De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

PVV gedoogt monarchie

HERPEN-HULPHOND-BEATRIX

De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders staat pal voor de Hollandse waarden en normen. Zij verzet zich met hand en tand tegen aantasting daarvan door de volgens de partij groeiende invloed van de Islam in ons land die eerder een ideologie dan een religie zou zijn.

Dat de PVV nationalistisch is, blijkt zonneklaar uit het voorwoord van haar verkiezingsprogramma voor de periode 2010-2015 dat luistert naar de naam ‘De agenda van hoop en optimisme’.

Daarin wordt ook hoog opgegeven van de vrijheidsstrijd die onze voorouders in de tachtigjarige oorlog tegen de Spaanse overheersing hebben gevoerd, maar wonderlijk genoeg wordt daarbij met geen woord gerept over de leiders van die onafhankelijkheidsstrijd wier verre nakomelingen al zo’n 200 jaar koning en koningin van de Nederlanden zijn.

Oerhollands instituut

Het lijkt niet gewaagd de monarchie van de Oranjes tot de oer-Hollandse instituten en tradities te rekenen die op de warme steun van een nationalistische partij als de PVV zou mogen rekenen. Dat blijkt echter niet het geval te zijn. De relatie van de partij van Geert Wilders met het koningshuis is een lastige, want de PVV is hevig gekant tegen de ‘bestuurlijke elites’ in ons land, waaronder het koningshuis, omdat “er een wereld van verschil bestaat tussen wat het Nederlandse volk vindt en wat de elites vinden”.

Ook de achterban van Geert Wilders heeft zich nooit laten betrappen op uitgesproken warme gevoelens voor de erfelijke monarchie. Blijkens haar verkiezingsprogramma is de PVV ook weer niet echt tégen de constitutionele monarchie. Daarom kan je zeggen dat de partij die gedoogt. Dat is ook het beeld wat beklijft, als je kijkt naar de officiële standpunten van de partij en de uitlatingen van Geert Wilders over de koninklijke familie en de monarchie.

Kritische toon

Wie de vele uitspraken van Wilders over met name koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Máxima naast elkaar zet, valt de uiterst kritische toon daarvan op. Een enkel voorbeeld. In haar kerstrede van 2007 sprak Beatrix er afkeurend over dat “grofheid in woord en daad de verdraagzaamheid aantast”. De PVV-leider voelde zich aangesproken en startte prompt een discussie “over de rol van de koningin in ons staatsbestel” en maakte duidelijk dat hij de koningin als een aanhangster beschouwt van het door hem verfoeide multiculturele denken.

In hetzelfde jaar deed Wilders de uitspraak van prinses Máxima, dat ze na zeven jaar verblijf in ons land “de Nederlandse identiteit nog niet ontdekt” had, af als “goedbedoelde politiek correcte prietpraat”. En vorig jaar kregen zowel Beatrix als Willem-Alexander in de Tweede kamer harde kritiek van de PVV. De koningin omdat ze in tijde van een economische crisis niet met haar volk meebezuinigde en de prins vanwege zijn overigens alom omstreden geachte plannen voor de aankoop van een vakantievilla in Mozambique.

Bezuinigen

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Partij voor de Vrijheid in haar verkiezingsprogramma ervoor pleit dat de koningin niet langer deel meer moet uitmaken van de regering (Het Zweedse model.) en dat er op het koningshuis 20 procent bezuinigd dient te worden. Dat Koningin Beatrix niet blij zal zijn over het naar het centrum van de macht opschuiven van de PVV via gedoogsteun aan een minderheidskabinet van VVD en CDA ligt dan ook erg voor de hand.

Maar voor haar positie en die van de monarchie in de huidige vorm hoeft ze niet te vrezen. CDA en VVD zijn daar in hun beginselprogramma’s klip en klaar over. De VVD stelt zonder omhaal van woorden vast, dat ze “de constitutionele monarchie vervuld door het Huis van Oranje als staatvorm steunt” en het CDA noemt “de constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje en het verplichtend erfgoed waar het voor staat van blijvende betekenis”.

