De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Wel of geen beperking macht koning Willem IV?

In de Tweede Kamer gaan steeds meer stemmen op om de macht van het staatshoofd te beperken. Een werkgroep van de PvdA vindt dat de koning geen rol meer mag spelen in de formatie of bij een kabinetscrisis. Het staatshoofd mag ook geen voorzitter meer zijn van de Raad van State.

Nu heeft het staatshoofd  nog veel invloed op het verloop van de formatie. Na de Tweede Kamerverkiezingen ontvangt de koningin alle fractievoorzitters op haar werkpaleis Noordeinde en stelt vervolgens een formateur aan die een nieuwe kabinet moet vormen.  Na een kabinetscrisis bekijkt de koningin ook hoe het verder moet.

De PvdA vindt deze invloed van het staatshoofd niet meer van deze tijd. De partij pleit voor een modern koningschap. Ook de PVV, SP, D66, GroenLinks en de Parti jvoor de Dieren – een meerderheid in de Tweede Kamer – vinden dat de invloed van de Oranjes beperkt moet worden.

Wat vindt u? Heeft koningin Beatrix te veel invloed en moet haar zoon, aanstaand koning Willem IV het anders gaan doen?

Wij zijn benieuwd naar uw mening.

 

 

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


117 reacties op “Wel of geen beperking macht koning Willem IV?”

 1. Wat zitten we toch te zeuren over ons koningsschap ik ben van mening dat de koning zelfs nog meer macht moet krijgen hij/zij staat boven de partijen en dan zijn we gelijk af van het achterkammertjes gedoe en het maar draaien van de heren en dames politicy

 2. cbarents zegt: 26-08-11 om 12:07

  Ik vind dat we het zeker moeten laten zoals het is.
  Koningin Beatrix heeft het altijd prima gedaan is heel betrokken en neemt geen overhaaste beslissingen, wat je van heel veel partijen niet kunt zeggen.
  Er zijn belangrijke zaken te bespreken.
  Ik heb alle vertrouwen in Koning WA.

 3. Derk Postma zegt: 26-08-11 om 12:12

  Onze koningin heeft geen macht. Ze heeft alleen invloed. Ze mag af en toe met politici praten, soms een van te voren door politici goedgekeurd tekstje voorlezen of een hele kleine rol spelen in het formatieproces. Dat is geen macht. Dat is invloed.

  Als politici die invloed als macht ervaren, zijn het misschien toch niet van die grote jongens als ze zelf doen voorkomen. En dat baart enigszins zorgen. Want invloed wordt voortdurend uitgeoefend op onze politici. Daar zouden ze mee om kunnen gaan.

  Tot slot. Van de eerste kamer wordt wel gezegd dat het de kamer van de reflectie is. Dat zelfde geldt eigenlijk voor de functie van het staatshoofd. Iemand die boven de partijen staat, redelijk boven de waan van de dag verheven is en die er werkelijk is voor alle Nederlanders en niet alleen voor de (potentiële) kiezers. Dat is een nuttige functie en daar hoort een stukje invloed bij.

 4. Michaela zegt: 26-08-11 om 12:26

  Mooi laten zo als het nu is. gaat al eeuwen goed.

 5. ger zegt: 26-08-11 om 12:32

  Dit is pure machtswellust van de PVDA.
  Gewoon laten zo als het nu ook gaat

 6. André zegt: 26-08-11 om 12:35

  Laten zoals het is, want zo wordt ook partij-politiek onafhankelijk gekeken naar de mogelijkheden voor een kabinet, dat de kiezers gekozen hebben. Anders blijft het zo, dat de hardste blazers de muziek bepalen. De afgelopen keren is duidelijk gebleken, dat de koningin (en waarschijnlijk straks ook haar opvolger) constructief meedenken en ook de minder logische optisch goed laat beoordelen. Ik ben het verder volledig eens met de opmerkingen van Derk Postma.

 7. kroonvaarder zegt: 26-08-11 om 12:37

  Laten we de macht van het koningshuis maar beperken.
  De toekomstige koning Willem IV zal daar zelf ook tevreden mee zijn.

 8. Martien zegt: 26-08-11 om 12:38

  Mijn mening is dat we het moeten laten zoals het is.
  De politiek moet eerst de huidige problemen maar oplossen die ze
  grotendeels zelf veroorzaakt hebben.
  Het staatshoofd maakt aanzienlijk minder fouten.

 9. Ricardo zegt: 26-08-11 om 12:48

  Die rol kan al tientallen jaren door de Kamer beperkt worden. Een kwestie van hoofdelijk stemmen en je bent eruit. Ga eens de eeuwige werkgroep voorbij en kom tot daden! Voor de rechtstaat maakt het mi. vrij weinig uit. Je kunt je zelfs afvragen in hoeverre een deels ook altijd partijdige Kamervoorzitter aangewezen (in)formateur meer neutraliteit geeft dan een staatshoofd dat echt buiten het proces staat. In deze zin is dit ook een schijndemocratisch debat.

  Vraag blijft ook of je het moet doen nu er geen langdurig grotere partijen meer bestaan en alles verregaand ‘zweeft’. Hoewel vooral Wilders meende dat de koningin te links was werd zij dankzij zijn grillige gedrag juist een neutrale scheidsrechter boven de diverse qua protocol lompe overtredingen begaande fractieleiders. Ditmaal kwam de rechtstatelijke onzuiverheid dus vooral van de uiterst verdeelde Kamerleden en was het even juist de vraag of de Kamer er zelfstandig nog goed uit kon komen. Ook zo bezien een onzindiscussie. Het enige wat ik qua verbetering kan bedenken is het schrappen van het ondertekenen van wetten door het staatshoofd..

 10. Joop zegt: 26-08-11 om 12:53

  De koning moet nog meer macht krijgen, als bepaalde politieke partijen
  hier niet mee om kunnen gaan moeten ze geen politiek bedrijven.

 11. Bastiaan zegt: 26-08-11 om 12:59

  Er is aleens eerder geprobeerd zonder tussen komst van de koningin een formatie rond te maken Ik meen zelfs 2 keer. In ieder geval is dat door het gekissebis van de 2e kamer zelf mislukt, dus waarom veranderen c.q. beperken?

 12. Peter zegt: 26-08-11 om 13:02

  regering en koningshuis kosten ons als burgersowieso teveel geld,wij hebben ook geen boterbriefjes of strijkstokjes.
  liever zie ik koning en gezinsman willem dan de getraumatiseerde gertje en eenzame markje,die totaal geen sociaal talent hebben en geen samengevoel beleven met de burger.
  een koning heeft dankzij eeuwenoude tradities een verbond met het volk, regeringsleiders vluchten na 4 jaar om te cashen.
  kijk naar zalm die vind dat zijn winstgroei te laag is en onslaat 2500 man, hij kan beter die 7,5 ton bonus teruggeven om hun uitkeringen te gaan bekostigen.

 13. harrie zegt: 26-08-11 om 13:05

  Kamerleden en politici veschuilen zich graag achter anderen en ik kan me voorstellen dat ze het erg moeilijk vinden op bezoek te gaan bij een vakvrouw die meer in haar mars heeft dan alle politici bij elkaar.
  In deze tijd laten we blij zijn met iemand die boven al het gekrakeel en gezwabber van politici staat.

 14. Peter zegt: 26-08-11 om 13:14

  de macht van miljardairs en miljonairs beperken is nog beter.
  hoe hard ze ook zeggen dat ze er voor hebben gewerkt, het is ze aan komen waaien door te profiteren van slinkse regeltjes met uitzonderingen en werknemers uitwringen.
  zij hebben optimaal van de economie van een land geprofiteerd in goede tijden, met vrijbrief van de regering, laat ze in slechte tijden dan ook de crisis betalen en als ze dat niet willen pak je als regering gewoon hun kapitaal af of verklaar ze failliet. van dat geld kunnen banen voor de werklozen gecreerd worden die bedankt worden voor hun inzet bij flutbedrijven.
  dat is liefde voor je land, niet uitputten om daarna het bedrijf naar china verplaatsen.

 15. Theo zegt: 26-08-11 om 13:15

  Wat maakt de Oranjes eigenlijk zo geschikt als leverancier van staatshoofden? Neem me niet kwalijk, maar zoveel koninklijk bloed is/was er niet in Europa, dus een aantal eeuwen inteelt lijkt mij niet echt bevoordelijk voor het verkrijgen van intelectuele genie-en.
  Bevendien; een enkele familie die, voor wat voor reden dan ook, door zichzelf en door anderen op een voetstuk wordt gezet, en alleen daardoor bijzondere invloed of zelfs macht kan uitoefenen is naar mijn mening altijd fout.
  Een enkele familie die bepaald privileges heeft waar de “rest” de prijs voor moet betalen en die bovendien alles doet om die privileges te houden is niet goed voor het land, zelfs niet als PR uithangbord. Wat mij betreft mogen de Oranjes zichzelf net zo “koninklijk” noemen als ze zelf willen, maar ze zouden allemaal gewoon een baan moeten zoeken en nuttig werk gaan doen.

 16. Wat een nutteloos voorstel van de PvdA. De monarchie in Nederland functioneert al sinds mensenheugenis naar volle tevredenheid van het grootste deel van de bevolking. Waarom moet iets dat goed gaat veranderd worden?
  Bovendien kloppen de argumenten vanuit staatsrechtelijk oogpunt niet. Invloed van de koning(in) is geen enkel probleem, zolang de ministers bereid zijn verantwoording te nemen voor deze invloed. De ministers moeten op hun beurt weer verantwoording afleggen aan het parlement, waarmee de zaak vanuit democratisch oogpunt netjes geregeld is. Wil de koning(in) echt iets dat indruist tegen de wil van het parlement, dan zal hij of zij het uiteindelijk onderspit moeten delven. Thorbecke heeft echt goed nagedacht toen hij dit regelde.

