De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Raakt het wachten op een kabinet u persoonlijk?

DEN HAAG-FORMATIEPal na de verkiezingen gaf koningin Beatrix informateur Rosenthal de opdracht om “op korte termijn” de mogelijke coalties te onderzoeken, “mede gelet op de moeilijke situatie waarin ons land verkeert”. Inmiddels is het zes weken later en zijn we terug bij af. 

Nu de formatie van Paars-plus is mislukt, moeten de kaarten opnieuw worden geschud. Het zal dus nog wel even duren voor er een nieuwe bordesfoto kan worden gemaakt. Daardoor dreigt het ervan te komen dat het oude, demissionaire kabinet-Balkenende IV de begrotingen voor Prinsjesdag moet opstellen. En wel zo basic mogelijk, uitgaande van staand beleid, zonder grootse en meeslepende plannen om de economische crisis te lijf te gaan. Ook blijft er voorlopig onzekerheid bestaan over de aanpak van heikele kwesties als de files en de woningmarkt.

Baart het u zorgen dat er nog geen nieuwe regering is? Op welke manier raakt u dat persoonlijk? Wilt u bijvoorbeeld een huis kopen, maar durft u niet omdat u niet weet of de hypotheekrenteaftrek ongemoeid blijft? Laat het ons weten.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


73 reacties op “Raakt het wachten op een kabinet u persoonlijk?”

 1. Patrick zegt: 21-07-10 om 12:28

  Ja. Vanaf 1 augustus ben ik werkloos. De zorgen die ik daardoor heb, zijn al groot genoeg. Hoe ga ik mijn hypotheek betalen als ik geen inkomen heb? Hoe gaat het met zorgverzekeringen, servicekosten en andere zaken? Moet ik straks mijn huis, waar ik al 15 jaar in woon en dus halverwege ben met de hypotheek verkopen? De aftrek was geen zorgenpunt, omdat het bedrag niet hoog genoeg is. De Paars/Pluspartijen die het wel ter discussie hadden gezet, spraken over een goede regeling, waar ik niet direct door zou worden geraakt.
  Met Paars/Groen had ik wel vertrouwen in een goede afloop. Ik had geloof in de toekomst, ondanks de plannen op sociale zekerheid. Nu een kabinet over het midden door Job Cohen wordt tegen gehouden, geeft dat zeer veel onrust bij mij.
  Ja, het baart me veel zorgen dat er nog geen nieuwe regering is.

 2. Ricardo zegt: 21-07-10 om 13:05

  Nee niet echt. Het meeste gaat gewoon door al is er natuurlijk wel minder sturing en leiding. Dat is echter iets wat in ‘polderland’ nooit alleen van een al of niet functionerend kabinet afhangt. We kunnen dus vrij lang zonder. Los hiervan zie ik bij ieder kabinet tot nu toe en in de toekomst slechts een echte constante: steeds meer collectieve verworvenheden worden bij individuele burgers gelegd.

  Na het kabinet Den Uyl duurde het ruim 3/4 jaar voordat Van Agt en Wiegel aantraden. Ook toen was er een crisis en veel urgentie, toch ging het land niet ten onder. Pas later bleek dat juist Van Agt en Wiegel zoveel op hun beloop lieten dat de tekorten pas echt zorgwekkend werden. Een vaak vergeten feit. De kans is mi. zelfs groot dat een echt rechts kabinet een soort reprise van Van Agt en Wiegel wordt maar dan met veel meer onderling wantrouwen. Alle stoere retoriek ten spijt.

  Het ongeduld van de huidige jonge generatie politici is begrijpelijk maar het is gezien de uiterst ingewikkelde uitslag en tegenstellingen logisch dat er tenminste enkele maanden nodig zijn. Ook dit zal Nederland wel weer overleven. Midden en rechts moet nog onderzocht worden, pas daarna kunnen voorkeuren opnieuw bij elkaar gebracht en knopen doorgehakt worden. Het is gezien de maatregelen die het vorige kabinet nam zelfs niet erg om e.e.a. nog even op zijn beloop te laten want het is onduidelijk hoe diep de crisis nog gaat en welk echt tekort om welke bezuinigingen vraagt. Ook het waar en hoe verdient nader onderzoek. Even snel het ook eenzijdige, deels oneerlijke en deels zelfs economisch slechte VVD programma uitvoeren lijkt ook niet slim.

 3. Als de VVD overal al zijn zin in krijgt moet die niet proberen de mensen met een uitkering nog meer te korten. De volgende voorbeelden zijn door de VVD er door gekomen:niet aan de woninghypotheek komen-geen kilometerheffing vingers af van de mobilietijd en als laatste korten op alle uitkeringen. Op deze wijze zal er geen enkele regering komen zolang de VVD hier voet bij stuk houdt en dan heb ik liever binnen 9weken verkiezingen.

 4. jos spork zegt: 21-07-10 om 13:28

  Het raakt mij persoonlijk niet maar het is wel zeer frusterend dat er spelletjes worden gespeeld met de kiezers.
  ik heb persoonlijk het idee van dat de vvd(lees rutten)meer bang is voor zijn eigen achterban,dan de mogelijkheid durft te nemen om te gaan regeren.(paars plus)
  De vvd weet nu al dat er geen midden kabinet komt omdat de pvda al te kennen heeft gegeven hier niet aan deel te nemen.Het zal zoals het al jaren is wel helemaal niks worden.En dan maar aan de zijlijn roepen dat het helemaal niks is wat de afgelopen jaren is gebeurt,

 5. Igor Schaap zegt: 21-07-10 om 13:42

  De hele grote haast is m.i. niet nodig in de formatie. Het land wordt immers geregeerd door prima vakmensen van het CDA. Wel is het natuurlijk zo dat de bevoegdheden minder zijn.

  Als ik het wel acht komt er nu definitief geen paars gelukkig. Dan wordt Rutte voor de tweede keer wel erg ongeloofwaardig.

 6. Nee,

  ik verwacht dat we weer kunnen gaan stemmen voor de kerst als alle onderhandelingen gefaald hebben en geen formatie mogelijk is.
  dan begint het circus weer vrolijk op nieuw.

 7. eric peter zegt: 21-07-10 om 13:51

  Ja ,ook wij maken ons zorgen. Ik werk in de financiele dienstverlening en die branche is sedert een aantal opeenvolgende jaren mikpunt van allerlei ingrijpende maatregelen vanuit de politiek die direct mijn inkomsten verlagen. daarnaast de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek wat ook het aantal te bemiddelen hypotheken verminderd. Mijn partner studeert nog en ook de studiefinanciering staat ter discussie bij de heren/dames in Den Haag. dubbel gepakt worden dus.

 8. Tim zegt: 21-07-10 om 13:52

  Nee, ik vind het wel grappig eigenlijk. Is meneer Rutte zijn grote mond misschien wat minder groot. Hij zou het allemaal wel even doen, dat wassimpel toch? Hij is diep gevallen nu. Hopelijk gaat hij ook nog snappen wat het woord “concessie” betekent, en “denken aan een ander”. Dan wordt het nog wat.

