De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

De koningin met kooplui op pad

Koningin Beatrix is van 8 tot en met 12 januari op pad met een grote groep Nederlandse kooplui. Ze brengt dan staatsbezoeken aan de VAE (Verenigde Arabische Emiraten) en Oman. Dat ze op haar reis naar deze wereld van sultans, emirs, kaliefs en sjeiks wordt vergezeld door een handelsdelegatie is op zich niet opmerkelijk.

Staatsbezoeken aan bevriende landen zijn behalve ‘op de bevestiging en verdieping van wederzijdse betrekkingen’ heel vaak tegelijk gericht op het bevorderen van ‘economische handelsrelaties’. Bij de bezoeken aan de twee olierijke Golfstaatjes op het Arabisch schiereiland – samen hebben die ongeveer half zo veel inwoners als Nederland – heeft de handelsbevordering echter wel een héél prominente plaats gekregen. 

 

Economische missie

In de officiële aankondiging wordt de nadruk op het sterk economische belang van de bezoeken niet verbloemd. Niet voor niets worden Beatrix, Willem-Alexander en Máxima behalve door minister van buitenlandse zaken Rosenthal ook nog vergezeld door minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI).

In zijn kielzog bevindt zich een ‘economische missie van circa vijfendertig Nederlandse bedrijven, die bij verschillende programmaonderdelen van de staatsbezoeken aanwezig is’. Tijdens het bezoek van de koningin aan de VAE is er – om maar iets te noemen – een ontmoeting met ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf op het gebied van de energievoorziening uit zowel de VAE als Nederland. In zowel de VAE als Oman worden havens bezocht en staan er bijeenkomsten van topmensen uit beide landen in aanwezigheid van het koninklijk gezelschap op het programma.

Het is evident dat Nederlandse bedrijven azen op orders van de twee Golfstaten. Die beschikken over veel oliedollars en investeren flink in een toekomst zonder olieschatten. Dankzij de koningin en haar gevolg gaan er voor de zakenlui uit Nederland deuren open die anders gesloten blijven en krijgen zij mensen te spreken met wie ze anders veel moeilijker in contact komen. Daar is niets mis mee. De Nederlandse schoorstenen – al dan niet van rookreinigers voorzien – moeten blijven roken. Zeker in tijden van economische neergang en stijgende werkeloosheid. Toch kleeft er ook iets ongemakkelijks aan deze staatsbezoeken, want de landen die Beatrix bezoekt staan niet bekend als democratische samenlevingen en al evenmin als landen die de mensenrechten hoog in het vaandel hebben staan.

 

Arabische lente

De in de westerse wereld bejubelde ‘Arabische lente’ is (nog?) niet echt doorgebroken in de VAE en in Oman. In de Verenigde Arabische Emiraten (van de zeven emiraten zijn Abu Dhabi enDubai het belangrijkst) trekt president Khalifa bin Zayed Al Nahayan, die in 2004 zijn vader opvolgde, aan de touwtjes. Hij is ook de emir (leider) van Abu Dhabi. Er is wel een parlement, maar dat heeft slechts een adviserende rol en wordt (sinds 2006) maar voor de helft gekozen en dan nog alleen door de mannelijke inwoners. Vrouwen hebben nauwelijks rechten in de VAE en de gematigde pro westerse president maakt nog geen aanstalten om meer democratie in te voeren.

In Oman heeft Sultan Quaboos bin Said al-Said alle macht. Het is een absolute monarchie. Sultan Quaboos – gescheiden en kinderloos, zijn familie mag na zijn dood zijn opvolger aanwijzen – staat overigens te boek als een ‘verlicht despoot’ die het beste met zijn onderdanen voor heeft en in materieel opzicht (geld genoeg immers!) goed voor ze zorgt. Maar democratie? Neen.Er zijn alleen verkiezingen voor een soort adviesraad.

Vrijheid van meningsuiting is er niet.  Koningin Beatrix zou hier afgelopen maart al op staatsbezoek gaan, maar dat ging niet door vanwege de politieke onrust in het land. Aangestoken door de geest van de Arabische lente waren ook inwoners van Oman de straat op gegaan voor meer democratie. De politie trad hard tegen hen op. Daarbij vielen vier doden.

