De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Beatrix heeft nauwelijks invloed op formatie

TALINN-BEATRIX-STAATSBEZOEKDe dienstauto’s rijden af en aan bij het werkpaleis van koningin Beatrix. Het staatshoofd, verschanst in de koninklijke vertrekken, ontvangt haar topadviseurs en de politieke kopstukken van het land om de formatie van een nieuw kabinet vlot te trekken. De pers dromt samen bij de ingang van het paleis en weet af en toe de bezoekers van Hare Majesteit enig commentaar te ontlokken, maar van Beatrix  zelf geen glimp.


Van de ontvangst van de politieke hoofdrolspelers tijdens de kabinetsformatie mogen niet eens televisieopnamen (zelfs geen geluidloze) gemaakt worden, terwijl menige burger de lichaamstaal  – om maar een voorbeeld te noemen – van Geert Wilders op de thee bij Beatrix graag zou willen zien.

Het kan voor de argeloze buitenstaander de indruk wekken dat het koninklijke staatshoofd achter de schermen een serieuze invloed heeft op het verloop van de kabinetsformatie, maar dat is een groot misverstand. De koningin speelt in het proces weliswaar een ( politieke) rol, maar die is naar de inhoud gemeten uiterst miniem.

Eigenlijk is Beatrix niet veel meer dan een doorgeefluik. Zij inventariseert de wensen van de politici en vertaalt die in de benoeming van een informateur of formateur, waarna het eigenlijke werk kan beginnen.

Linkse sympathieën 

Er wordt nogal eens betoogd dat tijdens kabinetsformaties de koningin op beslissende momenten het verschil kan maken. Zo zijn er hardnekkige geruchten dat koningin Juliana een positieve invloed heeft gehad op het tot stand komen van het misschien wel meest linkse kabinet dat Nederland ooit gekend heeft: het kabinet-Den Uyl (1973-1977). Daarin speelde de PvdA de hoofdrol.

Soortgelijke geruchten doen de ronde over de rol van koningin Beatrix bij het aan de macht komen van het eerste paarse kabinet waarbij voor het eerst sinds het begin van de 20ste eeuw de christen-democraten niet op het pluche plaats namen: het kabinet-Kok I (1994-1998). Maar er is nooit ook maar een flintertje bewijs geleverd dat het staatshoofd het aan de macht komen van de PvdA-premiers Joop den Uyl en Wim Kok in de kaart gespeeld heeft.

En als het wél zo was, dan zegt het meer over het onvermogen van de formerende politci dan over de (vermeende) machtshonger en linkse sympathieën van de koninginnen Juliana en Beatrix.

Dat beide vorstinnen achteraf blij geweest zijn met de PvdA-premiers Den Uyl en Kok is overigens weer wél denkbaar, want zij losten voor hen netelige kwesties op zoals de Lockheed-affaire rond prins Bernhard en de aanvankelijk zeer omstreden verloving van Willem-Alexander met Máxima de Zorreguieta.

Onderkoning

In een coalitieland als Nederland is het tot stand brengen van een regeringssamenwerking tussen meerdere partijen die elkaar nog  maar kort tevoren in de verkiezingsstrijd te vuur en te zwaard bestreden hebben, bijna altijd een heikele kwestie. Maar het uitgangspunt van zo’n kabinetsformatie is simpel.

Het staatshoofd laat zich eerst door haar adviseurs informeren over de algemene politieke situatie van het land en ontvangt dan alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer om van hen te vernemen met welke andere partij ze willen samenwerken in een regering die op een zo groot mogelijke meerderheid in het parlement kan rekenen.

Na het op een rijtje zetten van al die adviezen wordt de grootste gemene deler daarvan omgezet in de benoeming van een informateur of formateur. De koningin heeft zich dus te richten naar de wensen van de politici en niet omgekeerd. Zelfs de namen van de te benoemen (in)formateurs worden haar aangereikt.

Bij het vertalen van de politieke adviezen in een (in)formatieopdracht is sinds jaar en dag een belangrijke rol weggelegd voor de echte topadviseur van de majesteit. Dat is de vice-president (bijgenaamd ‘de onderkoning’) van de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering.  Daarvan  is – formeel tenminste  – de koningin de (passieve) voorzitter.