 9. andereMarco zegt: 21-07-10 om 13:55

  Uiteraard raakt het ons allemaal. Het vorige kabinet bestuurde niet, nam geen risicos, en nu zitten we nog maanden te wachten. Een lijnrecht gevolg van dat zoveel mensen massaal hun stem aan een demagogische oproerkraaier hebben gegeven. Het volk krijgt de regering die het verdient. Oproer verkiest men boven oplossingen. Dan kun je lang wachten tot er iets gebeurt.

 10. Ted zegt: 21-07-10 om 14:07

  Nee,het raakt me niet, wel hoop ik dat we zolang mogelijk demissionair zullen zijn

  Als ik lees dat het is misgelopen op 5 miljard tot 2015,dan hebben ze gewoon niet hun best gedaan.
  Je moet ze opsluiten en pas vrijlaten als ze eruit zijn

 11. Henri Geelhoedt zegt: 21-07-10 om 14:19

  De mogelijkheid van een kabinet incl. de PVV is een stap dichterbij gekomen met het torpederen van paars-plus extra. Nederland zal dan de risee zijn van Europa. Dit zal onze export direkt schaden. Dit moet voorkomen worden.
  Mijn bedenkingen zijn moreel en economisch.

 12. Serdal zegt: 21-07-10 om 14:20

  hare majesteit weet wat haar te doen staat, geef de scepter aan cohen. Maak een eind aan de uitsluiting door de pvv en vvd. Rutte heeft zijn kansen echt verspilt en dat heeft hij geheel aan zichzelf te danken. hij is zo koppig als ik weet niet wat. Bijna een kip zonder kop zou je zeggen.

 13. Niek van Aurich zegt: 21-07-10 om 14:21

  Beste redactie,

  Mij maakt de formatie ook zorgen. Toen Paars Plus beig was, had ik weer wat vertrouwen. Nu dreigt toch de PVV weer in beeld te komen. Voor mij is dat een nachtmerrie scenario. Waarom probeert men het niet over links. DE SP is een volwassen partij geworden en kan makkelijk een kabinet met PvdA/CDA en GL vormen. Roemer weet wat besturen is. Ook met de SP moet er bezuinigd worden, maar dan wel op een menselijke manier.

  Met vriendelijke groet,

 14. Draai eens in plaats van dat de keel uithangende duitse deuntje “Peerd van ome Rutte is dood; hailemaoal dood. Guster was e nog in t’ le-em, sluig e nog met steert in t’ rond…… Er zijn meer regionale wijsjes: Waar in ‘t bronsgroen polderland ‘t blonde gaaltje kweelt……
  Democraten willen niet dat Trix Amsberg en kornuiten in achterkamertjes gaan manipuleren; er zijn nieuwe verkiezingen nodig want het volk is souverein en het gebeurt toch wel eens dat men er niet de eerste keer uitkomt…
  Halveer de salarissen van kamerleden tot 50 mille, zodat benedenmodaal beter vertegenwoordigd raakt en verhoog het aantal kamerleden tot 300, kleine groeperingen respecterend.
  De oprechte kiezer spant zich in met het lezen van programma’s en mag daar best een beloning van honderd euro, contant bij het stemlokaal, voor ontvangen. Dat stimuleert de opkomst en leidt tot linkse sterkte.
  Bij nieuwe verkiezingen passen nieuwe programmapunten, met name welke in de vorige campagne verwaarloosd werden, zoals herverdeling van arbeid en funkties teneinde ieder gelegenheid te geven zich maximaal te ontplooien. Professoren zwijgen hier helaas over met hun overmatig betaalde baan in een voor het leven verzekerde positie. Op de VU staat nu ZAK, een vier meter hoog beeld van jute en stro, gelijkend op een mens. Die wijst de weg naar de kapitalistische Zuidas waar je zakken met goud kunt vinden. Ondermeer afkomstig van Amerikaanse belastingbetalers die voor een miljard getild werden via belastingconstructies. De VU wil kenniskwartier worden van Mammon’s Zuidas en behartiging van de belangen der kleine luyden is er niet bij waar opperbobo per jaar meer binnenhaalt dan Jezus van Nazareth in z’n hele leven.
  Wat praat men over “bezuiniging” als er veel teveel geld en dus zeggenschap bij de welgestelden zit en omgekeerd te weinig bij minima en benedenmodaal? Weg met de aftrek hypotheekrente en pensioenpremie, want dat zijn stiekume manieren om geld over te hevelen uit de zakken van laagbetaalden naar wie het niet nodig hebben, behalve om hun hebzucht te stillen. Dan komen er honderden miljarden terug in de Schatkist en kan de AOW vanaf 66, 67, 68 fors verhoogd worden.
  Voor vandaag genoeg; raadpleeg eens voor-en tegenstanders van nieuwe verkiezingen. Dan kan meteen Trix afgezet worden als staatshoofd omdat zij de wet niet houdt (idem het zoontje dat vals speelde door bekwamere kandidaten voor het IOC weg te drukken alsof niet op elk terrein van het Olympisch gebeuren fair play volstrekte vereiste is): Art 1 van de Grondwet is te zwak en hoort vervangen te worden door (de basis van de rechtsorde): “Ieder wordt geboren vrij en gelijk in rechten”. Nederland zou internationaal fors in aanzien toenemen als bijv. Ayaan Hirsi Ali koningin wordt.

 15. Henk zegt: 21-07-10 om 14:49

  Ja, ik ben verbijsterd hoe er in ons land gestemd wordt. Een zeer groot percentage van de kiesgerechtigden lijkt steeds dommer te worden en met de wind van de dag mee te stemmen. Ook onze politici begrijp ik niet. Ondanks dat er een zeer ernstige crisis zit aan te komen (ik bedoel niet die, die volgens mainstream media zo ongeveer over is gewaaid), verschanst men zich in partijpolitieke spelletjes in plaats van als de sodeju dit land te gaan besturen.
  Wat ik mis in ons bestel is een echte libertarische partij.
  De crisis is niet ontstaan door te weinig overheidstoezicht. De crisis is ontstaan doordat partijen in de financiële markten risico’s bij de overheid konden onderbrengen. In een libertarische markt gebeurt dat niet. Wie faalt gaat failliet, zo simpel is het.
  De PVV zal in ons land niet in de regering komen. Immers ons staatshoofd maakt via de Bilderberg groep, samen met Wellink deel uit van de wereldelite, die nooit een partij aan de macht zal laten die zich tegen de door hun gewenste globalisering keert.
  Mensen bereid u voor op een ernstige ontwrichting van de globale samenleving de komende jaren, als gevolg van financiële-, energie-, ecologische- en voedselcrises.

 16. Dave Bron zegt: 21-07-10 om 15:05

  De koningin heeft zich niet te bemoeien met de politiek vind ik! Helemaal om het feit dat zij de meest ondemocratische macht is in onze parlementaire democratie. Onze grote vriend wilders had gelijk toen hij zei dat ons de paarse nachtmerrie bespaard is gebleven aangezien dit niet tot een “vruchtbare” meerderheid had gelijd maar tot een vechtkabinet. De VVD pleegt ook kiezersbedrog als zij met de partij waarvan zij het partijprogram de langste zelfmoordbrief ooit noemden zouden gaan samenwerken. De enige echt geloofwaardige & “vruchtbare” meerderheid is over rechts met Wilders. De verkiezingsuitslag geeft aan dat de gemiddelde Nederlander bang is om zijn identiteit te verliezen in deze multiculturele puinhoop van paars! Grenzen dicht Nederland is VOL en daarbij is er dus ook geen plek voor kansrijke buitenlanders MARK RUTTE!

