De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Kun je banen creëren? Deel 2

“Onze redactie is op zoek naar mensen die een baan hebben gevonden dankzij het Akkoord van Wassenaar uit 1982. Wij zijn benieuwd naar hun ervaringen.”

 

 

Deze oproep is zeer onwaarschijnlijk. Net zoals het onwaarschijnlijk is dat zoiets zou gebeuren in 2040, als dit kabinet voor 50.000 nieuwe banen gezorgd zou moeten hebben.

 

Cijfers over werkgelegenheid in de toekomst zijn inschattingen, uitkomsten van rekenmodellen. Het CPB maakte vandaag de doorrekeningen bekend van het Begrotingsakkoord van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP.

 

Per saldo maakt het niets uit

Het betreft hier verschuivingen van miljarden binnen een bezuinigingspakket van 6 miljard euro. Dit extra pakketje komt bovenop een bezuinigingspakket van ongeveer 50 miljard euro in deze kabinetsperiode, op een totale overheidsbegroting van 260 miljard euro.

 

Het CPB concludeert over de “structurele werkgelegenheidseffecten” van het Begrotingsakkoord dat er niets verandert ten opzichte van het aangepaste Regeerakkoord Rutte II: een stijging van de structurele werkgelegenheid  met 0,6%.

 

Opvallend is dat het CPB schrijft dat dit Begrotingsakkoord over 6 miljard euro, de nadelige effecten voor de werkgelegenheid van het Sociaal Akkoord “compenseert”. Het ene akkoord is een verbetering ten opzichte van het andere akkoord, maar per saldo maakt het dus niets uit.

 

50.000 of niet?

Vlak na het sluiten van het Begrotingsakkoord maakten de deelnemende partijen bekend dat het 50.000 banen ging opleveren. In 2040. Die exactheid over een moeilijk te maken inschatting was al intrigerend. Nu zijn zelfs de deelnemers en de rekenmeesters het er onderling niet meer over eens. De stijging van 0,6% structurele werkgelegenheid staat niet voor 50.000 full time banen. Volgens D66 gaat het maar om 35.000 banen. Het CPB heeft een deel van de ideeën niet meegerekend omdat die nog niet zijn uitgewerkt tot plannen.

 

Maar 50.000 of niet, wat maakt het uit als de rekentermijn 26 levensjaren bestrijkt? Het is ook niet in te schatten of er over 26 jaar toch een NOS-oproep wordt gedaan:

 

“Onze redactie is op zoek naar mensen die een baan hebben gevonden dank zij het Begrotingsakkoord uit 2013. Wij zijn benieuwd naar hun ervaringen.”

Mieke van der Valk en Pieter van der Lugt, Haagse redactie NOS

 

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


Geef een reactie