De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

De echte onderhandelingen over de zorgpremies moeten nog komen

PvdA-leider Diederik Samsom houdt vast aan de nivellering via de zorgpremies, maar dat zal de PvdA niet kunnen volhouden. De VVD in de Eerste Kamer zal het plan zoals het er nu ligt niet steunen en de woede in het land is niet alleen gericht tegen de VVD, maar ook tegen de partij van Samsom. De VVD stuurt aan op een heronderhandeling bij uitwerking van de plannen.

Diederik Samsom twitterde en mailde gisteren de hele dag met ongeruste Nederlanders. Hij verwijst onder meer naar de cijfers van NRC in deze tweet:

@DiederikSamsom  dit zijn de sommen.

En dit is koopkrachtbeeld: (pag 13). Gewoon openbare info.

Deze cijfers komen ook in grote lijnen overeen met de cijfers die de NOS en RTL dinsdag lieten zien en waarvan vooral Rutte beweerde dat ze niet klopten. Ze komen ook grotendeels overeen met de cijfers in de email van (inmiddels oud-) fractievoorzitter Stef Blok van de VVD.

De cijfers zijn tijdens de onderhandelingen uitgerekend door het ministerie van Sociale Zaken, van VVD-onderhandelaar Henk Kamp.

De VVD-onderhandelaars wisten dus precies wat de gevolgen waren van de gemaakte afspraken. Ze hadden zich alleen niet gerealiseerd wat deze bedragen in het echte leven van gezinnen betekenen.

Inmiddels schudt de VVD op haar grondvesten en probeert de partijtop te redden wat er te redden valt. Mark Rutte zei afgelopen vrijdag in Lunteren tegen de lokale bestuurders van de VVD dat de bedragen “helemaal niet uit te rekenen zijn” want, zegt Rutte: “We gaan nu pas alles uitwerken”.

Edith Schippers, de minister van Volksgezondheid gaat dit samen doen met minister Asscher van Sociale Zaken. Daarbij wordt naar drie zaken gekeken: grote uitschieters in de gevolgen voor de koopkracht, negatieve effecten voor de marktwerking in de zorg en de gevolgen voor de werkgelegenheid.

Maar kijken we op pagina 17 van de CPB-analyse van het regeerakkoord.

Daar staat dat de plannen voor de zorgpremies zoals die er nu liggen 1 à 2% werkgelegenheid kosten, dan zijn zo’n 130.000 banen. Dit komt doordat meer werken, vooral bij tweeverdieners, in dit plan minder loont. Over de marktwerking in de zorg zegt het CPB dat dit plan de concurrentie tussen verzekeraars zo’n beetje teniet doet. Over wat ‘uitschieters in de koopkracht’ zijn is de VVD-achterban heel helder: dit is doorgeschoten.

Als je alles bij elkaar optelt kan de VVD het plan zoals het er nu ligt niet goedkeuren. Een politiek zeer gevaarlijke situatie, want Rutte heeft zijn handtekening onder het akkoord gezet en Samsom wil hem daar natuurlijk aan houden.

Redding voor de VVD is dat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Zelfs de VVD-fractie in de Eerste Kamer zal dit plan niet steunen, zo werd mij in Lunteren ingefluisterd. Die fractie is immers ook niet gebonden aan het regeerakkoord.

De PvdA zal uiteindelijk dus wel mee moeten praten over wijziging van de plannen. Voor de hand ligt dat de nominale premie wordt verhoogd. Dan kan het percentage voor de inkomensafhankelijke premie worden verlaagd ten gunste van de middeninkomens en door de zorgtoeslag in stand te houden kunnen de laagste inkomens gecompenseerd worden, zodat er toch genivelleerd wordt.

Die onderhandelingen moeten dus nog komen en zullen complex zijn. Rutte en Samsom hadden dit kunnen voorkomen als ze minder haast hadden gemaakt. Zij hebben gedacht in termen van hun eigen  politieke ‘pijn’. In plaats daarvan hadden zij hun voornemens moeten toetsen aan de ‘echte’ buitenwereld.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


44 reacties op “De echte onderhandelingen over de zorgpremies moeten nog komen”

 1. J.Onstwedder zegt: 03-11-12 om 17:10

  Wat gebeurt er met de huidige Inkomenafhankelijke Zorgverzekeringswet? Nu wordt er 7,1 of 5% ingehouden op loon of pensioen tot een maximum van €3554 of €2503. Blijft die wet bestaan dan is het dubbelop.

 2. O. Scholte zegt: 03-11-12 om 17:39

  Merkwaardig dat Spekman het nivelleren een feest noemt. Het lijkt me nauwelijks een feestje waard als je ziet hoeveel iedereen in Nederland moet inleveren, nivellerend of niet.

 3. Van Opstal zegt: 03-11-12 om 17:43

  Wat men in de commentaren lijkt te vergeten is dat naast de nivellering van de zorgpremies ook het eigen risico voor de middeninkomens stijgt. @diederiksamsom en Mark Rutte: rekenen eens het totaalplaatje uit voor, bijvoorbeeld, een gezin met drie kinderen, hoofdinkomen van 65.000 en tweede inkomen van 35.000 euro bruto. Zorgpremie, ER, hypotheekaftrek, BTW, kinderbijslag, schoolboeken, BTW op verzekeringen, lokale lastenstijgingen, ga zo maar door. Zelfs als de in het akkoord afgesproken compensaties meegerekend worden zijn de lastenverzwaringen gigantisch. Hoeveel mensen gaan hierdoor financieel de afgrond in? Want hiertegen kan een gezin niet aan te bezuinigen. En dan ook maar hopen dat je je baan niet kwijtraakt……

 4. Haast hoeft geen probleem te zijn, zolang proporties en redelijkheid niet uit het oog worden verloren. Dat lijkt nu wel het geval. Het gesloten regeerakkoord lijkt meer een kil bureaustuk te zijn geworden zonder menselijk gevoel dat daardoor niet meer wordt herkend door de mensen over wie het zou moeten gaan.

