De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Het familiebedrijf Beatrix en Zoon

De kosten van de monarchie blijven de aandacht trekken. Zeker in tijden van economische neergang en miljardenbezuinigingen op de overheidsuitgaven. De blik is extra kritisch geworden nu er breed en vrijmoedig gediscussieerd wordt over de rol van de koning in ons staatsbestel.

 De bedragen in de Miljoenennota 2012 laten zien dat ons koningshuis met een omzet van bijna 40 miljoen euro en een personeelsbestand van rond de 500 volledige banen (FTE’s) de omvang heeft van een kloek familiebedrijf.

Voor die 39.495.000 euro belastinggeld, verrichten koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Máxima staatshoofdelijke diensten voor Nederland. Er wordt niet bezuinigd op de uitgaven voor het koningshuis. Vanwege prijsaanpassingen gaat de koningin er zelfs een verwaarloosbare 0,12 procent op vooruit. De totale uitgaven komen in 2012 zo’n drie ton lager uit vanwege een eenmalige kostenpost in 2011 voor een nieuwe ‘koninklijke’ website.

 

Transparantie

De eerste begrotingsstaat van de Miljoenennota geeft sinds jaar en dag enig inzicht in de uitgaven ten behoeve van het koningshuis. Vroeger heette Begroting I van de Rijksbegroting ‘Huis der Koningin’, maar sinds 2010 luidt de naam ‘de Koning’. Belangrijker is dat er vanaf dat jaar ook meer transparantie is over de kosten van ons koningshuis. Dat is een rechtstreeks gevolg van het ‘Rapport herziening stelsel kosten Koninklijk Huis’ dat onder voorzitterschap van Gerrit Zalm, toen al geen minister van Financiën meer, begin 2009 werd aangeboden aan toenmalig premier Jan Peter Balkenende.

Datzelfde rapport maakte ook duidelijk dat de kosten van het koningshuis, want verspreid over veel diensten en departementen, nauwelijks precies in beeld te brengen zijn. Tel je overigens de aan beveiliging, onderhoud paleizen en staatsbezoeken uitgegeven bedragen mee, dan kom je uit op een bedrag boven de 110 miljoen per jaar. Precies weet niemand het.

We weten trouwens evenmin wat de minister-president ons kost. Wat de vele ambtenaren die voor hem werken – van chauffeur en kamerbewaarder tot voorlichter, adviseur en secretaris-generaal – kosten, wat het Torentje en het Catshuis aan onderhoudskosten vergen, hoeveel vlieguren de premier op staatskosten maakt etc. etc.: we weten het niet. Daar bestaat geen overzicht van en niemand vraagt daar – begrijpelijkerwijs – ook om.

 

Balkenendenorm

Van zowel de koningin als de premier kennen we wél hun salaris. Mark Rutte zit met 144.000 euro per jaar fors onder de Balkenendenorm van ruim 187.000 euro. Dat bedrag zou een premier gaan verdienen, maar die verhoging is niet doorgegaan. De koningin krijgt geen salaris, maar een ‘uitkering’. Als uitkeringsgerechtigde op basis van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis krijgt ze per jaar 830.000 euro. Dat is bijna 4,5 keer de Balkenendenorm.

De Prins van Oranje en zijn vrouw Máxima krijgen elk een jaaruitkering van 264.000 euro: bijna anderhalf keer de Balkenendenorm. Als tweeverdieners hebben ze een gezinsinkomen van 528.000 euro. Allemaal belastingvrij. Het wordt klip en klaar verantwoord in de toelichting op de begroting voor het Koninklijk Huis en wel onder artikel 1: ‘Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis’.

Maar hiermee is de kous niet af. Naast deze ‘A-component’ van de financiële toelage voor Beatrix, Willem-Alexander en Máxima is er ook nog de ‘B-component’. Op grond daarvan krijgt de koningin ruim 5 miljoen voor ‘personele en materiële uitgaven’, Willem Alexander en Máxima krijgen daar samen ruim anderhalf miljoen voor. Ze betalen er onder meer personeelsleden van ‘die in de onmiddellijke nabijheid van hen verkeren en voor wie het dienstverband zich grotendeels in de familiesfeer voltrekt’. In totaal krijgen de drie leden van het Koninklijk Huis in 2012 samen ruim 7,2 miljoen aan ‘uitkeringen’.

 

Functionele en doorbelaste uitgaven

Behalve van de grondwettelijke uitkeringen geeft Begroting I van de Miljoenennota ook een overzicht van de ‘functionele uitgaven van de Koning’. Het zijn de kosten (bijna 27 miljoen euro) gemaakt voor wagenpark/stalhouderij, luchtvaartuigen (o.a. gebruik regeringsvliegtuig en militaire toestellen), telecommunicatie, verwarming van de hen gratis ter beschikking gestelde drie paleizen (Huis Ten Bosch, Noordeinde, Paleis op de Dam), huisarchief, accountantscontrole en ga zo maar door.

In dit kader heeft het familiebedrijf Beatrix & Zoon, omgerekend naar volledige banen, zo’n 260 mensen in dienst.

Tenslotte zijn er nog de van andere begrotingen doorbelaste kosten die voor 2012 op ruim 5,5 miljoen begroot zijn. We hebben het dan over diensten verricht ten behoeve van het Koninklijk Huis door de Rijksvoorlichtingsdienst (11,6 personeelsplaatsen), het Kabinet der Koningin (26 personeelsplaatsen) en het Militaire Huis (16 personeelsplaatsen).

Het personeel van het Militaire Huis – een integraal onderdeel van de Dienst Koninklijk Huis – begeleidt leden van het Koninklijk Huis, helpt hen bij de organisatie van evenementen, tekent voor het militaire ceremonieel aan het hof en zorgt voor (goede) contacten tussen het Koninklijk Huis en het leger.

 

Vergelijking

Bij discussies over de toekomst van de monarchie wordt soms ook verwijtend en kritisch gewezen naar de hoge kosten van deze staatsvorm. Laag kun je ze met de beste wil van de wereld inderdaad niet noemen. Maar iets is alleen maar hoog of laag in vergelijking tot. Er zijn voorzichtige kostenvergelijkingen gemaakt tussen het Nederlandse en andere Europese koningshuizen.

De Oranjes blijken dan niet goedkoop, maar evenmin apart duur. Een kostenvergelijking tussen een president en een koning (m/v) is al evenmin simpel. Het Duitse presidentschap zou per jaar een dikke 26 miljoen Euro kosten, maar niet duidelijk is wat hier inclusief en exclusief is. Aan de andere kant wordt ook gewezen op de marketingbonus die een koning bij het bevorderen van buitenlandse handel heeft boven een president.

Vermogensbeheerder Wijs & Van Oostveen had het in dit verband zelfs over een bedrag van 4 tot 5 miljard Euro, gebaseerd op een uitspraak van de Tilburgse hoogleraar economie Harry van Dalen. Die zei dat de monarchie Nederland per jaar 1 procent extra economische groei oplevert. Maar helemaal onomstreden zijn deze berekeningen niet.

