De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Bezuinigen op Beatrix

Nederland hikt aan tegen miljardenbezuinigingen en loonmatiging om begrotingstekort en staatsschuld in 2013 binnen de in EU-verband afgesproken perken te houden. Vroeg of laat – je kunt er de klok op gelijk zetten – zal daarbij ook de vraag opduiken of en hoe er op de monarchie, op Beatrix, bezuinigd kan worden.

Gelet op de miljardenbedragen die er over tafel gaan zal elke korting op de uitgaven voor het koningshuis ‘klein bier’ zijn. Maar de symboolwaarde ervan is des te groter. De monarchie ontleent een belangrijk deel van haar bestaansrecht immers aan haar symboolwaarde. Bezuinigen op Beatrix is daarom – los van het bedrag -  politiek niet onzinnig of onbelangrijk.

Daarbij komt wel een lastig dilemma om de hoek kijken. Als het kabinet, in lijn met de offers die alle burgers moeten brengen, ook het koningshuis naar rato meeneemt in de kortingsoperatie, komt er van een voorbeeldwerking niet veel terecht. Maar wanneer Beatrix eigener beweging iets van haar financiële tegemoetkomingen en belastingvoorrechten zou inleveren, kan haar weer gemakkelijk het verwijt treffen dat ze enkel uit is op een  publiciteitsstunt en slechts een wit voetje bij ‘haar’ volk wil halen.

Goede raad is duur: dwang erodeert de voorbeeldwerking en vrijwilligheid kan als een ‘goedkope’ demonstratie worden bestempeld. En dan hebben we het nog  niet eens over het steeds op de loer liggende verwijt, dat zo’n steenrijke vrouw als Beatrix zich een bezuinigingsgebaar hoe dan ook gemakkelijk kan veroorloven.

Gevoelig

Het ligt voor de hand dat de kosten van de monarchie in tijden van inkomensdaling en overheidsbezuinigingen maatschappelijk- en dus ook politiek – gevoelig liggen. Recentelijk al zagen we de discussie over de kosten van de monarchie oplaaien. Die eerdere disputen hebben een paar dingen min of meer duidelijk gemaakt: het koningshuis kost de belastingbetaler zo’n  110 miljoen euro per jaar en het vermogen van de Oranjes loopt volgens schattingen in de honderden miljoenen. Daarmee staat vast dat het Nederlandse koningshuis met het Britse tot de duurste van Europa behoort en dat de Oranjes zeer vermogend zijn.

Toen het kabinet-Rutte vorig jaar op Prinsjesdag zijn eerste pakket miljardenbezuinigingen presenteerde, ontstond er rumoer over dat de koningin van bezuinigingen gevrijwaard werd. Beatrix, die een jaarlijkse toelage uit de schatkist van 830.000 euro (4,5 keer de Balkenendenorm) ontvangt, zou er dit jaar vanwege prijsaanpassingen met een verwaarloosbare 0,12 % op vooruit gaan.

Reden voor een brede Kamermeerderheid, aangevoerd door de PVV, om te eisen dat er alsnog gekort zou worden op de uitgaven voor het koningshuis in 2012. Alleen de christelijke partijen (CDA, CU en SGP) wilden daar niet aan. Volgens premier Rutte is er wel degelijk bezuinigd op het Koninklijk Huis en zit Beatrix net als de ambtenaren ‘op de nullijn’.

De Kamer nam genoegen met dit antwoord en beet ook niet door bij het inperken van belastingvoordelen die leden van het Koninklijk Huis genieten. Overigens werd er wel iets beknibbeld op het gratis gebruik door de Oranjes van het regeringsvliegtuig en eerder al (2010) nam Beatrix eigener beweging de onderhoudskosten voor haar jacht ‘De Groene Draeck’  voortaan voor eigen rekening ‘. Een symbolisch gebaar!

Andere vorstenhuizen

Ook in andere Europese landen met een monarchie klonken er de afgelopen tijd pleidooien om de gekroonde hoofden niet te ontzien. In het economisch aan de grond zittend Spanje gingen enige tonnen van het budget voor het koningshuis af. Toen koning Juan Carlos naar aanleiding van de beschuldiging van een miljoenenfraude door zijn schoonzoon Inaki Urdangarin eind vorig jaar zijn inkomen openbaar maakte, bleek hij overigens, inclusief onkostenvergoeding, slechts zo’n drie ton per jaar uit de staatskas te krijgen.

Het Spaanse koningshuis staat voor slechts een kleine 9 miljoen euro op de begroting. Maar vergelijkingen tussen kosten van koningshuizen zijn lastig, omdat elk land andere maatstaven hanteert. In België ontstond begin dit jaar commotie rond het vorstenhuis. Bij het aantreden van de nieuwe regering van Elio di Rupo bleken de uitgaven voor het koningshuis met bijna een half miljoen te stijgen. Het kwam bovenop berichten dat het Belgische koningshuis er toch al warmpjes bijzat. Koning Albert loste het op met  – uiteraard – een gebaar. De komende twee jaar zal hij 600.000 euro besparen.

