De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Pensioenfondsen moeten korten

Drie grote fondsen moeten de pensioenen korten. Een omstreden maatregel die tot veel reacties heeft geleid. Op het NOS Pensioenoverzicht kunt u zien hoe uw fonds ervoor staat. Sommigen vinden dat de maatregel misschien wel te laat komt, anderen vinden dat het pensioen waarvoor jaren is gespaard niet zomaar mag worden verminderd of afgepakt.

Veel mensen zijn kwaad omdat in het verleden de premies zijn verlaagd en veel werkgevers de reserves hebben afgeroomd. Zo heeft de overheid volgens veel reacties een kwalijke rol gespeeld door in goede tijden een greep in de kas van het ABP te doen.

“Ik hoor niets meer over het zgn. afromen wat de overheid in de jaren negentig heeft gedaan bij o.a. het ABP, Er is toen ongeveer 25 miljard uit de pot gehaald. Dit houdt mij toch wel bezig. Moet ik aangifte doen of moet er een zgn. stichting pensioenverlies worden opgericht. Hoe kan dat nu dat niemand zich hieraan ergert.”

“Ik vind het ook een diep schandaal dat de regering; die als geen ander gestolen heeft uit deze kassen van de pensioenfondsen; en werkgevers die jaren lang vrijgesteld zijn van hun aandeel in het pensioenfonds; nu de rekening aan de bevolking presenteren van hun wanbeleid; en deze bevolking nu graag wil laten geloven dat de economische crises en de vergrijzing hier debet aan zijn.”

Ook de opstelling van CNV Jongeren leidt tot kwade reacties bij veel kijkers. IJmert Muildijk zei in het NOS Journaal dat de maatregel tot korten beter eerder dan later kon worden genomen:

“Dit keer kwam een zeer jonge bondsman aan het woord die het opnam voor de jongeren. Nu moest men maatregelen treffen anders hadden de jongeren geen volledig pensioen meer. Terecht zou men zeggen. Maar, ik betaal al 42 jaar pensioen. Afspraak was dat bij 40 jaar de pensioen pot vol was en men met pensioen kon gaan. Welnu ik ben 58 jaar en ben gaan werken met 16 jaar. ik moet nu werken tot 65 jaar nog 7 jaar dus. Dat is 9 jaar extra betalen voor het pensioen. Mijn zoon en dochter studeerde tot 26 en 27jaar. Als zij 40 jaar hebben meebetaald zijn zij dus 66 en 67 jaar. Terecht dat men dan dus met deze leeftijd met pensioen kan gaan. Waarom moet ik dit geneuzel aanhoren van zo’n jochie die net twee tot drie jaar pensioen betaald heeft.”

“Dit vind ik bangmakerij en ook regelrechte bedriegerij; want het gaat hier niet over een omslagstelsel zoals de AOW; maar het gaat hier over geld wat elke deelnemer in een pensioenfonds hier individueel zelf voor bij elkaar spaart of bij elkaar gespaard heeft.

Daarom word het mijns inziens eens hoog tijd; dat het een keer goed duidelijk gemaakt word dat het hier gaat over geld dat mensen zelf bij elkaar sparen of gespaard hebben voor hun oude dag.”

Pensioenfondsen claimen dat de maatregel onvermijdelijk is omdat de crisis de fondsen in de rode cijfers dwingen. Maar die analyse wordt niet door iedereen gedeeld:

“Dat pensioenfondsen nu jongeren bang lopen te maken dat zij straks de rekening moeten betalen van deze te lage dekking; die ze door hun eigen wanbeleid veroorzaakt hebben; vind ik een diep schandalige zaak.”

Maar als je even om je heen kijkt zie je ook dat er pensioenfondsen zijn die er een puinhoop van gemaakt hebben; en die niet alleen door deze crises in de problemen gekomen zijn; maar door dat ze er zelf een puinhoop van gemaakt hebben.”

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


10 reacties op “Pensioenfondsen moeten korten”

 1. Bas zegt: 20-01-12 om 15:57

  Hoog tijd dat ook de bonden opkomen voor de jonge mensen

  Hierboven werd een man van 58 geciteerd, die op zijn zestiende begon met werken.