 

Handelsbevordering heeft prioriteit

Het uitgestelde staatsbezoek aan Oman wekte wrevel in Oman. Beatrix bracht daarom – aan de vooravond van haar staatsbezoek aan Golfstaat Qatar in maart vorig jaar – als een soort genoegdoening nog wel een privébezoek aan de sultan en dineerde met hem. Volgens critici enkel en alleen om te voorkomen dat scheepsbouwer Damen uit Gorinchem uit beeld zou verdwijnen voor een miljoenenorder voor vier patrouilleschepen. Dat is niet officieel bevestigd, maar het kabinet heeft in de aanloop naar het staatsbezoek van Beatrix aan de VAE en Oman nog eens klip en klaar duidelijk gemaakt, dat handelsbelangen, zoals die van Shell en het Rotterdamse havenbedrijf, daarbij een doorslaggevende rol spelen.

Volgens VVD-minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken is Oman intussen ‘volop actief in de mensenrechtendialoog’. Meer in het algemeen hield hij onlangs een kritische Tweede Kamer voor dat ‘handelsbevordering en het opkomen voor mensenrechten’ heel goed kunnen samengaan. Rosenthal laat er intussen geen misverstand over bestaan dat handelsbevordering de belangrijkste pijler van zijn buitenlands beleid is. Iets krachtiger formuleerde VVD-parlementariër Ten Broeke het: “Nederland exporteert geen democratie, maar groente, fruit en kennis.”

 

Lastig parket

Natuurlijk is de koningin geen veredelde Frau Antje, maar zij wordt dezer dagen tamelijk rechtlijnig ingezet voor pure exportbevordering. Dat kan haar in een lastig parket brengen en haar geloofwaardigheid aantasten. Een voorbeeldje ter illustratie. In het programma van de staatsbezoeken aan de VAE en Oman is – geheel in de lijn met de laatste kerstboodschap van Beatrix – ook aandacht voor ‘duurzaamheidsprojecten en maatschappelijk verantwoord ondernemen’.

Een beetje haaks daarop staat het recente bericht van Farm Service uit Leeuwarden. Het bedrijf meldt trots een order van 3 miljoen euro ter uitbreiding van een melkveebedrijf in de VAE van 4000 naar 9000 koeien. Zo’n megastal waar de koeien onder een afdak met ventilatoren liggen staat in schril contrast met de op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen gestoelde pleidooien in Nederland: tégen megastallen en vóór de weidegang van koeien.

Maar in deze benarde tijden staat de BV Nederland centraal. Koningin Beatrix heeft zich daarnaar te schikken. Daarom gaat zij op pad met Nederlandse kooplui en industriëlen en niet met Nederlandse dominees en duurzaamheidsprofeten.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


17 reacties op “De koningin met kooplui op pad”

 1. bas zegt: 04-01-12 om 16:27

  Dus is de koningin wel degelijk de nieuwste Frau Antje

  Beiden zijn opluistering voor het zakendoen

 2. Robert zegt: 04-01-12 om 16:36

  Opmerkelijk is dat volgens de website koninklijkhuis.nl – beheerd door de rijksvoorlichtingsdienst – in Oman tijdens het bezoek een bijeenkomst plaats zal vinden waarbij een delegatie van de SER het Nederlandse overlegmodel zal toelichten. Hier zal het overleg tussen werknemers en werkgevers mee bedoeld worden. Maar wie gaat dan de werknemers in Oman vertegenwoordigen ? Vakbonden zijn immers verboden in Oman. Ook meldt deze website dat er een themalunch plaats zal vinden waar onder andere wordt gesproken over het rol die vrouwen in Oman kunnen spelen. Ik vraag me af of afgezien van Prinses Maxima vrouwen uitgenodigd zijn voor deze themalunch. Het klinkt allemaal als creatieve tijdvulling bedacht om te laten zien dat het niet alleen maar om de handelsbelangen gaat. Misschien de volgende keer een themalunch organiseren over waarom we in Nederland hechten aan het niet vermoorden van burgers die opkomen voor hun universele rechten ?

 3. Wil Verhoef zegt: 05-01-12 om 16:24

  Er gaat een heel orkest mee. Het mag wat kosten. Wanneer wordt deze mevrouw zich eens bewust dat ook zij en haar familie moeten gaan bezuiningen?

