De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Gaat u ook heel iets anders stemmen?

hans_foto6Wat ook de uitslag van de verkiezingen wordt komende woensdag, alles wijst erop dat er (opnieuw) grote verschuivingen in de Tweede Kamer zullen plaatsvinden.

Wij willen graag van u weten of ook u van plan bent op een totaal andere partij te gaan stemmen dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. En wat zijn uw overwegingen daarbij? Uw antwoord kan ons hopelijk straks helpen bij het duiden van de veranderingen op de kiezersmarkt.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


245 reacties op “Gaat u ook heel iets anders stemmen?”

 1. Robert zegt: 06-06-10 om 10:48

  Ik heb altijd CDA gestemd, maar ik ga deze keer voor de eerste keer naar de VVD. Waarom? Omdat:

  1. Het kabinet Balkenende IV met de PvdA was een ramp.
  2. Balkenende kan het klusje blijkbaar niet klaren.
  3. Ik wil dat Nederland sterker uit de crisis komt, en dan moeten we nu maar gewoon even de broekriem aanhalen.
  4. Mark Rutte lijkt me een goede premier.

 2. Theo Nijkerk zegt: 06-06-10 om 10:50

  Ik stem hetzelfde als vorige keer. En dat is PvdA. De plannen van VVD en CDA hebben grote negatieve gevolgen voor onszelf, aanzienlijk meer gevolgen dan een beperking van de hypotheekrente aftrek. Daarbij ben ik bang dat VVD en CDA de economie kapot gaan bezuinigen zoals ze wel eerder hebben gedaan.

  Zowel voor ons land als voor ons persoonlijk is PvdA de beste keuze.

 3. Jolanda zegt: 06-06-10 om 11:16

  Ik ga net als in 2006 SP stemmen. Als de PvdA de grootste wordt, wie zegt dan dat ze niet met de VVD willen regeren? Ik wil een links kabinet en de SP heeft het beste programma voor iedereen. Bovendien komt de crisis echt van rechts en de grens is bereikt. Ik laat me niet bang maken door de VVD, er is een sociale uitweg in de crisis.

 4. Sophie zegt: 06-06-10 om 11:18

  Ik ga dit keer stemmen wat ik altijd al wilde stemmen, namelijk D66. De vorige keer stemde ik VVD omdat ik dacht dat als je iets rechtser (of linkser, maar dat leek mij geen goed idee) stemt je dan uiteindelijk ergens in het midden uitkomt. Strategisch stemmen vind ik geen goed idee meer, als we dat allemaal doen schiet het niet op.

  Ik ga stemmen waar ik voor sta, in plaats van wat ‘handig’ is.

 5. Peter Korsten zegt: 06-06-10 om 11:25

  Na jaren D66 te hebben gestemd, wat volgde op jaren VVD stemmen, heb ik nu weer VVD gestemd (vanuit het buitenland).

  De reden om liberaal te stemmen is omdat ik me daar het meeste thuis voel. En Nederland heeft nu een stevige hand nodig om de overheidsfinanciën op orde te brengen: er zijn nog steeds een enorm begrotingstekort en een enorme staatsschuld. Beloften over koopkracht zijn leuk, maar kunnen op de lange termijn niet waargemaakt worden.

  Zowel D66 als de VVD hebben beloofd daar iets aan te doen, dus dan komt het aan op de details. Met het hypotheek-standpunt van de VVD heb ik moeite: het is een subsidie en als we allerlei subsidies korten, waarom zouden we dan de grootste subsidiepot van Nederland behouden?

  Echter, D66 wil de provincies afschaffen. Als Limburger vind ik dat onaanvaardbaar en het geeft maar weer eens aan hoezeer D66 een Randstafpartij is.

  So, VVD it is.

 6. Gonny zegt: 06-06-10 om 11:37

  Ik ga deze keer SP stemmen. De SP bezuinigt ook, maar laat de mensen met een kleine beurs niet opdraaien voor de crisis. Bovendien vind ik het a-sociaal van de rechtse partijen om gigantisch te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking en niet op defensie. Liever foute oorlogen voeren dan zorgen dat de armsten toegang hebben tot onderwijs en gezondheidszorg.

 7. Inger zegt: 06-06-10 om 11:50

  Ik stem wat ik altijd landelijk heb gestemd: D66
  Waarom?
  -Economisch en sociaal gezien een progressieve partij, die vooral niet bang is voor de toekomst, maar de mouwen opstroopten daarbij de kwetsbaren niet laat barsten.
  -Democratisch tot in de nieren, opkomend voor de rechten van de mens, respect voor de levenskeuzes van het individu, ongeacht religie of geaardheid.
  -Het individu krijgt kansen door goed onderwijs.
  -Een groene partij, met name oog voor de problematiek van de toekomstige energievoorziening.
  -D66 kijkt over de grenzen heen en zet zich in voor de (handels)positie en het aanzien van Nederland-exportland

  Ik vind dat iedereen recht heeft op zijn of haar overtuigingen. Ik vind dus ook dat iedereen het recht heeft om zijn/haar persoonlijke overtuigingen te wijzigen. Het helpt onze maatschappij niet als mensen vanwege hun geloof in de hoek worden gedrukt. Dit leidt tot polarisatie en het ondersneeuwen van individuele nuance.
  Deze verkiezingen stem ik extra bewust op D66, om een ultra-rechts kabinet, met een demagogische en on-democratische partij als PVV, te voorkomen.

 8. Frits zegt: 06-06-10 om 12:18

  De vorige keer stemde ik SP, maar nu stap ik over naar de PvdA. Dit heeft verschillende redenen:

  - Ik was teleurgesteld dat de SP zich niet genoeg inzette voor kabinetsdeelname.
  - De laatste jaren vind ik de SP populistisch geworden, soms zelfs schreeuwerig (wat me aan de PVV doet denken).
  - Ik wil rechts tegenhouden en hoop op een grote PvdA.
  - Ik vind Cohen een uitstekende leider voor het land.

 9. Darci zegt: 06-06-10 om 13:25

  Ik ga SP stemmen. Ik werk in de catering en de lonen hier zijn door de aanbestedingen omlaag gegaan. Bedrijven schrijven in onder de prijs en werknemers betalen. De SP is de enige partij die hier een sterk tegengeluid laat horen. Ook heeft de SP de acties van de schoonmakers ondersteund. En terecht. Ik hoop dat de PvdA deze keer wel met de SP wil regeren en niet weer kiest voor rechts. Daarom moet de SP zo groot mogelijk zijn. De SP wil regeren, net als in 2006.

 10. Igor zegt: 06-06-10 om 13:31

  Ik stem niet langer PvdA maar stem nu SP. Ik vind Roemer sympathiek, geloofwaardig en capabel. Mijn twee kinderen van 15 en 17 gaan binnenkort studeren en dat kan alleen als de studiebeurs blijft bestaan. De PvdA wil deze afschaffen. Daarnaast zie ik mijn gemeente een goed SP-college. De armoede is afgenomen en meer mensen zijn weer aan het werk via reintegratie (en dan niet door een duur bureau maar door maatwerk door de gemeente). Ik vind solidariteit belangrijk en de SP is hier het duidelijkste en sterkst in.

 11. Anne Bruijne zegt: 06-06-10 om 14:38

  Ik stem op SP, zoals altijd, ze hebben het beste programma, de beste lijsttrekker en dus het beste voor met iedereen.
  VVD wil, zoals verwacht, niets doen voor de minderbedeelden, waarom zou je? Nee de goedgevulde portemonnee wordt nog beter gevuld, daar heb je wat aan. Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt (zoals ik)door zogegaamd de crisis moeten het maar gaan bezuren bij de VVD, ga maar werken. Ja ik zou niets anders willen, maar ik heb het niet meer voor het kiezen,zoals jaren geleden.Nee, laten we alsjeblieft sociaal blijven, SP, onvoorwaardelijk!

 12. mark zegt: 06-06-10 om 14:43

  Bij dit soort oproepjes kun je vooral zien welke partij zijn web-campagneteam het scherpst heeft. De SP lijkt het weer goed te doen met “Igor”, “Darci”, “Gonny” en “Jolanda” die gevieren prima de talking points van de SP samenvatten. :-)

  Niet naief zijn over anonieme reacties op websites mensen, diverse partijen hebben grote teams vrijwilligers klaarzitten om onder pseudoniemen forumdiscussies de juiste kant op te sturen.

 13. Dit keer geen ‘grote’ partij meer voor mij. Wordt uiteindelijk weer een compromis.
  Roer om in de politiek, misschien deze keer nog geen succes maar de huidige situatie – veel blaten en achterkamertjes – gaat geen jaren stand houden (Hoop ik :) )
  Ik stem Partij EEN

 14. Henk zegt: 06-06-10 om 15:42

  Ik stem SGP ipv Christenunie.
  Ik voel me nog steeds heel erg verbonden met de ChristenUnie, maar de SGP is veel duidelijker in haar standpunten. Door de regeringsdeelname van de CU lijken veel standpunten van deze partij te worden genuanceerd. En dat is Jammer. Wees maar gewoon duidelijk zoals de SGP!

 15. Wim Bakker zegt: 06-06-10 om 15:55

  De vorige keer heb ik GL gestemd, ik denk dat ik deze keer maar eens Groen-Links ga stemmen , en ik hoop op een meerderheidskabinet van alleen Groen-Links en D66, met Groen-Links als grootste partij. VVD,CDA , PVDA en PVV-achtige partijen hebben het lang genoeg voor het zeggen gehad in dit land.

 16. Ik stem zeker geen PVV en VVD.
  PVV, te NEO FASCISTISCH, denk aan wat er in 1936 gebeurde en wat het vervolg hiervan was.
  VVD, (V)olkspartij voor (V)rijheid (alleen voor de topsalarissen) en (D)ictators (geld stelen van Jan Modaal en minder bedeelde mensen, om zelf er beter van te worden.
  De Topmanagers zijn de oorzaak van de krediet crisis, maar de armen moeten er voor opdraaien.

 17. Erasmus Roterdamus zegt: 06-06-10 om 16:33

  Ik stem D66.
  Waarom?? D66 kijkt er net naar wie of wat je bent maar hoe.
  D66 is niet bang om duidelijke keuzes te maken, ze leggen de lasten niet naar de volgend generatie zoals de SP, GL en PvdA wel doen.
  De PvdA kiest er bijvoorbeeld voor om € 500 per gezin extra te lenen. Waanzin! De VVD kiest voor lastenverzwaring naar de lagere inkomens en het CDA kiest voor algehele stagnatie

 18. MikePB zegt: 06-06-10 om 16:38

  Ook hier ander stemgedrag. Niet strategisch, maar met mijn hart en portemonnee; SP. (laatste keer EenNL)

 19. Peter zegt: 06-06-10 om 16:38

  Ik ga PvdA stemmen, ben normaal gesproken meer een SP-er maar het is van enorm belang dat de liberale dieven van de VVD NIET de grootste worden.

  Kapitalisme werkt niet meer omdat ons land economisch vooral stabiliteit nodig heeft ten koste van groei, want de rek is eruit. Kapitaalzucht en marktwerking leiden alleen tot zelfverrijking en misdrijven weg moffelen.

  Verder snappen liberalen en conservatieven niet hoe de economie werkt. Iedere econoom (of niet-econoom, ik leerde dit namelijk al in 4 HAVO) snapt dat de economie vraaggestuurd is, niet aanbodgestuurd. Het bedrijfsleven is niet gebaat bij lastenverlichting terwijl de koopkracht daalt, want dan daalt ook de consumptie. Het bedrijfsleven is gebaat bij een stijgende koopkracht.

 20. Tijd voor vernieuwing zeker PVV.

 21. Arjan zegt: 06-06-10 om 17:03

  Ik stem CU. Gewoon duidelijk een goed program voor iedereen! Tevens een tweede kans in de regering want de vorige is gesneuveld omdat het om Bos/Balkenende ging en ze bij de PvdA Verhage erg irritant vonden. Ging niet meer over politiek maar over personen. CU…..go fot it!

 22. Ik stemde CDA en nu VVD, omdat het CDA waarden en normen verkondigt met woorden, maar niet met daden. Ten tweede hebben ze van een aantal zaken weinig kaas gegeten.

 23. afra zegt: 06-06-10 om 17:12

  Ik stem GL, de vernieuwende partij met ‘een visie’. Ik heb ook sympathie voor de PvdA maar ik vind het tijd voor een nieuwe wind en progressiever beleid.

  Over de SP heb ik ooit getwijfeld maar zij hebben mijn inziens te vaak regeringskansen laten liggen. Ze zijn overal op ‘tegen’ maar wanneer ze de mogelijkheid geboden wordt hetgeen ze ‘voor’ zijn te realiseren geven ze niet thuis omdat het hun ontbreekt aan visie.

 24. Ik stem op een partij die voor aanpassing van de hypotheekrente is omdat dit instrument verouderd is en vooral voor de hoogst betaalden voordelig is. Bovendien moet het een partij zijn die ook iets in te brengen zal hebben, dus wordt het
  PvdA.

 25. het wordt tijd dat er is wat gebeurd. dit lukt niet met een pvda in de regering. Ook voor de studenten is dit een slechte partij want ze doen de basisbeurs weg! dit is absoluut slecht voor de armere mensen. de pvda denkt alleen maar aan de rijken zodat die later wel kunnen studeren. Dus de keuze lijkt mij duidelijk.Ik wil geen links kabinet dus wordt het cda of pvv!

 26. Qward2 zegt: 06-06-10 om 18:06

  40 jaar CDA, PvdA, VVD hebben van door de ongelimiteerde immigratie er een rotzooi van gemaakt. 6 miljard aan kosten immigranten, criminaliteit en jankende minaretten op de hoek
  Ondanks dat de PVV de hypotheekrente-aftrek niet wil aanpakken zal ik toch PVV stemmen

 27. Rogier zegt: 06-06-10 om 18:07

  Ik stemde vorige keer CDA en ga dat nu weer doen. Het CDA heeft een goede balans tussen financiele degelijkheid en sociaal beleid. En verder heeft Balkenende laten zien dat hij ook als het moeilijk wordt de verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. Het was niet het CDA dat de kabinetscrises veroorzaakte; je kunt het CDA niet verantwoordelijk maken voor wat andere partijen doen.
  VVD en PvdA lijken nu favoriet. Maar vergeet niet dat die partijen in 2006 het land bijna onbestuurbaar maakten toen er een motie van wantrouwen tegen de al demissionaire minister Verdonk werd aangenomen. Balkenende kwam toen met de oplossing waarmee een kabinetscrisis werd voorkomen.

 28. Net als vier jaar geleden gaat mijn stem weer naar de partij voor de dieren. Al de andere partijen maken zich druk om dingen die mij totaal niet aanspreken, kan dan ook geen verbintenis vinden met die partijen.
  Verder vindt ik dat er veel partijen moeten kunnen meepraten. Ik zal dan ook altijd op een kleinere partij stemmen. Voorheen stemde ik altijd SP, maar ik vind die partij te groot geworden. Mijn stem hebben ze niet meer nodig.
  De dieren die worden teveel misbruikt in dit land. En kunnen niet voor zichzelf opkomen. Blij dat er nu een partij voor is gekomen.

 29. Bliksem zegt: 06-06-10 om 18:40

  Het wordt de PvdA.
  En wel om de volgende redenen:
  * de crisis kwam van rechts, foute hypotheken en zeer asociaal winstbelust beleid;
  * de marktwerking moet stoppen, vooral in de zorg;
  * op korte termijn hard bezuinigen stopt het wankele economisch herstel, dus geen koopkrachtdaling voor minima en modaal.
  * een gedegen sociaal stelsel dient overeind te blijven in een rijk land als Nederland, dus de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, dus zeker ook de hypotheekrenteaftrek aanpakken tot een bepaalde grens en in termijnen.
  * de intentie is stoppen met de JSF, genoeg is genoeg, het project is bezig zichzelf af te schieten;
  *aandacht en finacieen voor onderwijs en zorg is hard nodig, vooral weg met al

 30. eggbird zegt: 06-06-10 om 18:48

  Ik stem deze keer SGP. Na een aantal keer CU te hebben gestemd kies ik daar deze keer niet voor. De CU is een degelijke partij, maar mij soms iets te links. Ik heb zitten twijfelen tussen het CDA, ook nog de VVD en SGP, en het is uiteindelijk SGP geworden. Deels als proteststem, tegen de uitspraak van de hoge raad tegen het verplicht stellen van het toelaten van vrouwen op de kieslijst (niet dat ik tegen vrouwen op de kieslijst ben, maar wel omdat ik vindt dat je alle grondrechten gelijk moet stellen). Ik stem ook SGP om een christelijk geluid te laten horen, met een rechtsere inslag dan de CU.

  Verder moet mij van het hart dat enkelen een wel heel eenzijdig beeld hebben van sommige partijen… met name de linken die over rechts praten.

 31. Bliksem zegt: 06-06-10 om 18:51

  Nog niet helemaal klaar :)

  * aandacht voor onderwijs en zorg is hard nodig, vooral weg met alle bureaucratie en papieren invullen, deze wens zou ik ook graag horen van de PVDA;
  * geen tweedeling in de maatschappij; dan staat binnenkort het Malieveld weer helemaal vol of erger;
  * Ik wil niet dat de VVD de allergrootste partij gaat worden van Nederland, de schuld van de crisis ligt overduidelijk bij de liberalen/neo liberalen. En die gaan we nu kiezen als grootse partij? Leve de vrijheid in de finacieele wereld!

 32. Ik stem op geen van de bestaande partijen meer. Beloftes die nooit zijn uitgekomen. De tweedeling is alleen maar versterkt ook met dank aan de nep-socialisten van de PvdA.
  Ons economische en politieke systeem werkt niet meer en moet op de schop.
  Ik stem op lijst 14 Mens en Spirit.

 33. Helen zegt: 06-06-10 om 19:24

  Tja,..ik ben best zwaar teleurgesteld in de politiek, dus in plaats van op de SP( waarvan ik mijzelf als kiezer destijds flink genaaid voelde toen zij niet in de regering wilde) stem ik dit keer op de gloednieuwe spirituele Partij: MenS Dat is voor mij persoonlijk een veel betere “tegenstem” dan de PVV want dat is geen optie uiteraard.

 34. Marisca zegt: 06-06-10 om 19:24

  Ik ga voor Lijst 14 MenS, Partij voor mens en spirit.
  Het wordt denk ik tijd om de oude normen en waarden eens tegen het licht te houden en te hervormen naar normen en waarden die recht doen aan ieder individu (en elk dier).
  Ik geloof dat het mogelijk is om de politiek, de economie, onze maatschappij zodanig in te richten dat iedereen een fatsoenlijk inkomen heeft, ook diegenen die nu nog het laagst betaald worden voor werk dat door de meesten van ons te min wordt gevonden. Dat mensen niet meer als loonslaaf nodig zijn om de economie draaiende te houden. Als je talent schoonmaken is mag je daar net zo goed voor beloond worden, dan wanneer je talent secretaresse, arts of profvoetballer is. Dat het niet nodig is voor een gezonde economie om steeds maar meer, meer, meer van vanalles (meest overbodige luxe) te produceren en om te zetten. Dat we weer respect krijgen voor Moeder Aarde, de medemens uit welk land dan ook, de dieren en voor spirituele gevoelens van iedereen. Dan houden we een leefbare wereld voor onszelf en onze kinderen!

  N.B. Ik vind het zeer jammer dat er vanuit de media zeer weinig aandacht is voor de nieuwe partijen die ook aan de verkiezingen van woensdag 9 juni deelnemen.

