De weblogs van de NOS worden niet langer bijgewerkt.

Voor nieuws Over de NOS kunt u terecht op over.nos.nl.
Voor de overige berichtgeving kunt u terecht op NOS.nl.

Máxima schaatst zwierig op dun ijs

Waar prinses Máxima verschijnt, is zij vaak het middelpunt van de belangstelling. Ze dringt zelfs haar echtgenoot – de toekomstige koning van Nederland – in een bijrol. Het werd vorige maand even treffend als ten overvloede nog eens geïllustreerd bij het huwelijk van de Luxemburgse erfgroothertog Guillaume. De (populaire) pers raakte maar niet uitgejubeld over de ravissante verschijning van Máxima.

De prinses is met name geliefd in kringen van het bedrijfsleven. Dat maakt er geen geheim van ingenomen te zijn met de bereidheid van de Oranjes om staatsbezoeken mede te gebruiken ter bevordering van Nederlandse handelsbelangen en is vol lof over de bereidheid van de Prins van Oranje en zijn vrouw om handelsmissies een koninklijk cachet te geven.

Begin deze maand zetten Willem-Alexander en Máxima een economische missie naar Turkije luister bij en volgende week doen ze hetzelfde in Brazilië. Hun officieel bezoek aan dat land van 19 tot en met 23 november ‘loopt parallel aan een economische missie waaraan 150 Nederlandse bedrijven deelnemen’, zoals de Rijksvoorlichtingsdienst het formuleert.

En de aanwezigheid van met name prinses Máxima garandeert volop publiciteit. Zij ontwikkelt zich, ook al door haar inzet voor inclusive finance, als de troetelprinses van de Nederlandse managers. Dat oogt wat eenzijdig voor een echtgenote van de toekomstige koning. Daar komt bij dat microkrediet en inclusive finance niet langer kritiekloos bekeken worden. Prinses Máxima schaatst daarom op dun ijs, al doet ze dat heel zwierig.

Prinses van managers

Wie de publieke optredens en de functies van Máxima beziet, ontkomt er niet aan vast te stellen dat die sterk economisch, bancair en ‘managerial’ gekleurd zijn. Ook ‘schittert’ zij voor een prinses opvallend vaak op de financiële pagina’s van de kranten.

Ter illustratie: alleen deze maand al sprak Máxima op het congres ‘Samenwerken aan internationale voedselstabiliteit’, bezocht ze het ‘Future Leaders Event’, hield ze de openingstoespraak van de conferentie ‘The Future of Banking’, en voerde zij het woord op de conferentie ‘Growing Small en Medium Sized Enterprises’.

En nu dus met een handelsmissie op weg naar Brazilië! Dat sluit natuurlijk allemaal mooi aan bij de economiestudie van de prinses en haar bancair arbeidsverleden.

Overigens wordt er heus wel nauwlettend op toegezien dat Máxima niet al te eenzijdig en nadrukkelijk voor het karretje van het bedrijfsleven wordt gespannen. Veel van haar optredens en functies in de zakenwereld hebben betrekking op duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en educatie.

Zo zette de prinses zich als erevoorzitter van het ‘Platform wijzer in geldzaken’ deze week nog in voor de derde editie van de ‘Week van het geld’, bedoeld om kinderen van de basisschool met geld te leren omgaan. Dat sluit wel weer naadloos aan bij Máxima’s passie: inclusive finance.

Microkrediet en inclusive finance

Na haar ijveren voor het microkrediet is prinses Máxima zich in het verlengde daarvan gaan inzetten voor inclusive finance: het wereldwijd toegankelijk maken van financiële diensten voor iedereen. Sinds 2009 is  ze op dit terrein de speciale adviseur van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Hoe deze functie haar aan het hart gebakken is, bleek eind oktober. Toen schitterde zij door afwezigheid tijdens het staatsbezoek van de Italiaanse president en zijn vrouw aan Nederland. Op de staatsiefoto naast het Italiaanse presidentsechtpaar wel Beatrix, Wilem-Alexander, Margriet en Pieter van Vollenhoven, maar geen Máxima.

