De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Troonswisseling in 2012 of 2013?

De royalty watchers in ons land bereiken  – voor wat het waard is – gaandeweg consensus over de vraag wanneer koningin Beatrix plaats zal maken voor koning Willem-Alexander. Ze houden het op 2012 of 2013.

Al een paar jaar op rij duiken er – meestal aan de vooravond van Koninginnedag – hardnekkige berichten op over een aanstaand aftreden van Beatrix. Afgelopen april moest premier Rutte er zelfs aan te pas komen om die officieel naar het rijk der fabelen te verwijzen. Hij zei van niets te weten en voegde daaraan toe: “Daar gaat maar één persoon over en dat is het staatshoofd, de monarch.” 

Maar het volk begint ongeduldig te worden. Blijkens een enquête van Synovate in opdracht van de NOS (april dit jaar) zou volgens een meerderheid van de Nederlanders de koningin binnen twee jaar moeten aftreden. De voorkeur gaat uit naar 2013, het jaar waarin Beatrix 75 jaar wordt. 

Begin deze week betrekt de Volkskrant  in een ‘analyse’ met als titel ‘De koningin in haar nadagen. Choreografie van een koninklijk vertrek’  de stelling dat de koningin in 2012 aftreedt. Het blad beroept zich op ‘mensen die dicht bij de koningin staan’.

Aanwijzingen

Als aanwijzingen voor  een snel vertrek van Beatrix worden gezien de steeds prominentere rol die Willem-Alexander en Máxima spelen bij staatsbezoeken, zoals bij dat aan Duitsland dit jaar. Ook bij het recente officiële bezoek van Beatrix aan de Antillen traden zij op de voorgrond. Extra aandacht in dit verband kreeg deze uitspraak van de Prins van Oranje tegenover ontevreden eilandbewoners:  “Ik hoop bij mijn volgende bezoek met u persoonlijk de verbeteringen te kunnen bespreken.” 

Op zich zegt zo’n uitspraak  over een nieuw bezoek weinig, want het staatshoofd bezoekt natuurlijk niet elk jaar ‘de eilanden overzee’ van het Koninkrijk, maar hij toont volgens royalty watchers wél het groeiend zelfvertrouwen van de beoogde troonopvolger aan.  Daarbij komt dat de kritiek op eerdere affaires rond het kroonprinselijk paar (vakantievilla Mozambique) goeddeels is verstomd en de discussie over ‘modernisering’ van de monarchie bij gelegenheid van de troonswisseling – ook al omdat veranderingen een langere adem vergen – aan het wegebben is.

Politieke situatie

En dan de politieke situatie  in ons land, niet onbelangrijk voor het moment van een troonswisseling. Er is een zekere gewenning aan de bijzondere positie van het  minderheidskabinet-Rutte met PVV-gedoogsteun. De financiële crisis die door Europa waart, brengt veel onzekerheid en dwingt eerder tot politieke samenwerking dan tot polarisatie.  Bovendien treedt begin volgend jaar een nieuwe vice-president van de Raad van State (‘onderkoning’) aan.  Maar er is meer.

De restauratie van Het Paleis op de Dam, dat vanouds een rol speelt bij de inhuldiging van een nieuwe vorst, is goeddeels voltooid en de grondige verbouwing van Beatrix’ nieuwe onderkomen  – kasteel Drakensteyn  in Lage Vuursche – is afgerond. Ook hebben recent personele veranderingen aan het hof hun beslag gekregen die uitgelegd kunnen worden als een voorbereiding op het aantreden van Willem-Alexander als koning. 

Tijd wellicht ook voor Beatrix, die volgend jaar 32 jaar op de troon zit en 74 jaar wordt, om het kalmer aan te gaan doen nu ze sinds 4 november 2011 het oudste staatshoofd uit de Nederlandse geschiedenis is. En een regeerrecord zit er voor haar toch niet in, want de bijna 50 jaar dat koningin Wilhelmina op de troon zat, blijven onbenaderbaar. Ruim baan dus voor een troonswisseling in 2012. Zou je zeggen. Maar bij nader inzien lijkt 2013 toch een geschikter jaar.

200 jaar koninkrijk

Van 2013 tot 2015 vieren we in ons land namelijk het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. De grootscheepse festiviteiten worden voorbereid door een Nationaal Comité  (www.200jaarkoninkrijk.nl) onder voorzitterschap van Ank Bijleveld (CDA), Commissaris van de Koningin in Overijssel. Wat is er nu mooier dan dit jubileum te starten met een troonswisseling?