 17. Michael zegt: 26-08-11 om 13:36

  Het is spijtig dat de zogenaamde macht van de Koning(in) constant ter discussie staat. Het lijkt mij vrij duidelijk dat deze macht zeer summier is, en dan nog: wat maakt het uit? Een klein ondemocratisch element in een verder behoorlijk transparante democratie moet mogelijk zijn. Als bijvoorbeeld alles constant via de Tweede Kamer moet worden geregeld in een formatie-periode, komt dat denk ik niet ten goede aan een snelle (efficiëntere) formatie, iets waar in Nederland ook al zoveel over geklaagd wordt. Dat lijkt mij heel tegenstrijdig. En stel nu, dat er echt iets misgaat en de Koning zijn/haar macht misbruikt, kan het parlement alsnog per direct ingrijpen en de macht ontnemen.
  Tot slot begrijp ik al dat rancuneuze gepraat over rijkdom niet: ieder staatshoofd (of dit nu een koning is of niet) moet worden betaald en kost veel geld (bijv. beveiliging, staatsbezoeken en bewoning). Bovendien is Nederland een van de rijkste landen ter wereld, iedereen heeft zolang hij/zij niet te dom met zijn financiën omgaat in principe voldoende middelen om een goed bestaan op te bouwen. Al dat gepraat over “te veel geld voor de Oranjes” klinkt in mijn oren vooral als een vorm van jaloezie. Ongeacht of het nu Oranjes zijn, of Bill Gates.

 18. Het gaat zo heel goed – niet veranderen

 19. CG Vonk zegt: 26-08-11 om 13:39

  De Koning(in) vervult een onafhankelijke boven de partijen staande rol, wat geen politicus in Den Haag kan zeggen. Vanuit die rol is de Koning in staat positieve invloed uit te oefenen met inachtneming van de verkiezingsuitslag en het staatsbelang. Een zogenaamde democratisering van de kabinetsformatie ten faveure van het parlement en ten koste van het staatshoofd klinkt aardig, maar levert een hoop kleinzielige partijpolitiek op. Is het iemand wel eens opgevallen dat de stabielste democratieën tevens monarchieën zijn? Dat Europese monarchieën over het algemeen zeer goed functioneren is niet toevallig. De PvdA (maar ook D66) moeten zich, zeker in crisistijd, gaan bezig houden met écht belangrijke zaken in plaats van quasi-intellectuele staatsrechtelijke hoogstandjes die niets toevoegen aan het landsbelang. De NL burger is vooral bezorgd over zaken zoals werk, inkomen en veiligheid. Het oude instituut monarchie blijkt in de praktijk hypermodern te zijn.

 20. Toos zegt: 26-08-11 om 13:45

  Laten zoals ‘t is. Voorál in tijden van polarisatie, vind ik ‘t een uitkomst: een functie van koning die via zulke gereguleerde procedures als nu, de boel weer op de rails kan krijgen. Dat zie ik de kissebissende partijen onderling, echt zo goed helemáál nog niet doen. En ze deden ‘t niet ook, terwijl de tweede kamer dat wel degelijk al langer wel mag.
  Koningin Beatrix had niet meteen het vertrouwen dat ze dit kunnen zou, dat herinner ik me althans nog goed. Ze heeft dat zelf verdiend. Ik zie niet in, waarvoor de huidige kroonprins deze kans onthouden zou moeten worden. Temeer daar ik dat zonde vind van al ‘t gestokene in zijn opleiding hiertoe.
  Overigens, beperking van het koningshuis mij best, zij ‘t tot 8. M.i. is er nl. ook een [volwassen] soortement van vicekoning nodig, zie functie prinses Margriet t.o.v. koningin Beatrix.

 21. E. Lamme zegt: 26-08-11 om 13:48

  Koning WillemIV moet blijven doen wat nu Koningin Beatrix doet. Ze doen nooit domme dingen, dus er is geen reden hun taak te beperken. Wel moet het domme gedoe in de regering verdwijnen. Dus de linkse partijen moeten in de kamers voortaan geen spreekrecht en geen stemrecht hebben en ook bij de kabinetsformatie moeten zij buiten gesloten worden.

 22. Gerard zegt: 26-08-11 om 13:55

  Inderdaad gewoon zelf een baan zoeken i.p.v. het volk overal voor op te laten draaien en met politiek moeten ze zich al helemaal niet bemoeien ze zij immers niet een gekozen dus horen niet in een democratie thuis,

 23. Zweed zegt: 26-08-11 om 13:56

  Het zou inderdaad beter zijn om het te laten zoals het is. De rol van de koningin bij de formatie is het enige kleine stukje macht dat ze heeft, als je het al macht kunt noemen. Verder stelt die rol ook weinig voor, ze zal nooit tegen de wil van een kamermeerderheid in gaan, want zo’n kabinet zal altijd weggestemd worden door de Tweede Kamer. Daar komt de echte macht om de hoek kijken: wat de koningin ook doet, de Kamer heeft altijd het laatste woord. En bij de formatie is het juist de bedoeling dat er iemand van buitenaf eens goed kijkt wie het met wie kan gaan doen.

  Een volledige ceremonieel koningschap is ook niks, kijk maar naar Zweden. Daar mag de koning zo’n beetje alles zeggen wat ie wil, en er is ook niet zoiets als het geheim van Noordeinde. Het resultaat is dat de koning af en toe wat domme dingen zegt en voortdurend het mikpunt is van schandaalzoekers. Dit komt zijn rol als staatshoofd niet ten goede. In Nederland wordt het staatshoofd tegen zichzelf beschermt, waardoor zij het land beter kan vertegenwoordigen. En dat is ook haar belangrijkste functie. Wat ze nou verder voor kwade dingen zegt in de wandelgangen van het paleis kan me een worst wezen, zolang het openbare debat er niet door wordt beïnvloed.

  Verder ben ik hartstikke voor modernisering van de democratie, maar de precieze rol van het staatshoofd heeft daar, zoals het systeem nu in elkaar zit, weinig mee te maken.

 24. Jan Noorman van Lieshout zegt: 26-08-11 om 14:06

  we hebben er zelf voor gekozen in 1813 wilde wij een koning aan het hoofd van ons land en hebben stadhouder Willem V gekroond tot soeverein vorst Willem I.
  In 1848 heeft het koningschap onder Willem II een wijziging ondergaan en is de constitutionele monarchie ontstaan. Een regeling waarbij de koning weliswaar nog een vinger in de pap had maar de macht bij het volk (regering/tweede kamer) kwam te liggen. Hoewel uit nood geboren vanwege de revolutionaire atmosfeer een goede keuze. Wij hebben er voor gekozen om een koningshuis te hebben en deze familie gevraagd om deze taak op zich te nemen. Naar mijn mening geen lichte taak en voor het land een belangrijke.
  Deze traditie moet in stand blijven geen poppenkast met een ceremoniële functie maar een koning aan het hoofd van het land, die weloverwogen keuzes maakt in het belang van het land waar hij/zij staatshoofd van is.
  Kortom afblijven!

 25. Michel Platteeuw zegt: 26-08-11 om 14:18

  Laat de boel maar zo als het is.

  Aardige meid die Beatrix.

  Niet alleen heeft ze invloed op de politiek maar als het erop aan komt zie ik haar ook nog wel menig politieker een royale schop onder het achterwerk geven mocht dat nodig zijn.

 26. Marjolein zegt: 26-08-11 om 14:22

  Het gaat naar mijn mening ook goed zo en van mij hoeft het niet te veranderen, liever niet zelfs. Ik ben het met de anderen eens dat de koningin/ koning hooguit invloed heeft maar niet echt macht. Bovendien denk ik dat het goed is dat iemand die niet afhankelijk is van kiezers deel neemt aan de regering. Ik denk dat daardoor continuïteit ontstaat waarbij niet alleen naar de korte termijn gekeken wordt. Dus laat de monarchie maar zoals het is.

 27. Andie zegt: 26-08-11 om 14:39

  Laat kabinet maar beperken. Ik vertrouw WA wel, maar zijn vrouw niet zo.

 28. Liesbeth zegt: 26-08-11 om 14:55

  De koning(in) heeft al niet zoveel macht. Vergelijk het eens met de koning van Marokko, die heeft elke week heel veel activiteiten en is het hoofd van onder meer het ministerie van Religie.

  Daarnaast vind ik wel dat de ‘hobby’s ‘ van het koningshuis opgeheven moeten worden. Wie schiet er nou voor de lol dieren dood? De koning(in) heeft een voorbeeld functie! En als Maxima niet meer koopt bij de Maison de Bonneterie dan mag ze van mij blijven.

 29. olav zegt: 26-08-11 om 14:56

  prima en ook de toelage intrekken en gewoon successie en belasting betalen!

 30. Sjaak zegt zegt: 26-08-11 om 15:27

  Ik ben het met Dhr. Derk Postma eens. V.w.b. de P.v.d.A.:
  Laat het zoals het is.Er zijn belangrijker dingen waaraan gewerkt dient te worden. Dit voornemen van de P.v.d. A. is weer een reden niet op deze partij te stemmen.

 31. goossen zegt: 26-08-11 om 15:27

  Is het niet altijd al de pvda geweest die op het Koningshuis zat te katten

 32. alex zegt: 26-08-11 om 15:35

  Schande!!!!!

  HANDEN AF VAN ONS KONINGSHUIS.

  Hoe durven ze!

  Vergeet niet dat wij mede dank zij de Vader des Vaderlands hier in vrijheid kunnen en mogen leven!

  De monarchie is het symbool van Nederland, een ambassadeur in het buitenland. Iets waar dat gekoesterd moet worden.

  LEVE DE MONARCHIE, LEVE HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

  LEVE DE KONING(IN)!!!

 33. S.Stevense zegt: 26-08-11 om 15:43

  Het ondemocratische koningsschap is middeleeuws. Dient te worden afgeschaft.

  Een staatshoofd dient democratisch te worden gekozen. Willem IV kan zich ook verkiesbaar stellen; waarom niet?
  Of de functie van de hoogste burger nu gekozen president of gekozen koning heet maakt niet uit.