  Wat hij vergeet te vermelden is dat traditioneel men begint met pensioenopbouw – en dus met pensioenbetalen – als men 25 is. Opdat 40 jaar later 40 jaar betaald is

  Goed, je kunt zeggen dat je door te werken bijdraagt aan het werkgeversdeel, maar ik denk niet dat dit een eerlijke uitleg is

  In het pensioenprobleem zijn er, in mijn ogen, 3 of 4 partijen:

  1 de pensieongerechtigden, die niet gekort willen worden
  2 de werkgevers, die wellicht een greep in de kas gedaan zouden hebben
  3 de werknemers, die straks pensioen willen hebben
  4 de overheid, die welicht te weinig of verkeerd toezicht hield

  Maar voor mij is een ding duidelijk: Fouten uit het verleden – te weinig toezicht, grepen in de kas – kan je niet kwalijk nemen aan wie toen nog niet werkte – of wellicht niet eens bestond.

  De mensen die nu op hun pensioen gekort worden hebben wellicht deels een premievrij pensioen gehad, of gewoon te weinig premie betaald

  Er staat mij iets bij dat in de jaren tachtig de ambtenaren een solidariteitsheffing aan het ABP moesten betalen, om gebrek aan pensioenpremie van vroeger te compenseren.

  Het ging om iets van 25 % van de totale afdracht, dus veel geld.

  Er wordt, verder, gesteld dat er met en te lage rente gerekend wordt. Ik vraag mij af of dat waar is. Niet lang geleden zag ik een tabel met rentes van de afgelopen 40 jaar. De rente schommelde, maar ging vooral omlaag

  Als pensioengerechtigden pleiten voor een rekenrente van 4 % – dan zeggen ze vooral ‘wie dan leeft dan zorgt’. Want de rente zal die 4 % wellicht ooit aantikken, maar niet als structureel gemiddelde.

  Voor mij is er maar een oplossing: minder uitkeren

  Voor de pensioengerichtigden, hoe meer pensioen u ontvangt, hoe meer het scheelt.

  300 euro in de maand, 7 % bezuinigen, dat scheelt 21 euro. Maar daar moet nog belasting over betaald worden (17 % voor ouderen) dus feitelijk scheelt het maar 17 euro

  is het 3000 euro in de maand, dan kost die 7 % 210 euro. Maar doordat dit pensioen in een hogere belastingschaal zit (42 %) scheelt het netto maar 100 euro

  En van 3000 in de maand pensioen (te vermeerderen met 1000 AOW) moet dat makkelijk kunnen.

  Ik zie uit deze getallen in elk geval geen reden om medelijden te hebben.

 2. G.Heimensen zegt: 20-01-12 om 17:22

  Reactie op Bas,

  Ik heb er de gegevens van het SFB op nagekeken en ik heb daadwerkelijk vanaf mijn 16 e jaar als bouwvakker pensioenfonds bonnetjes ontvangen van mijn werkgever en opgespaard wat nu mijn pensioen is. Toenmaals was kennelijk de regel om pas bij 25 jaar pensioen te betalen nog niet ingeburgerd.

  Man van 58.

 3. P.H. de Jager zegt: 20-01-12 om 20:38

  Wat in het verleden en heden word/werd betaald is al op gesoupeerd door de bestaande gepensioneerden. T geld wat een werkende toevoegt aan zijn potje zal t.z.t niks meer van over zijn. Minder betalende deelnemers en meer gebruikers. Met als gevolg dat de nu betalende straks…..