 17. john roorda zegt: 21-07-10 om 15:05

  Ik ben hier niet verbaasd van. Het beste is opnieuw stemmen en dan de kleine partijen er buiten laten. Miscchien krijgen dan niet zo’n dergelijke versnippering

 18. Richard zegt: 21-07-10 om 15:09

  Beste redactie en lezers,

  Ik maak me wel zorgen over de lange duur van formatie. Een paars kabinet had voor Nederland niet goed uitgepakt, wel voor de individu, maar niet op langer termijn, omdat Paars teveel van het uitgeven is.
  Een middenkabinet is niet geloofwaardig, omdat zowel Pv/dA en VVD en Pv/dA en CDA elkaar niet liggen. Vooral de laatste niet, omdat hier het vorige kabinet op is gevallen.

  De zorgen die ik me maak gaan vooral over de financiele markt. De consument heeft toch wat wantrouwen ten opzichte van de komende overheid, wat de bezuinigingen aangaat. Je weet gewoon niet waar je aan toe bent…
  Ik werk zelf in een winkel, en daar hadden we vorig jaar totaal geen last van crisis, dit jaar voelen we toch wel een kleine achteruitgang.

  Maar hoe je het went of keert, er moet rigoreus bezuinigd worden.
  1 omdat de overheidstekorten gewoon te hoog zijn, en we onze kinderen er niet mee op willen zadelen.
  2 omdat je er dan ook zo snel mogelijk weer vanaf bent, en daarna harder gaat groeien dan ooit.

  Ik gun de PVV een kansje in het kabinet, maar ze moeten dan hun programma wel wat menselijker maken.

  Met vriendelijke groet,
  Richard

 19. Dave Bron zegt: 21-07-10 om 15:11

  Mijn favoriete coalitie is niet eens compleet recht overigens maar het liefst zie ik een combinatie van PVV+VVD+SP+ (een andere partij) Ik denk namelijk dat de PVV en de SP niet mijlenver uit elkaar liggen qua behoud van de huidige regels. De SP vind ik namelijk geloofwaardiger over komen als het altijd gluiperige CDA en zorgt ook nog eens voor balans. Geloofwaardigheid van lijsttrekkers is waar het mensen om gaat door de dalende vertrouwensband die de politiek heeft met de kiezer!

 20. ir. Hans R. van der Woude zegt: 21-07-10 om 15:14

  Richard (15.09), aan wie hebben we die wereldwijde financiële en economisch crisis ook weer te danken? En wie zaten er in de top van de DSB Bank?

 21. Als we de uitslagen van de verkiezingen mogen geloven, heeft het volk gekozen voor vvd (31%), Pvda (30) en PVV (34%), elke andere kabinetsformatie is sowieso een aanslag op de democratie. – Hoewel het CDA 20% zou hebben gehad, zou deze niet eens aan bod mogen komen omdat zij flink is afgestraft met een verlies van niet minder dan 50% van haar zetels. – Overigens geloof ik niet dat het veel uit zou maken welke partijen de komende tijd regeren, aangezien ze allemaal in het verleden hebben laten zien geen enkel respect te hebben voor het volk en steeds weer de belangen van het kapitaal hebben behartigd. – Het investeren in corrupte private banken om deze van de ondergang te redden is niet de oplossing om een economie aan te zwengelen, net zo min als het keer op keer blijven bezuinigen waarbij de rekening steeds bij de zwakkeren in de samenleving wordt gelegd. – ‘t Wordt tijd dat het huidige door corruptie verziekte partijenstelsel plaats maakt voor een systeem van direct gekozen ministers, waardoor Nederland transparanter en democratischer wordt en het gesjoemel aangaande met name de economische- en werkloosheidscijfers aan banden wordt gelegd. – Niemand is immers gebaat met misleidende cijfers! – Binnenkort komt mijn nieuwe serie (waaraan ik reeds een 1/2 jaar heb gewerkt): “Bouwen aan een Wereld zonder Toekomst” uit, en zal de huidige situatie met betrekking tot o.a. de economie, europa, gezondheid, globalisering, milieu, politiek en werkgelegenheid etc. haarfijn worden uitgelegd!

 22. Rodov zegt: 21-07-10 om 16:06

  Een aanzienlijk deel van het electoraat kan weer opgelucht ademhalen. Het gedrocht (coalitie paars-plus) is – voorlopig?- van de baan.Het is genant hoe de Linkse Kerk koste wat kost op het pluche wil blijven zitten, ondanks de duidelijke uitspraak van de kiezers dat men het on-gebreidelde, schaamteloos over de balk gooien van belastinggeld (ontelba-re zinloze subsidies, miljarden kostende immigratie van gelukzoekers en miljarden budgestaire steun uit ontwikkelingsfondsen voor totalitaire regimes in Afrika (die het geld grotendeels in eigen zak steken) meer dan zat is. Uit bovenstaande reacties blijkt dat men fel tegen de PVV is;
  gemakshalve vergeet men dat een groot deel van het electoraat voor deze partij gekozen heeft, voornamelijk om de hiervoor geschetste geldsmij-terij voorgoed een halt toe te roepen. Echt niet alleen om wille van de Islam denkbeelden van deze partij. Laat deze partij nu tonen wat ze waard is, door mee te regeren.We zien dan waar het schip strandt,…of niet.

 23. Tim zegt: 21-07-10 om 16:30

  @ir. van der Woude

  Ik vrees dat u dat wel 1000x neer kan schrijven maar dat daar gewoon overheen gekeken wordt. Mensen kijken niet verder dan het laatste kabinet. Zo van “toen ontstond de crisis, dus het zal hun schuld wel zijn”. Men vergeet dat die regering het maar gewoon te doen had met regels die er al waren. Dat falende toezichthouders niet iets is van de laatste 4 jaar, maar dat bij de ontwikkeling van alles het al fout is gegaan, en dat het weer fout zal gaan als er niet iemand met een hele grote stok achter staat om te slaan als het niet klopt. Liberalisme, leuk. Maar geef mij maar een staat die zegt “dat was niet goed, hier is een lege zak geld en ga maar ander werk zoeken” tegen zo´n toezichthouder. En niet een die zegt “jammer joh, proberen we het toch gewoon opnieuw?” Omdat Nederland helaas een tekort heeft aan charismatische sprekers die dit gewoon openlijk uitspreken en waarbij het ook door het grootste deel van de mensen geloofd wordt, denk ik dat het gedoemd is te mislukken. Ik zie keer op keer mensen roepen dat “de linkse kerk met hun gegraai” de schuld zijn van de staatstekorten. Als er geen crisis was ontstaan, had niemand daar over gesproken en had iedereen gewoon doorgegaan met graaien. Oh wacht, de instellingen die “liberaal” zijn en onder toezicht staan (dat faalt) graaien ook nog gewoon door. Hmmm……. Linkse kerk…iedereen graait. Dat het subsidieren van belachelijke projecten uit de hand is gelopen, dat klopt. Dat iedereen die een leuk plan heeft tegenwoordig geld krijgt, maar de mensen die het eigenlijk zouden moeten krijgen niet, dat klopt.