Sinds 1997 is de  68 jaar oude PvdA-politcus Herman Tjeenk Willink de ‘onderkoning’ van Nederland. Voor koningin Beatrix en dus ook voor Tjeenk Willink wordt een kabinetsformatie pas precair als de politici het oneens blijven over de aard van een nieuw kabinet of als er een patstelling ontstaat op grond van hun adviezen en voorkeuren. Met een beroep op het landsbelang kan hen dan gevraagd worden wat soepeler te zijn en in zo’n massageproces kan de koningin met haar adviseurs mogelijkerwijs een beslissend duwtje geven.

Dat doet ze dan – om zelfs maar de schijn van politieke inmenging  te vermijden  –  niet zelf, maar via haar onderkoning, zoals dezer dagen weer eens bleek.

Politci verantwoordelijk

Maar de verantwoordelijkheid voor de formatie van een nieuw kabinet – de ministers zijn verantwoordelijk, de koning is onschendbaar – is en blijft liggen bij de politici. Uiteindelijk immers kan een kabinet pas aan de slag als het van de Tweede Kamer het groene licht krijgt.

Wanneer een parlementaire meerderheid vindt dat de formatie van een kabinet ondemocratisch is verlopen, doordat bijvoorbeeld het staatshoofd er een te grote rol in heeft gespeeld, kan die meerderheid het kabinet bij zijn eerste optreden in de Tweede Kamer onmiddellijk weer naar huis sturen. De invloed van de koningin bij de formatie van een nieuw kabinet kan dus nooit groter zijn dan de politieke meerderheid in het land toestaat en in de praktijk is die miniem.

Het geldt dan ook als niet gepast om in commentaren over het verloop van een kabinetsformatie de mogelijke invloed van de koningin daarbij ter sprake te brengen. PVV-leider Wilders deed dat toen hij zei dat zijn anderhalf miljoen stemmers door “de koningin, maar vooral door de in formateur en het CDA buitenspel gezet zijn”. Niet de koningin sluit uiteindelijk partijen uit of brengt ze aan de macht, maar politici doen dat.

Na de formatie van een nieuw kabinet verschijnt de koningin als teken van eenheid van de regering met ‘haar’ nieuwe kabinetsploeg op de trappen van paleis Huis ten Bosch voor de traditionele bordesfoto. Kort daarvoor worden de nieuwe ministers en staatssecretarissen door de koningin  beëdigd. Dat gebeurt – gek genoeg –  nog altijd achter gesloten deuren.

Het zou mooi en zinvol zijn als Beatrix haar waarschijnlijk laatste kabinetsformatie zou ‘bekronen’ met het introduceren van een nieuwtje door de eedaflegging van de nieuwe bewindpersonen voortaan in het openbaar te laten plaatsvinden, zoals vrijwel overal ter wereld gebeurt.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


36 reacties op “Beatrix heeft nauwelijks invloed op formatie”

 1. Peter zegt: 28-06-10 om 11:44

  Aldus de immer objectieve staatsomroep.

 2. Uwe Hoogheid zegt: 28-06-10 om 13:03

  En alle politici zijn er voor het landsbelang……..

  “De koningin heeft zich dus te richten naar de wensen van de politici en niet omgekeerd. Zelfs de namen van de te benoemen (in)formateurs worden haar aangereikt.”

  Ja een PVDA- informateur was door alle politici gewenst *kuch* , mag ik er even op wijzen dat naast PVDA- lid de heer Tjeenk Willink ook nog een zeer persoonlijke vriend is van de Koningin en daarmee zelfs niet de schijn van onafhankelijkheid kan ophouden. En ik zeg niet dat hij er niet naar streeft om objectief te zijn, maar binnen de denkkaders van een Links persoon is er een natuurlijk en onbewust wantrouwen tegen alles wat rechts is. Daarmee zullen Kabinetten met veel rechtse partijen als instabiel worden gezien en dus niet logisch. Terwijl het in werkelijkheid partijen als de PVDA en het CDA zijn die uiterst instabiele kabinetten voortbrengen.

 3. Helena zegt: 28-06-10 om 13:07

  @ Peter: Dit moet haast wel een (nog gematigde) reactie van een PVV-stemmer zijn…. Dit beeld is me al jaren geleden geschetst, en beslisst niet door de door u verguisde “objectieve staatsomroep”.

 4. Sébastien zegt: 28-06-10 om 13:11

  @Peter:
  De NOS-redactie legt uit wat de regels zijn waaraan de koningin en de vice-voorzitter van de Raad van State zich moeten houden tijdens een kabinetsformatie. Die regels worden niet bedacht door de NOS, maar staan voor een deel in de wet en zijn voor de rest de manier waarop de Nederlandse politiek met die wet omgaat (en om mag gaan).