 5. Antoinette zegt: 03-11-12 om 17:49

  Inkomensafhankelijke premie prima, maar waarom wel een plafond? Mijn voorkeur gaat uit naar een X aantal procenten van je inkomen, pas dan krijg je een gelijkwaardige herverdeling.

 6. W. Bijlsma zegt: 03-11-12 om 18:09

  Ik lees in alle analyses over de hoogte van de premie en de gevolgen voor de koopkracht van middeninkomens vooral over de effecten voor gezinnen, al dan niet gezinnen met tweeverdieners. Nu begrijp ik dat vooral gezinnen getroffen worden door het stapelen van maatregelen, bijvoorbeeld zorgpremie, kinderbijslag, kinderopvang en HRA, maar ik mis de aandacht voor alleenstaanden met een bovenmodaal inkomen.

  Als alleenstaande met een inkomen tussen de 60 en 70 duizend euro bruto wil ik geenszins klagen over mijn financiele positie, maar principieel gezien vind ik het toch erg merkwaardig dat in de media totaal onbesproken blijft dat juist deze groep procentueel met veruit de grootste koopkrachtdaling te maken gaan krijgen door de inkomensafhankelijke zorgpremie. In mijn geval zou ik zoals het plan nu voorligt straks zo’n 10% van mijn netto inkomen aan zorgpremie kwijt zijn. In tegenstelling tot gezinnen, valt deze achteruitgang in inkomen niet te verrekenen met de lagere zorgpremie van een niet- of weinig verdienende partner.

  Nivelleren op zich heb ik weinig problemen mee, nivelleren via de zorgpremie al een stuk meer, en nivelleren op een manier zoals nu voorligt is wat mij betreft regelrechte diefstal. Wanneer alleenverdieners straks 24x zo veel betalen aan zorg als een bijstandsgerechtigde, die rond moet komen van een weliswaar laag, maar zeker niet 24 keer lager netto inkomen, is het wat mij betreft gedaan met het principe van solidariteit in de zorgkosten. Ik ben al aan het rekenen of het voor mij niet veel interessanter is om 4 dagen in de week te gaan werken in plaats van 5, kost waarschijnlijk nog net iets -maar niet veel- extra, maar misschien is dat die 10 weken extra ‘vakantie’ per jaar wel waard…

  Aan Mevr. van der Heyde zou ik willen vragen of het mogelijk zou zijn om op enig moment ook eens een koopkrachtplaatje voor alleenstaanden op te nemen in de commentaren op TV en Twitter.

 7. Martin zegt: 03-11-12 om 18:32

  I took the wrong turn, now i just keep going… Ik denk dat Wouter Bos heel slim op een kaartje heeft geschreven Nivellering. Op een kaartje van de PvdA 17 mrd. bezuinigen en dat Mark Rutte zijn kaartje vrolijk heeft gewisseld. Geen pijn voor de PvdA (zie de pijnpunten van Hans Spekman) en grote pijn voor de VVD, pardon, de VVD stemmers, pardon, heel werkend Nederland. Foutje, bedankt. In een goedkoop advocatentruukje gestapt (door de laptop en de beamer geen tijd om er nog een nachtje over te slapen) en vanwege gezichtsverlies doorgaan. Gelukkig is de eerste Kamer niet afgeschaft, Pechtold.

 8. Tanja zegt: 03-11-12 om 18:44

  @W.Bijlsma: ik snap dat het pijn doet als de zorgpremie ineens wel heel veel hoger wordt. Maar weet u dat iemand die in de bijstand zit, op dit moment 12,5% van zijn/haar inkomen (zorgtoeslag daarbij meegeteld) kwijt is aan zorgpremie?
  Straks betaalt iemand in de bijstand 22 euro. Nu is dat feitelijk ruim 40 euro. Een jaar na het invoeren van deze wijzigingen gaat de maandpremie alweer naar 35 euro (besef hierbij dat de uitkeringen niet stijgen maar dalen, en dat de kans dat uw loon omhoog gaat wel aanwezig is).
  Het effect ‘Ik ga 10% van mijn netto-inkomen betalen aan zorgpremie’ is voor u slecht nieuws. Voor iemand die een laag inkomen heeft, betekent het dat de premie daalt – omdat die persoon al zolang méér dan 10% betaalt.

 9. Friso zegt: 03-11-12 om 18:48

  Ongelooflijk dat Dominique van der Heyde de laatste tijd zo vaak afwijkt van de analyse maar opinierend commentaar geeft en politiek kleur bekent. Eerder in een column in de Spits, regelmatig op twitter en nu hier weer. Geef een analyse en duiding maar conclusies trekken doen we zelf wel.

 10. Marcel zegt: 03-11-12 om 19:12

  Hebben Samsom en Rutte al eens uitgelegd waarom men wil nivelleren via de zorgpremie. Waarom is er niet “gewoon” gekozen voor het aanpassen van de belastingschijven. Het nivelleren via de zorgpremie heeft, zoals door het CPB ook wordt geconstateerd, heel veel nadelige bijwerkingen. o.a. werkgelegenheid en daar moet de PVDA toch ook gevoelig voor zijn. Ik denk dat het verlagen van de laagste en verhogen van de hoogste belastingschijven ook beter geaccepteerd zal worden door de VVD achterban. Zo krijg je ook niet die vreemde uitschieters net onder de €70000.

 11. Rinus Aldus zegt: 03-11-12 om 19:13

  De berichtgeving in de media en dan met name RTL en De Telegraaf, maar ook Het NOS-journaal vind ik nogal onzorgvuldig en foute niet gecontroleerde berekeningen hebben -mede door de drang tot scoren van nogal wat leden van het journaille-voor extra veel onrust gezorgd. Had men alle documenten (inclusief de CPB doorrekening) zorgvuldig bestudeerd dan had dit voorkomen kunnen worden.
  Bovendien heb ik vrijwel nergens gelezen, gezien of gehoord, dat een behoorlijk deel van de effecten mede het gevolg is van besluitvorming door het Kabinet Rutte 1. Zoals de verhoging van de premiegrens voor de zorgverzekeringswet, die per 1 januari van dit jaar werd verhoogd van 33000 tot ruim 50,000 Euro, wat ook een fikse lastenverhoging voor de middengroepen betekent en in de CPB berekeningen in het basispad zijn opgenomen, Maar daar hoor ik Van Haersma Buma niet over. Alleen goedkope retoriek zag ik het debat.
  Uiteraard blijft het voor sommige groepen een behoorlijke lastenverhoging, maar tweeverdieners met 2 keer 75.000 Euro jaarinkomen (ca 7750 netto per mnd) kunnen dat best opvangen. Wil men de de inkomenseffecten nog wat mitigeren dan zal men de grens waarover premie word betaald naar boven moeten bijstellen. En dat kan ook best want wie bijvoorbeeld 300.000 Euro per jaar inkomen heeft betaald evenveel premie als iemand met 75.000 Euro en dat is ook erg scheef.