  Pak je niet aan met alles nog meer “marktwerking” maken. Dat is de Verenigde Staten. Hoeveel mensen willen dat werkelijk? Ze willen wel de lusten, niet de lasten. Helaas, zo zit de wereld niet in elkaar.

  We moeten het eerst met elkaar doen. Die 17 miljoen inwoners die we nu hebben. Deuren dicht, bak chips op tafel en eerst met elkaar uitvogelen hoe wij Nederland op de kaart houden zonder dat de helft van het land onder de armoedegrens schiet omdat de andere helft niet meer weet wat “de broeksriem aantrekken” ook alweer betekende en het al helemaal niet wil doen als ze daardoor hun plasma TV voor de slaapkamer niet kunnen kopen. Pas als we het er met die 17 miljoen over eens zijn, gaat de deur weer open. En dan wel een blok vormen, het Oranje gevoel, en niet terug naar die Ajax-Feyenoord mentaliteit.

  Jammer genoeg bemoeit de EU zich werkelijk overal mee tegenwoordig (mag niet eens meer mensen uitzetten als ze een gevaar voor je land zijn?) dus het zal niet makkelijk worden. Misschien moeten we dan maar eens een dikke vinger naar de EU opsteken, zoals we eigenlijk een paar jaar geleden al wilden.

  Maar goed, onze liberale vrienden hadden dan ook veel baat bij het EU verdrag. Levert tenslotte weer geld op voor hun eigen portemonnaie he.

 24. Peter zegt: 21-07-10 om 16:31

  Nee,en ik denk dat dat voor iedereen geldt.
  De regering kan slechts in geringe mate het economisch proces beinvloeden en bovendien pas op langere termijn.
  Dus dat kan niemand nu al direct raken.
  Het CDA heeft de laatste jaren geregeerd en dat hebben ze naar mijn mening nog niet zo slecht gedaan, zie onze positie in Europa in vergelijking met andere landen.Maar de kiezers hebben het CDA toch afgestraft, waarom weet ik niet.Laat nu de andere partijen maar eens proberen of ze het beter kunnen, ik denk van niet, wat de coalitie ook wordt.Het CDA zou wel gek zijn een of andere coalitie aan een meerderheid te helpen.
  Nu worden de kiezers in feite zelf afgestraft voor hun dwaze stemgedrag.

 25. mdg zegt: 21-07-10 om 16:53

  De heer Rutte blijkt geen staatsman te zijn die over zijn eigen grenzen (achterban) heen durft te gaan.Hij houdt vast aan dogma’s. Ik moet er niet aan denken dat Rutte bij Obama op bezoek komt. Grapjes maken, hand op de schouder leggen en dat soort jolige dingen kan hij goed. Maar begrijpt hij iets van de wereld buiten Nederland ? Daar wordt bepaald hoe het in Nederland gaat.Al die z.g. “harde” beloften van de partijen hebben alleen dagwaarde. Een staatsman zou dat begrijpen en er naar handelen maar Rutte is alleen maar een aardige man en dat is zorgelijk

 26. ir. Hans R. van der Woude zegt: 21-07-10 om 17:22

  Zijn we vergeten dat Job Cohen in Paars II verantwoordelijk was voor de nieuwe Vreemdelingenwet, en de immigratie fors heeft teruggedrongen?
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Job_Cohen

 27. Sjef zegt: 21-07-10 om 17:25

  @mdg

  Ten eerste is het al ‘staatsman’ waardig dat Rutte het uberhaupt heeft geprobeerd. Niet alleen was dit zijn laatste voorkeur, hij doet tevens wat Cohen niet deed. CDA / VVD / PvdA was Rutte zijn tweede keus maar omdat Cohen geen ‘Staatman’ is die over zijn grenzen wil gaan, moest Rutte het initiatief maar nemen en gaan praten over een links kabinet over VVD leiding. Als je als rechtse partij met 3 linkse partijen moet gaan regeren dan lijkt het me duidelijk dat er vanaf de linkerkant aanzienlijk wat water bij de wijn moet, zeker op de belangrijke punten van de winnaar van de verkiezingen.

  Ik krijg de indruk dat Rutte zeker wel veel heeft gegeven, ze zijn al miljarden gezakt. Het was echter niet te verkopen om alsnog met een kilometer heffing, aanslag op de HRA te krijgen. Dat zijn immers dé VVD punten, en als winnaar én deelnemer in een minder preferabel kabinet moet daar gewoon door andere partijen mee over de brug worden gekomen. Die wilde echter de linkse signatuur houden en ons allemaal nog meer uitmelken.

 28. Daan zegt: 21-07-10 om 17:33

  Let op mijn woorden: in november weer verkiezingen!

 29. ir. Hans R. van der Woude zegt: 21-07-10 om 17:41

  Waar is het natuurlijke schaamtegevoel van mensen gebleven? Gisteren merkte ik het weer op een verjaardagsbijeenkomst. De grofheden en domheden vliegen je om de oren. Niets is te gek, en niemand wordt terg gefloten. Mensen lijken uit te zijn om het eigen gelijk door te drukken, i.p.v. te praten om concensus te vinden.
  Men is verslaafd geraakt aan de “eigen mening”.

 30. Piet zegt: 21-07-10 om 17:55

  Ach, wat weten we het allemaal toch goed. Het lijkt wel of er wereldwijd geen crisis is en het allemaal de schuld is van het CDA.
  Wel de partij die zijn verantwoordelijkheid nooit uit de weg is gegaan en dat kan je van de PVDA niet zeggen. Slecht in de peiling dan het kabinet lekker laten vallen. Woutertje stapt op tijd op die heeft de bui best wel zien hangen.
  CDA afgestraft? Ik hoop dat velen binnenkort zullen ontdekken dat het CDA niet alleen uit Balkenende bestond, maar als partij het lef had om in een periode van wereldcrisis te regeren. Dank aan al die afgedankte CDA’ers. Jan Peter, voor het salaris wat jij kreeg moet Nederland zich schamen! Er zijn voetballers die 20x zoveel vedienen, minder presteren en daar klappen we dan voor.
  Ik schaam mij soms om Nederlander te zijn. een land waar we het zo goed hebben en competente mensen zo worden afgebrand.

 31. Patrick zegt: 21-07-10 om 17:56

  Jammer dat Paars+ mislukt is. Nu maakt die blonde clown met zijn zooi ook weer een kans.

 32. Manus zegt: 21-07-10 om 19:43

  En dan verwijten wij de verkiezing van Bouterse, de stemmen op Wilders is net zo schandalig, de overgebleven partijen maken er ook een bende van, maar ja, de verkiezingen zijn geweest en dan kan het volk barsten,toch maar Wilders erbij halen dan ? , niet mijn keuze maar van de gevestigde partijen wordt ik ook niets wijzer…radio stilte en verslag aan de koningin….daar baal ik dus van, laat die gasten zich nou eens verantwoorden naar de kiezers…ik hoop op totale mislukking en nieuwe verkiezingen !!