 4. Rein zegt: 20-01-12 om 20:52

  Reactie op Bas

  Bij het in dienst treden van een bedrijf; word je automatisch deelnemer in het voor dit bedrijf geldende pensioenfonds.
  Dit kan een pensioenfonds voor deze bedrijfstak; of een door deze werkgever aangegane pensioenovereenkomst met een verzekeraar zijn.
  Deze pensioenovereenkomst maakt ook deel uit van je beloning; salaris.
  In deze pensioenovereenkomst hoort ook duidelijk aangegeven te worden wat je opbouw is van je pensioen.
  Ook hoort hier duidelijk aangegeven te zijn wat je aandeel in de premie is; en wat het aandeel van de werkgever is in de premie.
  Tot zover enig uitleg.
  Er is geen enkele oudere die wil dat de jongere generatie op moet draaien voor de tekorten die er nu ontstaan zijn door de fouten die gemaakt zijn bij een aantal pensioenfondsen.
  Er is geen enkele oudere die ooit bezwaar heeft gemaakt tegen een verhoging van de premie indien dit noodzakelijk was.
  Zoals al geschreven; een pensioenfonds is geen omslagregeling maar een spaarfonds waarbij iedereen zijn eigen pensioenopbouw op spaart.
  Maar men mag dan wel verlangen dat dit pensioenfonds fatsoenlijk omgaat met de door de inleggers ingelegde gelden.
  Het is toch normaal dat als je geld op een bank brengt; dat je het dan ook niet accepteert dat je dan maar een gedeelte van dit geld terug krijgt.
  En hier zit nu het probleem.
  In de jaren 80/90 was er sprake van een enorme overdekking bij de meeste pensioenfondsen.
  In deze pensioenfondsen echter zitten 3 partijen.
  De werkgevers.
  De werknemers vertegenwoordigd door de vakbonden.
  En de overheid.
  In de jaren 90 echter hebben de werkgevers gesteund door de overheid hun aandeel in de premie verlaagd.
  Dus in principe werd hier de overeenkomst die elke deelnemer had met zijn werkgever; gewoon opengebroken zonder dat deze deelnemer hier zelf invloed op had.
  In feite was dit dus gewoon een ordinaire loonsverlaging ten gunste van de werkgevers; waar de werknemer (pensioen deelnemer) niets aan kon doen.
  Is het nu dan billijk dat deze mensen nu gekort gaan worden op hun en door hun zelf opgespaarde pensioen?
  Mensen die er zelf al niets meer aan kunnen repareren?
  En deze mensen vragen helemaal niet van de jongeren om dit voor hun te repareren.
  Dit horen diegenen te doen die dit veroorzaakt hebben; de overheid en de werkgevers; maar die schuiven nu de schuld af op deze recessie.

 5. Conservator zegt: 01-02-12 om 03:29

  @Rein
  ‘Fatsoenlijk’ beleggen = een aanvaardbaar risico nemen. Als er risicovrij wordt belegd, zouden de pensioenen nu 40% lager zijn. Dat is niet de ‘zekerheid’ waar mensen op zitten te wachten.

  De tekorten ziin ontstaan door èn een lage rente en lage aandelenkoersen. Een situatie die slecht zeer weinigen hebben voorzien.

  De fondsen hadden deelnemers eerder en duidelijker moeten wijzen op dit risico. Hier is (voor de crisis) een enkele keer over geschreven maar daar was (begrijpelijk) weinig belangstelling voor. Een fonds met dekkingsgraad van 140% dat waarschuwd voor een tekort werd natuurlijk niet serieus genomen. Laat staan dat er draagvlak was voor veiliger beleggen en (onvermijdelijk daarmee verbonden) premieverhoging.

  Als de dekkingsgraad kleiner dan 100% is, dan is er een tekort. Het lijkt mij redelijk dat het tekort door alle generaties opgevangen wordt. Dat is ook precies wat gebeurt bij het zg afstempelen. Afstempelen wil zeggen dat aanspraken van zowel gepensioneerden als die van werkenden worden verlaagd. Dat is dus wel zo eerlijk.

  De echte oplossing is (iets) langer doorwerken. Het is jammer dat kabinet maar vooral werkgevers en werknemers niet gekozen hebben voor een direct ingaande en geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd. (Ieder jaar een maand langer doorwerken). Dat zou voorkomen hebben dat er straks misschien afgestempeld moet worden.

 6. Reactie op Bas en de reacties hierop.

  Ik heb bovenstaande discussie gelezen en wil iets duidelijk maken.
  In de jaren 50 en 60 ging men vanaf het moment dat men 18 jaar werd pensioenpremie betalen. Dat men dit betaalde kon men zien aan de verstrekte vakantiebonnen. Hierop was dan een P vermeld.
  Om de rekening van de pensioen tekorten alleen bij de gepensioneerde te leggen lijkt mij niet juist. Hiervoor heb ik 2 redenen.
  1) Gepensioneerde zijn, op het moment dat zij met pensioen gingen, een overeenkomst aangegaan met het pensioenfonds voor een, vooraf bepaalde, uitkering. Ze zijn door niets en niemand voorgelicht over het feit dat deze overeenkomst eenzijdig, door het pensioenfonds, kon worden opgezegd. Alleen over het wel of niet geven van inflatiecorrectie werd vermeld. Ter vergelijking: Als men bij een verzekeringbedrijf lijfrente uitkering afspreekt kan deze door de verzekeraar ook niet verlaagd worden.
  2) Je kunt de rekening niet alleen bij de gepensioneerden neer leggen. Als het inderdaad zo is dat de opgebouwde pensioenen, van iedereen, niet meer gedekt worden door het achterliggende kapitaal dan moeten alle opgebouwde pensioenrechten gekort worden. Dit is reeel omdat het tekort veroorzaakt wordt door alle rechten en verplichtingen die de pensioenfondsen verschuldigd zijn. Dusals men de uitkering met 2% wil korten moeten alle opgebouwde rechten met 2 % gekort worden anders komt de rekening alleen bij de gepensioneerden terecht.
  Natuurlijk kunnen we terug kijken en zeggen daar is het fout gegaan. Dan krijgen wij zo cirkel van vingers die naar elkaar wijzen en lossen we niets op. Het jammerlijke aan heel deze materie is dat nog niet een van de pensioenfondsen naar buiten is gekomen met een lange termijn visie om de problemen op te lossen. Ze praten over de periode van een maand die ze de maand erna weer kunnen veranderen.