 12. J.Heerink zegt: 03-11-12 om 19:18

  Grootste probleem is nu voor veel Nederlanders het extreme keizersbedrog etc.

  De kans is vrij groot dat wij rond de kerst, een andere samenstelling krijgen van;
  Pvda/CDA/D66 etc etc.

  Je hoort het nu niet, maar de Pvda weet dit donders goed en hebben dit in hun achterhoofd.
  De VVD kan de zorgheffing voor de middengroepen nooit slikken en moet dan (noodzakelijk) afhaken.

  De momentele oppositie zal dan als regerende dit moeten voorkomen , de te grote onbilleke maandelijkse verhogingen voor de middengroepen en de PvdA zal het dan wel gaan en moeten slikken.
  Samson gaat dan de pet van Rutte innemen.

 13. We zullen de Eerste Kamer altijd nodig blijven hebben om in de luwte de waan van de dag bij de schaven.
  Thuis moeten we toch ook vaker dan 1 keer nadenken over belangrijke beslissingen? Impulsief handelen is zelden verstandig.

 14. P.Oekie zegt: 03-11-12 om 20:19

  Droef eigenlijk als iemand hoogste politieke doel “nivelleren” is. En dan wel zodanig dat je eigen inkomen als Kamerlid er nog op vooruit gaat. Wees dan een vent en geef de helft weg, zoals bij de SP.

  Maar vooruit, ik ken er nog wel een. Het is nogal oneerlijk dat Sinterklaas voor de minima veel duurder is dan voor 2- en 3-modaal. Waarom ook geen Sinterklaasheffing invoeren, bv. a 0.5% van je bruto inkomen tot max. ca. 70000. Want 350 Euro aan kadootjes kan iedereen wel inleveren. Kan Jan Modaal ook de nieuwste Wii kopen! En je kunt dan zeggen dat voor Sinterklaas spelen (van andermans geld) nog nooit zo leuk geweest is!

  De 2- en 3-modaal verdieners kunnen dan hun kerstbonus nog gebruiken om de studieschuld af te lossen. Waarom wordt daar ook niet op genivelleerd?

 15. Ik ben een echte VVD’-er, echter voel me nu ontzettend gepakt!! Stem nooit meer op de VVD. Kiezersbedrog ten top! Rutte moet gaan solliciteren bij de PvdA ( wordt zeker aangenomen). Kabinet laten vallen op de tweede dag en nieuwe verkiezingen.

 16. Jos zegt: 03-11-12 om 22:11

  Ik vandaag een nieuwe TV gekocht nu het nog kan. Volgend jaar zal de prijs wel inkomensafhankelijk worden en kunnen dus alleen nog bijstandstrekkers een nieuwe TV betalen.

 17. Jujubetje zegt: 03-11-12 om 22:19

  Het percentage van de inkomensafhankelijke zorgpremie omlaag en het plafond bij 70.000 weg. Zo gaan de allerhoogste inkomens meer betalen en worden de middeninkomens ontzien of gaan zelfs minder premie betalen evenals de lagere inkomens. Dan is er pas sprake van echte nivellering, want de verschillen tussen de lage, alsmede middeninkomens in vergelijking tot de topinkomens zijn niet in verhouding. Bij de topinkomens, dus ook bij die van Rutten en Samsom, kan er best een flink stuk vanaf. Da’s pas solidariteit!
  Tweeverdieners moeten er met z’n tweeen voor werken, terwijl topsalarissen door 1 persoon worden geincasseerd. Het kan toch niet zo zijn dat de tweeverdieners dubbel zoveel gaan betalen, terwijl een topinkomen maar 1x het premiebedrag betaalt en er ook nog veel meer wordt verdiend, vaak veel meer dan die 2 salarissen van de tweeverdieners samen? Ik denk dat de eerste kamer zeer grondig iets moet gaan doen aan deze discriminatie, want dat mag toch niet volgens artikel 1 van de grondwet?

 18. M. Dorsman zegt: 03-11-12 om 22:41

  De VVD had dit nooit mogen toelaten! Het is veel te
  snel gegaan! Ze hebben het geaccepteerd maar wisten
  ook wat de consequenties zouden zijn.En dat vindt
  ik ronduit schandalig! Ze wilde zo graag en zo vlug
  mogelijk gaan regeren en hebben daarbij hun
  kiezers als een baksteen laten vallen!
  Geert Wilders heeft hiervoor meerdere keren
  gewaarschuwd met een stem op de VVD is een
  stem op de PvdA ! Ik heb daarom gelukkig PVV gestemd!
  En de PVV had ook nog eens het beste verkiezingsprogramma!
  Ook de PvdA heeft de kiezers bedrogen, kijk maar naar de
  btw verhoging! En wat betreft de inkomensafhankelijke
  zorg dit komt uit de koker van Wouter Bos en dat is de
  man die de banken miljarden steun gegeven heeft !
  En de crisis waar we nu mee te maken hebben is door
  diezelfde banken veroorzaakt! Maar de PvdA aanhang
  komt er nog wel achter wat ze moeten gaan betalen,want
  niet iedereen die op de PvdA gestemd heeft een minimum
  inkomen! En ik vind dat Wilders meer respect verdient,
  vooral van de media die er altijd erop uit is om hem zwart te
  maken en hem het liefst ontwijkt! Dat verdient hij niet,
  zo’n goede politicus!

