De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Wel of geen Eerste Kamer?

eerste-kamerDe Provinciale Statenverkiezingen worden gedomineerd door de vraag hoe de zetelverdeling in de Eerste Kamer wordt. Van die zetelverdeling hangt het succes af van het kabinet-Rutte. Dat heeft nu geen meerderheid in de Senaat.

De politieke partijen hebben verschillende opvattingen over de Eerste Kamer. Er zijn partijen die de Eerste Kamer willen afschaffen, omdat die volgens hen niet goed functioneert en zich te politiek opstelt. Zo kan de Senaat een door de Tweede Kamer goedgekeurd wetsvoorstel wegstemmen, terwijl de Eerste Kamerleden niet door het volk gekozen zijn, zeggen de tegenstanders.

Ook zijn er geluiden om het aantal Eerste Kamerleden te verlagen van 75 naar 50. Dat scheelt geld en is efficiënter, is de gedachte.

Voorstanders zeggen juist dat de Eerste Kamer nuttig is als ‘chambre de réflection’, die nog eens goed naar alle wetgeving kijkt en wetten op juridische aspecten controleert.

Wat vindt u? Moet de Eerste Kamer blijven, of niet?

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


73 reacties op “Wel of geen Eerste Kamer?”

 1. Geert zegt: 15-02-11 om 17:20

  Geacht Forum,
  De eerste kamer lijkt mij belangrijk om de waan van de dag in de gaten te houden.
  Zij hebben vaak veel ervaring en historisch inzicht.
  Kijken dus ook vooral naar de lange termijn.
  Efficienter lijkt me idd de eerste en eigenlijk ook de tweede kamer te verkleinen en scheelt ook behoorlijk veel geld.

  Tevens lijkt het mij wenselijk de eerste kamer direct te kiezen.
  De burgers zijn gemiddeld wijs genoeg daarvoor en dan komen de prov. staten ook beter uit de verf.
  Het gaat nu eigenlijk teveel over landelijke politiek terwijl de provincies toch echt over belangrijke zaken gaan.
  Veel mensen zullen dan ook strategisch gaan stemmen en kijken nauwelijks naar het programma van de provincie.

  Groet Geert S

 2. Corné zegt: 15-02-11 om 17:20

  De Eerste Kamer moet blijven.
  Dit is al iets wat er al heel lang is, en ik vind dat we deze traditie moeten houden.
  Het is ook goed dat alles nog is goed wordt onderzocht als de tweede kamer een voorstel heeft aangenomen.

 3. Thom zegt: 15-02-11 om 17:27

  Ik vind dat het nodig is dat de 1e kamer blijft bestaan.
  Als er om de een of andere reden iets door de 2e kamer heenkomt, denk terug aan de wereldoorlogen, kan het worden tegengehouden.

 4. De 1e kamer mag van mij wel blijven als de Kieswet wordt veranderd.Dat de Nederlanders van boven de 18 de samenstelling van de 1e Kamer kunnen bepalen door middel van verkiezingen.!De gemeenteraden in Nederland bepalen toch ook niet de samenstelling van de 2e Kamer.
  Wat ik mij wel afvraag is dat de 1e Kamer wel 12 procvincies kan vertegenwoordigen.Want in het Noorden van het land heb je op provinciaal terrein hele andere problemen dan in het westen van het land.In het westen van het land zijn weer hele andere provonciale problemen dan in het Oosten van het land. En zo kan ik wel even doorgaan…!Ik vind wel dat de Haagse politiek veel te ver afstaat van de provinciale politiek.We mogen als Nederlanders van boven de 18 wel stemmen voor de gemeenteraad,provincie en 2e Kamer en het Europees Parlement. Echter niet voor de 1e Kamer.Dan klopt er volgens mij iets niet.En ik vind het systeem van ‘getrapte verkiezingen’ ooit bedacht door Thorbecke:achterhaald.!

 5. blakaboy zegt: 15-02-11 om 18:49

  De eerste kamer kan weg, want er wordt inderdaad politiek ermee bedreven. Zowel de oppositie als de coalitie roepen mensen op om te gaan stemmen om het kabinet weg te krijgen dan wel sterker te laten staan. Dat kan niet de bedoeling van de provinciale staten verkiezing zijn.

 6. bas zegt: 15-02-11 om 19:50

  Het probleem dat de eerste kamer vermengt wordt met de provinciale verkiezingen lijkt mij een heel ernstig probleem. Maar als we de eerste kamer rechtstreeks gaan kiezen, dan zitten we met twee kamers, die beiden hetzelfde mandaat van de kiezer vertolken. Dan past een terughoudende rol van de Eerste Kamer dus niet

  Toch, afschaffen? ik weet niet. De eerste kamer heeft als taak wetsvoorstellen zoals ze na de bemoeienissen van de tweede kamer – die ze mag veranderen – in hun geheel te beoordelen

  Het is denkbaar om dat door de tweede kamer te laten doen. Dus dat alle wetten die aangenomen zijn door de tweede kamer na bijvoorbeeld een maand nog eens in hun geheel getoetst worden

  Of het eindresultaat wel overeenkomt met wat de meerderheid nu eigenlijk wilde – waarbij dus alle belangengroepen hun mening kunnen geven.

  Als nu de conclusie is dat de wet niet goed is, dan besluit de eerste kamer om de stemming aan te houden in afwachting van een nieuwe wettdie de mankementen repareert. Welnu, de tweede kamer zou gewoon het wetsvoorstel terug kunnen voeren naar de eerste behandeling om hem te wijzigen en dan een maand later weer de tweede bespreking toe te passen.

  Op deze manier wordt volgens mij voorkomen dat je 2 kamers met een volledig mandaat hebt en wordt toch elke wet in zijn geheel nog ens tegen het licht gehouden

 7. Robert zegt: 15-02-11 om 20:38

  Gewoon afschaffen die Senaat! De Raad van State controleert toch al de kwaliteit van nieuwe wetten? En schaf dan ook maar direct de provincies en waterschappen af en ga van 418 naar 40 regiogemeenten!

 8. Drs Rowaldo Frissen zegt: 15-02-11 om 20:41

  De Eerste kamer is altijd nodig, dus wat een overbodige discussie. Nu Rechts het probleem ziet aankomen willen ze wat anders, Je praat toch ook niet dat je de Tweede kamer wil afschaffen of gewoon de provincie opdoeken. Nee zo gaan niet met elkaar om. Als we dit willen uitvoeren moet er een volksraadpleging komen.