 35. E. Brugman zegt: 06-06-10 om 19:33

  Mijn hele volwassen leven (39 jaar) stem ik PvdA. Na de formatie 4 jaar geleden, toen de PvdA toch ging regeren met het CDA voelde ik mij in mijn hemd gezet. Met weer Balkenende aan het roer, al die jaren heb ik mij geschaamd voor de minister president, kruiperige beelden met Bush en vele andere beelden kan ik niet vergeten. Niet persoonlijk bedoeld, Balkenende heeft absoluut kwaliteiten, maar niet in de politiek
  Ik hoop dat de PvdA de grootste partij wordt en dat de keuze dan valt op een links kabinet met D66, Groen links en de SP. Wordt de VVD de grootste partij, dan moeten linkse partijen er maar even tussen uit blijven, VVD met CDA en PVV, als dat al haalbaar is, valt binnen no time. Daarna kan er weer verstandig geregeerd worden.

 36. John van Dokkumburg zegt: 06-06-10 om 19:34

  Wij kiezen niet , wij laten ons verleiden door de jammertaal rondom ons en boos geroep over en weer om juist alleen onze egoistische belangen voorop te stellen , maar een echte kiezer kiest uit naam voor dat wat door slappe maar intolerante houding mishandeld word , die zelf geen stem machtig is maar leeft van de genade van (ze zijn er nog steeds ! ), de enkeling die opkomt voor de eeuwige onderdanen van ons, dat zijn alle levende dingen die geen mens genoemt word maar wel een eigen waarde heeft. Al het andere verdedigen .. is een doem te strijden en een naaste te laten falen . Nee , ik kies niet voor mensen dus dikke buiken , ik kies niet voor de zwakkeren in de samenleving hoewel het me niet koud laat , maar ik kies voor de hoogste tot laagste dieren , alleen zij geven de beschaving niveau van een innerlijke in ons weer . En zie dan weer naar uw partij .. want het is een achterlijk streven om echte liefde voor een materialistische vrede op te geven !

 37. jenny janissen zegt: 06-06-10 om 19:40

  Ja ik ga helemaal anders stemmen.Mijn grote verbazing is dat niemand van de voorgestelde dame/heren ziet dat het gehele stelsel op de schop moet.
  Mischien toch dan maar Wilders of Rita…..waardeloos maar…dat zijn die anderen ook!.
  Wie durft hier nu eigenlijk echt in te zien of….openbaar te verklaren dat het systeem wereldwijd achterhaald is?Hadden van Goch en Fortuin dan toch gelijk?

 38. Aart zegt: 06-06-10 om 19:48

  Iedereen die VVD stemt, denkt alleen aan zijn eigen portemonnee. Een nog grotere kloof tussen arm en rijk maakt het land niet beter! Naasten liefde is bij de VVD ver te zoeken. Ook is het slecht om jongeren met een studieschuld op te zadelen. Ze kunnen nu al amper een huis kopen. En van de hypotheek rente kunnen ze toch al niet profiteren, omdat ze geen huis kunnen kopen door de studieschuld. De toekomst wordt er voor deze groep bij de gevestigde partijen VVD, PvdA en CDA niet beter op.
  Ik stem CU om hun fantastisch partij programma:
  1. Sociaal
  2. Behoudt van studiebeurs
  3. Geleidelijk beperken van hypotheek rente aftrek. En meteen al voor de beperken voor de topinkomens.
  4. Groen (tegen een nieuwe kerncentrale)
  5. Ze hebben erg veel gedaan voor kinderen uit een “minder milieu”.
  Suc6 CU!

 39. Ik stem GroenLinks. Het is nu tijd voor een duurzame toekomst, nu er een economische crisis is liggen er voldoende kansen. Helaas weing aandacht voor het milieu deze campagne, men laat weer kansen liggen.
  Ik zal nooit op de VVD stemmen, daar stemmen alle “bankenmannetjes” op en die hebben ons juist in deze crisis geholpen, onvoorstelbaar dat juist deze partij aan kop staat in de peilingen.
  Stem daarom Groen en Sociaal stem Groen Links.
  Ik zie graag een kabinet GroenLinks – D66, alleen dan zonder een pro Europees beleid en werken tot 65 jaar, dus niet 63, 64, 66 of 67. Allemaal tot 65!!
  Succes woensdag!!

 40. Jeroen zegt: 06-06-10 om 20:40

  Ik heb in 2006 op Jan Marijnissen gestemd en ga nu naar Femke Halsema. In mijn overwegingen speelt de persoonlijke factor een rol. Ik beloon het beste linkse Kamerlid met mijn stem. Halsema steekt er behoorlijk bovenuit, ook in vergelijking met Job Cohen, die ik ook hoog waardeer. Maar dit keer is het ook een keuze voor de partij, GroenLinks. Een goed programma met oog voor duurzaamheid, sociaal en structurele hervormingen. Een stabiele partij bovendien met een duidelijke koers en een weliswaar kleine, maar vaste en betrouwbare kiezersgroep.

 41. TFWC zegt: 06-06-10 om 20:45

  Ik stem zoals vorige keer op het Partij voor de Dieren, die zijn nut in het parlament wel heeft bewezen. Zolang de CDA alle touwtjes in handen heeft betreffende landbouwpolitiek zal er ooit niets veranderen. Zie artikel NOS vandaag dat kiloknaller vlees goedkoper is dan kattenvoer. Absurd. Alleen om de zakken te vullen van de rijken op kosten van dieren, milieu, en onze gezondheid. Q-koorts, varkensgriep, etc etc… De PvdD is gewoon de beste partij als je je zorgen maakt over het milieu en duurzaamheid. De staat van de wereld schreeuwt erom. Strategisch op links (PvdA) stemmen ga ik echt niet doen.

 42. ik denk dat nederland toe is aan vvd cda en pvv geen slap gelul meer maar aanpakken we moeten eens aan onzelf denken zwaardere straffen mensen aan het werk zetten die dat kunnen en niet teveel miljarden aan anderen geven maar in onze eigen economie stoppen en ophouden met slappe linkse gelul want dat werkt niet meer.

 43. Joop zegt: 06-06-10 om 20:59

  CDA!

 44. ik wil op PVV stemmen maar ze denken dat ik hier op vakantie ben met het indentificeren en daar heb ik geen zin in, kwestie van vertrouwen hebben!!!!

 45. Sanne zegt: 06-06-10 om 21:43

  Dit is de eerste keer dat ik mag stemmen, het wordt absoluut SP.
  Eerlijk, sociaal, duidelijk en Emile is mijns inziens een zeer geschikt persoon om de PvdA links te houden, waar ze horen:)

 46. Henny zegt: 06-06-10 om 21:52

  Absoluut PVV ipv LPF de laatste keer. Moeten we investeren in een groep die niet wil werken, de Nederlandse taal niet machtig is, en dit land naar de echte crisis stuurt? Een crisis waar niemand de straat meer op durft, kinderen binnen laat omdat ze bedreigd, bespuugt, geslagen, geintimideerd en uitgescholden worden!!! Sorry links maar blijf vooral slijmen met de mensen waar je bang voor bent, de PVVer is dat niet,daarom lijst 5 PVV

 47. Erik zegt: 06-06-10 om 22:04

  Voor de tactische PvdA-stemmer:
  Met een stem op de PvdA hou je echt de VVD niet uit de regering hoor met dit zetelaantal. Een links kabinet zonder VVD en CDA gaat er sowieso niet komen.

 48. bas zegt: 06-06-10 om 22:16

  Ik maak, voor een keer, een uitzondering: in plaats van VVD stem ik D’66

  Alleen, de vorige keer, en de keer daarvoor, heb ik ook voor een keer een uitzondering gemaakt :oops:

  Deze keer is het een gebrek aan mensen uit Gelderland op de lijst

 49. Maaike zegt: 06-06-10 om 22:41

  Ik ga Partij voor Mens en Spirit stemmen. Het huidige politieke stelsel is m.i hopeloos verouderd en werkt niet meer. Ik wil met mijn stem een signaal afgeven voor een nieuw politiek systeem waar het minder om de poppetjes en/of politici gaat en meer om de burger en haar behoeften.

 50. Bernard Nijkerk zegt: 06-06-10 om 22:49

  Ik maak me ernstige zorgen dat geen enkele regeringspartij noch oppositie zich heeft druk gemaakt hoe het kan dat er in zeer korte tijd een bedrag van 35 miljard euro kon oplopen wat met bezuinigingen moet worden goed gemaakt. Niemand ook de regering niet heeft zich verantwoord hoe en waarom dit heeft kunnen gebeuren en sterker nog hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Alsof het iemand anders zijn geld is; bespottelijk. Wanneer het zo is dat het grootste gedeelte komt door de banken crisis, wat eigenlijk niemand openlijk zegt, dan is het ook niet te begrijpen, want nu lijkt het net of dat geld noiit meer wordt terug betaald of terug verdiend. Wat heet dan dat tekort doen oplopen, de tijdelijke deeltijd WW? Daar is toch een eigen kas voor?

  Daarom vind ik het tijd om op een partij te stemmen die nog niet eerder regeerde en er op een frisse manier tegenaan kijkt, en dat is niet de VVD (want die heeft jarenlang maar wat aangerommeld met Zalm waardoor de pensioenfondsen werden leeggezogen en de huizenmarkt werd overgefinancierd en de banken niet meer wisten wat hun maatschappelijke rol is), maar GroenLinks.

 51. Bart Ver zegt: 06-06-10 om 22:51

  Ik stem VVD, net als de vorige keer. VVD heeft het beste antwoord op de economische crisis, de PvdA is alleen de rekening aan het vooruitschuiven. Ik ben zelf student, maar kan niet begrijpen waarom mensen het eens kunnen zijn met een partij die aan alle kanten weer de hogere inkomens en ondernemers willen pakken. Deze mensen zijn al goed voor ruimschoots het grootste deel van de belastinginkomsten, en het getuigt van weinig respect deze mensen weer ‘te pakken’. Bovendien zit hier de motor van de economie. VVD is ook het meest sociaal, want de meest sociale voorziening is een baan en dus een plek in de maatschappij. Mensen die niet kunnen worden bij de VVD goed verzorgd. Mensen die niet willen bij de PvdA en SP. Ik vrees wel voor de verkiezingsuitslag, want ben bang dat een hoop mensen toch weer op de PvdA stemmen. Waarom weten ze zelf waarschijnlijk ook niet helemaal.

 52. Paul zegt: 06-06-10 om 23:02

  Ik denk dat ik toch van de SP vorige keer overstap naar de PvdA. Niet omdat ik denk dat Roemer niet goed is, of omdat ik vind of vond dat Agnes Kant “te schreeuwerig was” (sterker nog, ik vond haar fantastisch), maar ik ben toch bij de laatste verkiezingen gigantisch teleurgesteld geraakt in de SP toen ze de kans kregen om bij het kabinet te komen om mee te regeren maar ervoor kozen om in de oppositie te zitten met 25 zetels! Wie zegt me dat de SP dat nu niet weer gaat doen, als ze de kans krijgen.

  Echter, ik weet het nog steeds niet helemaal zeker, ik zal waarschijnlijk pas beslissen in het stemhokje, omdat ik Cohen wel veel beter vind dan toen ie in het begin op TV verscheen, maar nog steeds twijfels heb door zijn optredens oa bij nova. Groen Links wordt het in ieder geval niet.

 53. Ruudeke zegt: 06-06-10 om 23:11

  in 2006 stemde ik op de VVD, nu stem ik op de PVV. mijn grootste reden blijft toch wel de massa-immigratie. ik ben al die linkse rakkers helemaal beu met hun vernietiging van de Nederlandse cultuur.
  we zullen natuurlijk allemaal centen moeten inleveren door de bezuinigingen, dus in principe maakt het niet veel uit op welke partij je stemt. Maar omdat ik dus fel tegen de overproductie van moslims in dit land ben stem ik op PVV, het moet maar eens afgelopen zijn met dat linkse gezeur.

 54. Hetzelfde wat ik al jaren stem – niet uit gewoonte of gemakzucht, maar omdat ze een goed programma hebben – VVD.

 55. Massale ontslagen door de crisis en dan ook nog de broekriem aan?
  Voor mij SP of Partij voor de Dieren.
  De rest is asociaal.

 56. Tjrd zegt: 07-06-10 om 00:20

  Tot nu toe landelijk altijd SP gestemd. Nu ga ik waarschijnlijk voor GL, al staat er nog een deur naar SP en ook naar PvdA open.
  Ik vind dat GL erg interessante, creatieve ideeën heeft, en heb al vaker een stem op ze overwogen.

  Het “strategisch” element is dat GL ook de partij is die ik het liefst in een regering zie. Het liefst PvdA+GL+SP+D66, maar het gaat erg moeilijk worden om de VVD buiten de regering te houden. Voor VVD+CDA+PVV ben ik niet zo bang, maar VVD+CDA+D66 zou ik erg vervelend vinden.

  Paars-plus vind ik wel een mooie. Een brede links-rechtsdekking en progressief, hopelijk ook pragmatisch.

  Als met name PvdA en VVD het de komende jaren samen kunnen uitzingen, krijgen we de volgende keer misschien wat minder van die zeikerige ad hominem campagnes.

 57. Ferry zegt: 07-06-10 om 00:43

  De vraag die beantwoord moet worden is hoe rechtvaardig gaan we de pijn in onze gemeenschappelijke portemonnaie verdelen. Pijn ontstaan door een doorgeslagen conservatief liberale koers. Marktwerking op elk gebied is volstrekt doorgeslagen en heeft tot de grootste dip in de economie gezorgd. In Amerika is dat nog duidelijker. Rechts verklooit de boel (Bush met zijn miljaren teruggeven aan de belastingbetaler) en links mag de troep weer opruimen.
  Overproductie door moslims lees ik hierboven. We praten nog steeds maar over circa tien procent van alle Nederlanders en dan nog is die 10% te differentieren.
  Ik stemde vier jaar geleden D’66 en stap over naar de PvdA.

 58. hans zegt: 07-06-10 om 01:34

  Traditioneel stem ik GL, maar nu moet ik noodgedwongen uitzien naar een andere ”linkse” partij. GL heeft het Kamerlid waar ik op wilde stemmen, niet meer kandidaat gesteld.

 59. Peter zegt: 07-06-10 om 02:33

  Ik heb me zojuist bedacht en ga toch SP stemmen, geen PvdA uit strategische overwegingen, zoals ik me eerst had voorgenomen.

  Daarbij word ik zo langzamerhand gek van allemaal die rechtsmensen met hun drogredenen en feitelijk onjuistheden.

  Dit land moet de rijke burgers extra gaan belasten, de belastingen zijn voor hen netto bekeken veels te laag, door de hypotheekrenteaftrek. Opbokken met die troep!

 60. Frank zegt: 07-06-10 om 03:00

  CDA en PvdA hebben de afgelopen periode bewezen niet in staat te zijn de problemen waar Nederland mee kampt zelfs maar aan te stippen. Aangezien de euro-zone aan het wankelen is, we nog steeds niet uit de crisis zijn en het in feite dus alleen om geld draait (alle andere onderwerpen zijn daar weer van afhankelijk, van onderwijs tot ontwikkelingshulp), stem ik voor VVD omdat daar de enige mensen lijken te zitten die voldoende van economie begrijpen om de juiste maatregelen te nemen. Zullen niet de leukste maatregelen zijn, maar wel noodzakelijk.

 61. michiel zegt: 07-06-10 om 08:44

  Ik wil een links kabinet. Aan de peilingen te zien gaat het vrij rechts worden. Daar ben ik tegen. Daarom stem ik SP.
  Verder heeft SP ook het beste programma!

 62. Fred zegt: 07-06-10 om 10:18

  Ik wil een kabinet die slagvaardig is en besluiten neemt en niet op de langer termijn afschuift.

  Vanaf Pim Fortuin heeft de regering en de media er voor gezorgd dat er een tweedeling in de Nederlandse maatschappij is veroorzaakt.

  Ik ben daardoor een zwevende kiezer geworden.

  Gisteren heb ik verkiezingsgala op tv gezien, ik vond Pechthold veruit de beste, met passie en overtuiging, daar hou ik van. (leiderschap)

  Gezien mijn persoonlijke omstandigheden en het beroep dat ik heb in de zorg, ga ik stemmen op de SP.

  Het is niet alleen maar zorg bieden, maar ook persoonlijke aandacht voor de mens. Een vlakke organisatie in de zorg op bijna alle gebieden is wenselijk.

  Denk bijvoorbeeld aan de buurtzorg deze werken zeer zelfstandig en efficient, grote organisatie hebben te veel managers en dat kost veel geld, dat gaat tenkoste van inzet personeel, zorgvragers.

  Daardoor zijn er veel kleine arbeidscontracten, het gevolg is dat je bij de zorg bijna niet fultime kunt werken. Wat onaantrekkelijk maakt om in de zorg te gaan werken.

  Alles is reeds op maatwerk in de zorg, hoeveel uur, minuten. Medicatie liever een B-merk dan een A-merk.

  Diverse verschillende zorgverleners komen over de vloer die de zorgvrager in zijn prive verstoort iedere dag.

  Het is voor mijn gevoel allemaal doorgeschoten waarbij de mens niet meer centraal staat.

  Het moet socialer en dat gaat niet lukken als de rechtse partijen voor het zeggen krijgen.

  Sta even bij het volgende stil:

  Wie heeft de euro er doorgeduwd en geen referendum gegeven?

  Wie heeft er voor gezorgd dat er geen onderzoek eerst kwam of de Irak oorlog legitiem was.

  Wie heeft ons infrastructuur aangetast met de Betuwelijn?

  Wie zorgt voor tweedeling in de maatschappij.

  Wie heeft de grenzen geopend zodat wij op straat kwamen te staan en geen werk meer hadden en dat er een goedkoper kracht daarvoor in de plaats kwam?

  Wie was tegen de JSF- vliegtuigen en heeft toch ingestemd om een proefmodel te kopen?

  Wie is schuld aan de economische crisis?

  Denk goed na waar je op stemt…..

 63. Ashley zegt: 07-06-10 om 10:44

  Vorige keer was ik duidelijke SP-aanhanger, maar sinds ze niet in de regering gingen was mijn overstap naar GroenLinks snel gemaakt. Ik had al langer moeite met de starre, bijna conservatieve houding van de SP. Ik ben wel duidelijk een linkse GroenLinkser (niet die elitaire, bakfietsrijdende grachtengordel), maar ben ook progressief. Ontslagrecht daar moet men afblijven, maar om vol te blijven houden dat de AOW-leeftijd gelijk moet blijven en dat Roemenen en Bulgaren (EU-leden !) maar weer werkvergunningen moeten aanvragen is te conservatief en verleden tijd!

  Op naar een (groen-)LINKS kabinet!

 64. Tim zegt: 07-06-10 om 11:15

  Ik heb niets tegen een rechte regering voor een keer, als ze niet zulke bezopen scheve lastenverzwaring zouden willen doorvoeren.

  Ik geloof dat het OF niet doorgedrongen is tot de gemiddelde VVD stemmer dat er wel degelijk hardwerkende chronische zieken zijn (ik zelf heb zowel reuma als narcolepsie dat beide bakken met geld kost, maar kan ik daar iets aan doen? mijn vrouw is een ex-kanker patiente die met een donorbot in haar been gewoon weer iedere dag vol pijn naar haar werk gaat) en dat ze dus met hun verdeling van de lasten een heleboel mensen gewoon over het lijntje kukelen waardoor ik zo´n beetje alle sportactiviteiten van mijn kinderen op kan gaan zeggen, de therapie en medicijnen die ik en mijn vrouw nodig hebben niet meer kan betalen en straks mijn huis, het is een koophuis omdat iets anders in onze regio gewoon nagenoeg niet bestaat kan gaan verkopen.