 33. c j van unen zegt: 21-07-10 om 21:00

  Mij verbaast:
  De meest voor de hand liggende formatie is niet genoemd.
  En wel : VVD PVV D55.
  Dit zijn de winnaars.
  En bovendien , ze zijn alledrie van democratische huize.
  Men zou kunnen zeggen : de Democratische Partijen in Nederland (de DPN).
  Er zijn natuurlijk grote verschillen over Punten en Komma’s.
  Maar hoe dan ook berust het gedachtegoed van deze partijen op identieke grondslag.

 34. Bert zegt: 21-07-10 om 22:18

  Vlgs. de heer Rutte was de wens dit allemaal voor 1 juli te regelen
  een zoveelste grove inschattings fout van neoliberalen.

  De komende kabinets periode van rechts zal wederom een miljarden verslindende hobby zijn , van lieden met een ultra rechtse korte termijn visie.

  Alle grote sociale problemen en financieringen voor mislukkingen in een reeks kostenverslindende projecten zijn te herleiden naar deze fases de afgelopen 50 jaar in Lands politiek en beleid onder VVD en KVP= nu CDA bestuur !

  Op naar nieuwe verkiezingen !

 35. volgeling zegt: 21-07-10 om 22:49

  Als christen ben ik dankbaar dat paars-plus voorlopig van de baan is. Van een kabinet met een C erin,verwacht ik iets meer tegengas tegen allerlei goddeloze(re) wetsvoorstellen. De financieele paragraaf waar het nu op stukgelopen is, is voor mij niet de meest bealngrijke en ook de makkelijkst oplosbare. Het gemiddelde van de cijfers van de bezuinigingen zal uiteindelijk de basis zijn voor de formatie.De marginale verschillen die een partij door zijn onderhandelingspositie kan bereiken vallen in het niet bij het belang wat wij als nederlanders erbij hebben en dien allen het partij en/of persoonlijk belang van de onderhandelaar.Niemand weet wat het meest juiste niveau van bezuinigen moet zijn. Het zijn evenvele slagen in de lucht gebaseerd op partijpolitieke standpunten en niet op het algemeen belang.Wanneer dat tevoren beseft wordt, kan de formatie op dit punt snel afgerond worden.

 36. jos zegt: 21-07-10 om 22:54

  ja,ik maak me zorgen er word gewoon niet naar de kiezer geluisterd.ik verwacht weer nieuwe verkiezingen,maar of ik dan nog ga stemmen???????

 37. henk k zegt: 21-07-10 om 22:56

  Dan maar een CU minderheidskabinet.

 38. T.Lequé zegt: 22-07-10 om 00:27

  Ik maak mij grote zorgen dat de VVD wil samenwerken met een ondemocratische partij als het PVV, terwijl de VVD (partij voor Vrijheid en Democratie) een democratische partij is. Is het alleen maar om te kunnen regeren? Wil dhr Rutte zo graag minister-president worden, is hij bang dat zijn partij stemmen verliest? Voor mijn gevoel kiest hij voor zichzelf en de partij. Landsbelang kom op de tweede plaats. Ik maak mij ook zorgen voor wat de VVD uitdraagt. Op zorg en sociale voorzieningen flink bezuinigen, zodat de mensen met de laagste inkomens, de zieken, gehandicapten en de ouderen met een AOW uitgemelkt worden. Onze rijke en welgestelde medeburgers stemmen graag op de VVD omdat eigenbelang voorop bij hen staat. Denken aan je naaste is er niet bij. De mentaliteit van veel van mijn medeburgers stemt mij met grote zorg; ieder voor zich en God voor allen.
  Paars plus was mooi geweest. Ik hoop dat het CDA wijs is en in de oppositie gaat, dan alleen krijgen zij weer stemmers terug. De heer Wilders bespeelt de mensen, maar biedt geen oplossingen en wil eigenlijk niet regeren. Ik geloof ook niet dat hij capabele ministers kan leveren. Over dit geheel maak ik mij grote zorgen. Ik word triest, als ik denk aan mijn zwakke medemens die het slachtoffer gaat worden van mensen die zich niet om hen bekommeren.

  Ik wens de koningin wijsheid toe!

  T. Lequé
  Amersfoort

 39. Hans zegt: 22-07-10 om 01:28

  In Nederland duren (in)formaties – per definitie – lang. De maand die men nu bezig is is m.i. niet reeel om een nieuw kabinet te hebben gezien de uitslag van de verkiezingen, de problemen die opgelost moeten worden en de personen die geacht worden het voortouw/leiderschap te tonen. De enige die hier de kennis en ervaring voor heeft, heeft staatsrechtelijk te weinig macht, maar dat is niet zo gauw te veranderen. Het wordt tijd voor een nieuwe Thorbecke (en die heet volgens mij geen Rutte) tot die tijd is het credo: “Tom Poes verzin een list.

 40. Tom zegt: 22-07-10 om 08:54

  Nee,
  er moet gewoon een coalitie komen van: VVD,PVV,CDA.
  vind ik!
  dat is het beste voor Nederland!

 41. leny kolenbrander zegt: 22-07-10 om 11:17

  Belooft allemaal weinig goeds, maar is uiteraard het gevolg van de polarisatie die al jaren geleden begonnen is in Nederland. En ook toen was het altijd maar weer ” pappen en nathouden”, gekonkel en gedraai, ook in standpunten die er ECHT toe doen. Hoop dat de VVD een sterke leider naar voren schuift, Smit-Kroes/Opstelten, want moet er niet aan denken dat er nieuwe verkiezingen komen, Wilders for President betekent voor mij ” emigreren”, ben blank, geboren en getogen in Rotterdam, en hoop nog steeds op een verdraagzame multiculturele samenleving, waarbij van beide kanten het welbekende ” water bij de wijn doen” een slogan zal zijn. Samen de schouders eronder betekent in ons land: alle kleuren, alle geloven/niet geloven, alle sekses met of zonder voorkeur, gewoon WIJ, ondanks of juist dankzij recessie, weer eens leven in solidariteit, waar plaats is voor wederzijds respect en vrijheid.
  PvdA/VVD en evt CDA pak je verantwoordelijkheid, NU

 42. Yvonne Joosten zegt: 22-07-10 om 13:00

  Ja,

  Ik ben zelfstandig ondernemer met een klein meubelbedrijf en merk al sinds begin van de afgelopen verkiezingen dat mijn klanten wegblijven.
  Men is voorzichtig met geld en wacht af op wat de plannen van de volgende regering zal zijn. De rek lijkt er bij mensen gewoon uit. En bij mijn beurs zeker. Onze regering en daarmee alle partijen die hiermee gemoeid zijn moet de verantwoordelijkheid nemen aan deze onzekere situatie een eind te maken. Dat het mes aan beide kanten snijdt weet zolang iedereen wel, niemand ontspringt de bezuinigingen.
  Laten we als afspiegeling van onze verdeelde samenleving dan een zo breed mogelijk kabinet vormen met Cohen als premier.
  PVDA,GROEN LINKS, D66, VVD,PVV en eventueel CDA in plaats van PVV.
  If you can’ t beat them,join them.

