De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Antwoorden op vragen over DSB

naamloos-1Het was de week van het faillissement van de Scheringa-groep, nadat vorige week het licht al uitging bij de DSB-bank. We vroegen aan u om op onze website te reageren: wat doet het met u? hoe gaat u ermee om? En welke vragen leven er zoal bij u? U heeft massaal gereageerd en uit die stroom van vragen heeft financieel redacteur André Meinema een keuze gemaakt.

Om te beginnen: waar gingen de meeste vragen over?

De bulk aan vragen over het wat, hoe en wanneer rond spaargeld, hypotheken, leningen, betalingen, enz. kwam vooral aan het begin van de week. Want dan is er nog heel veel onduidelijk. Alle betrokken partijen (zoals DSB en DNB) zijn druk met het verwerken en het op ‘n rijtje zetten, een website op te tuigen, callcenters in te richten enz. Want  de implicaties en gevolgen worden pas echt zichtbaar na het optrekken van het stof van ingestorte zaken-imperium van Dirk Scheringa.

Wat weten we nu over het spaargeld?
Dat is gegarandeerd door de staat (en opgehoest door de andere banken) tot 100.000 euro. Dat is eigenlijk een meevaller vergeleken met 1,5 jaar geleden, want toen bedroeg de garantstelling slechts  20.000 euro! Maar door de financiële crisis is dat toen door minister Bos opgetrokken. De 100.000 euro geldt voor elke spaar- en tegoedrekening op naam, of op naam van meerderen (en/of-rekeningen). En daar valt ook de opgebouwde rente onder. Het is te hopen dat iedereen vorig jaar z’n lesje geleerd heeft uit de omvallende banken en Icesave, namelijk: spreid je geld, smeer het uit over meerdere rekeningen en meer dan één bank als het bedrag hoger is dan 100.000 euro.

Wanneer krijgen mensen hun spaargeld terug?
De Nederlandsche Bank probeert dat vòòr de kerst te regelen. In  november gaan de aanvraagformulieren de deur uit waarop de benodigde info ingevuld kan worden voor de terugstorting. Bij Icesave ging het vorig jaar ook redelijk snel en voor de kerst en de routine is er al, dus dat kan snel gaan. Maar mensen kunnen nu al bij de DNB een voorschot van 3000 euro aanvragen om de periode tot de kerst te overbruggen.

Krijgt iedereen gewoon al het spaargeld terug?
Dat hangt ervan af: als het meer is dan 100.000 euro op slechts één rekening dan krijg je max. 100.000 euro. Bovendien wordt er verevend als je behalve spaargeld ook schulden hebt bij DSB, bijv. een hypotheek of een consumptieve lening hebt lopen. Dan wordt het een aftreksom: schuld minus spaargeld en wat dan overblijft krijg je of blijf je verschuldigd. Dus wie veel spaargeld heeft en weinig schuld is straks schuldenvrij met nog wat spaargeld. Wie weinig spaargeld heeft staan en veel schuld, die krijgt geen spaargeld en ziet zijn schuld wat lager uitvallen (en kan dus mogelijk een lagere maandlast, afhankelijk van het soort hypotheek of geldlening).

Maar er is ook een verschil tussen gewoon spaargeld en geld dat je had vastgezet voor een bepaalde termijn, bijv. een koopsompolis?
Ja, een spaarrekening ziet de wet als een direct opvraagbaar tegoed, net zoiets als op een betaalrekening. Het andere wordt aangemerkt als een soort belegging met dus ook een hoger risico, waar ik straks recht op heb met een bepaald al dan niet gegarandeerd rendement. Het eerste heet een spaardeposito of gewone termijndeposito, het tweede een zogn. achtergestelde deposito. En de eerste krijg je terug (of wordt dus verrekend met je uitstaande schulden), de tweede niet. Want een achtergestelde deposito (een koopsompolis bijvoorbeeld) valt niet onder de deposito-garantieregeling, en daar kun je dus jammer genoeg naar fluiten.