 9. Leen zegt: 15-02-11 om 21:13

  De eerste kamer moeten we absoluut handhaven. Vooral in een periode waarin een minderheidskabinet “regeert” zal de eerste kamer zijn nut bewijzen!!! Op deze manier wordt elke wet nog een zeer kritisch tegen het licht gehouden.

 10. De eerste kamer en de provincies moeten vooral blijven. De povincies zijn nog altijd de basis van ons land.
  http://www.youtube.com/watch?v=ijah_UblkDk

 11. Laurens zegt: 15-02-11 om 22:53

  Naar mijn mening ben ik voor het afschaffen van de Eerste Kamer.
  Dit leidt echter tot uitstel van de initiatief-voorstellen van het kabinet(wat direct door het volk is gekozen).
  Door de Eerste kamer gaat er een veel langere tijd overheen voordat de koningin haar handtekening onder de wet heeft gezet.
  Uitstel = afstel!

  Vooral in deze tijd is het belangrijk dat de nieuwe maatregelen zo snel mogelijk worden genomen en de rekening niet door te laten schuifen aan de volgende 2 generaties.

  Daarom stem ik VVD!

  Getekend, Laurens (19jaar)

 12. Bertjuh zegt: 15-02-11 om 22:55

  Open digitale kamers waarin iedereen kan mee kijken, denken en beslissen. Kan de hele 2e en 1e kamer zelfs voor naar huis, kost ons nog minder want zolang ze met hun eigen verkiezingsboekjes bezig blijven komt er van andere zaken ook weinig nog van want elk antwoord dat ze zullen geven moeten ze voor hun kiezer geloofwaardig over komen. Ik vertrouw de politiek simpelweg niet meer.

 13. Koen zegt: 16-02-11 om 00:04

  Uiteraard moet de Eerste Kamer blijven als toetser van de wetten aan de Grondwet. Een klein beetje politiek hoort daar uiteraard bij. Immers is het recht, en dus ook de Grondwet nooit water dicht. Het kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd.

  @Robert, ja de Raad van State adviseert en controleert niet. Vaak wordt ook van dat advies afgeweken. Als de Eerste Kamer tegenstemt of een novelle voorstelt wordt er wel echt geluisterd en dus gecontroleerd. Daar zit ook vooral het voordeel in.

  Bovendien past de Eerste Kamer in de decentralisatiegedachte dat de gedecentraliseerde organen kiezen en zo hun belangen kunnen vertegenwoordigen. Dat gebeurd ook in federaties, zoals de Senaat in de VS waar elke staat 2 senatoren heeft.

 14. T.Nijenhuis zegt: 16-02-11 om 08:54

  De Eerste Kamer der Staten-Generaal is nodig om te toetsenof wetten niet de waan van de dag geworden zijn. Alleen de mannier hoe de leden gekozen worden moet anders.
  Ik stel voor om 25 leden door alle Nederlands te laten kiezen,25 leden door provicale staten en 25 leden door de bevolking van de provincies het aantal vertegenwoordigers die door de bevolking van de provincie wordt gekozen moet wel afhankelijk zijn van het aantal inwoners.
  Ook moet voor alle voorgestelde optie een kiesdrempel komen van 5 procent.

 15. Tineke zegt: 16-02-11 om 09:25

  Houden! Hebben we tenminste één orgaan van wijze en veelal zeer ervaren mensen die bij een telkens veranderend beleid de hoofdlijnen in de gaten kunnen houden. De waan van de dag waarmee we telkens mee geconfronteerd worden, levert te vaak een snelle en daardoor onvoldoende doordachte en veelal populaire ‘oplossing’ op.

 16. Tja zegt: 16-02-11 om 09:46

  Blijven. De mensen kiezen een regering, die regering kan in 4 jaar verkloten wat in 100 jaar is opgebouwd. Dat wil je ten alle tijden voorkomen en dus wil je vangnetten.

  Nu kan je natuurlijk stellen dat we ze niet direct kiezen, en daar is denk ik een reden voor. Als je ziet wat de kwaliteit is van een deel van de ministers en staatssecretarissen en ook een deel van de tweede kamerleden dan lijkt het me heel duidelijk waarom er een vangnet nodig is. Wijze mensen die door wijze mensen gekozen worden is altijd nog beter dan mensen die geen flauw benul hebben van politiek die een soapie of bekende Nederlander in een bestuursorgaan stemmen “omdat ie van die mooie blauwe ogen heeft en weet wat het volk wil”.

  Politiek is een vak. Ja, ik heb een hekel aan politiek. Niet aan het fenomeen an sich, maar aan de smerige spelletjes die eromheen spelen. Maar het blijft een vak.

  En even ingaande op Laurens: Ik ben het met je eens dat de volgende generaties de dupe niet mogen worden en alles op hun boterham mogen krijgen. Maar kunnen we eens ophouden met de zielepoot uithangen omdat je iets voor een ander moet gaan betalen? Ik betaal ook al jaren voor jouw opleiding, ik betaal ook pensioen waarvan ik de helft niet ga zien, ik betaal ook ik weet niet hoeveel afdrachten maar kan straks rekenen op een AOW gat waar je een stadsbus in kan parkeren. Dat is nu eenmaal zo, en dat lossen we niet op door te gaan lopen bleren “wij willen niet”. We willen allemaal niet, we zullen wel moeten.

  In het VVD beleid betalen de kansarmen voor de shit. Niet de mensen die hebben lopen graaien. Volgende generaties niet? Prima, maar straf dan nu wel de goede mensen en niet ook de mensen die er niets mee te maken hebben gehad. Zodra het VVD dat gaat doen hebben ze mijn sympathie ook. Tot die tijd niet.

 17. peter zegt: 16-02-11 om 10:59

  nu de pvda de eerstekamer degradeert tot een politiek
  apparaat om de huidige regeringsploeg te ondermijnen
  zou ik zeggen stoppen met zo’n duur apparaat.

 18. Daniel van Hoven zegt: 16-02-11 om 13:04

  De Eerste Kamer moet blijven, maar de opzet van de Senaat moet gewijzigd worden. Wij moeten onze senatoren direct kunnen kiezen en niet via de huidige getrapte wijze.
  Er moet controle zijn op wat er gaande is in de Tweede Kamer en daarom moet deze controle ook als zodanig verkiesbaar gesteld worden. Anders gezegd, de inzet van de verkiezingen mogen niet provinciale thema’s zijn als de uitkomst van die verkiezing een bestuursorgaan is, die het nationale beleid controleert en be-/veroordeeld. Met het huidige minderheids-/gedoogkabinet wordt pijnlijk blootgelegd waar dat op dit moment scheef gaat. Het zijn verkiezingen voor de provincies terwijl zowel coalitie- als oppositiepartijen de inzet van de verkiezingen van nationaal belang maken.