 19. erik geurtsen zegt: 03-11-12 om 23:01

  zij die 70.000 euro(= ruim 150.000 gulden) verdienen gaan wellicht 430 euro per maand betalen voor de zorg. gaat voor hen het belastingtarief omlaag of omhoog? betekent dit voor hen twee keer op vakantie i.p.v drie keer per jaar? en alle stumpers boven de 70.000 euro betalen hetzelfde bedrag voor de zorg. inderdaad een ramp. vier i.p.v vijf tuinmannen in aerdenhout,voorschoten, bloemendaal wassenaar en meer van dat soort reservaten.niet meer kunnen speculeren op de beurs.het is inderdaad een ramp. daarom maar iedereen met rond de 800 euro per maand afknijpen.

  zullen we een keer beginnen met eerlijk delen? de aarde is niet van 3x modaal en ook niet van 1x modaal maar van ons allemaal. gewoon eerlijk delen en dan hebben we allemaal meer dan voldoende om een mooi leven te leiden.

 20. Maaike zegt: 03-11-12 om 23:03

  heel wat logischer is om een inkomensafhankelijke zorgbelasting te maken en het huidige zorgverzekering (en toeslag) in stand houden. dan heb je niet het probleem van de privacy (verzekering mag niet zomaar weten wat je verdient) en blijft de marktwerking gewoon intact. de hoogte van die belasting moet nog verder onderhandeld worden maar dan is iedereen een stuk tevredener dan nu. er word toch geniveleerd en de marktwerking blijft intact.

 21. E.W zegt: 03-11-12 om 23:14

  Ik dacht dat het grootste probleem was om de staatschuld terug te dringen, en niet te doorschuiven naar de volgende generatie. Nooit geweten dat nivelleren de oplossing hiervoor was. Ik heb inderdaad een leuk inkomen, maar die is volledig passend bij het werk dat mijn man en ik doen; verantwoordelijk werk, fulltime job en blijven investeren in kennis en kunde na kantooruren hoort erbij. Het bericht over de zorgpremie en daar houdt het niet bij op, hakt er dan ook flink in. Ik ben helemaal voor verdelen van geld voor mensen die het minder hebben, maar wil wel een behoorlijke beloning naar werk blijven houden. Als dit door de overheid zo niet wordt gehonoreerd, dan rest mij mogelijk niets anders dan een minder betaalde baan of minder gaan werken en daardoor o.a. minder zorgpremie betalen. Lijkt me geen goed effect opleveren voor zowel de werkgelegenheid c.q. het werkeloosheidscijfer als de stijgende vergrijzing waarbij elke man en vooral vrouw in de toekomst noodzakelijk zijn om bij te dragen. Laten we het hopen dat de VVD bij kennis komt, de PVDA geniet in ieder geval. Ik heb PVDA gestemd, dit had ik niet zien aankomen. Mijn stem is bij de volgende ronde verloren voor de PVDA!

 22. Martijn zegt: 04-11-12 om 00:15

  Nu VVD en PVDA het regeerakkoord hebben gepresenteerd en wordt het langzaam duidelijk wat de impact zal zijn voor de samenleving en in het bijzonder voor de diverse doelgroepen: jong versus oud, laag inkomen versus hoog inkomen, veel eigen vermogen (bijv. in overwaardes woning) versus (rest)schuld/geen eigen vermogen, gezond versus ziek en alleenstaand versus samenlevend c.q. gezin. Schijnen een aantal doelgroepen hierin onevenredig hard te worden getroffen door een opeenstapeling van ongekende NETTO lastenverzwaringen.

  Tuurlijk we moeten (duurzaam) hervormen om ‘sterker uit de crisis te komen’, compromissen sluiten, solidair zijn waarbij de breedste schouders de zwaar laste dienen te dragen annex eerlijk delen, gezond versus niet gezond, dit lijkt mij evident!

  Koopkrachtplaatjes lijken dan aan te geven hoe dit voor diverse groepen in onze maatschappij uitpakt en als onderbouwing wordt gebruikt om bepaalde keuzes te rechtvaardigen. Je moet ergens vanuit kunnen gaan, lijkt het adagium. Echter hier wringt nu net de schoen.

  Voorbeeld: een gezin met 3 kleine kinderen met een gezamenlijk hoog (midden)inkomens (bijv. plm. 90.000 euro Bruto per jaar en 35.000 euro= 125.000 euro op jaarbasis = gezamenlijk plm. 5500 euro Netto per maand).

  Zijn zouden volgens de koopkrachtplaatjes plm. 0,8 % achteruit gaan door allerlei maatregelen de aankomende jaren mede door dit regeerakkoord.
  Nu de praktijk:
  A) Beperking kinderopvang toeslag vanaf 1 jan 2013, netto plm. 250 euro netto lastenverzwaring per maand
  B) Zorgkosten (600 Eigen risico en 485 zorgpremie) netto plm. 350 euro netto lastenverzwaring per maand (incl. belastingverlaging bij 4e schijf van 52%-49%)

  Subtotaal: 600 euro netto per maand = op basis van het Netto besteedbaar gezamenlijk inkomen van plm. 5500 zeker 10% lastenverzwaring!

  Daar nog bij komt:
  C) Minder kinderbijslag (zeker naarmate de kinderen ouder worden)
  D) Geleidelijke beperking HRA van 52% naar 38% over 20 jaar (ondanks verlaging 52% -49%) tbv 2 onder-één-kap met hypotheek van 400.000 euro op termijn = 250 euro per maand

  Subtotaal: 250 euro netto per maand = op basis van het Netto besteedbaar gezamenlijk inkomen van plm. 5500 zeker 5% lastenverzwaring!

  De overige lastenverzwaringen zij hier nog buitenbeschouwing gelaten ( c.q. niet of nauwelijks inkomensafhankelijk), BTW verhoging naar 21%, brandstofprijs diesel, verzekeringen, gemeentelijke lasten enz. enz.!

  Totaal aan lastenverzwaring van netto 1100 euro per maand of wel plm. 15%-20% op basis van netto gezamenlijk besteedbaar inkomen van 5500 euro per maand of wel 125.000 euro Bruto op jaarbasis.