  Als je het niet eens bent met deze lezing van de NOS, kom dan met nieuwe argumenten die naar een andere conclusie leiden. Daardoor worden mensen misschien overtuigd, en niet met een enkele sarcastische opmerking.

  @redactie:
  Ik vond het een verhelderend stuk. Het verklaart een hoop van het schimmenspel rond kabinetsformaties. Toch sta ik open voor andere interpretaties van de rol van het staatshoofd. (Mijn eigen indruk was altijd dat koningin Beatrix een voorkeur had voor conservatieve kabinetten.)

 5. verwilderd zegt: 28-06-10 om 13:13

  Invloed op formatie en dat zou zo niet meer moeten zijn want ze is het enig ongekozen hoofd dat nog macht uitoefent bij overerving. Dat nu begint , met die hele reli-linkschpolitieke poppekast om heur heen , toch wel te irriteren

 6. verwilderd zegt: 28-06-10 om 13:22

  Nederland opofferen aan EU-linkschideaalbeeld ? Oppassen lijkt me geboden voor HM anders kan ze ooit opzouten ,naar wat mij dan en nu al betreft de pampa’s. Reli-linksch heeft alleen de koninklijke centen nodig enkel daarom wordt ‘t nog gedoogd en voor de RL-kar gespannen . Niks meer en zeker niet minder en Willem krijgt er nog ‘n flinke kluif aan …mocht ie weer weer ‘s wat mozambieks willen . Triest , Bea…Maar leuker kan de fiscus het ook voor mij niet maken

 7. A.P.M. van den Goorbergh zegt: 28-06-10 om 13:52

  De Koningin is eigenlijk niet meer dan: Eigenlijk is Beatrix niet veel meer dan een doorgeefluik. Zij inventariseert de wensen van de politici en vertaalt die in de benoeming van een informateur of formateur, waarna het eigenlijke werk kan beginnen. (Deze tekst lees ik letterlijk.) Wel erg prijzig in tijden van crisis en iedereen moet bezuinigen. Zelf heeft het hele Koninklijke huis nog nooit van belasting betalen gehoord en ontvangen zei heel wat meer dan de jaarlijkse indexeringen op de vele miljoenen aan inkomsten per jaar. Van mij persoonlijk mag het Koninklijke huis een aflopende zaak worden. Ik geloof ook niet dat ze doorheeft dat de PVV van Geert Wilders nog groter zal worden als deze partij niet in de regering komt. Er is heel veel onvrede in Nederland dat blijkt wel uit de 1,5 miljoen PVV stemmers. Als er nu verkiezingen worden gehouden zou het de grootste partij van Nederland worden. En de kiezer heeft altijd gelijk, behalve bij het Koninklijke huis, daar telt de PVV kiezer niet meer mee. Voor mij telt het Koninklijke huis niet meer mee. 30 april een zwarte dag met een zwarte vlag.

 8. Peter Paul zegt: 28-06-10 om 14:26

  @Uwe Hoogheid: De eerste informateur was van VVD-huize. Wat is er verkeerd aan om bij zijn falen het vervolgens vanuit een andere optiek te proberen?
  @A.P.M v/d Goorbergh: dacht U dat presidentsverkiezingen iedere 4 jaar en een president bekostigen goedkoper zijn dan een monarchie instandhouden? Om van het risico niet te spreken dat zo’n president ‘onrepresentatief’ is voor het gehele NL volk – we zien immers al jaren dat de NL stemgerechtigden nooit een partij zo massaal steunen dat die meer dan een-derde van de bevolking vertegenwoordigt, m.a.w. twee-derde van de kiezers steunen de grootste partij niet. Ik kan me niet voorstellen dat NL een president unaniem zou steunen, en dan splijt het land alleen maar erger (kijk voor voorbeelden naar de VS of Italië). Nederland is verzuild, en een presidentsverkiezing polariseert – de grootste bijdrage van HM is dat ze een samenhoudende invloed heeft. De Koningin niet als doorgeefluik, maar als elastiekje…..

 9. bas zegt: 28-06-10 om 15:55

  @ Peter Paul

  een president zal ZEKER goedkoper zijn

  Dat begint er reeds mee, dat een monarchie betekent dat niet alleen de vervuller van het ambt bewaakt moet worden, maar ook de mogelijke opvolgers – kinderen, kleinkinderen, en vaak ook nog broers, zussen, neven en nichten. Wie president wordt, dat weten we niet, dus die lopen ook geen risico – hooguit nadat ze zich kandidaat stellen.