In Groot Brittannië toonde het koninklijk bezuinigingsspook een ander gezicht. Een minister nam het initiatief koningin Elizabeth II een nieuw jacht te geven vanwege haar  60 jarig regeringsjubileum. Kosten: ruim 70 miljoen euro. Meteen stak er een storm van kritiek op en het plan verdween als ‘ongepast in deze moeilijke tijden’ in de prullenmand.

De Britse regering bezuinigde in 2011 al flink op het koningshuis, maar trok wél ruim 1 miljoen euro uit voor het regeringsjubileum van Elizabeth. Niet wars van een ‘gebaar’ heeft de Britse vorstin zelf  trouwens ook bezuinigd en wel op de kerstviering voor haar honderden personeelsleden. Wat de lakeien van dit gebaar vonden is – uiteraard – niet bekendgemaakt.

Gebaar van Beatrix

In ons land zullen de drie leden van het Koninklijk Huis met een staatstoelage (Beatrix, Willem-Alexander en Máxima) net als de ambtenaren op de nullijn blijven. Vanwege de inflatie zal hun ‘koopkracht’ daardoor een paar procent dalen. Voor de vermogende Oranjes geen onoverkomelijk probleem. Vraag is of er voor hen nog andere versoberingen in het vat zitten.

Intussen kan de koningin  zelf natuurlijk ook een ‘voorbeeldig’ gebaar maken. Een tip:  Beatrix zou officieel kunnen aankondigen voorlopig niet af te treden. Hoge kosten voor feestelijkheden en beveiliging kunnen dan achterwege blijven.

Anderzijds kan in deze benarde tijden van bezuinigingen en politieke polarisatie een feestelijke troonswisseling  natuurlijk geen kwaad voor wat er nog rest van ons nationaal saamhorigheidsgevoel. Want of het Nederlands voetbalelftal tijdens het komend EK  voor zo’n Oranjegevoel gaat zorgen is nog maar de vraag.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


18 reacties op “Bezuinigen op Beatrix”

 1. Sam Koeman zegt: 02-04-12 om 14:21

  Beatrix is er tijdens de crisisjaren goed op vooruit gegaan. In 2007 was haar inkomen nog €762.000*, in 2012 is dat €830.000 euro**. Haar salaris is met ruim 8,9% gestegen. Maar dat is wel een heel gekleurd beeld, want van dat salaris hoeft ze haar personeel en materiaal niet van te betalen, terwijl Jan Modaal wel gewoon van zijn salaris zijn auto moet betalen. Daarnaast wordt haar uitkering niet belast door de fiscus en ook dit geldt wél voor Jan Modaal. Bovendien is dat niet de hele uitkering.

  Beatrix krijgt nog extra geld voor ‘materiële en personele uitgaven’. In 2007 was dit €3.306.000 en in 2012 was dit €4.358.000. Ook dit is onderdeel van de grondwettelijke uitkering en dus belastingvrij. De totale uitkering die Beatrix krijgt is gestegen van €4.068.000 in 2007 naar €5.188.000 in 2012.

  Kortom: tijdens 6 crisisjaren kreeg Beatrix een loonstijging van 27,5%, omgerekend ruim 1,1 miljoen euro. De bewering dat de toelage van Beatrix 830.000 euro is, is niet waar. Haar grondwettelijke uitkering is 5.188.000 euro en is verdeeld over twee componenten waarvan eentje €830.000 is. Zo staat het ook op de begroting.

  * https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30800-I-2.html
  **http://www.koninklijkhuis.nl/encyclopedie/monarchie/financien/uitkeringen/

 2. Bart zegt: 02-04-12 om 17:15

  Wellicht Maurice de Hond een ” peiling ” laten doen hoe dit bij de onderdanen – het volk zal worden ontvangen.

 3. Het hele koningshuis is zo achterhaald en eigenlijk een schande dat ze het halve jaar op vakantie zijn terwijl de gemiddelde nederland de crisis voelt!

 4. Frank zegt: 02-04-12 om 19:57

  De vergoeding die Beatrix ontvangt lijkt me een bescheiden -en terechte- genoegdoening voor het inleveren van haar leven bij geboorte. Dat ze op zo’n grootste wijze invulling geeft aan haar rol, is iets waar we als Nederlanders ontzettend trots op mogen zijn.

 5. peter zegt: 03-04-12 om 19:06

  ze heeft haar leven niet ingeleverd,haar familie hebben hun luxe onrechtmatig veiliggesteld en bea heeft voor deze luxe gekozen.