  Indien dit gezin met 3 jonge kinderen op de piek van de woningmarkt in 2007 een 2 onder 1 kap voor 355.000 euro op een VINEX-locatie heeft gekocht op basis van huidige spelregels van 52% HRA op advies van een gerenommeerde bank tegen een aflossingsvrije hypotheek van 400.000 euro en inmiddels geconfronteerd wordt met een restschuld van plm. 60.000 euro.

  Dan begrijpt u ook dat dit jonge gezin, zoals zoveel jonge gezinnen in deze situatie ondanks een hoog gezamenlijke Bruto inkomen deze netto lastenverzwaringen nooit kunnen opvangen, laat staan ook nog versneld kunnen gaan aflossen c.q. sparen. Zij komen financieel helemaal klem te zitten door een opeenstapeling van netto lastenverzwaringen!

  En zij hebben over het algemeen ook niet de beschikking over Eigen Vermogen door bijvoorbeeld overwaardes van verkochte woningen, maar wel hoge maandlasten van het gezin, ondanks de HRA van 52%. Tuurlijk is het kopen van huis een investering en eigen risico, echter als door overheidsingrijpen niet meer betaalbaar wordt is dit wel relatief.

  Ik snap dat we de rekening niet moeten doorschuiven naar volgende generaties en ja we moeten de rekening van de crisis eerlijk delen, waarbij de kapitaalkrachtigen een extra steentje aan bij mogen dragen. Want wie wil niet dat kinderen in een solidaire samenleving kunnen opgroeien waarbij zelfredzaamheid enerzijds en sociale cohesie anderzijds belangrijke pleitbezorgers zijn. Dus ook deze gezinnen mogen wat extra bijdragen gezien hun hoge inkomen. Echter de opeenstapeling van netto lastenverzwaringen die nu op deze gezinnen afkomen is met de beste wil van de wereld niet meer voor hen te behappen. Waarom bij netto lastenverzwaringen behalve inkomen ook niet meer kijken naar Eigen Vermogen?

  De hoop is dat ondanks verschillende visies op de samenleving en ideologische verschillen de politieke moed is om samen tot een gezamenlijke oplossing te kunnen komen waarbij de ‘’pijn’’ echt eerlijk wordt verdeeld.

 23. jan zegt: 04-11-12 om 01:07

  laat iedereen die hier zit te klagen .
  eens een tijdje fabriek,s medewerker worden voor schamel loontje.
  en dan ook nog ontslagen worden wegens reorganisatie.
  op je 54 ste na 22 jaar.
  dan piep je wel anders pffttttt

 24. Frans zegt: 04-11-12 om 01:45

  En maar klagen, en maar klagen. Eén van de rijkste landjes ter wereld, volgens statistieken zelfs één van de gelukkigste volkjes op aarde. Maar kom niet aan de centjes, want dieper gaat de ziel van Nederland niet. En daaronder is het ineens zo leeg zo leeg… Zullen we huilen?

 25. A.P.v.d.Hoeven zegt: 04-11-12 om 01:46

  Nivelleren , als men dat al wil, moet men doen met de belastingen en
  niet met een “product”als de zorg. Het is gewoon een slechte gedachte
  dat de een meer moet betalen voor iets als de ander.
  Als de zorgpremie voor de mensen met een klein inkomen te hoog wordt
  moet men die helpen, net zoals het nu gaat of via de belastingen

 26. Frank zegt: 04-11-12 om 06:58

  Het ligt nogal voor de hand dat wanneer regelingen zo sterk worden aangepast, er foutjes kunnen zijn op detail niveau. Ik heb er alle vertrouwen in dat de ergste uitwassen gecorrigeerd worden.

  Wat ik minder voor de hand vind liggen, maar wat misschien wel heel menselijk is, is al het huidige rumoer. Zowel Pvda en nog meer VVD wordt kiezersbedrog verweten, maar dat is sensationeel gepraat, het houdt geen rekening met de realiteit. De Hond die schermt met verloren zetels… doh, dit is waarom we slechts eens in de 4 jaar stemmen; om partijen de kans te geven nare maatregelen te nemen zonder gelijk gestraft te worden. ‘Not In My BackYard’ is in vol ornaat aanwezig.

  Een stelsel waarin coalitievorming noodzaak is vereist compromisses. We zijn gewend aan de kaasschaaf aanpak, dus als twee partijen in plaats daarvan een uitruil doen is iedereen geschokt. Rutte en Samson wilden eea. eens wat groter aanpakken, nu nog afwachten of hun beider achterbannen zien dat voor elk van hun grote zorgpunten ze ook winst boeken. Kunnen de achterbannen ook over hun schaduw springen?

  En waar die uitruil niet perfect uitvalt hebben we wel een ding te realiseren: we hebben een tekort van 16 miljard! In mijn huishoudboekje zou ik dan een groot probleem hebben, en het siert deze twee partijen de bereidheid te tonen Nederland financieel te saneren in plaats van op opgeklopte lucht door te leven.

  Het zou mij niet verbazen als over een tijd deze twee mannen gezien worden als staatsmannen, een type politicus waar we er veel te weinig van hebben in dit land. En voor de helderheid: ik zou en zal nooit op ze stemmen, en ik word ook flink geraakt door de aangekondigde maatregelen. Maar dat houdt mij nog niet tegen de wekelijkheid onder ogen te zien.

 27. voormalig offsetdrukker zegt: 04-11-12 om 09:06

  Dit regeer akkoord zal desastreus zijn voor Nederland.
  De rijken worden armer en midden inkomens geven niks meer uit
  omdat een gigantisch risico lopen als ze in de w.w komen.
  Nu zit ik zelf in de w.w na 22 jaar grafische industrie. In deze sector
  is bijna geen werkgelegenheid meer. Ik betaal zelf voor een groot deel mijn omscholing naar de proces industrie allemaal prima.