Omdat VVD en CDA niet aan de monarchie willen tornen – en ook al omdat er belangrijkere zaken aan de orde zijn – zal de PVV weinig andere keus hebben dan de monarchie in de huidige vorm te gedogen. Interessant is nog wel om te zien of Wilders VVD en CDA – al is het maar symbolisch – zover krijgt dat ook de Oranjes moeten bloeden onder de miljardenbezuinigingen die eraan zitten te komen.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


31 reacties op “PVV gedoogt monarchie”

 1. bas zegt: 09-08-10 om 12:09

  Als je er over nadenkt, is erfopvolging natuurlijk de meest waanzinnige manier om een staatshoofd te selecteren

  De Nederlandse koning(in) heeft heel veel te vertellen, en nog meer invloed, maar hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Terecht spreekt men dan ook van een constituonele monarchie, en niet van een democratie, want dit systeem heeft niets met democratie te maken.

  MAAR in de huidige Nederlandse samenleving is een grote meerderheid voor voortzetting van dit systeem. Of het nu 90 % is (wat ik mij niet kan voorstellen) of 70 % (klinkt veel geloofwaardiger) de meerderheid is groot

  Daarom denk ik, verklaard republikein, dat het weinig zinvol is nu een debat over het koningshuis te beginnen

  Ik denk dat over 20 jaar de meningen wel eens heel anders zullen zijn, en tegen die tijd is het een stuk zinvoller.

 2. Inderdaad, Wilders gedoogd Van Oranje Nassau. Wilders heeft blijkbaar niet de wil en of het vermogen te gaan voor de Republiek Nederland en kan dus niet anders dan een gewone oranjeclub zijn, omdat andere smaken niet bestaan. Het gedogen van Wilders komt erop neer, dat Oranje zichzelf gedoogd en daar hebben ze natuurlijk niets aan.
  Lees het artikel op
  http://magazinepresident.blogspot.com/2010/08/oranje-gaat-zichzelf-gedogen.html

 3. Het huidige koningshuis heeft nauwelijks nog iets uit te staan met Willem van Oranje. Ze stammen er alleen in theorie en heel in de verte nog van af.
  Je kunt de Nederlandse verworvenheden, vooral die uit het tijdperk van de Verlichting, beter toeschrijven aan de vrijheid in de Republiek die Nederland lange tijd was. De Oranjes droegen daar niet meer aan bij toen die eenmaal gevestigd was.
  De invloed van de koningin op regeringszaken is niet meer van deze tijd. Ze heeft inderdaad partij gekozen in het debat over het multiculturalisme, wat ze natuurlijk niet had moeten doen, omdat daarover een politiek conflict gaande is. Daarvan is Wilders inderdaad de belichaming, niet omdat hij iets nieuws zegt, maar door de onbezonnenheid van zijn tegenspelers. De uitspraak van Maxima is daar een voorbeeld van, net als de blunder van Willem-Alexander in zijn uitspraken over het Videla-regime in Argentinië.
  Deze mensen moeten zich buiten de regeringszaken houden.

 4. Teun zegt: 09-08-10 om 17:46

  Wat een verschrikking, dat we op 9 juni op geen ENKELE politieke partij konden stemmen die ons wil verlossen van de lachwekkende zowel als irritante ( overwegend duitse) middeleeuwse sprookjesfiguren, die hier het onschendbare staatshoofdenplekje (vanwege erfopvolging) claimen.
  Miljarden heeft dit geboefte reeds van de hardwerkende Nederlandse belastinbetalers naar zich toegeharkt. Met een brede en arrogante glimlach bemoeien ze zich ook nog eens met Neerlands politiek (wiedes..daar wordt hun overluxe bedje steeds zacht en gespreid gehouden) en zo wordt Nederland NOOIT een waardige democratie, maar blijft een bananenmonarchie, waar een handvol speknekken, met een lange rij gold diggers in hun kielzog, talloze lakeien om hun dikke vinger windt.
  Kots- en kotserdekotsverwekkend..

