De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Prioriteit 1: belemmeringen doorstroming wegnemen

johan-conijnSpelers en deskundigen op de woningmarkt geven hun visie op de vastzittende woningmarkt. Wat moet er gebeuren om uit het dal te komen? 

Deze keer Johan Conijn, buitengewoon hoogleraar Woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate.

Dat de woningmarkt ingrijpend hervormd moet worden, daar is iedereen het over eens. De afgelopen jaren zijn er verschillende verstrekkende hervormingsplannen voorgesteld. Het gaat zowel om de koop- als de huursector. Maar ja, zoals het IMF vorige week terecht vaststelde: dit kabinet bezuinigt wel, maar hervormt niet. Dat geldt ook voor de woningmarkt. Het kabinet heeft wel enkele goede maatregelen in het vooruitzicht gesteld voor de huursector, zoals de 5% extra huurverhoging voor de inkomens boven 43.000. Deze maatregel dreigt echter in een moeras van uitvoeringsproblemen weg te zakken.

Het is ook geen gelukkig gesternte waaronder de woningmarkt zich nu bevindt. De klap die de woningmarkt heeft gekregen van de financiële crisis is nog lang niet uitgewerkt. De klap is zo zwaar aangekomen omdat de onevenwichtigheden van de woningmarkt aan de oppervlakte zijn gekomen. Iedereen anticipeerde op een reële waardestijging van de woningen. Als dat wegvalt en daar ziet het er naar uit, nemen de kosten van het wonen sterk toe en valt een heel bouwwerk in elkaar.

Het is nu zaak stappen te zetten die aan twee voorwaarden voldoen. Ze dienen zowel een bijdrage te leveren aan de hervorming van de woningmarkt op de lange termijn, als ook steun te geven aan het herstel van de woningmarkt op de korte termijn. Aan deze twee voorwaarden voldoen maatregelen die de belemmering voor de doorstroming wegnemen. Het is al langer bekend dat een deel van het probleem op de woningmarkt is dat zowel in de koop- als de huursector de doorstroming wordt belemmerd. In de koopsector is dat met name de overdrachtsbelasting; in de huursector het lage huurniveau voor de zogenaamde scheefwoners.

In de koopsector is het hoog tijd dat de overdrachtsbelasting wordt afgeschaft. Er is echter geen ‘free lunch’. Compensatie voor de schatkist is noodzakelijk. De invoering van een bezitsbelasting is het alternatief bij uitstek.  En passant kan dan ook de huidige belasting op de huurwaarde worden afgeschaft. De overdrachtsbelasting en de belastbare huurwaarde leveren  de schatkist jaarlijks circa  4,5 miljard euro op. Dit correspondeert met een bezitsbelasting van 0,4%. Deze bezitsbelasting zou een goede stap zijn naar een betere doorstroming waar nu dringend behoefte aan is.

Deze gastbijdrage maakt deel uit van Wonen in een Blog, een blogreeks over de woningmarkt.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


4 reacties op “Prioriteit 1: belemmeringen doorstroming wegnemen”

 1. Bas zegt: 18-04-11 om 15:20

  Bedankt

  Bezitsbelasting nadat ik ook al overdrachtsbelasting heb betaald? Daar voel ik totaal niets voor

  Ik zou het van ee nandere kant willen benaderen: Waarom willen we een goed draaiende woningmarkt? Onder andere opdat mensan die willen kunnen verhuizen, en dat doen ze zelden van het werk af – dus een lopende woningmarkt scheelt de overheid uitgaven aan wegenbouw

  Überhaupt betekent een lopende woningmarkt dat er minder uitgaven gedaan hoeven te worden door de overheid, want mensen die in een huis wonen dat bedoeld is voor gezinnen kunnen dat verlaten, zodat een nieuw gezin bij de bestaande school gaat wonen, bijvoorbeeld

  De winst van een goed geöliede woningmarkt zou wel eens meer kunnen zijn dan die 4,5 miljard euro

  Dus – ja, schaf die vermaledeide overdrachtsbvelasting af, maar ga geen heffing instellen op het huizenbezit

  de huzenbezitter raakt – op termijn – toch ook al de hypotheekaftrek kwijt, en dat is veel meer dan die 4,5 miljard voor de schatkist

 2. Vincent zegt: 19-04-11 om 08:59

  Dit is wel erg kort door de bocht “Het is al langer bekend (..) dat een deel van het probleem op de woningmarkt is dat zowel in de koop- als de huursector de doorstroming wordt belemmerd.” Nooit geweten dat dit een probleem is in de koopmarkt. Juist die vanzelfsprekendheid dat er altijd wel weer iemand komt die je (met winst!) komt verlossen uit je koopwoning is een deel van het probleem. Dat in stand willen houden is uitstel van executie maar geen oplossing. Ons gedrag zal moeten veranderen. Koopbeslissingen zullen verstandiger en op gezonder basis gedaan moeten worden waarbij rekening gehouden moet worden met afschrijving (huh?) en wederverkoopbaarheid. Het perspectief van de huidige in- en doorstromers is nou eenmaal niet dezelfde meer van 10 of 20 jaar geleden. Dat verandert niet door even wat barrières weg te nemen.
  Vincent Blonet

 3. Tim zegt: 20-04-11 om 09:50

  Ik bezit niks, de bank bezit zolang ik mijn schuld niet heb voldaan. Dus gaat de bank de belasting ook maar betalen? Die hebben me ook een hypotheek aangesmeerd die ik niet wilde (dit of niets, lekker veel keuze) en vervolgens het beleggingsstukje verkloot (knoeiers!).

 4. P. Martens zegt: 20-06-12 om 11:58

  Ik wil graag enkele zaken aanstippen. In de jaren80 was de woningmarkt ook in een diepe crisis, het introduceren van premie A en premie C woningen heb geleid, dat weer beweging kwam in markt, misschien uit de oude doos halen.
  In de huurdersmarkt dient de huurprijs te worden gebaseerd op de inkomen van man en vrouw, zodat “scheefwonen” gecorrigeerd gaat worden, en dat is ook in lijn met de verkoopwoningen.
  Vervolgens is het fair, om de financieringskosten van banken en de kosten van de notaris in te perken c.q.significant te verlagen, het betreft standaard contracten. Dit geldt ook voor de kosten van makelaars.
  Daarnaast dienen de gelden van woningcoöperaties terug te vloeien naar de overheid, die hiermee het financierings tekort kan verlagen, waardoor een subsidie kan plaatsvinden aan huiseigenaren, die hun woning, volgens nader te bepalen regels, kunnen verbeteren. Ook een oude belastingmaatregel uit de jaren80, wat heeft gewerkt en hiermee helpen we de bouwbedrijven uit het sloop te komen.
  Iets heel “vernieuwd” is het bouwen van woningen, waar meerdere gezinnen in kunnen wonen, zodat we weer patrialchaal gezinnen krijgen, dat past precies in het overheidsplaatje, kunnen we voor elkaar zorgen en onderhouden, zo verlagen we de zorgkosten; de werkloosheids- en bijstandsuitkeringen, terug bij af.

Geef een reactie