  Maar straks heb je daar geen tijd meer voor. Je moet al hemel en aarde bewegen bij het uwv om een traject te mogen doen. Nu wordt ik misschien geconfronteerd met een kortere ww.
  Die trouwens netto geen 70% is maar eer 50 a 60% is van het gemiddelde wat je het laatste jaar verdiend hebt.
  Mijn vrouw is fulltime gaan werken om alles nog rond te breien en nu worden we weer hiermee geconfronteerd. De opleiding kan ik dan niet meer afmaken. Wij zullen dan gewoon failliet gaan.

  Ik krijg huilende mensen aan de lijn, volwassen kerels die het niet meer zitten. Die altijd keihard hebben gewerkt zaterdag/zondag ze stonden er vaak ten koste van het eigen gezin. Niemand wil ze zijn te oud/ te duur/ te hoog opgeleid om (simpel) werk te doen.
  Nu worden ze nog geconfronteerd met de afbouw van de hypotheek
  rente aftrek. Ze raken hun huis niet kwijt. Deze mensen komen nu al
  in grote problemen. En mochten ze weer een baan vinden worden ze
  gigantisch gepakt door allerlei lasten verzwaringen. Mensen zien hun leven verdampen en ze kunnen geen kant op. De bonden en de maatschappelijke organisaties zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en dit kabinet en vooral de heer Rutte wijzen op zijn verantwoordelijkheid. Ze hebben werkelijk geen idee wat er zich afspeelt in gezinnen.

 28. gerbert zegt: 04-11-12 om 10:22

  het gezeur over de bezuinigingen van de VVD aanhang is naar mijn mening een beetje overdreven nu ze zelf iets meer moeten betalen voor de zorg .
  ze vergeten dat de chronische zieken al ongeveer 15 jaar aan het bezuinigen zijn omdat de mensen met een modaal of dubbele modaal inkomen ont zien werden
  ende zwakkere Nederlanders het maar moesten ophoesten.en nu ze een keer aan de beurt zijn klagen ze been en steen.
  maar ze vergeten dat de chronische zieken alk jaar aan het maximum bedrag zitten van de eigen bijdrage ende meeste mensen met een modaal of dubbele modaal inkomen hier niet aan zitten.het bedrag dat een chronische zieke persoon in verhouding moet betalen hoger is dan de huidige bedragen die de modaal of dubbele
  modaal inkomen moet gaan betalen in de huidige plannen van het kabinet en dit hebben de chronische zieken al elk jaar op nieuw de laatste 15 jaar elk jaar op nieuw moesten zien op te hoesten.en nu moeten de VVD aanhang het zelf een keer op hoesten klagen ze steen en been ter wijl ze het in verhouding zat kunnen betalen.
  wand als een persoon met een minimum inkomen het elk jaar opnieuw moest ophoesten en daar maar mee moest leren omgaan en slikken en het maar moest doen werden hun ontzien.
  DUS WAT ZEUREN ZE NU TOCH.

  G.B.pping

 29. Louis van Rasten zegt: 04-11-12 om 10:23

  Naar mijn mening is het niet meer dan logisch dat inkomensnivellering tijdens crisistijd plaatsvind. De sterkste schouders betalen de zwaarste lasten maar kunnen dit ook. Verder zou ik willen vermelden dat er bij de zwakkeren in de maatschappij toch al weinig tot niets te halen valt. De zwakkeren dienen dus te worden ontzien en dit is niet meer dan logisch want anders krijg je Amerikaanse toestanden, iets wat wij absoluut niet zouden moeten willen. De moraal komt hiermede in het gedrang.

  Het is moeilijk te zeggen wie er als uiteindelijke winnaar uit de onderhandelingen zijn gekomen. De PvdA heeft wat ingeleverd alsmede de VVD. Het is water bij de wijn doen en zo gaat het altijd in een polderland als Nederland.

  Wat ik wel belangrijk vind is dat mensen hun baan blijven behouden, dat de bezuinigingen niet ten koste zal gaan van werkgelegenheid. De koopkracht dient zoveel mogelijk in stand te worden gehouden. Het versoberen van de WW-duur vind ik zelf een belachelijke maatregel, het brengt absoluut geen zoden aan de dijk en het is feitelijk lood om oud ijzer want wat is uiteindelijk het saldo? Wat zal het gaan opleveren? Je drijft alleen maar meer mensen richting WWB hetgeen naast financiële ook economische consequenties zal gaan hebben wat ook weer diens uitwerking zal hebben op de economische situatie in dit land. Waarom niet hernieuwd de invoer van WW-premie (werknemersdeel) invoeren doch wel de oude termijn (drie jaar) in stand houden? Wat is hierop tegen? Ik snap de VVD niet.

  Dat men zit te kibbelen om te hoge zorgpremies is één maar het behoud van werk en dus inkomenszekerheid vind ik toch vele malen belangrijker dan iets minder met vakantie gaan danwel een auto minder voor de deur………

 30. Frank2 zegt: 04-11-12 om 10:37

  Samsom = kompas is eerlijk delen
  Rutte = 16 mlj bezunigen.

  Dit is de uitkomst die de kiezer wilde….
  Eerlijk en nodig…… Laat de heren hun werk doen.
  Heb wat meer vertrouwen.

 31. Bas zegt: 04-11-12 om 11:04

  Wat ik niet snap, de nivelleringsoperatie wordt geen bezuiniging genoemd.

  Toch, zonder de nivelleringsoperatie kan het afschaffen van de zorgtoeslag niet doorgaan, en die afschaffing levert WEL veel geld op.

  Het is dus wel degelijk een lastenverschuiving, alleen geen ordinaire: Normaal gesproken wordt een regeling afgeschadftr, en degenen die er voordeel van hadden zijn de klos. Nu zijn juist de anderen het haasje

  We moetne oppassen dat we niet in een situatie komen waar de zorgtoeslag is afgeschaft en de nivellering niet is doorgevoerd – want een bijstandsgerechtigde KAN geen 70 euro extra per maand dragen.

  Dat kan een eenverdienen die 40.000 verdient – in de meeste gevallen – met minder moeite.

  Ik heb zelf een aantal problemen met de nivelleringsoperatie:
  1 is nivelleren wel nodig?
  2 De zorg is niet het instrument voor inkomstenmaatregelen. Als mensen met een inkomen van 70.000 11 % meer moeten betalen, dan zou dat via de belasting moeten gaan.