 5. Teun zegt: 09-08-10 om 18:10

  Nog even: Ik heb Wilders ZELF horen en zien zeggen dat het koningshuis hem dierbaar is. Dus, wat je ook van hem verwacht op radicaal gebied.. afschaffing van de monarchie kun je vergeten.
  Hoezeer ik ook walg van (veel onderdelen van) de standpunten, de club zelf (houding bijvoorbeeld) de PVV, ik zou blind gekozen hebben voor hen, als ze duidelijk stelling hadden genomen TEGEN de monarchie.
  En geloof me. Ze zijn er tegen.
  Maar ze weten deksels goed , dat in het multiculti Nederland democratie ook een groot gevaar inhoudt..
  Juist..de macht en kracht van het getal. Dan wordt het ineens een stuk duidelijker waarom Wilders CS niet radicaal wil afrekenen met alles wat maar naar oranje riekt.
  Zo werkt het dus.
  Zo kan het regime ‘ zogenaamd oranje’ eeuw in eeuw uit volharden in mmm ( Macht, middelen, mega-uitbuiting)

 6. Siegfried zegt: 09-08-10 om 19:57

  De koningin dient zich überhaupt niet bezig te houden met politieke beslissingen dus wat dat betreft heeft de PVV zonneklaar gelijk. Ook dient er op het koningshuis bezuinigd te worden en dient de koningin dus met het volk mee te gaan. Ik vind overigens 20% onvoldoende. Het is dan ook heel begrijpelijk dat de koningin niet blij is met een partij als de PVV in de regering.

  Het zal echter -zoals hierboven is beschreven- voorlopig bij gedogen blijven doch wanneer er geen adequate oplossingen zullen komen om de huidige financiële crisis te bezweren en hiermede het land steeds verder zal afzinken dan zal het standpunt van de PVV bij de andere twee partijen steeds meer invloed krijgen en zal dus uiteindelijk het koningshuis ook mee moeten met de bezuinigingen.

 7. Dit is een noodsprong van Wilders, want de meerderheid van de kiezers op de PVV zijn voor een republikeinse staatsvorm. Om invloed op het beleid uit te kunnen oefenen, gedoogt de PVV een minderheidskabinet en alleen om het feit dat er elementen in de politiek en vooral daarbuiten aan het werk zijn om de PVV buiten de regering te houden. Het was nog niet zo lang geleden dat Wilders kamervragen stelde met betrekking tot Tjeenk Willink en het uit de regering zetten van de koningin. Terecht, maar de antwoorden op die vragen van een demissionaire premier, zijn beschamend en tekenend voor de manier waarop 1,5 miljoen kiezers worden afgescheept.

 8. Brian zegt: 09-08-10 om 22:08

  Inderdaad hebbende oranjes niet echt bijgedragen aan de “verlichting” in Nederland. Daarom mogen ze van mij juist blijven. Ze zijn in die tijd trouw gebleven aan de Nederlandse indentiteit en het ontstaan van Nederland. Nu Beatrix, en vooral W.A. dat wel lijken te omarmen wordt voor mij de afstand tot de oorspronkelijke Nederlandse indentiteit juist steeds groter. Helaas…. ze weten beter.

 9. Brian zegt: 09-08-10 om 22:09

  Dat neemt niet weg dat ik het koningshuis zoals dat vandaag de dag nog functioneert verreweg verkies boven een republiek of een monarchie als Zweden.

 10. Ingrid zegt: 09-08-10 om 22:35

  Het Atheïstisch geloof, en vooral de fundamentalistische stroming daarvan, is een even groot gevaar voor nederland als de Islam.

 11. Dik Slot zegt: 09-08-10 om 23:19

  Goed onderwerp, goede discussie ! Helaas zal het merendeel van de kiezers (ook van de andere partijen) dit onderwerp niets interesseren. En het beinvloedt dus ook niet het stemgedrag.

 12. Ricardo zegt: 10-08-10 om 00:25

  Mooi voorbeeld van hoe de PVV in het algemeen te werk gaat. Ook hier roept Wilders bij gelegenheid iets wat lekker bekt en in brede kring goed aankomt. De Islam is in het koningshuis helaas nog niet doorgedrongen maar beschuldigingen van multiculturalisme, elitairisme en groot geld kunnen er mooi mee verbonden worden. Het koningshuis kiest niet voor een specifiek deel van de Nederlanders en kan daarop dus aangevallen worden. De opmerkingen van ‘allochtoon’ Maxima waren koren op de molen, konden makkelijk uit het verband getrokken worden om indirect aan te geven dat de ‘linkse ziekte’ van muliticulturalisme inmiddels ook het koninklijk huis overheerst. Dat huis is ook een elite die zeker tijdens (in)formaties teveel macht heeft en deze dus naar goeddunken misbruikt om bv. juist de PVV buiten de macht te houden. Dat zagen we dus weer bij de onderhandelingen over Paarsplus. En ja, men ontvangt hoge toelagen, ook eigen aan elites, men zorgt immers goed voor zichzelf op kosten van het gewone volk. Zowel links als rechts kan zich in grote lijnen in die kritiek herkennen. Knap gedaan.