  Natuurlijk heb je wel een aantal ex-presidenten, en dat zijn er meer als ex-koningen. Die hebben wel een zekere beveiliging nodig, en die kost geld. Maar hoeveel zijn dat er nu helemaal?

  Als ik het goed heb, hebben zowel Duitsland als Frankrijk iets van 2, hooguit 3 nog levende ex-presidenten. Beide landen zijn namelijk zo slim om oude mensen te kiezen, die na hun presidentschap minder lang leven als jonge mensen. De beveiliginskosten van die ex-presidenten vallen dus wel mee.

  Ook de uitvaart van een ex-president zal minder ontwrichtend zijn dan die van een ex-koning – of de bijhorende gemaal. De begravenis van Claus, van Juliana, Bernhard, ze hebben allemaal miljoenen gekost.

  Nederland is verdeeld, maar ik zie in buitenlanden toch vooral dat een president ook een eenheid kan brengen.

  En wie klaagt over de representatieve waarde van een Geert Wilders, een Fortuyn, die moet bedenken dat dergelijke stromingen OOK nooit 33% hebben gekregen: er is dus een correctie in dit land aanwezig

 10. Sébastien zegt: 28-06-10 om 15:56

  Zelf vind ik het niet terecht dat de rechtse coalitie door Rosenthal is afgeraden, omdat het CDA er even weinig zin in had als VVD in paars en PvdA in het middenkabinet. Ik zou graag willen weten wat daar de reden voor is geweest bij de opdracht van Tjeenk Willink.

  Wel vind ik dat Tjeenk Willink het voordeel van de twijfel moet krijgen. Mensen die hem ervan beschuldigen “links” te zijn hebben pas recht van klagen als hij de PvdA daadwerkelijk zonder goede reden zou bevoordelen ten opzichte van VVD. (En zo’n reden moet natuurlijk wel heel goed zijn.)

  Tenslotte vind ik het opvallend dat zoveel mensen hier het niet onpartijdig vinden dat de belangen van de PvdA zwaarder tellen dan die van de PVV. De PvdA is groter dan de PVV. 1 op de 6 kiezers beledigd als PVV niet mag regeren? Maar is dan 1 op de 5 kiezers niet beledigd als PvdA niet mag regeren? De PvdA is tweede partij in de huidige Tweede Kamer. Dat verandert pas na de volgende verkiezingen.

  Maar de PVV heeft de meeste zetels gewonnen ten opzichte van de vorige verkiezingen? Dat betekent niet veel. D66 is 3,33 keer zo groot geworden en de PVV maar 1,6 keer, maar niemand vindt dat D66 de grootste winnaar is. De grootste winnaar is de grootste partij, en dat is de VVD.

  De koningin en de informateur moeten rekening houden met alle kiezers, en een nieuwe regering moet zoveel mogelijk van die kiezers vertegenwoordigen. Niet alleen de linkse, maar ook niet alleen de rechtse. En niet iedereen kan tegelijk regeren. Het is dus onvermijdelijk dat sommige mensen hun zin niet zullen krijgen.

 11. Sébastien zegt: 28-06-10 om 16:03

  Ik heb een tikfout gemaakt in mijn opmerking hierboven. De PVV is niet 1,6 keer zo groot geworden, maar 2,6 keer. Excuses.

 12. Ricardo zegt: 28-06-10 om 19:18

  Evenwichtig stukje van de heer van Asseldonk. Onverlet blijft dat er bij (in)formaties toch enige invloed van de koningin is. Bovendien tekent zij ook nog alle wetten, op de keper beschouwd een grotere ‘rariteit’. Die functies zijn in bv. Zweden ook al afgeschaft. Ik denk dat dit voor Nederland ook beter is nu we al zo lang een stabiele democratie hebben. De rol van het koningshuis hierin heeft toch iets archaisch, is niet meer van deze tijd. Bij het aftreden van Beatrix zou men die bescheiden rol dus eens kunnen gaan heroverwegen..

 13. Een twee partijen kiesstelsel zoals reeds vele jaren gehanteerd in
  o.a.de USA,Engeland etc zou mijns inziens
  het vormen van een regering aanzienlijk vergemakkelijken en veel
  problemen en ongemakken wegnemen. Tegelijkertijd zouden wij af zijn
  van dat LINKSE en RECHTSE GEDOE.