 43. Marcel zegt: 22-07-10 om 13:47

  Nachtmerrie scenario 1 is in ieder geval weggevallen. GroenLinks, een partij met een sterke anti-democratische traditie (na 1990 noemden in west Europa bijna alle communisten zich ineens ‘groen’) en die ook officieus gelieerd is aan diverse geweldsbereide dieren- en milieustichtingen die het geen probleem vinden de rechtstaat te ondermijnen uit naam van de groengebekte brulboeikikker ofzoiets. Als criminelen als W Duijvendak gerespecteerd worden binnen een partij weet je al dat er iets fout aan zit.

  De tweede nachtmerrie is de incompetente ‘doe-niks’ figuur Cohen als premier. In Amsterdam was hij hoofdverantwoordelijk voor het N-Z lijn debacle, en aan het opkomen voor homos die door Marokkaanse jongeren worden weggepest daar begint hij niet eens aan. Vrouwenrechten en gelijke rechten voor homos zijn bij de PvdA niet veilig (zie ook Utrecht, waar de antidemocratische Wolfsen gemeenteloketten liet maken gesegregeerd voor man/vrouw).

  Hypotheekrenteaftrek dient natuurlijk per direct afgeschaft te worden, een onzin dat ik hebzuchtige huizeneigenaren die zich blind staarden op eeuwige huizenprijsstijging zou moeten subsidieren. De huizenprijzen liggen in NL reeel nog steeds te hoog (kijk maar naar landen om ons heen).

  @leny kolenbrander zegt: 22-07-10 om 11:17
  en hoop nog steeds op een verdraagzame multiculturele samenleving, waarbij van beide kanten het welbekende ” water bij de wijn doen

  Het probleem is dat naieve mensen als u niet beseffen dat alle culturen niet gelijk zijn en sommige aspecten van andere culturen geen verrijking zijn.

  Wij gaan gelijke rechten voor vrouwen en homos niet op het spel zetten om een cultuur die dat structureel weigert te accepteren, te plezieren.

  Onze westerse cultuur van gelijkheid en liberale waarden en vrijheden is superieur aan vrijwel iedere andere cultuur in de wereld, en dan doe je dus geen concessies want dan wordt het alleen maar minder. Ga u schamen, leny.

 44. Marcel zegt: 22-07-10 om 13:53

  volgeling zegt: 21-07-10 om 22:49
  Als christen ben ik dankbaar dat paars-plus voorlopig van de baan is. Van een kabinet met een C erin,verwacht ik iets meer tegengas tegen allerlei goddeloze(re) wetsvoorstellen.

  De wereld is lang genoeg getyranniseerd door de god-aanhangende gekken. Hier is een belangrijk feit voor u: god bestaat niet.

  Er zijn meer mensen vermoord in de naam van god/allah dan voor alle andere redenen tezamen. Religie is suprematistisch en intolerant en totale onzin. En dat alles uit naam van een verzinsel.

 45. ir. Hans R. van der Woude zegt: 22-07-10 om 19:35

  Marcel (13.47), is onze westerse cultuur superieur?
  Ben je de twee wereldoorlogen vergeten?
  Ben je vergeten dat zes miljoen Joden om het leven zijn gebracht?
  Toen ik geboren werd was Hitler net klaar. In een paar jaar tijd was het gebeurd. Op klaarlichte dag. Een combinatie van religie en politiek.
  Anti-semitisme is een product van onze cultuur, en het hedendaagse pro-semitisme is dat ook.

  Wie moet zich schamen, Leny of jij? Allemaal?

 46. ir. Hans R. van der Woude zegt: 22-07-10 om 19:51

  Marcel (13.47), er is in de Islamitische landen heel erg veel mis. In veel landen is het bar en boos. Niemand zal dat betwisten. Maar die zorgen zijn voor de mensen daar.
  En jij importeert de ellende van DAAR naar HIER, zonder dat te motiveren.
  Zou je wat beter je best willen doen!

 47. Yvon zegt: 22-07-10 om 22:39

  Nou nou Marcel een beetje minder kan ook wel
  wat jij doet, mensen schofferen daar krijgen we geen betere wereld door
  de heer Wilders is daar ook goed in
  laat iedereen in zijn/haar waarden
  laten we zorgen dat we in een land kunnen leven waar iedereen aan bod komt of je nu wel of niet ergens in gelooft en vooral arm en al die mensen die buiten hun schuld moeten leven van een uitkering.De haat zaai je juist door het kwetsen van mensen en zo krijg je nooit een wereld waar men met en naast elkaar kan leven. Dus voor mij geen heer Wilders! daar ik absoluut geen aanhangster van de VVD ben voor mij dus ook geen heer Rutte

 48. Brian zegt: 22-07-10 om 23:02

  @Marcel

  De meeste slachtoffers van geweld zijn niet uit religie veroorzaakt. De meeste slachtoffers zijn gemaakt door Nazi’s en Communisten. Dat zijn toch echt Atheïsten. Tel daarbij de slachtoffers van de Islam (is ook geen godsdienst maar een ideologie) en je hebt 90% van de slachtoffers van de laaste 100 jaar te pakken.

 49. Brian zegt: 22-07-10 om 23:10

  “Religie is suprematistisch en intolerant en totale onzin. En dat alles uit naam van een verzinsel.”

  @Marcel,
  Het is niet religie, maar juist het atheïsme dar intolerant en suprematistich is. Daarnaast ook zeer wreed naar de medemens. Waar baseer je de mening op dat godsdienst een verzinsel is? Christen weten als geen ander dat het atheïsme een ontkennen van God is, tegen beter weten in. Het is meer een wensen dat God niet bestaat dan een weten. En dat dus tegen beter weten in. Er is niet erger dan dat, en als het in grote getale gebeurt kan niets ergers een land treffen. De gevolgen daarvan worden in onze maatschappij steeds meer zichtbaar. Het land valt niet meer te besturen. We gaan voort in het wenetelen in het kwade, en de gevolgen proberen we te bestrijden, en dat lukt steeds minder. Wee het land dat deze weg verkiest!! Des te verbazender is het dat het juist de atheïsten zijn die het hardst klagen en schelden, terwijl ze in alles hun zin hebben gekregen.

 50. Brian zegt: 23-07-10 om 07:33

  @Marcel
  Brlangrijk feit voor u: God bestaat wel. Atheïsme is suprematistisch en intolerant en totale onzin. Laten we verder ook niet vergeten dat verreweg de meeste slachtoffers van de afgelopen 100 jaar door atheïsten zijn gepleegd. Nazi’s en communisten hebben 80% van de slachtoffers van de afgelopen 100 jaar op hun naam staan. Islam (ook geen godsdienst, maar een ideologie) heeft 10% op naam staan en de overige 20% zijn meest slachtoffers van abortus. Bij dit alles verbleekt het aantal slachtoffers van religieuze strijd uit vroeger eeuwen, hoe erg dat ook was.

 51. Siegfried zegt: 24-07-10 om 12:49

  Momenteel raakt het mij nog niet persoonlijk maar het kan wel degelijk zo zijn wanneer er bijvoorbeeld partijen zoals de VVD het voor het zeggen krijgen. Deze uiterst liberale partij is de mening toegedaan dat met name de onderkant van de maatschappij de rekening van de crisis dient te betalen en niet de rijkere “upperclass” wat ik onaanvaardbaar vind.