 34. “Het gaat naar mijn mening ook goed zo en van mij hoeft het niet te veranderen, liever niet zelfs. Ik ben het met de anderen eens dat de koningin/ koning hooguit invloed heeft maar niet echt macht. Bovendien denk ik dat het goed is dat iemand die niet afhankelijk is van kiezers deel neemt aan de regering. Ik denk dat daardoor continuïteit ontstaat waarbij niet alleen naar de korte termijn gekeken wordt. Dus laat de monarchie maar zoals het is”

  Helemaal mee eens Marjolein

 35. abdul zegt: 26-08-11 om 16:20

  We maken het gebruik in onze samenleving het democratische stelsel niet omdat het deze onvolmaakte systeem is maar omdat we tot op heden geen betere kennen. Monarchie gaat dus deze onvolmaaktheden compenseren en bied nog stabiliteit. Bovendien onder de leiding van het huis van oranje heeft NL welvaart en glorie gekent, waarom nu haar macht of invloed beperken?

  De enige echt reden naar mijn mening is dat degene die de verborgen macht in Nederland en wereldwijd in hum beschikking hebben niet meer genoegen nemen met wat ze al hebben en willen die van de koningshuis de bij hebben. Wie het hele gebeuren beter wilt snappen mag op de onnatuurlijke akkoord tussen twee extremen links en rechts stilstaan. De enige wat het onherkenbare Nederland van laatste tijd nog herkenbaar maakt is monarchie, dus handen af a.u.b.

 36. Gert-Jan zegt: 26-08-11 om 16:22

  Laat ik voorop stellen dat ik vind dat koningin Beatrix en Juliana Nederland bijzonder goede diesnten bewijzen c.q. bewezen hebben. En ik verwacht dat Alexander en Maxima met dezelfde goede intenties zouden beginnen aan het koningschap.
  Maar principieel is het natuurlijk niet democratisch dat het staatshood invloed heeft op kabinetsvorming en wellicht op het beleid. Daarom steun ik het voorstel van de PvdA. Voor de goede orde meld ik erbij dat ik wel hecht aan het voortbestaan van ons koningshuis!

 37. Alle voorstellen van zowel Rutte en voorgaande kabinetten als de oppositiepartijen zullen door de kandidaten, die zich namens de nieuwe fractie in de 2e Kamer der Staten Generaal zullen presenteren tijdens persconferentie in het Haagse Nieuwspoort zodra Rutte onvermijdelijk ontslag neemt, worden herzien in het kader van de huidige crisis, die alleen deze nieuwe fractie als een crisis van het verloren vertrouwen in de gevestigde politieke orde kan erkennen om vervolgens effectief te bezweren.

 38. Maria zegt: 26-08-11 om 16:51

  Een erfelijke monarchie is abject. Volstrekt ondemocratisch. Dus wegwezen. Een staatshoofd dient gekozen te worden. Het voorstel van de PvdA gaat niet ver genoeg. Helaas heeft Den Uyl indertijd (Hoffmans affaire) niet de kans benut om van die Oranjes af te komen.

 39. Edwin zegt: 26-08-11 om 16:54

  Beperken, ze is er amper! Belasting constructies via het paleis. We moeten gewoon naar een republiek toe, men is geeneens een rechtstreekse afstammeling van Willem van Oranje…., dus stop die stomme soap en geef ze een normaal leven!

 40. Peter Korsten zegt: 26-08-11 om 17:08

  Zoals Mark Rutte al zei: de koningin heeft geen macht, maar wel gezag.

  Op zich maakt het geen donder uit of je een monarch of een gekozen president staatshoofd laat zijn, mits de president het soort macht bezit zoals in Duitsland of Italië. Dit is iemand die lintjes doorknipt of opspeldt, op staatsbezoek gaat, wetten ondertekent en een beperkte rol heeft tijdens de formatie van een nieuwe regering.

  Het verschil in democratisch gehalte tussen een monarch en een president is dat een president doorgaans indirect gekozen wordt (namelijk door het parlement, aangezien het een verspilling van geld is om het electoraat iemand te laten kiezen die toch geen werkelijke macht heeft) en een monarch zo geboren wordt.

  Aangezien die macht toch zo klein is, is dit democratisch verschil werkelijk minimaal. Zoals anderen ook al opmerkten: er zijn belangrijkere zaken om ons druk over te maken.

 41. zoveel mensen zijn gesteld op het koningshuis. Qua public relations doen zij het niet slecht. Financiële beperking als het het uitgeven van belastinggeld betreft zou wel netjes zijn en zuinigheid (niet teveel regeringsvliegtuig e.d.) zou helemaal netjes zijn. Maar laat het zoals het is, eeuwen historie gooi je niet zomaar weg.

 42. G.B. zegt: 26-08-11 om 17:22

  Tegenwoordig worden dictators afgezet. Ze leiden dan wel hun zonen op, maar een dynastie wordt het gelukkig niet.
  Nee. Dan vroeger. Vroeger leidde een dictator zijn zoons ook op, maar hij werd niet afgezet. Tsja… en dan zit je een paar generaties later met een monarchie…
  En wanneer een monarch dan maar genoeg dominees en pastoors in dienst heeft die het goedgelovige volk wijsmaken dat zijn macht van God komt, dan krijgt zo’n monarchie zelfs nog een soort van democratisch karakter…

 43. G.B. zegt: 26-08-11 om 17:23

  Aan de andere kant… Je zult Balkenende of Rutte als staatshoofd hebben, of die geblondeerde relschopper…

 44. John van Dokkumburg zegt: 26-08-11 om 17:31

  Voor mij zijn ze nep want hoge koningen zijn zij die een opleiding in medische richting hebben gevolgt .. wie volgt ..

 45. mark zegt: 26-08-11 om 17:43

  voordat het koninklijke kind met het republikeins badwater weggegooid wordt: laat de TK-leden maar bewijzen dat ze het zónder de procesbegeleider (de koning m/v) kunnen / dat kan nl al jaren sinds 1971! helaas blijkt de TK hiertoe telkenmale niet in staat.
  ik heb er een hard hoofd in. onderhandelen doe je niet voor de camera’s maar je wisselt in beslotenheid standpunten uit en probeert tot compromissen te komen. als de TK erin slaagt, dan mag de wet worden veranderd. zo niet, dan niet langer zeuren….

 46. Rügé zegt: 26-08-11 om 17:46

  De PvdA wil de politieke macht van de Majesteit inperken om het democratisch gehalte te verhogen. Echter, de meerderheid van de bevolking ziet hier geen heil in, zoals ook uit de reacties op deze pagina blijkt. Is het voorstel dan wel zo democratisch? Tegen de wil van de bevolking, maar wel namens de bevolking deze beslissing nemen zal een historische fout blijken. Ik vraag mij af wat de werkelijke redenen zijn.

  Interessant feit: De Majesteit zal de eventuele grondwetswijziging zelf moeten ondertekenen!

 47. Waarom nu? Er is al zoveel onzekerheid. Speeltje voor politici? Zorg dat de onrechtvaardigheden in de samenleving aangepakt worden. En de mentaliteitsverandering; dat is pas belangrijk!

 48. Dat er 1 familie is die al die macht zomaar krijgt is niet normaal.
  Word eens wakker de middeleeuwen zijn al voorbij!
  Als ze “adel”willen blijven doen ze dat toch lekker op eigen kosten(ze hebben een enorm vermogen). Af en toe een ceremonie of zo en dan weer naar huis. Als ze een goede manager nemen hebben ze er een goede baan aan.
  En dat toeeigenen van nederlands geschiedenis als woonverblijven maag ook wel afgelopen zijn , zijnze van de pot ger.kt?!
  Dat ze maar snel weer een gewone burger gaan worden die mag gaan stemmen en belasting moet betalen in een normaal huis en geen patserig kasteel!

  Meerdere malen hoor ik dat de koningin onafhankelijk zou zijn.

  Hoe komt u daarbij met zijn allen?

  Ze heeft aandelen genoeg bij shell en abn bijvoorbeeld en wat is daar mee gebeurd!
  Maar u vertrouwt er op omdat ze koningin is dat ze goed oordeeld en goede keuzes voor het volk maakt.
  Brengt mij op definitie van het woord koningin: al dan niet erfelijke hoogste gezagdrager van een rijk;

  Ook is de koningin eregast van een groep van de allermachtigste mensen op aarde, waarme ze lekker gaat kletsen over vanalles en nog wat. Hier word heel geheim over gedaan en totaal niks in de openbaarheid gebracht! Een Is de koningin aan het lobbyen?
  Want toevallig zijn dit multinationals en opiniemakers(media) en toevallig gaat nederland kapot aan privatisering.

  Ook zeer apart is het feit dat de koningin het prima vind dat we nu met een wankel minderheidskabinet zitten die dus echt niks heel laat van nl.
  Ze heeft het zelfs 3 keer de kans gegeven om dit draconisch minderheidskabinet (gezien de stemmen niet de keus van volk) maar goed te keuren. Een kabinet dat schofferd vernederd plukt en privatisering volop zijn gang laat gaan op alle fronten.

  De hele familie heeft een trouwens zwarte geschiedenis.
  Dan hebben we het over :
  drugsproductie, coupplegen,wapenhandel,vermeend dubbelspion,fraude.
  Zelfs hun afkomst is dubieus, het valt te betwisten hun adelijke stand,enz.

  Dan hebben we nog de speciale detenties die worden opgelegd aan twitterende tieners,waxinelichtjes gooiers en damschreeuwers. (een verkrachter word in nl nog beter behandeld)

  En iedereen maar leuk zwaaien naar de koningin op de koninginnnedag van een andere koningin die wel goed aanzien had bij de mensen.
  Zwaai maar mensen zwaai maar dag tegen recht en geld

 49. Jelger zegt: 26-08-11 om 17:53

  Het debat moet veel fundamenteler. Niet: ceremonieel of niet, maar: willen wij überhaupt wel een monarchie? Willen wij dat afkomst bepaalt of je het hoogste bestuurlijke ambt van dit land kan vervullen? Zoja, waarom en zonee, waarom niet? Hierin ligt een grote verantwoordelijkheid voor politici. Ze moeten verder kijken dan wat er binnen de marge mogelijk is.

