De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Koningin Beatrix onttroond

Tijdens haar officiële bezoek aan de Antillen weet koningin Beatrix – bogend op haar langjarige ervaring als constitutioneel vorst – tegenover ontevreden eilandbewoners steeds de goede toon te treffen. Ze toont begrip voor hun zorgen en boosheid over hun gedaalde welvaart, maar maakt tegelijkertijd duidelijk dat zij niet de macht heeft om daadwerkelijk iets voor hen te doen. De koningin heeft immers geen politieke macht.
 
Wél is zij vanwege haar hoge ambt en haar geregelde contacten met de ministers in staat achter de schermen invloed uit te oefenen. In zekere zin is invloed ook macht. Voorstanders van een ceremonieel koningschap beklemtonen dat steeds en spreken in dit verband over ‘ongecontroleerde macht’.
 
 Het feministisch maandblad ‘Opzij’ ziet dat ineens heel anders. Het riep vorig jaar Beatrix uit tot de machtigste vrouw van Nederland, maar onttroonde haar dit jaar rigoreus. In de top 100 van machtige vrouwen van 2011 komt de koningin niet eens meer voor, omdat leden van het koningshuis ‘niet op eigen kracht op hun functie zijn beland’.
 
Dat is een voor betwisting vatbaar criterium, want wie bemachtigt uiteindelijk wél (geheel) op eigen kracht een hoge en machtige functie? Het maandblad – zich sierend met de ondertitel ‘De vrouwelijke opinie’- worstelt er zelf ook mee.
 
Machtig geboren
 
In 2009 oordeelt de redactie van Opzij, die ´in samenspraak met deskundigen en een jury’ elk jaar een lijst van de 100 machtigste vrouwen van Nederland opstelt, dat Beatrix en Máxima niet in deze top honderd thuis horen. Reden: “Zij worden immers machtig geboren of hebben een machtige man aan de haak geslagen.”
 
Toch stonden en staan er in de lijst steeds vrouwen die hun macht (mede) te danken hebben aan de familie waarin ze geboren zijn. Een paar willekeurige voorbeelden: in de categorie media voert Linda de Mol uit de gelijknamige mediafamilie dit jaar de top tien aan en in de categorie bedrijfsleven staat Annemiek Fentener van Vlissingen, president-commissaris bij het familieconcern SHV en lid van een puissant rijke zakenfamilie, op nummer acht.
 
Logisch dan ook dat koningin Beatrix in 2010 wél mee mocht doen en prompt gekozen wordt tot de machtigste vrouw van Nederland. Als reden daarvoor geldt: ‘de krachtige invulling die ze – binnen haar mogelijkheden – aan haar rol heeft gegeven’. Verder staat er in de motivatie : “Komt dit jaar nieuw binnen op onze lijst omdat zij bij de kabinetsformatie duidelijk van zich heeft laten spreken door herhaaldelijk formateurs aan te stellen uit haar vertrouwensgroep. Op die manier beïnvloedt zij de toekomst van het land. Hoewel haar machtspositie een gegeven rol is, was het haar persoonlijke verdienste dat ze het koningschap moderniseerde.”
 
Onttroond
 
Maar dit jaar keren de redactie en jury van Opzij op hun schreden terug en verdwijnt Beatrix uit de top honderd van machtige vrouwen. Deze wat grillige koers wordt verklaard met de mededeling dat de jury vorig jaar een uitzondering maakte voor koningin Beatrix ‘vanwege de krachtige invulling van haar functie en haar sleutelpositie in de complexe kabinetsformatie’.
 
 Aan de krachtige invulling van haar functie is in het voorbije jaar volgens vriend en vijand niets veranderd en het optreden van Beatrix in de complexe formatie van het gedoogkabinet-Rutte heeft zich – al weer volgens vriend en vijand – geheel binnen de spelregels van het constitutioneel koningschap en de ministeriële verantwoordelijkheid voltrokken.
 
Het heeft de onttroning en (opnieuw) buiten mededinging plaatsen van de vorstin door het feministisch maandblad niet kunnen voorkomen. Voor 2011 is de econometrist en beleggingsdeskundige Angelien Kemna (‘Macht is saai’) uit de categorie bedrijfsleven uitgeroepen tot de machtigste vrouw van Nederland.
 
Zij beheert als baas van de APG (Algemeen Pensioen Groep) de 280 miljard euro grote beleggingsportefeuille van het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) dat juist nu met grote financiële problemen worstelt en niet uitsluit dat het de ambtenarenpensioenen zal moeten verlagen.
 
In de categorie openbaar bestuur, vorig jaar dus aangevoerd door Beatrix, gaat dit jaar FNV-voorzitter Agnes Jongerius aan kop. Navrant hier is dat juist nu de machtige vakbond ‘FNV-Bondgenoten’ verwoede pogingen doet Jongerius opzij te schuiven vanwege haar opstelling bij het afsluiten van een pensioenakkoord met de werkgevers.
 
Herkansing
 
In het licht van de kennelijke voorkeur van Opzij voor machtige vrouwen die met problemen kampen,  is het niet ondenkbaar dat Beatrix, als er verder gemorreld wordt aan de monarchie ten koste van haar ‘machtige’ invloed, zij in 2012 toch weer zal ‘schitteren’ in ‘De Grote Lijst van Machtige Vrouwen’, zoals Opzij haar jaarlijkse top honderd noemt.
 
Een herkansing voor de koningin, aangenomen dat ze nog even op de troon blijft zitten, zit er dus beslist in. Het opnieuw veranderen van de selectiecriteria kan, gezien het verleden, voor het feministisch maandblad het probleem niet zijn. En de enige echte onttroning: die kan koningin Beatrix bij leven alleen zichzelf aandoen. Over macht – ongecontroleerde nog wel – gesproken!

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


3 reacties op “Koningin Beatrix onttroond”

 1. bas zegt: 03-11-11 om 12:18

  @ de macht van Angelien Kemna – ongeacht of zij, danwel het ABP succesvol of niet belegt, ze heeft een zekere macht.

  Want wanneer het ABP – bijvoorbeeld – zou besluiten geen hypotheken meer te verstrekken, zullen de gevolgen groot zijn. Hoezeer dit waarschijnlijk geen wijs besluit zal zijn, denk ik.

  Net zo is het raar om Beatrix in 2010 als machtigsdte vrouw aan te wijzen omdat ze het zo goed gedaan heeft. Of haar rol in de formatie inderdaad zo goed is – ik kan het niet beoordelen, want ik mag niet weten wat ze doet en niet doet.

  Maar de kwaliteit van het uitoefenen van je macht heeft weinig met het hebben van die macht te maken. Tenzij, zoals Jongerius, het uitoefenen tot kritiek leidt, en je min of meer democratisch afhankelijk bent van anderen voor die macht

  Dan blijkt dat je helemaal geen macht had, nietwaar?

 2. Tja zegt: 03-11-11 om 17:39

  Die verkiezing is net als de top2000 een grote grap. Ik denk niet dat de koningin er een minuut wakker van ligt.

 3. Beatrix oudste staatshoofd van Nederland

  Ze behoort tot de middenmoot in Europa?

  Ze is de een na jongste—- de jongste is de monarch van Zweden
  die is 65
  Oude knarren.

  Bewijs: zeer bevredigend beroep

Geef een reactie