurs, waterbouwers, baggeraars, bergers, offshore-industrie, met onze bereikbare havens en met onze Noordzee voor de deur hebben we uitgelezen mogelijkheden. Nederland kan een wereldspeler zijn op het gebied van windenergie op zee waardoor we zelfs grote delen van Noord West Europa van energie kunnen voorzien.”

Antwoord A. 1e Cohen, 2e Balkenende
Antwoord B. 1e Balkenende, 2e Cohen

4. Arbeidsmarkt
“Door de vergrijzing zijn er straks meer ouderen dan jongeren. Bovendien worden mensen ouder, werken mannen en vrouwen en verdelen zij samen de zorg voor de kinderen. Er is veel minder zwaar lichamelijk werk dan vroeger. Daar is onze maatschappij nog niet op ingericht, en dat zal ons perspectief op werk grondig doen veranderen. Het zal eerder voorkomen dat mensen, jong en oud, banen aangeboden krijgen dan dat zij honderdvoudig moeten solliciteren. Zo ver is het nog niet, maar het komt eraan, en sneller dan wij denken.”

“We staan weer voor de keuze: werk boven inkomen of inkomen boven werk. Behoud van werk is essentieel. Met een leven lang leren en een goede inzetbaarheid van mensen. Gemiddeld wisselen werknemers om de zeven jaar van baan. Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden blijft dus nodig. Daarom: wie kan, doet mee. Zo kunnen we ruimhartig blijven voor wie écht niet kan. Dat vergt een flexibele arbeidsmarkt. Een activerende sociale zekerheid. De mogelijkheid arbeid, gezin en zorg te combineren.”

Antwoord A. 1e Cohen, 2e Balkenende
Antwoord B. 1e Balkenende, 2e Cohen

De teksten van Mark Rutte staan overigens niet op papier. Hij deed zijn speech uit het hoofd, rondlopend over het podium als een standup comedian. Overtrad hij daarmee een van de Tien Geboden?

Mieke van der Valk

(De goede antwoorden vormen de naam van een Zweedse popgroep)

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


24 reacties op “Oordeel vooral zelf”

 1. herman zegt: 26-04-10 om 17:52

  ik heb een paar commentaren gelezenover het studentenbeleidt. Veel studenten raden af om op de PVDA te stemmen maar vergeten dat als zei het van een andere partij gratis krijgen dan gaat meestal de Belasting aan het werk wat de ouders minder inkomen geeft. Deze truc is al vaker gebruikt.

 2. bas zegt: 26-04-10 om 20:17

  Herman,

  Dat je niet weet of beleid met een d of t geschreven wordt – ach, dat vergeef ik je. Maar in het Nederlands komt DT alleen bij werkwoorden voor. En als geïnteresseerde in het studenten beleid, waarschijnlijk zelf student, denk ik dan ‘Wat heeft hij met mijn belastingeld gedaan?’

  Want zo gaat het met alles: de overheid ontvangt geld uit belastingen, en geeft ze uit ana specifieke doelen. Natuurlijk si het zo, dat elke euro die een student ontvangt door de belastingbetaler opgebracht moet worden. MAAR – krijg jij je geld van alle bealstingbetalers, dan betaal ik dus mee, en krijg je het van je ouders, dan betaal ik niet mee.

  Voor je ouders is het dus voordeliger als ik meebetaal. (ik las dat ik het maximaal concreet moest houden. Ik vind het wat simplistisch overkomen)

  Abstracter, studenten die op kosten van hun ouders studeren, daar heb ik eerlijk geen problemen mee. Ik heb echter wel problemen met mensen die niet studeren omdat hun ouders geen geld hebben. Omdat ze het niet kunnen betalen.

  Want we willen een kennisland zijn – dat betkent, dat we al het talent dat ie er is moeten scholen. Klinkt aardig, maar als ik over 37 jaar 70 ben, en met de AOW wil, is het prettig dat Nederland nog steeds welvarend is. Dus, Herman, daarom wil ik graag meebetalen (via de fiscus) aan jouw studie: opdat ik zeker weet dat jij straks afgestudeert mijn AOW kunt betalen.

 3. Johan zegt: 26-04-10 om 21:35

  Het zou wel eens zo kunnen zijn dat bijna alle overheidsuitgaven door burgers gefinancierd wordt.

 4. Dominic zegt: 27-04-10 om 04:20

  Ten eerste; een reactie op Bas;
  Lever vooral geen kritiek op mensen die spellingsfouten maken, als je dat zelf ook doet; het is namelijk afgestudeerd; VD, en die zijn NOOIT met een t, altijd een D, hypocritie heet zoiets.
  Alors, terugkomend op het onderwerp;is een sociaal leenstelsel juist niet beter; ook om jongeren een verantwoordelijkheidsgevoel mee te geven. Ze zullen daardoor fatsoenlijker met geld om gaan omdat ze weten dat ze het later terug moeten betalen, dubbel rendement dus als je het mij vraagt. Het scheelt de overheid en dús de belastingbetaler veel geld.