  Bovendien zou het volgen van een Amerikaans systeem hier nuttig zijn, waarbij slechts een deel van het Huis verkiesbaar wordt gesteld: om de twee jaar zijn er vier provincies aan de beurt om te stemmen om één derde (25 zetels) van de invulling van de Eerste Kamer te bepalen; op deze wijze heb je elke zes jaar een complete cyclus. Hiermee wordt de stabiliteit en continuiteit van de Senaat gewaarborgd en dwingt het ook de Tweede Kamer zich meer constructiever op te stellen, dan wat thans het geval is: regeren en reageren op de waan van de dag. Het aantal democratische ‘checks and balances’ neemt hierdoor toe, waardoor de regering haar beleid zuiverder en transparanter moet verdedigen en de partijen zich meer onafhankelijk kunnen opstellen. Maar vooropgesteld dienen de verkiezingen van Provinciale Staten en Senaat ontkoppeld te worden.

 19. laurens (24 jaar) zegt: 16-02-11 om 14:43

  Ik vind het een slechte zaak dat je bij provinciale verkiezingen ook indirect voor de eerste kamer stemt. Persoonlijk stem ik landelijk altijd anders dan gemeentelijk/provinciaal, echter nu heeft mijn lokale stem landelijke consequenties. Verder ben ik het eens met Peter, er zijn zeker eerste kamer leden die hun functie wel op een goede manier weten in te vullen, maar o.a. bij de PVDA houd zich men hier tegenwoordig niet meer aan, daarmee toont de eerste kamer haar eigen overbodigheid aan(wat is immers nog het verschil met de Tweede Kamer dan?). Weg hoeft het niet per sé van mij, wel moet er een grondige herziening komen.

 20. Johannes zegt: 16-02-11 om 16:30

  Zolang die leden ook allemaal nog een (meestal dik-) betaalde baan in het bedrijfsleven hebben en houden -en dus moeilijk onhafhankelijk kunnen zijn- kan de eerste kamer beter worden afgeschaft.
  Een controleerbare taak is alleen mogelijk bij volstrekte integriteit en onafhankelijkheid.

 21. Chris (18 jaar) zegt: 16-02-11 om 17:09

  De eerste kamer afschaffen lijkt me geen goed idee. De eerste kamer kijkt nog een keer naar de uitvoerbaarheid van de wetten die worden aangenomen in de Tweede Kamer. Ik zou zeggen: laat Nederland de Eerste Kamer ook rechtstreeks kiezen.
  Als je de Eerste Kamer-verkiezingen tussen twee kabinetperiodes in houdt, wordt de invloed van de Nederlandse burgers verstevigd. (zij kunnen zich dan uitspreken over het functioneren van het kabinet)

 22. Jos kievits zegt: 16-02-11 om 18:02

  Ik ben zeer voor behoud van de Eerste Kamer. De Tweede Kamer is er voor mensen die op grond van de dagkoers en voor eigen ambitie worden gekozen. Het Openbaar Bestuur kan echter – anders dan velen denken – niet verantwoord worden aangestuurd/begeleid zonder inhoudelijke kwaliteit, opleiding, ervaring en bewezen vaardigheden.Er is een soort beeld dat je niets hoeft te kunnen om bestuurder van een land te zijn. In ons land heb je wel een diploma nodig om kapster, loodgieter of arts te worden maar niet om kamerlid te worden. Gelukkig kan de Eerste Kamer het gehijg van de Tweede kamer corrigeren, beleid in verantwoorde kaders brengen en wetgeving van amateurisme ontdoen. Ik hoop oprecht dat onze senaat dezer dagen niet in populisme vervalt.

 23. Mooij zegt: 16-02-11 om 20:02

  De moeilijkheid is dat als wij een sterke minister-president (zouden) hebben (of krijgen) en geen eerste kamer meer zouden hebben, die minister-president alles kan doordrukken tegen wil en dank. De eerste kamer dient daarom toezicht te houden. Wie houdt anders toezicht? We weten immers dat ook hoge heren zich vaak niet weten te beheersen. We leerden dat in het verleden en onlangs nog in de bancaire wereld. De eerste kamer moet daarom blijven. De eerste kamer mag dan geen afspiegeling zijn van de tweede kamer. Het past ook in de grondwet onder ‘wie beschermt de burger?’

 24. De Eerste Kamer kan zin hebben als er écht een uitvoerbaarheids- en haalbaarheidstoets wordt uitgevoerd, omdat er adviezen van de Raad van State liggen die geen spaan heel laten van ingediende wetsvoorstellen door de regering. En de Tweede Kamer kan van alles versleutelen aan wetsvoorstellen van de regering, zodat er best een functie is voor de senaat. Maar omdat er zo weinig bekend is van dit politieke orgaan, ben ik bang dat het alleen maar een herensociëteit is, waar weinig zinnigs gebeurt. Als ik tijd heb ga ik eens een aantal Eerste Kamerhandelingen doorlezen om te onderzoeken of er werk wordt overgedaan dat al door de Tweede is gedaan. Maar een politiek orgaan dat niet rechtstreeks door de bevolking is gekozen, heeft geen legitimiteit. En dat is het grootste bezwaar.

 25. John Doe zegt: 16-02-11 om 21:16

  aanhouden, dan kunnen de radicale veranderingen niet zomaar doorgevoerd worden. Geeft tijd en bezinning op wetswijzigingen….

 26. Ricardo zegt: 17-02-11 om 00:27

  Je kunt net als bij de Tweede Kamer nog praten over minder leden maar liever niet afschaffen. Juist met dit kabinet en gezien de al jaren dalende kwaliteit van vaak opportunistische en haastige wetgeving blijft enige toetsing en reflectie nuttig.