  Door de aandoeningen is extra werken (bovenop de volledige werkuren die ik nu maak) gewoon niet mogelijk. Maar ik moet wel.

  Bedankt VVD, voor jullie grenzeloos hartelijke gevoel dat wij samen Nederland zijn.

 65. lila zegt: 07-06-10 om 11:21

  Toch niet anders, heb wel even de strategische stem op de PvdA overwogen, maar het blijft GroenLinks!

 66. Al dat mannetjes en vrouwtjes gedoe, het elkaar vliegen afvangen, kijken of ze wel lang genoeg in beeld zijn, het is om kotsmisselijk van te worden. Ze hebben nu veel praats maar na de verkiezingen zult u over hun beloftes niets meer horen. Ik stem zoals ik al jaren doe op de partij voor de dieren.

 67. Marion zegt: 07-06-10 om 12:22

  SP of GroenLinks

 68. marleen zegt: 07-06-10 om 12:32

  Volgens mij moet je al die politici niet op hun campagnetaal geloven. Volg de politiek een beetje als er geen verkiezingen zijn, kijk dan welke partij dingen doet waarmee je het eens bent en baseer daar je stem op! Niet op al die stellige beloftes die in coalitiebesprekingen worden ingeruild.

 69. Ram zegt: 07-06-10 om 12:39

  Nederland vereist een ander regeerstructuur.
  Overheden zijn handelaren geworden. Teveel belangenverstrengeling.
  Met pensioengelden worden zaken gedaan. Alle instantie die met het volk te maken heeft, moet terug onder ministerieele verantwoordelijkheid. In de bouw, in de zorg, in de vereniging van eigenhuis, in de ziekenfonds, in de media, etc. worden miljarden verspilt. Wijsheid is niet op de rommelmarkt te koop. Nederland moet geregeerd worden door wijze mannen en vrouwen en niet door kinderen, die alleen maar weten te discusieren.

 70. Ik stem op CDA/Balkenende. Balkenende is een wijs man: intelligent, solide, en evenwichtig. Steekt met kop en schouder boven de rest uit. Hij heeft Nederland tot nu toe zeer goed door crisis geleid. Nederland heeft nog altijd een zeer lage werkloosheid ondanks crisis (laagste werkloosheid van Eurozone!) Bos/PvdA stapte op midden in crisis: onverantwoordelijk. Cohen heeft geen verstand van economie, onbegrijpelijk in crisistijd; hij wordt daarom ook niet serieus genomen in EU (of G20). Het economisch beleid van de VVD schiet door met groot risico dat het contra-productief is en ook tot meer criminaliteit leidt.

 71. Ik stem zeker PVV, als je in een wijk woont waar moslims de overhand hebben, ben ik blij dat er tenminste een politiek persoon is die mijn gedachten uitspreekt. Al wordt Geert in de 2e kamer altijd weg gehoond, schandalig want hij spreekt duidelijk voor zijn kiezers. En in een democratische staat hebben deze mensen ook recht van spreken. Vrijheid van meningsuiting

 72. Christel zegt: 07-06-10 om 13:49

  Ik stem, zoals altijd, CDA. Ondanks dat niet alle punten van het CDA overeenkomen met mijn standpunten, vindt ik dat Balkenende mijn stem weer heeft verdiend. Ik vind hem een goede premier. Hij heeft Nederland door de afgelopen, moeilijke jaren heen geloodst. Daarnaast hoop ik van harte dat de christelijke identiteit in de politiek goed vertegenwoordigd blijft!

 73. Ik stem groen links omdat ze de meeste kans hebben om mee te doen in een regeringscoalitie. Overigens is het mij niet duidelijk waarom de ombuigingen noodzakelijk zijn. We hebben de banken gesteund maar dit geld is toch niet weg? De overheid is zelfs eigenaar van de banken. Het geld komt terug + een hoge rente. Wat is eigenlijkm het probleem?

 74. Nils zegt: 07-06-10 om 14:55

  Voorheen PvdA. Nu is het eindelijk tijd voor verandering. Het is wat mij betreft een keer de beurt aan Groen-Links, om te laten zien dat het beter kan. Jaren heb ik op de gevestigde orde gestemd en zie waar ons dat gebracht heeft. Groen-Links heeft een sociaal, milieubewust en toekomstgericht partijprogramma waar ik mij steeds meer thuis voel.

 75. jack zegt: 07-06-10 om 14:56

  Ik ga nu GroenLinks stemmen de enige partij die duurzaamheid/groen/natuur op een intelligente manier weet te koppelen aan onze economie. Geluk en welzijn zitten als aanvulling op welvaart (ook voor de mensen met een kleine beurs) op een prettige wijze bij GroenLinks in elkaars verlengde. Ik geef Femke Halsema een kans de coalitieonderhandelingen in die lijn neer te zetten. Ik stem strategisch GroenLinks!

  Jack

 76. Jonathan zegt: 07-06-10 om 15:08

  Ik stem dit keer CDA. Bezuinigen oke, maar houd het een beetje sociaal. Daarnaast is Balkenende de minst slechte premierskandidaat. En zoals de VVD zelf adverteert; u kunt wel een beetje VVD gebruiken. Inderdaad een beetje, dus ook daarom CDA. Ik hoop dat er meer zo zullen redeneren.

 77. jahase zegt: 07-06-10 om 15:48

  Ik ga SGP stemmen eerlijke mensen, en met die vrouwen komt
  het ook wel goed!

 78. sgp altijd gestemd nu ook wegens
  1 staat altijd pal
  2 draait nooit
  3 fatsoenlijk taalgebruik in kamer
  4 gunt me een dag rust in de week

 79. gewoon CDA de party die ergens voor staat

 80. Wiebe zegt: 07-06-10 om 21:00

  Ik stem SP omdat zij doen wat zij beloven en niet draaien na de verkiezingen.
  Voor een Sociaal & Rechtvaardig Nederland.

 81. jaap zegt: 07-06-10 om 21:22

  Ik stem dit keer SGP, de enige partij die écht eerlijke politiek voert. CDA moet de C maar uit hun naam schrappen!

 82. goof zegt: 07-06-10 om 21:29

  Ik ga voor de SGP eerlijk en betrouwbaar. Een partij die waar maakt wat ze ook zeggen.

 83. Tom Koning zegt: 08-06-10 om 00:23

  Ik stem net zoals de vorige keer CDA. Het CDA is een betrouwbare partij en loopt niet weg als het moeilijk wordt. Het CDA heeft vaker puin moeten ruimen met de VVD om het Huishoudboekje van Nederland weer op orde te krijgen.
  Mijn favoriete coalitie zou dan ook zijn CDA, VVD, D66 en ChristenUnie met Balkenende weer als Premier.
  De PvdA is juist voor moeilijke beslissingen weggelopen.

 84. Hoewel ik (mede vanuit christelijk oogpunt) CDA-stemmer was, adviseert de stemwijzer mij dit keer PvdA te stemmen. Ik meen echter dat we onder bepaalde hervormingen niet uit kunnen en de PvdA gaat daarin niet ver genoeg. Ik ben altijd meer progressief links geweest en GrL kwam als 2e uit de adviesbus. Ik ga dus Groen Links stemmen. Op een paar punten na kan ik me namelijk goed in hun standpunten vinden. We moeten toch samen verder, toekomstgericht zijn, en dan zijn bepaalde compromissen (helaas) nodig. Geen enkele partij zal in staat zijn aan alle, zeer gevarieerde, wensen van de kiezers te voldoen. Maar iemand moet het toch proberen…; Mw. Halsema, Femke, succes met uw campagne, u heeft mijn stem!
  I

 85. Jan zegt: 08-06-10 om 08:45

  Ik ga VVD stemmen, na CDA vorige keer. Het geld is op, en doorgaan met uitgeven, ondanks dat het in het Keynsiaanse model zo mooi past is leuk bedacht, maar geheel onzeker of het gaat werken. We zijn al bezig met een enorm economisch experiment, maar wel een die het land ten gronde kan richten.
  Dan maar wat scherper bezuinigen, gelukkig zijn we een export land en we kunnen de broekriem wat strakker aantrekken en toch er economisch wat minder last van hebben.
  Ik stem dus VVD vanuit economische perspectieven. Iedereen moet betalen, ook de arme man of vrouw. Ook ik werk 60 uur per week en verdien aardig, maar niet veel (30.000/jr) en ik zou niet weten waarom mensen die niets doen de gehele dag niet moeten inleveren.
  Ja, de chronisch zieken etc daargelaten natuurlijk.
  Tevens vind ik het een schande dat er bijvoorbeeld nog steeds bijstandsmoeders zijn die gebruik maken van de kinderopvang (en bijna geheel vergoed krijgen door het lage inkomen), ze hebben nl ook tijd voor hunzelf nodig is het argument. Nu denk je vast dat ik een grap maak, maar dat is dus niet zo. En zo zijn er zo vele uitwassen, waarvan ik hoop dat dit soort onlogische dingen nou eens rechtgetrokken kunnen worden in tijden van crisis. Wordt uiteindelijk iedereen beter van. Want we hebben met zn allen wel hele luxe pamper gecreeerd voor iedereen, en daar blijven de baby’s lui van.
  De SP roept de hele tijd: hang de bankiers aan de hoogste boom, ik roep hang de misbruikers van de verzorgingsstaat ernaast, de bankiers werkten tenminste nog en droegen daarmee via de belasting bij, dat kunnen sommige anderen in deze samenleving niet zeggen.

  Jan

 86. Martin zegt: 08-06-10 om 09:14

  PVV, ik ben het ook echt met alle standpunten van de PVV eens. Alle anderen partijen menen met geld te kunnen smijten wat ze niet hebben, hulp aan griekenland voor miljarden en dan bij de belastingbetaler innen…nee, ga eerst een je uitgaven beperken voordat de belastingbetaler voor de zoveelste keer gepakt wordt, wil je een goede economie hebben dan moet de koopkracht niet door zulke praktijken onder druk gezet worden.

 87. auke de bruin zegt: 08-06-10 om 09:26

  Na de uitspraak van Verhagen over de zaak Joran denk ik er moet een hele nieuwe politieke koers komen en een andere wind in Nederland, wat is er mis mee om een misdadiger aan de pers te tonen,
  Nu stem ik op WIlders geef hem hjet voordeel van de twijfel.

 88. AMA zegt: 08-06-10 om 09:30

  Op de schaal link-rechts gezien, vind ik mijzelf gematigd rechts. Redelijk liberaal, maar nog wel met een sociale kant. D66 dus. Maar ik ben ook een oprechte vegetariër en ik vind het heel bijzonder dat er in Nederland een Partij voor de Dieren is. Daar gaat mijn stem dan ook naar toe, net als de vorige keer bij de landelijke verkiezingen. Ik denk dat het een verrijking voor de democratie is dat zo’n partij bestaat, ook al zal het altijd een marginale partij zijn. En verder hoop ik van harte dat D66 een flink aantal zetels stijgt ten opzichte van nu!

 89. Marthij zegt: 08-06-10 om 09:51

  Na mijn hele leven lang CDA gestemd te hebben denk ik er serieus over om dit jaar iets anders te kiezen.
  Ik tendeer ernaar om dit jaar mijn stem aan D66 te geven omdat dit de enige partij is die problemen in het onderwijs onderkent en bereid is om daarin te investeren.
  Verder vind ik het een grote misser van het CDA om Balkenende wederom tot lijsttrekker te benoemen en dat er te weinig geluisterd wordt naar hun achterban die het toch duidelijk niet helemaal eens was met deze keuze.

 90. Denny zegt: 08-06-10 om 10:06

  Ik ga strategisch stemmen, Mijn stem zou eigenlijk richting D66 gaan. (ook voor het eerst) Maar na vorige keer SP te hebben gestemd ga ik nu toch echt voor de PVDA.
  Puur en alleen om er voor te zorgen dat de plannen van meneer Rutte niet worden uitgevoerd. Dat zou voor een groot deel van NL een ondergang betekenen. En dan kun je nog zo hard bezuinigen op sommige punten het armoede beleid zal weer flink gevuld moeten worden als de VVD aan de macht komt, natuurlijk niet als je al een hoop geld hebt want dan ben je hun vrind en krijg je er zelfs nog geld bij.

 91. Cor zegt: 08-06-10 om 12:38

  Ik stem ….weet het niet;
  ‘t maakt uiteindelijk toch niet uit wat je stemt.
  ‘t maakt niet uit of je door de kat of hond geberen wordt, maar zekeris dát je gebeten wordt. Iedere partij heeft wel iets wat als redelijk klinkt.

  Maar niemand heeft ‘t meer over veiligheid op straat, of of die rottige straaljagers die aangeschaft moet worden; die miljarden kosten en 100x zoveel lawaai maken als de f16;

  niemand heeft het over dat nederland het meeste betaald aan de EU, aan de VN; aan die rotbanken die de crisis hebben veroorzaakt.

  Niemand heeft het over de kinderbijslag, die ook voor de topinkomens gelden, die gelden voor 16 kinderen en meer kinderen gelden. Waarom niet tot 2 of 3. Moet ik betalen voor tig kinderen, omdat er mensen zijn die zo nodig tig kinderen op deze overbevolkte wereld moet zetten; of omdat hun geloof dat vereist? Dat is toch waanzin? Én als men dat persé wilt; oké, maar dan zelf dokken v.a. 2 -3 kinderen.

  Ik denk dat ik maar stem op TON ; want die heeft het tenminste over veiligheid op straat. Daar gaat het ten minste ergens over.
  Want die open grenzen heeft een hoop “onveiligheid” aangetrokken

 92. rangdangdoodle zegt: 08-06-10 om 12:57

  ik stem links ik vind het asociaal dat men weer alles wil weg halen bij minder dan modaal en modaal wij mogen betalen maar rijk nederland lacht erom die worden echt weer beschermd en ja er zijn weer mensen die rechts stemmen niet vanwege hun eigen situatie maar omdat ze denken dat rechts ze echt gaan helpen.wakker worden!!!!!deze partijen zorgen voor hun eigen mensen,mensen met geld dus.
  ga het eens lekker weg halen bij degene die deze crisis veroorzaakt hebben 100.000 bij hun is ongeveer net zoveel als 60 euro bij mensen die het niet zo breed hebben.dus niet weer bij mensen die het al moeilijk hebben.

 93. Pieter zegt: 08-06-10 om 13:42

  CDA!

 94. Efi zegt: 08-06-10 om 14:46

  Het maakt niet uit op wie we stemmen. Zo lang de eliten zich onderling blijven beschermen komt er nooit verandering. Ik heb het dan over mensen met een voorbeeldfunctie zoals bijv. politiekorpschef waarvan duidelijk is aangetoond dat zij gefraudeerd hebben met representatiekostenvergoedingen en de minister dit vervolgens afdoet met “terugbetalen” i.p.v. ontslag op staande voet.

 95. Eline zegt: 08-06-10 om 14:48

  Ik stemde Christenunie, maar vind ze erg links in hun opvattingen de laatste jaren en ze hebben veel water bij de wijn gedaan.
  Ik ga nu waarschijnlijk SGP stemmen. Ik vind het wel jammer dat de SGP zich zo profileert als gereformeerd, want er is een veel bredere groep christenen die niet zo links is als de CU en veel meer achter de standpunten van de SGP staat, maar niet bij een van de gereformeerde kerken hoort, zelf ga ik naar een pinkstergemeente.
  Het geloof mag natuurlijk de basis zijn voor bepaalde standpunten, maar welke kerk het dan precies is, maakt natuurlijk voor de politiek niet uit. Je vertegenwoordigt mensen en meningen, geen denominatie.
  Al met al zal het wel SGP worden dit keer, hoewel ik dat vroeger altijd als een apart clubje zag. Ik heb heel veel waardering voor hoe Bas v.d. Vlies werkte. V.d. Staaij ken ik nog niet zo goed.
  Ik twijfel alleen nog om evt op CDA te stemmen, omdat ik het ze wel gun om de grootste te worden, zodat het niet links wordt en ik vind dat Balkenende wel erg veel onverdiende kritiek over zich heen krijgt. Aan de andere kant schrik ik van de plannen van VVD en PVV om bijvoorbeeld de kinderbijslag vanaf het 3e kind af te schaffen. Is een centrumlinkse regering dan toch niet zo slecht??
  Ach, als ik met mijn stem ertoe bijdraag dat de SGP misschien 3 zetels krijg, is dat ook wel de moeite waard. En als de Christenunie de voorspelde 7 zetels krijgt, zitten er toch 10 uitgesproken christenen in de kamer. Een stuk meer dan toen de RPF, de GPV en de SGP ieder 1 zetel hadden!! En die kunnen dan toch goed werk verzetten met elkaar.

 96. jan zegt: 08-06-10 om 17:15

  S G P Staatkundig Gerfomeerde Partij

 97. jan zegt: 08-06-10 om 17:16

  de SGP is gewoon normaal
  EN GOED

 98. Nico zegt: 08-06-10 om 18:01

  Ik heb tot nu toe altijd VVD gestemd. Ik ben echter teleurgesteld in hoe politieke partijen hebben gereageerd op wat er de laatste twee jaren gebeurd is. Overduidelijk is dat de crisis is ontstaan door onder andere de graaicultuur (bonuscultuur) bij de banken en aanverwante organisaties. Blijkbaar is dat nauwelijks een politiek issue voor de huidige politieke partijen. Zij zijn allemaal bezig om de rekening maar vooral bij Jan Modaal neer te leggen. De partij die bij mij nu het meest standvastig is en hopelijk toch wat wil doen aan die graaicultuur en misschien een deel van de rekening wil neerleggen bij de banken is de SP. Zeker niet in de laatste plaats door de uitstraling van Emile Roemer.