De discussie over de modernisering van de monarchie zal doorgaan. Ondanks toegenomen transparantie op dit punt zullen de uitgaven voor het koningshuis daarbij – bij gebrek aan echt vergelijkingsmateriaal – nauwelijks een rol (kunnen) spelen.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


52 reacties op “Het familiebedrijf Beatrix en Zoon”

 1. Ricardo zegt: 26-09-11 om 14:00

  Dank voor dit heldere overzicht. Op basis waarvan ik nog steeds vind dat de uitkeringen voor de koningin, kroonprins en prinses net als het gemiddelde inkomen van iedere Nederlander met zo’n anderhalf procent omlaag hadden gemogen. Om ook hier de solidariteit recht te doen. Dat de economische toegevoegde waarde van de traditie van het koningshuis lastig in geld uit te drukken blijft is begrijpelijk. Al denk ik dat ook hier de toegenomen concurrentie, verzakelijking en internationalisering ervoor zorgen dat die minder groot is geworden.

 2. bas zegt: 26-09-11 om 14:29

  Een ding is wat het kost. Een ander of we, los van de kosten, wel een monarchie WILLEN

  Of ik Beatrix als president zou willen, dat weet ik niet. En voor mij is dat het grootste probleem: we mogen niet wete nwat de betrokkenen vinden. Ze hebben invloed, maar dat wordt afgeschermd

  Hierboven staat het word transparantie. Dat is voor mij de essentie van een monarchie: het is niet transparant. En daarom voor mij onverteerbaar.

  @ kosten, ik denk dat als je kosten gaat vergelijken, je NL met vergelijkbare landen moet vergelijken: België, Denemarken, Noorwegen en Zweden.

  Geen idee van de uitkomst, maar GB is, bijvoorbeeld, veel groter als NL – en dus is het niet geheel vreemd als de uitkomst hoger uitkomt.

  Net zo zal de Duitse president meer kosten als een Nederlandse: ik noem alleen maar de binnenlandse reiskosten

 3. Ricardo zegt: 26-09-11 om 15:23

  Allemaal goede vragen @Bas, mijn standpunt is op deze site bekend: op naar een ceremonieel koningsschap onder ministeriële verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat we een minderheidsstandpunt vertegenwoordigen en dat de politiek ook hier te verdeeld is om nog iets wezenlijks aan de wijzigingen sinds Paars te kunnen toevoegen.

 4. Er is geen sprake van, dat het in stand houden van ons Koningshuis slechts 40 miljoen euro per jaar kost. Het is minimaal het driedubbele.
  Wanneer je bedenkt, dat de machtigste man op aarde, de amerikaanse president, slechts 450.000 dollar bruto per jaar verdiend, dan denk ik, waar zijn we in godsnaam mee bezig. Afschaffen de hele handel en gewoon een president benoemen. Kun je tenminste ook de laan uitsturen, wanneer deze niet functioneert.

 5. Jannenman zegt: 26-09-11 om 16:22

  Ik heb hierin geen éénduidige mening. Ik denk niet dat afschaffing per se goedkoper zou uitpakken en vraag me ook af of het nu echt wenselijk is erop te bezuinigen. De koning(in) fungeert nu vooral als een soort ‘mascotte’ (zonder beledigend te willen zijn) of ‘boegbeeld’ is wellicht beter; een visitekaartje voor internationale contacten. Je wilt daarmee laten zien dat je klasse hebt, stijl en niet op 2 centen kijkt. Dat vraagt de ander om een soort respect en geeft vertrouwen. Ik weet niet wat dat waard is, maar denk wel dat het waarde heeft.
  Zoals iemand elders ook opmerkte; het is ook een stukje traditie (toch al zo’n 500 jaar) en in een tijd dat we de roots aardig kwijt zijn, is het dan wijs om dat ter discussie te stellen. Er is ook nog een hele generatie ouderen die – naar mijn mening- ziek worden bij de gedachte dat het weleens zou kunnen ophouden met het koninklijk huis. Zij zien het KH nog altijd als een verheven instituut en een klein beetje rekening houden met die mensen mag wel, vind ik

  Wat verder weg, ik geloof al lang niet meer in ‘democratie’, dus wat dan?

  En ik vraag me ook af waarom dit zo vaak in het nieuws komt nu? Ik neem aan Pvv, SP, GL en strikt genomen D66 zullen niet voor KH zijn, Pvda in het midden en Cda en Vvd pro. Dus wellicht liggen de politieke verhoudingen nu zo dat er idd gemorreld kan worden aan het KH, maar heeft iedereen er wel goed over nagedacht?

  Of komt dit nu voort uit het – blijkbaar gaande mondiale – verschijnsel van meer bestuurlijke openheid? (waarbij informatie al snel desinformatie wordt)

  Aan de andere kant, ja misschien kan het allemaal wel wat minder. Drie ton voor een website-tje (heb hem net even bekeken), lijkt me behoorlijk hoog.
  Het is wel mooi, die cijfers, maar ik heb geen idee hoe ik ze moet interpreteren.
  Behalve dan dat die ‘verwaarloosbare’ 0,12 procent het minimumloon is van 4 mensen. Tja…

 6. Jannenman zegt: 26-09-11 om 16:35

  Ik vraag me nu plots ook af, wat nu als de koningin dit leest? Het is niet geheel ondenkbaar, want ook zij is een mens en ze kan lezen. Is het niet raar ergens dat wij, tja, toch de gewone burgers, deel van ‘het plebs’ hier discussieren wat haar inkomen uit de staat zou moeten zijn en of ze wel nodig is? Wat zou de koningin dan denken als ze dit leest?

  Het voelt voor mij nu ineens als iets respectloos, hoewel ik niet weet wat er nu fout aan is.

  Moeten we niet iets overlaten dat een beetje heilig mag zijn?

 7. Fred henzel zegt: 26-09-11 om 21:58

  Zo snel mogelijk afschaffen die onzin. Is niet meer van deze tijd!!!! Ik heb haar niet gekozen…

 8. Lucas zegt: 26-09-11 om 22:31

  Ach, al dat geklaag over de kosten…. een president is echt niet goedkoper: die stopt nog geld in zijn/haar champagne om herkozen te worden! En trouwens, bedrijven zoals nieuwszenders kunnen uit gebeurtenissen zoals prinsjesdag leuk geld slaan. Dus eigenlijk is het meer een investering dan een kostenpost.

  Ricardo: en als we een ceremonieel vorstenhuis hebben, dient die nergens meer voor en kunnen we het net zo goed afschaffen. Vergeet niet dat democratieen als NL, Belgie, Denemarken,Zweden en Noorwegen het democratisch beter doen dan landen als de VS, Frankrijk en Italie, toch? Nee, ik heb liever dat de koning(in) een kabinetsformatie leid. dat is het een onafhankelijk persoon die het doet. Want als de winnende partij het doet… tja… dat is democratisch, zeg!

  Blijf maar lekker zoals het nu is. beter toch: geef de koning(in) een extra privilege: zodra een regerings partij/lid debatten aanmaakt die nergens op slaan (zoals partij van de dieren over dat ”scheppen we niet teveel vlees op in de kantine”) en ongeoorloofd taalgebruik (“Doe toch eens normaal man!”) diegene(n) mag waarschuwen of voor een bepaalde tijd schorsen van debatten en stemrecht.