 13. Henk zegt: 10-08-10 om 02:33

  Prima dat het vorstenhuis minder invloed krijgt en ook prima dat niet gebeurt. Want de erfelijke monarchie is wel het minste probleem voor Nederland als een democratische samenleving. Vergelijk hun invloed eens met de onevenredig grote en al evenzeer erfelijke samenballing van macht in gegoede en links-liberale milieus. Neem als voorbeeld de rechterlijke macht. Rechters hebben aanzienlijke invloed in politiek gevoelige ambigue zaken (bijv. strenger straffen, vrouwen in de SGP), maar zijn tegelijkertijd onafhankelijk – en dus geen afspiegeling van de samenleving. In 1991 was volgens een VN-enquete veertig procent van de rechters van D66-huize, in 1996 was onder rechters de PvdA ruim twee keer zo groot als het CDA (en GroenLinks net zo groot als het CDA). En iedereen kan aanvoelen dat een advocatenzoontje uit een universiteitsstad meer kans heeft om rechter te worden dan een boerenzoon uit de Achterhoek of een meisje uit een Turks arbeidersmilieu. Is dat niet een veel groter probleem voor Nederland als democratie dan de Oranjes? Of is dat juist een teken van Verlichting?

 14. Ricardo zegt: 10-08-10 om 14:41

  Mijn inschatting: Dat ‘gedogen’ duurt zolang Wilders meepraat over een rechts kabinet. Mislukt dit dan zal zelfs koningin Beatrix hiervan de schuld krijgen en weer in de hoek van de anti PVV lobby gezet worden..

 15. hans zegt: 10-08-10 om 18:15

  ach,hou jullie monden zeg de monarchie is de beste wat we hebben en jullie gezeur als het weg moet wat moeten we dan vieren eren enz
  jullie zijn gewoon een stelletje verwednen mensen
  leve de koningin hoera hoera hoera!!!!!!

  koningin der nederlanden is de beste dan al die stomme andere nederlanders die zich goed vinden bah ik word er zo moei van jullie gezeur

  groeten hans graven

 16. Edmond V.O. Katusz zegt: 12-08-10 om 01:37

  Geachte heer Graven,

  Met buitengemeen veel genoegen heb ik kennis genomen van uw duidelijke en uitstekend beargumenteerde mening over het handhaven van het koningshuis.

  @#Ingrid zegt: 09-08-10 om 22:35
  “Het Atheïstisch geloof, en vooral de fundamentalistische stroming daarvan, is een even groot gevaar voor nederland als de Islam.”

  Atheïsme is helaas geen geloof. Atheïsme is de afwezigheid van (een) geloof in het bestaan van een of meerdere goden.

  Verder raad ik eeniegelijk aan kennis te nemen van de artikelen van de webstek http://www.prorepublica.nl
  Alle myhthen en positieve verhalen betreffende het koningshuis worden daar zeer vakkundig geheel aan flarden geschoten. Een echte monarchist rest niets anders dan te *geloven* in een monarchie, want redelijke argumenten die het voortbestaan van de monarchie zouden kunnen waarborgen zijn er niet.

  Ja, dat afschuwelijke gezwatel dat politiek partijen afgeven, de taalverkrachting zoals in de post hierboven gebezigd wordt.
  Lees u even mee:
  CDA: “de constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje en het verplichtend erfgoed waar het voor staat van blijvende betekenis” Ik denk dat de scribent ergens het woordje “zijn” vergeten heeft. Maar laten we even kijken wat het CDA in mei 2010 geschreven heeft in hun standpuntenlijstje:

  “De totale kosten voor het Koningshuis bedragen 110 miljoen euro. Het CDA kan zich voorstellen dat mensen dit heel veel geld vinden. Maar we moeten niet vergeten dat elke staatsvorm hoe dan ook een staatshoofd kent. Wanneer we bijvoorbeeld een president zouden hebben, dan zou dat vergelijkbare kosten met zich meebrengen.”