 27. jeroen zegt: 17-02-11 om 02:51

  simpel gezegd ….nee! door de jaren heen heeft de eerst kamer zijn nut bewezen
  eeuwen geleden was de nut van een eerste kamer al voorzien
  de tweede kamer is de waan van de dag
  de eerste kamer de gematigheid van de jaren

 28. Leon Kaptein zegt: 17-02-11 om 06:30

  De 1e kamer heeft wel degelijk nut. Deze kamer is een soort grondwettelijk hof, die de wetten, die in de 2e kamer worden aangenomen, toetst aan de Grondwet, aan een goede samenhang met andere wetten en aan de normen van behoorlijk bestuur. Een voorbeeld is zoals laatst het feit dat het kabinet – Rutte haar plan van btw – verhoging voor de kunstuitingen laatst onder druk van deze kamer moest bijstellen. Je zou wel kunnen pleiten voor een vermindering van het aantal leden. Bijvoorbeeld 2e kamer van 150 naar 75 en 1e kamer van 75 naar 37.

 29. In aanvulling op mijn vorige reactie verwijs ik naar mijn site:
  http://vrijzinnigliberalisme.w.....seren.html

 30. De Eerste Kamer is belangrijk om “meanderen” tegen te gaan. Juist de laatste jaren hebben we kunnen zien hoezeer de Tweede Kamer gevoelig is voor de waan van de dag. Op zich is dat niet slecht, de Tweede Kamer moet uiteindelijk bespreken wat er in de samenleving speelt, maar voor wetgeving en dergelijke is er stabiliteit nodig. Die stabiliteit geeft de Eerste Kamer, ook door de manier waarop die gekozen wordt: getrapt, door politici eigenlijk, en alleen indirect door het volk. Dat kleine stukje conservatisme is van groot belang, al was het maar om het grote brok conservatisme dat nu in de Tweede Kamer is neergedaald een beetje bij te schaven.

 31. Meteen afschaffen!

 32. Marion zegt: 17-02-11 om 09:38

  Jazeker moet de Eerste Kamer blijven, dit zijn nog een béétje de toezichthouders van wat er allemaal in de Tweede Kamer aan wetsvoorstellingen- en wijzigingen wordt aangenomen. Er worden de vreselijkste dingen aangenomen, dit kan de Eerste Kamer tenminste niet goedkeuren en dan is het nog maar de vraag of het dàn doorgaat.

 33. ger ten brinke zegt: 17-02-11 om 10:17

  1e Kamer behouden lijkt mij absolute noodzaak!
  Hun toetsing is van vitaal belang voor de beoordeling van het haalbaarheids- en nuttigheidsgehalte van de veelal populistisch getinte besluiten van de politieke figuren uit de eerste kamer.

 34. ger ten brinke zegt: 17-02-11 om 10:18

  ok.

 35. ger ten brinke zegt: 17-02-11 om 10:19

  mee eens

 36. Robin zegt: 17-02-11 om 10:20

  De 1e kamer moet doen (uitvoerbaarheids- en haalbaarheidstoets) waarvoor het is ingesteld, dan heeft het orgaan wel degelijk waarde. Momenteel laten ze politieke motieven een grote rol spelen. Ben wel voorstander van inkrimpen want ik vraag me af of 75 wijze personen niet te veel van het goede is. Lijkt me dat ze dat met 25 ook wel kunnen.

  Om te bepalen of de leden van de 1e kamer rechtsstreek gekozen moeten worden. Moet men terug waarom deze überhaupt door de provinciale staten wordt gekozen. Leden van de 2e kamer werden vanaf 1848 gekozen door het volk die daarvoor een beperkte belasting betaalde (extra inkomsten en stemmers waren vooral welvarende mensen waarvan werd verondersteld wijs te zijn), de commissie die dat introduceerde wilde eigenlijk de 1e kamer afschaffen, echter wilde de 2e kamer dit niet. Men kon echter niet opnieuw de burgers vragen er voor te betalen en zo ontstond er een compromis om deze door de provinciale staten te laten verkiezen.

  De situatie is nu anders. De provinciale verkiezingen worden nu gekleurd door landelijke politiek, dat is niet wenselijk, want er zijn lokale belangrijke ontwikkelingen. Leden van de 1e kamer kunnen gerust rechtstreeks door het volk gekozen kunnen worden. Maar met welk doel? Want zoals aangegeven dienen 1e kamer leden geen politieke richting uit te zetten.

 37. eveline zegt: 17-02-11 om 10:30

  @bas
  waarom denk je dat er twee kamers zijn als er een simpele oplossing zou zijn als dat de tweede kamer er na een maand nog eens naar zou kunnen kijken?
  de tweede kamer heeft nu al zijn handen vol aan het eigen werk, als ze dan ook nog eens het werk van de eerste kamer erbij krijgen kunnen ze dit niet allemaal aan, je kunt dan wel zeggen ja maar dan breid je de tweede kamer toch uit? dan kan niet, je kunt niet her werk verdelen want het werk is juist vergaderen en vergaderen en bespreken van wetsvoorstellen etc. dit moet gezamelijk gebeuren, ze hebben er gewoonweg de tijd niet voor.. denk daar ook eens aan.

 38. m. schaepman zegt: 17-02-11 om 10:50

  Natuurlijk kan de eerste kamer weg. Liefst zo gauw mogelijk. Een instituut waar iemand als Anja Meulenbelt belangrijk in zit te doen is geen knip voor zijn neus waard.

 39. Afschaffen het kost de belastingbetaler alleen maar geld.
  Ze zijn bijdehand genoeg in de tweede kamer om beslissingen te nemen.

 40. Tammo zegt: 17-02-11 om 13:00

  De Eerste Kamer is een belangrijk toetsend instrument in de Nederlandse politiek. Het is van groot belang dat wetgeving vanuit de Tweede Kamer nog eens wordt bekeken op allerlei punten. Het zijn vaak mensen met veel politieke ervaring die derhalve ook de zaken nog eens van een andere kant kunnen bekijken. Wat mij betreft is de Eerste Kamer ook een middel om de Tweede Kamer zo bij de les te houden, want de waan van de dag begint daar steeds meer de boventoon te voeren. Wat de waan van de dag historisch voor gevolgen kan hebben kan iedereen ruimschoots op de tv zien in de periode mei van elk jaar. De roep om de Eerste Kamer af te schaffen komt van mensen die graag hun eigen politieke belangetjes perse door willen laten gaan zonder verder te kijken dan de dag van vandaag. Haastige spoed is zelden goed. Het gaat wel om beslissingen die vaak grote gevolgen hebben voor de samenleving in alle opzichten.