  Ook ben ik een voorstander om de hypotheekrenteaftrek in zijn totaliteit af te schaffen een een bijzonder belastingtarief van 72% door te voeren voor de exorbitant hoge bonussen die nog steeds worden verstrekt aan topbestuurders terwijl bijvoorbeeld bejaarden in verzorgingstehuizen aan hun lot worden overgelaten en zelf weken niet worden gewassen danwel worden verzorgd! Gedetineerden hebben het dan nog stukken beter!!

  Neen, terugkomend op de vraagstelling of het wachten op een evt. kabinet mij persoonlijk raakt kan ik als antwoord geven nu nog niet maar een wat sociaalgetinte regeringcoalitie zou voor mij persoonlijk beter kunnen zijn, waarbij de bezuinigingen eerlijker maar dan ook op een meer inkomensafhankelijker manier zullen worden verdeeld. We zullen het allemaal wel zien.

 52. Gelukkig met in de crisis stressbestendige banken nu zo gauw mogelijk een nieuw kabinet. Het eerste hadden ze beter niet kunnen noemen het laatste is meer dan bittere noodzaak!

 53. ir. Hans R. van der Woude zegt: 24-07-10 om 20:40

  Hoera, er wordt een begin gemaakt met de pacificatie!

 54. Suzie zegt: 25-07-10 om 18:17

  Men zit nu wel te zeuren dat het beter is dat Paarsplus niet is gelukt,
  Maar zitten we wel te wachten op een rechtskabinet,met een CDA dat totaal geen recht heeft op meeregeren in een kabinet, Als dat gaat gebeuren,zoals het er nu naar uitziet. wat hebben verkiezingen dan nog voor zin in dit land? Volgens mij was het meer dan duidelijk dat wij niet op een CDA zitten te wachten. Voor Rutte wordt het tijd dat ie zich samen met die partij van hem terugtrekt, met zijn radicale bezuinigingen en het behoud van de hypotheekrenteaftrek. Hou toch op. Laat PVDA maar een meerderheid vormen met andere linkse partijen. Lijkt me meer kans van slagen dan rechts.

 55. Vrijheid? :S zegt: 25-07-10 om 19:08

  Het wordt met de naderende extreemrechtse kabinetsformatie, riskant om je mening te geven. Ik onthoud mij daar maar van…

 56. Manus zegt: 29-07-10 om 16:08

  Voor de verkiezingen mochten we naar het gebral en de beloftes van politici luisteren…het is ronduit schaamteloos dat er nu geen informatie naar de kiezers gaat, er wordt gepokerd over de rug van de kiezers, en straks mogen we de rekening betalen.

 57. E.S. zegt: 31-07-10 om 19:47

  dat een partij met een C er in überhaubt wil denken aan en praten met de PVV is al absoluut onbestaanbaar. Maar het CDA heeft in het verleden al vaker laten merken dat het pluche hen alles waard is. Ipv zich na zo’n verkiezingsnederlaag eens vier jaar te bezinnen wil men best in zee met een stel f……….. Dat ze met z’n allen mogen verzuipen en dat het CDA bij de eerstvolgende verkiezingen net als de PVV tot nul mag worden gereduceerd. Deze beide partijen tonen aan dat ze niet het beste met het land voor hebben maar puur en allen met zich zelf.

 58. bas zegt: 02-08-10 om 14:38

  Die C van het CDA straat niet voor christelijk, maar voor conservatief

 59. Arian zegt: 02-08-10 om 20:34

  Ja, de sp wil nu een heel links kabinet zonder de vvd dat is raar van de sp. De vvd heeft de meeste stemmen dus die bepaald wat er gebeurt zelfs kinderen van 5 snappen dat. Het tweede is, ik zie nogal wat varianten met de pvda erbij maar ja die willen ook niet met de vvd of sp. En afgeven op het cda heeft geen zin want het cda had er in beginsel helemaal geen zin in zij zeiden juist, kijk eerst naar alle andere opties en zo gaat dat dan. Coalitiebesprekingen met 5 partijen zoals pvda wil gaat nog lang duren laat nu eerst maar cda vvd en pvv met gedoogsteun eerst maar eens een crisiskabinet vormen zodat het land het komende jaar bestuurd kan worden met verstandige keuzes van de vvd in plaats onverstandige halfzachte middeltjes van de pvda het enige waar die goed in zijn is geld uitgeven. (zie afgelopen jaren)

 60. Piet Haarsma zegt: 04-08-10 om 10:52

  Geachte redactie,
  Bij het lezen van de reacties valt mij steeds weer op,hoe goed bedoeld ook,dat
  men de schuld aan de politiek geeft.Maar die ligt bij ons zelf.Wij hebben de politici opgezadeld met deze uitslag,niet zij.

 61. Carla zegt: 04-08-10 om 16:14

  Ook ik ben bezorgd om dit kabinet.Je zal maar christen zijn en dan de PVV gedogen.En een bevolkinsgroep uitsluiten.Tuurlijk zijn er schoffies.Maar dat zit toch ook onder de blanke?Vergeten we die?Wat dacht je van de witte boorden criminaliteit.Juist moeten we zorgen dat we de handen ineen slaan.Ik spreek veel marokkanen die zich stil houden bang voor de PVV.Is dit de samenleving die we willen?Ook spreek ik mensen die op de PVV hebben gestemt.Die hebben niet gekozen tegen de islam(hoe dom kan je zijn)Maar een stem te laten horen dat Den Haag moest luisteren.En wat krijg je?Ze hebben geen idee wat het verkiezingsprogramma is geweest van de PVV.De VVD kan wel de grootste zijn,maar als er weinig keuze is geweest had het ook links om kunnen gaan.Met de PVDA,CDA,SP,D66.In de tijd van den Uyl die toen de grootste was, werd toen ook aan de kant gezet en ging men met de CDA,VVD regeren.Dus waarom nu niet met PVDA?Ik duim dat ze er niet uit komen,omdat ik alleen al de kriebels krijg van de PVV.

 62. Manus zegt: 04-08-10 om 17:13

  Beste Piet en anderen,Piet vergeet dat “wij” gestemd hebben na het gebral vooraf van de politici, en kijk nou eens wat daar van terecht komt..ongelofelijk die 180 graden draai van Verhagen,zo ook van Wilders. Ik wil hopen op een spoedige totale mislukking van een eventueel kabinet, dan zullen de kiezers die zwaar belazerd worden het e.e.a. rechtzetten.
  Schaamteloze vertoning is het.

 63. Bert zegt: 04-08-10 om 22:02

  Citaat troonrede 2009: ” Ons land maakt zich sterk voor mensenrechten, vrijheid, democratie en rechtsorde.”
  Dit is voorgelezen door onze koningin.

  Dan val ik even stil. Zij kan niet anders door adviezen van gerespecteerde politici zoals Lubbers, Verhagen, Rutte en meerdere. Treurig dat zij het citaat kennende er nu overheen stappen dat Wilders die uitspraken heeft gedaan die regelrecht mensen die een andere geloofsovertuiging aanhangen discrimineren.
  De koningin die de troonrede heeft uitgesproken met bovengenoemd citaat geeft nu opdracht aan Opstelten om een regering samen te stellen van CDA, die toch bij de verkiezingen verloren heeft?)en VVD met gedoogsteun van de PVV.