  Daarnaast staan in het rapport van de PvdA ook gewoon dingen die niet juist zijn. Zo zegt het rapport dat het onmogelijk is dat de Koning zijn handtekening weigert. In de politieke praktijk is dat inderdaad ondenkbaar, alhoewel het bij onze zuiderburen wel eens gebeurd is. Koning Boudewijn wilde een abortuswet niet ondertekenen. Als de Koning zijn handtekening niet wil zetten, dan is er geen wet. Punt uit, onze Grondwet is daar heel helder in. Jammer dat de PvdA niet meer zo republikeins is als het ooit was.

 50. @ alex

  alles goed en wel
  maar dit is gewoon geen rechtstreeksse familie van willempie!
  En dus onzin en weinig verbonden met realistische historie en onze vrijheid!

  Daarnaast is het gewoon absurd dat we dit “konigshuis” zo enorm sponsoren en beschernmen tot ver over het normale heen.
  Lijkt wel een echte koning met macht nietwaar.
  Denk lockhead, hoffmans,fraude,coupeplegen,wapenhandel,

 51. Het gaat toch goed zo , laat het koningshuis zoals het is.

 52. Werner zegt: 26-08-11 om 18:55

  Helemaal mee eens, dat de macht, zover daar al sprake van is, van het koningshuis beperkt wordt. Opvolging door erfelijkheid stamt uit een feodaal verleden, waar weinig mensen verder iets mee hebben. Je kunt derhalve de vraag stellen, wat we verder met een koningshuis moeten.
  Uiteindelijk zullen ze allemaal verdwijnen.

 53. Kelder zegt: 26-08-11 om 19:06

  Persoonlijk denk ik dat iemand die niet in de waan van de dag leeft maar de HH politici af en toe er op kan wijzen dat na hun termijn het land ook nog steeds zal bestaan (tenminste, dat hopen we dan maar), best een positieve invloed heeft. En qua kosten, ach, een gekozen president moet net zo goed staatshoofden ontvangen en beveiligd worden en weet ik het. Wat mij betreft mag Bea blijven, en WimLex, ach, dat zien we dan wel weer. Punt is, het staatshoofd hoeft niet per se gekozen want er hoeft geen politieke smaak aan. Liever niet zelfs. Maar wel graag iemand met veel ervaring en een lange termijnblik. Waar haal je dat? Nou, wij halen het bij de Oranjes en dat gaat al best een tijdje goed. Niets mis mee.

 54. goof zegt: 26-08-11 om 19:09

  Laten we blij zijn dat we nog een koninkrijk hebben,en als de politici
  er niet uitkomen er een iemand is om hun de weg te wijzen.
  laat alles zo blijven en laat de politiek eerst eens hun werk doen
  en hun belofte,s aan de kiezers nakomen, er zij heden belangrijkere
  dingen aan de orde in het landsbelang.

 55. martin zegt: 26-08-11 om 19:14

  laten we het voorstel van de pvv afwachten en dan eens kijken waar de verschillen liggen. ik moet wel eerlijk zeggen dat ik tegen een verandering van de status van de konig ben.

 56. Wim zegt: 26-08-11 om 19:32

  Een koninkrijk is per definitie geen democratie.
  Daarom ben ik voorstander van het voorstel, maar gaat me niet ver genoeg.
  Het Frans model staat me niet aan vanwege de dictoriale trekjes. Ik voel meer voor het Duitse model, maar daar is, helaas, Nederland nog lang niet klaar voor.

 57. Adrie de Jong zegt: 26-08-11 om 19:39

  Het is psychisch van belang dat bij kabinetsformaties en andere zaken door de regering wordt gesproken met iemand buiten hun eigengatse clubje, die boven hen staat, waar toch nog enigszins respect voor moet worden gevoeld en getoond en iemand die het volk vertegenwoordigt in haar – en straks zijn – meest hoogstaand moraal en integer ethisch inzicht, zodat het beste voor het volk altijd ingedachte moet worden gehouden. Dat vertegenwoordigt onze koningin nu en WA straks. Dit kun je onmogelijk afschaffen. Ook de regering moet een moment van reflectie geboden worden in de ontwikkelingen van onstaan van het kabinet en de voortgang van het regeren. En de konginin en haar opvolgers zijn daarvoor de aangewezen personen. Daarbij doen ze het ook nog eens heel erg goed, houden we van ze en zijn wij blij met deze geweldige lieve mensen ! Laten we de regeringsleiders gezond houden met een terugkerend onderhoud, reflectie met aansporing tot gezond verstand en de zaken vanuit verschillende kanten bekijken. Leve de Koningin !

 58. Karel Postulart zegt: 26-08-11 om 19:56

  Mijn mening is dat een koningshuis uit de tijd is. Ik wil niets afdoen aan de kwaliteiten, die enkele leden van het koninklijke huis hebben, maar een erfelijk staatshoofdschap is niet van deze tijd. Ik stel voor dat we een ceremonieel presidentschap hebben net zoals in Duitsland. Geen presidentsverkiezingen, zoals in Amerika, maar een man of vrouw gekozen door het parlement op basis van kundigheid en verdiensten. Daarmee is Nederland gediend. Dit is tevens een stevige besparing voor de schatkist.

 59. Matthijs zegt: 26-08-11 om 20:10

  Het hele punt om een Koningshuis te hebben dat ook enigszins “macht” heeft is juist een groot voordeel voor de handelsmissies waarop de majesteit en de toekomstige koning aan deelnemen. Zeker landen waarbij een sterke hiërarchie heerst is de komst van een koning een groot voordeel voor een handelsmissie.

  Dat het koningshuis veel kost mag dan zo zijn, we vergeten graag namelijk dat het ook nog wat oplevert, of welke voordelen eraan zitten. Voelde u zich niet allemaal één toen de koningin na de aanslag in Apeldoorn geëmotioneerd op de televisie verscheen? Bent u dat dan alweer vergeten? Het verbindt ons allen, zoals deze zomer iedereen weer oranje gaat voor het voetbal, gaan we op Koninginnedag allemaal oranje voor ons land.

  De afbreuk aan onze samenleving door individualisme en het wegzetten van groepen mensen gaat al te lang door, verenigt u zich nou eens met elkaar en geniet van elkaar i.p.v. alles wat niet in het eigen straatje past af te schilderen als “ongewenst”. En stopt u alstublieft met het afschilderen van mijn Koningin als ongewenst.

 60. Chris zegt: 26-08-11 om 20:17

  Hoe halen ze het in hun hoofd, gewoon laten zoals het is.

 61. J.Hendriks zegt: 26-08-11 om 20:25

  Ik vindt dat de macht van de koningin cq koning niet verder beperkt mag worden. Zij zijn de waarborg tegen en dictatuur van rechts of links.Denk aan een man cq partij van poetin of hitler zij kwamen democratisch aan de macht en draaiden deze de nek om..

 62. Etienne zegt: 26-08-11 om 20:34

  ik ben na het lezen van de reacties behoorlijk opgelucht. Ben GL stemmer, maar verschil op dit punt van mening.

  Laat het lekker zo, het geeft veel voordelen.

  - lastenverlichting voor de Premier.
  - stok achter de deur (stel ze/hij tekent niet, gaat het mooi niet door)
  - ervaring/wijsheid

  Ik woon bijna een jaar in Rep. of Ireland… wat een gedoe om een President te kiezen… schandalig… en wat doet ze? PRECIES het zelfde als de Koning(in) !

  Lang leve de Koning(in)! HOERA !

 63. F.A.Toet zegt: 26-08-11 om 20:36

  Ik vind het beperken van de politieke macht op zich geen probleem. Toch ben ik ook niet voor een zuiver ceremonieel koningsschap. We hebben het namelijk wel over mensen en niet over schilderijen….
  Waarom zullen we de (toekomstige) koning geen voorzitter maken van een zgn. “ethische commissie” die wetsvoorstellen toetst aan ethische kriteria en daarover advies uitbrengt aan regering en parlement. In zekere zin verandert dat niets aan de huidige functie; onder Juliana heeft ons koningshuis een ethische functie gekregen. Dit formaliseren lost én het probleem op van de politieke verantwoordelijkheid én geeft het koningshuis een duidelijke morele waarde zonder afgerekend te kunnen worden op politieke standpunten! Dus wat mij betreft: geen politiek maar een ethisch koningshuis!

 64. Meer macht voor de Koning!

 65. Niek van Aurich zegt: 26-08-11 om 21:28

  Koningin Beatrix doet het goed. In tijden van nood, zoals moeilijke formaties, biedt zij uitkomst.
  Ook kan zij de bevolking een hart onder de riem steken als het moeilijk gaat. Ik vewacht van Willem Alexander niets anders. Denk ook aan de orders die koningshuis binnen kan slepen voor het bedrijfsleven. Laten zoals het is.

 66. Toos zegt: 26-08-11 om 21:32

  N.a.v. sommige reacties hier: m.i. is er géén sprake van enkel erfelijkheid. Enerzijds kan een daarvoor in aanmerking komend lid van het koninklijk huis, zelf de betreffende positie weigeren. Anderzijds kan hem/haar die positie ook geweigerd wórden. Het gaat m.i. dus van weerskanten vooral om geschiktheid voor de betreffende functie[s].
  Hoezo is een dictatuur van zelfs de kleinst mogelijke meerderheid een democratie? Als dat de bedoeling zijn zou van ons staatssysteem, leef ik sinds de gedoogconstructie al onder een rasechte dictatuur. Godzijdank, denk ik dan – als nb agnost – dat we de TRIAS politica hebben!
  Daarnaast heb ik als mijn bestuurder, liefst de geschiktste persoon op een betreffende plaats. En mede gezien de opleidingen en levenservaringen daartoe van jongsaf, lijkt mij dat wij met een koningshuis met inmiddels volop telgen, helemaal zo gek niet te zijn.
  Bovendien sluit ik mij aan bij dat presidenten ons land beslist niet minder kosten zouden. Gezien ook pensioenen, diensttijd, cultuurgoedbehoud enzo, eerder méér. Wat een waanzin dat bepaalde leden van ons koningshuis die ons er meer dan welke president ook voor teruggeven, hun salaris – waarvan ‘t nog maar helemaal de vraag is of ‘t heden wel zo buitenproportioneel zóú zijn – wordt misgund. En meer dan dat. Zelfs in ons koningshuis bint ons Hollanders m.i. zuunig, resp. voordelig uit.En dan bemoeit ‘t halve land er zich mee als ze dat ergens aan uitgeven nog ook.
  Tenslotte begrijp ik er niks van, waarom uitgerekend de PvdA erop aangekeken zou moeten worden op e.e.a. ter sprake te brengen. Niet eens als eerste, maar wel genuanceerd. Niks mis met hierover na te denken, toch? – en veel dank aan de NOS om hieraan te mogen meedoen. Ik ben althans juist blij met deze gedachtenuitwisseling. Des te groter kans dat er iets werkbaars uitkomt waar de meesten van ons zich in kunnen vinden.
  Abdul, ik weet niet wie jij bent [en jij denkelijk niet wie ik], maar echt gaaf je kommentaar. Wat een verademing bij … [je weet wel wie] … Met die mentaliteit, heel graag dat ik jou als een van mijn bestuurders hebben zou!