 14. Egor zegt: 28-06-10 om 21:10

  Wij van WCEend adviseren WCEeend, aldus de StaatsTV over het Staatshoofd.

 15. Peter zegt: 28-06-10 om 21:58

  Zoals Fortuyn al zei, “maar u bent ook mijn President”.

  Voeg ik daar met liefde aan toe, U was ook mijn Koningin!

 16. Groene Leeuw zegt: 29-06-10 om 00:30

  En wij moeten het gezwets van Piet van Asseldonk geloven zeker.Daarvoor zijn we te vaak belazerd door de politiek-correcte pers en elite.Anderhalf miljoen Nederlanders zitten met een koningin en andere partijen die hen niet willen vertegenwoordigen.Het CDA had gezien het verlies en hun arrogantie om niet te willen onderhandelen met de PVV,buitenspel gezet moeten worden,en niet de PVV,de grote winnaar met meer zetels dan het CDA.

 17. riso oost zegt: 29-06-10 om 08:31

  De staatsomroep is niet links, Trix is niet links… Wie is er hier nu aan het liegen?? OPZOUTEN met die indoctrine.
  De HM is zo links als wat en de meeste omroepen en kranten eveneens, vertel eens de waarheid hier en geen SPROOKJES a.u.b of denken jullie linksmenschen soms dat wij gek zijn? Asseldonk is van het soort Struisvogel!

 18. Caesar Lion Cachet zegt: 29-06-10 om 08:39

  LS…

  Met andere woorden: De Koningin is totaal overbodig en zo is ook onze Alex… Wel een heel dure schertsvertoning !

 19. Sqeek zegt: 29-06-10 om 09:10

  Wie dit bericht gelooft heeft een kalf in zijn hoofd. Het linkse koningshuis is niet het koningshuis van de oude Nederlanders meer. Wat doet ze daar eigenlijk als ze nauwelijks invloed heeft. Weg met dat koningshuis! Het is niet nodig.

 20. Nu ben ik redelijk koningsgezind en vind alle discussies over die paar Mil die het koningshuis kost dan ook vaak hypocriet. En als de koningin ergens invloed op kan uitoefenen zie ik dat als haar verdienste omdat ze haar invloed en kennis ergens voor kan inzetten en dus iets kan bereiken als persoon.
  Maar nu slaat deze stelling en de uitleg daarop natuurlijk de plank behoorlijk mis (of juist niet).
  De eerste lessen staatsinrichting in de brugklas leren je een aantal basis elementen en 1 daarvan is dat de koningin daadwerkelijk invloed kan uitoefenen in het formatie proces.
  Dus ik vind die hele uitleg en de moeite die er in word gestoken om uit te leggen dat Beatrix geen invloed uitoefent op de formatie getuigen van ofwel een enorme naïviteit of hypocrisie.
  Beatrix (koningshuis) is een belangrijke speler in een aantal maatschappelijke stromingen die een eventueel centrumrechts kabinet niet zien zitten. En haar invloed die ze kan uitoefenen door haar relaties met o.a. een aantal ministers van staat en andere invloedrijke personen betekend daadwerkelijk dat ze invloed uit kan oefenen op het formatie proces.
  Donderdag de 24e kwamen de eerste berichten (rtl4) al de wereld in dat de koningin zich “zorgen” maakte over de formatie. Iedereen met hersens en zeker journalisten die zich met dit soort onderwerpen bezig houd moeten het schaakspel kunnen zien en interpreteren en zich niet bezig houden met wat voor kleding de spelers aan hebben. Dus dat de koningin kiest voor een enkele CDA formateur vanuit het linker CDA kamp waar de sleutel ligt voor een eventueel centrum rechts kabinet was toen al te voorzien als een eventuele zet op het schaakbord.

 21. Arne zegt: 29-06-10 om 09:54

  Dat de PVV zich tekort gedaan voelt, is van hen uit gezien misschien begrijpelijk. Feit is echter dat tot op heden , met uitzondering van de VVD, geen enkele partij wil samenwerken met PVV. Dat houdt dus in dat een kabinet met PVV niet tot de mogelijkheden behoort. Dat heeft echt totaal niets te maken met een voorkeur van Beatrix en/of de informateur.

 22. @ Sébastien
  Het gaat er niet om of de PVV of de PVDA meer recht van spreken heeft, het gaat om de totale uitslag.