  Vanmiddag was op een van de radiozenders een constatering van Vermeent over Cohen. Vermeent stelde dat Cohen wellicht te politiek correct zou zijn. Ik steun dat! Velen, met Lubbers, Verhagen en meerdere moraalridders voorop zeggen: eigen schuld Cohen. Ik zeg: Bravo Cohen, in ieder geval iemand van de in de tekst genoemden die een rechte rug heeft.

 64. Fam Voeten zegt: 05-08-10 om 11:25

  De kiezers van Nederland hebben zich voor een regering MET PVV uitgesproken. Dit is veelal te verklaren doordat zij het gevoel hebben gehad dat er naar hen totaal niet geluisterd werd. Helaas worden zij weer met de haagse arrogantie geconfronteerd doordat men zijn uiterste best doet om deze partij buiten te sluiten, deze belgische tafrelen zijn te triest voor woorden! Politiek Den Haag: het is gedaan met het mooiste jongetje van de klas spelen, wij willen een eind aan het zwoegen voor mensen die daar geen recht op hebben omdat zij zich in allerlei uitvluchten wringen! Daadkrachtig optreden wordt verlangd en niet alleen richting autochtone bevolking!

 65. Manus zegt: 05-08-10 om 12:05

  Wederom wordt er achterkamertjes politiek bedreven begreep ik zojuist, we worden dom gehouden door de politici..ooit presenteert de kiezer de rekening..

 66. bas zegt: 05-08-10 om 17:03

  Manus, onderhandelen kan alleen in een sfeer van vertouwelijkheid

  Elke partij vind enkele punten in hun programma belangrijker als enkele andere. Welnu, als een andere partij – die over die onderwerpen een andere beslissing zou willen – de prioriteit anders zet, kan er onderhandeld worden

  Jij de pensioenen toegeven, ik de hypotheekrente. Jij 5 punten blij, en 3 droevig, ik ook. zijn we beiden 2 punten vrolijker als hiervoor

  Maar daarom is die partij niet anders over de pensioenen gaan denken, ze vinden alleen iets anders nog belangrijker

  en zou de pers erbij zitten, dan zou dat verkeerd naar buiten komen

 67. Rik Rissewijck zegt: 05-08-10 om 18:19

  De pvv kan beter zijn naam in nsdap veranderen, dat zou de inhoud van hun programma beter weergeven… Voor vvd en cda: zij kunnen hun naam beter veranderen in NSB voor het poppenkastspel wat ze speelden met wilders, als dit kabinet er komt ga ik serieus denken over emigreren naar belgie ofzo als ik hun partijprogramma’s achter elkaar doorlees sta ik bijna op punt van janken. onmenselijk en dit in nederland het is onvoorstelbaar gewoon. Het zijn echt een stel zakkenvullers bij elkaar zonder enig gevoel voor de burger en een sociale samenleving, het land gaat enorm naar de knoppen en u vraagt of het mij raakt… Het moet niet gekker worden met die mensen en hun ideen. walgelijk gewoon…

 68. Piet Haarsma zegt: 06-08-10 om 00:10

  Beste Manus,U hebt gelijk,betreffende dat gebral,maar daar moeten “wij”een
  keuze uit destilleren,wijzelf moeten uit alle gegevens,die mening en keuze
  maken die wij zelf willen en daar mijn beste schort het aan.De verpakking wordt
  belangrijker geacht dan de inhoud.Vanwege de presentatie,helaas!En natuurlijk
  de maatschappelijke situatie waarin men zich bevindt.Ik geef ze nu nog het
  voordeel van de twijfel,maar ik twijfel of dat wel in het voordeel van ons is.

 69. Thom zegt: 08-08-10 om 13:50

  Ach ja, Henk en Ingrid. Arme Henk en Ingrid. Henk en Ingrid zullen spoedig tot het besef komen dat Wilders uiteindelijk een VVD’er is, en daarmee per definitie niet geinteresseerd in het belang van Henk en Ingrid. Henk en Ingrid worden misbruikt om Geert’s ziekelijke islam-ideeen naar voren te brengen, maar hij zal op sociaal-economisch gebied uiteindelijk toch de rechtse VVD’er van weleer blijken te zijn die hij altijd was; hij is in ieder geval al verantwoordelijk voor het allersnelste kiezersbedrog in de geschiedenis door op 9 juni bij Witteman met stelligheid te verkondigen dat 65 jaar 65 jaar is, om het op 10 juni doodleuk niet een hangijzer te nomen. De man is gevaarlijk voor Nederland, voor onze economie, onze reputatie maar zeker oor henk en Ingrid.

 70. rangdangdoodle zegt: 13-08-10 om 11:59

  thom je hebt helemaal gelijk!
  ik kan niet wachten tot ze gaan regeren en half nederland eindelijk gaat beseffen dat deze regering echt niet voor hun belangen opkomt maar voor de geldgraaiers,topbankiers,interim managers en ga zo maar door ze gaan echt wel de bezuinigingen bij de gewone man halen en niet waar het geld zit daar horen we graag bij maar niet ons inkomen.
  en idd.geert is een vvder alleen met wat minder liberale trekjes.
  en laten we ook rutte niet vergeten deze liberaal kiest wilders boven een linkse partij ja lekker bezig rutte pvv=liberaal??eerder een linkse partij maar ja daar komt nogal wat ktitiek uit die hoek waar rutte niks van doen heeft nee eerder een liberale anti religieuze regering want ookal wil hij dat niet het is er wel een en lekker stabiel ook want dat was zo belangrijk voor nederland onder deze crisis.
  ik verwijt dit rutte en niemand anders hij stuurde aan op rechts die krijgen wij allemaal.
  en wedde dat wilders niks gedaan krijgt hij schreeuwd alleen maar en iedereen die het niet breed hebben en wel op hem hebben gestemd betalen de prijs en nogmaals niet de mensen die het al breed hebben.

 71. Lubbers heeft zijn opdracht verdraaid om zijn CDA in de regering te krijgen. Dit kan ik opmaken uit het commentaar van meneer Cohen die Lubbers dus liet voelen nooit een poging wil/zou ondernemen om een meederheidskabinet op te stellen . Dat Lubbers hier voor uit gekozen is is mij een vraag. Met zoveel partijen zo er altijd een mogelijkheid geweest zijn als Lubbers druk had uit geoefend op Rutte om te kiezen uit dit partijen stelsel waarbij eventueel het CDA ook bij aan tafel had gezetenmaar zonder PVV dan had Rutte te kiezen voor een groot mederheidskabinet inclusief CDA. andere partijen zijn:SP-groenlinks-D66 en PVDA. het was altijd een 4partijenstelsel geworden maar dan had Lubbers zijn taak volbracht namens de KONINGIN om te kijken welke mogelijkheden er waren.

 72. Lubbers heeft toch gelijk gekregen, oplossing zo snel mogelijk een kabinet links dan wel rechts om, maar doe iets.

 73. Vincent zegt: 07-09-10 om 23:34

  Goeden avond,

  Ik vroeg mij af of ik mijn stem in kon laten trekken. Ik vind namelijk dat het kabinet van nu niet het recht heeft op mijn stem.
  Kan iemand mij vertellen of dit mogelijk is, en welke stappen ik zou moeten ondernemen om mijn stem in te kunnen trekken.

  Groet, Vincent

Geef een reactie