De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Kun je banen creëren?

Op dit moment is 8,6 procent (bron: CBS) van de beroepsbevolking werkloos. Morgen worden twee belangrijke cijfers gepresenteerd: de nieuwste werkloosheidscijfers door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en de doorrekening op werkgelegenheidseffecten van het begrotingsakkoord door het CPB (Centraal Planbureau).

 

Wat doet het kabinet om de werkloosheid aan te pakken? En kun je dat meten?

 

Sectorplannen

Het meefinancieren van sectorplannen is de belangrijkste maatregel van het kabinet om de werkgelegenheid te stimuleren. Werkgevers en werknemers binnen een bedrijfstak kunnen bij de overheid een plan indienen dat de werkloosheid moet tegengaan. De kosten van deze plannen worden gelijk verdeeld tussen de overheid en de indieners.

 

De maatregel komt voort uit het sociaal akkoord. Voor de komende twee jaar heeft het kabinet hiervoor 600 miljoen gereserveerd. Tot nu toe hebben alleen de transportsector en de bouwsector officieel een plan ingediend. Deze twee plannen kosten de overheid in totaal 80 miljoen euro.

 

Jeugdwerkloosheid

Van de Nederlandse jongeren is ongeveer 15 procent werkloos en daarom heeft het kabinet dit jaar 50 miljoen euro extra beschikbaar. Het bedrag wordt vooral gebruikt om jongeren werkervaring op te laten doen. Daarnaast is voormalig Tweede Kamerlid Mirjam Sterk aangesteld als ambassadeur voor de aanpak van jeugdwerkloosheid.

 

Haar belangrijkste initiatief was de afspraak met uitzendbureau Randstad om binnen vijf weken 10.000 jongeren aan een baan te helpen. Uiteindelijk bleef de teller steken op 8281. Daarnaast stelden arbeidsmarktdeskundigen vraagtekens bij de effectiviteit van het initiatief. Jongeren hadden ook zonder die hulp hun baan wel gekregen en mogelijk ging die hulp aan hen ten koste van andere groepen werklozen.

 

Ouderen

Ook bij de aanpak van de werkloosheid onder ouderen wordt voornamelijk een beroep gedaan op de uitzendbranche. Via een nieuwe maatregel krijgen uitzendbureaus een financiële prikkel om ouderen aan het werk te helpen.

 

Andere kabinetsplannen zijn het organiseren van netwerkbijeenkomsten en inspiratiedagen. In totaal trekt het kabinet tot en met 2014 67 miljoen euro uit om de ouderenwerkloosheid aan te pakken.

 

Akkoorden

Voor Prinsjesdag berekende het CPB dat de kabinetsplannen een lichte werkloosheidsstijging tot gevolg heeft. Donderdag 17 oktober wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van het nieuwe begrotingsakkoord op de werkgelegenheid. Aangenomen wordt dat de aangepaste plannen pas in 2040 tot 50.000 nieuwe banen leiden.

 

Naast het begrotingsakkoord zijn er andere akkoorden waaraan een concreet aantal banen is gekoppeld. Zo moet het Energieakkoord volgens de berekeningen tussen de 10.000 en 15.000 banen genereren in 2017. Ook de afspraken in het Natuurpact moeten tot 2020 resulteren in  40.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

 

Wat is nu duidelijk over het aantal banen?

 

Energieakkoord:

 

-          De effecten van het Energieakkoord zijn door drie instanties doorgerekend. Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft los van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) gerapporteerd, maar het onderzoek is met alle partijen gebeurd.

-          Het EIB rapporteert een lager werkgelegenheidseffect dan het PBL en het ECN.

-          Dit komt doordat PBL en het ECN twee scenario’s hebben ontwikkeld (optimistisch en pessimistisch) en het EIB gaat uit van een gemiddelde. Volgens de SER (Sociaal Economische Raad) is het EIB het voorzichtigst.

-          15.000 banen is de bovenkant van de bandbreedte en wordt dus bereikt wanneer alle doorgerekende plannen worden door gevoerd. Het is niet te zeggen of dat dus wel of niet wordt gerealiseerd.

-          Bij de onderkant van de brandbreedte wordt rekening gehouden met 10.000 banen.

 

Natuurakkoord

 

-          Ecorys heeft de maatregelen m.b.t. stikstof doorgerekend. Het wegnemen van restricties levert een impuls van 40.000 banen.

-          Ecorys heeft het aantal van 40.000 gebaseerd op basis van ‘hele concrete plannen’ voor de komende zes jaar die bij provincies en gemeenten liggen.

-          Deze plannen kunnen op dit moment geen doorgang hebben vanwege de huidige regels over stikstof.

-          De plannen hebben betrekking op allerlei gebieden zoals recreatie, industrie en de agrarische sector.

-          Ecorys heeft gebruik gemaakt van de cijfers van drie provincies. Vandaaruit zijn conclusies getrokken voor heel Nederland.

-          Het rapport dat is opgesteld stelt dat 29.000 directe en 11.000 indirecte banen minder gerealiseerd worden als de investeringen geen doorgang vinden en dat tenminste 4.000 bestaande banen het risico lopen te verdwijnen.

 

Anderen over het creëren van banen:

 

-          Volgens het CPB worden voorspellingen onzekerder naar mate ze betrekking hebben over een langere periode, het CPB doet zelf geen ramingen die verder gaan dan een jaar.

-          Veel economen zijn van mening dat het kwantificeren van het werkgelegenheidseffect van een plan ‘een beetje natte vingerwerk is’.