Zij was, zoals De Telegraaf het fijntjes formuleerde, ‘op geldmissie’ in Nigeria. Daar sprak ze in haar rol als VN-adviseur met regering en centrale bank over het toegang verschaffen aan miljoenen Nigerianen tot basale financiële diensten.

Prioriteiten

Eenmaal koningin naast koning Willem-Alexander zal Máxima andere prioriteiten moeten gaan stellen en bij officiële gelegenheden niet zo gemakkelijk meer kunnen wegblijven. Lastig voor de prinses en zeker voor de echtgenote van de toekomstige koning, is dat haar ijveren voor microkrediet en finance inclusive, los van de specifieke activiteiten van Máxima, steeds meer vatbaar blijken voor kritiek.

Dat komt grosso modo door de commercialisering ervan. Klassieke banken hebben hun begerige ogen laten vallen op de commerciële mogelijkheden van microkrediet en betalingsverkeer voor armen. Tekenend in dit verband is dat de vroegere ‘Raad voor Microfinanciering’ is omgebouwd tot het bredere en meer commerciële ‘Nederlandse Comité voor Ondernemerschap en Financiering’. Máxima is lid van dit in augustus 2011 opgerichte comité.

Daarnaast blijken sommige microkrediet-organisaties zich te hebben ontwikkeld tot geldmachines, compleet met beursgang. Bovendien bleken ze vatbaar voor corruptie en berekenen ze soms zelfs woekerrentes.

Onder de titel ‘De schaduwzijde van Máxima’s microkrediet’ legde het KRO-programma ‘Reporter’ in de uitzending van 28 september jongstleden de vinger op de zere plek. Maar al doet de titel van het programma dat vermoeden; geen enkel punt van kritiek betrof Máxima. Het gebruik van zo’n titel geeft wel aan hoe kwetsbaar ze is.

Koningin

De grote vraag zal zijn of en in hoeverre prinses Máxima na de troonsbestijging van Willem-Alexander met haar werk op het internationale en nationale financiële toneel zal kunnen doorgaan. Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Dat zal de toekomstige koningin Máxima tot nadenken stemmen. Hoe dichter bij de troon, hoe politiek gevoeliger alles is en hoe strikter de ministeriële verantwoordelijkheid daarvoor.

Máxima’s mannelijke ‘voorgangers’, prins Bernhard en prins Claus, hebben om die reden indertijd, zij het op heel verschillende gronden, allebei in hun werk een stapje terug moeten zetten. Hoe dan ook zal Máxima in de toekomst, hoe zwierig ook, op nog dunner ijs moeten schaatsen.

Deel deze pagina

« Terug naar het overzicht


8 reacties op “Máxima schaatst zwierig op dun ijs”

 1. Marion zegt: 15-11-12 om 11:39

  Ik denk dat we ‘dankbaar’ mogen zijn dat hkh prinses Máxima prins W.A een beetje boel naar voren heeft gehaald. Zonder haar had hij zich niet zo kunnen ontplooien als nu. De prachtige en parmantige dochters die zij hem heeft gegeven, heeft er een behoorlijke steen aan bijgedragen. En niet gaan nadenken over wat er misschien over weet ik veel hoeveel jaar nog kan gebeuren, wat betreft het naar de achtergrond treden. Dat merken zij dan vanzelf wel weer. De prinsen Claus en Bernard waren om te beginnen mannen en dat is al een groot verschil. Die Maxima ontplooid zich verder wel, dat zit in haar genen!

 2. Ricardo zegt: 15-11-12 om 13:34

  Goede kritische analyse, prinses Maxima moet inderdaad uitkijken met een te eenzijdig ‘bedrijfsleven’ profiel met accent op bankzaken, zeker als haar man koning wordt. Juist banken zijn in deze tijd niet erg populair, mensen die eraan verbonden zijn vallen makkelijker van hun voetstuk als ooit. Maar ze lijkt me gevoelig en intelligent genoeg om dit te beseffen en op tijd wat bakens iets te verzetten.

