De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Over erfprins William en erfprinses Amalia

De gemiddelde leeftijd van kroonprinsen (m/v) is in de voorbije jaren fors gestegen. Net als ‘gewone’ mensen worden ook koningen en koninginnen veel ouder dan vroeger. Ze blijven daardoor langer op de troon zitten. Dat brengt weer met zich mee dat beoogde troonopvolgers al een heel leven achter de rug hebben voordat ze de functie krijgen waarvoor ze – letterlijk – in de wieg gelegd zijn.

Zo’n leven van voorbereiding op een baan die je pas gaat vervullen als anderen aan hun pensioen gaan denken, is in onze samenleving op zijn zachtst gezegd nogal ongewoon. Nog navranter geldt dit allemaal voor een erfprins. Dat is geen officiële titel, maar zo wordt de ‘kroonprins van een kroonprins’ veelal aangeduid.

Een erfprins (m/v) is niet één, maar nog twee stappen van troonsbestijging verwijderd. Vaak gaat het bij hen om kinderen, maar ook hier slaat de vergrijzing toe. Het meest sprekende voorbeeld in dit verband is – in Europa tenminste – de Britse prins William, die deze week 30 jaar wordt.

Erfprins William

Met zijn 30 jaar is prins William, in april vorig jaar getrouwd met het burgermeisje Kate Middleton (Het wachten is op de geboorte van een erfprins van de erfprins!), de ’bejaarde’ onder de Europese erfprinsen en erfprinsessen.  Zijn collega’s zijn: de Belgische prinses Elizabeth (11 jaar), de Spaanse prinses Leonor (6 jaar), de Deense prins Christian (6 jaar), de Noorse prinses Ingrid Alexandra (8 jaar), de Zweedse prinses Estelle (4 maanden) en niet te vergeten de Nederlandse prinses Amalia (8 jaar).

Met de manier waarop William zijn lange mars naar de troon aan het invullen is, zou hij wel eens de toon kunnen gaan zetten voor andere koninklijke families.

Eerst leek het erop dat het leven van William helemaal in het teken zou staan van zijn in de verre toekomst gelegen troonsbestijging: elitekostschool Eton, universitaire studie (geografie), militaire academie Sandhurst etc. De laatste jaren echter zie je toch een voorzichtige kentering.

Het lijkt erop dat erfprins William zijn leven voorafgaand aan het koningschap niet slechts wil vullen met stages, representatieve verplichtingen, liefdadigheidswerk en erefuncties, maar (voorlopig) de voorkeur geeft aan een min of meer normaal beroep. Hij sloot begin deze maand een opleiding af tot volwaardig helikopterpiloot en werkt in die functie bij de zoek- en reddingsdienst van de Britse luchtmacht.

Intussen houdt zijn 63-jarige vader prins Charles zich gereed de 86-jarige koningin Elizabeth op te volgen. De discussie over de wenselijkheid om Charles voor de troon te passeren ten faveure van William is verstomd, ook al omdat er geen (grond)wettelijke basis voor zo’n move is.

Erfprinses Amalia

In ons land wacht de 45-jarige Prins van Oranje op het moment dat de troon voor hem vrij komt. Hij is zich daar feitelijk al vanaf zijn geboorte op aan het voorbereiden met studie, militaire dienst en een oriëntatie op de samenleving (werkbezoeken). Hij vervult intussen een aantal (ere)functies en heeft veel representatieve verplichtingen.

Daarnaast heeft hij zich, op aanraden van prins Claus indertijd, op het watermanagement gestort, maar een echte baan kan je dat toch niet noemen. Vraag is of het leven van erfprinses Catharina-Amalia, zoals tot nu toe gebruikelijk, ook geheel in het teken zal komen te staan van de functie waarvoor zij is voorbestemd. Een functie die ze, normaal gesproken en als Willem-Alexander net als zijn moeder tot na zijn 75ste doorgaat, pas tegen haar veertigste zal bereiken.

Keer op keer beklemtonen Willem-Alexander en Máxima dat ze hun kinderen – inclusief hun oudste voor de troon bestemde dochter – zo ‘gewoon’ mogelijk willen laten opgroeien en hen daarom zoveel mogelijk uit de publiciteit willen houden. Of dit lukt en wat dit voornemen waard is, zal blijken zodra de Nederlandse erfprinses in de puberteit komt en moet/mag/wil kiezen voor een studierichting, een levenspartner en een beroep.

 Tegenwoordig kunnen beoogd troonopvolgers, binnen de grenzen van een parlementaire goedkeuring, zelf hun levenspartner kiezen. Een volgende stap zou zijn hun ook een vrije beroepskeuze te gunnen en ze niet al van de wieg af aan klaar te stomen voor een koningschap op latere leeftijd. Een passend beroep en dito werkkring zouden wel eens een zinvollere en betere voorbereiding op troonsbestijging kunnen vormen dan de huidige, lange en vooral smalle weg naar de troon.

De 30-jarige Britse erfprins William geeft nu een beetje het goede voorbeeld, terwijl de 8-jarige Amalia zich op de Openbare Bloemcampschool in Wassenaar voorbereidt op de Cito-toets en ze, volgens de website van het Koninklijk Huis, haar vrije tijd aan hockey, judo, ballet, paardrijden en vioolspelen besteedt.

Saudische kroonprinsen

Kroonprinsen en erfprinsen in onze streken die zich ergeren aan het lange wachten op de troon, moeten zich maar eens verdiepen in het lot van hun Saudische collega’s. Dezer dagen kwam het bericht van het overlijden op 78-jarige leeftijd van de Saudische kroonprins Nayef. Zijn voorganger, kroonprins Sultan, werd 83, maar evenmin koning.

De vermoedelijke opvolger van Nayef als kroonprins is de 76-jarige prins Salman. Intussen blijft de Saudische koning Abdullah (89 jaar oud en bijna 12 jaar aan de macht) op de troon zitten. De opvolgingskansen van prinsen uit  de vanwege polygamie duizenden leden tellende koninklijke familie van Saudi-Arabië  zijn uiterst klein. Alleen een in alle opzichten grote overlevingsdrift kan hen het letterlijk machtige Saudische koningschap opleveren.

De blik verbreden leert relativeren!

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


Geef een reactie