 5. bas voer zegt: 27-04-10 om 10:39

  @dominic
  ALs je met grammaticaregels gaat strooien zorg dan dat ze kloppen.
  Kofschip: Je bent erin getrapt, gefopt??

  Kies voor straf maar tegeltjeswijsheid:
  - Er was iets met een splinter, maar ik kan het niet goed lezen want er zit een balk in mijn oog
  - Zeg nooit “nooit”

 6. Tim zegt: 27-04-10 om 10:59

  Dominic

  Mensen die geen geld hebben, mogen ook niet lenen. Mensen die al aan hun maximum zitten, kunnen het ook niet opbrengen. Dus het is een waardeloos plan in die zin. Het kost talenten, mensen die niet meer verder kunnen simpelweg omdat ze het niet op kunnen brengen. Een enkeling zal het proberen, maar daar zal de studie last ondervinden van het feit dat de studenten geen sociale contacten meer kunnen onderhouden omdat ze tig bijbaantjes moeten gaan vinden omdat anders de studie niet opgebracht kan worden. Dat worden dus nachtelijke uren waardoor ze te moe zijn, ongemotiveerd raken etc etc etc.

  We zijn net een crisis door (deels) waarin mensen in de problemen zijn gekomen door het feit dat ze moesten lenen en het niet op konden brengen toen het even mis ging. Toch niet vergeten hoop ik?

  Wat mij altijd verbaast heeft is:

  1) Het studenten uitgaansleven. Je wel klem zuipen, maar leven op een blik ravioli.
  2) Waarom MOET je op jezelf als je gaat studeren? En waarom MOET degemeenschap betalen voor jouw kamer als je dat doet?
  3) Wanneer krijg je wel geld, en wanneer niet? Als je bij familie ingeschreven staat maar je woont er niet, krijg je geld. Waarom kunnen we dat niet beter controleren?

  De financieel zwakkeren gaan onder de sterkeren lijden. De sterkeren kunnen het toch wel betalen, die zijn dol op¨leningen die pas over X jaar betaalt hoeven te worden. De zwakkeren krijgen ten eerste die lening al niet, en als ze hem dan wel krijgen hangt het als een zwaard van Damocles boven hun hoofd.

 7. Joris zegt: 27-04-10 om 13:13

  @bas

  Dat met die balk en die splinter is heel mooi, feit blijft dat je het zelf ook ter harte mag nemen; met alleen het fout geschreven “hypocrisie” (met een “s” dus), wat je Dominic niet wist te verwijten, bezigt Dominic betrekkelijk correcter taalgebruik dan jij, wat ik je niet zou kwalijk nemen, ware het niet dat jij het twee anderen wel kwalijk neemt.

 8. Abas zegt: 27-04-10 om 13:16

  Beste Bas,

  Kritiek geven is een, kritiek incasseren is twee! Dat blijkt uit je eigen reactie op een respondent die ‘beleidt’ schrijft.

  Zelf meen je ‘t kofschip toe te passen op ‘afgestudeert’, behoudens tal van andere spelfouten.

  Zorg eerst dat je precies weet hoe het kofschip wordt gebruikt en als dat niet lukt, neem dan een fokschaap.

  Groet!
  Abas

 9. Usha zegt: 27-04-10 om 13:35

  : ) …ik kan het niet laten… het ww is “verbazen”(stemhebbend dus…en dus is het VD???? ja ja ja …)

  De post boven mij, 9de regel van onderen..

 10. bas zegt: 27-04-10 om 16:08

  Even voor de duidelijkheid – deze bas is dezelfde bas als de eerste bas, en niet bas voor, hierboven

  Ik schreef bewust afgestudeert, omdat ik schreef een d of t verwisselen, ach, maar DT komt alleen bij werkwoorden voor. Ik wilde mijn kritiek, aldus, verzachten.

  Best lastig, als mensen elkaar verwarren

  @ werkwoordsvervoegingen, het werkwoord is verbazen, maar de stam, gelijk aan de vervoeging in de eerste persoon is verbaas.

  Dus volgens mij is ‘Wat mij altijd verbaast heeft’ correct. Let op, het woord ‘wat’ is hier het onderwerp, derde persoon enkelvoud, zie heeft. En ja, verbaast kan zowel een voltooid deelwoord als de derde persoon enkelvoud in de tegenwoordige tijd zijn.

