De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Koningin Máxima

Tien jaar verloofd en 40 jaar oud. Mijlpalen in een leven natuurlijk, maar geen gouden, geen zilveren en zelfs niet eens een koperen jubileum. Toch is de tienjarige verloving en de veertigste verjaardag van prinses Máxima uitgebreid en uitbundig herdacht. 

Er kwam een tentoonstelling over de prinses in Paleis ’t Loo, het Concertgebouworkest trakteert haar op een speciaal concert en de NOS zond  – met medewerking van Máxima en haar gezin – een exclusieve film uit over haar en haar werk, waar meer dan 2,6 miljoen mensen naar keken. De film wordt ook uitgebracht op dvd.

En nog niet eens gesproken over de reeksen artikelen (coververhalen veelal) die kranten en tijdschriften aan Máxima hebben gewijd. Kritiek was er nauwelijks. Het tekent de onschatbare waarde van Máxima Zorreguieta voor de vitaliteit en populariteit van de koninklijke familie en de monarchie.

Cadeau

Er was nog nét geen sprake van een nationaal cadeau. De prinses zei dat het gebruikelijk is met je verjaardag cadeautjes te ontvangen, maar dat ze dit keer een cadeau wilde géven en wel ‘aan de kinderen van ons land’. Daarom kondigde ze het project ‘Kinderen maken muziek’ aan, dat ze samen ontwikkelde met het Oranjefonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. ”Door muziekbeoefening”, zo zei Máxima, “leren kinderen zich te verplaatsen in anderen en ontwikkelen ze hun emotionele intelligentie.”

Toch kreeg Máxima – ongewild en onvoorzien – wel degelijk een cadeau: de verzekering van het kabinet namelijk dat zij zich na de troonsbestijging van Willem-Alexander koningin zal mogen noemen. Daar ging iedereen al wel zo’n beetje van uit, maar nu is het zeker.

Máxima wordt koningin of nauwkeuriger: Máxima krijgt de aanspreektitel ‘koningin’ zodra haar man koning wordt. Ironisch genoeg brachten politiek en publicitair wat ongelukkig getimede uitspraken van de woordvoerders Koninklijk Huis van Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Partij voor de Dieren dit balletje aan het rollen.

Zij lieten weten dat Máxima maar prinses moest blijven en geen koningin diende te worden, omdat mannen en vrouwen gelijk behandeld horen te worden. De prinsen Bernhard en Claus werden indertijd ook geen koning genoemd, toen hun vrouw als koningin werd ingehuldigd. Ineke van Gent van GroenLinks sprak in dit verband van ‘een seksistisch, achterhaald systeem’ en Pierre Heijnen van de Partij van de Arbeid zei: “Máxima is ook bij de PvdA bijzonder populair, maar we willen wel consequent zijn. Claus was ons even lief als Máxima ons dat nu is.”

Traditie

Maar op de golf van de Máxima-populariteit kwam de tegenbeweging snel op gang.  Natuurlijk lieten de koningsgezinde partijen SGP, ChristenUnie, CDA en VVD weten dat wat hen betreft Máxima zich wel degelijk de titel koningin zou mogen aanmeten.

Na enige aarzeling voegden de minder koningsgezinde partijen D66 (“Een koning heeft een koningin. Anders begrijpt mijn dochter het niet meer”, aldus Alexander Pechtold) en SP zich in dit koor. 

Met deze meerderheid in de Tweede Kamer kon het kabinet na zijn vergadering op vrijdag 13 mei de zaak afronden.  Het liet weten dat de aloude traditie dat de vrouw van een regerend koning zich koningin mag noemen, ook onder het komend koningschap van Willem-Alexander zou worden voortgezet. Bij een monarchie horen immers tradities.

Sterker nog: de monarchie is een traditie. Prinses Máxima had haar verjaardagscadeau binnen: ze wordt koningin.