In 2013 bereikt koningin Beatrix ook nog eens de gedenkwaardige en ‘ronde’ leeftijd van 75 jaar: een mooi moment om een stapje terug te doen. Wilhelmina trad af op haar 68ste en Juliana op haar 71ste. Een troonswisseling kent drie fases: de aankondiging van aftreden, het tekenen van de acte van abdicatie (het feitelijke aftreden) en de inhuldiging van de nieuwe vorst in Amsterdam.

Wilhelmina, Juliana, Beatrix

Koningin Wilhelmina kondigde haar aftreden aan op 12 mei 1948 en trad af op 4 september 1948. Twee dagen later werd Juliana ingehuldigd. Zij op haar beurt kondigde  na 32 jaar regeren op 31 januari 1980 (de 42ste verjaardag van Beatrix) haar aftreden aan en tekende drie maanden later  – 30 april 1980, de dag van de inhuldiging van Beatrix – de acte van abdicatie.

Scenario voor 2013: op haar 75ste verjaardag (31 januari) kondigt Beatrix aan dat ze gaat aftreden. Dat aftreden -  na een regeerperiode van 33 jaar, een jaar langer dan Juliana regeerde -  en de inhuldiging van de nieuwe koning krijgen hun beslag op 27 april 2013. Dan wordt Willem-Alexander 46 jaar.  De festiviteiten rond 200 jaar koninkrijk  kunnen daarna  losbarsten.

Nederland heeft dan na drie koninginnen (koningin-regentes Emma niet meegeteld) weer een koning. Diens beeltenis kan in 2014 de  (Nederlandse) euro sieren. Aangenomen dat die dan nog bestaat, maar daar gaan weer andere speculanten over.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


29 reacties op “Troonswisseling in 2012 of 2013?”

 1. Royalty-DX zegt: 10-11-11 om 12:06

  Laat koningin het zelf maar uitzoeken, ze is oud en wijs genoeg :P

 2. Benjamin zegt: 10-11-11 om 12:45

  leuk verhaal hoor.
  maar waarom alleen een scenario voor 2013
  ik weet het is speculeren maar had dan ook een scenario voor 2012 neergezet.
  al verwacht ik zelf ook 2013 maar dan gewoon op 30 april de wisseling.
  of 6 september de verjaardag van prins claus

 3. bas zegt: 10-11-11 om 13:51

  De essentie is – hoe stabiel is de Nederlandse politiek. Ik denk dat met de val van dit kabinet (het is hommeles en het blijft hommeles) er kans bestaat dat het volgende kabinet wel stabiel is – maar we zullen het nooit kunnen voorspellen.

  Hoe dan ook, in de bovenstaande analyse mis ik de vraag of het kabinet nog gaat vallen.

 4. Marco Capriolo zegt: 10-11-11 om 18:01

  Ach – het zal met de Oranjes net zo gaan als met veel andere koninklijke families in Europa: ze zullen uit beeld verwijnen.

 5. Peter zegt: 11-11-11 om 03:08

  Ik dacht dat de intocht van Sinterklaas pas morgen plaats heeft en de tijd van speculaas (cq. speculatie) dan pas zou beginnen. Anyways, de koningin, Sinterklaas, allemaal ceremonieel en leuk maar beiden zijn natuurlijk een manier van het volk voor het lapje houden.

  Sinterklaas omdat hij niet echt bestaat en door Kees van Flodder gespeeld wordt, de koningin omdat ze de eenheid van een land symboliseert terwijl deze eenheid de laatste jaren wegge-erodeerd is tot een diepte waar de Grand Canyon U tegen zou zeggen.

 6. Chris zegt: 11-11-11 om 09:52

  Waarom zijn alle grote koninginnedagevenementen in Amsterdam in 2012 afgelast? Omdat men geen 1.3 miljoen bezoekers kan verwerken; de inhuldiging en de feesten tezamen. Dat zou immers levensgevaarlijk zijn, 800.000 dronken mensen en 500.000 “nette burgers” die naar de inhuldiging komen samen in de stad te laten komen, helemaal omdat de helft van het Amsterdamse centrum op slot moet tijdens de inhuldiging…

 7. Slim zegt: 11-11-11 om 14:38

  Misschien blijft ze wel koningin tot haar dood. Waarom zou ze persé moeten aftreden, het is niet verplicht. En zo krijgen Willem en Maxima nog tijd voor hun gezin.
  Geef ze de tijd zal de koningin denken.

 8. Voorop gesteld dat Koning Willem IV zijn grootmoeder Koingin Juliana zich als voorbeeld heeft gesteld, lijkt mij vrijdag 6 september 2013 een mooie dag voor de inhuldiging. De aankondiging zal dan plaats kunnen vinden op zaterdag 27 april 2013, een prime time moment.
  Belangrijk is ook de mate waarin toekomstig kroonprinses Amalia de inhuldiging van haar vader bewust kan meemaken.
  Uiteindelijk worden we allen verrast door het initiatief van majesteit zelf !