 11. Joris zegt: 27-04-10 om 16:13

  Ergens op zich heel leuk dat we allemaal zo geïnteresseerd zijn in taal en grammatica, die interesse kom je niet zo vaak meer tegen, alleen geloof ik zo langzamerhand dat we allemaal op het verkeerde forum toeven:)

 12. Tim zegt: 27-04-10 om 17:03

  Boeiendtdtdt?

  Nee

 13. Bastiaan zegt: 27-04-10 om 23:13

  Door de bovenstaande quiz lijkt het idee te worden gewekt dat de speeches van beide lijsttrekkers op elkaar lijken.

  Ik vind ze vooral opvallend verschillen.
  In de tekst van Cohen herken je dat hij een inspirerend verhaal wil vertellen, terwijl Balkenende losse oneliners aan elkaar plakt en zo tracht een statement te maken.

  Persoonlijk laat ik me graag inspireren door het verhaal (Cohen: ‘Met onze kennis en vakmanschap kunnen wij hier een prachtige bijdrage leveren ‘)
  Het is goed mogelijk dat de massa zich (helaas) toch weer laat leiden door de simpele oneliners. (Balkenende: “want van ‘onze’ mensen blijf je af”)

  Met kreten als “We zijn daarin te afwachtend en te besluiteloos als Nederland” schiet Balkenende zich natuurlijk met het bewind in 4 opeenvolgende kabinetten in zijn eigen voet. Als we zo besluiteloos en afwachtend zijn, dan valt dit het CDA als de grootste regeringspartij zeker ook te verwijten.

 14. mijn excuus voor de fouten maar ik ben geen Student maar wao,er. Heb wel gestudeerd maar kwam niet verder dan HBO. nu even de oplossing van het studentengeld. wie tuis blijft is beter uit dan wie uit gaat wonen daar de huisjesmelkers jullie met open armen ontvangen wegens gebrek aan woonruimte en kamers. krijg je een kamer dan is het meestal zwart betalen en niks op papier met alle risico,s van dien. dus is het de bedoeling van alle politieke partijen dat jullie thuis blijven wonen dat is goedkoper voor jullie en voor de sstaat.

 15. Tim zegt: 28-04-10 om 14:24

  Het gaat niet alleen om uit huis wonen herman, maar ook om de meest basis van basis waarmee je je boeken koopt en je schoolgeld betaalt. In mijn tijd was dat iets van 248,77 gulden per maand.

 16. Jemaintiendrai zegt: 30-04-10 om 20:12

  Bastiaan zegt: 27-04-10 om 23:13
  Je hangt nogal aan de lippen van JC zo te lezen en het niet zo hebt op one-liners. Daarom heb ik ff een paar van de Nova uitzending van maandag voor je uitgelicht.

  JC;”Het is van belang dat je besluiten neemt op basis van feiten die voorliggen”, het zou dan toch wel handig zijn als je de feiten kent.

  JC;”Ik geloof dat ik als burgermeester goede besluiten heb genomen”. O, wat zijn ze blij met het geld verslindende prestige project N-Z, daar in A’dam.

  JC over de te nemen maatregelen. “Kijk uit, wees voorzichtig”, Job kenende betekent dat op je handen gaan zitten.

  En ja ik ben het er volledig mee eens dat die laatste ook voor het CDA geldt.
  Stemmen op de VVD kan maar zo betekenen dat je de PvdA erbij krijgt. Niet iets waar ik op zit te wachten.
  Met stemmen op de PVV kan het maar zo zijn, dat ik de VVD erbij krijg. Prima toch!

 17. Ferry zegt: 01-05-10 om 00:54

  Als de opkomende nieuwe intelligentsia zich alleen bezig weet te houden met het vraagstuk van de Nederlandse taal dan kunnen we in de toekomst ons lol op. Voor zover ik de oorspronkelijke tekst bekijk zijn er wel meer onderwerpen besproken of toegelicht waar ik, kennelijk bij gebrek aan voldoende importantie, niemand over hoor. (Buiten Bastiaan die nog wel een poging waagt). Dus doe ik beschaamd er ook maar het zwijgen toe.