-          Ook zien zij dat cursussen en re-integratietrajecten weinig effect hebben. De cijfers ondersteunen dit. Al kan het toch nuttig zijn voor jongeren die weinig ervaring hebben op de arbeidsmarkt en ouderen die al lang werkloos zijn.

Pieter van der Lugt, Haagse redactie NOS

 

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


5 reacties op “Kun je banen creëren?”

 1. Het zijn kille cijfers. Een ondernemer heeft geld nodig om te investeren en werkelozen aan te nemen. Het Haagse is voor veel politici belangrijker dan hun verlies nemen, zoals een ondernemer moet doen. Wij als ondernemers moeten het hebben van koopgedrag van mensen. Maar als de lonen niet met de inflatie trend houden dan is het gevolg dat er deze herfstvakantie 11,5% minders geld is uitgegeven voor een vakantie. De reisbranche moet hierdoor personeel ontslaan i.p.v. aannemen. Onze vrachtwagenchauffeurs worden bij bosjes de laan uit gestuurd en vervangen door Hongaren en Polen. Onze schilders kunnen niet concurreren met Oost-Europeanen. Onze detailhandel staat er niet goed voor en kan niet bij banken terecht. Ach ik kan zo nog uren schrijven over het schuldenplafond van Nederland. In Amerika drukt men gewoon geld bij, zoals in het verleden de Grieken elke 5 jaar met hun Drachme deden.

  Sterkte met cijfers, mijn oma vertelde ons vroeger je moet ze eerste in je hand kunnen tellen dan kan je ze pas uitgegeven.

 2. freek zegt: 16-10-13 om 21:55

  zolang werkgevers mensen boven de 40 jaar stelselmatig afschrijven is elk plan zinloos.

 3. Nou Pieter zo ingewikkeld hoeft het niet hoor. Banen zijn makkelijk te creëren. Alleen de politieke moed om maatregelen te nemen is er niet bij de huidige politieke partijen. Het is bekend dat werkgevers/ ondernemers hun personeel uitknijpen,
  alles onder het mom van de crisis, ja de crisis. Werk wat eigenlijk gedaan moet worden door 2 mensen wordt nu door 1 persoon gedaan, ja de crisis . Rekening neerleggen bij dezelfde werkgevers en ondernemers moet je eens kijken hoeveel banen er gecreëerd gaan worden.Want er is geld bij de ondernemingen en banken, er is zelfs heel veel geld , komt alleen niet bij de juiste mensen terecht.

 4. Bart zegt: 17-10-13 om 10:28

  In deze beschouwing lees ik uitsluitend de vele miljoenen subsidie / ondersteuning om een relatief klein aantal werkzoekende ,jongeren, ouderen, en gehandicapten aan het werk te kunnen helpen, veelal via uitzendbureau constructies , waar men het personeel ook weer op flexibele wijze kan ontslaan.

  De ‘Nederlandse aanpak ‘ is zoals ik enige maanden terug mocht lezen, in de noordelijke provincies , het laten vouwen van handdoekjes voor een wasserij door werkzoekende ( bijstand of WW ), slechts enige kilometer verder in de Duitse Eemsregio , een dynamische grote scheepsbouw, auto en andere industrie, toeleveranciers en dienstverleners,met een sterke groei !

  Om de staatsschuld hier af te kunnen lossen,zal er toch echt eens weer meer wat gemaakt moeten worden tegen concurrerende prijzen, wat de wereld van ons zou willen kopen.

  Het totale kosten niveau zou omlaag moeten, dus meer conform zoals b.v. in Duitsland , waar men wel de kunst verstaat van respect en trots op ambachtelijk werk, een briljante maakindustrie, met producten welke de gehele wereld wil kopen.

  Het kunnen werken in een Duits of Japans bedrijf tot de pensioenleeftijd is dan ook heel normaal, noemen ze gewoon deelnemen aan de maatschappij , i.p.v. een deftig woord ‘participeren ‘ ,dit voor ouderen zonder schimmige constructies , zoals hier in Nederland de laatste 40 jaar zijn ontwikkeld.

  Er wordt nu te zwaar geleund op de export van andere landen ,welk via lucht of zeevracht gebruik maken van onze diensten.

  Het is verbazingwekkend dat het stijgende volume van buitenlandse exporteurs via ons land , als ‘lichtpuntje ‘ van een economische groei zou moeten zijn, of ‘wij zijn uit de recessie
  ‘ .
  De politiek horen wij in het geheel niet over een mogelijke 2e opvolgende recessie welke in aantocht zou kunnen zijn en hoe daar mee om te gaan, het wederom verdubbelen van de staatschuld over enige jaren, hoe dit land weer concurrerend en klaar te maken voor de nabije toekomst.

  Het is nu slechts de schijn van het scheppen van werkgelegenheid , waar de werknemer een grote zak met geld naar zijn werkgever of uitzendbureau mee zal krijgen.

  Simpele economische regel : bezuinigingen , het ontnemen van nu weer 6 miljard uit de economie, leidt weer tot vraaguitval ‘ . …………….dus meer winkelsluitingen, meer faillissementen , meer bedrijfssluitingen, minder belastinginkomsten,meer aanvragen WW uitkeringen en bijstandsuitkeringen, verder verhoging van de staatsschuld en meer wantrouwen naar de hedendaagse politiek etc. ect.

  Deze trieste ‘succes formule ‘wordt nu inmiddels 5 jaar door het overheidsbeleid gehandhaafd.

 5. Joop! zegt: 18-10-13 om 14:00

  Volgens het CPB creëert het PVV plan verreweg de meeste werkgelegenheid in Nederland. Het is maar dat u het weet…

Geef een reactie