 67. Karim zegt: 26-08-11 om 21:40

  Zeker laten zoals het is. Het koningshuis geniet veel meer aanzien dan de prutsers die wij tegenwoordig politici noemen. Daarnaast is het koningshuis veel betrouwbaarder dan de zakkenvullers..

 68. Kees S zegt: 26-08-11 om 21:43

  Geen beperking van koningshuis. Gelukkig staat er nog een neutrale vorst boven links en rechts.

 69. Gerrit zegt: 26-08-11 om 22:40

  Ik heb niet zoveel vertrouwen in politici. Het is hard nodig, dat er iemand boven de partijen staat en tegelijk het belang van het gehele land zoekt, rekening houdend met de partijen en verkiezingsuitslag.
  Wij hebben beslist geen middeleeuws koningschap, Dat zag er wel even iets anders uit.
  Dus: gewoon houden zo. Het zou zelfs wel goed zijn om nog iets meer ruimte te bieden aan het koningshuis. Als de Belgische koning wat meer ruimte had, dan hadden ze nu niet, dankzij al die politici, niet al een jaar zonder regering gezeten.

 70. Derk de Jong zegt: 26-08-11 om 22:47

  De mensen die zeggen “laat alles maar gaan zoals het is” zijn de mensen met oogkleppen op.
  Men zou eens moeten beginnen met het koningshuis belasting te laten betalen. Alles doen ze over onze rug. Willem de Zwijger zou dit; denk ik; nooit hebben gewild.
  Koningin ? Juliana dat was een KONINGIN !! Daar kan Beatrix niet aan tippen. Seth Gaaikema zei het al eens “dat kapsel he”. Meer macht voor het Koningshuis, alleen als ze dat waard zijn. Voorlopig zie ik dat nog niet. Voor mij lijken het “Marionetten”. Soms heb ik medelijden met de kinderen van Willem en Maxima.

 71. laat het koningshuis zo als het nu is laat depoliticie maar eerst hun eigen probleemen oplossen ik weet al heel veel jaren niet waar ik op moet stemmen links rechts maar ons koningshuis blijft recht

 72. Derk de Jong zegt: 26-08-11 om 23:41

  Nu ik ook nog het nieuws heb gezien “lagere inkomens moeten inleveren, huren worden onbetaalbaar door verlaging huurtoeslag”, adviseer ik de gepensioneerden, doe als ik, als u kunt en verlaat Nederland.
  Nu is er een goede kans voor Beatrix om voor de allerarmsten op te komen tegen het door haar goed gekeurde kabinet. Maar ja, ze zal de armsten wel weer laten stikken.

 73. jhn2604 zegt: 27-08-11 om 00:54

  Ik denk dat het ook tijd is voor verandering…

 74. Tijn C zegt: 27-08-11 om 01:54

  Een aantal maal valt het argument te lezen dat “de Middeleeuwen voorbij zijn” en dat het koningschap een feodaal systeem is. Aan iedereen die dit argument gebruikte, en aan iedereen die dit argument nog wil gaan gebruiken:
  De Middeleeuwen zijn in 1813 al lang afgelopen, ook hier in Nederland. Hetzelfde is overigens van toepassing op het Feodale stelsel, ook dat is in 1813 al lang niet meer in gebruik in Nederland. Voor wie het zich afvraagt: 1813 is het jaar waarin Nederland een Monarchie werd.
  Om dan maar een ietwat historisch correctere opmerking m.b.t. de Middeleeuwen te maken: in die tijd hadden we stadhouders. Zij waren de militaire bevelhebber en zij vervulde een redelijk vergelijkbare rol als het hedendaagse koningshuis. Er zijn een aantal momenten geweest waarop een aantal bestuurders het wel welletjes vonden met een stadhouderloos tijdperk als gevolg. Deze stadhouderloze tijdperken liepen steevast slecht af en de situatie verbeterde pas weer na het terugkeren van de stadhouder.

  Zoals dus al eerder gesteld:
  -De Monarch is een behoorlijke neutrale toezichthouder in het formatie proces.
  -Er is niet bewezen dat een presidentschap goedkoper is dan een monarchie
  -De malen waarop de Tweede Kamer zonder hulp van de monarch een formatie geprobeerd heeft hebben een jammerlijk einde gekend.
  -Het koningschap hoort bij Nederland
  -Er zijn op het moment wel belangrijkere dingen om ons zorgen over te maken dan het koningschap en de rol daarvan in de staat en samenleving. Denk bijvoorbeeld aan onze economie.

 75. SPDJ zegt: 27-08-11 om 02:45

  Wéér een slecht plan van de slechtste partij van Nederland. Snappen ze daar bij de PvdA dan niet dat zonder Hare Majesteit de Koningin het hele Nederlandse democratische politieke systeem in elkaar dondert?

  Vergeet niet: De Koningin is het enige figuur in de gehele Nederlandse landelijke politiek die zelfs al haar hele leven lang ten allen tijde neutraal, onafhankelijk en onpartijdig is. Zij doet in tijden van voor- en tegenspoed altijd datgene wat het beste is voor het hele Nederlandse volk en niet alleen voor Cohen en consorten of voor Rutte en consorten.

  En wat dacht je van de buitenlandse betrekkingen? Zonder het koningshuis lag Nederland écht niet zo goed in de wereld als mét. Want een onafhankelijke koningin met levenslange ervaring krijgt veel meer voor elkaar over de grens dan een onervaren links of rechts groentje die in het ergste geval op slechts de allernipste meerderheid in de Kamer en het land leunt. Ik vind dat een partijgebonden staatshoofd hoe dan ook geen optie mag worden in Nederland. Bijvoorbeeld in het buitenland: denk je nou echt dat in de VS bijvoorbeeld John Boehner als hij president wordt bij Meneer Sarkozy of Mevrouw Merkel gaat opkomen voor de Democraten of de allerarmsten van het land. Echt niet hoor. Maar onze Koningin is tenminste écht onafhankelijk.

  Bovendien wordt door de Koningin als staatshoofd voorkomen dat één of andere onverlaat Nederland misschien wel in een dictatuur verandert. Ik moet daar toch niet aan denken. Júist door een onafhankelijk persoon als staatshoofd wordt de democratie gewaarborgd. We zien ook in de hele wereld dat monarchieen de sterkste democratieen ter wereld zijn. Vertel mij één land met aantoonbaar meer democratie (als dat bestaat) dan in Nederland en je krijgt vijf euro. Kijk maar in landen met een partijgebonden president wat voor een hele heisa dat is.

  En natuurlijk is de Koningin binnen het land zelf een groot voorbeeld. In moeilijke tijden staat zij het Nederlandse volk bij, ze zorgt voor eenheid in ons land wat je niet hebt onder een president, en maakt haar voorbeeldfunctie méér dan waar. Geen voetballer die een collega in de nek bijt of een Kamerlid die ontucht pleegt. Zij denkt het allermeeste na of ze iets wel of niet moet doen en is altijd het voorbeeld voor iedereen in Nederland. Ik ben het meest trots op haar.

  Dankzij haar verre voorouder Willem van Oranje zijn wij bevrijd van de Spanjaarden en wat dacht je van de inspanningen van Wilhelmina en Juliana tijdens WO II, om ons van de Duitsers te bevrijden, allemaal puur voor Nederland? Ondemocratische zakkenvullers, waarvoor ze helemaal onterecht worden weggezet, zouden zoiets in geen honderd jaar doen.

  En tot slot: U en ik moeten er toch niet aan denken dat, na peperdure campagnes die de schatkist onnodig leegroven, er een president zou worden gekozen waarvan het halve land af wil.

  Wij kunnen allemaal, en 80 procent van ons volk vindt dat, trots zijn op Hare Majesteit de Koningin. In alle politieke weren heeft het Nederlandse volk sowieso één iemand om trots op te mogen zijn: Hare Majesteit de Koningin.

  EJ, schaam je om de Koningin zo te beledigen! Dat mens werkt óók keihard voor haar geld én doet niet aan al die verzonnen schandalen. Zulke mensen als jij doen mij groot verdriet om zo over het voorbeeldigste mens van ons land te praten.

  En Matthijs, ik herkende mijzelf 100 procent in jouw verhaal! Vooral de laatste zin ontroerde mij. Gelukkig zijn er toch nog mensen in Nederland die net zoals ik de Koningin dankbaar zijn voor alles wat ze voor ons doet.

  Kortom, Oranje boven, Oranje boven, LANG LEVE DE KONINGIN!

 76. René R. zegt: 27-08-11 om 07:43

  Waarom niet omdraaien, en in plaats van minder macht voor het staatshoofd, minder politieke partijen. Dan wordt de BV NL weer
  eens bestuurbaar. Het plan van de Partij van de Ambtenaren kan
  zo naar de prullenbak. Wie krijgen er dan meer macht? Juist ja;
  bestuurders! Maar het is nu eenmaal niet de gewoonte in dit land
  dat bestuurders hun functie ter beschikking stellen. Omwille van
  de consensus. Dus laten zoals het is, en een republiek… die kost
  nog meer als de monarchie. Kijk maar naar Frankrijk, daar is de
  president “nog altijd” zonnekoning.