Zet Javascript en Flash aan om deze Flash video te zien.

En dat zilvervlootsparen, waar de DSB sinds 2007 mee adverteerde: maandelijks sparen voor je kinderen of kleinkinderen die als ze 18 zijn een bedrag met een bonus er boven op krijgen?

Ja, dat is nog onduidelijk: is dat nou spaarrekening of een gewone termijndepositie, of toch een soort achtergestelde deposito, een soort belegging?

De juristen van DNB studeren daar nog op, want dat hangt af van hoe dit financieel product is opgebouwd en onder welke voorwaarden. Zeg maar een kwestie van de kleine letterjes. Want één van de bepalingen bij dat zilvervlootsparen is dat je niet tussentijds kon opnemen zonder boete en zonder je bonus te verliezen, en dat klinkt als een achtergestelde deposito.

De hypothecaire lening: wat gebeurt daarmee als jouw bank omvalt?

Als een bank failliet gaat, of overgenomen wordt is niet opeens de hypotheek afgelost. Want een hypotheek is een schuld die je hebt bijk de bank waar een bezitting, in de meeste gevallen een huis  tegenover staat. Een failissement betekent nooit dat je schuld ook verdampt of weg is. Hypotheken zijn namelijk zogenaamde assets of bezittingen van een bank die geld waard zijn en worden na een faillissement meestal verkocht aan ee andere bank, of gaan over in staatshanden.

Dat geldt ook voor consumptief krediet en andere geldleningen: de bank heeft een vordering uitstaan, en de bank (of de nieuwe eigenaar) is schuldeiser! Dus je hypotheek blijft, en je schulden ook.

En dus moet je blijven aflossen, je maandelijkse hypotheekrente blijven betalen?
Precies, want dat loopt allemaal gewoon door. Doe je dat niet, dan kom je in problemen met bijv. straks nieuwe eigenaar of staat wegens wanbetaling. Alleen nu is het bij DSB even zo dat het hele financiële verkeer tijdelijk bevroren is en er niks overgemaakt kan worden, maar dat kan binnenkort weer wel. Dus niet zo dat omdat Scheringa en zijn bank er niet meer is er niemand meer is die op je let of je wel of niet betaalt!

Hoe gaat het met allerlei automatische betalingen (incasso’s) die mensen hadden lopen via de DSB bank?
Die zijn allemaal geblokkeerd na het weekend van 11 oktober. Het beste is daarom ook een rekening openen bij een andere bank en via de overstapservice van banken worden ook de automatische betalingen bij DSB overgeheveld naar de nieuwe bank, zodat mensen aan al hun financiele verplichtingen blijven voldoen (dank aan de rekeningen voor gas en licht, ziektekosten, verzekeringen, abonnementen, huur, enz.).

Wat gebeurt er met verzekeringen die via of bij DSB zijn afgesloten. Gelden die nog wel nu de bank niet meer is?

Ja hoor, verzekeringen met daaraan gekoppelde rechten en verplichtingen (want de premie moet bijvoorbeeld wel betaald worden), lopen gewoon door. Dus als er geclaimd moet worden of schade verhaald wordt, kan dat gewoon.

Waren er ook nog vragen los van alle financiele perikelen die over het faillissemnet zelf gingen?

Natuurlijk, er is van alles te lezen uit alle hoeken. Steunbetuigingen én boegeroep richting Scheringa en zijn bank, Lakeman, de politiek, minister Bos, De Nederlandsche Bank, de gedupeerden, enz.

Natuurlijk is het verdrietig en zelfs verbijsterend dat een bank in week tijd kan omvallen door een run op de bank. Dat 2000 mensen hun baan kwijt zijn. Dat er een financiële schade ontstaan is van vele honderden miljoenen euro’s. Dat mensen financiële problemen hebben omdat ze niet bij hun geld kunnen. Dat andere banken moeten opdraaien voor de schade.