Discriminatie

Strikt genomen hebben de mensen die zeggen dat het discriminerend is dat de man van een koningin zich géén koning mag noemen en een vrouw van een koning wél de aanspreektitel koningin krijgt, natuurlijk gelijk. Met deze traditie wordt met name de vrouw gediscrimineerd.

De  achtergrond van deze gewoonte is namelijk dat bij een koninklijk duo, waarvan de vrouw de gekroonde koning is (de grondwet kent het woord ‘koningin’ niet eens) en de man zich koning mag noemen, toch de man gemakkelijk voor de regerend koning zou kunnen worden aangezien. Voor een koning met een vrouw met de aanspreektitel ‘koningin’ zou dat niet het geval zijn. Discriminatie van de ‘koninklijke’ vrouw dus! 

Maar prinses Máxima lijkt dit ongemak op de koop toe te willen nemen.  En ook publiek en pers blijken in dit geval traditie voorrang te geven boven (vermeende) discriminatie.

Eensgezind

De kranten wijdden aan de kwestie menig hoofdredactioneel commentaar en bleken – van links tot rechts -  opmerkelijk eensgezind. “Geen muggenzifterij over ‘prinses is wel genoeg’, nee, voor een internationaal opererende vrouw als Máxima is het de enig juiste benaming als je man koning is. Een goede geste,”  aldus de voorheen nogal anti-monarchale Volkskrant.

De Telegraaf stelt kortweg vast: “Nederland mag zich dan ook bevoorrecht voelen met prinses Máxima als toekomstige koningin.” 

NRC-Handelsblad spreekt zich niet expliciet uit over de vraag wat de toekomstige aanspreektitel van prinses Máxima moet zijn, maar is, hoewel republikeins van huis uit,  jubelend over de prinses. De krant karakteriseert haar als ‘een wereldburger, Europeaan en Nederlander’ en stelt vast: “Ook dat had het land slechter kunnen treffen.”

‘Koningin-gemaal’

Nog even werd er geopperd om Máxima, naar analogie van de eertijds gebruikelijke en door prins Bernhard verafschuwde aanspreekvorm ’prins-gemaal’, maar ‘koningin-gemaal’ te gaan noemen. Dan zou de man van Amalia bij háár troonsbestijging ‘koning-gemaal’ moeten heten. 

Regeren is natuurlijk vooruitzien, maar Amalia is pas 7! De gemaal-gemalin-discussie is dan ook als een nachtkaars uitgegaan. Niets staat nu een ‘koninginnenschap’ van prinses Máxima nog in de weg. Behalve natuurlijk het aftreden van koningin Beatrix.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


6 reacties op “Koningin Máxima”

 1. Cisca van de Wetering zegt: 19-05-11 om 11:41

  Met alle respect, maar wat een geneuzel dat er werkelijk mensen in de regering (PvdA – PvdD en uiteraard Groenlinks) zich bezighoudt met dit soort utiliteiten en nog wel van ons belastinggeld. Ga uw salaris en functie waarmaken en richt u op de belangrijke zaken van en in Nederland (Europa) niet over de eventuele gelijkwaardigheid van man en vrouw. Een ieder kan zien dat Maxima gelijkwaardig is aan haar man. Over vertrutting gesproken.

  Niets ten spijt van de strijdende dames uit vroeger tijden, want zij hebben er uiteraard voor gezorgd dat vrouwen van deze tijd dezelfde kansen en behandeling kunnen/willen krijgen als mannen.