  En daarmee kom ik op het volgende punt:
  De belasting gaat, de facto, anti-prefggressief worden: Wie 52.000 verdient betaalt over zijn laatste euro 52 % belasting en 11 % zorgtoeslag, dus effectief 63 %. Deze schijf loopt door tot 70.000 waarboiven het tarief VERLAAGD wordt tot 52 %

  De maatregel is helemaal geen nivelleren, het is het benadelen van de middeninkomens en de midden-hogere inkomens ten gunste van de topinkomens.

  Is dat nodig? Volgens mij hebben mensen met de topinkomens geen hulp van de minder welvarenden nodig.

  En daarmee kom ik, terwijl ik tegen nivelleren ben, uit op een standpunt dat overereenkomt met de SP: Als je dit dan doorvoert, doe het dan voor iedereen – dus niet aftoppen bij 70.000 euro

 32. Arnout Willems zegt: 04-11-12 om 11:41

  Er zit nog een sterk nivellerende maatregel aan te komen . Geen VVD er die zich daar drukt over maakt omdat de meeste VVD ers een eigen huis hebben. En als het de eigen portemonnee niet raakt hoort men de VVD ers niet, hoe hypocriet .. Naast de ”normale ” huurverhoging liefst 6,5 % extra huurverhoging voor gezamelijke inkomens boven de € 43000, – en geen maximale huurgrens meer ! Elk jaar stijgt de huur dus met zo’n kleine 10 % !! . Dit omdat je moet doorstromen vanwege het zogenaamde scheefwonen, terwijl de mogelijkheid om daadwerkelijk door te stromen er in de praktijk niet of nauwelijks is . Je zit binnen een jaar of zes op een extra maandlast van € 300,- en dit raakt wederom de hardwerkende midden inkomens die vaak ook nog behoorlijk meebetalen aan de studie van hun kinderen. En in tegenstelling tot de zorgpremie wordt er nu NIET naar het individueel inkomen van beide partners gekeken maar naar het gezamelijk inkomen . Hoe krom en onredelijk. Overigens zal de grootste groep scheefwoners ( eind vijftigers , begin zestigers ) blijven zitten waar ze zitten ( inclusief mijn eigen persoon ) omdat de inkomens van deze groep mede door pensionering en het vervallen van de partner toeslag in de AOW ( 2015 ) drastisch zullen dalen. De huur is in de tussentijd door de idiote huurverhoging even drastisch gestegen en dan zal er dus door deze groep op dat moment massaal een beroep worden gedaan op de huurtoeslag. ( hoezo bezuinigen ? ) De € 43000, – wordt als zekere factor ingebracht maar inkomens wisselen sterk en de inkomensfactor is juist erg onzeker. Wat gebeurt met de huur als je inkomen door ontslag , ziekte , tijdelijk contract etc. weer onder de € 43000, – duikt ? Wordt de huur dan weer naar het oorspronkelijke niveau teruggebracht of mogen deze mensen dan OOK aanspraak maken op huurtoeslag ??? Samsom en Rutte : bezint eer gij begint …

 33. John zegt: 04-11-12 om 12:17

  @ jan, de nl fabrieksarbeiders zouden eens moeten gaan werken in een chinese fabriek, kijken of ze dan nog zeggen of het zo’ n schamel loontje is wat ze krijgen. Deze arbeiders zijn blind voor de nieuwe wereldsituatie. Nu er prikkels komen voor onze midden en hoge klasse of minder producttief te zijn, is dat dodelijk voor nl. Maar blijf vooral geloven in nivelleren. Dan zitten we binnenkort allemaal op noordkoreaan niveau. Wel lekker eerlijk……

 34. J. Harberts zegt: 04-11-12 om 13:25

  Ik begrijp de inhoudelijke reactie van veel kiezers over de diverse onderwerpen uit het regeerakkoord. Echter, volgens mij is er een stap daarboven iets zeer verontrustends aan de hand.

  Namelijk, als de VVD er mee wegkomt dat men dusdanig kan afwijken van het verkiezingsprogramma dan kunnen we er in de toekomst rekening mee houden dat er een “slimme” partij op staat die de verkiezingscampagne volledig commercieel gaat inrichten, oneigenlijk veel stemmen achter zich krijgt en daarna gelijk een koers gaat varen welke geen enkel verband heeft met hetgeen in het verkiezingsprogramma stond.

  In het bedrijfsleven valt dit volgens mij onder de noemer; je stakeholders foutief informeren, onbehoorlijk bestuur en kan gelijk afgestraft worden door een OR of door een rechtbank. Volgens mij, maar ik kan ernaast zitten, ben je als bestuurder dan gelijk persoonlijk aansprakelijk.

  Ik ben in deze benieuwd welke mogelijkheden de kiezer heeft om de huidige, in mijn ogen, frauduleuze handelingen van de VVD met terugwerkende kracht te herroepen. M.a.w. kunnen de stemmers op de VVD via bv de rechtbank hun stem herroepen o.b.v. misleidende voorinformatie? In een echte democratie zou dit toch tot de mogelijkheden moeten behoren!

 35. Wim zegt: 04-11-12 om 14:04

  Het is werkelijk ongelooflijk dat er wordt gesproken over 0,6 % koopkracht verlies voor hogere inkomens, Het is feitelijk onjuist. Een korte rekensom. Wij verdienen beiden twee keer modaal. Dat is goed ronkomen maar er is ook hard voor gewerkt en gestudeerd. Iedere dag weer. De KoT (Kinderopvangstoeslag) wordt voor de hogere inkomens gestopt. De werkgeversbijdrage (33,3%) gaat er vanaf. Dat is netto in ons geval 280 EUR netto. Daar komt nu de zorgpremie bij voor twee personen is 330 EUR per persoon erbij. Maakt 660 EUR + 280 EUR = 940 EUR per maand x 12 = Dat is ruim 11.000 EUR netto. Komt nog bij de BTW verhoging en beperking aftrek hypotheekrente en tal van andere maatregelen. Astronomische bedragen ook voor de hogere inkomens. Hier val niet op te plannen of rekening mee te houden. Hoe kun je in godsmaan 11.000 EUR uit iemand zijn zak trekken. Dit zijn de feiten. Ok stel dat we er nou eens 3000 EUR vanaf trekken vanwege belastingcomensatie en verlaging. Dan blijft er nog ruim 8000 EUR over. Schande, schande en nog een schande!