 41. S. Mulder zegt: 17-02-11 om 16:17

  Aanhouden! Maar dan wel de leden van de eerste op een “gewone loonlijst” als ambtenaar en een verbod op betaalde nevenfuncties zoals commissariaten. De huidige leden van de 1e kamer zitten er niet meer voor het volk maar hoofdzakelijk om zo snel mogelijk rijk te worden.
  Ik vind wel dat er een instantie moet komen die besluitvorming van de 1e kamer toetst.

 42. marie zegt: 17-02-11 om 17:04

  eerste kamer moet beslist blijven, geeft stabiliteit en evenwichtigheid aan de democratie

 43. Ineke zegt: 17-02-11 om 17:11

  Het is beter dat de Eerste kamer blijft, het is goed dat er twee afedelingen zijn die beslissingen nemen in plaats van een.

 44. Alexander zegt: 17-02-11 om 18:30

  Wanneer er de mogelijkheid van een correctief referendum en die van een initiatief-wet referendum wordt gerealiseerd, lijkt mij de 1e kamer overbodig te worden.
  Tot die tijd is de 1e kamer misschien nog wel eens nuttig (zoals nu :) )

 45. Louis van Rasten zegt: 17-02-11 om 18:54

  De Eerste Kamer moet blijven omdat dit gewoon heel belangrijk is. Denk bijvoorbeeld maar aan de diverse wetten die doorgevoerd moeten worden. Extra controle heb je dan via de Eerste Kamer. Er kunnen dan ook geen onverhoopte beslissingen de deur worden uitgedaan.

  Madelen hierbij zijn echter wel de lange procedures die veel tijd met zich meebrengen alvorens een wet daadwerkelijk doorkomt. Daarnaast kost het een hoop geld.

 46. A no mie zegt: 17-02-11 om 22:27

  Wij gaan de 1e kamer toch niet afschaffen omdat het één of ander partij-leider op dit moment -politiek strategisch gezien- niet goed uitkomt!?!

 47. jean luc zegt: 17-02-11 om 23:34

  G E V A A R !!!

  De Eerste Kamerverkiezingen staan voor de deur en links heeft het plan opgevat om het rechtse kabinet te dwarsbomen.
  Maar daar is de Eerste Kamer niet voor bedoeld!

  Dit hoort een ‘Chambre de reflection’ te zijn. Een kamer die wettig aangenomen wetsvoorstellen van de Tweede Kamer louter toetst op kwaliteit!

  Straks haalt links een meerderheid en dan zit het land met een ramp opgescheept! Dan hebben we twee Kamers die allebei aanspraak maken op wetgevende macht, dat kan toch niet?
  Naar welke Kamer ga jij luisteren?

  De grondwet biedt geen enkele richtlijn voor het oplossen van een patstelling tussen de Eerste en Tweede Kamer. Sinds de oprichting van de Eerste Kamer, bijna 200 jaar geleden, is het nog nooit gebeurd dat er verschil in samenstelling is tussen de Eerste- en Tweede Kamer.
  En de Eerste Kamer behoort ook geen andere samenstelling te hebben, anmders hadden ze juist daar wel iets voor geregeld!
  Het land wordt vleugellam gemaakt door linkse relschoppers.
  Schande!

  En wat als links zou regeren? Dan zijn de gevolgen voor Nederland niet te overzien. Er moet nu eenmaal bezuinigd worden, Jaarlijks komt de begroting ruim 30 miljard te kort. Dan kunnen we toch niet blijven rondstrooien met subsidies en andere lariekoek.
  Er moet orde op zaken gesteld worden.
  We betalen nu elke dag 100 miljoen aan rente!!!
  Zijn we in dit land gek geworden?

  Links brengt ons naar de afgrond.
  Zij misbruikt de Eerste Kamer voor haar eigen perverse politieke ideeën.

  Gesteund door de Vara en de NOS die met polls en t.v.debatten het volk opstoken om de Eerste Kamer op te zetten tegen de Tweede Kamer.

 48. Vrijheid zegt: 18-02-11 om 04:29

  door de selective nieuws zuivering van de NOS kan geen blog vinden over iran en haar recente activiteiten er is constant een groot gebrek aan belangrijk nieuws waar je als ”nieuws zender” niet om heen kunt maar ze het toch doen er zijn contant oonderwerpen ie ze niet laten zien dat het is al jaren duidelijk dat dat express is en ook diudelijk dat het nieuws wat voor de staat een bedreiging is zo min mogenlijk word laten zien maaar dit is heel gek de NOS heeft tot nu toe alle kansen gepakt om onderanderren Iran in a slecht daglicht te stellen en toch zie ik nergens het nieuws over de 2 oorlogsschepen die door het suaz kanaal zullen varen laatste keer 1979 zeer waarschijnlijk om egypte de toekomtig nieuwe islamitiche te steunen waarom laat NOS dit niet zien dit is tottal niet hun manier van ”nieuws” voorlichten dit is de cnn site http://edition.cnn.com/2011/WO.....index.html

 49. Prof Achterhuis zegt: 18-02-11 om 07:53

  De eerste kamer moet blijven!
  omdat zij de 2e kamer controleren

 50. ThT zegt: 18-02-11 om 08:24

  Nee, ik ben tegen het afschaffen van de 1e kamer.

  Er is wat mij betreft teveel een ontwikkeling die in stand houden van een 1e kamer juist lijkt te rechtvaardigen.

  Politici die zich door de media laat beïnvloeden en zich gedragen als filmsterren en worden gepusht rekening te houden met de “kijkcijfers”, maakt het wat mij betreft noodzakelijk dat het systeem met een 1e kamer in stand moet blijven om het systeem in staat te stellen wetgeving te
  herbeoordeling.

  In de waan van alle dag tot stand gekomen wetgeving lijkt het minder te gaan om kwaliteit. Het gaat er kennelijk meer om of je stemmentrekker bent. In die sfeer wetgeving ontwikkelen, levert niet wenselijke risico’s. Een voorbeeld is de maximumsnelheid te verhogen naar 130 kilometer per uur. Populisme wetgeving. In een dergelijke systeem wordt bereikt dat types als een zekere Meneer G.W te V, zich alles lijkt te kunnen permitteren en nog veel succes mee boekt ook.

  In dat soort ontwikkelingen zie ik graag een systeem van een 2e beoordeling op ontwikkelde wetgeving. Een systeem dat in staat is op afstand van dagelijkse gekte zich niet of minder laat beïnvloeden.

  Niet afschaffen dus.

  De discussie over afschaffen van de Provinciale Staten zie ik vergelijkbare effecten. Ook (nog niet) doen.