 4. nico vreeswijk zegt: 05-01-12 om 18:24

  Een koninklijk bezoek vraagt naar mijn idee om een zekere waardigheid en vooral geloofwaardigheid. Als de spanning verdwijnt tussen economisch nut en humanitaire waarden bij zulke reizen, vind ik ze steeds minder geloofwaardig. De laatste zin van het betoog lijkt op zo’n eenzijdige overaccentuering van handelsbelangen te duiden. Ook bij slecht economisch tij zou onze koningin haar rug recht en haar hoofd (en hoed) erbij moeten houden! Dat levert meer respect op voor ons land!

 5. Jan zegt: 05-01-12 om 19:36

  Grappig om te zien hoe de koningin zich voor het karretje van het bedrijfsleven laat spannen. Waarom hebben ze haar daar voor nodig? Kunnen ze dat niet op eigen kracht? Wat moet je er voor doen om in zo’n zakengezelschap te geraken? Hoeveel arbeidsplaatsen worden er daar gecreëerd en verdwijnen er in Nederland? Zijn de uitkomsten van deze bezoeken ergens na te lezen? Worden er kosten van ons belastinggeld betaald? Indien deze reis geheel door het bedrijfsleven wordt gefinancierd, betekent dat dat koningin Beatrix zich kan laten inhuren als kruiwagen? In dat geval: staat zij bij de KvK geregistreerd als zelfstandig ondernemer? Allerlei vragen die om antwoord roepen.

 6. Bart zegt: 06-01-12 om 14:04

  De vader van de Majesteit was destijds al bijzonder actief met het promoten van Nederlands industiele producten wereldwijd , waar hij bijzonder goed in slaagde, bijvoorbeeld Fokker vliegtuigen.

  De politiek en het wanbeleid voor industrie en de banken zorgden er voor dat deze prachtige industrie welke wij hadden met werkgelegenheid voor meer dan 13.000 mensen, verloren is gegaan.

  Een minister Verhagen loopt dan nu ook een beetje voor ” spek en bonen mee’ heeft ook geen verhaal, of zal dan ook geen enkele prestatie leveren voor het Nederlandse bedrijfsleven en werkgelegenheid.

  Volgens mijn mening moet er een sterke persoonlijkheid als de Majesteit deze kar trekken

 7. Prachtig dat wij als Nederlanders een Majesteit hebben; onze koningin Beatrix die de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven zo prachtig aanvoelt en ondersteund. Iedereen weet of dient het te weten dat het Nederlandse bedrijfsleven de kurk is waarom het draait! Laten wij hiermee gelukkig zijn en alle negatieve uitlating eens negeren. Het Midden Oosten is een bron van inspiratie en mogelijkheden voor ons als Nederlanders. Laten wij hopen dat prins Willen Alexander deze ambitie van zijn moeder en grootvader later zal voort zetten. Leve het Koningshuis!

 8. Leida Buikema zegt: 08-01-12 om 03:13

  Kingin beatrix doet wat ze kan voor nederland zo lang als haar gegeven wordt. Laten we haar dan ook dragen in alles wat ze meent te doen

 9. De koningin is nu daar en ziet er prachtig uit, ze straalt zoals ze nooit tevoren heeft gestraald. Hopelijk neemt ze van deze positieve straling genoeg mee naar hier om ons op te stralen naar creatieve hoogten en ons zachtjes doen neerkomen om spoedig de vruchten te kunnen plukken van Haar zakelijke reizen.

 10. Hein Henderson zegt: 10-01-12 om 16:11

  @Wil Verhoef zegt: 05-01-12 om 16:24
  (Grinnik)
  U denkt dat zij bij gebrek aan iPod voor haar eigen plezier een concert meeneemt?
  Of zouden de staatshoofden en genodigden aldaar misschien zoiets Nederlands als ‘ons nationale orkest’ (onlangs verkozen tot beste in de wereld) als cadeau van land tot land ervaren?
  Zoals de Majesteit ook het nationaal ballet wel meeneemt, maar dit (gezien de kleding) wat lastig uitpakt daar.
  Er wordt daar hard gewerkt, resultaten geboekt voor ons land. En wat doen wij hier?
  Zeiken, als een soort nationale trots.
  Een van de rijkste landen ter wereld, een van de hoogst opgeleide landen ter wereld, meeste vakantiedagen, hoogste sociale zekerheid…. We zeiken…

 11. Jaap zegt: 10-01-12 om 16:39

  Onderstaande link leidt naar een zeer goed en informatief stukje aangaande dit onderwerp. Excuses voor de lange link.

  http://www.elsevier.mobi/pl/svt/si/elsevier/po/opnl/dk/elsevier.01-10-2012.0301p0000/sc/els_opinieonly/ms/cecJnemuzp/r/1326206192/pa/159517

