De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Groene Zaak wil niet discussiëren

Soms valt één en ander op opmerkelijke wijze samen. Afgelopen woensdag (10-02-10) bijvoorbeeld. In de aanvang van de middagdienst nog even napraten met collega Gert-Jan Dennekamp over Nick Davies, de auteur van Flat Earth News. Vorige week was de Britse journalist even in Nederland – ik mocht een key-note bijwonen, Gert-Jan een masterclass van de begenadigde spreker die zijn grote zorgen met ons deelde over de verarming van de journalistiek als gevolg van het najagen van aandeelhouderswaarde door mediabedrijven en de voortwoekerende opmars van public-relations-functionarissen die steeds meer invloed krijgen op de journalistieke agenda. Wij stelden eens te meer vast: belangrijk boek, belangrijke inzichten, die gelukking ook doorklinken in de nieuwe beleidsnotitie van NOS Nieuws: ‘Publiek in de Toekomst’ .
Dan aan de arbeid. Klusje overnemen van collega Van Slooten, die eerste contacten heeft gelegd met De Groene Zaak -  een club bedrijven die zegt “de verduurzaming van het economisch ondernemingsklimaat in Nederland te willen versnellen” en de overheid daarvoor wil gaan bewerken. Een optreden van voorman Roger van Boxtel is alvast geregeld in het Radio1Journaal van de volgende ochtend – vlak voor de presentatie van De Groene Zaak in perscentrum Nieuwspoort. Indachtig Davies zoeken we verder. Wat zijn de belangen van De Groene Zaak? Komt het nastreven van economische verduurzaming uit het hoofd of uit het hart? Eindredacteur Anja Legemaat en ik kiezen voor een tweegesprek in plaats van een interview met Van Boxtel alleen. Vind uiteindelijk Marcel Pheijffer, hoogleraar te Nyenrode die enkele kritische stukken schreef over ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (mvo), zoals deze . Bel met voorlichter van Van Boxtel: het wordt een tweegesprek – eerst de oud-minister over zijn ‘Groene Zaak’, dan Pheijffer over mvo en vervolgens gelegenheid voor gedachtenwisseling danwel discussie. Voorlichter neemt kennis van het voornemen – en belt later terug: dit was toch niet de bedoeling, Van Boxtel wil graag één en ander toelichten maar is niet van plan al te gaan discussieren voordat De Groene Zaak officieel is gepresenteerd… Afgeblazen dus en een puntje voor Nick…

Bart Kamphuis

« Terug naar het overzicht


Geef een reactie