 9. Ricardo zegt: 27-09-11 om 11:56

  @Lucas, je kunt ook beweren dat het vorstenhuis met de huidige even verborgen als bescheiden politieke rol en gezien de vorige (in)formatie onnodig slachtoffer wordt van politieke krachten waar zij ook weinig invloed op hebben. Het gaat mij om realisatie van scheiding van staat en vorstenhuis zoals in het door u genoemde Zweden allang gebruikelijk is. Volstrekt ceremonieel en ook daar kun je niet zeggen dat zij geen rol meer spelen als gewaardeerde bindende factor. Waar het parlement zelf gaat over kabinetsformaties zoals dit past bij een sterke democratie die Zweden is gebleven.

 10. bas zegt: 27-09-11 om 12:38

  Er zijn meerdere modellen voor een republiek. Mij staat het Amerikaanse / Franse model heel erg tegen: daar wordt een president gekozen die 4 jaar lang bijna alleenheerser is.

  Er is ook een alternatief: De Duitse president, die door de gezamenlijke Bondsdag en Bondsraad gekozen wordt (zeg maar de Eerste en Tweede Kamer gezamenlijk) heeft bijna niets te vertellen.

  In elk gevat minder als onze koningin, want deze maakt geen deel uit van de regering.

  Hij mag alleen wel zeggen wat hij wilt, en fungeert daarmee min of meer als het geweten van de overheid

  Het is ook altijd een persoon die lang in de politiek heeft meegedraaid, maar geen oud partijleider.

  Dat model zou ik – densoods Duitstalig – direct in onze grondwet willen opnemen.

  Ook prettig is, als je oude presidenten hebt, heb je er relatief weinig.

  Want waar een koningshuis leidt tot beschermen etc van toekomstige koningen, en een enkele oud-koning, leidt een republiek tot oud-presidenten, die ook – soms – beschermd moeten worden en ook een eigen administratrie zullen hebben.

 11. peter zegt: 27-09-11 om 13:36

  de koning is dood,leve de koning.
  met het geld van burgers is het altijd makkelijk smijten.

 12. m. schaepman zegt: 27-09-11 om 14:17

  Ik roep het al jaren: leve de republiek der Nederlanden. Alexander mag meedoen aan de eerste presidentsverkiezingen (Maxima ook als ze wil) en hij zal waarschijnlijk gekozen worden. We geven hem dan E 170.000 bruto per jaar plus auto met chauffeur en kunnen hem wegstemmen als hij even vaak als nu op vakantie gaat en onroerend goed koopt op andere continenten.

  Einde koningshuis, ik zal er geen traan om laten, sorry.

 13. Jacob zegt: 28-09-11 om 02:24

  Laten we eerst maar eens al die Commisarssen van de Koningin de laan uitsturen. Die zitten allemaal op fluweel en trekken hoge salarissen. Politici willen daar waarschijnlijk niet aan (want misschien volgend jaar … ?). Als bezuiniging zou dat dit jaar heel goed staan. En wat doen deze goudvinken eigenlijk? Dus, bezuiniging hierop OK. “Beatrix & Zoon” (en laten we Maxima vooral niet vergeten) brengen ook veel toerisme binnen. En besparen ons soortgelijke Amerikaanse en Franse Presidenten circussen. Bezuinigen dus op provinciale goudvinkjes.

 14. Stephanie zegt: 29-09-11 om 06:29

  Ik vindt de monarchie juist leuk.
  Het past bij Nederland.
  Prinses Maxima is toch in 1 woord: GEWELDIG!?!
  Oke, het kost veel geld, maar veel Nederlanders maakt dat niet veel uit.
  Ik blijf fan van ons koninklijkhuis!

 15. de witt zegt: 29-09-11 om 11:03

  Belachelijk. Het is overduidelijk dat een Republiek naar Duits model veel en veel goedkoper (en democratischer) is. Het opbrengstenverhaal van Wijs & Van Oostveen is nattevingerwerk waar een kleuter zich voor zou schamen, alsof het Nederlandse bedrijfsleven zelf geen contacten kan leggen in het buitenland, maar laten we eens aannemen dat ze gelijk hebben, mogen we dan de Oranjes ook economische krimp verwijten? En is het dan niet logisch om ze in deze zware tijden de wacht aan te zeggen, opdat de Nederlandse economie weer kan bloeien?

 16. Joost Meeuwisse zegt: 29-09-11 om 13:48

  Het is vreemd, dat wij nog steeds door adel geleid worden, dat systeem komt voort uit de middeleeuwen; moeten wij soms weer hun horigen zijn? Bovendien hoort volgens die regels de vorst ons te ondehouden en wij niet hen. Het is tegen het gelijkheidsprincipe. Steeds maar weer wordt beweerd, dat de koning geen politieke macht heeft.
  Flauwe kul! Niemand kan de macht van haar controleren; zelfs haar uitgave niet! De famlie voert titels, die genealogisch helemaal niet mag voeren, zoals prins van Oranje, gravin van Buren enz. Dat zijn de titels, die tot de tak van het huis Nassau toebehoort, die afstamt van Willem de Zwijger en die tak is reeds lang uitgestorven. Zij mogen zich alleen van Nassau en zelfs dat is twijfelachtig. Goddelijk karakter, die koningin zich zelf toedicht is buitengewoon pedant! Zij noemt zichzelf bij de Gratie Gods Konigin. Belachelijk, dat de kamer toestaat dat een mens zich zo’n status aanmeet. Welke God dan; een Hindoe God, Jaweh of de God van de Islam. Is die God protestant en van welke denominatie dan? Of is Hij het katholieke Godsbeeld. De bede moet verdwijnen uit de troonrede; grootste gedeelte van de Nederlanders is niet gelovig en erkent het bestaan van God niet; dus dan diskwaliseert zij zich, als staatshoofd over die Nederlanders. Laten wij dit erfelijk koningschap nu eindelijk is afschaffen. Dit Calvinistisch zinnebeeld is uit de tijd in de eeuw van het internet. Ieder mens is gelijkwaardig ook de koniklijke familie, die zich door God gezonden voelen. Schaf belasting vrijheid af en laat zij, als iedere Nederlander belasting betalen; ook over hun vermogen. Laat zij huur betalen over hun paleizen en laat zij hun personeel voor hun privé doeleinde zelf betalen en ook hun eigen wagenpark en ook al hun privé reizen en beveiliging in het buitenland. Onze vakantiereizen worden ook niet vergoed door de staat! Zo maakte de familie eens 27,5 miljoen euro aan reiskosten. Dit is gewoon schandelijk! Terwijl een groot deel van de wereldbevolking geen eten, drinken en sanitair heeft, dicht een steenrijke familie zich 27.5 miljoen euro toe, terwijl de arme Nederlander op alle fronten door dit kabinet gepakt wordt. Waar blijft de PvdA, SP of Groen Links of is het Groen Rechts eigenlijk om zoiets tegen te houden. Of raakt dan hun
  vervolgcarriere van dames en heren in het slob? Wij, Nederlanders zijn gestoord om je te kleden in het Oranje en met vlaggetjes langs te kant te staan en leve de Konigin te roepen bij één van hun optredens. Blijf weg bij zulke bijeenkomsten! Vier geen koniginnedag! Zij hebben Oldenbarnevelt en de gebroeders de Wit vermoord; zij immers van de Oranjes zijn. Zij hebben met hun vermogen tesamen met de éénpartijstaat Nederland de banken de kans gegeven om fiatgeld in de markt te zetten. Dit geldsyteem heeft piramidale schulden last te weeg gebracht. De ABNAMRO gaat prat op dat de Oranjes betrokken waren bij hum oprichting. Dit is nota bene de bank, die opgekocht moest worden om hem te redden. Wij redden banken met ons belastinggeld en diezelfde banken berekenen ons enorme sommen aan rente voor onze staatsschuld en de staatschuld van Griekenland, Ierland , België, Franrijk, Italië, Spanje enz. Alleen maar omdat de Oranjes ooit bedacht hebben in Engeland de staatsbank te privatiseren en zij recht kregen om geld in de vorm van schuld in de markt te zetten! De konigin en haar lakeien in Brussel en in de tweedekamer houden dit stelsel nog steeds in stand.