 99. C A van Sprang zegt: 08-06-10 om 18:11

  Mijn reactie: van Zwevende kiezer

  Beste medewerkers
  Zoals gebruikelijk kijk ik u programma erg vaak. Het is verkiezings tijd en we leven in een democraties land toch valt het me op dat de hele media en nu dus ook bij jullie de grote kopstukken steeds hun verhaal mogen komen vertellen en tot overmaat van ramp draaien ze een kompleet CD tje af.De media is zo supper correct in hun vraagstellingen waarschijnlijk moeten de gasten vooraf precies weten welke vragen ze krijgen om te selecteren welke vraag gesteld mag worden Gelukkig dat P R De Vries in Knevel en brink eens eindelijk eens oprechte vragen stelde waar een eerlijk antwoordt op moet komen maar wat draaid de politieke hoofd personen toch om de brei heen veel praten niets zeggen en daar moeten wij alle mensen op bouwen en jullie geven de kans om net die personen in de schijnwerkers te zetten nimmer zie ik een partij met 1 of twee zetels of een van de nieuwe partijen.wij praten over democratie nee de media en de goed gestudeerde mensen en de industriëlen bepalen wat 80 % van de bevolking moet doen slikken of stikken klein voorbeeldje als het mag ww uitkering in enkele jaren afbouwen van 5jaar naar 3 jaar naar 1 jaar en jawel de stropdassen cultuur heeft 6 jaar wacht geld,eerlijk niet dan of de vuilnismannen vechten om koopkracht en 1,5 % loonsverhoging nee dat kan niet terwijl het parlement afgelopen jaren 10 % loonsverhoging kregen. En hoe kan dit bestaan omdat mede de media en dus ook U deze mensen naar voren schuift hun in het daglicht zet zodat zij wederom jaren alles mogen bepalen uitsluiten en beslissen en tegen wie tegen 80 % van de bevolking.echt waar. Een paar vragen waarom niet meer kleine partijen in het voetlicht zetten en tegen de verkiezingen hun gezichten meer laten zien en de gevestigde partijen wat op de achtergrond,wat vind U daar van?? tweede vraag:is democratie niet het recht dat een ieder hoe groot een club ook is even veel rechten heeft en tijd krijgt om hun mening voor te dragen bent U het er niet mee eens dat dit nu erg ver en on democratie er aan toegaat??? tot slot ons kiesstelsel is niet eerlijk je kunt kiezen dat wel maar wanneer de partij een van de grootste is waarmee duidelijk is dat het volk graag die partij een kans wil geven om te regeren zie 3 jaar geleden wordt deze partij gewoon aan de kant gezet en kan in de bankjes gaan zitten onrechtvaardig is dit het volk zou mogen beslissen niet de partijen. persoonlijk heb ik wel een eerlijk kiesstelsel ieder gerechtigd persoon kiest drie partijen nr 1 nr 2 nr 3 dan heeb je ook zeker meer aanknopings punten die kloppen bij ieders wens want er is geen een partij waarbij elk onderdeel bij je past wanneer je dat optelt komen er eerlijke uitslagen want dan zou een vvd kunnen zijn twee partij van de dieren en drie jongere lijst dan zal er een eerlijkere verdeling zijn van de leden van de tweede kamer. Ook de premie moet zo gekozen kunnen worden alle partijen geven vooraf aan wie hun kandidaat is je stemt op drie kandidaten bv nr 1 Rutten nr 2 Femke Halsema en 3 Marianne dan het kiezen eerlijker en hebben alle mensen een echte keuze,want het kan nu zo zijn dat je een partij absoluut niet wil maar door op bijv op CDA te stemmen moet je VVD ook nemen die niet bij je past of omgedraaid. Mijn schrijven zal waarschijnlijk niet interessant genoeg zijn maar ik ben dan ook maar iemand zonder een stropdas of vlinderstrikje ik ben maar iemand van de 80% van de nederlandse bevolking die moet slikken of stikken en altijd voorop moet staan om te betalen deze mensen en ook ik en dat telt toch niet mee want het gaat om die 20 % die het goed moet hebben.
  Kiezen waarvoor, voor wat, pakken doen ze je toch en of het nu links om of rechts om is de gewone mens blijft de hond waar ze het bot van afpakken al zit er zelfs geen vlees meer rechtvaardigheidsgevoel is erg ver zoek .

  groetjes de vuilnisophaler,werkloze, stratenmaker verpleegkundige,bejaarden verzorgster en jawel ik heb nog dyslexie ook.

 100. Bram zegt: 08-06-10 om 19:17

  Vier jaar geleden heb ik SP gestemd. Dat ga ik dit keer zeker niet doen. Ten eerste hadden ze vier jaar geleden in het kabinet zitting moeten nemen en ten tweede vind ik de partij de laatste jaren wel erg populistisch geworden. Ook hadden ze veel krachtiger op moeten treden tegen Wilders (dit deed Jan Marijnissen eerst wel, maar dat terzijde). Dit deden Femke Halsema en Alexander Pechtold de afgelopen jaren een stuk beter. Daarnaast ben ik van mening dat bepaalde hervormingen onontkoombaar zijn. Ik heb liever dat er sociaal hervormd wordt dan op de VVD-manier.

  Ik heb uiteindelijk besloten om op GroenLinks te gaan stemmen. Een linkse, hervormingsgezinde partij die wat mij betreft na 9 juni het sociale en groene hart van een nieuwe progressieve coalitie moet gaan vormen.

 101. P1nc zegt: 08-06-10 om 19:49

  Het wordt eens tijd dat de NIEUW politieke partijen ook eens wat MEDIA aandacht krijgt. Het feit dat alleen de gevestigde orde (en daartoe reken ik ook EX VVD-ers) aan het woord mogen komen mag een schande voor de publieke omroep heten.

  Mijn kieslijst telt 18 partijen, bied nu eens alle partijen een podium waarop ze zichzelf kunnen profileren. Overigens vind ik het persoonlijk nogal naief om partijen die al langer bestaan enkel te beoordelen op wat ze beloven en wat in hun programma staat. Dit wordt nog maar zelden gevolgd. Kijk eens naar wat partijen daadwerkelijk stemmen ipv wat ze beloven, dit blijken maar al te vaak niets meer dan holle leuzen die de kiezer moet bewegen op hun te stemmen om vervolgens een totaal andere weg in te slaan.

  Herrinerd u zich nog dat er een referendum was over de EUROPESCHE GRONDWET. Het duidelijk NEE dat daar is gestemd is door de gevestigde partijen (op SP na) aangenomen, ondanks dat ze allemaal vertelde de keuze van Nederland te respecteren. Dit is de wijze waarop zij u respecteren, NIET!

  Overgens stem ik zelf lijst 14. Ik wil deze partij graag een kans bieden, het partij programma staat mij erg aan. De gevestigde partijen hebben het al te veel verprutst om nog geloofwaardig over te komen. Aangezien ik de SP bij naam noemde, ook zij plegen kiezers bedrog, neem alleen al het schandelijke voorbeeld van de commissie de Wit.

  Overgens erg hilarisch om Partij voor de Dieren constant te horen praten over klimaat problemen, welke afgelopen winter allen ontkracht zijn (climate gate). Wellicht kan zijn ook de zonne- intensiteit constant maken waardoor klimaat veranderingen niet meer mogelijk zijn. Dit kortzichtige niet op feiten gebaseerde gekrakel wordt niet eens weerlegt.

  De geloofwaardigheid van deze hele poppenkast (politieke debat) is in mijn optiek een belediging voor iedere Nederlander.

  Succes morgen Nederland. Hopelijk hoef ik me niet nog eens een regeringsperiode schamen Nederlander te zijn…

 102. Michiel zegt: 08-06-10 om 19:55

  Ik stem zoals al jaren D66.
  Ik vind al jaren dat D66 het meest weloverwogen programma over de hele breedte heeft.
  Liberaal en toch sociaal, niet conservatief maar progressief.
  En wat betreft de puinhopen van 8 jaar paars, wat een onzin. 8 jaar Balkenende, dat geeft pas een puinhoop!

 103. carina zegt: 08-06-10 om 20:22

  Als ik mocht stemmen, werd het SGP!!! Jammergenoeg nog te klein.. SGP is eerlijk, fatsoenlijk en heeft een prima verkiezingsprogramma.

 104. Jannenman zegt: 08-06-10 om 20:42

  Tegen de verraders, dus voor de pvv, het enige echte verzet tegen de heersende macht.
  Hoewel ook dat wel zal veranderen als puntje bij paaltje komt.

 105. Theo at mac dot com zegt: 08-06-10 om 20:43

  Ik heb Wilders vandaag een berichtje gestuurd met de volgende inhoud
  1) ik ben 64 jaar oud en toen ik nog een broekie was droeg mijn witte moeder – ze is zelfs Fries – altijd een hoofddoekje.Soms zelfs met van die vreselijke krulspelden eronder verstopt.
  Ook mijn vader was een Fries.Dus (ook) een echte witte Hollander.
  Ik geloof zelfs dat er in die tijd MEER vrouwen MET een hoofddoekje rondliepen dan zonder..
  2) Ik heb hem ook geschreven dat er maar 1-ding is waarvoor ik mij schaam : het (plaatsvervangend ) gevoel van schaamte over mensen met denkbeelden zoals u.
  En verder heb ik hem mijn telefoonnummer maar ook mijn e-mailadres gegeven.
  Wat ik morgen stem ? Zoals altijd groen links

 106. Hans zegt: 08-06-10 om 20:54

  Mijn stem gaat naar de SGP. Cees van der Staaij was vandaag, dinsdag, erg goed bezig in het verkiezingsdebat bij de NOS.

  Verder vind ik het erg belangrijk om een tegengeluid te laten horen, nadat de Hoge Raad de SGP op de vingers heeft getikt voor iets wat al vele tientallen jaren het beleid is.
  Partijen als de VVD (de tweede V is van Vrijheid)en D66 leggen je een verplichte vrijheid op. Homo’s mogen van hun niet geweigerd worden op scholen, maar christenen mogen geen vrijheid hebben om vrouwen niet op de lijst te zetten.

  Al plaats ik wat de aanpak van de crisis betreft een kanttekening; dan heb ik liever de VVD als grootste partij dan de PvdA. Maar de historie wijst uit dat strategisch stemmen om een partij de grootste te laten worden, onverstandig is.

  De koopkracht doet het vooral erg goed bij de SGP, zo blijkt uit de Volkskrant van vandaag.

  Genoeg redenen om SGP te stemmen!

 107. Ik stem lekker op harry potter ! haha
  Vvd word ik alleen maar arm en cohon het verstand van nul ! en de pvv moet maar gauw stoppen met hun blondine !

 108. Lilian zegt: 08-06-10 om 20:59

  Ik zweef. Niet alleen door de drank, maar vooral door de keuze die me morgen te wachten staat.
  Heb de laatste jaren trouw telkens PVDA gestemd, maar dit jaar ben ik pas echt wakker geschudt.
  PVV en VVD zijn in mijn ogen een grote ramp voor ons Nederland, én tegelijkertijd de kansarme-landen.
  Alhoewel ik Mark Rutte wel een sympathieke man vindt.

  Ik stem GROENLINKS!
  De enige echte die voor ons, de jongeren, de ouderen, de kansarmen, en alle anderen willen zorgen!
  Good luck ya’ll!

 109. CDA !

 110. ik stem vvd wandt laat het land niet versnipperen ook de pvv heeft mijn simpatie maar ziet niet veel in een colitie van wie dan ook met de pvv en we moeten de komende jaren wel een sterke regering hebben en geen ruziend bende en voor alle beslissingen een comisie in het leven roepen die ons handen vol geld hebben en gaan kosten bij links

 111. Als ik op de vvd stem ga ik er financieel hard op achteruit !

 112. Balkenende, IQ 140,

  Het leiderschap is voor jou niet haalbaar, zo blijkt.
  De economie is slecht, bekend probleem met CDA in regering.
  Ik stem groenlinks omdat de rest er helemaal niks van barst. Eeens kijken of het de eerste vrouw uit de geschiedenis zoals ik die ken.
  Wie weet.

 113. Wat mij vooral dwars zit ze zeggen telkens maar er zijn te weinig werknemers in de zorg dat is flauwekeul ze geven de jongelui geen volledige banen. ik ben 19 en ik kaan alleen maar partime baan krijgen van 18 uur

 114. Ivo Westerneng zegt: 08-06-10 om 21:08

  Primair wil ik het kabinet VVD plus PVV voorkomen, dus D66 wil ik maar ik stem uit noodzaak PvdA, Albayrak.

 115. Bob zegt: 08-06-10 om 21:18

  Moeten we nog wel stemmen op de hoge jongens.
  Bezuiniging oke. maar ik hoor niets over de eigen portemee. Wachtgeld etc. Ik ga maar stemmen op een onbekende partij. Jammer dat er geen debat is dat DE KIEZER vragen kan stellen. Echt weer hollands.
  Jammer en no eens jammer.
  Maar dit is echt nederland. Wij als kiezer moeten dom gehouden worden.

 116. Ik stemde altijd VVD, sterk economisch beleid en sterk immigratie beleid en een sterke lijstrekker.

  Toch ga ik morgen voor de PVV stemmen, ik heb lang lopen zweven, maar de problemen van de Islam, de studie financiering, de publieke netten, en de strengere aanpak criminaliteit heeft mij op PVV gebracht.

  Succes morgen PVV

 117. Theo at mac dot com zegt: 08-06-10 om 21:21

  sorry…mijn bijdrage over wilders is voorzien van een fout e-mailadres.
  Het adres is : teejoo@mac.com

  het is NU 21.20 uur en Halsema heeft nu het debat al gewonnen

 118. Marja zegt: 08-06-10 om 21:23

  Ik stem zeker PVV. Als je hier dan de criminaliteit ziet en er tussen woont (Amsterdam) snap je wat er gebeurt. Ik durf in mijn eigen land niet eens de straat op s’avonds. Er gaan zoveel miljarden naar heb buitenland en wij maar betalen. Dan praat ik niet eens over het feit dat iedereen die hier komt gewoon een woning en geld krijgen, en dat terwijl ik na mijn scheiding gewoon op straat of vrije sector mag gaan wonen.
  Dan ben ik sinds kort in de WW en mag pas na een half jaar een opleiding doen want daar is geen geld voor. Dan zijn er nog diverse punten waar de heer Wilders zeer zeker gelijk in heeft en de andere partijen helpen Nederland alleen maar verder naar de verdommenis. Nee dank je, Zeer Zeker PVV

 119. Bob zegt: 08-06-10 om 21:25

  Oja ik vergeet nog iets, DIT KABINET IS GEVALLEN OVER DE ONZE JONGENS IN HET BUITENLAND. En ze zijn er nog steeds, weer gewonden. Wat een lulle bakke. Ze hebben het alleen maar over de BEVOLKING die moet in leveren.
  Toch maar stemmen op de partij van de dieren. Die stellen al niets voor, maar de grote jongens lullen maar wat maar. Niets dat oplost voor onze bevoling.

 120. berdina zegt: 08-06-10 om 21:27

  ik stem nu PVV, waarom? om die knuppel in dat hoederhok te gooien. in mijn buurt wonen meer buitenlanders dan Nederlanders, gezellig? nee!
  kinderen die nu 15 jaar zijn hier geboren zijn. de nederlandse taal NIET spreken. er word naar je gespuugd. je word in hun taal voor ik weet niet wat uitgemaakt. de vrouwen liggen dagelijks tot laat op de dag in hun bed. s’nachts maken ze een herrie. zondags breken en bouwen ze. men gooit een emmer urine uit het raam als je gasten heb. en die in de tuin ontvangt. HOEZO WILDERS?
  het zijn maar de kleine dingetjes, die storen.
  en thee drinken? nee dank U. dan krijg ik net als die andere buurvrouw, hun kroost achter de deur geduwd, om op te passen. het straatje word vol gegooid met allerlei rommel. word NOOIT opgeruimd. dat doen Nederlandse straatvegers.

  dat asociale gedrag van diegen die denken dat God niet verder kijkt dan zij denken dat Hij kijkt.
  gr. sterkte voor de komende tijd Nederland.

 121. Sebastiaan zegt: 08-06-10 om 21:29

  Vorige keer GroenLinks, maar nu Partij voor de Dieren. GroenLinks is veel minder diervriendelijk.

  Waarom PvdD? Een stem op de Partij voor de Dieren betekent een betere wereld, ook voor de mens.

  En, zoals Gandhi lang geleden al zei, aan hoe mensen met dieren omgaan, kan je zien aan hoe het gaat met de samenleving of het land. Veel ruimte voor verbetering dus!!

 122. Marja zegt: 08-06-10 om 21:34

  Nog een aanvulling wil ik zeggen:dat ik hier in Nederland ben geboren en al vanaf mijn 11de aan het werk ben, nu 52 jaar ben en me in de steek gelaten voel als ik hulp vraag aan mijn eigen land, zoals een betaalbare woning en aanvullende opleidingen om weer aan het werk te kunnen. En geloof me ik wil graag werken op een eerlijke manier. Er wordt zoveel geld over de balk gegooid, terwijl er mensen zijn die nauwelijks hun hoofd boven water kunnen houden en in armoede leven.Al die immigranten worden aan alle kanten geholpen, en daar mogen wij nog eens aan meebetalen ook.

 123. Abdeslam zegt: 08-06-10 om 21:39

  Wie heeft deze economische en politiek crisis veroorzaakt?
  Moet ie dan zelf deze crisis oplossen of moeten de armen en midden inkomen die niet schuldig aan deze crisis zijn,boeten er voor?
  hoe zit het met de oorlogen in Irak en Afghanistan…etc?
  wie staat achter de grote bedrijven en de stinkend rijken? De kloof tussen armen en rijken wordt alleen maar groter hoe komt het? De banken kunnen zeggen dat ze economische problem hebben en worden ze geholpen door het geld van het volk en de armen moeten meer betalen en minder verdienen dat is de beleid van het rechtse partijen toch of niet?Waarom heeft wilders er hekel aan wie Marokkan of moslim is?

 124. Margje ter Hoeve zegt: 08-06-10 om 21:41

  Waarom zijn de mensen bang voor de PVV? Ik heb jarenlang in het middenoosten gewoond en weet hoe de christenen daar worden behandeld kijk naar de Soedan wij worden gezien als christenhonden totaal geen respect voor ons, huizen worden in brand gestoken en mensen in de gevangenis gezet en wij bouwen moskeeen voor hen.Waar zijn de kruistochten voor geweest.Wat zijn wij toch een naief volkje,de moslim zitten al in onze regering hebben wij niet geleerd van de tweede wereld oorlog? De duitsers werden in Oostenrijk met bloemen ingehaald.(ánschlus ) Blumenkrieg,de bakens waren al verzet ze hoefden niets meer te doen om het land in te nemen. Ik zou willen zeggen mensen blijf waakzaam.!

 125. na een duur 8jaar heb ik het gehad met balkenende.ik heb ook nooit op hem gestemt ik zag de bui al hangen. ik ga geheel wat anders stemmen deze keer. ook al zou het volgens anderen niet goed zijn ,ik heb mijn eigen meneing over dit zeer slechte kabinet. ik vind gewoon dat als wij het probleem hebben met het geld, dan moeten we nu eens eerst om ons zelf gaan denken en óns geld eens binnen de grenzen houden en nederland weer gezond maken . dus g wilders!!

 126. Josien Verhoeven zegt: 08-06-10 om 21:47

  Ik blijf bij de stem die ik de vorige keer ook uitgebracht hebt, namelijk op de CU. Ik blijf het CU zien als een stabiele basis in welke coalitie dan ook. Al hoop ik dat het een coalitie wordt met PvdA en CDA.

  Alles behalve een coalitie van PVV/VVD die dé tweedeling van Nederland tot gevolg zou hebben.

 127. Anneke zegt: 08-06-10 om 21:49

  GROEN LINKS! Femke is fantastisch en het programma ook.
  Wel twijfel ik nog een beetje of ik toch niet PvdA moet stemmen vanuit strategische overwegingen omdat ik graag wil dat Job Cohen onze nieuwe premier wordt. Hij is de rustigste van allemaal, uitgezonderd Femke natuurlijk en streeft naar een zo’n breed mogelijk draagvlak. En dat is in deze tijden van crisis het belangrijkst.
  En al die rijke bankenlui en mensen met een inkomen boven de Balkenendenorm moeten niet zo zeuren. Zij kunnen het beste een en ander missen. Net als ik met mijn 2x modaal. Ik wil ook eerlijk delen!

 128. rutten zonder hoofdletter! hij zwamt er wat op los. goede woorden en een eigen goed gevulde portemonai . en wij? hij begint goed (net als de anderen ) met zijn kont te draaien. maar hij en de rest maakt geen kans om de mensen goed te kunnen laten leven. zolang ze met het geld wat niet van hun is maar van ons blijven smijten in het rond en wel in het buitenland en des te minder in ons eigen land. ook ik heb het moeilijk met al de soorten belasting, volksbelasting enz alleen de goede belastingen waar we echt iets aan hebben zouden er moeten zijn.