  VVD+PVV= 55 zetels
  CDA= 20 zetels
  PVDA+SP+D66+GL= 65 zetels

  De verhouding is duidelijk te zien, de Nederlandse kiezer heeft voor rechts gekozen. Dat het CDA denkt dat ze nog op 20 zetels blijven zitten of eventueel meer als ze niet met de PVV samen gaan werken is hun probleem, eigenlijk is het Maxime zijn probleem .

 23. verwilderd zegt: 29-06-10 om 11:36

  en als ‘t er ooit op aankomt hebben zowel koningshuis en reli-linkse regeringen toch compleet schijt aan mekaar…

 24. Kees zegt: 29-06-10 om 13:13

  Waarom toch zoveel medelijden met de PVV? Deze partij zet zich af tegen het Haagse establishment door radicale standpunten in te nemen en blijkt daarmee bij de kiezer goed te scoren. Om te kunnen regeren is echter een meerderheid in het parlement nodig en daarvoor moeten partijen samenwerken. Als je je zo sterk tegen alles en iedereen hebt afgezet moet je niet verrast zijn als andere partijen niet met je willen samenwerken. Daar is naar mijn smaak niets ondemocratisch aan. Het enige verwijt dat bepaalde andere partijen kan worden gemaakt is dat ze voor de verkiezingen ten onrechte de indruk wekten dat ze samenwerking met de PVV niet uitsloten.

 25. Jeroen zegt: 29-06-10 om 13:27

  tis wel een knap duur doorgeefluik 800.000 euro per jaar!

 26. bas zegt: 29-06-10 om 14:25

  Kostte trix maar 800.000

  ‘t is ene paar miljoen meer, ze mag namelijk flink declareren….

 27. bl;a zegt: 29-06-10 om 19:29

  Ik mis bij dit artikel enige onderbouwing..

 28. Pieter zegt: 01-07-10 om 14:50

  @ Bas

  Dus jij denkt dat landen als de VS en Duitsland een oudere president kiezen zodat de kosten na het aftreden lager zijn:S. Je suggereert ook dat deze oud presidenten vrij snel overlijden na hun aftreden. Laten we naar de huidige president van de VS kijken. Weet je hoe oud hij is?

  Jij stelt dat er in Duitsland en Frankrijk ongeveer 2 a 3 levende ex presidenten zijn. Hoeveel levende ex koningen/koninginnen heeft Nederland?

  Of een koningshuis nou duurder is of niet. Jouw onderbouwing klopt gewoon totaal niet.

 29. Andre de Jong zegt: 02-07-10 om 09:34

  Ik adviseer iedereen de website http://www.prorepublica.nl te raadplegen. Daar kan men de waarheid lezen over de oranjes. Deze site is alleen maar propaganda voor de monarchie.

 30. Beatrixs positie moet onafhankelijk zijn tijdens een demissionair kabinet, vind ik, kan ze wel enigzins sturend optreden naar de partijen toe. Ze moet luisteren naar het volk, daar krijgt zij die 800.000 euro voor als een minister demissionair is. Beatrixs is vervangend-hoofd van Nederland, dat vind ik het goede van het Nederlandse-systeem. Want minister zijn is ook geen pretje! Doe jij het maar eens met een salaris op 200.000 euro, al die verantwoordelijkheid. Het is verschrikkelijk veel voor jan modaal, het staat niet in verhouding met de miljarden die Nederland heeft. Nederland moet veranderen, we moeten de ruimte in, het universum in, andere plaNETEN ONTDEKKEN.SUCCES.

 31. student geschiedenis zegt: 06-07-10 om 00:06

  Wat een gezwets lees ik toch weer van al die zogenaamde republikeinse reacties. Worden al die mensen met hun eeuwige oneliners en vaak op onjuistheden gebaseerde uitspraken over het koningshuis nu niet moe van zichzelf? Even een paar statements op een rij:

  1. Kosten koningshuis vs de baten: dit is pas geleden wetenschappelijk onderzocht en er is vastgesteld dat de monarchie onder Beatrix ons land al 86 miljard heeft opgeleverd in tegenstelling tot de republieken in deze wereld die het vaak slechter doen (bron: http://www.depers.nl/binnenland/167299/Beatrix-verdient-miljarden-voor-ons.html) overigens zal dit wel weer door de PVV-stemmer worden weggezet als linkse wetenschap (alles wat blijkbaar niet goed uitkomt voor de PVV is linkse onzin).