  Maxima vindt vast een nieuwe uitdaging in het ondersteunen van haar m.i. wat minder ‘handige’ echtgenoot als hij koning wordt. En kan vast een soort rol gaan vervullen zoals prins Claus die voor koningin Beatrix had. Overigens lijkt het me nog steeds goed als het koningsschap hoofdzakelijk ceremonieel wordt. Juist om alle taken en bevoegdheden beter af te bakenen. En zowel de parlementaire democratie als het koningshuis in meer heldere verhoudingen ten opzichte van elkaar te brengen. Dat prinses Maxima ook dan nog recht heeft op eigen activiteiten lijkt me goed passend bij deze generatie en tijd. Ondanks alle mogelijke risico’s vandien.

 3. erik geurtsen zegt: 15-11-12 om 18:46

  Overigens wordt er heus wel nauwlettend op toegezien dat Máxima niet al te eenzijdig en nadrukkelijk voor het karretje van het bedrijfsleven wordt gespannen. Veel van haar optredens en functies in de zakenwereld hebben betrekking op duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en educatie.

  Voorgaande is door schrijver van de column vastgesteld.

  Vraag: waar zit dan nou eigenlijk het probleem?

  Als de schrijver van deze column miv morgen moet gaan berichten en schrijven over economie of gezondheidszorg dan gaan we toch ook niet op voorhand lopen zeuren of hij dat wel of niet kan gezien zijn eerdere schrijfsels over een ander onderwerp?

  Net zoals eerdere berichten op dit web ervaar ik dit als veredelde roddel en achterklap en vermoedens, die nergens op zijn gebaseerd.

  Stoppen met deze onzin. WA en MAX zijn nog niet eens zover of er wordt al een prognose en veroordeling over hun toekomstig functioneren geveld.

  Vanuit de leunstoel geschreven.

 4. Peter zegt: 16-11-12 om 03:51

  Wanneer wordt de vader van schurkendochter Maxima nu eindelijk eens aangepakt ?? Hij loopt nog steeds vrij rond, terwijl hij toch genocide heeft gepleegd. Of verhinderd de lange arm van Trix het, dat hij wordt gearresteerd. Kennelijk geldt er een dubbele standaard in ons bananenkoninkrijkje aan de Noordzee en geldt het strafrecht alleen voor de “gewone” burger en niet voor Trix haar zoontjes en hun beschermelingen.

  Jorge Zorreguieta, de vader van Maxima was onderminister en minister van het Videla regime van Argentinië tussen 1976 en 1983, dat als oogmerk had het plegen van gedwongen verdwijningen en misdrijven tegen de menselijkheid en heeft wettelijk en overtuigend bewezen weet gehad van de verdwijningen, het doodmartelen en het dumpen van gedrogeerde gevangenen vanaf grote hoogte boven de Atlantische Oceaan voor de kust van Argentinië.

  Ons bananenkoninkrijk, dat altijd de mond vol heeft over allerlei internationale verdragen betreffende de mensenrechten die wij moeten naleven, slaat hier internationaal een flater van ongekende omvang. Wij worden door Trix en justitie ongekend voor schut gezet, door het niet naleven van afspraken, die zijn gemaakt over de bescherming van het menselijk leven. Na al het gedoe en gestuntel van het Nederlandse leger en de Tweede Kamer, betreffende de genocide in de moslimenclave Srebrenicza in Bosnië Herzegovina is hier de ultieme kans om eindelijk het recht te laten zegevieren. Het internationaal gerechtshof in Den Haag is slechts enkele kilometers verwijderd van de woning van Trix en Alex.