 77. Gewoon laten zoals het is die linkse partijen willen altijdt alles veranderen,de PvdA weet gewoon niets anders te doen dan dwars zitten en rotopmerkingen tegenover het kabinet te plaatsen,emergency nog ze staan op 12 zetels verlies in de peilingen dus ze doen het nou nog slechter dan het CDA die krabbelen er juist weer een beetje tegen op (3zetels) winst. Dus gewoon laten zoals het is!!!!

 78. Chris zegt: 27-08-11 om 09:55

  Houden zo dat koningshuis! Laat dit een teken zijn dat het nu eens afgelopen moet zijn met dat hoogst irritante linkse trekje van alles nu maar willen veranderen ‘want het is niet meer van deze tijd’. Alsof dat progressief is. Vorige keer wilde links Den Haag nog (o.l.v. D66) een zinnetje in wetten schrappen: ‘Wij Beatrix, bij de gratie Gods, etc’ GA ALSTUBLIEFT WAT NUTTIGS DOEN! Geloof me, links is vaak uw stem waard bij de verkiezingen, maar met dit soort dingen verliezen ze hun geloofwaardigheid.

 79. JeroenM zegt: 27-08-11 om 10:36

  Grondwet, hoofdstuk 2, paragraaf 2, artikel 42
  1. De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers
  2. De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk.

  De Koning(in) heeft helemaal geen macht, ze moet voor elke zucht die ze publiekelijk wil slaken toestemming vragen aan het kabinet omdat die verantwoordelijk zijn voor zijn/haar doen en laten.
  Ze heeft hooguit invloed en dan alleen nog maar bij bepaalde gelegenheden zoals de kabinetsformatie. Maar ook dan kunnen de ministers haar adviezen naast zich neer leggen.

 80. Leeuwen G. van zegt: 27-08-11 om 10:41

  Never change a winning team…..

 81. JeroenM zegt: 27-08-11 om 10:41

  @ E. Lamme
  “Dus de linkse partijen moeten in de kamers voortaan geen spreekrecht en geen stemrecht hebben en ook bij de kabinetsformatie moeten zij buiten gesloten worden.”
  Wat is dit nou weer voor dom ondemocratisch gezwets. Stel dat ik als (gematigd ) linkschmensch dit zou zeggen. Dan sta jij op je achterste benen.

 82. Geef des Konings: wat des Konings is.
  http://nl.wikipedia.org?search.....Konings+is

 83. Jeroen zegt: 27-08-11 om 11:02

  Waarom kiest de redactie voor de term ‘macht’ in haar vraagstelling? Het veronderstelt iets wat ons staatshoofd nu niet heeft. Velen voor mij spreken al over invloed of rol van het staatshoofd, hetgeen beter is. De vraag is verder welk probleem voornamelijk linkse partijen willen oplossen met een gewijzigde rol van het staatshoofd?
  We hebben gekozen voor een constitutionele monarchie waarbij we ons staatshoofd vragen om ons (land) te vertegenwoordigen, samen te binden en aan te moedigen. Stel je eens een nieuw gekozen Tweede Kamer voor die over de (in)formateurs moet gaan vergaderen. Of een Kamer die na een al dan niet zelf gecreeerde kabinetscrisis moet gaan debatteren hoe het nu verder moet. Dit zou niet alleen koehandel zijn, maar ook genant, niet in de laatste plaats voor betrokken (in)formateurs. De voor een plaatsje in de coalitie vechtende partijen kunnen wel iemand gebruiken die hen begeleidt en aanmoedigt! Onze staatshoofden hebben daarbij altijd keurig het initiatief aan de grootste partij gelaten en ervoor gezorgd dat er een vlot, ordentelijk politiek proces is om tot een goed kabinet te komen.
  Tot slot. We vragen nu bijna 200 jaar de meest vooraanstaande familie in ons land een rol te vervullen in het bestuur. Soms met vallen en opstaan, maar over de volle breedte doen zij dat meer dan goed. Het zijn hoogopgeleide, verantwoordelijke mensen die hun taak serieus nemen en door hard te werken uitstekend vervullen. Geef hun de ruimte die bij zo’n rol hoort: Zijne Majesteit Koning Willem IV zal dat ongetwijfeld op zijn eigen manier, maar net als zijn moeder prima doen.

 84. Louis van Rasten zegt: 27-08-11 om 11:11

  Het hedendaagse koningshuis heeft teveel invloed en gaat bij tijd en wijle op de politieke stoelzitten. Dit is geen goede zaak. Derhalve is het een goed plan om de macht van het koningshuis behoorlijk te beperken.

 85. Hennie zegt: 27-08-11 om 11:16

  Gewoon laten zoals het is. Het koningshuis is veel betrouwbaarder dan de politici die azen op een baantje in de regering. Politici kunnen bij de vorming van een regering wel iemand gebruiken die boven alle partijen staat, want zonder maken ze er duidelijk een zootje van.

 86. Hans B zegt: 27-08-11 om 11:52

  Het komt onverstandig over. Je vernietigt een tot nog toe succesvolle traditie met vage argumenten als “niet meer van deze tijd”. En als je eenmaal zo’n beslissing genomen hebt, kun je niet meer terugdraaien.

  Gegeven een aantal huidige maatschappelijke ontwikkelingen kon Nederland een koningsschap nog wel eens hard nodig hebben.

 87. pjotr zegt: 27-08-11 om 12:21

  als we de regering nou eens minder macht gaven ????
  moet je dan eens zien, dan staan ze in den haag op hun achterste poten
  gewoon de hele politiek over de kop,
  de grootste criminelen lopen in den haag en noemt zich politicus haha
  HM Beatrix mag van mij alleen regeren zonder de hele crimi bende, kan ze best !!

 88. Mark W. zegt: 27-08-11 om 12:42

  In de meeste landen wordt een staatshoofd gekozen. Meestal om de vier jaar. Dat zou een argument kunnen zijn om ons koningshuis af te schaffen. Waarom is het dan nog niet gebeurd? Omdat wij, tot op de huidige dag van vandaag niet voor gekozen hebben.

  Ik ben geen fan van het koningshuis en een president of gelijkwaardige functie zou ons net zo veel geld kosten. Financieel zal het weinig uitmaken. (Vraag: hoe duur is het presidentschap in bijvoorbeeld de Verenigde Staten?)

  De koning(in) heeft wel meer ervaring opgebouwd in de politiek. Hij/zij heeft ‘slechts’ invloed, geen macht. Dat hij/zij op belangrijke momenten, zoals de kabinetsformatie, een rol speelt vind ik supergunstig omdat hij/zij niet politiek gebonden is en zelfs mag zijn. Iemand er buiten staat en het goede bestuur van Nederland bewaakt. Mijns inziens is dat precies wat Beatrix nu doet en dat mag van mij zo blijven.

  Laatste aspect is dat ‘het koningshuis’ wel degelijk van ons allen één maakt. Ons oranje elftal bewijst dat en in tijden van nood blijkt dat Nederland het nodig heeft dat iemand hen moed inspreekt. Het is ook prettig dat de koning op diplomatiek niveau met één stem spreekt, zie de handelsmissies.

  Kortom: wat mij betreft houden zo.

 89. Vooral met het moderne media zouden alle Europese lidstaten via een centraal punt goekoper en efficiénter te besturen zijn. Echter individuele belangen der landen worden met het huidige systeem prima behartigt. Nederland staat er financieel goed voor. Met dank aan diegene die hier mee belast zijn!

 90. Peter zegt: 27-08-11 om 16:48

  Onze koningin bedrijft achterkamertjespolitiek in de Bilderbergconferentie. Dat betekent dat ze zich onttrekt aan de beperkingen die haar door de grondwet zijn opgelegd (de ministeriele verantwoordelijkheid, die ze omzeilt door zaken in het geniep te bespreken met andere wereldleiders) en daarmee plaatst ze zich buiten de Grondwet.

  Met als gevolg dat ze ook haar recht verspeelt op de pluspunten die de Grondwet voor haar oplevert. Ik ben van mening dat ze hiermee haar Volk, haar eigen vlees en bloed, in het gezicht spuugt en dus afgezet dient te worden.

  Mensen die het Koningshuis promoten beschouw ik dan ook als landverraders van het ergste soort, kan er helaas niet meer van maken.

 91. G.B. zegt: 27-08-11 om 17:13

  @een neutrale vorst boven links en rechts@

  Dat is nog maar de vraag. Is die vorst wel zo neutraal?
  Waarom wordt het CDA, ook al is het iedere keer, bij elke verkiezing opnieuw, de grote verliezer, toch naar voren geschoven door ons toch wel heel erg chistelijk, en dus per definitie niet neutraal, staathoofd?
  Volgens de grondwet zijn kerk en staat gescheiden. Volgens onze monarch blijkbaar niet…

 92. JeroenM zegt: 27-08-11 om 20:58

  @Peter
  “In short, Bilderberg is a small, flexible, informal and off-the-record international forum in which different viewpoints can be expressed and mutual understanding enhanced. Bilderberg’s only activity is its annual Conference. At the meetings, no resolutions are proposed, no votes taken, and no policy statements issued. Since 1954, fifty-nine conferences have been held. For each meeting, the names of the participants as well as the agenda are made Public and available to the press.”
  bron: http://www.bilderbergmeetings.org/index.php
  Het staat er zwart op wit. De bilderberg conferentie is geen schaduw-wereldregering.
  Meestal zijn er (naast de koningin) ook wel andere nederlanders aanwezig waaronder politici. O.a. MP’s Balkenende en Kok zijn er geweest, en dit jaar onze minister van buitenlandse zaken Uri Rosenthal . http://www.bilderbergmeetings......_2011.html

 93. gonnie zegt: 27-08-11 om 21:21

  Als Willem buiten de politiek wordt gezet moet hij zichzelf maar eens politiek opwerpen dan heeft de rest van de regering het nakijken en hebben we geen regering meer maar alleen nog maar een koning. Wellicht dat dat beter werkt dan de geldduivels van nu die alleen maar aan zichzelf en hun eigen belangen denken. Ik heb er alle vertrouwen in.