  ThT

 51. Kees de Leeuw zegt: 18-02-11 om 08:36

  De eerste kamer zorgt er voor dat geen overhaaste en ondoordachte beslissingen worden genomen; Door het getrapte systeem worden we ook gevrijwaard van doorschieteffecten (Koekkoek, Wilders). Onmisbaar dus !!

 52. peter t zegt: 18-02-11 om 10:16

  De Eerste Kamer hebben we helemaal niet meer nodig. De angst voor doldrieste wetgeving door de Tweede Kamer is al lang weggenomen door de toets die op de wetgeving plaatsvindt door de Raad van State.
  En ik kan nou niet zeggen dat de Eerste Kamer bestaat uit een dusdanig wijs en onafhankelijk gezelschap, dat geknipt is voor de toetsende taak die er van uit zou moeten gaan. In de Eerste Kamer heerst even goed politiek opportunisme en wordt de wijsheid (zo die er al is) al snel aan de kant geschoven voor partijstandpunten.
  Mocht de Eerste Kamer blijven, dan rechtstreekse verkiezingen. Zoals het nu gaat, heeft de verkiezing van de stamhoofden in Afghanistan een transparanter karakter!

 53. Jaynt zegt: 18-02-11 om 11:07

  Zelf vind ikd at de 1e kamer opgeheven moet worden. In deze tijden dat wij leven heeft het geen waarde meer. Het volk kiest de leden voor de 2e kamer. Het kabinet behaald een meerderheid en dan vind ik dat het daar bij mij blijven. Als er een meerderheid is in de 2e kamer is de wet gewoon aan genomen. Ze moeten nog in de 1e kamer over gaan zitten discuseren. Dit maakt regeren makkelijker en zorgt er voor dat een kabinet gewoon z’n werk kan doen.

 54. E.W. Leeuwin zegt: 18-02-11 om 13:28

  Hoe lager het niveau,hoe eenvoudiger de structuur!

 55. joop zegt: 18-02-11 om 15:55

  De eerste Kamer moet wel blijven,maar dan wel direct op persoon te kiezen door de kiesers en niet aangewezen door de politieke partijen.
  Tevens moet de eerste Kamer de twede Kamer controleren en als er een nieuwe wet aangenomen moet worden aangenomen,dan moet deze beter juridisch tegen het licht worden gehouden,zodat er geen wet wordt aangenomen,die èènjaar later weer veranderd moet worden.
  Laten ze in de eerste Kamer maar eens doen,waarvoor ze daar zitten.

 56. gerard zegt: 18-02-11 om 16:15

  de eerste kamer moet afgeschaft worden

 57. Ik ben er niet voor de 1e kamer af te schaffen, en dat deze niet rechtstreeks wordt gekozen maar door de provinciale staten vind ik ook geen probleem. Ik vind het een geruststellende gedachte dat wetten die er in de 2e kamer soms overhaast en met spoed worden doorgejast nog eens goed door de senatoren, vaak ervaren (wat oudere) politici, worden nagekeken en getoetst. De 1e kamer zal heus niet een regering onnodig treiteren als het geen meerderheid heeft in de senaat. Als dat al gebeurt is dat heel soms en met reden.

 58. In normale omstandigheden moet de Eerste Kamer inderdaad wat afstand nemen van het politieke gedruis in de Tweede Kamer. De omstandigheden zijn echter niet normaal. Een minderheidskabinet slaagt er in om met gedoogsteun bewust een zeer krappe minderheid volledig buiten spel te zetten. In deze sfeer van minachting – waarbij Rutte zelf het kabinet tot inzet van de verkiezingen heeft verklaard – kun je het toch niet gek vinden dat diverse partijen nu toch wel wat meer macht aan de Eerste Kamer willen geven. Wat je ook van het bestaan van deze kamer en de manier van verkliezen vindt.

 59. devries zegt: 18-02-11 om 16:20

  De regering (deze) wilde eerste kamer weg hebben.
  Dankunnen ze doen en laten wat ze willen.
  Macht is het enige wat ze willen volgens Hr. Verhagen van het CDA.
  Je hoeft niet aan de kiezers denken.
  Dat doen de politieke partijen maar om de vier jaar.

 60. Ik vind dat de Eerste Kamer moet blijven!
  Het wordt teveel door de pers aangewakkerd dat het gaat om tegenwicht tegen rechts. Vergeten wordt hier gemakshalve dat we zelf voor die Tweede Kamer, in deze samenstelling gekozen hebben. Laten we nuchtere Hollanders blijven en niet net doen als een betweter, of dat ineens iedereen verstand van politiek heeft.
  Daarom vind ik dit instrument nuttig. Mensen! Zie het als soort van Ondernemingsraad of Platform die controle uitoefent, maar bovenal wij de samenstelling hiervan kiezen. Ik vind dat het aantal personen in de Tweede Kamer wel omlaag zou kunnen. 150 man is wel vaak zoveel hoofden zoveel zinnen. De politiek die ze nu bedrijven glijdt af, en dan zijn we straks net zo ver als in Belgie, die al een record hebben met onbestuurbaarheid.De structuur veranderen we zo maar niet eventjes.
  Nuchter bezien zou ik de vraag willen stellen: Wie zou er op de rem kunnen trappen als de regering (lees 2e Kamer)een bezuiniging wil doorvoeren welke niet breed gedragen wordt? Oppositie in 2e kamer is tegen, evenals het gros van de bevolking; en dan opgescheept blijven met een premier die de oren sluit, wegblijft, en zo alles wil doordrukken als een alleenheerser? Is dit het wat we willen met een afschaffing?! De politiek moet hierin niet vrij baan hebben. Beseft dit, mensen, Als er wat fout gaat met onze kinderen, roepen we ach en wee met de pers voorop. Maar dan vergeten we dat we zelf hiervoor gestemd hebben. Daarom is een stem laten horen zo belangrijk, i.p.v. thuis te blijven!!

 61. Geert B zegt: 18-02-11 om 17:10

  De getrapte verkiezingen van de Eerste Kamer zijn voor mij een doorn in het oog.
  Bij het kiezen van de Provinciale Staten, speelt de keus voor de Eerste Kamer een beperkte rol.
  Ik zou willen keizen voor een lokale partij en ik heb werkelijk geen idee op welke partij in de Eerste Kamer de lokale partij gaat stemmen.