 9. Joop zegt: 13-11-11 om 11:32

  Het lijkt wel of je schrijft dat de discussie rond de modernisering aan het wegebben is omdat je het zelf wilt. Je bent toch zgn journalist/weblogschrijver namens de Koninklijke NOS?

  Dan heb je juist een podium om dit eens kritisch te volgen en beschrijven. Zwengel de discussie nog eens aan zou ik zo zeggen.

  Voor kritiekloze koningshuisadoratie bestaat al een mediaplatform: blauw bloed.

 10. Zij zal waarschijnlijk niet de enige monarch zijn, er zijn ook enkele andere vorstenhuizen die al uitkijken naar de opvolgers. Ben benieuwd of deze trend ook wordt in de mode en het interieur….

 11. Johanfrederik zegt: 15-11-11 om 12:19

  Gezellig, oer nederlands en gedeeltelijk vermakelijk, al deze speculaties !
  Er is er inderdaad maar één, die beslist en dat is nu eenmaal
  de Koningin zelf. Nog steeds bij beste gezondheid en geestelijk
  top-fit ! Waarom zou Zij er een punt achter zetten ? Bovendien
  weet niemand beter, dat Willem-Alexander en Maxima graag
  méér tijd met hun kinderen willen doorbrengen, voordat die op
  eigen benen kunnen staan. De Koningin zei zelf eens, ‘Ik heb
  slechts één middag per week voor de kinderen, dat is veel te
  weinig’. Welicht gunt Zij haar zoon en schoondochter deze tijd
  en wacht nog een jaartje. Bovendien is er géén beter staatshoofd
  te bedenken, dan Beatrix, die met een schat aan ervaring en inzichten haar zoon ondersteunen kan, zonder zich in zijn eigen
  voorstellingen van dit ambt te mengen.

 12. jennie Bleijenburg zegt: 15-11-11 om 13:13

  Deed Diederick Stapel dit onderzoek? Mij is niets gevraagd. Doe eens over en dan de vraag Lex of Trix aanvullen met: of Nix. Dit wordt namelijk structureel ‘vergeten’ waarmee elk onderzoek ‘schijnonderzoek’ wordt.

 13. Anh Lê zegt: 16-11-11 om 18:44

  Ik ben volledig eens met wat Johanfrederik schrijft. Wat de volgende koninginnedagviering in Amsterdam, die door de Burgermeester van Amsterdam heeft aangekondigd, betreft, vind ik echt onbegrijpelijk en schandalig. Ik begrijp niet goed waarom men onvoldoende capaciteit heeft, terwijl men graag de Burgermeester van een wereldstad wilt worden. Als ik in zijn positie zal zijn, dan ga ik per direct aftreden om mijn eer te houden.

 14. Pascal zegt: 17-11-11 om 04:42

  Bij de inhuldiging ga ik zeker naar Amsterdam. Wil ik niet missen. Beatrix is een groots en waardig vorstin.

 15. Sam Koeman zegt: 18-11-11 om 19:45

  Onder Willem I brak er een revolutie uit in België, Willem II was een opportunist die in één nacht van ideologie veranderde om een revolutie in eigen land te voorkomen en Willem III was een vreselijk onbeschofte man waardoor hij de bijnaam Koning Gorilla kreeg. Dankzij de Willem III raakte Nederland bijna in een oorlog – de Luxemburgse kwestie. Ik vraag me af hoe Willem IV het gaat doen. Helaas wordt de eerste koning van Nederland vaak (opzettelijk?) vergeten, namelijk Lodewijk Napoleon. Een koning die zo populair werd dat hij de bijnaam Lodewijk de Goede kreeg.

 16. Henk Op den Berg zegt: 21-11-11 om 20:58

  Aan Sam Koeman:
  Louis Napoléon was niet de koning van Nederland, maar zoals hij het zelf – naar verluidt – zei: “Het Konijn van Holland”

 17. René te Vogt zegt: 23-11-11 om 00:18

  Ruim 30 jaar geleden was er de leus in Amsterdam “Geen woning, geen kroning!”, wat gaat de volgende leus worden dan als Willem IV aantreedt? Ik zie ‘t al voor me; ditmaal geen krakers, want die zitten zowat allemaal in Berlijn tegenwoordig, maar nu gaan een club al dan niet failliete zakenmensen die “plechtige” dag straks als ‘t zover is te keer: “Geen beloning, geen kroning!”…wedden? De rest in Nederland van de mensen is dan al uitgehongerd of door de staatspolitie opgesloten, en alles wordt streng bewaakt door de maffia.