 94. SPDJ zegt: 28-08-11 om 00:12

  Reacties op een paar reacties:

  @René R.: Je verhaal is prima, maar NIET minder politieke partijen. Dat is een inbreuk op de vrijheden die in onze Grondwet staan en dus een inbreuk op de Grondwet en een dreun in het gezicht van de democratie.

  @Niels en Chris: Met jullie kan ik zaken doen!

  @Peter: Jouw reactie is buiten alle proporties: denk eerst na voordat je iets doms zegt.

  Over alinea 1: De Koningin doet alléén mee aan conferenties om daar voor het beste voor Nederland te pleiten. Voor alles wat ze daar zegt kan altijd de minister van Algemene Zaken of de minister van Buitenlandse Zaken ter verantwoording worden geroepen dus omzeilt ze de Grondwet absoluut niet.

  Over alinea 2: Wat je over de koningin zegt, enorm dom gezwets en ik zie jouw mening als een belediging van Hare Majesteit de Koningin! Meningen mag iedereen hebben, maar niet eentje waarin de Koningin wordt beledigd! Een schande!

  Over alinea 3: Wat een kwetsende belediging! Dat ze jouw reactie geplaatst hebben! Alinea’s 2 en 3 voldoen niet aan spelregel 3: geen beledigingen! Mensen, zoals ik, die trouw zijn aan de Koningin, die altijd ervoor zorgt dat ons land geen politiek kippenhok in het kwadraat is, zijn zeker geen landverraders van het ergste soort maar goede mensen met een hart voor Nederland! Mensen die zo praten over de Koningin en de mensen die achter haar staan, eerder dát zijn de landverraders van het ergste soort! Schaam je!

  @G.B.: Je begrijpt het verkeerd.

  Altijd schuift ze de grootste partij, wat natuurlijk hoort, naar voren, wat voor partij dan ook. En grote verliezer heeft er niks mee te maken, het gaat er alleen om: welke van de partijen is de grootste? Afgelopen keer, toen het CDA werd gehalveerd en van de eerste naar de vierde partij van Nederland zakte, werden ze terecht niet naar voren geschoven, maar, zoals het hoort, de grootste partij, de VVD.

  En volgens onze Grondwet is er vrijheid van godsdienst in Nederland voor iedereen dus óók voor de Koningin. Maar zij laat, als een goed staatshoofd en Koningin, haar godsdienst niet doorslaan in haar werk, waarin ze ten allen tijde neutraal is.

  Aan de neutraliteit van Hare Majesteit de Koningin hoeft nooit getwijfeld te worden: ze is niet één keer (lichtelijk) de fout in gegaan in die dik 31 jaar.

  En over het CDA, toevallig mijn partij, het CDA brengt alleen de christendemocratische politiek ten uitvoer: de Bijbel en de Kerk hebben niets te zeggen over de standpunten, zij zijn enkel een bron van inspiratie voor individuele leden. Het CDA hecht zeer aan de scheiding van kerk en staat zoals die in de Grondwet is opgenomen.

  Er hoeft dus niet getwijfeld te worden aan de inachtneming van de kerk-staat-scheiding door de beste partij van Nederland.

  Dames en heren met hart voor Nederland: trouw aan Hare Majesteit de Koningin!

 95. Albert zegt: 28-08-11 om 12:03

  Republiek Der Nederland

 96. G.B.G. Fliehe Boeschoten zegt: 28-08-11 om 12:58

  Dames en heren van de NOS,

  Het is voor liberale premier een uitgesproken zwak optreden om de ‘politieke ‘macht van de koning niet in te perken.
  Ten ik in mijn vorige werkkring in Overijssel het idee ontstond om de republikein avant la lettre Joan Derk van der Capellen tot den Pol – de auteur van het anoniem verschenen pamflet Aan het Volk van Nederland midden 18e eeuw – was Ruud Lubbers deze herdenking in te leiden met een gloedvol betoog. Persoonlijk zorgde ik er voor dat naast een beeld van Tjorbecke, Zwolle die tijd ook een beeld bezit van Joan Derk. Overigens vinden we veel standpunten in de Grondwet van 1848 van Thorbecke terug bij Joan Derk.

  Kortom op het gebied van staatsrechtelijke vernieuwing is Rutte een zwakke afspiegeling van wat een liberaal politicus de facto behoort te zijn. Juist nu, er in Nederland al tijden lang wordt gediscussieerd over de noodzaak tot vernieuwing van de democratie in de 21e eeuw, laat Rutte cum suis het afweten. Liberalen zijn republikeinen.

  De Nederlane patriotten in de 18e eeuw toonden zich veel progressiever dan de VVD nu. Vergeet niet dat de Amerikanen in hun vrijheidsstrijd tegen de Engelsen , het gedachtegoed van Van der Capellen , een eeuw eerder als belangrijk erkenden terwijl Nederland
  er dankzij Jonathan Israel , nu pas aan toe is.

  Lezen Rutte of Opstelten wel eens een geschiedenisboek?
  En waarom neemt Rutte zijn studie aan de R.U. Leiden niet serieus?
  Hij is n.b. afgestudeerd op de Nederlandse patriotten.Of laat hij zijn politieke rechtsstatelijke agenda bepalen door het conservatisme van het CDA. Een partij met een zeer zwak ontwikkeld gevoel voor werkelijke democratische waarden en normen.

  Dit kabinet kan nu geschiedenis schrijven door het revolutionaire elan van de Nederlandse patriotten – onze eerste Grondwet was van hen en niet die van Van Hogendorp of Thorbecke – en de PvdA i.c. D’ 66 c.a. te volgen en deze staatkundige vernieuwing in gang te zetten.

  Wanneer het om staatsrechtelijke vernieuwing gaat zal premier Rutte nooit een staatsman worden. Nou hoop ik maar dat Rutte zijn illustere voorganger Thorbecke volgt die in de ideeënrijkdom van Van der Capellen veel inspiratie vond voor de Nederlandse staatsinrichting.
  Het zou van veel begrip en inzicht getuigen wanneer hij de voorstellen van PvdA cum suis serieus in overweging zou nemen.

  Zijn a priori commentaar dat hij er niets voor voelt, maakt hem als liberaal politicus volstrekt ongeloofwaardig. Rutte is niet alleen een gevallene van Wilders als het om Europa gaat maar ook als het om vernieuwing in de democratie gaat, van het CDA.

  Gerhard Fliehe Boeschoten

 97. SPDJ zegt: 28-08-11 om 14:41

  Oeps! Er staat een fout in mijn vorige reactie:

  Bij @Peter, Over alinea 3, ”en de mensen die achter haar staan”, moet niet worden gelezen maar moet worden geschrapt.

  Ik was vergeten bij het maken van een andere zinsbouw om dat gedeelte te schrappen. Mijn excuses. Wat daar stond was dus absoluut niet de bedoeling geweest.

  Want mensen die achter de koningin staan zijn GÉÉN ”landverraders van het ergste soort”, maar juist degenen die zo beledigend, respectloos en neerbuigend over de Koningin praten!

  Nogmaals: trouw aan de Koningin! Lang leve de Koningin!

 98. Ralf zegt: 28-08-11 om 20:29

  Hare Majesteit de Koningin is een vrouw zonder echte macht, ze heeft inderdaad alleen invloed. Waarom doet men zo minachtend tegenover de positie van de Koning of Koningin van Nederland? Waarom een traditie uit elkaar trekken als het land geniet van de Koning(in)? Nederland heeft een persoon nodig met aanzien en vertrouwen, dus wat is nou beter dan een goede Koning(in) in barre tijden die niet alleen lijntjes knipt? Volgens mijn opinie moeten we deze discussie niet voeren en het zo laten als het nu is. Wel vind ik dat de Oranjes belasting moeten betalen, maar daar gaat deze discussie niet over.

 99. Evelyn zegt: 29-08-11 om 11:28

  Aub laten zoals het is.

  De jarenlange ervaring welke aanwezig in ons koningshuis mag je niet zomaar aan de kant zetten. Op de kunde van onze Koningin valt niets aan te merken. Ook onze toekomstige koning lijkt mij zeer goed opgeleid.

  De invloed die het koningshuis dan zou kunnen hebben kan ons in slechte tijden alleen maar ten goede komen: Als wij onzeker handelen/zijn, kan een persoon/instelling die BOVEN ons staat, wat orde en overzicht scheppen en ons van goed advies voorzien.

  Daarbij zoals al zovelen schreven, echte macht kun je het niet noemen. Want adviezen kunnen we AANNEMEN of naast ons NEERLEGGEN. Er wordt ons niets OPGELEGD.

  Wij (het volk en haar vertegenwoordigers) hebben al alle macht.
  Dus waarom nou koningshuisje pesten?

  PvdA, besteed uw tijd en geld aub aan urgentere onderwerpen (suggestie: werkgelegenheid, koopkracht…)

 100. en wat vindt onze koning zelf?

 101. hymertje zegt: 29-08-11 om 17:19

  Laat AUB toch eens dat eeuwig gedram
  Net kleine kinders die PvdA’ers , blijven maar doordrammen.
  Al eeuwen hebben we een koningshuis , en wie verbetert onze koningin ??
  Kom eerst eens met een naam aan dragen , die het beter zal doen als onze koningin ??
  PvdA roeptoetert van alles maar laat cohen eerst maar eens zien wat hij waard is ,want tot nog toe is het 1 grote blamage voor de PvdA , en komt er niets nuttigs uit.
  Mensen ga toch eens aan het werk , er zijn zo ontzettend veel belangrijker zaken nu te behandelen , het land zit bijna op z’n kont dankzij die grote drammers daar in Den Haag .
  Want niet alleen deze regering is hier verantwoordelijk voor , al 10 tallen jaren hebben de regeringen al bezuinigd en de allerarmste zijn daar tot op heden nog altijd de dupe van geweest , dus zanik toch niet over ons koningshuis.
  Er zijn veel belangrijker zaken waar hard aan gewerkt moet worden en begin daar eerst eens aan, dan heb je geen tijd meer om deze onbenullige zaken aan te halen

 102. SPDJ zegt: 30-08-11 om 00:35

  @ G.B.G. Fliehe Boeschoten:

  U heeft een mooi betoog geschreven, waar ik het desondanks in hoofdlijnen niet mee eens ben. Echter op slechts twee zinnen wil ik heel graag ingaan:

  ”Of laat hij zijn politieke rechtsstatelijke agenda bepalen door het conservatisme van het CDA. Een partij met een zeer zwak ontwikkeld gevoel voor werkelijke democratische waarden en normen.”