  Hier wordt de burger beetgenomen/belogen, want er zijn diverse vormen van presidentschap mogelijk. Het zou goed zijn als de Nederlanders zich bijvoorbeeld op de hoogte zouden stellen van het Zwitserse systeem; komt een stukken goedkoper uit.

  Blijft natuurlijk onverlet dat erfelijke macht over ons door één familie een krankzinnig idee is en geheel tegen democratische gedachten ingaat.

  De VVD heeft Willibrord van Beek als woordvoerder die o.a. zegt: “De monarchie in Nederland functioneert goed.” Beschamende leuterkoek, want met alle geheimhouding die er omheen in stand gehouden wordt weten we dat helemaal niet.

  Wie trouwens naar de laatste bemoeienissen van de koningin met de regeringsformatie goed bekijkt ziet onmiddellijk een poging tot een staatsgreep vormgeven door Tjeenk Willink.
  Gegroet, Edmond V.O. Katusz

 17. Teun zegt: 16-08-10 om 12:25

  Het commentaar van Hans Graven (10 8 : 8.15 uur) is weer zo’n prachtig voorbeeld van het gehalte en de gestalte der doorsnee lakei.. Echt intellectueel doordacht, rijk aan solide argumenten..
  Trix mag trots zijn op aanhang van dit kaliber!
  Hoera, hoera, hoera.
  De ‘ prinsen’ voelen hun middelvinger reeds weer jeuken..

 18. Als een ieder denkt dat Nederland beter uit is als een Republiek moet hier de gevolgen wel van inzien als Wilders president wordt. Zijn uitspraken zijn op een toon en een wijze die ons bekend voorkomt als we zien hoe Presidenten omgaan met beloftes die ze moeten nakomen. Hierbij zal elke islamiet op het grofvuil worden gezet en terug gestort worden naar land van herkomst.Men moet dan wel oppassen dat het een president wordt en geen diktatuur.

 19. Mike zegt: 17-08-10 om 19:38

  Beste Teun,

  Ik vrees dat u met uw weinig subtiele en weinig inhoudelijke beledigingen aan bijvoorbeeld de heer Graven, een betere representant bent van het republikeinse deel der natie dan hij er een is voor het monarchistische. Ik ben hoog opgeleid, heb een baan in de journalistiek en ben voor de monarchie in huidige vorm. Ik ziet niet te wachten op een staatshoofd met een politieke kleur dat hooguit enkele tientallen procenten van de bevolking achter zich krijgt. Zelfs bij twee kandidaten zal in het versnipperde Nederland de keuze moeilijk zijn.

 20. Rick zegt: 18-08-10 om 20:54

  Hoewel de Koningin niet van Willem van Oranje afstamt (maar van één van diens broers en dus van de ouders van Willem van Oranje) ben ik zeker voor de Monarchie, die van mij absoluter mag worden.

  De Monarchie is eerlijker als staatsvorm dan een Republiek, omdat een Koning, Koningin niet door leugens, verkiezingsbedrog, geld verslindende campagnes wordt gekozen, maar door het lot dat ‘paren’ heet.

  Het hele leven staat in het teken van de troonsopvolging wat ons verzekerd van een gedegen opleiding en een grote kennis van zaken.

  Dat een monarchie geld kost is niet vreemd. Een Republiek is net zo duur of duurder (zie USA, waar voormalig presidenten een pensioen krijgen en ook nog beveiligd moeten worden tijdens openbare gelegenheden. Dat kost de Amerikaanse (lees bevolking van iedere Republiek) ook handen vol geld).

  Wij willen dus geen Republiek. De kleine groep schreeuwers die dat wel wil denkt in dat geval niet goed na.

 21. Ferry zegt: 18-08-10 om 22:28

  Wat altijd maar gemakshalve vergeten wordt in de discussie over republiek of monarchie is dat de parlementaire democratie de monarchie in ons land gemodeleerd heeft. De ministers zijn dan ook staatsrechtelijk verantwoordelijk voor wat een ieder binnen het koningshuis aan opvattingen prijs geeft. Dat het parlement niet bij iedere uitspraak een debat in de kamer aanzwengelt, is voor de echte democraat wat vreemd, maar het zou zomaar wel kunnen. We, de verantwoordelijkheden, zeggen er gewoon niets over. Met andere woorden het heet wel monarchie maar uiteindelijk beslist de kamer.