 18. Ricardo zegt: 02-05-10 om 12:12

  Vooral opvallend is het zeer algemene taalgebruik van zowel Balkenende als Cohen. Zoek de verschillen en je vindt ze inderdaad nauwelijks. Beide heren zijn gewend om te praten in een soort half juridische uiterst dichtgetimmerde taal, zeg maar de taal van de belastingdienst. Er gaat niets inspirerend van uit, zo ze al een visie(oen) voor Nederland hebben dan wordt dit in fut- en fantasieloze algemeenheden verpakt. Het lijken kort gezegd teksten uit een troonrede. Tussen de regels door haal je er wat concrete dingen uit, zonder dat duidelijk wordt wat dit feitelijk betekent voor de beurs van de kiezer. En dan blijkt te vaak ook dat eerder te vuur en te zwaard verdedigd nieuw beleid weer eens afgeschoten en voor oud beleid ingeruild wordt (zie terugkeer van kernenergie en vakscholen). Hoe vaak moesten scholen groter en kleiner worden, hoe vaak bleek hier vernieuwing eerder vernieling? Iets wat veel mensen in ‘het veld’ donders goed zagen, maar geluisterd werd er pas toen het echt mis ging. De scoringsdrift met aldoor ‘nieuw’ beleid op korte termijn van teveel politieke partijen en Kamerleden is de hoofdoorzaak van het woud aan vaak tegenstrijdige regels en plannen, demotivatie van hen die dit moeten uitvoeren en het vrij algemene schouderophalen van velen waar het ‘de’ politiek betreft. Er worden juist aan het Binnenhof voortdurend boten gemist en kolen en geiten gespaard. Pas na de verkiezingen gaat duidelijk worden wie welke rekening waarvoor moet gaan betalen. Dan krijgen we vast ook weer een kabinet dat hooguit 10% van de kiezers ziet zitten. De compromissen die gesloten gaan worden zijn ook dan weer vooral gebaseerd op politieke haalbaarheid (zie de onuitvoerbare AOW maatregel), doorgaans niet op verstandige en rechtvaardige beslissingen. Diverse belangengroepen zullen ervoor zorgen dat vooral de kaasschaaf weer veel goed werk gaat verrichten, van de wollige grote visies zal weinig overblijven. Daarom toch maar een algemeenheid tot slot: of je nu door de hond of de kat gebeten wordt, het maakt inderdaad nog maar weinig uit.

 19. Ricardo zegt: 02-05-10 om 19:40

  Wat was er zo fout aan mijn reactie dat ie verwijderd moest worden?

 20. Ricardo zegt: 02-05-10 om 19:41

  He, nu staat ie er weer, de wondere wereld van internet..

 21. rangdangdoodle zegt: 10-05-10 om 16:14

  laat je niks wijs maken de pvda zegt links te zijn maar sinds kok is het net als het cda rechts niks voor de arbeider maar goed voor de rijkere.

 22. ik vindt cohen niet geschikt voor kabinet er moet maar een rechts of iets anders komen in nederland het kan ook zonder politiek gaan,er wordt door de politiek al gezegt dat minstens 45 jaar moet werken ,maar dat kunnen hun wel makelijk zeggen vooral groen links hun doen toch niet voor ons maar voor hun doen ze zaaken vullen en ze zij kan makelijk 50 jaar werken.En pvda is nooit duidelijk met zaaken ook cda niet op geloof bij; radicalen moslim want ze willen heel europa in nemen dat willen ze .Er komt weer oorlog heel gauw en moet een sterke man o f vrouw komen in europa.Kijk maar de programma van de vpro tegenlicht die vinden dat de politiek gevalt heeft er komt iets anders.

 23. Siegfried zegt: 31-05-10 om 19:27

  Verkiezingsdebatten zijn er om de kiezer te laten proeven naar de diverse soorten programma’s die door de lijstrekkers (verkopers) worden aangeboden. De kiezer ziet en hoort dan wat een dergelijke partij wil. het is dan ook zeer persoonlijk want een ieder zal kijken naar wat het beste voor hen in het straatje zal komen.

  Debatten zijn dus zeer belangrijk want een lijststrekker krijgt zo de optimale kans om zijn politieke standpunten naar voren te kunnen brengen. Hierbij is het dus van groot belang dat deze kandidaat zich goed uitspreekt maar dus ook niet te lang stil blijft maar het zijn uiteindelijk de partijprogrammapunten die het moeten doen om de kiezer over de streep te kunnen trekken. De lijsttrekker verkoopt en brengt deze punten aan de man.

  Terugkomend op de speech van Cohen (PvdA) moet ik concluderen dat de man geen goede debater is. Hij is bestuurder en kan zich beter hierin uiten dan het verkopen van zijn verkiezingsprogramma. Het partijbestuur van de PvdA had dit moeten weten.

 24. p de wit zegt: 02-06-10 om 20:49

  ze willen bezuinigen in den haag maar het geld verkwisten bij gemeentes mogen ze van mij ook eens aanpakken als ze tekortkomen dan halen ze het bij de burger vandaan als ze de hypotheekrenteaftrek afschaffen dan ook de gemeentelijke belasting en waar blijft dat kwartje van kok dat zou toch terugkomen ?langer doorwerken is ook langer in de file staan

Geef een reactie