  Jorge Zorreguieta zal echter nooit terecht hoeven te staan. De schoonvader van Trix haar zoon, kroonprins Willem in het gevang? Dat nooit !! Dat zal zij koste wat het kost proberen te voorkomen. Destijds heeft Trix de Nederlandse regering onder premier Joop den Uil al eens onder druk gezet om haar vader niet strafrechtelijk en civielrechtelijk te vervolgen, omdat anders … zij zou afzien van het koningschap. Bernard hoefde toen alleen maar zijn uniformpjes uit te trekken. De tientallen miljoenen van de Nederlandse bevolking geroofd geld mocht het koninklijk huis als bonus houden. Dit was kennelijk een tegemoetkoming, als zijnde buitengewone kinderbijslag voor vreemdgaande prinsen van het Nederlandse “koninklijk” huis.

  Over Maxima hoeven we ook niet zo ingewikkeld te doen. Zij is het product van het vreemdgaan van haar vader met haar moeder Maria, de toenmalige babysit van de Zorreguieta’s. Maxima is dus gewoon een bastaardje, niets meer en niets minder. Maria en Jorge Zorreguieta wonen samen. Volgens de katholieke kerk mag je niet scheiden en zeker niet na het vreemdgaan. Trix weigerde tot nu toe altijd “principieel” om samenwonende en ongehuwde stellen te ontvangen en de hand te schudden. U begrijpt het al, Trix blijkt toch niet zo principieel te zijn als het om zichzelf of haar familie gaat.

  Een dubbele standaard is het koningschap onwaardig en het laat alleen maar zien dat het koningschap niet thuishoort in een moderne democratie.

 5. Keki zegt: 17-11-12 om 10:50

  Vreemd dat de heer van Asseldonk kritiek heeft op de activiteiten van prinses Maxima.
  In een tijd van crisis moeten we het juist hebben van ondernemingszin, mensen die creatief zijn, iets bedenken en dat daadwerkelijk genereren in plaats van mensen die belastinggeld “soeperen”.
  Ik vind het daarom een verademing en ben blij dat er zich nu iemand van het Koninklijk Huis inzet voor zakelijke productieve activiteiten en niet alleen promotie maakt voor “belastinggeld opmakende” activiteiten.
  Ik hoop dan ook van ganser harte dat dit werk van prinses Maxima ook door kan gaan als prins Willem Alexander koning is geworden.
  Het zal dan nog meer impact hebben!

 6. Louisa zegt: 18-11-12 om 18:23

  De reactie van Marion is er typisch een van het Oranjevlaggetjeszwaaiende volksdeel dat niet wenst na te denken:
  “En niet gaan nadenken over wat misschien….”etc etc.
  Het lijkt mij verstandiger om wél te gaan nadenken.
  En los van je taalfouten Marion…. Jorge Zorreguieta….genen…

 7. johan zegt: 19-11-12 om 22:30

  Al hoor ik niet bij het Oranjevlaggetjeszwaaiende volksdeel, ik ben toch voor handhaving van ons koningshuis.
  Jorge Zorreguieta was volgens mij inderdaad “fout” tijdens zijn politieke loopbaan. Maar zijn genen zijn toch van meer waarde dan de genen die de oranjes in de loop der eeuwen verzameld hebben. Al ben ik wel blij met de genen van Claus en vooral van Bernard. Trouwens er zijn weinig meisjes in Nederland die niet belast zijn met NSB- of aanverwante genen. Ook daar wensen we niet over na te denken. Jij wel Marion? Weet je hoeveel Nederlandse mensen met NSB kinderen zijn getrouwd? Schande?
  Ik weet niet hoe oud je bent Marion. Maar als je indertijd een tegenstander was van het regime van Jorge Videla, dan zul je ook wel een groot aanhanger zijn geweest van Robert Mugabe en de ayatollah Khomeini. Twee grote wereld verbeteraars die we hier in Nederland ontberen.

 8. johan zegt: 19-11-12 om 22:35

  Sorry, is schrijf in mijn bericht over Marion waar ik Louisa bedoel.

Geef een reactie