 36. Laat inderdaad die partijen hun werk doen. Er over praten kan natuurlijk, maar er iets aan doen is helaas toch niet mogelijk. Daarnaast: maakt niet uit wat voor zorg er uiteindelijk komt, er zijn altijd mensen de dupe.

 37. Oja, doe het zelf [url=http://zorgverzekeringvergelijkenstudenten.nl/]hier[/url] maar eens: voor een heel land zoiets bepalen. Dat zal echt niet makkelijk zijn.

 38. Op http://checkbrutonetto.nl worden de gevolgen van de plannen voorgerekend. Zo erg als Wim het voorstelt lijkt het daar niet te zijn. Maken ze een rekenfout?

 39. Jannenman zegt: 12-11-12 om 18:25

  Stuk goedkoper geworden door die privatisering inderdaad.

  Stukken beter ook.

  Hopelijk kan er nog een flinke morfinespuit vanaf straks voor alle 50 plussers. Is toch goedkoper dan behandeling nietwaar? En ze hebben toch geen werk vaak, kunnen niet meer mee met wat nieuw is (en aldus altijd beter) en ze zeuren nog ook (meer dan 50% stemmers pvv is 50+). Soylent Green en een Palestijns leider die dat heel goed had gezien in het westen, zo’n jaar of 10 geleden.
  Arbeid is heilig und macht… tja. Het schijnt dat ze in Griekenland ambtenaren moeten ontslaan. Er zijn er te veel van en ze zitten maar wat te niksen. Het is beter als ze thuis, voor veel minder geld gaan zitten niksen. Daar worden mensen veel gelukkiger van. Geen status, geen geld, een loser, dus vertrekken dierbaren ook nog. Wie wil er nou een loser zijn? Waar je mee omgaat word je door besmet. Wegwezeeee.

 40. koko zegt: 20-11-12 om 20:34

  Het zijn stel ratten je weet wat er mee moet?…..!

 41. Peter Fiege zegt: 21-11-12 om 12:09

  over financieel winst maken en anderen helpen, kan dit mogelijk iets zijn…

  de kinderarbeid turkije, combineren met bouwfraude, en zo doende de mogelijke oplossing…

  is dit onderstaande idee om de kinderarbeid iets tegen te gaan, in oa turkije, een goed idee?

  als alle landen die katoen exporteren, die prijs iets omhoog doen? en er dan op word toegezien? zodat de export verhoudingen gelijk blijven vd verschillende landen onderling, en niemand stiekem hun katoen prijs verlaagd? en anders? als Nederland dit realiseren kan, op bv 1 land na, zodat die de meeste katoen kan verkopen? dat kan ook? misschien?

  als nederland het voortouw neemt, om dit te initiaseren, dan zullen meerdere arme landen er baad bij hebben, en, voor ons Handels land kan dit dan toch ook een financieel win plaatje opleveren?

  afz Peter Fiege

 42. Klaas zegt: 27-11-12 om 17:35

  @J. Harberts
  zegt;
  (((kunnen de stemmers op de VVD via bv de rechtbank hun stem herroepen o.b.v. misleidende voorinformatie? In een echte democratie zou dit toch tot de mogelijkheden moeten behoren!)))

  Nou ik denk dat veel mensen dit maar eens moeten doen, zeker nu dat er weer een belofte verdwenen is, dat is nu de derde.

  Trouwens nu wordt het geld wel via de belasting opgehaald, met andere woorden de MKB gaat hierdoor ook wel even lekker naar de knoppen toe. Wie wil dan nog uren in een winkel staan voor luttel inkomsten.

  Maar wie heeft nu die schatkist leeggehaald eigenlijk, wij burgers? Dat dacht ik even niet, maar wij krijgen wel de rekening gepresenteerd.

 43. Henk ten Tegen zegt: 13-02-13 om 09:03

  En waar gaat al dat geld dan eigenlijk naartoe? De zorgpremies zijn ongeveer drie keer zo hoog geworden sinds de invoering van de verplichte ziektekostenverzekering. Je zou zeggen dat er voor al dat geld flink meer mensen aan het werk kunnen in de zorg, maar niets is minder waar: werkzoekende verpleegkundigen komen niet aan de bak, en de mensen die er (nog) wel werken, klagen steen en been over de werkdruk. Intussen wordt de kont van de dementerende bejaarde buurvrouw nog steeds niet gewassen, maar kunnen natuurlijk wel vrouwen van 45+ met een zooo ongelooflijke kinderwens de meest futuristische boetseerbehandelingen krijgen om toch maar vooral zo’n verwend drama op de wereld te kunnen zetten. Het stinkt dus allemaal. En wel naar verkwisting. Als klap op de vuurpijl mag ik, wanneer ik buiten mijn schuld een ongeluk krijg en in het ziekenhuis beland dankzij een blinde fossiele spookrijder die zijn rijbewijs al in 1843 had moeten inleveren (toch zielig om zo’n lieve opa zijn mobiliteit te ontnemen…!), als dank voor die liefdadigheid een astronomisch bedrag aan eigen risico ophoesten. En oja, niet te vergeten wel betaald parkeren bij het ziekenhuis en nergens een wisselautomaat te vinden. Amen.

  Trouwens Wim 2x modaal, als je elke dag zo hard gestudeerd hebt hadden ze je wel eens beter mogen leren spellen.

 44. roy zegt: 18-06-13 om 22:54

  we hebben 16 miljoen mensen als die iedere maand 20 euro over maken naar de overheid en die sparen dat op dan heb je naar 1 jaar 40 miljard structureel aan inkomsten binnen iedereen kan 20 euro missen crisis voorbij zou ik zeggen (brengt meer op dan btw te verhogen)

Geef een reactie