 17. Piet Punt zegt: 29-09-11 om 15:33

  Zo langzamerhand is het niet meer aan de burgers van dit land uit te leggen dat deze achterlijke staatsvorm ook nog zo veel moet kosten. Op alles moet bezuinigd worden. De btw op de podiumkaartjes wordt verhoogd. Deze mensen hoeven niet eens belasting te betalen. Iedere Nederlander betaald 7.30 euro per jaar aan dit middeleeuwse instituut. Iedere Duitser 28 cent per jaar aan zijn gekozen staatshoofd. Ik vind het onbegrijpelijk dat dit nog gepikt wordt.

 18. Er is enige weken geleden bij Pro Republica een rapport verschenen waarin duidelijk wordt gemaakt dat dit onwettige (ja, want de oranje tak is al in 1702 uitgestorven en de mensen die hier nu op de troon zitten weigeren DNA materiaal af te staan, hetgeen veel zegt) “koningshuis ons land minimaal 200 miljoen euro per jaar kost, geen belasting betaalt en zoveel mogelijk “kosten” zoals reisjes op ons, de belastingbetalers, afschuift. En uiteraard gaat het om democratie. Wij willen een gekozen staatshoofd, niet iemand die toevallig door erfopvolging staatshoofd wordt.

 19. Sam Koeman zegt: 29-09-11 om 18:25

  De discussie over de kosten is niet zo relevant voor mij als republikein. Al kost een republiek 10 keer meer, dan nog doe ik mijn democratische principes niet in de verkoop. Democratie kost geld. Ik zou bij Pauw en Witteman graag eens een debat zien tussen een republikein (zoals Bob Elbracht) en een monarchist, in plaats van het gebakkelei over een koningschap met of zonder politieke invloed. De discussie moet fundamenteler zijn en over principes gaan in plaats van geld.

 20. Tanita zegt: 29-09-11 om 20:05

  Maxima geweldig??? Haar afkomst zul je bedoelen. Off topic; mijn buurmeisje is echt mooi, van binnen en van buiten, zij heeft echt economie gestudeerd, ze heeft het plan opgevat om de euro te redden.

 21. leda zegt: 29-09-11 om 20:46

  @Joost Meeuwisse en @Sam Koeman: helemaal mee eens en niets aan toe te voegen! Lang leve de republiek met een zelf gekozen staatshoofd.

 22. Marcel zegt: 29-09-11 om 22:27

  Iedere 4-5 jaar een president benoemen (WA von Amsberg mag ook) of anders misschien helemaal niet. Heb je een staatshoofd überhaupt nodig? Denk het niet. En die toegevoegde waarde is nul komma niks. Stuur Cruyff mee met handelsmissies en er gaan nog veel meer deuren open.

  En daarnaast zijn geerfde titels niks waard en zouden afgeschaft moeten worden. En monarchie = discriminatie op grond van afkomst.

 23. Jema zegt: 30-09-11 om 14:10

  Ik hoop dat de Nederlanders capabel zijn om te lezen wat Joost Meeuwisse schrijft.
  Hulde voor zijn artikel.

 24. SevenCirkel zegt: 30-09-11 om 19:50

  Zoals gewoonlijk worden er weer alleen negatieve punten belicht. Duidelijk is hier dat niemand bijvoorbeeld weet wat een enorm netwerk Beatrix heeft. Als zij op staatsbezoek gaat met in haar kielzog onze Nederlandse bedrijven, en zo weer miljoenen en soms miljarden aan deals worden binnen gesleept, wrijft iedereen in zijn handjes en is alles goed. Als het dan weer wat minder gaat met Nederland moet ze ineens oprotten? Erg vaag, vinden jullie ook niet?
  Iets van jaloezie misschien? Toch leuk bedrag dat ze per maand vangt. Wellicht moeten we ons eerst eens bezig houden met de laag die daar onder zit. De laag ven bestuurders die van ons gemeenschaps geld bijvoorbeeld prestige projecten opzetten die mis gaan omdat ze daar de ballen verstand van hebben. Grappig is dat het merendeel van die mensen jaren terug nog vol zaten met idealen. Alles moest eerlijker!?! Echte democratie gaat gepaard met referenda. Eén keer in de vier jaar iemand kiezen die vervolgens lak heeft aan alles wat hij/zij belooft heeft is voor mij absoluut geen democratie. Het heet daarom ook een parlementaire democratie. een term waar het woord democratie uiteraard op deze wijze niet past. Maar klaag rustig door, en kies over een paar jaar weer een andere partij die je de zelfde truckjes flikt. En of het nu ons systeem is of een republiek, veranderen zal het niet als het volk zijn ogen blijft sluiten om ze vervolgens eens in de vier jaar een beetje te openen om met een rood potloodje een vakje in te vullen van diegene die het best overkomt. En vaak niet om wat ze zeggen, maar omdat de buurman er ook op stemt. of omdat ze al 20 jaar op die partij is gestemd. of omdat die altijd van die mooie jasjes draagt. of omdat het haar zo leuk is. of dat hij of zij de kans kregen om te praten bij pauwtje en PvdAman. Je gaat mij niet vertellen dat er voor de inhoud wordt gestemd daar er bitter weinig van terecht komt. Maar ach, wat zeur ik nou. Wij hebben het toch allemaal zo goed in Nederland???

 25. “…helemaal onomstreden zijn deze berekeningen niet…”
  Van Dalen weerlegt zichzelf (Jaarboek Overheidsfinanciën 2007, Uitg. SDU).

 26. Wil Verhoef - Van der Kaap zegt: 01-10-11 om 12:07

  Een heldere uiteenzetting over de kosten en de zogenaamde opbrengsten, kunt u uitgebreid vinden in het boek “Argumenteren tegen de monarchie” van Bob Elbracht. Niet alleen dit onderwerp komt aan de orde, maar alle argumenten die republikeinen steeds weer aan moeten horen worden duidelijk weerlegd.

 27. Wil Verhoef - Van der Kaap zegt: 01-10-11 om 12:29

  Ik heb herhaalde malen geprobeerd Bob Elbracht bij Pauw en Witteman onder de aandacht te brengen. Maar dat wordt gewoon genegeerd. Men wil en durft de confrontatie schijnbaar niet aan.