  Iets anders is de vraag hoe een persoon als republikein nu de monarch benadert. Interessant zou dan zijn de vraag hoe een tweegesprek tussen Beatrix en Wilders zou kunnen verlopen afgezet tegen hoe die feitelijk verloopt. Maar ook Wilders laat het geheim van het Noordeinde voor wat het is. Terwijl voor zover hij in andere zaken als een olifant door de porcelein kast heen dendert, zich hier gewoon netjes aan de politieke spelregels houdt. Vreemd wel.

 22. Theo zegt: 19-08-10 om 01:38

  Hier laat de PVV zien welk gedachtengoed ze bezigt: nastreven van een republiek der Nederlanden.
  Maar het dan laat ook zien niks, maar dan ook niks van de rijke historie begrepen te hebben. Hoe blij was Nederland dat het een monarchie werd, zodat het niet meer word als in 1672 toen het land ‘redeloos en reddeloos’ was, en speelbal werd van andere buitenlandse machten, zoals Cromwell. Hierdoor zijn of lijken helden als de Ruyter of Tromp, of Piet Hein, een trap in de rug te krijgen. Dit hebben zij, maar ook het land, met het huidige bestel niet verdiend!

 23. K. van Kampen zegt: 20-08-10 om 02:03

  Dit moet u lezen!

  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/273666/Handtekeningenactie-tegen-antiPVVjournalistiek.htm

 24. F. Markestein zegt: 22-08-10 om 16:59

  Waar er linksom of rechtsom bezuinigd zal gaan worden lijkt het me onzin om, als het gaat over het koninklijk huis, speciaal te spreken van ‘bloeden’. Alsof het voor hen erger zal zijn dan voor anderen. Het zou volstrekt onrechtvaardig zijn als ze niet zouden delen in de bezuinigingen waar ieder van ons door zal worden getroffen. Het zal hun positie zeker niet versterken als juist zij zouden worden ontzien. Niet alleen omdat het om een zeer rijke familie gaat maar ook omdat ze talloze kosten niet hebben, woonkosten bijvoorbeeld, waar anderen een groot deel van hun inkomen aan kwijt zijn.
  Ik ben geen republikein maar dat gegeven is niet in steen gehouwen, zoals dat met veel meer mensen het geval zal zijn. Het koninklijk huis doet er in deze tijd goed aan zijn bestaansrecht niet onnodig ter discussie te stellen.

 25. Pegasus zegt: 06-09-10 om 14:56

  Misschien heeft Piet van Asseldonk er nooit aan gedacht dat deze mevr. van Amsberg helemaal niet rechtmatig op de troon zit en niet rechtmatig de naam van Oranje draagt en eigenlijk gewoon dictatoriaal de haar niet toebehorende macht uitstraalt.
  zie : http://www.tomcouzy.web-log.nl

 26. Tim zegt: 07-09-10 om 11:46

  Quote “De relatie van de partij van Geert Wilders met het koningshuis is een lastige, want de PVV is hevig gekant tegen de ‘bestuurlijke elites’ in ons land”

  Hoe is het dan in vredesnaam mogelijk dat ze met CDA en vooral VVD samen willen werken? Onzin dus, leuk om naar buiten te roepen maar Wilders wil maar een ding: Macht om de islam eruit te schoppen. Daarom ook dat hij zijn AOW standpunt al overboord gooide voor de eerste besprekingen begonnen waren. Wiens rokken hij ook onder moet, hij zal het doen. Tenzij het islamitische rokken zijn. Ik ben heel blij dat er zoveel mensen zijn die meer zien in Wilders en zijn PVV dan er is, maar ik ben bang dat ze van een koude kermis thuis gaan komen. De partij die alles wil wat Wilders volgens de velen verhalen zou willen, die bestaat niet.