 129. Ria zegt: 08-06-10 om 21:59

  Ja, ik/wij gaan VVD stemmen, een nieuwe regering met daarin de potverteerders PVDA gaat ons geliefde Nederland naar de knoppen.
  CDA met Balkenende heeft totaal geen kansen meer. Een regering met VVD zie ik helemaal zitten ondanks dat wij een beneden modaal inkomen hebben wil ik Nederland voor de Nederlanders.
  Cohen mag in de kamer zitting nemen, Geen PVDA in de regering!!
  Geert Wilders was vanavond ook weer goed duidelijk, dikke pluim.

 130. M van der LInden zegt: 08-06-10 om 22:09

  De NOS bekent kleur
  Schandalig de manier waarop Ferry Minglen de heer Balkenende schoffeerde .
  Mijn keuze is nu duidelijk

 131. M van der LInden zegt: 08-06-10 om 22:13

  Het kan niet zo zijn dat een opmerking zoals door Ferry Mingelen gedaan ongestraft blijft.
  In hoeverre is zijn presentatie vanuit Den Haag neutraal.
  Hij heeft een duidelijke politieke voor keur en misbruikt die

 132. Lilian zegt: 08-06-10 om 22:14

  ik wil iedereen oproepen om toch niet naar die gladde praatjes van Mark Rutte te luisteren.
  Is een leuke vent (als schoonzoon) maar niet om de sociaal zwakkere in onze samenleving tegemoet te komen.
  Ik snap ook niet dat de PVDA niet de hypotheekrenteaftrek vergelijkt met de om ons heen liggende landen. De andere partijen halen continue de omringende landen erbij.
  Bijna in heel de EU bestaat er niet zoiets als hypotheekrente aftrek waarom hier wel……>? Omdat wij hopelijk nog steeds een sociaal land zijn die voor de LAAGSTE inkomens een hypotheekrente aftrek in het leven hebben geroepen, maar niet voor top inkomens boven de 80.000 euro per jaar.

 133. Robin zegt: 08-06-10 om 22:25

  Absoluut PVV. Dit is overigens de eerste keer dat ik 100% achter mijn stemkeuze sta.

 134. Rein zegt: 08-06-10 om 22:28

  Ik ben geen 18 maar hoop ontzettend dat GroenLinks veel gaat winnen.
  We praten ondertussen over het geld de economische crisis.
  Maar ondertussen maken we de aarde onleefbaar en vervuild.

  Stem Sociaal!
  Stem eerlijk!
  Stem GroenLinks

 135. Rein zegt: 08-06-10 om 22:28

  Ik ben geen 18 maar hoop ontzettend dat GroenLinks veel gaat winnen.
  We praten ondertussen over het geld de economische crisis.
  Maar ondertussen maken we de aarde onleefbaar en vervuild.

  Stem Sociaal!
  Stem eerlijk!
  Stem GroenLinks

 136. E. Hoosemans zegt: 08-06-10 om 22:50

  Ik ga NN (= Nieuw Nederland ; lijst 12) stemmen, na jarenlang PvdA en D66 gestemd te hebben. De huidige grote partijen geven geen goed en creatief alternatief voor de financiële problemen en blijven hangen in de oude verhoudingen. Ik ben er voor dat ook een geheel ander geluid (tegengeluid desgewenst) gemeld moet worden.

 137. Beste mensen.

  Elke nederlander weet dat hij er voor moet zorgen dat hij en zijn gezin ook in slechte tijden voorbereid moet zijn op de dingen die komen. Maar hoe is het in gods naam mogelijk dat al die haagse heren die allemaal pas met 25 jaar of later begonnen zijn met werken deze ellende niet aan hebben zien komen.De Dames en Heren bestuurders van dit land waar wij ons vertrouwen in hebben gesteld falen op alle fronten. was het C.D.A blind- Was de P.V.D.A te zeer bezig met hun ego’s terwijl ze als ratten het zinkende schip verlieten en zich aan hun verantwoording ontrokken op een laffe manier.
  De C.U ook eens wat dichter bij huis moet kijken naar behoeftige en arme mensen. Ze widen allemaal hun eigen stempeltje drukken op onze landswetten om hun zin door te drijven tegen de wil van het volk. Hoe wil je derde wereldlanden helpen als je zelf stikt van de schulden. Ruim eerst hier de rotzooi op en zorg er voor dat onze kinderen goed onderwijs krijgen onze oudere een onbezorgde oude dag hebben.Dat mensen fantsoenlijk over straat kunnen lopen zonder dat ze lastig gevallen worden door bepaalde groepen jeugd die het allemaal helemaal niets scheeld hoe men over hun denkt. Dat criminelen (hoe kan dit) rechten hebben op uitkeringen e.d terwijl de bijstandsmoeder op staat gezet wordt met haar kinderen.

  Mijn beste MEDE NEDERLANDERS laten we eens een keer niet voorop staan met uitdelen waarvoor we zo hard gewerkt hebben, maar er voor zorgen dat onze kinderen en ouderen een betere toekomst hebben.

  Dus IK STEM MET VOLLE OVERTUIGING P.V.V.

  Veel wijsheid a.s woensdag

 138. Bouke zegt: 08-06-10 om 23:01

  CDA, stabiliteit en hard nodig de komende tijd! Zet hem op Jan Peter Balkenende en hopelijk blijf je nog vier jaar leiding geven aan een prachtig kabinet met onder andere de VVD!

 139. Henk zegt: 08-06-10 om 23:02

  Ik heb bij de vorige verkiezingen CDA gestemd
  en zal dat nu ook doen.
  Ondanks hevige en m.i.onjuiste kritiek durf ik te beweren dat ons land er mede dankzij het CDA nog redelijk goed voorstaat.

 140. Ik ga op de PvdA stemmen,want als de VVD de grootste wordt en samen met het cda en de pvv gaat regeren dan gaan we naar amerika2, Je krijgt dan een tweedeing en dat is niet goed. wilders kan nu wel zeggen dat de aow en de ww veilig zijn bij hem maar hij gaat dan gewoon mee met cda en vvd. ik stem ook pvda omdat hun programma mij aanspreekt en ook moeilijke maatregelen neemt zonder daar over te draaien. Cohen lijkt mij de persoon samen met de rest van de pvda en andere partijen(sp+groenlinks+d66) nederland weer op de goede weg kunnen helpen. ook de vvd kan voor een beetje bij.

 141. wim zegt: 08-06-10 om 23:26

  Ik heb mijn hele leven PvdA gestemd, en zou het ook nu hebben gedaan. Echter als de minister van landbouw van Nazi-duitsland naar de kroning van mijn staatshoofd zou komen slaan bij de stoppen.
  Vergelijkingen gaan mank maar ik ben solidair met de moeders van de mensen die in Argentinie uit vliegtuigen zijn gegooid. Ook al is het jaren geleden en is de man oud de vader van Maxima heeft deel uitgemaakt van dit systeem. Als Cohen even niet alle cijfers weet, kan gebeuren. Echter dit soort fouten is onvergeeflijk. Wouter kom terug !!!

 142. Romke zegt: 08-06-10 om 23:27

  #
  Louis van der Klaauw zegt: 06-06-10 om 16:02

  Ik stem zeker geen PVV en VVD.
  PVV, te NEO FASCISTISCH, denk aan wat er in 1936 gebeurde en wat het vervolg hiervan was.
  VVD, (V)olkspartij voor (V)rijheid (alleen voor de topsalarissen) en (D)ictators (geld stelen van Jan Modaal en minder bedeelde mensen, om zelf er beter van te worden.
  De Topmanagers zijn de oorzaak van de krediet crisis, maar de armen moeten er voor opdraaien.

  ——–

  Alleen door deze uitspraken van deze trieste personen stem ik pvv. En dat doe ik al vanaf het begin. Ik ben de linkse publieke zenders zat en ik hoop dat de pvv er iets aan gaat doen!

 143. dee zegt: 08-06-10 om 23:30

  ik stem op de vvd… al vind ik dat wilders in bepaalde opzichten ook gelijk heeft…
  we praten hier wel steeds over de rechtse partijen pakken van de armere mensen het geld af maar dit is echt belachelijk andersom gebeurd het precies het zelfde, want als ondernemers of andere mensen die nu meer verdienen als de gemiddelde nederlander en die daar hard voor gewerkt hebben vaak ontzettend lang zometeen bij de pvda 60% belasting moeten betalen terwijl de overheid de schuldige is van de crisis… dat vind ik pas afpakken ….belachelijk!!!!!

 144. Henry zegt: 09-06-10 om 00:14

  Elke keer is voor mij de keuze een vraag.
  Ik heb alle programma’s vergeleken.

  Meestal zijn voor mij VVD en CDA de keuze.

  Zowel kies- als stemwijzer geven mij het advies om op TON of PVV te stemmen. Net de twee partijen waar ik nooit op zal stemmen!

  Ook nu heb ik het gevoel je eigen keuze te maken en je niet te laten beïnvloeden door welke stemwijzer dan ook. Tot mijn grote verbazing zijn er zelfs betaalde stemwijzers!

  Voor mij nog meer de overtuiging: lees de progamma’s en laat je persoonlijke situatie maar ook je gevoel wat goed is voor Nederland spreken!!!

  Bovenstaande berichten heb ik snel bekeken. Alle berichten proberen de lezers van hun gelijk te overtuigen voor hun keuze!
  Jammer… Ik ga uit van het maken van eigen keuze!

 145. lissa zegt: 09-06-10 om 00:19

  PVV

 146. Robin M zegt: 09-06-10 om 00:38

  Ik stem PVV.

  Ik ben al die buitenlanders in onze steden zat.
  Wij laten ons niet meer bespugen door die achterlijke buitenlanders.
  Ik stem op een partij die opkomt voor de Nederlanse belangen in NEDERLAND, en niet voor een partij die Nederlanders wegzet en allochtonen voorrang biedt.

  Wij kunnen niet meer normaal in de avond door de steden lopen, onze vrouwen en vriendinnen worden stelselmatig gediscrimineerd door dat tuig. Laat ze er maar eens wat aan doen, baas in eigen land.

  Weg met de islam uit Nederland, een cultuur die aanzet tot haat en discriminatie goedkeurt jegens vrouwen en homo’s.

  Mensen die links stemmen kijken liever weg dan dit tuig aan te pakken. Maak onze straten weer veilig, pak dat tuig aan en het liefst het land uit!!!

  Ook staat de PVV voor meer zorg, als het tot regeren komt, laat die 65 grens lekker vallen. Minder massa immigratie is veel belangrijker.

  Dames kunnen niet meer alleen over straat, een groepje turken of marokkanen vind je overal, en je bent zo het slachtoffer van groepsverkrachting of minstens een overval. En wat doet links? Wegkijken en er niks van zeggen, o jeej want straks zijn die jongens nog boos op je ook, omdat je er wat van zegt.

  Wij vinden dat er wat van gezegd moet worden, en daarna nog een daadkrachtige aanpak, geef dat tuig maar een flinke celstraf van 15 jaar, daar mag mijn belastinggeld wel heengaan!!

  MENSEN WORDT WAKKER, STEM PVV! (of VVD als het maar rechts is)

  Groeten,
  Een bezorgde burger die dit linkse beleid schijtzat is.

 147. J.Heijmans zegt: 09-06-10 om 00:54

  Het Balkenendesprookje loopt ten einde?
  “Oh zwevende kiezer en kind en kleinkind, u bent mij heilig”. “Je Balkenende”

  “Alleen de wind en ik weten waarheen jij zwevende kiezer (mag ik u zeggen) waait”.
  “Ik vind u zo lief”.
  “Ik mag u zo graag zien glimlachen”.
  “Ik was zelf ook altijd zachtaardig maar “kordaat in de politiek”.
  “En weet dus wat er in u omgaat, zwevende kiezer”.
  “Daarom ga ik u tot het laatst toe vlug alle verstandigs, vaags en soms onverstaanbaar of onbegrijpelijk zeggen, toewensen en u toelachen”.
  “Hetgeen u ongevraagd wilde weten maar niet durfde te vragen”!
  “Namelijk hoe schoon en oorstrelend het is wat ik u te melden heb maar u durfde niet te vragen”
  “Ik zal het u toefluisteren” (“laat ze maar kletsen” ) “Exuseert u mij voor deze uitdrukking”.
  “Eigenlijk ben ik de beste kandidaat en laat dat nou toch BLIJKEN aanstaande negende juni!”
  “En ik zorg ervoor dat dit polderlandje voorlopig tot en met mijn zevenenzestigste met Balkenende VII het paradijs blijft”

 148. nelisb zegt: 09-06-10 om 01:33

  Ik ga PVV of VVD stemmen. De plannen van PVDA hebben grote negatieve gevolgen voor ons allen. Problemen moeten niet vooruit geschoven worden maar aangepakt worden. Door de PVDA zullen we over 5 jaar een nog groter begrotingstekort hebben.
  En kijk nou eens wat Cohen met Amsterdam heeft gedaan…. Als Cohen minister president word ben ik binnen 5 jaar weg uit dit land.

 149. Het heeft WEL zin om te stemmen. De partijen, links en rechts, in de Kamer nu houden elkaar in balans waardoor de olietanker rechtdoor vaart. Maar er zijn ook nieuwe inzichten bij de nieuwe partijen. Zo blijkt, dat de huidige recessie van de kredietcrisis voortkomt uit onze gewoonte om staatsschulden en hypotheken af te sluiten tegen rente. In eerste instantie komt er dan MEER geld in omloop. Bij het aflossen weer MINDER en door de rente kom je uiteindelijk LAGER uit dan je begon, als maatschappij geheel bezien. Om dat te voorkomen gaat iemand weer bijlenen enz. enz. Het resultaat is eindeloze economische groeidwang, met alle milieuvervuiling, verspilling, bezuinigingen die daar bij komt kijken.

 150. PS check mijn site en de videoclip

 151. Frits zegt: 09-06-10 om 07:31

  De SP krijgt mijn stem.
  Vroeger de PvdA maar die heeft mijn inziens hun eigen programma teveel laten varen om toch maar mee te mogen regeren en dat neem ik ze kwalijk.
  De VVD krijgt mijn stem absoluut niet. Zij hebben het veel te druk met zichzelf rijk te rekenen en houden veel en veel te weinig rekening met de GEWONE man.
  Hypotheekrente afschaffen? Hoe moet dat met hun enorme hypotheken? Nee doe de eigen bijdrage ziekenfonds lekker omhoog daar merken ze bij de VVD niks van. En dan hun beeld van de zwakkeren onder ons, ga maar lekker werken,maar zo werkt het niet. En zo zijn er zoveel dingen

 152. Leo zegt: 09-06-10 om 08:32

  Zwevende Kiezer ????

  Alle goede punten van de diverse partijen komen samen in 1 partij! Dus waarom zweven? Waarom iedere keer switchen?

  Ik hou van Oranje!

  Ik stem op lijst 10: de partij van Kees. Die staat tenminste voor Super Goeie politiek!

 153. Reza zegt: 09-06-10 om 08:54

  Ik heb vorige keer bij de tweede kamer verkiezingen GroenLinks gestemd en ga dat nu weer doen, omdat ik vind dat GroenLinks het beste partijprogramma heeft. Ik vind met name het milieustandpunt erg belangrijk en kies daarom voor GroenLinks en niet voor PvdA waar ik wel nog over getwijfeld heb.

 154. J.Heijmans zegt: 09-06-10 om 09:00

  Citaat: “Hij (Rutte) heeft vooral geleerd “minder”te doen, zeggen partijstrategen”. Verder vervolgt Mark Rutte juiste aanvoerder van Partij voor Vrijheid en Democratie.
  Het NRC meldde in de krant van dinsdag 18 mei j.l. in een artikel van Huib Modderkolk en Pieter van Os het volgende.
  de tekst “enthousiast als hij is, bleek Rutte in voor iedere gedachte die voorbij vloog”. “Zo wist Nederland nog maar net van zijn initiatief “groen rechts”, of hij sprak alweer over de mogelijkheden de Holocaust te ontkennen.” VVD-voorman, de zwijgzame Mark Rutte, protégé van Dhr. Korthals Altes, vermeldt het artikel “Rutte hoeft niet om zijn schouders te kijken”. “Hij kan zich concentreren op zijn tegenstanders”. Huib Modderkolk en Pieter van Os die Dhr. Korthals Altes citeren: “Hij (lees Rutte) sprak over de mogelijkheid de Holocaust te ontkennen”. Ondergetekende: “Niet mis te verstaan als en wellicht hier bedoeld”: “de strafbaarstelling van de ontkenning van de Holocaust op te heffen”.Vervolgt ondergetekende: ” Als verkiezingsretoriek vind ik beide stellingen zeer ongepast. Even verder staat vervolgt de tekst: “Ook de prominenten, die inmiddels zijn “bijgedraaid”, roemen Ruttes vermogen “consequent koers te houden”. Ondergetekende: “Hier wordt over de zielen van onze gemartelde, vernederde en industrieel vermoorde Europese joodse bevolking stampvoetend macht gesponnen en de democratie ernstig in verlegenheid gebracht om zijn onbegrensde mogelijkheden van de individuen en ook van haar democratisch gekozen en beëdigde leiders.

 155. J.Heijmans zegt: 09-06-10 om 09:11

  “ We houden toch van je Jan-Peter”
  Goed hoor Jan-Peter die Grolsch en dat shirt.
  Je begint het te leren. We beginnen – toch – Dries en Hans in Leiden – uiteindelijk allen van je te houden. In Leiden begon het ontzet,roken mag en drinken doet je goed. In Hoofddorp en Domburg eindigt victorie.
  Nog van je te houden op deze nipte datum de 2e week van juni 2010, Vandaag kunnen en mogen we stemmen.
  Zo’n interim-premier daar kun je op stemmen en op bouwen en op proosten dan met de combi coffeeshop-ver-van-scholen en buiten de bebouwde kom en cafés ook.

 156. Weblog Den Haag » Blog Archief » Gaat u ook heel iets anders stemmen?…

  I found your entry interesting do I’ve added a Trackback to it on my weblog :)

 157. J.Heijmans zegt: 09-06-10 om 09:14

  Wat een gekakel, gesnater en papagaaigedrag‏: VVD wil minder Antillianen toelaten.

  (Novum van MSN en AD 3 juni jl.) – Nederland moet alleen nog Antillianen toelaten als zij een baan hebben of een opleiding volgen.
  (Vervolg Novum) en zie ook in Algemeen Dagblad van 3 juni en op http://www.ad.nl/ad/nl/2504/&#.....aten.dhtml
  Het volgende kabinet moet dat snel regelen. Dat heeft VVD-Kamerlid Paul de Krom donderdag gezegd op een campagnebijeenkomst.
  Antillen en Aruba laten Nederlanders alleen toe als zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als Nederlanders op de Antillen hun baan verliezen of een misdrijf plegen, moeten ze vertrekken. Antillianen mogen daarentegen onbeperkt naar Nederland en kunnen niet worden uitgezet. Volgens de Krom (VVD) is dat niet eerlijk. Hij wil de toelatingsregeling die de Antillen voor Nederlanders hebben, ook omgekeerd laten gelden.
  De Krom verwijt het huidige kabinet geen werk te hebben gemaakt van een toelatingsregeling voor Antillianen. Dat had volgens de VVD gemoeten bij de onderhandelingen over de nieuwe verhoudingen tussen Nederland en de Antillen, die op 10 oktober dit jaar van kracht moeten worden. Volgens de Krom moeten de onderhandelingen worden heropend.
  Reactie van ondergetekende: “Wat een trendy verkiezingsretoriek om meer stemmen terug te winnen van TON en PVV, erg doorzichtig!!”
  Wanneer de Antillen een maatregel-van- bestuurachtige besluit nemen: “Antillen en Aruba laten Nederlanders alleen toe als zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien”, is het niet aan ons om hen de maat nemen en met soortgelijke munt terug te betalen en een vergelijkbare Maatregel van Bestuur of Wet uit te vaardigen: “Nederlands-Antilliaanse staatsburgers moeten werk hebben en mogen geen strafblad hebben anders worden niet meer toegelaten of uitgezet”.
  Mijn reactie: “Weg met deze opportunistische lik-op-stuk benadering van de rechtstaat en internationale betrekkingen, welke snel in hapsnap politiek ten onder gaat”. En wat erger is: “Dit is trendzetten en vooroordelen kweken oftewel onomwonden allerdaags racisme”.