 28. F. Markestein zegt: 01-10-11 om 13:48

  Het koningshuis is duur en wat het duurder maakt dan nodig is, zijn m.i. de volgende zaken: het onderhoud van privéhuizen als Het Oude Loo, dat regelmatig als weekendhuis schijnt te worden gebruikt, het onderhoud van de Groene Draeck, privéreizen van de koningin en het prinselijk paar, die ook uit de algemene middelen worden betaald, en het archaïsche idee om een troonopvolger al vanaf zijn/haar 18de jaar een (hoge) uitkering te verstrekken. Zowel bij Beatrix als bij Willem-Alexander heeft het daarna nog zo’n tien jaar geduurd voordat ze werkelijk een bijdrage aan het ‘koninklijk bedrijf’ zouden gaan leveren.
  Voor het betalen van privégenoegens beschikt de koninklijke familie zelf over meer dan voldoende middelen en dat geldt ook voor het onderhouden van hun eigen jong-volwassen kinderen die na hun 18de verjaardag nog jarenlang studeren en een beetje spelevaren.

 29. J. Bruggeman zegt: 02-10-11 om 03:57

  Ik woon al bijna 21 jaar in Zuid-Amerika en ben dus in een republiek woonachtig. Waartoe een republiekijnse regeringsvorm kan leiden is duidelijk in één van de buurlanden zichtbaar, waar de president een bijna totalitair bewind voert, en waar geen plaats is voor oppositie. Waar politieke tegenstanders de mond gesnoeid wordt op alle mogelijke legale en illegale manieren. En waar niemand ook maar enig inzicht heeft in de kosten van dat presidentiëele bewind. Één van de reakties spreekt over het “verkiezingscircus” in de Verenigde Staten en Frankrijk. De miljoenen, die dit de belastingbetaler kost, dienen bij de totale uitgaven van de regering te worden geteld. En komen dan vele malen hoger uit dan wat het Koninklijk Huis per jaar aan toelagen ontvangt. Ik denk dat de persoonlijke lijfwacht van de twee genoemde presidenten méér kost per maand dan het koningshuis per jaar…
  Bovendien, na voor het eerst in deze bijna 21 jaar beelden te hebben gezien op Internet van de koninklijke familie, kan ik me niet aan de indruk onttrekken, dat het koningshuis nog steeds een overweldigende populariteit geniet. En ik wil de tegenstanders van het koningschap uitnodigen, eens een jaartje of zo in de genoemde republiek te gaan wonen en dan aan den lijve de “voordelen’”van een dergelijke bvestuursvorm te ondervinden. Hoewel mijn (weinige) politieke belangstelling aan de linkse kant berust, ken ik de nadelen van de republikeinse vorm en geef de voorkeur aan de bindende kracht in de nederlandse samenleving van het koningshuis. Dat geeft in ieder geval naar het buitenland een heel wat positiever beeld dan wat de nederlandse regering laat zien in zijn debatten…

 30. J. Bruggeman zegt: 02-10-11 om 15:45

  Een aanvulling. De continuiteit van het koningshuis heeft ook andere voordelen. Een president bekleedt die funktie over het algemeen slechts vier jaar. Ná die periode echter blijft hij geld kosten aan de staat. Zijn pensioenrechten, die niet gering zijn. En bovendien zijn persoonlijke veiligheid, die ook ná zijn zittingsperiode gewaarborgd dient te worden en dus door de belastingbetaler dient te worden bekostigd. Dat wil dus zeggen dat, als een ex-president nog twintig jaar zou leven na zijn ambtsperiode, de staat gedurende die periode voor die kosten op moet draaien. In diezelfde periode ontstaan nog meer ex-presidenten, met dezelfde kosten….
  In tegenstelling tot deze situatie blijven de kosten voor het staatshoofd in diezelfde periode beperkt tot dat ene staatshoofd. Dat bovendien naar buiten toe méer goodwil heeft dan een president ooit op kan bouwen in de vier jaar van zijn ambt en meer gebaseerd is op het imago van het land zelf dan op persoonlijke titel. Een monarch staat boven de partijen. Een president is altijd de representant van een politieke richting. Vertegenwoordigt dus iets, dat misschien in het buitenland niet op prijs wordt gesteld, met alle voor het land schadelijke gevolgen van dien.
  De nederlandse staatsvorm (met competente regeerders, dat wel) is voor mij nog steeds één van de beste vormen en de welvaart van het land een juiste weerspiegeling van dit feit.

 31. Cees de Wit zegt: 03-10-11 om 16:40

  @J. Bruggeman, wij wonen niet in Zuid Amerika, maar in Europa. Laten wij kijken naar Duitsland. Als er een abdicatie is geweest en WA is koning, betalen wij ook altijd nog aan Beatrix. Die zal geen genoegen nemen met veel minder wat zij nu verdient. Daar is zij veel te inhalig voor. De manier waarop zij te werk gaat, gaf zelfs weerstand bij haar man. Zij is een arrogante dominante niets ontziende vrouw. Zij kan dan boven de partijen staan, zij is wel lid van de regering en zal zeker haar mening inbrengen en verwachten dat daar naar wordt geluisterd.
  Inmiddels genoeg is aangetoond dat Nederland een vreemde mevrouw als koningin heeft. Nederland kan in een klap uit de problemen zijn! Het fraudekapitaal, en het uit misdaad verkregen miljarden kapitaal van Bernhard Von Lippe, lees het boek Bernhard Gate, kan worden geconfisqueerd naar de staat der Nederlanden. Als Bea niet meewerken wil aan een DNA-test moet direct haar miljoenenuitkering worden beëindigd. Op grond van frauduleus handelen en het beheren van uit misdaad verkregen kapitaal, van papa Bernhard, kan in binnen en buitenland conservatoir beslag worden gelegd op onroerend goed, waardevolle voer- en vaartuigen, kunst, bankrekeningen en cash geld door het Bureau Ontneming Openbaar Ministerie zoals geldt voor iedere Nederlander die op grond van deze wet volledig kaal wordt geplukt. Nederland noemt zich een Rechtstaat waar de rechters door Beatrix zijn benoemd. Krom? Zolang Bea beslist, die door geen enkele Nederlander is gekozen maar wel alle touwtjes in handen heeft, en kan blijven doen waar zij zin in heeft, is geen sprake van een rechtstaat. Hoe verhoudt zich dit eigenlijk met artikel 1 van onze grondwet? Wordt het niet eens tijd de gehele wetgeving nu op de schop te nemen? Op Prinsjesdag hebben wij weer de eurovampiers kunnen bewonderen, dit alles op kosten van de gemeenschap. Nederland telt 800 voedselbanken. De enige die geen last hebben van de recessie is de konijnenheuvel familie. . Fragment uit Rob Hoogland vandaag in de telegraaf.

 32. Jorein Versteege zegt: 04-10-11 om 10:52

  Ik ben een felle tegenstander van onze burgerlijke monarchie. Maar een presidentiële republiek wil ik ook niet. Nederland moet een radendemocratie worden, een democratie van arbeidersraden. Het staatshoofd zal de voorzitter zijn van de raad van volkscommissarissen.

  Deze voorzitter verdient geen 10.000 euro per maand, maar leeft op een normaal arbeiderssalaris, net als de rest van de gekozenen der arbeidersraden.

  Het wordt tijd dat de monarchie plaatst maakt voor een republiek. Geen burgerlijke republiek, maar een arbeidersrepubliek.