Aan de andere kant kon je van minister Bos niet verwachten dat hij zomaar een bank redt of opkoopt. De DSB-Bank was in deze situatie gewoon niet levensvatbaar of gezond, oiok al wilde Scheringa het zo graag en bedacht hij zelf alternatieven. DSB is ook geen systeembank en dus niet onmisbaar voor het betalingsverkeer. Een reddende hand van Bos zou nooit de goedkeuring krijgen van  Brussel en zou ook zonde van het belastinggeld zijn geweest.

Kan Scheringa door justitie vervolgd worden? Kan het zijn schuld zijn dat de bank is omgevallen?
Dat is moeilijk te zeggen. Bij een ernstig falen, of aantoonbaar mismanagement, of fraude natuurlijk wel, maar daar lijkt hier geen sprake van. Bovendien heeft Dirk Scheringa als grootaandeelhouder zelf ook een enorme schade geleden.

Scheringa heeft ook niet zelf een run op zijn bank veroorzaakt, ook al heeft het doen en laten van zijn bank wel een soort vertrouwensbreuk gecreëerd met de klant/consument.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


16 reacties op “Antwoorden op vragen over DSB”

 1. Eric Peter zegt: 24-10-09 om 09:53

  De bank s hoofdzakelijk omgevallen door de media hedze, het lekken door ambtenaren en de oproep van Lakeman. dat zou meer benadrukt mogen worden.
  verder had Bos wel moeten steunen. We praten hier over een gevraagd steunbedrag van 100 miljoen. dat valt in het niet bij de te verwachten 1,5 miljard schade nu en de aan de andere banken binnen 1 weekend verstrekte 25 miljard aan steun. het medebeslissen over die steun moest komen vanuit een hoek waar juist via het lekken , was bijgedragen aan de teloorgang van de bank.

 2. Wat moet je precies doen om je spaargeld terug te krijgen?
  Men roept : “formulier van de DNB”, maar hoe kom ik daar aan?
  Moet ik dat aanvragen?
  Zo ja hoe?
  Of krijg ik dat vanzelf?

 3. bas zegt: 24-10-09 om 10:40

  Twee opmerkingen:

  1 ik schrik van de stelling dat ee nspaarrekening die voor een bepaalde termijn vast staat een achtergestelde lening is. Ik heb zoiets ook wel eens gedaan, niet bij de DSB, maar dat blijkt dus toch enger als we allemaal denken.

  2 Is het geen mismanagement dat Scheringa zijn medewerkers allerlei producten liet verkopen, die uiteindelijk tot een plicht tot het betalen van schadevergoedingzullen gaan leiden? Zonder die rommel was de bank inmiddels overgenomen, zonder faillisement.

 4. Goedemorgen,

  Meerdere banken/verzekeraars hebben zgn. woekerpolissen afgesloten. Als Lakeman zou willen kan hij opnieuw oproepen tot een bankrun o.i.d. op deze instellingen. Zou de media zich niet moeten afvragen of ze dergelijke mensen wel aan het woord moeten laten? Alle banken zijn immers kwetsbaar voor dergelijke acties! Slechts een beperkt van percentage van de banktegoeden wordt als cash-geld aangehouden. Andere tegoeden worden in deposito bij DNB aanghouden, of worden belegd. Een nieuwe bankrun op b.v. SNS-Reaal is een reeel gevaar. Is dat dan ook de reden dat SNS-Reaal een oplossing wil voor haar klanten die gedupeerd zijn? Welke banken hebben naast SNS-Reaal met dergelijke polissen veel geld verdiend?