  2. Er zal zeker een invloed van onze vorstin op het formatieproces aanwezig zijn, vergelijk het maar met (nu zeg ik het wat oneerbiedig) de koffiejuffrouw die invloed uitoefent op de sterkte van de koffie. De koningin heeft een vaak adviserende rol en dat lijkt me na een rumoerige verkiezingsstrijd ook niet geheel onverstandig. Het is iemand die geacht word boven de partijen te staan en daardoor kan ze de politieke leiders weer wijzen op het landsbelang i.p.v. op hun eigen politieke belang.

  3. De majesteit kan in ons staatsbestel nooit een beslissing zelfstandig nemen, altijd blijft de meerderheid van de Staten Generaal (de volksvertegenwoordiging dus) verantwoordelijk voor het aannemen van wetten en het steunen van kabinetten. Je kunt de koningin dan ook onmogelijk de schuld geven van het mislukken van een kabinet waar de PVV deel van uitmaakt, het is de schuld van de gehele politiek zelf en niet van iemand die geen deel uitmaakt van het politieke proces.

  4. Het Zweeds model zie ik in Nederland in nog geen honderd jaar ingevoerd worden, allereerst vanwege de altijd aanwezige kosten (en dat vinden wij Nederlanders blijkbaar altijd teveel) en ten tweede vanwege de weigering van het staatshoofd, nu en in de toekomst, om alleen maar goed te zijn voor het doorknippen van lintjes (zoals door Beatrix en Willem-Alexander zelf verklaard).

  5. Een republiek is in Nederland onmogelijk, daar we het enerzijds al diverse malen geprobeerd hebben (wat telkens weer eindigde met een roep om de Oranjes) en anderzijds zijn we daarvoor een te zeer gespleten volk. Wanneer zoiets gebeurd zal het land snel uiteen vallen omdat er dan geen samenbindend element meer is en een Brabander voelt zich allereerst Brabander, daarna pas Nederlander maar nooit een Hollander! Wat ik hiermee wil zeggen is dat wanneer door de grotere aantallen kiezers in de Randstad steeds een Hollander gekozen wordt tot president, andere delen van de bevolking zich niet meer kunnen identificeren met hun staatshoofd. Bovendien blijft inderdaad het probleem van een verzuilde samenleving in Nederland voorlopig nog bestaan, wat ook bijdraagt aan een behoefte voor een samenbindend element.

  Wat ik jammer vind is dat het voor veel mensen die reageren op blogs zoals deze vaak hun ogen gesloten hebben voor argumenten die er wel degelijk zijn voor het behoud van een instituut zoals deze. Het is blijkbaar makkelijker om rakeloze uitspraken te doen dan gefundeerde meningen te geven. Ik denk dat dit ligt aan het verslechterde onderwijsniveau in dit land, mensen lopen blindelings achter de hardst roepende aan.

  Hopelijk nemen nu al die zogenaamde republikeinen de moeite om met echte tegenargumenten te komen die gebaseerd zijn op echte staatsrechtelijke feiten en blijft dat gezeur over kosten eens achterwege want onze top-PR vrouw Beatrix is een waar goudhaantje voor ons land!

  (Op reacties kan ik overigens tot mijn spijt niet reageren, mijn bijdrage is vooral bedoeld als statement.)

 32. De kop van dit verhaal luidde en luidt: “Beatrix heeft nauwelijks invloed op formatie” (sic).

  Vraag: Waarom hechten de “Nederlandse Omroep Stichting” (NOS) en/of andere (vergelijkbare) media dan zoveel waarde aan het wel en wee van H.M. de Koningin en haar gevolg? Of … zijn er geen andere (voor de NOS en/of die andere media begrijpelijke) onderwerpen?

 33. Edmond V.O. Katusz zegt: 12-08-10 om 01:48

  “Met een beroep op het landsbelang kan hen dan gevraagd worden wat soepeler te zijn en in zo’n massageproces kan de koningin met haar adviseurs mogelijkerwijs een beslissend duwtje geven.

  Dat doet ze dan – om zelfs maar de schijn van politieke inmenging te vermijden – niet zelf, maar via haar onderkoning, zoals dezer dagen weer eens bleek.”

  Ach, wat een roerend geloof in de minimale macht van de huidige koningin. U heeft toch ook wel door gehad dat Tjeenk Willink een staatsgreep voorbereidde; en dat had hij helemaal zelf bedacht? Kom, kom!