 33. F. Markestein zegt: 04-10-11 om 18:28

  J. Bruggeman, 15:45, ziet wat dingen over het hoofd. Ook de koningin krijgt na haar abdicatie nog een uitkering van de staat, Juliana en Bernhard hebben daar jarenlang van geprofiteerd en konden ook op onze kosten op Soestdijk blijven wonen. Daarnaast krijgt ook de troonopvolger een uitkering, al vanaf zijn 18e jaar, en als hij of zij trouwt geldt dat ook voor zijn of haar echtgenote. De kosten zijn dus veel hoger dan u weergeeft.
  Maar ik ben met u eens dat een koning(in) als staatshoofd een meerwaarde heeft boven een president omdat die, zoals u al zegt, altijd de representant is van een politieke richting.

 34. keuleniscool zegt: 05-10-11 om 13:10

  Dit circus van oranje kost ONS ca 250 a 350 MILJOEN euro per jaar !
  Afschaffen die poppenkast !
  In vijf jaar tijd joegen de Oranjes er voor ruim 8 miljoen euro aan airmiles doorheen, waaronder anderhalf miljoen euro aan private tripjes.
  Als een hardwerkende burger zo iets doet ,dreigt gevangenis straf !
  Het huis van oranje ,,vangt,, aan uitkeringen ruim 6 miljoen euro / jaar
  Als ,,huishoudgeld ,, beuren ze een slordige 25 miljoen / jaar.
  Werk-declaraties levert ze ca 75 miljoen euro / jaar .
  totaal over 2008 GESCHAT 114 miljoen euro
  Dit is ex onbekende inkomsten en dividenden van Shell enz.enz. die men schat op meerdere honderden miljoenen euro,s / jaar .
  De inkomsten zijn ONBELAST en ze betalen NUL,niks aan successie !
  leve de republiek !

 35. Tja zegt: 05-10-11 om 14:05

  We hebben haar niet gekozen…. nee, maar door de mensen die we wel gekozen hebben en die het “verdient” hebben met “werken” zitten we in een crisis. Niet door die koningin die we niet gekozen hebben. Ik zit er niet zo mee dat ze de koningin is. Waar ik wel mee zit is dat ze zelf ook uitstekend rond kunnen komen zonder onze bijdrage, maar dat geld wel blijven opstrijken. En dat wij wel belasting moeten betalen op erven, maar zij niet. Waarom is dat dan? Waarom moet ik mij de pleuris werken om voor mijn kinderen een toekomst te waarborgen waar vervolgens de helft afgaat, terwijl een ander afentoe een lintje knipt maar al het geld in de knip houdt? Ik vind dat heel erg scheef. Als we het dan toch over de gewone man hebben: Zo werkt het dus. Je bent een dubbeltje en om ervoor te zorgen dat je kinderen niet per ongeluk een kwartje worden wordt je gewoon genaaid met je broek nog aan. En om te zeggen dat het lekker is? Nee, niet echt…

 36. Marieke zegt: 05-10-11 om 21:23

  De argumenten voor een monarchie, gelden in theorie. Dat is zoals we zouden willen dat het werkt. De burger weet niet wat er werkelijk gebeurt. Het is een blind vertrouwen en een blind vertrouwen in absolute macht. Dat kan in theorie perfect gaan, maar in de praktijk is dat zelden het geval.

 37. Ik vind dat het Koningshuis het goed doet. Ik kijk graag naar andere landen, en dan bedenk ik me altijd dat we het goed hebben hier!

 38. Yann v.d.Laak zegt: 06-10-11 om 15:09

  Het geld besteed aan het koningshuis is weggesmeten geld. ‘n koningshuis is poppenkast . Er moet hier ‘n president komen. ‘n paar voorbeelden : President Kekkonen van Finland heeft door zijn beleid en moed in z’n eentje de Russen buiten de deur gehouden destijds .Wilhelmina riep vanuit het veilige Engeland “hou vol landgenoten” .In Amsterdam lagen de lijken op straat in 1945. Wilhelmina kwam terug naar Nederland ,toen het zuiden al bevrijd was . Zij was net zo dik als dat ze hoog was . Tito heeft Jugoslavie bij elkaar gehouden en de duitsers met zijn Partisanen bevochten tijdens de oorlog. Het land is na zijn dood uit elkaar gevallen.Bernard heeft ik weet niet hoeveel dieren omgebracht met jagen . Op de TV verscheen hij later met dieren op schoot .Geen woord over zijn wrede jachtgedrag.

 39. J. Bruggeman zegt: 07-10-11 om 06:38

  Er wordt één ding over het hoofd gezien. Ik ben het er mee eens, dat als de koningin aftreedt, zij een uitkering van de staat blijft ontvangen tot aan haar dood. Doch dat is alleen zij. In een republiek treedt het staatshoofd af na vier of vijf jaar en wordt opgevolgd door een nieuwe president, die na vier jaar ook weer opstapt enz., enz. En dat voortdurend. De kosten herhalen zich dus na elke ambtsperiode.
  Ik heb ook moeite met het argument dat een president een demokratisch gekozen volksvertegenwoordiger is. Wij kennen hier geen stemplicht. Hier, met presidents- en andere verkiezingen, is de opkomst over het algemeen onder de 50%. En van het restant, dat wél naar de stembus gaat, is er een belangrijk percentage, dat blanco stemt. Wel dus naar de stembus gaat, ál dan niet door de kandidaat gekocht met beloften die nadien niet nagekomen worden, doch daar beslist, dat geen van de kandidaten zijn voorkeur geniet. Gaan we de zaak dus in cijfers bekijken, ofwel het feit dat meer dan de helft van de stemgerechtigden niet naar de stembus gaat, kunnen we dus konkluderen dat meer dan de helft het niet met de kandidaten eens is. Dat de bevolking, door het wegblijven, te kennen geeft geen heil te zien in géén van de kandidaten. Van de overige, zeg, 40% die wél gaat stemmen, brengt over het algemeen slechts een kleine meerderheid zijn stem uit op de uiteindelijke winnaar. Dat wil dus zeggen, dat de “demokratisch” gekozen president dat in feite is met slechts iets meer dan 20% van het kiezerspotentiëel. Ziedaar uw “wil van het volk…”
  Ik weet niet, of Nederland nog steeds stemplicht heeft. Daardoor kunnen de percentages daar anders zijn omdat de opkomst hoger is door de dwangmaatregel met betrekking tot het niet stemmen. Maar ik heb jarenlang als lid en plaatsvervangend voorzitter van de stemburo’s gefungeerd en weet, hoeveel ongeldige stemmen worden uitgebracht. Ook dat is een vorm van protest. Hier kennen we die stemplicht niet en deze situatie geeft een betere afspiegeling van de werkelijke interesse in de plaatselijke, regionale en landspolitiek. Hetgeen eind deze maand weer eens zal blijken bij de verkiezingen van de burgemeesters en gemeenteraden en van de goeverneurs van de departementen (provincies in Nederland) en de asamblea departamental, ofwel provinciale staten.