 6. John zegt: 05-04-12 om 07:04

  Koningen koningshuizen het is een nare droom die uit de middeleeuwen stamt.

  Het KAN gewoon niet meer….. de manipulaties het gegraai in niet alleen de staatskas
  maar ook de internationale handel met mogelijke voorkennis (Shell BP lockheed)
  De illuminati, bilderberg, het uitroeien van tegenstand wat ook vandaag nog staads gebeurt.
  Het boven de wet staan, onschendbaarheid en het niet tegen koningen mogen zijn zonder
  maatschappelijke afstraffingen.
  Geheime genootschappen, koningen en elite die de waarheid van ons weghouden.
  Het is uit de middeleeuwen het KAN niet meer…….dit blijkt duidelijk uit het wereldwijde
  verzet tegen deze aanpak van verdeel en heers.

  Mensen het is niet die paar miljoen euro wat zo een groot probleem is.
  Het probleem is dat koningen terwijl zij claimen niet te regeren samen en via geheime
  genootschappen dit juist wél doen en een wereldregering voorbereiden waarbinnen we inderdaad
  terug gestampt worden in de middeleeuwen en onze democratie opnieuw zullen verliezen.

  Weg met die lui……….ze blijven tóch wel rijk en bij de elite horen dus zij hebben het niet nodig
  ook nog koning te zijn. Laat ons eindelijk vrij zijn na eeuwen van manipulatie waardoor wij
  vergaten hoe mooi het leven op deze aarde zou kunnen zijn.
  Weg met elke vorm van tirannie en onderdrukking.

 7. bas zegt: 05-04-12 om 12:39

  @Frank

  Zet ik de plussen en de minnen tegenover elkaar, dan zou ik graag ruilen. En ik denk een heleboel anderen met mij.

  Kortom, ik ga niet met je mee, de betaling is veel te hoog – los van de andere emolumenten

 8. Anita zegt: 09-04-12 om 14:23

  Denken jullie dat een president niets kost? En dan nog iedere 4 jaar iemand nieuw die in 4 jaar binnen moet lopen!
  Ik ben het ermee eens dat het wel wat minder kan, maar een monarchie is helemaal niet zo duur als je het vergelijkt met andere landen die een president hebben.

 9. Louis van Rasten zegt: 10-04-12 om 13:20

  @Anita,

  Een monarchie is bijna net zo duur als bijvoorbeeld een republiek. Toch kan er op het koningshuis flink bezuinigd worden. Kijk bijvoorbeeld maar naar de onkostenvergoedingen en declaraties die de leden maar ook de achterban (prinsen en hun partners) van die leden kunnen indienen. Dergelijke declaraties zijn voor de huidige maatstaven exorbitant hoog te noemen.

  Dit moeten wij met z’n allen niet willen. De achterban van het koningshuis kunnen doen en laten wat ze willen en dat allemaal op kosten van de belastingbetaler. Dit is belachelijk en derhalve in moreel opzicht onaanvaardbaar.

 10. Sam Koeman zegt: 10-04-12 om 15:53

  @Anita
  Als kosten het probleem zijn, kunnen we van Nederland het beste een absolute monarchie maken. Zo’n parlement kost ook wat. Democratie heeft nou eenmaal een prijs. En ik vind het kunnen kiezen van het hoogste bestuurlijke ambt een groot goed en ik vind het jammer dat wij dat niet kunnen. En dan nog vraag ik mij af of een president echt duurder is. In Ierland kost een president 3,1 miljoen.* Zelfs de Franse president is met 35 miljoen euro (in 2008)** goedkoper dan ons koningshuis dat volgens oud minister Zalm €110 miljoen per jaar kost.***

  *http://www.budget.gov.ie/budgets/2011/Documents/White%20paper%20English.pdf pagina 8
  **http://www.quotenet.nl/lifestyle/oranje-verslaat-frankrijk.php
  *** http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1129528/2009/02/28/Koningshuis-kost-110-miljoen.dhtml

 11. Elvera zegt: 10-04-12 om 18:45

  Wat denken jullie dat de koningin ons oplevert? Daar wel eens over na gedacht?
  Het is inderdaad veel geld maar ze levert Nederland meer geld op dan dat ze kost omdat ze veel contacten maakt met het andere landen en daar relaties opbouwt zodat er weer Nederlandse bedrijven zich daar kunnen vestigen of andersom.

 12. John zegt: 11-04-12 om 17:29

  Ja mee eens een president kost ook en het gaat helemaal niet om het geld.
  Het gaat om de moraal Koningshuizen zijn uit de middeleeuwen en de geschiedenis
  -ook de recente- leert ons dat er te veel misgaat en vele misdaden zijn gepleegd.
  Om je dood te schamen, koningen die boven de wet uit al te lang hun straf ontlopen.