 7. M.i. moet de heer Dennekamp eens contact opbnemen met de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen over de geroofde miljarden uit het ABP-fonds in de jaren negentig door de overheid,welke gelden nooit zijn terugbetaald. Het ABP-fonds zou dan thans 60 miljard euro meer in kas hebben gehad en waren zij niet in ernstige problemen geweest.
  Ik zou het op prijs stellen, dat hij hierover eens via zijn radiopraatje gewag van zou maken.En ook nieuwsuur zou dit eens aan de orde moeten stellen in hun programma om 22.00 uur.

 8. Peter Fiege zegt: 21-11-12 om 12:07

  over financieel winst maken en anderen helpen, kan dit mogelijk iets zijn…

  de kinderarbeid turkije, combineren met bouwfraude, en zo doende de mogelijke oplossing…

  is dit onderstaande idee om de kinderarbeid iets tegen te gaan, in oa turkije, een goed idee?

  als alle landen die katoen exporteren, die prijs iets omhoog doen? en er dan op word toegezien? zodat de export verhoudingen gelijk blijven vd verschillende landen onderling, en niemand stiekem hun katoen prijs verlaagd? en anders? als Nederland dit realiseren kan, op bv 1 land na, zodat die de meeste katoen kan verkopen? dat kan ook? misschien?

  als nederland het voortouw neemt, om dit te initiaseren, dan zullen meerdere arme landen er baad bij hebben, en, voor ons Handels land kan dit dan toch ook een financieel win plaatje opleveren?

  afz Peter Fiege

 9. Edelman zegt: 18-01-13 om 12:24

  Inleveren als pensioengerechtige okee, maar niet alleen de ouderen !
  Als je gaat korten dan bij iedereen.
  De regering van nu en ook van het verleden is zeker vergeten dat er miljarden uit de pensioenpot verdwenen is en daar hoor je niemand over. De controles zijn weg en zeker bij de overheid.
  De hoog opgeleide ministers van nu die de ene na de andere maatregels wijzigen en achteraf pas gaan nadenken of ze het wel goed gedaan hebben. Het CPB bepaald dan achteraf wat zogenaamd gerepareerd moet worden. Lekker regeren zo.
  De balkenendenorm voor ministers wordt niet nageleefd…bovenop het salaris wordt meer dan 30000 euro voor pensioenregeling en 17000 euro voor onkostenvergoeding voor reizen verkregen.
  Waarom zij wel en de gewone werknemers niet.
  Dus eerst de eigen zakken vullen en de belastingbetaler maar laten opdraaien. Dus controle, controle en nog eens controle bij de overheid, banken enz. en vooral bij Brussel, die meer dan 397 miljard
  uitgeeft aan subsiedies die nooit gecontroleerd worden en waarvan
  een aantal zinloos besteed worden. Dus KABINET eerst bij jullie zelf beginnen en een goed voorbeeld geven !
  Dan zijn de maatregelen om de pensioenen te korten waarschijnlijk niet meer nodig.

 10. Wijck van M.M. zegt: 22-02-13 om 11:29

  Korting naar percentage dekkingstekort kon een redelijke optie zijn, maar aftrek in hele bedragen kan voor de een 50% en voor de ander 1 % a\ftrek betekenen. Het percentage dekkingstekodt als aftrekpost levert bovendien meer op van grote pensioenen.

Geef een reactie