 5. peter zegt: 24-10-09 om 11:41

  Allemaal leuk en aardig wat hierboven staat. Heel begrijpelijk en begripvol. Toch blijft er bij een duveltje influisteren dat het wat en hoe niet helemaal klopt.
  De manier waarop een en ander zich heeft voltrokken deugt niet. Meer negatieve dan positieve opmerkingen zijn hierover te maken.
  Het wat klopt niet omdat de overblijvende banken een steeds meer “kartel-achtige” macht krijgen en u ook hebben. Zij zijn nu de baas. Natuurlijk hielpen ze DSB niet uit de sores.
  Ik merk het nu zelf aan den lijve. Heb een basisrekening bij de rabobank. Zij vertikken het nu om de ovberstapservice voor mij te doen. Moet ik maar een ander (betaald) pakket nemen of maar naar een andere bank gaan “zegt” de directie. Dit maakt niets meer uit en op Europees gebied probeert men de boel ook dicht te timmeren.
  Ik voorzie, als we deze situatie over enige tijd evalueren, wij er niet beter van zijn geworden. Zij wel !! U mag zelf invullen wie die wij en zij zijn.

 6. JGB zegt: 24-10-09 om 11:52

  Hartelijk dank voor uw reactie en antwoorden. Ook de vele niet-DSB-klanten (waaronder schrijver dezes) kunnen baat hebben, of lering trekken uit de afgelopen gebeurtenissen!
  Ik durf het bijna niet meer te vragen, maar toch:
  Waar moet ik in dit geheel eventuele aandelenportefeuilles of obligaties plaatsen, die veelal bewaard worden in een depot en gekoppeld zijn aan een tegenrekening.
  Een faillissement als deze kan zelfs goed geinformeerde klanten,
  ook bij andere banken doen twijfelen aan deze producten!
  MVG

 7. pietervs zegt: 24-10-09 om 12:08

  Toen de ‘grote’ banken wereldwijd in de problemen kwamen, was dat al een teken aan de wand.

  Wie wil nu nog moeilijk doen – na dik 12 maanden bankcrisis – over deze sowieso twijfelachtige speler?

  Je had van deze bank simpelweg al lang geleden je handen moeten terugtrekken. En zeker de spaarders. Hoe naief.

  Succes, met elkaar.

  PS ik hoop dat de hetze snel ophoudt.
  Kunnen we het wellicht ergens anders over hebben?

 8. Bastiaan ten Dam zegt: 24-10-09 om 12:08

  NOS, bedankt voor jullie research, hiermee geven jullie meer diepgang aan het nieuws. Ga zo door met meerdere onderwerpen.

 9. Gerard Bouwmeister zegt: 24-10-09 om 12:25

  Zaterdag 24 oktober vermeld dagblad de Gelderlander dat de vakbonden
  al een jaar wisten dat de DSB bank het finacieel moeilijk had.
  Er zou zelfs al een sociaalplan klaar zijn geweest.
  Hadden de vakbonden dan niet bij de DNB aan de bel moeten trekken.

 10. c de Ruyter zegt: 24-10-09 om 14:02

  Het is sneu voor alle medewerkers,(en ook voor mij, en mede spaarders, ook voor de plaats Wognum denk ik, het was toch een grote broodheer meende ik.Om AZ ook niet te vergeten,wat gaat daarmee gebeuren???

  Met vriendelijke groet uit Sint Maartensvlotbrug, en hopen op betere tijden.

 11. Het nieuws over DSB heeft 2 weken lang het leven in Nederland op z’n kop gezet, dankzij de media! Ik zou zeggen… als je meer dan 100.000 Euro op je rekening hebt staan, dan had ik mijn geld al lang en breed belegd of mijn geld in stukjes over meerdere banken verspreid. Met Scheringa hoeven we geen medelijden te hebben, want alle witte boorden boeven hebben hun geld verspreid en via allerlei constructies (verre eilanden)veilig gesteld. Zelfs als het Koningshuis al weet hoe je dat voor elkaar krijgt, dan lukt het ook Scheringa!

 12. H de Munck zegt: 24-10-09 om 15:58

  Er staan denk ik wat onjuistheden bij uw antwoorden.
  Er staat bv:
  Krijgt iedereen gewoon al het spaargeld terug?
  Dat hangt ervan af: als het meer is dan 100.000 euro op slechts één rekening dan krijg je max. 100.000 euro.