  De Eerste Kamer is in mijn ogen daarom ondemocratisch.
  Als we de leden van de Eerste Kamer zelf zouden mogen kiezen, mogen ze wat mij betreft blijven. Iedere twee jaar belangrijke verkiezingen houd het Kabinet bij de les.
  Nu is de Eerste Kamer in mijn ogen niet meer dan een farce.

  De leden van de Eerste Kamer

 62. Harry zegt: 18-02-11 om 17:48

  Zoals het nu lijkt te gaan, afschaffen.
  De Eerste Kamer is niet bedoeld als herkansing voor de oppositie om de regering dwars te zitten.

 63. 10us zegt: 18-02-11 om 17:57

  Ik zou het nut van de Senaat niet willen onderschatten. De Senaat heeft namelijk een aantal zeer gewenste politieke consequenties, die Nederland ten goede komen. Het is namelijk van het grootste belang dat wetten getoetst worden op kwaliteit. Immers, een goede wet zal een, twee, maar als het moet honderd keer een meerderheid verdienen en dus krijgen! We praten hier wel over de toekomstige wet- en regelgeving die zullen gaan gelden in ons land! Het getuigt daarom niet van wijsheid deze extra controlekamer af te schaffen. Een beetje safety is, wat mij betreft, alleen maar wenselijk!

  Het feit dat senatoren ook nevenfuncties mogen hebben trekt, mijns inziens, hun deskundigheid wel enigszins in twijfel! Het is daarom zaak dat we daar wat aan gaan doen, maar dat is geen argument om de Senaat af te schaffen. Vergelijk het met een appel: er kan een rot plekje in zitten, maar dan moet je dat rotte plekje wegsnijden en niet de appel weggooien! Dat is het kind met het badwater weggooien!

  Ook het feit dat wetgeving daardoor logger wordt, is voor mij geen reden om de Senaat af te schaffen. Immers, de boel kan wel logger worden, maar dat is de prijs die we betalen voor safety! Ik vind het juist prettig dat het lang duurt voor wetten ingevoerd worden, want daardoor zijn ze wel op kwaliteit gecontroleerd!

  Daarnaast zijn er mensen die denken dat de Senaat ook wel vervangen zou kunnen worden door een soort van Raad van State. Dat vind ik niet goed, want nu geeft de Senaat een goede afspiegeling van de maatschappij. Bij organen als de Raad van State is dat niet het geval. Daarmee wil ik niet de integriteit van de Raad van State in twijfel trekken, maar wel de toekomst van Nederlands politiek safe houden!

 64. Johan Kloosterman zegt: 18-02-11 om 18:22

  De Eerste Kamer is in oorsprong geen Nederlandse uitvinding. Bij het constitueren van het Koninkrijk der Nederland in 1815 waren het de Belgen die erop stonden dat een Eerste Kamer zou komen. En waarom? Omdat Belgische notabelen ook een plaatsje moesten hebben in het bestuur van het land. Nederlanders hadden er geen behoefte aan. En zo is de Eerste Kamer er gekomen, als compromis tussen Nederlanders en Belgen.
  Bij opstellen van de grondwet van 1848 werd de volgende reden aangevoerd voor het in stand houden van de Eerste Kamer: ‘Indien eene Kamer, vertegenwoordigende het volk, onmiddellijk met voorstellen of wijzigingen in
  voordrachten tot den Troon kan gaan, staat de Regeering bloot om in een oogenblik van opgewondenheid, als de driften het bedaard overleg hebben verbijsterd, ten onrechte te worden omvergeworpen.’
  Conclusie: de Eerste Kamer is in de Grondwet van 1848 bedoeld als Kamer van Wantrouwen, wantrouwen jegens het Nederlandse volk.

  Als je kijkt naar de mensen die tegenwoordig de Eerste Kamer bevolken, dan valt vooral op dat het notabelen zijn met een groot maatschappelijk netwerk. Zij zijn eigenlijk de belangbehartigers van allerlei maatschappelijke organisaties en groeperingen. Eerste Kamer-leden zijn in staat om stemmen van allerlei belangen- en pressiegroepen in de Staten-Generaal ten gehore te brengen, erger nog: om de noden en behoeften van door hen vertegenwoordigde groepen tot in zet te maken van het politieke debat. Je ziet dat nu ook gebeuren. Het volk heeft gesproken en heeft z’n vertegenwoordigers in de Tweede Kamer gekozen, maar die keuze zint heel veel senatoren niet. Vervolgens gaan die senatoren over tot een obstructie-politiek tegen in de Tweede Kamer aangenomen voorstellen, zeg maar: ze gaan over tot betuttel-politiek. En daarmee zijn we eigenlijk terug bij de Kamer van Wantrouwen uit het jaar 1848.

  Een laatste argument tegen de Eerste Kamer is dat deze Kamer zorgt voor het handhaven van de bestuurlijke status quo in Nederland. Zij is de hoedster daarvan. En daarmee is de Eerste Kamer tevens het kerkhof voor alle bestuurlijke vernieuwing in dit land.

  Nederland zou beter af zijn zonder Eerste Kamer, maar met een Constitutioneel Hof om wetten aan de grondwet te toetsen.

 65. Hans zegt: 18-02-11 om 18:27

  De Eerste Kamer is een overblijfsel uit een lang vervlogen (regenten) tijd, toen de Staten nog autonoom functioneerden. Tegenwoordig maakt men er een “chambre de réflection” van, maar dat is natuurlijk niet zo. Het zijn dezelfde politici met dezelfde waan van de dag. Bovendien hebben we al zo’n “chambre de réflection”, de Raad van State. Mijn voorstel: afschaffen, en het referendum invoeren “à la suisse”.

 66. 10us zegt: 18-02-11 om 18:41

  correctie: het woordje ‘deskundigheid’ in de tweede alinea moet vervangen worden door het woordje ‘integriteit’

 67. jean luc zegt: 18-02-11 om 19:55

  Links misbruikt de Eerste Kamer en speelt met vuur.

  Nooit eerder klopte links de Provinciale Statenverkiezingen op tot nationale proporties.
  Nooit eerder werden Tweede Kamerprominenten op televisie ingezet voor Eerste Kamerverkiezingen.
  Nooit eerder organiseerde de Vara)-zwijnen debatten hierover op televisie.
  Nooit eerder is er een verschil geweest in politieke samenstelling tussen de Eerste~ en Tweede Kamer… In geen 200 jaar!

  Reden?

  Opblazen van een democratisch gekozen regering die er net 4 maanden zit!

  Hoe achterlijk en hypocriet kun je zijn?