 18. Bas zegt: 24-11-11 om 10:33

  @ René

  Als ze veel publiek willen, zal het betaald publiek moeten zijn.

  Dan komt de boodschap wel over.

 19. Benjamin Vanderleij zegt: 27-11-11 om 21:25

  Leuke speculatie, maar als zovelen het is Koningin Beatrix die bepaald waneer, hoe en welk tijdschema.

  Mijn voorkeur, na het lezen van alle commetaren wil ik er wel aan geloven dat de blokkade van de amsterdamse feesten inderdaad een indicatie is, laten we wachten op verdere nieuwsberichten.

  Ik zie de volgende kop in de kranten al: NS sluit amsterdam centraal voor grote restauratie.
  Minder mensen naar Amsterdam, minder problemen

 20. 24-05-2012

  is het aftreden of de de dag van de nieuwe Koning.
  Niemand van het Koningshuis heef die dag een afspraken! en maken op die dag ook geen afspraken.

 21. 24-05-2012

  is het aftreden of de de dag van de nieuwe Koning.
  Niemand van het Koningshuis heef die dag een afspraken! en maken op die dag ook geen afspraken.

  and in 2012 is Beatrix 32 jaar Koningin en in 2013 word dat 33 jaar, dar komt niet over een met de 32 jaar van van haar voor ganger.

 22. Andre zegt: 14-12-11 om 00:21

  6 september 2012 wordt het (6-9-2012)
  - Verjaardag van Claus (overleden 6 oktober 2002), 6 september heeft ook te maken met de data waarop koninginnen zijn ingehuldigd. Bovendien is dan de vice-voorzitter van de Raad van State een tijdje ingewerkt, en het is vlak voor Prinsjesdag. Bovendien is 2013 al een druk feestjaar.

  Bovendien is het geen kroning, maar een inhuldiging
  (geen woning, geen kroning).

 23. Alois zegt: 15-12-11 om 20:27

  In 2012 zijn er al The Diamant Jubilee (666 jaar XD) van Queen Elizabeth en het 40 jarig jubileum van de Koningin van Denemarken, Margeretha en de Olympische Spelen in London, waarschijnelijk ook nog 2 koninklijke dopen, dus als er een Inhuliging in NLD in gepland moet worden, dan wordt dat nog een hele klus!!

 24. Alois zegt: 15-12-11 om 20:34

  daarbij nog toegevoegd het hele circus rond de verkiezingen in Frankrijk en de USA in 2012. De Koningin beslist echter!

 25. Raimond zegt: 19-01-12 om 13:42

  ik vraag me af waarom er tussen 13-2-12 en 30-4-12 niets in de agenda van het koninklijkhuis staat, ook na 30-4-12 staat er niets. Ik kan voorstellen dat niet alles voor een heel jaar vooruit gepland kan worden, maar bepaalde grote evenementen staan echt wel vast en zou dan in de agenda staan

  Zou dit een teken kunnen zijn dat er tussen 13-2-12 en 30-4-12 een aankondiging komt?

 26. Alois zegt: 23-01-12 om 13:38

  @Raimond, Hm gaat op 20 maart as op Staatsbezoek naar Luxemburg!

 27. Ik ben blij dat er misschien een troonwisseling zal zijn maar ik moet wel zeggen dat Beatrix ons land bijzondwer goed bestuurd

 28. 5 juli 2013 zou in verband kunnen staan met een troonwisseling.
  In juli 2013 hebben de horoscopen van Nederland, koningin Beatrix, prins Willem Alexander en prinses Maxima opvallende progressieve aspecten en transits en op 5 juli hebben allen een progressief aspect; koningin Beatrix heeft dan het progressieve aspect

  5-Jul-2013 025°,10’48 Ram Zon 90 C-11

  en transits

  5-Jul-2013 024°,46’04 Tweeling Mars 135 Jup
  5-Jul-2013 024°,47’32 Tweeling Mars 45 Ura

  De aspecten zijn als resultaat van een gecorrigeerde horoscoop en nauwkeurige geboorteplaats coordinaten.

 29. L.S.,

  Aan het begin van de viering van 200 jaar koninkrijk in november 2013 verwacht ik dat Koningin Beatrix terugtreedt ten gunste van haar zoon Willem Alexander. Een beter moment zie ik nu niet.

  Zij is dan 75 jaar en kan dan haar zoon nog jaren adequaat blijven adviseren en zelf meer tijd kunnen besteden aan haar kunstzinnige activiteiten.

  HM heeft het meer dan verdiend om dan ruim tijd te kunnen besteden aan haar artistieke passie.

  met vriendelijke groet,

  Jowi Burger

Geef een reactie