  Dit ben ik niet met U eens. Het CDA (toevallig mijn partij) stáát altijd vóór de democratie. De democratie is een groot goed voor de partij.

  En omdat we vandaag de dag zien dat de monarchieen vaak de sterkste democratieen ter wereld zijn (júíst door een onafhankelijk persoon, die geen politicus is en dus geen mening heeft, als staatshoofd, wordt de democratie gewaarborgd), en natuurlijk ook vanwege de stabiliteit en de verankering in de Nederlandse samenleving, staat het CDA achter de monarchie zoals we die nu kennen.

  Gelooft U mij, als een republiek aantoonbaar écht democratischer zou zijn (wat het dus niet is), dan zou het CDA ook een voorstander van de republiek zijn. Als de democratie er maar mee wordt bevorderd.

  Ik vond die laatste zin ook een beetje kwetsend overkomen. Het CDA hecht zeer aan de democratie. Het CDA is (naast de VVD en D66, met zijn drieen een ruime MINDERheid) één van de slechts drie van de tien partijen in de Tweede Kamer die democratie of een verbuiging daarvan in de partijnaam heeft staan!

  Verder vond ik uw stuk heel interessant. Ik durf te wedden dat U geschiedenis heeft gestudeerd!

 103. Pieternel zegt: 30-08-11 om 20:51

  In een echte democratie bestaat het niet dat iemand een baan erft! Het volk hoort zelf een staatshoofd te kiezen. Dit systeem lijkt veel op Noord-Korea, doet er niet toe of iemand geschikt is of niet, alleen de juiste baarmoeder telt. Te belachelijk voor woorden in de 21e eeuw! Bovendien is deze familie niet echt een voorbeeld voor de Nederlanders. Wat mij betreft, liever vandaag dan morgen een republiek met een gekozen staatshoofd.

 104. Jelger zegt: 30-08-11 om 22:38

  Ik vind het triest om te lezen dat sommige mensen graag iemand hebben die niet gekozen is en voor ons moet besluiten wat goed voor ons is. Ga naar Noord-Korea als dat de staatsvorm is die u bewondert! Daarnaast lees ik ook hier het klassieke argument ‘ze doet het zo goed’ in vele varianten. Wat doet ze zo goed? Het regeringsbeleid toch niet zeker, daar zijn de ministers verantwoordelijk voor. Nog zo’n argument die vaak voorbij komt: de koningin zou voor eenheid zorgen. Alsof Nederland uit elkaar valt zonder de monarchie! Bovendien zorgt de monarchie juist voor verdeeldheid. Steekpenningen van Benno, de afwezigheid van de pauselijke begrafenis waardoor Beatrix miljoenen katholieken van haar vervreemdde, haar kersttoespraken, etc.

  Ik zou graag nog véél meer argumenten willen behandelen die hierboven genoemd zijn. Het zijn er echter zoveel dat ik nauwelijks weet waar ik moet beginnen op te ruimen in deze ruïne van drogredenen.

  Tot slot, stel uzelf de vraag: Moet afkomst werkelijk bepalend zijn voor het toekennen van een baan? De PvdA, VVD en CDA vinden kennelijk van wel. Ik vind van niet, ik vind zo’n principe ronduit discriminerend. Moet je als werkgever eens doen, werknemers selecteren op basis van afkomst… Ik denk dat bovengenoemde partijen daar een stuk minder positief over zijn.

 105. Ger de Vries zegt: 31-08-11 om 16:45

  Een mevrouw die uit wraak iemand een jaar laat opsluiten omdat die DNA van haar eist, is totaal ongeschikt als staatshoofd. Dat wordt nog eens versterkt door het fijt dat ze totaal geen afstammelingen zijn van de oranjes, die sinds 1702 zijn uitgestorven! Weg met dit ondemocratische circus!

 106. laten we het koningshuis privatiseren, zodat ze alles zelf moeten betalen
  de koningin niet zo ophemelen hoor, ze krijgt alles gratis hoeft nergens belasting over te betalen, alle vakantie’s (het zijn er heel wat)betalen wij, dat moet afgelopen zijn,gaat naar de bildenbergconferentie, leve de republiek

 107. @trix overtoom.Ik ben het helermaal met je eens.De familie Van
  Amsberg kost het Nederlandse volk bakken met geld.
  Ze presteren niets en voelen zich ver verheven boven het volk.
  De ergste van het hele stel is het pampavrouwtje.Zij weet zich
  goed te verkopen met haar eeuwige grijns op haar gezicht.
  Zij probeert altijd de aandacht te trekken van de fotografen,
  wat haar aardig lukt.Als zij koningin wordt kunnen wij in
  negatieve zin nog veel van haar verwachten.Volgens mij is zij op
  macht belust en heeft W.A. van Amsberg niets te vertellen.
  Ik vind het onbegrijpelijk dat de koningsgezinden als kleine
  kinderen naar hun opkijken als zij hen ontmoeten.
  Het valt mij steeds weer op dat deze hielenlikkers proberen zaken
  die krom zijn recht te praten.Ministers en kamerleden weten
  bliksems goed dat de familie Van Amsberg geen oranjes zijn,
  maar de meeste kamerleden denken alleen maar aan hun baantje’
  Stel je voor dat zij in ongenade zouden vallen.

 108. Arie zegt: 03-09-11 om 00:40

  Ik vind onze koning moet de zelfde macht houden als zijn moeder
  want vaak komen de partijen er alleen niet uit.
  Als de premier meer macht krijgt zijn we over enkele jaren een republiek met dictator als machthebber,kijk maar in sommige landen om ons heen.
  Dit mag niet gebeuren.
  De koning is van het volk en dat zul je merken met een referendum.
  Onze koning is onze vertegenwoordiging in vele landen en als dat alleen ceremonieel is,is dat niet meer geloofwaardig.
  De Partijen die de macht willen inperken van de koning maken ons land nog meer kapot en nog minder geloofwaardig tegenover ander landen.

 109. De koning moet straks minstens zoveel macht hebben als de koningin. Liever Alex dan types als Berlusconi of Sarkozy.

 110. dinkel zegt: 22-09-11 om 18:45

  inperken.Hopelijk is er dan geen monarchie meer.

  Een grote poppenkast met nog steets een twijfel of die mensen wel echt blauw bloed hebben.

 111. Teus zegt: 22-09-11 om 19:47

  Weg met die poppenkast!

 112. Peter zegt: 23-09-11 om 16:06

  Laat het koningshuis nou voor wat het is.
  Het opent deuren die anders gesloten blijven.
  Ben bang dat als de invloed die er schijnt te zijn weggenomen gaat worden, dat de deuren wel is op een mindere serieuze manier zouden kunnen open gaan.

 113. hessel zegt: 11-10-11 om 11:27

  het is spijtig maar de oranjes moeten minder macht krijgen, ze voeren taken uit die andere ook kunnen uitvoeren. het magische van het koninklijk huis zal niet verdwijnen als je de oranjes ceremoniele taken laat uitvoeren. de laatste verkiezingen is het nog fout gegaan toen de koningin een formateur aanwees die liever niet een regering met de PVV wilde, niet dat ik een PVV stemmer ben maar dit kan natuurlijk niet als zij niet in staat is een neutrale formateur aan te wijzen kan ze beter op stappen, ze is veel te intelligent voor dit beroep ze kan beter meer bezig zijn met haar rol als adviseur van het kabinet.

 114. Krijn van Drie zegt: 22-10-11 om 10:45

  Het huidige politieke stelsel functioneert niet, zoals het recente verleden aantoont. Nederland is een schijndemocratie!
  Voor de verkiezingen worden koeien met gouden hoorns beloofd.
  Na de verkiezingen telt de mening van het volk niet meer mee en gaat het politieke circus gewoon door waar ze gebleven zijn. Er moeten compromissen worden gesloten in ons politiek stelsel, hiermee de deur sluitend voor juiste beslissingen.
  De Koning zou een stabiliserende factor kunnen zijn als hij meer macht zou hebben. Hij is de enige die boven de politieke partijen staat en dat moet hij ook uit kunnen dragen! Hij zou zelfs zoveel macht moeten hebben dat hij een veto uit zou kunnen spreken!
  Blijkbaar is de politiek nu zo ver dat elke beinvloeding van het politieke proces vernietigd moet worden, zodat zij verder kunnen gaan om onze schijndemocratie in stand te houden.

 115. jan zegt: 18-02-12 om 00:57

  koning moet de macht houden
  anders gaat ons land na de kloten
  met al die hebzucht

 116. J de vreeze zegt: 21-04-12 om 16:29

  Een les is hopelijk geleerd. Nooit meer luisteren naar twitterende fractievoorzitters. Juist zij kunnen via radio, tv of de vergaderzaal zeggen wat zij vinden. Daar past voortaan geen getwitter bij. Vooral niet als zij verder zwijgen.

 117. Mark zegt: 02-05-13 om 03:28

  Zolang ik leef dat is dus 36 jaar zie ik het politieke gekronkel vooral rond campagne dagen, waar we met zijn allen op grote schaal worden lekker gemaakt en gemanipuleerd. Bovendien zitten we altijd met instabiele regeringen en kosten deze campagnes ons een godsvermogen. Ik zou graag zien dat Koning Willem Alexander meer macht kreeg, alleen al om de agressieve campagnevoering tegen te gaan. Een kabinet hebben we uiteraard nodig, maar een koning mag van mij wel alles beslissend zijn, mochten ministers in elkaars haren zitten. Het koningshuis wordt goed betaald met ons belasting geld dus waarom ook niet die verantwoording dragen als de koning 800.000 euro per jaar krijgt voor lintjes knippen. Misschien een model zoals het presidentschap qua macht, maar dan met koning Willem Alexander aan de macht?

Geef een reactie