 158. Ik heb net op de PVDA gestemt!!! De plannen van de VVD slaan nergens op, je zag ook tijdens de debaten dat hij liegt en om alles heen draait!! De pvv is een partij dat haat zaait, dus dat zal hem ook niet worden..Mensen stem PVDA of SP!! De plannen van VVD en pvv Slaan nergens op, ze liegen met cijfers en moeilijke woorden..Vertrouw op Cohen..

 159. Sarah zegt: 09-06-10 om 09:20

  Oproep aan inwoners van Amsterdam Stadsdeel West:

  Let erop dat u de goede stempas meeneemt en de stempas voor de landelijke verkiezingen niet verwart met de stempas voor het referendum over de parkeergarage. Ook al staan deze zaken niet in verhouding tot elkaar, de stempassen zijn even groot!

 160. J.Heijmans zegt: 09-06-10 om 09:44

  Jack de Vries staat niet meer op de kieslijst van het CDA voor de tweede kamerverkiezingen in juni 2010.

  “Je kunt het Jack”. ” Groeten je spindokter”.

  Versregel versregel, dichtvers verszegel, poëzie poëzie.
  Uitgestreken vrolijk gezicht Jack! Nee geen afgestreken eetlepel.

  Verszegel verszegel
  versdicht dichtvers.
  Verszegel zegelvers
  tegelvers tegelzegel, poëzie poëzie mijn versvoet gezet.
  Poëzie poëzie Jack de Vries
  Zegeltegel, egel egel, Jack onverdroten.
  Spindokter: “Zoveel je wilt Jack”
  “Zoveel je wilt, je aan de zelfde steen stoten”.

  Gedicht in gedicht.

  Op deze verstegel, op deze verszegel, staat volgend gedicht.

  Op een voetbalveld leeft een egel.
  Op een voetbalveld leeft een egel.
  Leeft een egel… van miljoenen wormen spinnen slakjes en eitjes.

  Daar vergeleken bij is Jack-spindokter klein.

  De egel heeft elke dag aan elke stekel een spinnetje,
  wormpje, slakje en eitje, elke dag weer.
  En God zag dat het goed was.
  Good buy Jack, good buy, farewell.

 161. J.Heijmans zegt: 09-06-10 om 09:53

  Formatiepreview.

  Na de verkiezingen!!! … Wie in het kabinet Veerman I trekken er aan de touwtjes?

  Dat zijn:…met name…. de gepokt en gemazelde ontgroend en verraste Partij voor de Dieren, samen met de Christen Unie en het CDA en de Groenen en Groenlinks en Socialistische Partij.
  Cees Veerman als premier … met Femke Halsema als vicepremier … en SP-idool Emile Roemers als minister van Financiën… en Marianne Thieme als….even nadenken…!
  Wie trekken er aan de pezen van de kippenpoten om beweging te krijgen bij de impasse van het eerste belangrijke vraagstuk van dit nieuwe Kabinet…in de klauwen van de plaatsvervangende schaamtedra(a)gers/sters der kipdégenerées in de smeltoven van bestuurlijke werkgroepen en van kipindustriële boerderijen en in de kookpotjes van de zithoekpolderpolitiek van de Nederlandse, Turkse-Nederlandse -, Marokkaans-Nederlandse- en namens andere al/niet tweestatige burgers en de overige uit het buitenland afkomstige gezinnen, eenlingen, immigrées, emigrées…rémigrées … burgers kortom alle stemmers en stemgerechtigden.
  Wie trekken ten strijde wanneer de tegen-de-borst-stuitende kippenborstfilets niet verboden worden en niet uit de schappen worden gehaald door de nieuwe middenklasse of de middenstand en de Tweede Kamer en Eerste Kamer, productschappen en landbouwvakbonden, landbouworganisaties en niet te vergeten ideëele groepen.
  Ja, zou niet Cees Veerman als onze nieuwe premier goed gaan functioneren en Femke Halsema als vicepremier het goed gaan doen. En nu weet ik het:… Marianne Thieme als minister van Landbouw en Natuurbeheer en Dierbeheer/Behoud zal een nieuwe ster aan het firmament worden en Emile Roemers als Minister van Financiën zal het goed gaan doen!!!.

 162. Franc zegt: 09-06-10 om 09:53

  In tegenstelling tot de vorige verkiezing gaat mijn stem nu naar het CDA (was CU). Deels een strategische stem maar toch ook als steun aan JP Balkenende. Ten onrechte is het beeld neergezet dat we verloren jaren achter ons hebben als gevolg van slecht beleid. Kijk ik naar het grote deel van werkend Nederland dan zijn we er in de afgelopen jaren, ondanks de crises, niet of nauwelijks slechter van geworden. Natuurlijk zijn er velen die lijden onder de crisis maar dit deel is relatief gezien klein. Diegenen zijn in ieder geval zeker niet beter af bij de VVD. De afgelopen jaren kenmerkten zich ook door een sterk verschuivend politiek landschap waarbinnen JP toch overeind is gebleven. Ondanks het gekrakeel van de LPF en de crisis rond Rita Verdonk en de D66. Ook internationaal gezien staan we met JP duidelijk sterker.

 163. Galina zegt: 09-06-10 om 10:15

  Ik stem voor de VVD, omdat deze Partij voor mij de enige is die nog een normaal verstand heeft.

  De PVDA heeft het land failliet gekregen met ons Woutertje en die mag dan ook nog eens van ons geld gaan genieten van zijn familie, binnen het bedrijfsleven zou iemand met zo’n grove fout op staande voet de deur uit gezet worden. Sorry Job, je bent als mens waarschijnlijk een hele goed peer, maar hangt gewoon aan de verkeerde Partij. Met een belegging hoor je altijd in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Nou bij de PVDA wel hoor. Op Den Uyl na hebben ze het iedere keer weer voor elkaar gekregen om het land naar de knoppen te helpen, als het goed ging en dan werd een bepaalde groep van Nederland weer ontevreden en werd er weer geld uitgegeven, zogenaamd om iets te redden maar werd altijd weer vergeten dat het dan uiteindelijk door andere partijen weer uit de zakken geklopt moet worden.
  MENSEN WORDT NOU EENS WAKKER en ook al ben je dan wat minder snugger, laat het dan niet merken door op de PVDA te stemmen.

  Geert Wilder spoort gewoon niet, daarvan kun je alles verwachten, voor hetzelfde geld komt hij straks met een saneringsprogramma waarbij we in het kader van de vergrijzing maar alle mensen boven de 75 jaar af moeten spuiten om zo in de gezondheidzorg en AOW te kunnen snijden. Die man met zijn “Charisma” is nog enger dan bepaalde personen in het verleden ooit geweest zijn. Hij is link en gevaarlijk en wordt alleen nog maar gevaarlijker als hij macht gaat krijgen. Pim Fortuyn was iemand met charisma en goed opgeleid en stukje verstand maar Geert komt nog niet in de buurt.

  Voor het CDA is het sneu dat het mede door anderen hun schuld 3 kabinet formaties niet gelukt zijn, maar op zich realistisch, alleen zo jammer dat ze niet zoals de ECHTE Christenen zouden moeten doen, om zich heen kijken waar geholpen moet worden en teveel naar het buitenland gericht zijn.
  Ooit heb ik op de GPV gestemd maar kwam er snel achter dat het net zo in de politiek was als in de kerk, een hoop schijn, jammer.

  Ongeacht op wie je gaat stemmen vandaag, het goede leven zit in jezelf, kijk wat vaker om je heen, gooi minder snel iets weg, er kunnen altijd mensen zijn in de buurt die iets kunnen gebruiken en blijf realist, wordt geen dromer of volger. Neem zelf de leiding over je eigen leven en zorg voor anderen vanuit je hart als je kunt.

 164. Ik ga denk ik dit jaar toch voor de christenunie. Anders zou het misschien CDA zijn geworden, maar ik vind dat de ChristenUnie toch veel duidelijker een christelijk-sociaal geluid laat horen. Dat hoor je niet bij SGP en die zijn sowieso niet voor godsdienstvrijheid en dat vind ik raar: want als ze zelf die vrijheid willen hebben om hun geloof te kunnen hebben, moeten ze dat anderen ook gunnen. Het CDA heeft helemaal geen christelijke kleur en is in mijn ogen zoutloos.
  Rouvoet en de CU staan echt voor hun geloof en verkondigen vrijheid van geloof, meningsuiting etc. Ze zijn sociaal, denken niet alleen maar aan hun eigen welvaart bij de aanpak van alle crises. Ze komen ook nog eens op voor de zwakken en de mensen die het niet zo ruim hebben. (En ze zijn voor behoud van de studiebeurs.)
  Wat wil je nog meer als christen?? Bij GroenLinks raken christelijke hulporganisaties hun subsidies kwijt, dat is toch te zot?? De intolerantie tegen christenen bij GL, D66 en andere parijen neemt wel echt extreme vormen aan. En dan nog verkondigen dat je tegen discriminatie bent…
  Nee, je krijgt ‘best of both worlds’ bij de christenunie. én christelijk én goede solide visie op de economie, zorg, onderwijs etc!

 165. J.Heijmans zegt: 09-06-10 om 10:34

  Succes bij stemdilemma in de waan van het jaar

  Partij voor de Dieren

  Laat je niet opzetten voor of tegen… ideëen.
  Laat de mens in jezelf los…
  en stem op de Partij voor de Dieren.

  CDA

  Durf er nee tegen te zeggen.
  Durf ja te zeggen.
  Durf nee tegen eventueel ja stemmen te zeggen.
  Blijf trouw aan jezelf. Denk groen. Denk aan dit appél.

  Groen Links en/of de Groenen

  Blijf je niet groen ergeren.
  Stem Groen Links of de Groenen.
  PVV

  Partij Verwildert Verwildertst, streeft naar dictatuur van het peroxidiaat.

  PvdA

  Arbeiderspartij houdt niet van het pluche alleen,
  kiest ook voor econoviteit en econovisie.

  VVD

  Voor Veel Duiten in de onderlinge ledenzakken en ledenzaken.
  Voor een sterke economie, maar stem niet op onze Geert of op bon TON Rita.
  Stem op de Zalmgeluksuitstralingsreplica van onze Mark: niet de duitse mark.
  Economische wet: de Nederlandse economie volgt altijd de “deutsche Öconomie”.

  SP

  SP…annend..! De Socialistische Partij wil een assistentenrol om het PvdAverkiezingsprogramma te helpen uitvoeren, sociaal en sterk.

  Democraten 66

  Democraten 66 hebben nooit de PvdA uitgesloten en omgekeerd de PvdA D66 ook niet.
  Waar praten we dan nog over: “Op naar het Torentje”.
  CU

  Op de Christen Unie mag u zeker niet niet s Formatiepreview.schaamtedra(a)gers/sters der kipdégenerées in de smeltemmen,
  zij wassen alle relevante partijen de oren – wanneer het er op aan komt –
  de waarheid en politieke waarachtigheid en etiketten in binnen en buitenland te verdedigen.

 166. Anin zegt: 09-06-10 om 10:35

  Ik stem sinds mijn 18de VVD en na jarenlang keihard werk van Mark Rutte wordt het tijd dat hij nu de vruchten er van gaat plukken.

 167. Na jaren Groen Links te hebben gestemd is er nu eindelijk een partij die naast sociale doelstellingen ook het spirituele combineert, Partij voor Mens en Spirit.

  Vertrekken vanuit menselijke waarden en niet de economie geeft voor mij de doorslag.

 168. Chris zegt: 09-06-10 om 10:39

  Ik zweef expres bij elke verkiezing, maar komt toch steeds bij GroenLinks uit. Elke keer hoop ik dat het helpt om ze in de coalitie te krijgen. Voor mij gaat het om “groen”.
  Heb getwijfeld over D66, maar die vind ik te centrum. En ook over PvDD, maar zij zijn nog niet klaar om te regeren.

 169. Ik stem deze keer de Partij voor de dieren waarom dat dieren en natuur en milieu heel wat aan gedaan kan worden.
  En het vlees verboden moet worden minder vervuiling !!!!
  Zoals weer met BP en die olieramp.Zo kan ik wel een tijd door gaan.
  Deze keer geen SP die doet daar te weining aan.

 170. Hét grote probleem is dat mensen, die bijvoorbeeld uiterst rechts stemmen… Dat meestal nooit, op welke manier laten blijken. Dat wordt pas manifest achter ‘de gordijntjes’. Daarna formulier snel dichtvouwen en in de bus ermee.
  Hierdoor krijg je de volgende verschijnselen:
  1. Mensen zéggen bijvoorbeeld PvdA of CDA te gaan stemmen, want dan krijg je geen ‘moeilijkheden’, maar in het stemhokje ???
  2. De polls, Peilingen, Voorspelde Uitslagen enz… kunnen er dus 100% en compleet naast zitten !
  Flipper

 171. John zegt: 09-06-10 om 10:55

  Ik heb besloten als protest niet te stemmen!

  Als startende ondernemer wordt het leven mij door de overheid zo ontzettend zuur gemaakt, dat ik niet meer de behoefte heb om maar enig moeite te doen voor een overheid die dat niet voor ons doet.

  Heb een brief naar Mark Rutte gestuurd (hij zou mijn stem hebben gekregen)met mijn verhaal. Hij heeft in deze drukke tijd wel netjes gereageerd en speelt mijn zaak door.

 172. Johan zegt: 09-06-10 om 11:06

  Zeker SP.
  Van huis-uit PVDA maar SP spreekt toch meer aan.

 173. Henk (mijn vriendin heet geen ingrid) zegt: 09-06-10 om 11:08

  Volgens mij is de vraag taart vergroten of huidige taart anders verdelen:

  1. PvdA: wil iedereen een stukje kers en stukje chocolade geven, maar uiteindelijk proeft niemand er iets van
  2. VVD: wil een grootere taart als je hard werkt of echt je best doet krijg je een kers, heerlijk
  3. D66: Over 20 jaar krijgen we allemaal een kers en een stukje chocolade dat beloof ik…….
  4. GL: Een kleinere maar wel lekkere taart, hij is wel zo klein dat je snel vergeet hoe lekker hij was
  5. CU: uiteraard eerst het dankwoord en we zien wel wat die taart wordt
  6. PVV: Maakt mij het uit dat je geen haring taart met slagroom en ansjovis lust vreten zul je.

 174. Arie zegt: 09-06-10 om 11:17

  In het verleden stemde ik achtereenvolgens VVD en CDA. De VVD gaat veel te sterk bezuinigen waardoor de economie weer achteruit dreigt te gaan. Balkenende heeft er al een hele tijd niet veel van gebakken.
  Eigelijk zou de beste combinetie zijn CDA (wil niet te veel bezuinigen), PVDA (wil veel te weinig bezuinigen)en VVD (wil te veel bezuinigen). Economisch lijkt mij dit de beste combinatie.
  Echter omdat dit er niet of nog niet in zit, ga ik een kleine partij stemmen die in de afgelopen jaren sympatiek bleek te zijn en een aantal dingen heetf bereikt. Christen Unie.

 175. Willem Scholtes zegt: 09-06-10 om 11:20

  Deze keer is er wat mij betreft een partij – partij een – opgestaan die werkelijk eens iets nieuws te melden heeft. Daarbij komen de beginselen en programmaonderdelen nog het meest van alle partijen overeen met mijn eigen visie over hoe de maatschappij eruit zou kunnen zien.
  Mij dunkt welke partij of coalitie van de gevestigde partijen dan ook is niet in staat het vertrouwen van de bevolking in de politiek en de democratie terug te winnen.
  Partij een geeft in ieder geval ook praktisch aan hoe we werkelijk weer – gezamenlijk – aan een leefbare samenleving kunnen gaan werken.

 176. Cabi zegt: 09-06-10 om 11:22

  Ik stem VVD. Hoe linkser hoe linker;
  Ik ben van mening dat de sterke schouders niet de armen moeten onderhouden, maar dat de armen zelf ook beter hun best kunnen doen hieruit te komen. Ik zie teveel voorbeelden om mij heen van mensen die een uitkering wel prettig vinden, want als ik werk verdien ik minder. Ik ga zelf iedere dag naar mijn werk en werk dan ook hard om te bereiken wat ik nu heb. Ook mijn partner werkt. Het kan toch niet zo zijn dat je passief opstellen voordeel oplevert? Ik ben wel klaar met de verzorgingsstaat!

 177. johan zegt: 09-06-10 om 12:10

  Heb nog nooit gestemd en ik zal ook niet gaan stemmen. Politiek is toch niet bepaald betrouwbaar(geschiedenis zegt genoeg) en wat ze allemaal beloven komt 9 vd 10 keer toch niet uit

  ga dus geen tijd verspillen aan politiek,
  en daarbij komt dat ik Christelijk ben,
  als Christen mag ik niet stemmen(staat in de Bijbel) en aan dat gebod zal ik me dus gewoon houden

 178. Tjerk zegt: 09-06-10 om 12:10

  Stem normaal VVD, maar heb vanochtend Piratenpartij gestemd.

 179. Het CDA wilde met de laatste verkiezingen geen coalitie vormen met twee links georiënteerde partijen(SP en PVDA).
  Dit werd in het eerste oriënterende gesprek duidelijk gemaakt naar de SP. Ook de PVDA had er alle belang bij om de SP buiten regeringsdeelname te houden.
  Ze waren met 25 zetels een te grote bedreiging voor hen.
  CDA en PVDA hebben toen gekozen om de SP te beschuldigen van het niet durven nemen van regeringsverantwoordelijkheid.
  Hiermee hebben ze de groei van de SP en het imago flink beschadigd. Jammer dat veel mensen niet door deze al jaren gebezigde tactieken heen kunnen kijken.
  Volgens mij is er in Nederland nog maar één werkelijke volkspartij en dat is gewoon de SP.
  En met strategisch stemmen krijgen we weer de gevestigde orde aan de macht. Met één uitzondering! Groen Links mag nu eens een keer functioneren als het cement in een coalitie.
  Dit was het laatste jaar al zo overduidelijk.
  Alleen vraag ik me hardop af, hoe links ze nog zijn?
  Met een instemming om de sociale zekerheid in feite af te breken onder de noemer van hervormingen.
  Ik hoop dat iedereen zich bewust is dat deze “hervormingen” niet snel meer herzien zullen worden. Het is gewoon een ordinaire bezuiniging. Mensen die 40 jaar sociale premies hebben betaald, komen straks bij werkloosheid na 1 jaar in de bijstand! En kunnen dan gelijk hun huis en eigen vermogen opeten. In deze zeer onzekere economische tijden is het juist enorm van belang om deze sociale vangnetten in stand te houden. Dat de wereldeconomie totaal instort is eigenlijk al een vaststaand gegeven.
  Hebt u dan nog een baan?