  Ik buig voor niemand onvrijwillig, ook niet voor onze Koningin. Maar ik accepteer wel dat ze er zit, en als een meerderheid wil dat ze blijft dan is mij dat prima. Ik geloof wel in haar functie en die van het koningshuis. Niet zoals zovelen zo graag willen doen geloven als staatshoofd, maar als symbool voor het Nederland waar ik trots op kan zijn. Een vlag om onder te strijden. Als het moment daar is dat dat nodig is, een nationale ramp etc als voorbeeld, mag ze het laten zien en mij trots laten buigen en mijn steentje laten bijdragen. Faalt ze op dat moment, dan buig ik niet. Juliana, ik mis je.

  Respect dwing je af, dat koop je niet. Daden, geen woorden. Maar bijvoorbaat nee zeggen tegen een instituut dat al zoveel jaren toch goede resultaten laat zien is gewoon dom en kortzichtig. Ik moet er niet aan denken dat ons staatshoofd nu Mark Rutte zou gaan heten. Dan schiet het kippenvel door mijn naad. Brrrr……………..

  Nee, vele malen liever het koningshuis. Maar dan wel graag een met gevoel, een band met het volk. En dat ze moeten bezuinigen, lijkt me opzich logisch. Je hebt een voorbeeldfunctie. Het valt me een beetje tegen dat de koningin nog niet vrijwillig van sommige bijdragen afstand heeft gedaan om het voorbeeld te geven. Such is the life of a public person.

 27. Niels zegt: 20-09-10 om 18:05

  Ik ben voor het koningshuis en dus de Oranje monarchie.
  Oke dus zij verkrijgen hun ‘baan’ door erfrecht. Dit zorgt alleen maar dat de persoon die het staatshoofd wordt van jongs af aan kan worden opgeleid i.p.v. een politicus die meer denkt aan zijn herverkiezing.
  Verder is er natuurlijk altijd het argument van geld.
  Natuurlijk kost een monarchie geld, maar een republiek ook.
  Je moet ook een presidentieel paleis/huis onderhouden.
  Je moet nog steeds bewaking voor het staatshoofd behouden, staatsbezoeken etc.
  Maar het blijkt dat het koningshuis ons juist geld oplevert:
  http://www.depers.nl/binnenland/167299/Beatrix-verdient-miljarden-voor-ons.html

  Natuurlijk moet ik ook zeggen dat ik een monarchie mooi vind (misschien wel een slechte reden, maar toch)
  Ik hou van de mooie uniformen op prinsjesdag, het ceremonieel en alles wat erbij hoort.

 28. Richard Heuveling zegt: 21-09-10 om 20:56

  @Niels 20-09-10 om 18:05
  Die uniformen en het ceremonieel enzo, doen we gewoon erbij op gepaste dagen zodra nederland een republiek is. Oke?

  Heb je trouwens al door dat Beatrix misschien wel helemaal niet genetisch en wettelijk erfopvolgster is van Willem d’n urste? Dat we wellicht al generaties onwettige staatshoofden hebben? Voor zover die Willem al legaal aan de macht is gekomen? Het is al eerder genoemd: http://www.tomcouzy.web-log.nl/ en http://www.prorepublica.nl

  Leuk leesvoer!

 29. Wat een arrogantie heeft de PVV en Wilders helemaal. Meer kan ik er niet van maken

 30. tonny zegt: 25-09-10 om 23:01

  ook het koningshuis mag de buikriem aanhalen.

 31. Niels zegt: 26-09-10 om 14:37

  @Richard 21-09-10 om 20:56
  Ik weet dat Beatrix geen directe opvolger is van Willem van Oranje.
  Met Willem III is de directe lijn uitgestorven en ging men over op de “Friese” lijn die afstamde van Jan de Oude (broer van Willem van Oranje).
  Is dit erg? Nee. Elk land heeft verschillende dynastieën gehad.
  Hoe kunnen zij trouwens onwettig zijn? Is Willem I niet tot koning uitgeroepen? Hij is wel een directe voorouder van Beatrix. Dit maakt de “koninklijke” lijn geldig.

  En even iets flauws Richard maar dat ceremonieel zou evenveel kosten als bij de monarchie. Btw. Het ceremonieel krijgt meer betekenis door het koningshuis dat al eeuwenlang een constance factor in ons staatsbestel geweest is.

  Wat is de belangrijkste reden dat wij een republiek zouden moeten worden?

Geef een reactie