  Dit suggereert dat 100.000 per rekening wordt vergoed.

  Echter
  Het depositogarantiestelsel is een regeling ter garantie van bepaalde banktegoeden van rekeninghouders als een bank failliet gaat. De regeling geeft zekerheid voor tegoeden tot een maximum van 100.000 euro en geldt per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen.
  De garantieregeling geldt per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen.
  In het geval van een en/of-rekening van twee personen geldt dit maximum per persoon (Dus max 200.000 euro).

 13. adewinter zegt: 24-10-09 om 18:54

  Bete mevrouw/meneer,

  Indien het min v fin de afgelopen periode niet de miljarden aan de banken hadden verschaft hadden deze grote banken ook omgevallen.
  Door het opgewekte vetrouwen door garant te staan als overheid, mag je als consument toch verwachten dat z’n faillissement niet kan gebeuren, daardoor heb je toch gewoon recht op al je geld dat men had uitstaan bij de dsb. Omgedraaid worden de hoge heren bij ing, aegon, sns, etc nu nog een keer aangepakt of blijven die gewoon vrij rondlopen.

 14. Tim zegt: 26-10-09 om 10:45

  Nooit zo tegen een Zilvervloot aangekeken, maar het is eigenlijk ook wel logisch.

  Hoop dat veel mensen hier nog een les uit leren:

  Gratis bestaat niet. Meer dan bij een ander is risico. Je geld lang op een rekening zetten wil niet zeggen dat een bank er niets mee doet. Banken zijn er niet omdat ze jou zo zielig vinden als je geld in je oude sok moet stoppen, banken zijn er ook om geld te verdienen. Dus voor de “gewone” burger zou ik zeggen: laat je niet in met beleggingen etc als het niet met geld is dat je niet perse nodig hebt. En aangezien de gemiddelde Nederlander geen geld over heeft, maar wel zo naief is om zich met allerlei beleggingstruukjes in te laten denk ik dat het probleem veel groter is dan DSB alleen. Wees verstandig.

  As for Lakeman. Ik hoop echt dat hij zelf zo slim is te stoppen met dit soort waanzin want binnenkort komt er iemand die hem niet alleen uitscheld. Bank 1 ligt, op naar bank 2? Waar haalt die man de arrogantie vandaan om te denken dat hij de waarheid in pacht heeft. Hij komt NB zelf uit de financiele wereld en doet dit dan ook alleen om er beter van te worden, niet om de verongelijkte medemens te “helpen”. Bloedzuiger…

  En PS, neen ik ben GEEN ex-DSB klant

 15. Mark zegt: 26-10-09 om 13:28

  Wij hebben een hypotheek bij de DSB en maandelijks wordt(nu ook nog?) cq. werd er de betaling maandelijks van onze rekening afgeschreven.
  Hoe gaat dit nu? Het interbankaire verkeer tussen DSB en de andere banken is bevroeren. De curatoren hebben dreigend in de media laten weten dat je betalen moet, maar dan moeten ze ook laten weten hoe!
  Waar kan je naartoe bellen of e-mailen om hier achter te komen? De klantendervice van de ING had geen antwoord.

 16. Monne Houtsma zegt: 29-10-09 om 11:54

  Geachte Lezer,

  Wij hebben een kapitaalverzekering/koopsompolis bij de DSB bank,deze loopt al ruim 10 jaar,na 15 jaar zouden wij geld overhouden,maar nu blijkt het tegenovergestelde.Omdat ik een uiterst zeldzame ziekte heb gekregen ben ik in de WAO beland.Het doet pijn om zo in onzekerheid te blijven,zoals ik gelezen heb moeten wij alles gewoon blijven betalen.Ze hebben ons deze polis onterecht verkocht,wij wonen in een sociale huurwoning dus kunnen niets aftrekken van de belasting.De curatoren hebben het heel erg druk dat begrijp ik zeker,jammer dat ze niet per email bereikbaar zijn.
  @ ongeruste polishouders

Geef een reactie