 12. judith spetter zegt: 12-01-12 om 09:27

  Of de koningin deze staten moet bezoeken is voor mij wel een vraag .Het zijn “bevriende staten”.Ik dacht dat Israel ook nog steeds een bevriende staat was,maar een staatsbezoek heb ik in de laatse 15 jaar niet van gehoord ,Zou misschien een goede suggestie zijn .Ze kan van mij dan ook best bij meneer abbas op bezoek .goede reden misschien partijen dichter bij elkaar te krijgen.Heb wel veel respect voor het respect wat koningin Beatrix heeft voor andere culturen dus gewoon hoofddoek als dat gewenst is bij het bezoek aan een moskee .Ik ga ook niet met blote armen of decollete naar een kerk dus chapeau!!

 13. Wat nu dus heel jammer is, waarom praat de koningin niet eens echt met haar volk, en legt ons uit wat haar beweegredenen zijn en of zij die uberhaupt wel heeft. Misschien is het schone schijn, om te benadrukken en aandacht te vragen voor de onderdrukking van de bedekte vrouwen, of is er een hele andere werkelijkheid aan de gang.
  Wie weet is zij bezig met een heel sluw plan dat de heren arabieren niet hebben doorzien, dmv charme en mooie verhalen die niet lijken te eindigen van de kant van Maxima en Beatrix.
  Op die manier overrompelen zij de harten van sultans, kaliefs, sjeiks en emirs.
  Wie weet zorgen deze 2 dames wel voor een enorme omwenteling in de VAE in het voordeel van rechten voor de vrouwen en de economische situatie in Europa, misschien weten zij de juiste snaren te bespelen die ooit Sheherezade bespeelde, met haar 1001 verhalen en hoe zij maakte dat haar man van haar was gaan houden.
  Wie weet welk een wederzijds respect wakker wordt en respect voor de wensen van volkeren.
  Op je gat blijven zitten en niets doen is ook weer zoniets, wie heeft er betere ideeen……….?

 14. Manuel Sewgobind zegt: 12-01-12 om 17:07

  De discussie rondom de hoofddoek moet de aandacht niet afleiden van de (politieke) vraag over de wenselijkheid van de monarchie.
  Erfrecht en een ongekozen staatshoofd staan op zeer gespannen voet met de essentie van democratie, sterker nog: monarchie botst frontaal op zelfs de smalste democratische beginselen. Het politieke bestel moet zich van dit overblijfsel uit vervlogen tijden ontdoen. En als de majesteit enig geloof heeft in het principe dat het de kiezer is die bepaalt, zou ze zich moeten onttrekken uit haar ambt. En haar opvolger dat advies meegeven.
  Ook de NOS zou zich moeten beraden op haar berichtgeving en niet moet worden betrapt op enige sympathie jegens het koninklijk huis.
  Overdreven lange reportages betekenen steun voor een niet-democratisch systeem.

 15. Aaron Giel zegt: 14-01-12 om 06:42

  Belachelijk. De zgn. “koningin” moet constitutioneel omvergewerpt worden. Wij hoeven geen ceremoniele koningschap. Het is niet-democratisch. Weg dermee! Lang Leve Republiek Nederland!

 16. Sander zegt: 18-01-12 om 21:46

  Meneer Giel hierboven, mag ik u verzoeken voor uzelf te spreken, indien u in meervoud spreekt lijkt het haast wel alsof u namens de Nederlandse burger spreekt, wat natuurlijk niet zo is. Integendeel zelfs, de meerderheid is het met u oneens en schaart zich achter het Koningshuis.

  En tja, erfopvolging is natuurlijk ondemocratisch, dat weet iedereen… maar niet iedereen stoort zich daar aan, omdat het ook voordelen heeft, en vrij onschuldig in een niet-politieke functie zonder macht tot regeren.

 17. bas zegt: 19-01-12 om 10:14

  @ Sander

  Volgens mij is Aaron Giel van mening dat wij geen koning nodig hebben.

  In elk geval ben ik die mening toegedaan.

  Inderdaad zijn Aaron en ik nog een minderheid, maar de minderheid is groeiende: 20 jaar geleden was het ca 10 %, nu zeker 20 %

  En ik heb hele grote hoop dat het over nog eens 20 jaar wel eens een meerderheid zou kunnen zijn

Geef een reactie