 180. Klaas zegt: 09-06-10 om 12:12

  Het huidige representatie-stelsel zou moeten worden afgeschaft. Het is niet democratisch dat de keuze voor een partij afhangt van de toekomstige coalitievorming. Ik was van plan om te stemmen op de PVV. Voornamelijk vanwege het vasthouden aan het werken tot 65 jaar. Mensen!!! Wij werken om te leven. Wij leven niet om te werken. Gaat de leeftijd naar 67 jaar…dan zal die zelfde grens steeds verder worden verhoogd…. DAT kan niet de bedoeling zijn.

  Maar kijk goed naar de andere partijen. Links sluit samenwerking met hem uit. Wilders sluit een paars kabinet uit. Ofwel: slechts CDA en VVD willen met hem samenwerken. Dit zal leiden tot een rechts meerderheidskabinet. Oftewel: VVD zal zijn draconische maatregelen alsnog doorvoeren.
  Dus: de enige manier om dit te voorkomen is te stemmen op links en dan voornamelijk op de PvdA, als mogelijk de grootste linkse partij.

  Waar ik het eens ben met veel standpunten van Wilders -en dan voornamelijk op het gebied van onderwijs, economie en buitenlandse betrekkingen (EU) – ‘verplicht’ het huidige representatie-stelsel mij om op een partij te stemmen waarvan ik het met sommige standpunten niet eens ben… Maar dit de enige mogelijke uitweg is om een rechtsmachtblok tegen te houden.

 181. jet zegt: 09-06-10 om 12:14

  Ik stem SGP.
  Eerlijke partij.
  Doen waar ze voor gaan.

 182. Gert-Jan zegt: 09-06-10 om 12:17

  Ik ga voor het eerst op de Cristen Unie stemmen,ipv op het CDA voorheen.
  Het programma sluit het beste aan bij mijn mening. Beperking vd hyp.rente aftrek moet bespreekbaar zijn. Ook vind ik dat CDA en VVD te ver willen gaan met hun ingrepen in het ontslagrecht en WW. Bezuinigen moet, maar wel verantwoord!

 183. Ik ga voor het eerst weer VVD stemmen. Heb in het verleden D66 en Groenlinks gestemd, maar ik denk dat we nu in deze tijd zuinig aan moeten doen. Ik zou het alleen heel erg vinden als de VDD samen met de PVV zou gaan regeren, dan is het voor mij eens maar nooit weer geweest. Ik hoop eigenlijk op paars.

 184. Gert-Jan zegt: 09-06-10 om 12:23

  Ik ga voor het eerst op de Christen Unie stemmen,ipv op het CDA voorheen.
  Het programma sluit het beste aan bij mijn mening. Beperking vd hyp.rente aftrek moet bespreekbaar zijn. Ook vind ik dat CDA en VVD te ver willen gaan met hun ingrepen in het ontslagrecht en WW. Bezuinigen moet, maar wel verantwoord!

 185. Frank zegt: 09-06-10 om 12:28

  Dit is natuurlijk geen moeilijke vraag: CDA.
  Waarom? We staan voor moeilijke tijden en er moeten harde beslissingen worden genomen. Tegelijkertijd moet er verantwoordelijkheid worden genomen! Dit laatste kan je aan het CDA/Balkenende wel over laten.
  Mensen moeten is reeël gaan kijken ipv zich laten inpeperen door linkse kritiek (of van de kant van Rutte) over de afgelopen 8 jaar.
  De cijfers liegen er niet om. Balkenende heeft ons door de crisis heengesleurd en moet daar mee door gaan! Ondanks de grote gevolgen van de wereldwijde kredietcrisis hebben we bijna het laagste werkloosheidcijfer. En zo zijn er wel meer voorbeelden.
  Daarnaast zijn contacten met het buitenland zeer belangrijk. Nederland is sterk en stabiel, maar kan het niet alleen. Balkenende heeft altijd gestaan voor het belang van Nederland en is daarnaast sociaal geweest naar de rest van de wereld. Wereldleiders waarderen die man enorm. Het is een voorrecht om zo’n ministerpresident te hebben!
  En JA, er moeten maatregelen getroffen worden. En JA, er moet bezuinigd worden. Daarvoor moeten keuzes worden gemaakt en dat doet elke partij weer anders. Natuurlijk moet de staatschuld in 2020 zijn weggewerkt, zoals het CDA wil. Niks kapot bezuinigen, het moet gewoon. Denk aan de torenhoge rentekosten die we houden als de schuld niet verdwijnt.
  Nederland moet worden hervormd, maar dan wel op een EVENWICHTIGE manier. Daarom: CDA. Gewoon het meest verstandig..

 186. Marian zegt: 09-06-10 om 12:36

  Ik stem pvv en waarom omdat Wilders zeker gelijk heeft dat er teveel geld naar het buitenland gaat,terwijl er bij ons zo bezuinigd moet worden dat kan zeker niet.

 187. Marcel Brinks zegt: 09-06-10 om 12:45

  nos schaam je !!!

  Lieve mensen

  Het wonder gebeurde: ik zou vandaag rond 09.00 uur een telefonisch live interview hebben voor het NOS TVjournaal op 1. Tot mijn verrassing werd ik een half uur tevoren opgebeld. Het kwam beter uit om het op te nemen.

  Tot mijn nog grotere verbazing deed de presentator daarna in de uitzending net alsof hij live met mij sprak. Het grootste deel van mijn verhaal was weggeknipt. Misschien wel omdat ik stevig aangaf waarvoor we staan.

  Lieve mensen, ook het NOS journaal is kennelijk niet eerlijk want er was geen live-gesprek. En de informatie wordt geknipt en geplakt. Dat mag iedereen weten!

  Maar wat heb ik dan WEL gezegd?…….
  * de grote partijen hebben geen oplossingen voor de crisis, omdat zij de graaicultuur en de banken ongemoeid laten. Hierdoor zullen we verder in de ellende komen en daarbij maakt het niet uit of CDA, VVD of PVDA aan het roer staat.
  * er zijn voldoende bewijzen dat straling schadelijk is. Zo zijn er onderzoeken die een dringend verband leggen tussen hersenkanker en het gebruik van mobieltjes.
  * geen van de grote partijen doet echt iets aan het milieu. Het gaat alleen maar over economische groei, kennelijk ten koste van alles. Ten koste van onze gezondheid en ten koste van de zorg en de zwakkeren.

  Lieve mensen, wij gaan voor DE WAARHEID. Stem! Partij voor Mens en Spirit, lijst 14.
  En stuur dit gerust door!

  Warme groet van Lea

 188. Koen zegt: 09-06-10 om 12:54

  SGP!

 189. Maaike zegt: 09-06-10 om 13:02

  Deze keer op D66 gestemd, partij links van het midden. Die niet de staatsschulden door mijn generatie alleen wil laten opdraaien. Laat de babyboomers die hem hebben veroorzaakt op zn minst meebetalen!

 190. René zegt: 09-06-10 om 13:03

  Ik heb jarenlang strategisch gestemd op PVDA. Maar er MOET nu iets anders gebeuren. We kunnen van de economische crisis, een kans maken. Creativiteit om wind-, zonne- en waterenergie (getijden langs onze zee) tot een topproduct te maken en deze binnen Europa te exploiteren en te verhandelen over de wereld. Het is overduidelijk dat het de foute kant op gaat met het klimaat, Kijk maar eens gewoon om je heen! De techniek is er, waarom deze dan niet TEN VOLLE inzetten? Nu meer dan ooit! Nederland heeft op een aantal gebieden een voortrekkersrol (zie bijvoorbeeld het opruimen van de olierommel in de VS met onze veegarmen..). Ik stem Groen Links!

 191. ree zegt: 09-06-10 om 13:15

  ik sta op het punt om te stemmen , middels machtiging 2 stemmen.. 1 voor cda en andere voor sp. Nog nooit SP gestemd , maar via kieswijzer het dichtst bij mij. CDA is vrij stabiel maar met verkeerd gekozen bestuurder. Met Balkenenende is het niet meer geloofwaardig.CDA stem gaat daarom naar Kees de Jager.

 192. Taco zegt: 09-06-10 om 13:17

  Je stemt niet op een persoon (dus laten we het niet meer hebben over het haar van Balkenende of het gehakkel van Cohen), je stemt op een partijprogramma. Maar van het programma blijven na de vorming van een coalitie niet veel punten overeind, samenwerken betekent compromissen sluiten, wat voor de regeringspartijen tot gezichtsverlies leidt (“ze doen ook nooit wat ze beloven”). Daarom zou ik het liefst op een coalitie stemmen ipv op een partij. Duidelijkheid vooraf is denk ik wat iedereen wil.

  Maar zo’n stelsel hebben we niet, dus stem ik dit keer weer in het midden: D66.

 193. patrick noorden zegt: 09-06-10 om 13:22

  ik stem zeker weten PVV , en dat wordt hoog tijd , t is een zootje hier in nederland

 194. Machiel zegt: 09-06-10 om 13:24

  Ik ga SGP stemmen omdat de oudste partij van Nederland goede standpunten heeft vanuit het enige goede kompas: de bijbel. Niet praktisch en achterhaald? Nee hoor: goed rentmeesterschap (mileu en financien op orde), bescherming van het leven bij begin en einde, etisch gedrag, gezin heeft prioriteit. Geef je stem aan de SGP, daar red je levens mee! Geef je stem aan de SGP, daar heb je een sterke economie mee! Geef je stem aan de SGP, daar heb je betrouwbare politiek mee!

 195. iris zegt: 09-06-10 om 13:27

  uiteraard stem ik VVD!!!!
  ik moet er niet aan denken om iemand als Cohen als premier te hebben, ik zou me doodschamen als hollander. en uiteraard zijn die linkse partijtjes geen optie, die doen alsof ze goeddoen maar ondertussen is iedereen slechter af met hun plannen (behalve zij zelf waarschijnlijk)(

 196. Elvira zegt: 09-06-10 om 13:34

  Toen ik nog geen 18 was, wilde ik altijd graag CDA stemmen. Maar nu ik voor het eerst mag stemmen bij de landelijke verkiezingen, blijkt mijn keuze totaal anders te zijn.
  Nederland is een rotzooitje geworden, dankzij CDA en PvdA. Ik zal dan ook nooit op die twee gaan stemmen. Links voel ik me niet, ook al ben ik nog jong. Als je arm bent, begrijp ik wel dat je links stemt, omdat die je een hoop centen beloofd (of je dat dan ook echt krijgt is een ander verhaal).
  Nu het crisis is denk ik dat rechts ons beter kan helpen. Ook moet er orde moet komen in de rotzooi die Balkenende heeft gemaakt en ik geloof dat rechts dat op dit moment beter kan dan links.
  Ik wilde graag Trots op Nederland van Rita Verdonk stemmen, maar die blijkt nauwelijks een zetel te krijgen. Met Wilders ben ik het ook op veel punten eens, daarom stem ik vandaag PVV.
  VVD kies ik niet, omdat er vele punten zijn waarmee ik het niet eens ben. Mark Rutte komt overtuigend over, maar ik geloof niet alles wat hij zegt.

 197. Klaas zegt: 09-06-10 om 13:48

  SGP natuurlijk!
  De christelijke partij metde enige serieuze en goede standpunten!

 198. Cornelis zegt: 09-06-10 om 13:49

  De enige verantwoorde partij binnen de Nederlandse politiek is de SGP! Eigenlijk is het jammer dat een partij die de Bijbel als uitgangspunt heeft maar twee zetels behaalt. Wat zou ons Nederland een fijn land worden als het bestuurd wordt door deze christelijke partij!

  Laat u stem horen, stem SGP!!!!

 199. Dennis zegt: 09-06-10 om 13:50

  Met het oog op de toekomst en het maatschappelijk belang stem ik op Groen-links.
  Het investeren in groene energie voorzieningen is van belang voor zowel de economie alsmede de huidige milieu problemen.
  Hoewel ik me realiseer dat de kans nihil is dat deze partij de meeste stemmen krijgt hoop ik toch dat er een linkse coalitie gevormd kan worden met een prominente rol voor Groen-links.

 200. Eka Antema zegt: 09-06-10 om 13:55

  Helaas ga ik PVV stemmen. Ik heb jaren links gestemd. Ik woon in een krachtwijk zonder kracht en pracht. Ik ben nog de enige blonde alleenstaande vrouw in de grote omtrek. Ik hoor geen Nederlands meer op straat en heb deze wijk in 40 jaar zien verallochtonen en verislamiseren. Ik ben nu de vreemde eend in de bijt. Ik ben bang dat over twintig jaar de hele rand van Den Haag zo wordt, vandaar mijn stem op de PVV, jammergenoeg. Ik kan niet zo maar naar Turkije om een Ned. hervormde kerk te beginnen en mijn hand op te houden. Ze lachen me uit. IIK bem blij dat ik de jaren zestig en zeventig hier nog heb meegemaakt.

 201. Stephan zegt: 09-06-10 om 13:56

  Ik zal eerlijk zijn: de vorige keer stemde ik nog D’66. Maar die partij heeft zijn ware gezicht laten zien de afgelopen jaren (zowel op Europees als landelijk niveau). Als je echt alle standpunten naast elkaar zet kom je op de SGP uit: niet de crisis doorschiuven op toekomstige generaties, waait niet met alle populistische winden mee, een stabiele factor in de kamer (enz)…. De partij om ons uit de crisis te helpen!

 202. Bas zegt: 09-06-10 om 14:01

  Ik ga zeer waarschijnlijk D66 stemmen, zoals ik m.u.v. vorige keer altijd stem. Vorige keer: CDA, heb ik spijt van, maar vond ze toen het minst slecht en D66 was echt zeer slecht bezig door in de regering te gaan zitten nadat ze enorm verlies hadden geleden.

  Ik zal echter nooit meer stemmen op een partij die zich liëert aan welke religie dan ook.

 203. J.M.Verdaasdonk. zegt: 09-06-10 om 14:01

  Geachte redactie,Ik stem al jaren op een vrouw om reden dat ik dat ongepaste gedrag van de meeste partijleden.Ze laten elkaar niet uitpraten en een hoop gezwets wat nergens op lijkt.Ik hoop dan ook dat het in de toekomst beter gaat.

 204. esther zegt: 09-06-10 om 14:03

  Ik heb deze keer voor het eerst strategisch gestemd in plaats van principieel.Normaliter ben ik een trouwe SP stemmer maar een coalitie van VVD en PVV is onverantwoord,daarom deze keer Job Cohen, in de hoop dat er een sociaal Nederland kan komen.

 205. Bart zegt: 09-06-10 om 14:16

  ik heb jaren op groenlinks gestemd maar dit keer heb ik op de SP gestemd.

  De SP heeft meer goeie standpunten waar ik meer mee eens ben dan met Groenliks

 206. aart zegt: 09-06-10 om 14:19

  Een stem voor de SGP staat voor de betrouwbaarste partij van Nederland geen gedraai maar gewoon recht door zee.

 207. Richard zegt: 09-06-10 om 14:25

  Tot in het stemhokje zwevend, in een grijs verleden PSP, later meestal PvdA, soms D66, soms blanco. Gezien een verrassend goed doordacht programma met evenwicht op ‘harde’ en zachte’ punten voor het eerst GroenLinks. Verdeelt de begrotingspijn van de crisis eerlijker, werkt echt aan duurzaamheid, schept zelfs veel banen, vernietigt er op de korte termijn weinig, denkt in alles verder dan de meeste andere ‘benepen kruideniers’. Inhoud AOW maatregel zwak punt maar dat geldt inmiddels voor de meeste partijen. Voor versoepeling ontslagrecht, ook hier realistischer dan de PvdA. En met kans op regeringsdeelname.

 208. Janet zegt: 09-06-10 om 14:32

  Ik stem vandaag strategisch op de PvdA. Mijn hart is echter bij GroenLinks. Maar de PvdA is de enige die kans maakt om de VVD te verslaan en ik wil in géén geval dat zij winnen, ook al moet ik zelf een ‘offer’ brengen.

 209. Tara zegt: 09-06-10 om 14:39

  Vorige verkiezingen heb ik op Pvda gestemd, deze keer ga ik op VVD stemmen.
  Minister President Mark Rutte lijkt me wel wat.

 210. Paul zegt: 09-06-10 om 14:46

  Piratenpartij gestemd. Het wordt tijd dat de politiek zich weer bemoeit met privacy, innovatie en burgerrechten. Deze ondergesneeuwde fundamenten van een democratie zijn toe aan een partij die deze serieus neemt.

 211. Peter zegt: 09-06-10 om 14:46

  Deze keert strategisch op de VVD, moet er niet aan denken dat PvdA gaat regeren. Liever een coalitie met VVD en PVV.

 212. gerwin zegt: 09-06-10 om 14:49

  SGP klein maar fijn
  VVD groot en idioot

  SGP dus……….

 213. Tim zegt: 09-06-10 om 14:51

  PVV Tijd om Nederland weer fatsoenlijk te krijgen, zoals het ooit was!

 214. Nina zegt: 09-06-10 om 14:53

  Groen Links

  en voor alle A-sociale nede en medelanders, want we zijn allen gelijk, zoals Multatuli ook al wist.
  Het niveau in NL is gedaald en daalt alleen maar verder met rechts, terug naar af, de speelplaats op de basis school: ikke ikke ikke en de rest kan stikken.
  Dat is het vooruitzicht van Nederland, als rechts de samenleving heeft versplinterd, gespleten en verdeeld.

  Veel leefplezier…

 215. Hans van Oostende zegt: 09-06-10 om 14:57

  Noiit meer PvdA en Balkende spuugzat dus nu VVD of PVV vanwege de immigratie stop

 216. Ik stem op de PvdA omdat we eerlijk moeten delen en iedereen dezelfde kansen verdient.

  Verder hoop ik van harte dat de linkse partijen samen gaan werken omdat er nu verdeeldheid is, terwijl de rodelijn bij de linkse partijen vrijwel gelijk is en daar proviteren de rechtse partijen van.

  Dus ik hoop op een sterke en grote PvdA zodat zij samen met Groenlinks en SP een sterke éénheid kunnen vormen.

 217. BenFV zegt: 09-06-10 om 15:09

  Voor de eerste in mijn bijna 58 jaar op de PvdA gestemd. Gewoon een stem uitgebracht op het fatsoen omdat de tijd van verwilderd schreeuwen nu maar eens voorbij moet zijn.

 218. Joyce zegt: 09-06-10 om 15:14

  Altijd licht rechts gestemd, maar het is tijd voor een socialer nederland. Het verkiezingsprogramma van de SP zit goed in elkaar en dus helemaal over naar SP.

 219. Ik heb SP gestemd ik vond wel jammer dat je niet op meer partijen kon stemmen Dan had ik gestemd op SP Groen Links en C.U Ik iriteer mij flink aan die zeer simpele politici die alleen aan de onderkant willen snijden ipv in onze veel te grote overheid En wat nog meer verbaasd het kabinet wil(de) wel bezuinigen maar wil wel de JSF kopen ?! Als je geen geld hebt doe je zoiets niet! Of niet nu

 220. Gert zegt: 09-06-10 om 15:25

  Normaal PvdA, maar die kan ik alleen links houden met een grote SP… Anders gaan ze heulen met de vijand

  SP dus maar, voor een keer

 221. Jan zegt: 09-06-10 om 15:35

  Ik stem nu geen SP meer omdat ik vind dat ze niet eerlijk zijn. Nou is het moeilijk om te kiezen maar met de stemwijzer kom ik uit op de PVV.
  Dit lijkt me beter dan de VVD want mijn motto is: kies VVD, dan heb je morgen een lege portemonee

 222. Rob zegt: 09-06-10 om 15:39

  Ik lees ‘Minister President Mark Rutte…’ Mw. Halsema stipte het gisteren goed aan. De heer Rutte ontwijkt de kritiekpunten. Hij is slim en kan snel schakelen, maar dat haalt de minpunten niet uit je programma. Als het gaat om vertrouwen zal het voor mij geen VVD worden!