 40. gter546 zegt: 07-10-11 om 10:31

  Elke keer als er een discussie is over de kosten van de monarchie komen enkele mensen ons vertellen dat een president ook geld kost. Natuurlijk kost die ook geld, maar zijn kinderen en aanverwanten krijgen absoluut geen cent. En dat de familie von A. 4.5 a 5 miljard per jaar op zou brengen is je reinste onzin! Dat is op geen enkele manier te verifiëren! Overigens heeft het Amerikaanse onderzoeksbureau Forbs berekend dat de familie von Amsberg een vermogen beheert van rond 50 miljard, zoals 20% aandelen in Shell en 15% in ING. En laten we de aandelen is de Nederlandse bank niet vergeten!
  Overigens stammen deze mensen op geen enkele manier af van koning Willem III, een voorwaarde om de troon te bestijgen. Dus geef a.u.b. even uw DNA af zodat we dit kunnen onderzoeken!
  Afschaffen in het kader van de democratie is de enige weg. Het zou zinnig zijn eens naar het Zwitserse systeem te kijken, goedkoop en heel erg democratisch!

 41. Nu hebben we koningshuis + minister president.

  Als koningshuis wegvalt heb je GEEN president nodig.

  Dus kosten president en koningshuis vergelijken is larie koek en overbodig.

  Gewoon republiek of meritocratie. Geen duffe president erboven.

  Oh ja, waarom staat op http://www.nos.nl nog niet dat Griekenland voornemens is om 400 Amerikaanse tanks aan te schaffen?

 42. bas zegt: 07-10-11 om 15:46

  @ Bruggeman

  Inderdaad heeft een ex-staatshoofd in mijn ogen recht op een uitkering. Sterker nog, een ex-staatshoofd heeft in mijn ogen recht op een klein kantoortje omdat deze persoon nog veel post ontvangt, hij/zij heeft wel degelijk representatieve taken, en ook behoefte aan beveiliging.

  Anders gezegd, het zijn van ex-staatshoofd is een deltijdsfunctie, en ja, een republiek zal meer uitgeven aan exen dan een monarchie

  MAAR een monarchie heeft andere kosten: De nakomelingen van de koning – de toekomstige koning, en plaatsvervanger(s) kosten ook geld aan salaris, bewaking en secretariaat.

  Want de toekomstige koning kan moeilijk, bij gebrek aan inkomsten, een handeltje in oude auto’s beginnen, nietwaar?

  Ik denk dat die kosten tegen elkaar wegvallen – of in het voordeel van een republiek uitkomen

  Maar persoonlijk vind ik de uitkomst niet echt belangrijk: ik heb andere problemen met een monarchie (ik ben namelijk net zo menselijk als de leden vande familie van Oranje om een voorbeeld te noemen)

 43. Prima helder stukje verbaal, lijkt me ! Alleen u zegt te weten hoeveel ongeldige stemmen worden uitgebracht! Waarom heeft u daar dan niet iets aangedaan als plaatsvervangend voorzitter? Weten wij nu niet meer hoeveel percentage het waarheidsgetrouwe kiezerspotentieël is ?!

 44. erica weintre zegt: 09-10-11 om 05:08

  hallo,

  Ik ben voor een monarchie, de representanten van ons en ik vind dat ze dat op een goede, sociale manier doen… en daar hangt een prijskaartje aan
  want het is geen eenvoudige, maar zware verantwoordelijkheid die door geboorte ingegeven is…en een ieder die draagt die verantwoordelijkheid op een -soms niet zichtbare manier- je zal er maar voor staan. Een z.g. vrije keuze heb je niet. Het is voorbestemd.
  I can imagine it makes you sometimes so mad you could cry by (must)doing this…
  Ik ben trots op de koningin en haar gevolg…
  En ik heb bewondering voor haar daden (woorden en daden)en als ik Willem-Alexander was dan zouik ook voor zo’n stuk als Maxima kiezen (ook al heeft haar vader gekozen voor fascistische methoden) Een pittige discussie is dan op zn plaats met je schoonpappie.

  by the way, ik stem ESPEE

  EN SOMS HEB IK ER GOED DE PEE IN
  want zo socialistisch vind ik Rotterdam niet meer
  Soedah al…het zal wel een bedoeling hebben…

  only God knows

 45. Om ook meteen de kinderboekenweek onder de aandacht te brengen, citeer ik hier uit het boek “Koning van Katoren” , opdracht Smook, blz. 70, van Jan Terlouw : “Een koning die zich voor zijn diensten laat betalen is als een vuurspuwende berg – hoog, machtig en kleurrijk, maar levensgevaarlijk”.
  Het thema v.d kinderboekenweek 2011 is, “Superhelden”.

 46. Sander zegt: 09-10-11 om 22:36

  Grappig om te lezen dat mensen zelfs twijfelen over de afstamming van de Oranjes… over paranoia gesproken? Inderdaad, in 1702 is de mannelijke lijn van Willem de Zwijger uitgestorven, maar Beatrix stamt in de vrouwelijke lijn zelfs twee keer af van Willem van Oranje. Daarnaast in de mannelijke lijn af van diens broer. Dus waar maak je je druk om…

 47. Stig zegt: 10-10-11 om 10:15

  Sowieso moet dit onzinnige geldverspillende sprookje eens afgelopen zijn. We leven notabene in 2011! Ondanks alle vooruitgang hebben de meeste Nederlanders een balk voor hun ogen. En de geldkraan blijft maar open staan ten koste van de burger. Waarom? omdat het nou eenmaal al eeuwen zo is? Wat een slap volkje!
  Het Koningshuis is ook nog laf, kijk maar naar de geschiedenis. In de 2e WO wisten ze niet hoe snel ze de benen moesten nemen. Bah! Als er morgen oorlog uitbreekt, moet je dan eens kijken, zijn ze zò vertrokken. Die lui denken alleen aan zich zelf als puntje bij paaltje komt. En als ls je iets tegen die belachelijke koets flikkerd, wordt je meteen in het gekkenhuis gestopt. Is dat democratie?