  In ieder geval moesten ze maar eens gaan. Het past niet meer in 2012……
  Een veel te oude traditie moet snel vernieuwd en eerlijker worden.
  En de bilderberggroep moet ook beeindigd worden.

 13. femme zegt: 16-04-12 om 19:24

  Het word tijd dat we stoppen met de subsidieren van een bodemlose put die er alleen maar leuke van gaat kopen terwijl een groot deel van de bevolking benede het bestaansminum leeft.

  tip aan maxima probeer eens met je gezin rond te komen van een bijstandsuitkering..we zijn benieuwd naar je advies

 14. realist zegt: 18-04-12 om 14:55

  De aankoop van een vakantievilla van 4,5 miljoen in crisistijd laat weer de ware Oranjes zien. De Oranjes die in de 18e eeuw wat bestuurlijke functies bekleden in de Nederlanden, maar in 1795 tijdens de Franse revolutie naar Engeland vertrokken. In 1813 zette Willem 1 berooid en platzak weer voet op Nederlandse bodem en kroonde zichzelf tot koning. Hij vergaarde een vermogen van 30 miljoen gulden en de Nederlanden waren verarmd en hadden een staatsschuls van 30 miljoen gulden. Met de volgende Willems was het niet veel beter. Willem 2 stond bekend om zijn sexuele uitspattingen en Willem 3 was krankzinnig. Via Emma, Wilhelmina en Juliana komen we bij het huidige koningshuis. De Oranjes hebben in de loop der tijd een geschat vermogen “verzameld” van tussen de 2 en 20 miljard euro. Net als andere koningshuizen en machthebbers hebben de Oranjes uit veiligheidsoverwegingen een groot gedeelte van het vermogen in het buitenland gestald, want volk en vaderland zijn niet te vertrouwnen. De Oranjes pretenderen naar het volk toe een sobere en eenvoudige levensstijl te hebben, maar niets is minder waar. De Oranjes leven in ongekende rijkdom en begeven zich het liefst in de kringen van de jetset van de allerrijksten van deze aarde. Hobby’s als vliegzeizen, de groene draak en jacht op de kroondomeinen laten zij bekostigen door de staat. Het koningshuis Oranje is één van de duurste koninghuizen van Europa. De Oranjes zijn goed in het bespelen en manipuleren van politiek en publiek, want het is onbegrijpelijk dat er nog altijd mensen achter de Oranjes staan. Het is niet meer van deze tijd dat één familie zichzelf ten koste van een volk zo kan verrijken. Het wordt tijd dat de Oranjes zichzelf ontkronen en de “verzamelde” miljarden teruggeven aan het Nederlandse volk.

 15. John zegt: 19-04-12 om 23:43

  4.5 miljoen is Peanuts.

  Wel is het zo als hij nou eens gewoon ging kamperen de komende 20 jaar dat je van die
  4.5 miljoen alle voedselbanken voor een jaar gelukkig maakt.
  Nooit deden ze zoiets voor het volk met hun grote vermogen.
  Ben benieuwd of de verbouwing de aanschafprijs van die villa gaat overtreffen.

  Wat die twintig miljard betreft dat geloof ik niet mijn gezonde gevoel zegt dat dat als
  je alle bezittingen meeneemt op 100 miljard uitkomt. Bewijzen kun je dat nooit want je
  mag niet de Justitie op ze afsturen voor onderzoek naar vermogensbelasting ontduiking.
  Ze staan boven de wet, onschendbaar onbenaderbaar. Vriendjes met Rothshield.
  Putin als buurman ? wow dat is toch die crimineel ?

  Aan god gelijk…….”God is met óns”…..was ooit het credo.

 16. bas zegt: 20-04-12 om 13:24

  @ Verbouwingskosten

  John, wedje maken? Ik verwacht minimaal die 4,5 miljoen aan verbouwkostgen

  Kost eenm paar centen, maar de belastingbetaler heeft toch genoeg

 17. Richard zegt: 21-04-12 om 23:53

  Onze Koninklijke familie, zijn ook mensen, laat hen met rust.
  Wees blij met zo’n familie. Alle beklag wat gedaan wordt is de politiek verantwoordelijk voor, niet de familie.Ik hoop dat iedereen MET commentaar eens goed nagaat dat zijn slechts 30% prive hebben en 70% in de publiciteit staan. Kun jij dat??? Een president is prettig, kijk even naar Frankrijk – Duitsland – USA, dat zijn familieleden en daarbij nog eerlijk ook. Gewoon een reactie van mij als mens.

 18. marja zegt: 22-04-12 om 17:19

  Ik vind het ongepast dat in deze tijd van bezuinigingen het koningshuis een villa voor 4.5 miljoen koopt in een doodarm land. Ik hoop dat de economie van Griekenland er baat bij heeft en dat ze niet als echte hollanders hun pindakaas meenemen.

Geef een reactie