 223. Jannenman zegt: 09-06-10 om 15:42

  Ik zie mensen spreken over 2deling, mbt Wilders vooral:
  Gelijkheid is een illusie; de maatschappij is meer dan ooit verdeeld (gepolariseerd), enerzijds door (te) snelle veranderingen onder onze autochtone bevoling en nog eens extra versterkt door de grote aanwas van allochtonen.
  Je kunt mensen op allerlei manieren onderscheiden en iedereen DOET dat ook, of het nu arm of rijk is, loser en winner, knap en lelijk, wit of zwart; iedereen maakt onderscheid. Het zou niet eens anders kunnen.
  Men blijft ook maar verwijzen naar WO2, maar de wantoestanden die plaatsvonden in WO waren in grote mate gevolg juist van allochtone groepen in samenlevingen. Het droom van gelijkheid uit de verlichting is al meer dan 100 jaar om zeep en toch blijft men maar vasthouden aan de waan, zelfs wetenschappers. En dat is allemaal in belang van het systeem zoals dat is. Met groot gemak kan ik evenzeer weer wijzen op de wandaden begaan uit naam van zogenaamde ‘linkse’ stromingen. De polatisatie neemt alleen maar toe, terwijl mondiale diversiteit afneemt.

  Er is een groot probleem en blijkbaar zijn er te weinig mensen om het uberhaupt te onderkennen, laat staan oplossen.

  Men spreekt over sociaal, bedoelend de ‘linkse’ partijen, maar deze partijen zijn helemaal niet sociaal. Zij claimen slechts sociaal te zijn en hebben – als stroming- zelfs het woord geclaimd, maar ik kan heel simpel beargumenteren waarom juist zij asociaal zijn, zelfs volgens opvattingen van Marx.
  Sociaal zijn slaat simpelweg op gedrag van mensen binnen de groep waartoe zij behoren. Groen links bv erkent niet eens de eigen groep, of waardeert deze totaal niet (wat ziek gedrag is in de psychiatrie). Wie dat doet is per definitie een verrader. Ja tuurlijk, mondiaal, allemaal op 1 planeet, bla bla, je kunt de gehele mensheid als 1 groep zien, maar binnen alle subgroepen is dat per definitie verraad en ook altijd geweest. ‘Sociaal’ slaat niet op álle mensen, maar op het gedrag van mensen in hun groep. Zonder groepen is er geen sprake meer van ‘sociaal’…

  Slaap daar maar eens een maandje op.

  U wordt continu belogen mensen en u praat de fabels vervolgens na, zonder nadenken.

 224. Chris zegt: 09-06-10 om 15:46

  altijd D66 gestemd, nu voor ‘t eerst Job…
  Hier de coalitie met zetels : PvdA (36), VVD (32), D66(11) en GroenLinks(11). En Mark, hier de formatie:
  - Premier: Cohen
  - Vice-P/ Bin. Za.: Rutte
  - Vice-P/ Soc. Za: Rinnooy Kan
  - Vice-P/VROM: Halsema
  - Ec. Za: Wijers
  - Buit. Za: Kroes
  - Onderwijs: Plasterk
  - Justitie: B. Kohler
  - Fin.: Van de Ploeg
  - Landbouw: Timmer
  - V&W: Griffith
  - Gezondheid: Oudkerk
  - Defenise: Van Balen

  Moet lukken toch, voor 1 juli!

 225. Marjan von der Ruhren-Vinke zegt: 09-06-10 om 15:47

  Een groenlinkser die vandaag op Job Cohen gaat stemmen om Rutte minder kans te geven op een overwinning.
  Cohen zou wat mij betreft een minister-president kunnen zijn die voor rust kan zorgen.
  een links blok tegenover de rechtse windmolen!!
  Samen moeten we delen en die Rutte zorgt alleen voor de rijken!!

 226. J. Heijmans zegt: 09-06-10 om 15:52

  Mijn conclusie over het tv-debat van onze volksvertegenwoordigers.

  De heer Job Cohen, mevrouw Femke Halsema, de heer Alexander Pechtold, de heer Jan-Peter Balkenende en de heer André Rouvoet
  verdienen volgens mijn observatie van het laatse verkiezingsdebat allen onze stemmen. Ja laten we verder polderen zoals onlangs de werkgevers en werknemers elkaar hebben gevonden op de gefaseerde leeftijdsverhoging van de aow-leeftijd.
  Nu nog onze gezondheidszorg redden voor een zeker faillissement.

 227. net gestemd op pvv en heb er een zeer goed gevoel bij. Bij cohen aan de macht ga je kapot en hij heeft totaal geen uitstraling. Heb niet strategisch gestemd op vvd want verwacht wel dat ze gaan winnen en dit hoop ik ook. daarom pvv want dan kan er een coalitie komen tussen pvv cda en vvd
  ik ben namelijk dat beleid met die buitenlanders spuug en spuugzat en erger mij er al jaren aan maar toen mocht ik helaas nog niet stemmen

 228. Mellowdie zegt: 09-06-10 om 15:57

  Ik stem op MenS (mens en spirit)
  Het wordt de hoogte tijd dat er een sociaal en liefdevol Nederland (wereld) komt waarin iedereen gelijke rechten heeft, goede zorg en geen armoede kent, waar de dieren er ook toe doen en er echt wat aan de milieuproblemen gedaan wordt!

  Het is toch te zot voor woorden dat een partij als VVD bijstandsmoeders erop achter uit laat gaan, dat er partijen zijn die ons tot bijna in de dood toe willen laten werken, gaan zij ook extra banen creeren voor ons?????????? Het is toch schandalig hoe de dieren hier behandeld worden als oud vuil, zij kunnen niet praten, dus laat ze maar aan hun lot over en dan het milieu, ach zodra het te laat is, dan is de meerderheid van de mensen van de partijen toch niet meer verantwoordelijk, dus waar maken we ons druk om! Er wordt ook nooit een woord gesproken over wat er werkelijk allemaal speelt en gaat spelen in de toekomst, we gaan naar een betere wereld waar geen oorlog zal zijn, alleen maar liefde en respect voor alles en iedereen, het proces is al in gang gezet, ziet u wel eens 11:11 uur op de klok? We worden weer bewust gemaakt waar het nu werkelijk allemaal om draait, geniet van het proces.

 229. Ik stem op Nieuw Nederland omdat we, om echte veranderingen te realiseren, moeten veranderen in onze manier van denken, moeten veranderen in onze manier van handelen, moeten veranderen in het nemen van onze verantwoordelijkheden.

  Nieuw Nederland heeft een compleet Nieuwe Visie en een pragmatische Missie.

  Nieuw Nederland realiseert Nieuw Banen, Nieuwe Namen, Nieuwe Normen, Nieuwe Samenwerkingsvormen.

  Waarom stemmen op Nieuw Nederland.

  Nieuw Nederland wil startende ondernemers stimuleren en belastingvoordeel geven
  Bron: NN-Lijst 12 | Datum: 01-06-2010

  Heb je een Visie voor je Toekomst?
  Onze visie is om te groeien naar een ONS in Nederland…een Ondernemende Nederlandse Samenleving in Nederland,

  Heb je een Missie voor je Toekomst?
  Onze missie is om balans te creëren tussen materiële en imateriële zaken in de samenleving.

  Heb je een Sociale Verzekering om je Toekomst te beschermen?
  Wij promoten, muteren en stimuleren startende ondernemers door 21% belastingvoordeel te geven.

  Nieuw Nederland wil startende ondernemers stimuleren en belastingvoordeel geven

  Mensen die een eigen bedrijf willen starten moeten worden gestimuleerd zo heeft het bestuur van Nieuw Nederland besloten.

  Uit een vertrouwelijk beleidsprogramma dat Nieuw Nederland op 1 juli zal presenteren staan diverse maatregelen die het werknemers gemakkelijker moet maken om een eigen bedrijf te beginnen.

  Een van die maatregelen is het gebruiken van de levensloopregeling. Mensen die het tegoed van hun levensloopregeling willen gebruiken voor een eigen bedrijf hoeven daarover geen belasting te betalen.

  Urencriterium voor ondernemersaftrek gaat omlaag.
  Ook het urencriterium zal worden veranderd, volgens de plannen van Nieuw Nederland.
  Nu moeten ondernemers die gebruik willen maken van ondernemersaftrek nog kunnen aantonen dat men minimaal 23 uur per week besteed aan hun onderneming. Verlaging naar 21 uur per week maakt het startende ondernemers mogelijk om hun onderneming eerst als parttime te starten en tegelijkertijd de fiscale voordelen te genieten.

  Administratieve lasten verlagen
  In het nog geheime beleidsstuk zouden ook maatregelen staan om de administratieve lastendruk te verlagen. Dit speerpunt speelt al jarenlang binnen de huidige beleidsmakers, maar tot nu toe is daar nog niet veel van terecht gekomen. Met name de papieren winkel die het aannemen van personeel met zich meebrengt is voor veel mensen een reden om ZZP er te blijven en niet het risico te nemen met personeelszaken. Veel kleine ondernemers zijn bang om personeel aan te nemen. De risico’s zijn ook redelijk groot voor een klein bedrijf. Met name in geval van langdurig ziek zijn van een werknemer loopt de ondernemer een te groot financieel risico.

  BV oprichten kan zonder benodigde investeringen.
  Veel kleine bedrijven zijn nu eenmanszaken. Hiermee loopt de ondernemer privé een behoorlijk risico. Een BV oprichten behoort tot de mogelijkheden, maar struikelblok voor veel ZZP ers zijn de benodigde investeringen die men aantoonbaar in bezit moet hebben voordat men een BV kan oprichten. Deze regel wil Nieuw Nederland u in begeleiden zodat u uw dromen niet laten vervallen.

  Zelfstandig ondernemen…Maak je dromen waar
  Voor jezelf beginnen is voor veel mensen een droom. Maar bij ondernemen komt meer kijken dan dromen. Je product, dienst en/of service aan de man/vrouw brengen, een goede omzet maken. Daar gaat het om als je een eigen zaak hebt. Of je nou teksten schrijft of haren knipt, een goede voorbereiding is het halve werk. Volg daarom eerst een opleiding bij de Nieuw Nederland. Daarmee haal je een erkend diploma op je eigen vakgebied en bereid je je perfect voor op het starten van je eigen bedrijf.

  Nieuws: Kansen in crisistijd
  De werkloosheid stijgt fors, de recessie eist de eerste slachtoffers. Maar wie nu initiatieven neemt, blijft regisseur van zijn loopbaan. Sterker nog, de crisis biedt kansen. Voor startende ondernemers bijvoorbeeld.

  Bezoek de workshops.
  Voor jezelf beginnen? Nieuw Nederland helpt je daarbij!

  Voor jezelf beginnen en geld nodig, lege portemonnee? Nieuw Nederland helpt je daarbij!
  Sluit je bij ONS aan en doe met ONS mee.

 230. sander zegt: 09-06-10 om 16:18

  Ik heb zojuist gestemd voor mij en mijn vrouw.
  2X PVV, de rest beloofd van alles in verkiezingstijd en komen dan maar erg weinig na, ik hoop dat Geert doet wat hij zegt.
  Tijd voor een nieuwe wind door NL.

 231. gerard zegt: 09-06-10 om 16:25

  @johan 12.10 uur

  Heb nog nooit gestemd en ik zal ook niet gaan stemmen. Politiek is toch niet bepaald betrouwbaar(geschiedenis zegt genoeg) en wat ze allemaal beloven komt 9 vd 10 keer toch niet uit

  ga dus geen tijd verspillen aan politiek,
  en daarbij komt dat ik Christelijk ben,
  als Christen mag ik niet stemmen(staat in de Bijbel) en aan dat gebod zal ik me dus gewoon houden

  mag je mij eens vertellen waar dat precies staat dan ind e bijbel en waarom de sgp wel meedoet…. toch de meest extreme partij wat dat betreft

 232. Theo zegt: 09-06-10 om 16:38

  Ik stem voor vernieuwing en dus voor rita

 233. onmogelijk gemaakt zegt: 09-06-10 om 17:03

  voor het eerst kan ik niet stemmen, woon sinds juli vorig jaar in Zambia; alles keurig netjes geregistreerd bij Gemeente Den Haag, die mij het formulier zou opsturen. Komt dat formulier 14.30 vandaag aan, ik als een haas naar de Nederlandse Ambassade in Lusaka, arriveer om 15.30, maar nee hoor: de deadline is 15.00 uur (waarom mag het in Nederland tot 21.00 uur?). Weten ze in Den Haag dan echt niet dat een brief van Nederland naar Zambia er meer dan twee dagen over doet? Schande, maar ja de heren en dames ambtenaren zullen wel weer een excuus hebben en hen treft ongetwijfeld geen blaam….

 234. sander zegt: 09-06-10 om 17:03

  Mensen die niet stemmen moeten straks ook geen kritiek hebben, dat recht verspil je dan ook.

 235. Ruud zegt: 09-06-10 om 17:04

  Voor mij wordt het deze keer groen links.
  Na jaren van veel te veel gestegel is het tijd voor grote veranderingen. En dat kunnen we niet met de grote partijen doen. Sp is naar mijn mening ook goed op weg maar komt wat mij betreft nog net tekort. en stemmen op alleen aardige meneer dat gaat het niet worden.

 236. hanny zegt: 09-06-10 om 17:09

  Ik was van plan om op de SP te stemmen, maar om strategische redenen toch maar op PvdA gestemd. Ik wil pertinent niet dat een rechtse kabinet komt.

 237. Anne zegt: 09-06-10 om 17:13

  Ik ben christelijk opgevoed. Daar heb ik nog steeds last van. Ik heb religieuze mensen leren kennen als zij die in een sinistere en lugubere droomwereld moeten/willen leven.
  Ik ben al heel lang lid van de SP.
  Maar wat er nu allemaal gebeurt, normaal komt links in verzet tegen religieuze onzin zoals die van de islam, maar die wordt nu omarmd en geassimileerd. De druppel die de emmer doet overlopen is een (mede door links Amsterdam gesteunde) sharia-zitting in de Balie gisteren. Een groot gedeelte van de mensheid moet leven onder de islamitische gruwelregimes en rechtspraak. Wilders is de enige die zich tegen de opkomst daarvan in Nederland verzet. Maar een fatsoenlijk mens (reken ik mezelf toe) kan toch geen PVV stemmen?
  Misschien dan maar de Piratenpartij, die staan in elk geval voor een aspect van vrijheid.

 238. Ethan zegt: 09-06-10 om 17:23

  Hier met z’n allen op de Piratenpartij gestemd. Het wordt tijd dat we niet steeds meer in een kooi komen te leven met registratiekastjes in de auto, OV chipkaart die alles registreert (en waarom is de anonieme variant nu weer duurder?!?), etc. etc.

  We zitten teveel op het hellende vlak!

  Om te quoten uit:

  The Eternal Value of Privacy
  http://www.wired.com/politics/.....6/05/70886

  “Cardinal Richelieu understood the value of surveillance when he famously said, “If one would give me six lines written by the hand of the most honest man, I would find something in them to have him hanged.” Watch someone long enough, and you’ll find something to arrest — or just blackmail — with. Privacy is important because without it, surveillance information will be abused: to peep, to sell to marketers and to spy on political enemies — whoever they happen to be at the time.

  Privacy protects us from abuses by those in power, even if we’re doing nothing wrong at the time of surveillance.”

  en

  “Too many wrongly characterize the debate as “security versus privacy.” The real choice is liberty versus control. Tyranny, whether it arises under threat of foreign physical attack or under constant domestic authoritative scrutiny, is still tyranny. Liberty requires security without intrusion, security plus privacy. Widespread police surveillance is the very definition of a police state. And that’s why we should champion privacy even when we have nothing to hide.”

 239. hanny zegt: 09-06-10 om 17:26

  Men geeft Wouter Bos de schuld, omdat hij de banken heeft gered, maar let wel: VVD’ers zijn degene die de banken failliet hebben laten gaan. Zalm zit/zat toch aan de top en wat is er van de banken geworden?
  Nee, volgens mij is PvdA er aangenaaid door de rechtse partijen.
  Ik praat PvdA niet helemaal schoon, want het zijn ook draaikonten, maar rechts vertrouw ik helemaal niet.

 240. ankie zegt: 09-06-10 om 18:57

  Ik heb net 2x PVV gestemd
  voor mij en mijn man

  Ik hoop op een nieuwe frisse wind in Den-Haag zonder alweer die liegende graaiende draaikonten.
  Toen het kabinet net was gevallen was meer dan de helft van nederland blij er vanaf te zijn en zie nu wat een aantal toch weer hebben gestemd…. op diezelfde graaiers dus !!Ongelooflijk

 241. Ik vind het prima dat de media programma’s houd om de consument te informeren.
  Maar waar ik me dus erg aan gestoord heb, is dat de media(bv NOS) een voorselectie heeft gemaakt. En dus stemgerechtigden veelvuldig informatie krijgen van partijen die voorgeselecteerd zijn door de media.

  Want heeft iemand bijvoorbeeld de afgelopen dagen iets bij de NOS gehoord over de Piratenpartij?
  Toch echt een partij waar op gestemd kan worden, maar de NOS doet net of het niet bestaat.
  Volgens mij is het ook nog onwettig ook, stemgerechtigden herhaaldelijk foutief informeren omdat je niet alle partijen een gelijke kans geeft.
  Daarom heb ik niet zoals gebruikelijk Groenlinks gestemd, maar eens gestemd op de Piratenpartij, omdat ze benadeeld zijn door bv de publieke omroepen.(en zo verkeerd zijn hun standpunten niet)

 242. Lia zegt: 09-06-10 om 19:27

  SGP, eerlijk, betrouwbaar, rechtdoorzee
  een partij die mijn stem verdient

 243. lia zegt: 09-06-10 om 19:32

  SGP daar kun je mee thuis komen. Een partij die voor je zorgt op allerlei gebied.
  Het gezin wat in deze tijd toch heel belangrijk is.op divers gebied moet er bezuinigd worden, dat is nodig om het land weer in evenwicht te krijgen. er wordt door SGP op de juiste manier bezuinigd

 244. Roel zegt: 11-06-10 om 15:27

  Dit keer GroenLinks, vorige keer ChristenUnie.
  Achteraf gezien had ik wellicht toch weer ChristenUnie moeten stemmen. Had niet gedacht dat ze er zo slecht uit zouden komen.
  Ik vind het ronduit belachelijk dat christelijke scholen nu verplicht wordt om een homoseksuele leraar aan te nemen, terwijl dat tegen hun principes indruist. Da’s net zoiets als Geert Wilders als leraar op een Islamitische school. Het kan gewoon niet.

  Wel ontzettend jammer dat de CU niet groener is, en geen progressiever beleid heeft t.a.v. Europa. Daardoor moesten ze dit keer mijn stem ontberen.

 245. … [Trackback]…

  [...] Read More here: weblogs.nos.nl/denhaag/2010/06/06/gaat-u-ook-heel-iets-anders-stemmen/ [...]…

Geef een reactie