  Het spijt me, maar wat u schrift bewijst het tegendeel. Als we even een deel weglaten uit uw betoog wordt dat duidelijk:
  Dat doet ze dan … via haar onderkoning, zoals dezer dagen weer eens bleek.” Daar heeft u al de politieke inmenging!
  Wij zijn niet gek heer Asseldonk!
  Gegroet, Edmond V.O. Katusz

 34. Edmond V.O. Katusz zegt: 12-08-10 om 02:03

  student geschiedenis zegt: 06-07-10 om 00:06
  @punt 1. Fijn dat u de democratie wilt verkwanselen. Bovendien worden er in dat artikel in De Pers uiterts discutable dingen gezegd. Wij vreten dat niet meteen voor zoete koek. Alsof de staatsvorm alles bepalend is voor het “presteren” van een land.

  Maar de scribenten op http://www.prorepublica.nl wachten met genoegen uw bijdragen af, die zij dan uiterts vakkundig aan flarden zullen schieten. Komt u maar, komt u maar!

  Eentje dan: Hoezo Zweeds model? U dient beter te weten als student geschiedenis!
  Gegroet, Edmond V.O. Katusz

 35. bas zegt: 14-08-10 om 09:50

  Ik miste een oppmerking van Pieter – van 1-7-2010

  Met een republiek zit je, inderdaad, met ex-presidenten. Die kosten geld, en zo.

  Met een koningshuis is dat niet zo’n groot probleem, al hadden we wel 20 jaar 1 ex-koningin. En ik wens Bea een lang leven, dus binnenkort hebben we weer een ex

  Maar met een republiek heb je geen noodzaak om de toekomstige president op welke manier dan ook te bekostigen, behalve tijdens de evt campagne (ik zou zelf overigens een indirect gekozen president willen, zoals het Duitse model, zonder enige macht)

  Een koningshuis daarentegen zit wel met het probleem van de toekomstige troonsppvolgers. Bea heeft 3 zonen, en al hun kinderen behoeven bescherming en zo voorts. En, natuurlijk, ze vallen onder de regeling dat zie niet geheel vrij zijn om te doen wat ze willen. Niet voor niets wonen de broers van WA in het buitenland

  Dus moet je ex presidenten vergelijken met toekomstige mogelijke troonsopvolgers, en daar zijn er veel meer van

 36. SSS zegt: 23-08-10 om 05:45

  Herverkiezingen..? Hmm, Chaostheorie, ach t’werkt best.
  Maar gaat dat nog lang duren?
  (Men neme de directe behoefte uitoefening van Mr. Balkenende)
  Tevens waren de “campagnes” van de partijen zwaar ondermaats.
  Beetje triest om in deze “vorm” De Koningin nog steeds lastig te moeten vallen.
  De Spirit en ballen zijn zoek, en dan maar bij De Koningin blijven hangen hè.
  Best typisch..daar had Queen Elizabeth I zelfs al last van.
  Tsja zó blijft het een lelijk klasje om aan landgenoten te moeten verkopen.
  Er zijn er natuurlijk wèl een paar die wat mij betreft, gelijk mogen doorstromen…ah-hum.
  Nederlanders staan misschien nog bekend om hun eerlijkheid en realisme, maar toch lijken deze attributen maar weinig te reflecteren op het Politieke Huis.
  De vergrijzing is begonnen in de politiek, omdat we een continuërende ‘poel des verdeeldheid’, in een arena van het persoonlijk succes kennen!
  Ugh, dat vak lonkt niet eens zo.
  De partij v/d dieren is een prachtig voorbeeld want; zouden de standpunten die zij hebben niet als vanzelfsprekend in elke partij mogen bestaan?
  Vast niet, want ik zie ook ‘leiders’ die het gevang van hun achterban ondervinden.
  Dan gelieve een nieuw Ministerie erbij, dan zulke sattelietpartijen!

  Het net ietsje meer erkennen van verantwoordelijkheden ten aanzien van de menselijke aard in het land, daar worden de inwoners zèlf gelukkig steeds beter in.
  Terwijl de politiek in het aanzien steeds stroever loopt…
  Dat fijngevoelige dat de mensen zich nu steeds meer eigen lijken te maken, is dat wat een kiezer zoekt?
  In een mens, of een partij die er met kop en schouders bovenuit steekt?
  Dan is zo’n Universele Macht best een goed idee.
  En Vrouwen en Natuurecht…woei!
  Grijp uw kans en blaas er nu wat leuks uit. ;)

  kritiek is betrokkenheid…toch?!

  Vreemde gospel al zeg ik het zelf.

Geef een reactie