 48. J. Bruggeman zegt: 10-10-11 om 18:32

  @Anouk Een koning, die zich NIET voor zijn diensten laat betalen, is nog erger. Een koning, die zich NIET voor zijn diensten laat betalen, moet ook leven en gaat op roof uit ten koste van zijn onderdanen.
  Wat is, overigens, in dit opzicht het verschil tussen een koning en een president? Ook een president ontvangt een salaris of uitkering of hoe dat dan ook in de grondwet mag worden omschreven. Ondanks dat is een president ook maar een mens en door zijn machtspositie in staat tot handelingen, die niet in de grondwet omschreven staan. President Marcos en echtgenote van de Filipijnen, president Noriega van Panama, de familie Ceausescu van Roemenië, president Nixon van de USA, om er zo maar een paar te noemen. In het spaans heet dit: enriquecimiento ilícito, ofwel onwettige verrijking. En dat ten koste van het belastinggeld van de bevolking. Dat heet: machtsmisbruik en corruptie!
  Het koningshuis laf? Ik weet niet uit welk jaar u bent, @Stig, maar ik heb als kleuter onder het duitse juk geleefd. Hoe lang, denkt u, zouden koningin Wilhelmina, prinses Juliana, prins Bernhard (en speciaal hij, als duitser) met hun dochter Beatrix geleefd hebben als ze waren gebleven? Hoeveel andere nederlanders, mét of zonder geld, intellectuelen, ondernemers, gekende antie-nazi’s, zijn het niet die hun voorbeeld hebben gevolgd om vanuit het buitenland het verzet te organiseren. Of zouden dat hebben willen doen. U schijnt niet te weten, dat ook de regering naar Engeland is uitgeweken… En u denkt, dat een president niet hetzelfde zou hebben gedaan? Ontwaak, @Stig…Hoeveel ‘gewone’ nederlanders zijn het niet, die door de Arrbeitseinsatz in Duitsland terecht zijn gekomen en daar wegens de slechte behandeling zijn overleden….
  Mevrouw Els Wester, als lid van een stemburo constateren we alleen maar. Als we iets aan die ongeldige stemmen (in de vorm van het invullen van twee hokjes, het bekrassen van het stembiljet e.d.) zouden hebben gedaan, zouden we strafrechtelijk zijn vervolgd!! Een ongeldig stembiljet telt niet mee. Wat dat betreft zou ik wel eens willen zien hoe de uitslagen zouden zijn als er, ondanks de stemPLICHT, ook een hokje ‘Blanko’ op het stembiljet zou voorkomen. De persoon die dat hokje rood maakt, heeft een GELDIGE stem uitgebracht en dus aan zijn stemplicht voldaan. Deze geldige stem telt bovendien mee in de kiesdeler, met daardoor onvoorspelbare resultaten. Hier zeggen we: No bote su voto, vote en blanco. (Gooi je stem niet weg, stem in blanco.)
  Overigens zou ik ook wel eens willen zien, hoe er in Nederland, met het huidige partijenstelsel en de grote politieke tegenstellingen, een president gekozen zou kunnen worden. Als ik zie dat, om een regering te vormen, de samenwerking van vier of meer partijen noodzakelijk is, en dat slechts na eindeloze onderhandelingen, lijkt het me een grote moelijkheid om een democratisch gekozen president te kiezen. Het partijenstelsel op zich is, met heel zijn versnippering, een juiste afspiegeling van een democratie. Doch op hetzelfde ogenblik, de grootste belemmering als het erop aan komt, een president te kiezen, die altijd de vertegenwoordiger is van een partij. We zien het hier, in mijn woonland. Hier hebben we niet zo’n groot aantal partijen als in Nederland, doch ook hier dient er gesjoemeld te worden. en wel vóór de verkiezingen. Waar verschillende partijen, na lange en moeizame onderhandelingen, tesamen één enkele kandidaat benoemen. Het gevaar echter is, dat ná de verkiezingen deze coalitie uiteen valt en de coalitie zijn meerderheid in de volksvertegenwoordiging verliest. Waardoor de president alléén komt te staan en geen kant meer uit kan. We zien dat ook in de USA, waar er senaatsverkiezingen plaatsvinden ná de presidentsverkiezingen. Hoe vaak is het niet gebeurd, dat ná deze verkiezingen de president machteloos kwam te staan, omdat hij voor zijn voorstellen nooit meer de vereiste meerderheid kon bereiken.
  In een monarchie, echter, wordt het parlament ontbonden, komen er nieuwe verkiezingen en een nieuwe minister-president en regering, doch het staatshoofd, in de vorm van de koning(in), blijft. Als bindende kracht. En moge dit als voorbeeld dienen. Spanje was een republiek, met een president die het land in burgeroorlog heeft gevoerd. Het spaanse volk heeft, zeer bewust, na deze frustrerende ervaring, gekozen voor de monarchie…!!!
  En wie, in Nederland, kent de naam van de duitse, of de italiaanse, president, om maar een voorbeeld te noemen? Dat is een figuur, die geld kost, maar voor de rest onzichtbaar is. Frau Merkel en il signor Berlusconi, als Bundeskansler en minister-president, zijn meer bekend. En wat te zeggen van de federale vorm, zoals in Duisland en de USA. Vele staten, elk met hun eigen regering en wetgeving. Waarom dan een Bondspresident of een president Obama? Dat kost ook geld, en veel zelfs!!!

 49. J. Bruggeman zegt: 11-10-11 om 00:37

  @gter546. De vice-president en zijn staf werken dus pro-deo!!!??? Prins Willem-Alexander heeft min of meer de funktie van een vice-president. En dus recht op bezoldiging.

 50. @Dhr. J. Bruggeman

  DAT, meneer Bruggeman zou het einde zijn.
  Koning Alexander te paard in vol ornaat, met schildknaap en al, met de ridders van doe eens normaal, trekken zij ten strijde, om voor eens en altijd Europa duidelijk te maken hoe het moet, hoe het kan.
  Onze kinderen zien verhalen van de oude tijden weer tot leven komen.
  Zodra besloten zal worden dat het koningshuis een groot gedeelte zelf zal moeten bekostigen, neemt Alexander het zwaard en schild van zijn voorvaderen op en stort zich in het avontuur.
  Velen volgen zijn voorbeeld, en al gauw zien wij door heel Europa een mengeling van mensen, van allerlei komaf ,die in de voetsporen zijn getreden van onze aanstaande koning.
  Of zij de geschiedenisboeken zullen halen als zijnde plunderaars, moeten we reeds nog even afwachten.

 51. @Bruggeman
  Goedemorgen meneer Bruggeman, ik had gisteren nog een reactie gestuurd, maar ws dacht de nos dat ik u er tussen nam.
  Dat was geenszins zo, mijn fantasie gaat soms met mij op de loop, ook doordat ik met mijn zoontje boeken lees over langvervlogen tijden die vaak gebaseerd zijn op de heerlijke en gruwelijke verzinsels van fantasievolle mensen .
  Nooit had ik zoveel geschreven gezien over hoe mensen denken over het koningshuis, voor mij is het ws een manier van overdenkingen.
  1 ding is zeker, niks zal eerlijk verdeeld zijn op deze aarde,nooit en te nimmer, er zullen altijd concentraties blijven bestaan, zoals bv. geeerd worden, in het bezit zijn van de nodige financieen of meer dan nodig.
  Wat belangrijk is wie het bezit, wat doet de bezitter met hetgeen het leven hem of haar in de schoenen schuift, verdienen anderen mee, delen anderen mee in de vreugde van overvloed.
  En dit geldt voor een ieder van ons in de samenleving, dat we met elkaar delen, ook als je het zgn. minder hebt.
  We moeten onszelf en de anderen het licht in de ogen gunnen en rijk en arm kunnen heel veel voor elkaar betekenen.
  Zodra iemand op heel egoistische manier het leven treedt, zijn er gevolgen, wanneer iemand kan delen, al is het maar een beetje of meer, heeft dat gevolgen, maar gevolgen vanuit hebzucht zijn meestentijds gevolgen met een vervelende afdronk,hoewel daar zijn uitzonderingen op.
  In morrelen aan monarchie 1 had ik ook nog wat geschreven, maar meer om zelf een beetje te brainstormen en wat terug te zien op een breder iets,waar je allerlei reacties kunt verwachten, een beetje uitdaging.
  Dag meneer Bruggeman, u lijkt historicus,iig zeer belezen, mijn complimenten.
  Heeft de koningin uberhaupt een website, voor al diegenen die veel hoog zit omtrent de aanwezigheid van een koningshuis.

 52. Een personeelsbestand van 500fte? Ik kan me daar echt geen voorstelling bij maken….

Geef een reactie