  De Eerste Kamer is in het leven geroepen om louter aangenomen wetgeving te toetsen aan kwaliteit,
  niet om partijpolitieke spelletjes te spelen.
  Dat blijkt ook uit het feit dat tegengestelde politieke samenstellingen theoretisch mogelijk zijn, maar tevens ongewenst, zoals iedereen snapt.

  Links ruïneert de rechtsstaat,
  maar dit verwijt, analoog aan de PVV, is nooit onderwerp van gesprek bij de Vara of NOS.

  Als er straks een linkse meerderheid is in de Eerste Kamer, dan wordt het land vleugellam.
  De Eerste Kamer kan dan tot iets anders besluiten dan de Tweede Kamer, hoe achterlijk kan het zijn?

  En dan, nieuwe verkiezingen?
  Stel dat links wint, dan moet ook zij fikse bezuinigingen doorvoeren, want we komen 30 miljard per jaar te kort op de begroting.
  We kunnen niet als links blijven rondstrooien met subsidies voor allerlei overbodige prutprojecten.

  Links speelt met vuur,
  zelfs onze Grondwet geeft geen richtlijnen wat te doen bij een politieke tegenstelling tussen de Eerste~ en Tweede Kamer.

  Stop de linkse propaganda van de Vara en de NOS om de bevolking op te hitsen tegen de Tweede Kamer!
  Wij willen veiligheid! Geen massa-immigratie, en beter onderwijs!
  Laat Rutte zijn werk doen!

 68. bas zegt: 19-02-11 om 10:29

  Het voordeel van getrapte verkiezingen, Geert, is dat duidelijk is waar de stemmer achter staat.

  De eerste kamer – niet rechtstreeks gekozen – heeft duidelijk als taak niet politiek te zijn, daar gaat de rechtsteeks gekozen tweede kamer over. Helaas wilt de PvdA dit omgooien, met een duidelijk anti-democratische intentie

  Zouden we om de 2 jaar een van de kamers rechtstreeks kiezen, dan zit je regelmatig met een eerste kamer die later gekozen is als de tweede, en dus de wil van de kiezer beter zou weergeven.

  Daarnaast vallen kabinetten wel eens (de laatste 5 kabinetten zijn gevallen) waardoor nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden – er is geen rooster voor tweede kamerverkiezingen

  Daarom is het – in mijn ogen – niet goed om de eerste kamer rechtstreeks te verkiezen. Hierboven heb ik reeds uitgeschreven hoe de taak van de eerste kamer overgenomen zou kunnen worden (de tweede kamer behandeld een wet tweemaal, een keer om hem vast te stellen en een keer om hem aan te nemen, met een bezinningsperiode ertussen) waardoor de Erste kamer overbodig zou worden

  Maar ee nrechtstreeks gekozen eerste kamer lijkt mij geen goed idee. het afschaffen van hun taak ook niet, maar die zou ik dan willen verschuiven.

 69. Gunther zegt: 19-02-11 om 10:34

  De 1 Kamer moet blijven wel met strenger toezien op de EU-Wetgeving ook in verband dat te vaker en Wet hier aangenomen hebben teken de EU regels wel met voorbedachte rade is uitgevoerd , om zo nog meer Burger uit te persen als en citroen dat te nou all minder geld hebben voor uitgaven en niks meer over hebben.Ook kan het wat met minder Ambtenaar,dat levert ook nog geld op.Ik hoop dat de VVD CDA en PVV niet de meerderheid krijgen in de 1 kamer.Ik stem niet op te da te niet zorgen voor werk van mensen bove de 45/50+.

 70. Harm D. zegt: 19-02-11 om 17:30

  Het voorbestaan van het kabinet wordt belangrijker geacht dan de controle op het regeringsbeleid. Hoezo checks and balances? Hoezo rechtszekerheid? Alle ingebouwde zekerheden van ons rechtsstaat kunnen zo te horen over de schutting.

  Liberalen en christen-democraten raken al net zo leeghoofdig als de gemiddelde PVV-er. Niet gehinderd door enige kennis en alleen maar oor hebben voor het eigen belang.

  Dit soort ontwikkelingen doet de roep om rechterlijke toetsing van formele wetten toenemen.

 71. Bert, zegt: 20-02-11 om 13:26

  De eerste kamer moet worden afgeschaft,Het zou goed uitkomen bij de
  aankomende bezuinigingen, Het kost echt teveel geld.
  De wetten kunnen netzogoed in de 2de kamer worden afgehandeld, daar
  zit het parlement, rechtstreeks gekozen door de nederlandse bevolking.
  Ook de opkomst bij de statenverkiezingen geven het al aan, er is te weinig belangstelling,dat geven de opiniepeilingen weer.
  Dus nogmaals, het is een verouderde instelling!

 72. de opmerking van tammo vind ik zeer goed, van anders drukt de minderheid de meerderheid weg.
  Het politiek heb je zowel in 1e en 2e kamer, net zo als in provincie en gemeentes.
  Bovendien toets de 1e kamer de tolerantie voor de samenleving.

  wat ik beetje mist in de stemwijzer,tegenstemwijzer, info kanalen, welke partijen oeverwegen 1e kamer weg te laten schrappen of behouden te blijven of in afgeslankte vorm.

  het is te makkelijk van ik krijg mn zin niet, weg die orgaan (1e kamer)
  Zowel links en rechts hebben baat mee, met brede toetsing wat de gevolgen kan zijn voor de samenleving op lang termijn , wat door 2e kamer en dit kabinet door is gevoerd.
  Zie 1e kamer als poortwachter, kan het ermee door, ook gezien van europese en internationale verdragingen.

 73. okee zegt: 01-03-11 om 20:33

  Als je zelf als zelfstandige onverwacht door een ernstige ziekte zonder inkomen komt te zitten, en je je helaas niet voldoende hebt bijverzekerd of de verzekering geeft niet thuis; voor je er erg in hebt lig je zelf in de goot. Die is soms dichterbij dan je denkt.

  Zou je dan partijen stemmen die de bijstand in 10 jaar met 2000 euro willen verlagen en het inkomen van inwonende kinderen vanaf 1300 euro per maand willen rekenen tot het gezinsinkomen??

  Nee toch, daarom is en blijft een eerste kamer nodig, om nog eens te kijken naar allerlei onzalige wetsvoorstellen. Ik zou het fantastisch vinden dat de oppositie juist nu een meerderheid in de eerste kamer haalt.

Geef een reactie