 2. John van Dokkumburg zegt: 19-05-11 om 13:19

  @ Hoi Cisca – Ehu pardon , vrouwen maken zich zo nutteloos door over dezelfde rechten te spreken ipv op te gaan in een diepte gesprek (want zij praten in werkelijkheid over een systeem van onder controle ) , want wanneer we het over onze werkelijke natuur en dus oerrechten hebben dan hebben we het niet over de baantjes , status hier en daar maar over waar we volgens onze innerlijke natuur en doormiddel van een dieper weten in uitblinken . Iets ervaren , bedoel dus diepe ervaring , het weten is de enige echte peilstok waarde . Vrouwlijke eigenwaarde moeten we vooral niet zoeken en zien als model voor een opbrengst maar in dat waarmee je jezelf en anderen in hun waarde laat staan , good our bad , en zo iedereen het meeste gelukkig mee maakt . Voel dat dit goed is want .. niemand is geboren met de bedoeling om baas te spelen over de naaste , maar om elkaar te helpen om een mooi leven te hebben , dus voorbij de mogelijkheid tot het helpen te geven , ene kans aan iemand … we moeten ons neerleggen bij – de hoogste liefde -, niet elkaar doelbewust met vergelijkende visies .. voor deze hoogste overgave , blind te maken .

  Ik denk dat de mens niet alles -wil- controleren , alleen de onzekeren willen dit .

  Over koning en koningin , als ik met een koningin zou gaan trouwen zou ik me echt geen koning willen noemen , het is een beetje eerloos .. andersom maakt dat me niet uit , het is toch allemaal feiteljk gezien alleen maar goed voor de show …

 3. Alois zegt: 22-05-11 om 13:29

  stja, wat een typische nederlandsche discussie weer!! Het zou dus discriminerend zijn door met Koningin aangesproken te worden……….
  als het nou een lelijk woord zou zijn bv jij oude lelijkerd( woorden wijlen Koningin Juliana) dan zou het een ander issue zijn. Ik denk dat het juist op het internationale toneel meer van gelijkwaardigheid aan haar man laat zien dan als ze prinses gebleven zou zijn. Misschien moet er dan in de grondwet het woord Koning vervangen worden door M/V, zodat een toekomstig levens partner van Amalia zich Koning mag noemen, probleem opgelost!! En wat als tegen die tijd de tijd er rijp voor is en onze jonge prinses wenst liever een andere Dame aan haar zijde?? Gelukkig is de traditie gehandhaaft en ik wens onze geliefde Vorstin nog een aantal mooie jaren als Koningin!!

 4. C van Dommelen zegt: 30-01-13 om 01:05

  Dat Maxima koningin genoemd wordt, is discriminerend voor elke Nederlandse vrouw. Een echtgenoot van de koningin wordt prins genoemd, omdat hij anders zou aangezien worden voor de regerende vorst en niet zij. Bij een vrouw als echtgenote van de koning is dat niet nodig, want hij wordt toch als vorst aangezien. Onzin. Zijn we nu nog niet zo ver dat een vrouw regerend vorst kan zijn als koningin terwijl haar echtgenoot gewoon koning is zonder die bevoegdheid? Schijnbaar kan dat nog steeds niet. Onze regering is niet consequent. Maxima had ook gewoon prinses genoemd moeten worden zoals Claus en Bernhard. Dit is een regelrechte discriminatie van een vrouw. Dit kabinet zou deze beslissing moeten herzien, zoals zij dat al eerder met andere beslissingen heeft moeten doen. Ik twijfel weer eens aan de capaciteit van dit kabinet. Het bestaat hoofdzakelijk uit mannen. Als argument werd eerder ook aangevoerd in de publiciteit, dat de koning boven de koningin staat. Dus discriminatie naar sekse of geslacht, dus strijdig met de grondwet! Deze aanspreektitel moet herzien worden en gewijzigd worden in prinses Maxima. Het kabinet laat zich leiden door haar populariteit. Dat is bijzonder zwak. Ze is geliefd, ze is populair, maar dat wil niet zeggen dat ze daarom koningin genoemd mag worden.

 5. Wat een gezeur. Als je als vrouw gaat trouwen, neemje voorhetgemak toch ook de naam van je man aan?
  Laat Maxima koningin worden, niet zeuren hoor.

 6. Zeer goede beslissing genomen door het kabinet.
  Waar in de wereld is een Koningspaar die hun land zo goed
  vertegenwoordigen als hier in Nederland.
  Uit puur enthousiasme heb ik de Koningin geschilderd,als zij het wil
  hebben krijgt zij het,zie de website.
  Leve ons Koningspaar !

Geef een reactie